2011. június 23., csütörtök

A nagyszombati érsek vezeti idén a szlovák–magyar imanapot

Az évente megrendezésre kerülő szlovák–magyar imanapot idén június 25-én tartják Mátraverebély–Szentkúton. A nemzeti kegyhelyen 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Róbert Bezák nagyszombati érsek lesz.
A kegyhelyet őrző ferencesek a liturgia zárásaként idén is kihelyezik a szabadtéri oltárra a Szűzanya kegyszobrát, és annak közvetlen közelében történik a két nép felajánlása a Szűzanyának. Az imanapi zarándoklat délután 3 órakor litániával zárul.
Az idei imanap újdonsága, hogy a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi és szlovákiai tagjai 9.45-től kezdődően kétnyelvű imaórát vezetnek a kassai születésű Boldog Salkaházi Sára gondolatai alapján. 10.50-től pedig Márfi Gyula veszprémi érsek és Frantisek Rábek katonai ordinárius katekézise készíti fel a zarándokokat a szentmisére.
Az imanapot szervező szentkúti ferencesek szeretettel várják a június 25-i imanapra a magyarországi és a szlovákiai katolikus egyház magyar és szlovák híveit, papjait.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária üzenete a fiatalokkal való kommunikálásról

2011. június 22. szerda; 18:00
(Miután a Szűzanya 30 percig jelent meg a látnoknak)
Jézus Krisztus Nevében jövök hozzád. Én vagyok az Isten Anyja, a te szeretett Édesanyád és az angyalok Királynéja.
Gyermekem, most a munkád miatt voltál megpróbáltatva,  amit szeretett Fiamért tettél, de ennek a szenvedésnek az eredményeként megerősödtél. Most már tudod, hogy mit kell tenned azért, hogy annyi fiatal, amennyi csak lehetséges megérthesse azt, hogy ki is az Én Fiam valójában. Ő, az Én legdrágább Fiam, a világ Megváltója, mindent meg fog tenni azért, hogy megmenthesse mindazokat, akik elutasítják Irgalmasságát a Földön.
Azoknak a gyermekeimnek, akik makacsul visszautasítják, hogy meghallják az Igazságot, minél hamarabb meg kell nekik ezt mondani. Kérlek, mondjátok meg a fiataloknak mindenhol a világon,  hogy Jézus a nap minden percében együtt van velük. Oly sokat törődik velük és nekik fogalmuk sincs arról, hogy Ő milyen mélyen szereti őket. Szent Szívéhez akarja ölelni őket, hogy ők is élvezzék majd a béke új korszakát a Földön. Bárcsak reagálnának erre!
Gyermekem, olyan nehéz megérteni az embereknek azt az Igazságot, hogy Isten, az Atya valóban létezik. Nehéz meggyőzni őket arról az áldozatról, amelyet Szent Fia hozott,  ez legyen a te célod.
Menj békével és szeretettel,
Szerető Édesanyád,
Az angyalok Királynéja


A Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja, hogy Isten létezik

2011. június 22. szerda, 19:00
Szeretett leányom,  mivel már elég erős lettél és elviselted a megpróbáltatás szenvedését is, ezért most aktívnak kell lenned és sürgősen ki kell nyilatkoztatnod kérésemet az egész világnak.
Szeretett gyermekeimnek is tudniuk kell azt,  hogy hamarosan jönni fogok, és  szembe kell nézniük Velem. Mióta szeretném megmutatni nekik, hogy Én valóban létezem és mennyire vágyódom látni az örömöt arcukon, amikor tanúi lesznek szeretetemnek és Irgalmasságomnak!
Akkor sok gyermekem fog térdre borulni, és a megkönnyebbülés könnyeit sírni. Az öröm és boldogság könnyeit. A csodálat és a szeretet könnyeit. Mert végre eljön a lehetőség arra, hogy  egy új életet élhessenek, amikor mindenki Tanításaim Igazságait követheti.
Gyermekeim nem fogják tudni felfogni ennek a nagy eseménynek,  az Irgalmasság eseményének a jelentőségét, amiben még sohasem volt része az emberiségnek a keresztre feszítésem óta; mert a Nagyfigyelmeztetés ajándéka által, végre megnyílik az emberek szeme a Földön, és a túlvilágon való teljes létük igazságával szemben.
A mai emberiségnek meg kell értenie azt, hogy milyen nagy kegyelemben fog részesülni: abban,   hogy megkaphatják a bizonyítékot arra, hogy Isten, az Örök Atya létezik és vele együtt szeretett Fia is, ami meghaladja  (emberi) felfogóképességüket.
A Nagyfigyelmeztetés után ne térjetek vissza a régi útjaitokra
Figyelmeztetem most mindannyiatokat, arra,  hogy a régi útjaitokra már nem szabad visszatérnetek, miután Jelenlétemnek tanúi lettetek és tudatossá vált előtettek az, hogy a bűn nemcsak fájdalmat okoz Nekem, hanem a Pokolhoz vezető ösvényre terel benneteket.
A Nagyfigyelmeztetés utáni időszak döntő tényező lesz a világ békéjében és megváltásotokban is. Ne utasítsátok vissza ezt az ajándékot. Két kézzel ragadjátok ezt meg. Hagyjátok, hogy a Nagyfigyelmeztetés lehetővé tegye azt, hogy Bennem eggyé válhassatok. Ha ezt teszitek, és a vezetésért könyörögtök,  akkor a Földi Új Paradicsommal lesztek megjutalmazva, ahol már nem fogtok szükséget szenvedni.
Örvendjetek. Hallgassatok Rám. Szívleljétek meg üzenetemet, és engedjétek hogy  Szeretetem beborítson és elvezessen benneteket Dicsőséges Királyságom felé.
Mindannyiatokat szeretem. Ha legközelebb szívetekben a szeretet erős lökését érzitek mások iránt, ne felejtsétek el, hogy ez az ajándék Tőlem van. Szeretet nélkül, nincs élet.
A ti Irgalmas Isteni Királyotok,
Jézus Krisztus,
Az Örök Atya Fia
A Częstochowai Fekete Madonna kegykép másolata Magyarországra érkezik június 30-án.

