2019. augusztus 29., csütörtök

Hamis béke grafikusan - augusztus

A katolikusok kihagyják a Vatikán által szponzorált dublini "családok" világtalálkozóját
nem találja a személyigazolványon, hogy meleg

Yayo Grassi, Ferenc pápa meleg barátja

Ted bácsi és unokaöccsei

Thomas Rosica atya szerint "Ferenc pápa akkor szakít a katolikus hagyományokkal, amikor akar"

A homoszexuális klérus problémájával már az egyházi atyák is foglalkoztak

A szilárd föld túl "merev"

Eltörölte a Theodore McCarrick elleni szankciókat, pedig tudta, hogy szexuálisan bántalmaz másokat

Buborék és a valóság

Az amazonasi szinódus munkadokumentuma figyel az amazonasi szellemekre

heti pszichoanalízis órája volt 42 évesen

A házas papság valósága

"Mindig előre megyünk, mindig"

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

Az Amazonas csak egy ürügy Németországnak

Hamispróféta egyháza hirtelen hívő lett

2019. augusztus 28., szerda

Brazil püspök: "Amazónia már nem katolikus."

A langyos katolicizmust kiszorította az evangelikál fundamentalizmus és prozelitizmus.

"Amazónia, legalábbis a brazil Amazónia, már nem katolikus." - jelentette ki a portugál ACI Digital katolikus hírügynökségnek Marajó emeritusz püspöke, José Luis Azcona.
A püspök szerint a térségben már rég az evangelikál kereszténység ["pentecostalism"] a meghatározó vallási irányzat. "Amazónia egyes területein az evangelikál többség a 80%-ot is eléri." - nyilatkozta a püspök.
Azcona püspök szerint az evangelikál kereszténység a "fundamentalista és prozelita [térítő - KV szerk.]" jellege miatt volt képes átvenni a meghatározó szerepet a katolicizmustól. "Az evangelikál benyomulás az őslakos etnikai közösségekbe, az, hogy az Evangélium nevében felülírnak kultúrákat, etnikai identitásokat, [átformálnak] őslakos embereket - ez egy komoly jelenség ma Amazóniában, ami a fundamentalista és prozelita jellegével mély hatást gyakorol az őslakos népekre."
Ez ma Amazónia arca!
"Erről egyetlen szó sem esik az Instrumentum Laborisban." - tette hozzá a püspök.
A püspök az őszre tervezett, az amazóniai térségre fókuszáló római szinódus munkadokumentumát (Instrumentum Laboris) több pontban is aránytévesztőnek tartja.
Mint Azcona püspök az interjúban elmondta, Amazóniában az egyik legnagyobb problémát a gyermekek családon belüli (testi, lelki, és szexuális) kizsákmányolása jelenti. "Hol van Amazónia és gyermekeinek védelme az Instrumentum Laborisban - így tehát a szinódusban?" - teszi fel a kérdést a püspök.
A püspök szerint a munkadokumentum az inkulturáció fogalmát is tévesen használja, mivel egy szintre helyezi a helyi bennszülött kultúrákat és hitvilágokat az Evangéliummal.
A dokumentum azon felvetésére, miszerint üdvözlendő lenne, ha a térség paphiányának enyhítésére a Szentszék engedélyezné helyi nős férfiak ("viri probati") pappá szentelését, Azcona püspök úgy reagált: a térségben maga a papság van lelki és hitbeli válságban, amit nem lehet a papság egy új formájának létrehozásával orvosolni.
A püspök szerint a papi cölibátus fegyelmébe való beavatkozás ma egyenesen a világegyház egységét fenyegeti. "Az egyházszakadásnak ez a veszélye nem képzeletbeli dolog! És nem csak Amazóniában!" - figyelmeztetett a püspök.
A 79 éves José Luis Azcona püspök a spanyolországi Pamplonában született. 1987-ben kapott missziós püspöki kinevezést az amazóniai régióba, amely szolgálatából 2016-ban vonult nyugalomba.

2019. augusztus 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 25-én MedjugorjébólA Szűzanya 2019. augusztus 25-i üzenete
Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Nagyobb büntetés lesz, mint Szodomának és Gomorrának

2019. 08. 04, Vasárnap
Isten megmutatta nekem, hogy az emberiség nagyobb bűnökben él, mint Szodoma és Gomorra városainak lakói. Akkor ezt a várost kénköves és tüzes eső pusztította el. Hamarosan a világ számos városa a tűz martaléka lesz. A három napos sötétség alatt Isten véget vet a gonoszságnak, amely megfertőzte az emberiség életét és teremtett világot. Az Úr azt mondta:
„Nagyobb büntetésben lesz része a világnak, mint Szodomának és Gomorrának. A legsúlyosabb bűnök az Én szememben: a gőg, a házasságtörés, a hitetlenség, a bűnnel való dicsekvés, a paráznaság és azon belül a természetellenes vágyak. A Sátán a szexualitást ranglétrára emelte az emberek életében. Jól tudja, hogy ha a test elgyengül, akkor a lélek is elvész. Én, a ti Uratok és Istenetek fájó szívvel nézem, hogy merre halad az emberiség. A büntetés hamarosan beteljesedik. Azok az országok, amelyek jóváhagyják az azonos neműek házasságát, elsőként fognak találkozni Szent Haragommal. A Sátán az emberi jogokon keresztül akarja megmagyarázni, hogy a bűn nem bűn. A jogok kapukat jelentenek a bűn elfogadásához. Én törvényeket adtam nektek, nem pedig jogokat. Törvényeim tökéletesek, és egyértelmű választ adnak az erkölcsös élet gyakorlására. Aki törvényeimet elutasítja, az önmagát a kárhozatra ítéli. Gyermekeim, személyi méltóságotokat úgy nyerhetitek vissza, ha tisztán éltek és a szeretet parancsát követitek. A tízparancsolat betartása a lélek szabadságához vezet, nem pedig a lélek rabságához. A Föld olyan lesz a büntetés után, mint egy pusztaság. Mindent megsemmisítek, amelyet a bűn megfertőzött.”


