A pán-amazóniai szinódus záródokumentumába a szavazati joggal rendelkező püspök résztvevők támogatásával bekerült egy javaslat a diakonátus nők számára történő megnyitására is. A szavazásra a mai napon, október 26-án, szombaton délután került sor.
Ferenc pápa az eredmény hatására máris bejelentette, hogy újra összehívja a női diakonátust vizsgáló, 2016-ban létrehozott pápai bizottságot, és további tagokkal bővíti ki azt. A bizottság tavaly lezárt munkája nem volt konklúzív, mivel a tagok nem tudtak megegyezésre jutni abban, hogy a női diakonátus létezett-e valaha is az Egyházban felszentelt szolgálatként [Gerhard Müller bíboros, a téma szakértője és a Hittani Kongregáció előző prefektusa szerint nem, nők diakónussá felszentelése pedig még pápai engedély esetén is érvénytelen lenne - KV szerk.]. A bizottság zárójelentését Ferenc pápa mostanáig még nem adta ki.
A záródokumentum szavazásán 181 szavazójoggal rendelkező személy vett részt. A záródokumentum pontjainak elfogadásához e személyek legalább kétharmadának, vagyis 120 fő "igen" szavazatára volt szükség. A szavazók a záródokumentum valamennyi pontját elfogadták.
A házas férfiak pappá szentelhetőségét az amazóniai térségre javasló pont elfogadására 128 "igen" és 41 "nem" szavazat érkezett. A női diakonátust tárgyaló pont 137 "igen" és 30 "nem" szavazatot kapott.
A záródokumentum csak olyan nős férfiak pappá szentelésére tesz javaslatot az amazóniai régión belül, akik előtte már állandó diakónusoknak felszentelve "gyümölcsözően" szolgáltak. - adja hírül a Rome Reports.


Az október 6-a és 27-e között Rómában tartott pán-amazóniai szinódus alatt többségében azoktól a latin-amerikai püspököktől érkezett ellenállás az innovációkkal szemben, akiket még II. János Pál és XVI. Benedek pápák szenteltek püspökökké.

Ezt Paolo Suess atya (eredeti nevén: Paul Günther Süss), a szinódus résztvevője és a pán-amazóniai szinódus munkadokumentumának egyik szerzője jelentette ki a német Katholischen Nachrichten-Agentur hírügynökségnek.
A hírügynökség szerdán, még a szinódusi záródokumentum szombati elfogadása előtt készített interjút a németországi Kölnből származó, de 1966 óta Brazíliában szolgáló teológus pappal.
Ők nem hajlandók tárgyalni arról, amit egy hosszú életen át magukban rögzítettek és megerősítettek.
- tette hozzá Suess.
A pap ennek kontextusában beszélt arról is, hogy míg az előző két pápa alatt hosszas vita folyt a felszabadítási teológia helyénvalóságáról, addig Ferenc pápa ezt az irányzatot teljesen rehabilitálta.
"És akkor mi van?" - válaszolta a Vatican News-nak október 17-én Paolo Suess atya azokra a hangokra, amelyek kifogásolták, hogy a pán-amazóniai szinódus Szent Péter Bazilikában tartott nyitóünnepségén egy pogány szertartásra is sor került.
"Még ha pogány szertartás is, attól még ugyanúgy istentisztelet. Egy szertartás mindig a hódolatról szól. A pogányságot nem lehet csak úgy lesöpörni. Mi pogányság? Mi a városainkban nem kevésbé vagyunk pogányok, mint ők [ti. a bennszülöttek - KV szerk.] a dzsungelben. Ezt gondolják végig." - tette hozzá Suess atya.
(Forrás: Vatican News)