A nők nem vállalhatnak feladatot diakónusként, papként vagy püspökként - írja Gerhard Müller bíboros a LifeSiteNews.com oldalnak.

Müller kiemeli, hogy ez "kétely nélküli döntés és a hit dogmája".

Ez a lehetetlenség már II. János Pál előtt is érthető volt, pontosítva a Ordinatio Sacerdotalis (1994) apostoli levél írja le.

https://gloria.tv/article/kpZFjQKYzJN749xSK43bMruRg


gerhard_mueller_810_500_75_s_c1.jpg
Az október 6-a és 27-e között Rómában tartandó ún. pán-amazóniai szinódus egyik témája lesz a nők által végezhető egyházi szolgálatok bővíthetőségének kérdése. A téma újraindult vitájában többen, köztük a német katolikus egyház képviselői és a szinódus egyes szervezői is a nők pappá vagy diakónussá szentelésének engedélyezését feszegetik.
A német Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa egy júliusban közölt kritikai dolgozatában is hangsúlyozta a nők akár pappá, akár diakónussá szentelésének lehetetlenségét (lásd itt a 4. pontot), kijelentve, hogy ha ezek bármelyike is megtörténne, még ha egy pápa vagy egyetemes zsinat is adna engedélyt rá, a felszentelés érvénytelen lenne.
A bíboros szeptember 30-án a LifeSiteNews híroldalnak nyilatkozva pontosította ezt, Szent II. János Pál pápa 1994-ben kiadott Ordinatio Sacerdotalis apostoli levele alapján immár az Egyház explicit dogmájának állítva az ezzel kapcsolatos tévedhetetlen tanítást:
Kétségtelen, hogy II. János Pál pápának ez a definitív határozata valóban a katolikus egyház hitének dogmája, ahogy természetesen ez volt a helyzet már azelőtt is, hogy a pápa 1994-ben ezt az igazságot a Kinyilatkoztatás részének nyilvánította volna. Az, hogy lehetetlen, hogy az egyházi rend szentségét a három fokozat bármelyikében is egy nő érvényesen felvegye, olyan igazság, amely része a Kinyilatkoztatásnak, ezért az Egyház Tanítóhivatala ezt tévedhetetlenül megerősíti, és a hit részeként adja elő.
II. János Pál Ordinatio Sacerdotalis apostoli levele a kérdésben így nyilatkozik:
4. Bár a csak férfiak számára fenntartott pappá szentelés tanítását az Egyház állandó és általános hagyománya őrzi és a Tanítóhivatal az újabb dokumentumokban kitartóan tanítja, napjainkban sokan ezt a témát még mindig vitathatónak tartják, illetve az Egyháznak azt a tanítói véleményét, hogy a nők nem szentelhetők fel, tisztán diszciplináris jelentőségűnek tartják. Hogy tehát ebben a fontos kérdésben, amely magára az Egyház isteni alkotmányára vonatkozik, minden kétséget kizárjunk, hivatalunk erejénél fogva, mellyel a testvéreket megerősítjük [vö. Lk 22,32], kijelentjük, hogy az Egyháznak semmilyen módon nem áll hatalmában a nőket pappá szentelni, továbbá, hogy ehhez a tanításhoz az Egyház minden hívének tartania kell magát.