Mária Magdolna


 

Őrangyal

2019. 08. 08, Csütörtök
Az elmúlt hetekben gyakran tapasztaltam őrangyalom jelenlétét és társaságát. Kezeit mindig imára kulcsolta és Jézus felé irányította a figyelmemet. Néha a kezében tartotta az életem könyvét és láttam, hogy folyamatosan jegyzeteli a gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Többször előfordult, hogy hozott nekem ajándékba egy fehér rózsát, egy fehér liliomot, amely a tisztaság jelképe. Amikor átadta a virágokat így szólt hozzám:
„A tisztaságra való töredelem mindennél nagyobb kincs a Földön. A tisztaságot különböző élethelyzetekben is meg lehet élni. Az önuralom erényét csak Isten kegyelme által lehet elnyerni. Csak a tisztaszívű emberek tudják igazán megérteni, hogy az önuralom milyen nagy érték a bűnnel teli világban. Az imádság és böjt a lélek két alappillére. Ez a két pillér segíti a lelket a megszentelő kegyelem állapotára eljutni.”

Őrangyalom többször hangoztatta felém, hogy mennyire örül annak, ha egészen bevonom őt a hétköznapjaimba. Ő minden pillanatban segíteni akar, de ezt csak akkor teheti meg igazán, ha kérem. Őrangyalom feladata, hogy védelmezzen és elvezessen az üdvösségre. Elmondta nekem, hogy ha odaáta tisztítótűzbe kerülnék, ő Isten színe előtt addig jár közben értem, amíg a Mennyországba be nem jutok. Ezt teszi minden őrangyal a rábízott lélekkel, mert ez az ő küldetésük.

A szentgyónás ereje

2019. 08. 13, Kedd
A szentgyónások során gyakran tapasztalom, hogy nem a pap ül középen a gyóntatószékben, hanem maga Jézus Krisztus. Legutóbb a következőt láttam: az Úr, amikor meghallgatja bűneinket, akkor úgy mutatkozik, mint a szenvedő Üdvözítő. Kezein, lábain és oldalán jelen vannak vérző sebei. Amikor a lélek őszinte bűnbánattal sorolja fel bűneit, akkor felülről egy mennyei fény árad ki a lélekre, aki elkezd belülről kifelé gyógyulni és szabadulni. A bűnök ugyanis sebeket okoznak a lélekben. Láttam, hogy a feloldozás során az Úr Szent Sebei már nem véreztek, hanem fénylettek. Már nem a szenvedő Jézus ült a lélek előtt, hanem a megdicsőült Jézus. A bűnök bilincsei lehullottak és porrá lettek. A Sátán dühöngve tért vissza a pokol mélyére.
Jézus: „A lélekkel a szentgyónás során történik a legnagyobb szabadulás és tisztulás. A rendszeres gyónás (pl. hetente) megóv benneteket a Sátántól, aki szüntelen el akar titeket választani Istentől. A kísértések, próbatételek megmaradnak, hiszen ezek nélkül nem tudtok tovább fejlődni és erényeitekben növekedni. Törekedjetek arra, hogy ne általánosan gyónjatok, hanem minél konkrétabban! Minél jobban megnevezitek a bűnt és tárjátok fel annak mélységeit, annál hatékonyabban tudtok szabadulni a visszatérő bűneitektől, amelyekben újra és újra elestek. Aki rendszeresen gyónik és áldozik, ott a Szentlélek különös módon tud működni. A Szentlélek segít a léleknek felismerni a rejtett bűnöket. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy mutassa meg számotokra azokat a bűnöket, amelyeket nem tudtok önmagatokban felismerni! Imádkozzatok, hogy Ő emlékeztessen titeket a mulasztásaitokra! A Nagy Figyelmeztetéskor enyhébb szenvedés vár azokra, akik szívből törekednek bűneik engesztelésére és jóvátételére.”

Egyházszakadás

2019. 08. 16, Péntek
Láttam, hogy Rómát a menekültek egyre inkább benépesítik. Hamarosan káosz fog eluralkodni, amely kihat az ott élő lakosságra. Az emberek nem lesznek biztonságban a város utcáin, így inkább otthonaikban fognak elrejtőzni. Az iszlám csak a parancsszóra vár és akkor elkezdődik a nagy keresztényüldözés, hiszen akié Róma, azé a világ. Láttam, hogy Rómában az egyházszakadás sokak számára nyílt tény. Az ott élő keresztények jobban érzékelik, mint azok a zarándokok, akik külföldről utaznak oda. A legtöbben semmit nem észlelnek abból, hogy mi is történik a falak mögött. Láttam, hogy a templomokat, bazilikákat a menekültek lakják be és megszentségtelenítenek mindent, ami Jézussal és a Szűzanyával kapcsolatos. Róma a bűn városa lesz, ahol a bűn embere, az Antikrisztus már elkezdte működését. A Sátán az Egyház szívét célozza meg, amely Krisztus szívét jelenti. Az Úr Szívsebébe a klérus van elrejtve. A papok a mi pásztoraink. Ők felelnek a nyájért, amelyet Jézus rájuk bízott. Láttam később Mennyei Édesanyámat, aki Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta a papok és hívek előtt. A Szűzanya így szólt:
„Édesanyai szívemsokak számára menedéket fog jelenteni az utolsó időkben. Róma és számos város hamarosan a keresztényüldözés színterévé fog válni. Fiam most is szenved értetek, vért könnyezik a bűneitek miatt. Isten megengedi, hogy az egyházszakadást, mert a szétválasztódás által derülhet fény arra, hogy kik döntenek Fiam mellett és kik ellene. Olyan próbatétel lesz ez, amelyet a világ még nem látott. Pásztoraitok vállán nagy felelősség van. Ők nemcsak magukért felelnek, hanem azokért is, akik követik őket. Imádkozzatok értük, hogy Fiamat méltóképpen szolgálják a haláluk órájáig! Imádkozzatok, hogy az eretnekségeket sokan elutasítsák! Akik szívükbe engedik a hamis tanítást, ott a hit is elvész. Gyermekeim, ne féljetek! A keresztények már számos üldöztetésen mentek keresztül az évszázadok során, mégis Fiam kegyelmének köszönhetően ez a vallás még mindig fennáll és így is lesz a világ végezetéig.”

