2009. július 7., kedd

Nagyfalui üzenet, 2009. július

Nagyfalu-2009-7. Az 58. havi imatalálkozó, a Szentháromság hegyén…
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Mk. 6,1-13; 6,30-34; Jn.6,1-15).                                     

Havi mottó:„Uram, taníts meg engem Akaratod szerint szeretni!

Havi imaszándék: azért könyörgünk együtt, hogy elsőként - elvárások nélkül tudjunk szeretni!

Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Szeretetláng rózsafüzért!     

 Tanítás a Szentlélek Istentől: „Szeretteim! Most, felfedem nektek azt, hogy a Szeretetláng-mozgalmat az Anyaszentegyház Erzsébet Asszony közbenjáró imájára és a szeretettől lángoló gyermekeim példás életére való tekintettel hagyta jóvá, Magyarországon. Arra kérem, elsősorban a Szeretetláng-mozgalomban élő gyermekeimet, hogy ezután minden nap imádkozzanak Erzsébet Asszony boldoggá és szentté avatásáért. Ő, aki a Szeretetláng üzeneteket kapta az Égiektől, hősiesen élte a szeretetet. Azt akarom, hogy az a templom, ahol Erzsébet Asszony teste pihen a feltámadásig, zarándokhely legyen!                                                    

Mit kell tudjatok a Szeretetlángról? A Szeretetláng elsősorban a Szentháromság egyedi, lángoló Szeretete, amelyhez hasonló soha nem volt és nem is lesz. Amikor az Atya, lángoló Szeretettel megteremtette Máriát, felruházta minden kegyelemmel, ugyanúgy, mint az első Évát, a bűnbeesés előtt. Ezen kegyelem teljessége által volt képes Mária egyedi kapcsolatba kerülni: a Teremtő Atyával, a Megváltó Fiúval, Megszentelő Lelkemmel, az angyalokkal, a szentekkel, az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Mária, a Szentháromság lángoló Szeretetének a befogadása által vált képessé arra, hogy Jézus megtestesüljön benne. Ki Mária Szeretetlángja? A Szentháromság lobogó Szeretetének az állandó jelenléte Mária testében és lelkében! E lobogó szeretet által Mária egyedi módon szeret mindenkit és mindent.     Mi történik veletek, ha kéritek és befogadjátok Mária lángoló Szeretetét? Ti is rendkívüli módon kerültök kapcsolatba a Szentháromsággal és az egész teremtett világgal. Kimondhatatlan hála, magasztalás és dicsőítés indul el a szívetekben Isten iránt. Mária Szeretetlángjának a befogadása által, arra fogtok vágyni, hogy az egész emberiséget vissza vezessétek a Szentháromság lángoló szeretetébe. E rendkívüli kegyelem birtoklása által megutáljátok a legkisebb bűnt is és megszeretitek az erényes életet. Az állandó szeretet által olyanná válik a szívetek, mint az égő csipkebokor, amely égett de mégse égett el. Mária kérése által, a bűnbánatban fogjátok felszámolni magatokban a gyűlölet tüzét és felfogjátok szítani magatokban a szeretet tüzét, gyakorolva azt. Mária segítségével, rendszeresen fogjátok befogadni a lelketekbe Jézust, az Oltáriszentségben, Szavaival együtt és ezáltal ugyanúgy fog lángolni a szívetek, mint az emmauszi tanítványoknak. Az Égiekhez való tartozásotok ismertető jele az igazi felebaráti szeretet lesz. Ha Máriára figyelve felfogjátok számolni a bűnös mulasztásaitokat, akkor visszatér a szívetekbe az Isten iránti első, lángoló szeretet. Mária szeretetét befogadva a Mennyország hordozóivá váltok. Máriának szentelt életetek által megtanultok szeretni: elsőként - elvárások nélkül, mindenkit - személyválogatás nélkül, még az ellenséget is. Megtanuljátok konkrétan, áldozatokat vállalva szeretni, azokat, akik Isten ajándékai számotokra. Minden nap kérjétek Istentől, Mária által, a szeretetet, fogadjátok azt be, mint Pünkösdkor az apostolok, hordozzátok és adjátok tovább azoknak, akikkel nap mint nap találkoztok. Igy tovább adva a szeretetet, növekedni fog az bennetek. Minél gyakrabban gondoltok Jézusra és Máriára és az irántatok való szeretetükre, annál jobban fog lángolni a szívetek. Ha szándékosan nem gondoltok a szeretetlenség által kapott lelki sebekre, akkor, azok egy kis idő után be fognak gyógyulni. Személyes kérésem, törekedjetek úgy élni, hogy Jézus és Mária, a szeretettel teljes szívetekben és a kölcsönös szeretet által mindig jól érezze magát köztetek. Meg fogjátok tapasztalni, a lángoló szeretetetekből új hivatások fognak születni lelki közösségetekben. Tudnotok kell, Jézus szemében azok a nagyok, akikben szolgáló szeretet van, akik úgy élnek, mint a testvérek. Kérlek benneteket kössétek meg egymás között minden nap „a Szeretetszövetséget”, kimondva: „testvérem, én úgy akarlak szeretni téged, hogyha kell, akár az életemet is kész vagyok adni érted!” Vigyázzatok tudatosan a nyelvetekre, mert a negatív szavaitokkal a gyűlölet tüzét gyújtjátok fel és a pozitív, bátorító szavaitokkal a szeretet tüzét növelhetitek embertársaitokban. Ha megtanultok állandó kapcsolatban maradni az Égiekkel, meg fog maradni a szívetekben a szeretet. Tanuljátok meg elfogadni a szeretetteljes figyelmeztetést és ugyanakkor ti is szeretettel figyelmeztessetek másokat, mert csak így növekedhettek a szeretetben. Csak úgy építitek „a lelki közösségeteket”, ha egyek lesztek a szeretetben, mások előtt csak jót mondjatok  egymásról és csak egymás között szeretettel rendezitek a hibáitokat. Ha nemcsak a Szentháromság és Mária Szíve, hanem a ti szívetek is lángolni fog a szeretettől, akkor számíthattok arra, hogy hamarosan az egész világ is lángba fog borulni a szeretettől.  Megáldalak titeket a Szentháromság és Mária lángoló szeretetével!!!”                                                                                              

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!) 

Házi feladat júliusra: „URAM, SEGíTS, HOGY ÚGY SZERESSEM A FELEBARÁTOMAT, HOGY AZ ÉLETEMET IS KÉSZ LEGYEK ADNI ÉRTE! ”
Előretekintés 2009 augusztusára:  
Közös imaszándék lesz: a lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért fogunk könyörögni!  
Konkrét feladatunk lesz: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre. 
N.B. Augusztusban  Szőkefalvára fogunk lélekben elzarándokolni!