2011. szeptember 16., péntek

Martin által Dejtéről 2011. szeptember 15-én

Gyermekeim!
     Nagyon szeretlek titeket!Nagyon drágák vagytok az én szívemnek!Örülök, hogy az én érkezéseim által megismeritek és tapasztaljátok az Isten szeretetét.És ezért, a mai üzenetemet azoknak szánom, akik még kételkednek az Isten jóságában. Azt kívánok, hogy ti az én gyermekeim, akik féltek és nem kaptatok elég szeretetet, jöjjetek az én Fiamhoz. Hogy ismerjétek fel Benne az Atya szeretetét, aki szeret, megbocsájt és soha nem szűnik meg a végtelen szeretete felétek. Azt kívánom, hogy közeledjetek Hozzá félelem nélkül, és azzal a tudattal, hogy szeretve vagytok. Mert azok, akik tudják és érzik, hogy az Isten szereti őket, nem félnek járni az Ő útján. Elárasztlak titeket az én és Jézus szeretetével.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

 Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik

2011. szeptember 15. csütörtök, 23:50
Drága szeretett Leányom, te most a szenvedés több részletének vagy a tanúja, amelyet a keresztre feszítésemkor Én is elszenvedtem: Az elhagyatottságnak. Az elutasításnak. Az elszigeteltségnek. A hatóság és különösen ájtatos követőim gúnyos kézlegyintése általi elutasításnak. Még saját apostolaim is elutasítottak Engem, annak idején, amikor szükséget szenvedtem. Így ne légy meglepve, ha ez veled is megtörténik.
Ma éjjel, egy vízió (látomás) is meg volt neked mutatva Rólam, amelyben a hóhérjaim előtt állok, akiket meg kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem és tanításaim igazságait. Így leszel te is kezelve és követőim is, azok kezei által, akik az igazságot nem tudják elfogadni, vagy ellenszenvesnek (utálatosnak) találják azt.
Leányom, általában az igazságot fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik, és néha istenkáromlásnak tartják. Sohase félj, mert azok a szavak, amelyeket Én adok neked, nem másak, mint az igazság. Nem szabad félned, hogy mindazt nyilvánosságra hozd, amit adok neked.  Miért is adnék neked hazugságokat? Miért is próbálnám ezeket az üzeneteket aláásni, azáltal, hogy bármikor is megengedném, hogy igaztalanságok kerüljenek beléjük? Hiszen ez ellentétben állna Atyám akaratával. Még a sátánnak sincs megengedve, hogy beavatkozzon ezekbe az üzenetekbe, bármennyire is próbálkozik.
Amint ezek az üzenetek nagyobb intenzitást kapnak (hatékonyabbak lesznek), több vita és gúny tárgyává válnak majd. Mégis sokan vonzódni fognak az üzenetekhez, mert közben nem fogják elmulasztani a Szentlélek indíttatását, amely a lelküket indítja meg.
Idővel az Én gyermekeim meg fogják köszönni Nekem, hogy segítettem nekik, hogy áthatoljanak a zűrzavar tövises bokrain, amelyek meg fogják gátolni őket abban, hogy a Paradicsom kapuját elérhessék, mert a mostani vezetésem nélkül, jelenleg, el lennének veszve. Nem lenne elég erejük ahhoz, hogy biztonságban vezessék őket az új Paradicsom kapuin keresztül, amely a béke új korszaka lesz a földön, és amely mindazokra vár, akik Engem és tanításaimat követik.
Szeretett Megváltótok és Tanítótok
Jézus Krisztus