Az amazonasi szinódus előzménye

2019. 08. 24, Szombat
Láttam, hogy a Sátán és az ő angyalai összegyűltek a pokolban és azon tanakodtak, hogy hogyan lehetne tovább rombolni az Egyházat. Láttam, hogy ördögök előtt feltárultak a pokol kapui, szinte megidézték őket a pogány rituálék által. Az erdőtűz az Amazonas vidékén előképe volt annak, hogy a pokol tüze elárasztja ezt a területet. Láttam, hogy a felszabadulás teológiája ahhoz vezet, hogy a pogányság beáramlik az Egyház belsejébe. Láttam, hogy az ökológiai tanítás által megnyílik a kapu a bennszülöttek előtt, akik a természet istenségeit nem lesznek hajlandóak megtagadni. Ezen istenségek mögött démonok állnak bálványként, akik romboló erővel hatnak a természetre. Az ördögök különböző eszközökkel akarják kigúnyolni a szentségeket, ami mögött Krisztus áll. Láttam, hogy az emberek észre sem vették, hogy ami körülöttük zajlik, az a pokol színjátéka Isten oltára előtt. Hallottam, ahogyan a Sátán a következőt mondta:
„Már nem vagyunk messze a céltól. Az Egyház elbukik hamarosan, mert belülről bomlasztjuk össze az alapjainál kezdve. Amint megtörténik ez az esemény, onnantól kezdve az Eucharisztia iránti tisztelet teljességében el fog hanyatlani. Akkor az Ő áldozata rövid időn belül megszűnik. Ez lesz a mi győzelmünk, amelyre mindig is vártunk.”

Mária Magdolna
...........
 

2019. augusztus 23., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. augusztus 12. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ítélet alatt áll ez a világ. A természeti katasztrófák egymást érik. Mindez bűneitek következménye. Szálljatok magatokba! Kérjetek bocsánatot bűneitekért, és térjetek meg! Aki katolikus, gyónja meg, és tiszta lélekkel járuljon Hozzám, a Szentáldozáshoz. Ti, katolikusok adtok számot a legtöbbről. Ti a teljességet kaptátok. Megismertétek tanításomat, nálatok van minden szentség, ami az üdvösségre visz. Miért fordultok el Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Aki az üdvösségeteket akarom? Úgy tobzódtok a világban, mintha soha nem hallottatok volna Rólam. Pedig a sátán csak keserűséget és csalódásokat tartogat számotokra. Ha nem tértek meg, a kárhozatba hulltok, ahonnét soha nincs visszatérés. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg Hozzám most, még ma, mert a holnap bizonytalan számotokra. Nem tudhatjátok, mikor ér véget az életetek. Szüntelen készenlétet kértem tőletek.
Gyermekeim! Azért figyelmeztetlek benneteket, mert süketek és vakok vagytok. El vagytok foglalva a földi dolgokkal, a testetekkel, pedig egy csapásra mindent itt kell hagynotok. Még a testetek is el fog porladni. Mit hoztok magatokkal? A cselekedeteiteket. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Előttem csak egy érték van: a szeretet. Ezt adtam főparancsba. Erről tettem tanúságot. Ezt kérem számon tőletek. Olvassátok el Szent Pál szeretethimnuszát: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 1-3)
Ha nem irántatok való szeretetből mentem volna a fel a keresztre, ma nem lennétek megváltva. Isten örök szeretetéből léteztek. Atyám úgy teremtett meg benneteket, hogy szomjazzátok a szeretetet, és akkor legyetek boldogok, ha szerettek, és szeretetben éltek. Ezt mondtam: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13, 35)
Ma sajnos sokan becsapják magukat. Elaltatják lelkiismeretüket. Sok olyan ember akad köztetek, akik elmennek a vasárnapi Szentmisére, ahol még áldoznak is. Aztán elégedettek magukkal, mert azt hiszik, hogy ezzel megtették akaratomat. A magánéletükben pedig képmutatók, rágalmazók, önzőek. Minden áron rákényszerítik álláspontjukat a környezetükre. Az embereket csupán eszközöknek tekintik, akik által megvalósítják akaratukat. Ezért minden eszközt bevetnek. Zsarnokoskodnak, megfélemlítenek, zsarolnak. Nem számolnak azzal, hogy Én mindezt látom, és számon kérem tőlük. Értsétek meg végre: Istennek nem lehet hazudni. Magatokat és a másik embert becsaphatjátok, de Én mindig a gyenge, a kiszolgáltatott pártján állok, és számon fogom kérni minden gonoszságotokat. Rátok hatványozottan vonatkoznak az Evangélium szavai: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Máté 25, 45-46) „Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lukács 12, 47-48)
Ti, katolikusok kaptátok a legtöbb kegyelmet. Ezért ti adtok számot a legtöbbről. Gondoljátok át, és mielőbb változzatok meg, mert a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik szeretik Őt. Éljetek mindenkivel szeretetben! Imádjátok a Legszentebb Szentháromságot, és imádkozzatok ellenségeitekért! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nem estek ítélet alá, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem önfeláldozó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítések: Máté 25, 31. „Utolsó ítélet” Máté 22, 1, 14: „Jézus szólt” „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

