2014. március 4., kedd

Kate Rotschild és néger "lelki társa"

A világ egyik legbefolyásosabb zsidó család sarja, bizonyos Kate Rotschild kábítószerezésétől és züllött szórakozási szokásaitól hangos a nyugati sajtó. Néhány nappal ezelőtt az egyik londoni klubba nem léphetett be a "hölgy", aki láthatóan erős kémiai befolyás alatt állt. A klub előtt üvöltözött a biztonsági személyzettel, mert éppen aktuális fiúját, a zulu és hottentotta származék, Jay Elektronicát (micsoda név!), aki szintén telítve volt kemikáliákkal nem engedték be "szórakozni". Miután távozni kényszerültek, a néger ösztöneinek engedelmeskedve, elkezdte felfeszíteni a parkolóban lévő autók ajtaját, hogy lopjon valamit, netán elkössön egy autót.
Hídfő.net | Kate Rotschild és néger leki társaAz alábbi kép akár egy budapesti aluljáróban is készülhetett volna. Ki hinné, hogy a világ leggazdagabb zsidóinak a lánya szerepel rajta, ahogy ők mondják: egy alsóbbrendű négerrel?
Korábban is cikkeztek már híres lapok Kate Rotschild különös szokásairól, példának okáért, hogy fűvel-fával csalja az első férjét, Ben Goldsmithet, akinek mellesleg három gyereket szült. Ezt követően elváltak, majd alapított egy lemezkiadót, ami a néger rap "zenére" szakosodott. Egyik legnagyobb terjesztője az anti-kultúrának, melyek dalszövegei a bűnözést és fajkeveredést teszik követendő példának. Kate Rotschild nem igazán népszerű családja körében, hiszen tudjuk mi is, hogyan vélekedik a Talmud a fajkeveredésről. Ennek ellenére végső céljukat a kicsi Kate tevékenysége segíti jelen formájában is. Reméljük sok kis kreol gyereket hoznak össze aktuális élettársával, Rotschild nagypapa örömére.
Balassa Viktor

Könnyezni kezdtek az ikonok

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://4.bp.blogspot.com/-5z7qwg-9TLY/UxYdl2KO6aI/AAAAAAAA2TQ/01C0csLlYWo/s1600/placzace+ikony+fot+orthodoxbahamas-684x310+copy.png”.

A képek csak ILLUSZTRÁCIÓK!

Oroszországban és Ukrajnában számos kolostorban és templomban kezdtek el könnyezni,sírni az ikonok. Többek között Rostov-on-Donban, Odesszában, Rivnében, Novokuznetsk-ban. Korábban hasonló jelenséget Oroszországban és Ukrajnában, az októberi forradalom és a cári rendszer bukása előtt észleltek, mielőtt a Szovjetunió összeomlott. 
A Teremtő így figyelmeztet mindenkit, hogy hagyjon fel az emberiség az erőszakkal, és végre mindenki éljen Szeretetben, békességben egymás mellett, mert csak így jöhet el az Aranykor és az emberiség felemelkedése...

Fordította,írta: Sandal (www.fenyorveny.hu)

http://szepjovot.blogspot.hu/2014/03/konnyezni-kezdtek-az-ikonok-ukrajnaban.html

A jezsuitákról mondták

"A jezsuiták szofizmákkal, áltanokkal és ferde elvekkel megzavarják az ifjúság fejét, szorgalmasan oktatnak arra, hogy miként lehessen az igazságot csűrni-csavarni... arra oktatnak, hogy hamisan esküdni nem bűn, csak bensőleg kell mást gondolni... A kormány gyeplőit mindenütt ők akarják magukhoz ragadni, az általuk nevelt ifjúságot elkötelezik maguknak, a legmagasabb állásokra segítik őket, hogy érdekeiket védeni tartozzanak... A jezsuiták egy államnak sem hívei, az Ad maiorem Dei gloriam (Isten nagyobb dicsőségére) terjesztésének színe alatt saját javukat és előnyüket hajhásszák, miként ez saját sorsomban is bebizonyosodott." (II. Rákóczi Ferenc) Továbbá: A jezsuitákról mondták

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Szeretet le tud győzni minden nyomorúságot, amelyet az emberiségnek el kell szenvednie

2014. március 3. hétfő, 23:37
Drága szeretett leányom, szíved szeretetével gondolj Rám, mert Én az Igazság Könyvén keresztül csakis a Szeretet által értekezem a világgal.
Atyám Parancsára összegyűjtöm az Ő drága gyermekeit, egyként Vele és Benne. A Szeretet az, amely lehetővé teszi ezt az Isteni Beavatkozást. Atyám eltűri a fájdalmat, a haragot, a türelmetlenséget és a csalódottságot, melyet a bűn foltja okozott, ami tönkreteszi minden egyes gyermekének a lelkét.
De éppen az Ő mindnyájatok iránt érzett Szeretete az, amely Isten Fényét égve tartja a Földön. E Fény nélkül csak sötétség lenne, nemcsak a lelkekben, hanem magán a Földön is. Napfény nem létezne. A Nap nem ragyogna, és a Hold sem világítaná be többé az éjszakát. A csillagok eltűnnének. Mégis, Isten Szeretetének köszönhetően, mindezek az Ajándékok a helyükön maradnak. Amikor ez a Szeretet viszonzásra talál, az nagy örömet hoz Atyám számára, mert Ő tudja, hogy amikor a szeretet lelkülete jelen van a lélekben, akkor az képes legyőzni a lélek minden sötétségét.
A Szeretet le tud győzni minden nyomorúságot, amelyet az emberiségnek el kell szenvednie. Az egymás iránti szeretet el fogja pusztítani a gonoszt. Az Isten iránti Szeretet meg fogja semmisíteni a Sátánnak az emberek fölötti hatalmát. Az Isten Parancsaihoz való hűség tökéletessé fogja tenni a lelket, ami viszont meg fogja menteni az emberi nemet a száműzetéstől és az Istentől való elszakadástól.
Amikor az Isten Fénye megmarad a szívetekben, és az egymás iránti szeretet Isten Szereteteként van jelen a szívetekben, akkor minden gonoszságot le lehet, és le is fogtok győzni. Ha szeretitek Istent, akkor mélységes békét fogtok érezni bensőtökben, mert amikor ti megmutatjátok Iránta való szereteteteket, akkor Ő eltölt benneteket Kegyelmeivel. Nektek mindig vigaszt kell találnotok abban a hatalmas Szeretetben, amelyet Isten a Szívében tartogat mindnyájatok iránt. Bárkik is legyetek, bármilyen bánatot okoztatok is Neki, és még az sem számít, hogy bűneitek milyen gonoszak, Ő meg fog nektek bocsátani – mindig. Mindaz, amit tennetek kell, hogy hívjátok Őt, megkérvén Engem, az Ő szeretett Fiát, Jézus Krisztust, hogy a kiengesztelődés érdekében közbenjárjak a nevetekben.
Gyertek Hozzám imáitokkal, és mondjátok: „Jézus, Védelmed alatt vigyél engem Atyámhoz, és hozd el számomra az Örök Üdvösséget.”
Amikor a lelketekben őszinte bűnbánattal jöttök Hozzám, a tietek lesz a Mennyek Országa.
Jézusotok