Parlament, 2011.06.30.

Kossuth tér 19,00 -  Június 30.


19,00 Érkezés a parlament elé.Ünnepélyes fogadtatás

19,45
Körmenet a Szent István Bazilikához, Székely János püspök atya vezetésével

20,15
Érkezés a Szent István Bazilikához

21,00
Engesztelő rózsafűzér elimádkozása

22,30
A zarándokvonat híveinek fogadása

23,00
Virrasztás a Mária-légi vezetésével


Július 1.
07,00 Szentmise a Szent Jobb kápolnában

07,30
Reggeli dicséret

08,00
Szentmise a Mária-kép előtt

09,00
Rózsafüzér imádság

12,00
Úrangyala imádság
Napközi imaóra

14,00
Imaóra a Kalász vezetésével

15,00
Irgalmasság órája

16,00
Görög katolikus Akathisztosz

17,00
Rózsafüzér imádság a hazáért politikusok vezetésével

18,00
Újmisés papok hálaadó miséje

21,00
Apel imádkozása a budapesti lengyel közösség vezetésével

21,30
Jézus Szíve Litána
Az ünnepség sorozat zárása

Ministránsok , cserkészek és imaközösségek jelentkezését várják.


Inf.: Bese Gergő Péter, tel: +36 - 20-82-33-414
Email:
besegergomail.com

www.lengyelmagyar.eu
 

A częstochowai Fekete Madonna, (Czarna Madonna vagy Matka Boska Częstochowska lengyelül) ikon Európa egyik legismertebb Szűz Mária ábrázolása, a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma. A Jasna Góra-i pálos kolostorban őrzik Lengyelországban, Częstochowában.

A legenda szerint Szent Lukács evangélista festette egy cédrustáblára, amely a Szent Család otthonából származott. Az egyik legrégebbi Jasna Góra-i irat szerint a kép Jeruzsálemből Konstantinápolyon és Belzen keresztül került a kolostorba, 1382 augusztusában. Ugyanebben az évben kapták birtokul Jasna Górát (magyarul Fényes Hegy) a magyar pálosok.
Az ikon, amelynek csodatévő erőt tulajdonítanak, évszázadok óta vonzza a zarándokok tömegeit a világ minden tájáról. A Fényes Hegyet a világ egyik leglátogatottabb zarándokhelyévé tette. Az egyik legismertebb csoda az 1655-ös svéd invázió (az "Özönvíz", lengyelül Potop) idején történt, amikor egy maroknyi lengyel egy egész támadó protestáns hadsereg ellen védte meg a kolostort. A megmenekülést a lengyelek a Madonna csodatévő erejének tulajdonították, a támadás feletti felháborodás és a siker pedig megfordította az egész háború menetét. A következő évben, 1656. április 1-jén János Kázmér (Jan Kazimierz) lengyel király hálából a lwówi (lembergi) székesegyházban Máriának ajánlotta fel országát, így a Szűz Lengyelország patrónája és királynője lett. A Fekete Madonna képet később meg is koronázták. Az orosz uralom idején Miklós cár "a legveszélyesebb lengyel forradalmárnak" nyilvánította a Fekete Madonnát, és betiltotta a częstochowai zarándoklatokat. A Fekete Madonna volt az 1970-es években megszerveződő, Lech Wałęsa vezette Szolidaritás mozgalom egyik szimbóluma.

"A festmény nélkül Jasna Góra nem volna több egy épületkomplexumnál, műalkotások múzeumánál, amelyek kétségkívül értékesek és szépek, de hiányzik belőlük az élet ereje. A festmény a misztérium, az alapzat, az atmoszféra a Jasna Góra-i szentélyben" - írja a kolostor honlapja. A képet egy 122,2 x 82,2 x 3,5 centiméteres fatáblára festették, és a gyermek Jézust karján tartó Szüzet ábrázolja. A képet Mária arca uralja, tekintete a szemlélő szemébe mélyed. A Gyermek arca is a zarándok felé fordul, de ő valahová máshová néz. A két arcon komoly, elgondolkodó kifejezés ül. Mária arcán két párhuzamos és egy ezeket keresztező vágás fut. Jobb keze a keblén nyugszik, mintha a Gyermekre mutatna. Köntösén a magyar uralkodóház liliomai.


A Madonna-ima
A częstochowai Miasszonyunk tiszteletére ima is született, amelyet reggel, mindjárt felébredés után mondanak:

"Częstochowai Szent Anya, kegyelemmel, jósággal és könyörülettel teljes. Neked ajánlom minden gondolatomat, szavamat és tettemet, lelkemet és testemet. Alázattal könyörgöm áldásodért és imáidért hogy üdvözüljek. Teljesen feléd fordulok ma, testemmel, lelkemmel, örömben és szenvedésben, hogy elnyerhessem magamnak és testvéreimnek áldásodat itt a földön, és az örök életet a mennyben. Ámen."

Az ukránok ugyancsak különleges tiszteletet tanúsítanak a Częstochowai Madonna iránt.