2019. augusztus 15. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyboldogasszony ünnepe van. Az Én legszentebb Édesanyámat ünneplitek, Akit testestől – lelkestől Magamhoz emeltem a Mennybe. Ő volt a legméltóbb erre. Ő, aki epekedve várta a Megváltó világra jöttét. Éjjel nappal azért imádkozott, hogy megszülessek, és elhozzam az emberiség számára a megváltást. A legmerészebb álmában sem merte volna azt gondolni, hogy ő lesz a Megváltó Anyja. Amikor megjelent szobájában az angyal, nagyon meglepődött. Majd amikor választ kapott kérdésére: „Hogyan történik meg ez, mivel férfit nem ismerek?” – minden habozás nélkül azonnal igennel válaszolt neki. Miután az angyal eltávozott, átélte a csodát, amelyet ember még soha azelőtt, sem utána nem élhetett át. Egy semmihez sem hasonlítható lágy forró öleléssel egyesült a Szentlélek Istennel, Akitől Én, a második Isteni Személy megfogantam. Anyámat betöltötte Isten kimondhatatlan szeretete és kegyelme. Olyan boldog volt, amihez foghatót itt a földön ember nem tud felfogni. Boldogabb volt, mint a mennybéli angyalok. Nem cserélt volna senkivel. Amikor miattam szenvedett, mert látta a sok támadást, ami Engem ért, mindig ebből a boldogságból merített erőt.
Szent Édesanyám kitartott mellettem mindvégig. Átélte azt, ami egy anyának a legfájdalmasabb: látott meghalni Engem. Az Ő hite volt a legerősebb: „Harmadnapra feltámadok.” Visszhangoztak hótiszta szűzi lelkében szavaim. Feltámadásom után Neki mutattam meg legelőször Magam. Öröme kimondhatatlan volt. Felülmúlta az elsőt, amikor szűzi méhében megfogant Engem.
Drága gyermekeim! Ti is boldogok lehettek, ha hisztek Bennem, és ha megnyitjátok szíveteket kegyelmeim előtt. Abban a fokban lehettek boldogok, amennyire megnyíltok, és hisztek Bennem. Én nem vagyok személyválogató. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel magatokhoz vesztek, ti is hordozhattok Engem a lelketekben, mint egykor Édesanyám. Ha mindig engedelmesen tettekre váltjátok tanításomat, nektek is megadom azt az örömet, amit Édesanyám átélt életében, amikor engedelmesen követte Isten akaratát. Nektek is helyet készítettem a Mennyben. Azt akarom, hogy ti is Velem legyetek, és lássátok dicsőségemet, mint Legszentebb Anyám, Akit ma ünnepeltek. Csak rajtatok múlik, hogy elnyeritek-e ígéretemet, vagy nem. Váltsátok tettekre tanításomat! Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Akkor ti is vég nélkül fogtok örvendezni Országomban, mint Édesanyám. Erre áldalak meg benneteket, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 25, 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

2019. augusztus 22. Az Úr Jézus…

„Drága Gyermekeim! Ma Szűz Mária Királynő ünnepe van. Ő, az Én legszentebb Anyám, Aki a Mennyek Királynéja. Ő benne él a Szentháromságban, mert még mielőtt megfogant, Atyám elhatározta örök sorsát.
Isten előtt olyan az életetek, mint egy nyitott könyv, elejétől a végéig tele van írva. De ez nem jelenti azt, hogy Isten bárkit is eleve elrendelt volna bármire. Nem.  Ez csak Atyám örök tervét jelenti, mert Neki minden megfogant élettel célja van. Ő adja a talentumokat, az élethelyzeteket. Ő indít minden embert mindarra, amit öröktől fogva elhatározott felőle. De ebbe ti bele tudtok szólni. Szabad akaratotokkal döntitek el, hogy engedelmeskedtek–e Isten jóra való hívásainak, vagy a gonoszságot választjátok. Ezzel elvágjátok magatokat az Istennel való egységtől, és átadjátok magatokat a sátánnak.  
Amíg a földön éltek, még vissza tudtok térni a Szentháromsághoz a bűnbánat és a szentgyónás által. Én szüntelen készenlétet kértem tőletek. Azért, mert csak így tudjátok kamatoztatni Tőlem kapott talentumaitokat, és csak ebben az esetben tudtok bő termést hozni.
Gyermekeim! Most egy különleges égi kegyelem előtt álltok. Atyám különös módon ki fogja árasztani minden egyes emberre a Szentlelket. Függetlenül attól, hogy hívő-e az illető, vagy nem. A Szentlélek mindenkinek meg fogja mutatni lelke állapotát, és azt a helyet, ami cselekedeteivel kiérdemelt. Akik távol járnak az általam kijelölt úttól, nagyon fognak szenvedni. Látni fogják a poklot, vagy a tisztítótüzet, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. Nagyon boldogok lesznek azok, akik szüntelen készenlétben várják a Velem való nagy találkozást.  Ők meglátják a Mennyet, ahová hivatalosak, amikor haza hívom őket. Ők azok, akik átadták az életüket Nekem, és mindig készen állnak rá, hogy megtegyék akaratomat. Sajnos csak kevés ilyen ember él a földön. A legtöbben súlyos, halálos bűnben vergődnek. Gyakorlatilag már itt a földön a pokolban, a lelki halálban leledzenek. Azért fogalmazok így, mert ez nem nevezhető életnek.
Gyermekeim! Most még előttetek áll a lehetőség: tartsatok bűnbánatot! Gyónjátok meg és tegyétek jóvá bűneiteket! Akkor ti is megláthatjátok a Mennyet, amit nektek is megadok, mint a bűnbánó latornak, akit jobbom felől feszítettek keresztre. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én mindenkiért meghaltam. Azt akarom, hogy mindnyájan üdvözüljetek. De ti döntitek el, hogy a jót vagy a rosszat választjátok. Aggódom értetek. Minden kegyelmet megadok, hogy megtérjetek. De erőszakkal senkit sem kényszerítek. Ma még hívlak, de ha bűnben talál a halál, akkor ezt kell mondanom nektek: távozzatok ti átkozottak. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökre.
Megáldalak mindnyájatokat Szívem végtelen, megváltói örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”

