Németország 27 egyházmegyéjéből Essen a nyolcadik, ahol a püspök engedélyezi az interkommúniót. Máris egyházmegyénként eltérő a szabályozás.

Az esseni egyházmegye püspöke, Franz-Josef Overbeck (a kezdőképen) is úgy döntött, engedélyezi a katolikus hívek protestáns házastársainak áldozását az egyházmegyéje területén. A püspök erről csütörtökön, körlevélben értesítette az egyházmegye papjait.
Overbeck püspök külön szabályozás helyett szintén a német püspöki konferencia múlt szerdán (pápai jóváhagyással) kiadott interkommúnió-dokumentumát ajánlotta a lelkipásztorok számára. A püspök a körlevelében ugyanakkor tudatta az egyházmegye pásztoraival, hogy a kérdést még a nyári szabadságolások után újra meg fogja vizsgálni, megvitatva azt az egyházmegye különféle testületeivel.
Az esseni a nyolcadik egyházmegye Németországban, ahol a helyi püspök vagy érsek engedélyezi a katolikus hívek protestáns házastársainak áldozását. A paderborni és a hamburgi érsekségek, továbbá a magdeburgi, az osnabrücki, és az erfurti püspökségek teljesen a német püspöki konferencia dokumentumát ültették át a gyakorlatba.
A dokumentummal szemben korábban kifogást emelő bambergi érsek a dokumentumhoz képest szigorúbb feltételeket szabott: a protestáns félnek nemcsak az Oltáriszentségbe vetett katolikus hitet kell vallania, de a teljes Apostoli Hitvallást is, valamint el kell ismerni az Egyház mind a hét szentségét és teljes hierarchiáját is. Az Egyházi Törvénykönyv 844. kánon 4.§-ában megfogalmazott további feltételek teljesítését azonban Schick érsek sem követelte meg.
A legszélsőségesebb lépést mindezidáig Würzburg püspöke tette. Ő az interkommúnió-dokumentum megjelenését követően minden feltétel nélkül meghívta a katolikus-protestáns házastársakat, hogy a házassági évfordulójuk napján járuljanak nála szentáldozáshoz. A püspök az első ilyen szentmiséjén kijelentette, hogy további tárgyalásokat kezdeményez a német püspöki konferencián belül az áldoztatás feltételeinek enyhítéséről. Hozzátette azonban, hogy ő a tárgyalásokig is örömmel megáldoztatja az évfordulós katolikus-protestáns házaspárokat.
Németországban 27 egyházmegye van, közülük 7 működik érsekségként. Mostanra tehát már a német egyházmegyék közel egyharmadában járulhatnak szentáldozáshoz a katolikus hívek protestáns házastársai, egyházmegyénként is eltérő feltételekkel.A speyeri a kilencedik Németország 27 egyházmegyéjéből, ahol ezután protestánsok is áldozhatnak.

A speyeri egyházmegye hétfői közleménye szerint az egyházmegye püspöke, Karl-Heinz Wiesemann (a kezdőképen) körlevelet írt valamennyi lelkipásztornak, felszólítva őket arra, hogy kezdjék meg a német püspöki konferencia interkommúnió-dokumentumának gyakorlatba ültetését. Ez azt jelenti, hogy a speyeri egyházmegyében is megnyílik a lehetőség arra, hogy a katolikus hívek protestáns házastársai szentáldozáshoz járuljanak a katolikus szentmiséken.
Ahogy Wiesemann püspök írta, kötelességének érezte, hogy az ügyben "bátor lépést tegyen előre". A levelében arra szólítja fel az egyházmegye papjait, hogy "a vegyes felekezetű házaspárok lelkipásztori kísérésében kövessék a dokumentumot kötelező útmutatóként".
A speyeri egyházmegye a kilencedik Németország 27 egyházmegyéjéből, ahol a helyi püspök a katolikus hívek protestáns házastársainak szentáldozását engedélyezi. Az előző nyolc, időrendi sorrendben: Paderborn, Hamburg, Magdeburg, Osnabrück, Erfurt, Bamberg, Würzburg, és Essen.
Az engedélyezés feltételei a kilencből hét egyházmegyében a német püspöki konferencia június 27-én (pápai jóváhagyással) kiadott interkommúnió-dokumentumát követi. A bambergi érsek a dokumentuméinál szigorúbb, míg a würzburgi püspök jóval lazább feltételekkel vezette be az illetékességi területén az interkommúniót.Infografika a német interkommúnió-botrányhoz

Az alábbi térkép a németországi katolikus egyház 27 egyházmegyéjét mutatja, azonos színnel jelölve az egy érseki központ alá tartozó egyházmegyéket (az érseki központokat kettőskeresztek jelölik).
A térképen sárga kerettel jelöltük annak a 10 egyházmegyének a nevét, amelyek 2018. július 12-éig bevezették az interkommúniót a katolikus házastársú protestánsok számára.
A német püspöki konferencia interkommúnió-dokumentuma ellen a szentszéknél panaszt emelt Köln bíboros érseke, Bamberg érseke, valamint Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Regensburg, és Passau püspökei. Közülük a bambergi érsek a dokumentuméinál szigorúbb feltételekkel ugyan, de már engedélyezte az interkommúniót.
http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/07/12/infografika_a_nemet_interkommunio-botranyhoz?dashboard_position=151746329