2019. augusztus 22., csütörtök

Jezsuita generális: Az ördög szimbolikus, nem személyes valóság

Ismét tagadta a Sátán és az ördögök személyes valóságát Arturo Sosa, a jezsuita rend 2016. októberében megválasztott generálisa. A venezuelai pap 2017-ben egyszer már nagy vihart kavart, amikor azt mondta: az ördög alakját csak a keresztények hozták létre azért, hogy szimbolikusan kifejezzék vele a világban jelenlévő gonoszságot.
Sosa atya most az olasz Tempi híroldalnak erősítette meg ezt az álláspontját egy augusztus 20-ai (21-én megjelent) interjúban, amelyet az Olaszországban rendezett Rimini Meeting egyik fellépőjeként adott:
Tempi: Sosa atya, létezik az ördög?
Arturo Sosa: Különféle módokon. Meg kell értenünk a kulturális összetevőket ahhoz, hogy erről a karakterről beszélhessünk. Szent Ignác megfogalmazásában a gonosz lélek visz rá minket arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik Isten lelke ellen vannak. Az [ördög] a különféle struktúrákban, de nem a személyekben lévő gonosz megszemélyesítéseként létezik, mivel az [ördög] nem egy személy, hanem a gonosz cselekvésének egy módja. Ő nem egy személy, mint egy emberi személy. Az [ördög] a gonosz jelenlétének módja az emberi életben. A jó és a rossz állandó küzdelmet folytat az emberi lelkiismeretben, nekünk pedig megvannak módjaink arra, hogy kifejezzük őket. Istent jónak ismerjük el, egészen jónak. A szimbólumok részei a valóságnak, és az ördög szimbolikus valóságként létezik, nem személyes valóságként.
Sosa atya állításaival szemben a Katolikus Egyház Katekizmusa kijelenti, hogy az ördög valós lény, egy bukott angyal, aki Isten ellen lázadt fel:
Az Egyház tanítja, hogy [a Sátán] kezdetben Istentõl teremtett jó angyal volt. "Az ördögöket és a többi démont Isten természetük szerint jónak teremtette, de önmaguktól rosszak lettek." (KEK 391)
A Szentírás beszél ezeknek az angyaloknak a bûnérõl. Ez a "bukás" ezeknek a szellemi teremtményeknek a szabad választásában áll, mely radikálisan és visszavonhatatlanul elutasította Istent és az õ országát. (KEK 392)
A jezsuita rend szóvivője 2017-ben leszögezte, hogy Sosa atya az ördöggel kapcsolatos állításaival "azt vallja és tanítja, amit az Egyház vall és tanít". Mint ismét bebizonyosodott, ez sajnos egyáltalán nincs így.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/08/22/jezsuita_generalis_az_ordog_szimbolikus_nem_szemelyes_valosag

2019. augusztus 21., szerda

Áldás a homoszexuális katolikus pároknak a német egyházban?

GEERLING PÜSPÖK SZERINT: A HOMOSZEXUALITÁS NEM BŰN ÉS AZ AZONOS NEMŰ PÁROKNAK JÁR AZ ÁLDÁS - közben idehaza Veres András a meleglobbi támadásától félti a lengyel püspöki kart.
Olyan jó lenne, ez egy nagy vágyam, hogy Magyarországon is végre láthatóvá váljon, hogy milyen sokszínű hangok vannak jelen a katolikus egyházi és teológiai gondolkodásban, ha világviszonylatban nézzük. Most mondhatnám azt, hogy éppen olyan sokszínűek, mint a szivárványos lobogó, amit Veres András laza könnyedséggel csupán csak "szivárványos ragálynak" nevez.
Közben a német segédpüspök Dieter Geerling arra a kérdésre, hogy a homoszexualitás "bűnös" ill. "rendellenes" lenne-e, azt válaszolja: "Nem! És éppen ezért itt lenne az ideje annak, hogy a katolikus egyház végre megszabaduljon attól, hogy "patologizálja" a homoszexualitást". Ő maga nem is érti a katolikus egyház aggodalmát a melegek és a leszbikusok miatt. Szerinte a teológiának tudomásul kellene vennie végre a modern tudomány álláspontját a témában és akkor elfelejthetné ezt a patologizálási kényszert.
Sőt, szerinte a teológia alapok is adottak a változáshoz. Utalt a II. vatikáni zsinat tanítására, ami megfogalmazta azt, "hogy a sszexualitás sokkal több, mint hogy a szaporodás célját szolgálja, a szerelemhez van igazából köze". "Jómagam az egyházi tanítóhivatalhoz tartozom, de ha a tanítóhivatal csak tanít, okít, de maga semmit nem akar tanulni, akkor nagyon téves irányba mennek a dolgok" - mondja.
Ezért Geerling kiállt az azonos nemű párok egyházi megáldása mellett, sőt erről benyújtott egy indítványt is a münsteri egyházmegyében, hogy ezt a témát át kell gondolni és bízik abban, hogy ha máshol, mint pl. Lengyelországban vagy Afrikában ebben a témában nem lehet előrelépést elérni, attól még Németországban igenis lehet.
Szerinte amikor az emberek áldást kérnek, akkor azt kérik, hogy "Isten legyen segítő és szerető módon jelen a szerelmi kapcsolatban és hogy a kapcsolat így boldog és sikeres lehessen". Erről van szó az áldásnál és nem arról, "hogy bárki életsítlusát megítélje" az egyház.
Hát érdeklődve várom, hogy miként alakul a beadvány sorsa és majd tudósítunk róla, hogy lássátok: mi hol élünk és hogy a világ, sőt, még a katolikus egyházi gondolkodás is lehet egészen másmilyen, sokszínű!

, https://felszabter.blog.hu/2019/08/21/aldas_a_homoszexualis_katolikus_paroknak_a_nemet_egyhazban

2019. augusztus 16., péntek

Két pap meleg pszeudo-házasságba lépett egymással

Két hitehagyott pap, Joseph Cooper és a majdnem húsz évvel fiatalabb Michael Clements meleg pszeudo-házasságba léptek - jelentette a ChurchMilitant.com augusztus 14-én.

Cooper volt a hudsoni (Manchester egyházmegye, New Hampshire) Saint Kathryn plébánosa, 2019 júniusában hagyta el a papságot.

Amikor Clementset felszentelték Worcester egyházmegyében (Massachusetts) 2012-ben, akkor Cooper helyezte fel miseruháját és prédikált az első miséjén. Clements 2018 augusztusában hagyta el a papságot. Az utolsó feladatát Winchendonban végezte.

Jelenleg pedig együtt élnek Minnesotában és a "Brady" vezetéknevet használják, ami Cooper édesanyja leánykori neve volt.

Évek óta együtt járnak nyaralni és kínos képeket osztanak meg a közösségi oldalakon.

https://gloria.tv/article/VVnofD4HGufV3R2Yb8avNfi3u

2019. augusztus 15., csütörtök

A Krisztus Légiója komoly változások előtt áll

A Krisztus Légiója szeptember 15-én új rendeleteket fog kapni, amelyeket öt évre hagytak jóvá.

Az Excelsior.com.mx szerint eltörölték a "titoktartás esküjét", ami segített a bántalmazások végrehajtásában.

Az új rendeletekkel a Légió és 1.501 papja a Regnum Christi Föderáció része lett, ugyan azon a szinten lesz, mint az 523 felszentelt nő és 59 felszentelt férfi. Ezelőtt a Regnum Christi a Légió irányítása alatt állt. Emellett 22.652 nem felszentelt laikus taggal is bővelkednek.

A föderáció három általános igazgatója között egy nő is van, Gloria Rodriguez a Regnum Christi női tagja, együtt Eduardo Robles-Gil Légió tag atyával és Jorge Lopez Regnum Christi férfi taggal.

A föderáció 128 iskolát vezet, ami 37.000 diákot tanít, főleg Mexikó, Spanyolország és Latin-Amerika területén.

https://gloria.tv/article/7H4TqBLg97S62ZDFrSobMn2Zq

2019. augusztus 13., kedd

A fiatal fiú, aki megállította a melegfelvonulást: Pap akarok lenni

A 15 éves Jakub Baryła, aki egyedül szembenézett 1000 felvonuló meleg férfival a lengyel Płock városában szombaton, és akit a rendőrök vittek el, pap akar lenni (videó lent).

A meleg propaganda média azzal vádolta Baryłát, hogy az ellenállását felhasználja egy politikai karrierre. De Twitteren ezt írta: "Ez nem igaz; nem akarok politikus lenni, én pap akarok lenni".

Szülei "baloldali nézetekkel rendelkeznek", de Jakub "katolikus, hagyományőrző, konzervatív és hazafi".

Azt mondta, hogy Ignacy Skorupko atya inspirálta, aki hasonló dolgokat tett az 1920-as varsói csatában a bolsevikok ellen.

Baryła azt mondta a WPolityce.pl oldalnak, hogy először nem mert szembenézni a felvonulókkal a "szociális következmények" végett.

De aztán látta Częstochowában a Szűzanya istenkáromló ábrázolását, ahogy szivárvány glóriát tettek rá, ez viszont megváltoztatta a hozzáállását.

Płock plébánosától egy feszületet kért, leült a földre és elmondta a latin Salve Regina imát. A rohamrendőrök vitték el. A rohamrendőrök viselkedése a fiú szerint "kifogástalan" volt.

Baryła tudja, hogy tetteit Isten vezette: "Jézus és a kereszt szembeszállt a gonosszal és a bűnökkel".

https://gloria.tv/article/7UB2BtrWa4UG34QJDbvdo6FmT

Velence bazilikáját eltorzítja a szivárvány torony

Egy nagy, toronyszerű, szivárvány színű tárgyat helyeztek a híres bencés San Giorgio Maggiore bazilika elé, pont a bazilika központi kupolája alá.

A tárgy a "fényűző emelkedés" nevet kapta. Ez a jelenleg is folyamatban lévő "Ember" kiállítás része, amelyet az ír Sean Scully "művész" hozott létre.

Mivel a templom és a kolostor az állam tulajdona 1861 óta, a szerzetesek nem szervezhetnek kiállítást, de hivatalosan "együttműködnek" vele és a saját weblapjukon hirdetik.

https://gloria.tv/article/2VTuurzdkU9MBDud2tPudsHeN

2019. augusztus 12., hétfő

Eucharisztikus csoda Paraguayban?

Eucharisztikus csoda történt állítólag Paraguay Pedro Juan Caballero városában augusztus 8-án.

Gustavo Palaces atya szerint Valle Puku Szűz Mária Kegyelme plébánosa megszentelt egy ostyát, ami száraz rózsaszirmokká változott, ami piros, rózsa illatú folyadékot bocsájtott ki magából (spanyol videó lent).

Ez egy ima csoport házában történt. A szentostya egy tartályban volt, ezzel részesítik szentáldozásban a beteg embereket.

Az ima csoport tagjai továbbá azt is állították, hogy a Rosa Mystica kép rózsa illatú olajat bocsájtott ki magából. Az olajat beteg embereken használták, akik közül sokan meg is gyógyultak.

https://gloria.tv/article/puAQQzzQKx1q1HZUAG98AtoKv

2019. augusztus 10., szombat

Az amazonasi esküvő megmutatja hamispróféta zsinati egyházának igazi arcát

Azzal az ürüggyel rukkolt elő a férj és feleség, hogy a Xukuru és Kapinawá törzsek hagyományos öltözetében akarnak lenni, ezért mezítláb, félmeztelenül jelentek meg az oltár előtt a templomi esküvőjükre a brazil Pesqueiraban.

A meztelen képeket az Es.Aleteia.org oldalon publikálták. A férj egy kosárral a fején jelent meg, pedig templomban volt.

Hamispróféta egyházának "hagyománya" az, hogy minden hagyományt népszerűsít, ha az nem katolikus.

https://gloria.tv/article/uptu3FA4mFhe2bkv6T6miCM26

Elítélik Pell bíborost a börtöni levele miatt?

Az ártatlanul bebörtönzött mártír George Pell bíboros egy kétoldalas levelet írt augusztus 1-jén.

A kézzel írt levél címzettjei George Pell bíboros támogatói, az ő Twitter oldalukon került publikációra a levél.

A bíboros a közelgő amazonasi szinódusról ír és azt mondja, hogy "van okunk aggódni" az Instrumentum Laboris végett: "Ez nem az első rossz minőségű dokumentum, amit a szinódus titkársága készített".

Pell szerint Müller bíboros kritikája "kiváló" a dokumentummal kapcsolatban.

Számára egyértelmű, hogy bárhol is legyen az egyház, "nem engedheti meg magának a zűrzavart, valamint az apostoli hagyománnyal ellentétes tanokat".

Pell továbbá megemlítette, hogy a börtönben 1500-2000 támogató levelet kapott.

Az angol levél tartalma
https://gloria.tv/article/jB786T1q6KAt12VFbyYMpJpcW
Az ausztrál rezsim hatóságai George Pell mártírt bíboros után nyomoznak, hogy vajon "megszegett-e valamilyen börtön szabályt", miután egy Twitter fiók az ő levelét publikálta a George Pell bíboros támogatói csoport.

Victoria igazságszolgáltatási (vagy igazságtalanszolgáltatási) osztály szóvivője azt mondta szombaton, hogy a rabok nem posztolhatnak a közösségi oldalakon és nem használhatják az internetet.

Továbbá nem kérhetnek meg mást, hogy posztoljanak a nevükben. Az osztály részletesen megvizsgálja ezt az eseményt - mondta a szóvivő az AAP-nek.

A börtönszabályokat megsértő raboknak mindig büntetés jár.

https://gloria.tv/article/NEdjT36Q9NAf3pQJVnaN1Jqsr

2019. augusztus 9., péntek

Hihetetlen vandalizmus Fatimában

A portugál Fatimában a tizennégy, keresztutat szimbolizáló kápolna közül négyet sárga festékkel vandalizáltak július 26 éjjelén.

Az elkövetők a kápolnában lévő szobrok fejét és nemi szervét festették be.

A Szűzanyát, aki 1917-ben megjelent Fatimában, prostituáltnak nevezték (portugál nyelven "puta").


https://gloria.tv/article/Y4jKZDsuqos31xWE9keQubaBE

2019. augusztus 8., csütörtök

Papír katolikusok: Kérjük, ne legyenek illúziók Afrikával kapcsolatban

A szentségeket megkapó katolikusok százaléka "nagyon alacsony" több afrikai országban - mondta Alain Clément Amiézi, az Elefántcsontpart Anyama szeminárium dogmatika professzora.

A La-Croix.com oldalnak beszélve Amiézi azt mondta, hogy a valóban elkötelezett, szociális és politikai életben aktív katolikusok száma "elenyésző".

"Megkeresztelt emberekből sok van, de keresztényből nem". Ez azt jelenti, hogy a Novus Ordo egy kudarc ott is, ahol az emberek továbbra is templomba járnak.

https://gloria.tv/article/31zo1ch6bq3E3awKuTuASDR9f

2019. augusztus 7., szerda

Hamispróféta bezárt még egy fiatal vallásos közösséget

Hamispróféta bezáratta a Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista közösséget.

A közösséget az argentin Salta püspöke alatt hozták létre, ami Argentína mellett más országokban is rendelkezik házakkal.

A Vatikán Bahía Blanca érsekét, Carlos Alfonso Azpiroz Costa érseket nevezte meg a közösség hóhérának.

A csoport bizottság alatt volt már 2015 júliusa óta.

Agustín Rosa atya alapította a közösséget, akit két volt tanuló "homoszexuális bántalmazásával" vádolnak, valamint egy nő "egyszerű szexuális bántalmazásával" is vádolják.

Emellett olyan valószerűtlen vádakat is kapott, miszerint kapcsolatban áll a mexikói Chapo Guzmán drogcsempésszel.

A csoport elnyomását a hamispróféta hagyta jóvá.

https://gloria.tv/article/JruyDEnwb1G3648zZG2uuDhQV

Az amerikai katolikusok kétharmada tagadja, hogy az eucharisztia szentostyája Krisztus teste és vére

Az amerikai "katolikusok" 69%-a tagadja a transzszubsztanciációt Krisztus testévé és vérévé mise közben.

Szimbolikusan értelmezik a szentségáldozást - írja a Pew Research Center augusztus 5-én.

Továbbá a katolikusok 43%-a soha nem is hallott a transzszubsztanciáció doktrínájáról és úgy gondolják, hogy ez a felfogás az egyház véleménye is egyben. Emellett 23% nem is tudja, hogy létezik ez a tanítás.

A 40 éven aluli katolikusok között csak 26% hisz a transzszubsztanciációban.https://gloria.tv/article/Ui7nMYM1Bm7e6sjFB6MqGbnbG

Oltár tálca: Új divat az új étterem rítusnak

Az az új trend az új rítus egyháznál, hogy tálcákat raknak az oltárra - írja a PrayTellBlog.com.

A kaliforniai Orange városban használták őket július 17-én.

A westministeri Vincent Nichols bíborosnak is volt egy tálca az oltáron a francia Lourdesbe tett zarándokútján.

A tálcákat arra használták, hogy kelyheket szállítsanak a sok pappal való koncelebráláshoz vagy szentségáldozáshoz.

Továbbá segítenek a liturgiát banálissá és nevetségessé tenni.

https://gloria.tv/article/9spUysB8SAUX11DZqUHABUuUu

2019. augusztus 2., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 2-án Medjugorjéból

Képtalálat a következőre: „medjugorje mladifest 2019”
A Szűzanya üzenete 2019. augusztus 2-án, Mirjana Soldo látnok által.

Drága gyermekek! Nagy az én Fiam szeretete. Ha ismernétek szeretetének nagyságát, szüntelenül imádnátok és hálát adnátok neki. Mindig veletek él az Eucharisztiában, mert az Eucharisztia az ő szíve. Az Eucharisztia a hit szíve. Ő sohasem hagyott el benneteket. Amikor ti megpróbáltatok elmenni tőle, ő tőletek sohasem.
Ezért édesanyai szívem boldog, amikor látom, hogyan tértek vissza hozzá szeretettel telve, amikor látom, hogy a kiengesztelődés, a szeretet és a remény útján jöttök hozzá.
Édesanyai szívem tudja, hogy amikor elindultok a hit útján, olyanok vagytok mint a hajtás - mint a bimbó. De az ima és a böjt által gyümölcsökké, virágaimmá, szeretetem apostolaivá lesztek; a világosság hordozói lesztek és szeretettel és bölcsességgel mindenkit megvilágosítotok magatok körül.
Gyermekeim, mint édesanyátok kérlek benneteket, imádkozzatok, gondolkodjatok, elmélkedjetek. Minden szép, fájdalmas, örömteli dolog azért történik veletek, hogy lelkileg növekedjetek, hogy Fiam növekedjen bennetek.
Gyermekeim, adjátok át magatokat neki, higgyetek benne, bízzatok az ő szeretetében, hadd vezessen ő benneteket. Az Eucharisztia legyen az a hely, ahol tápláljátok lelketeket, és utána terjesszétek a szeretetet és az igazságot, tegyetek tanúságot Fiamról. Köszönöm nektek.

2019. augusztus 1., csütörtök

Chile: Kiderült, hogy a jezsuita sztár egy "bántalmazó"

A jezsuita Renato Poblete atya (+86), aki nemzeti sztár Chilében, többször elkövetett, durva és rendszeres szexuális bántalmazással lett megvádolva 1960 ls 2008 között a saját rendje által.

Poblete állítólag 22 nőt bántalmazott, közülük négyen kiskorúak voltak, néhányra pedig abortuszt is kényszerített.

A jezsuita rendbe a nemrég kanonizált Alberto Hurtado atya (+1952) hatására lépett be, majd híres lett, mint a Hogar de Cristo jótékony alapítvány káplánja, az alapítvány általa pedig nagyon híres lett. Poblete továbbá az oligarcha La Segunda újság kommentátora is volt.

A jezsuitát az oligarcha média ünnepelte és sok díjat kapott. 2010-es halála után szobrot állítottak neki és parkokat, valamint szociális és pásztorális központokat neveztek el róla.

Chilében jelenleg nyolc püspök (köztük két bíboros) ellen folyik per, valamint 150 pap ellen. Egy püspöktől és érsektől elvették papi címüket a szexuális bántalmazások végett.

https://gloria.tv/article/AY7HL27cGSZi3hQpqyTwNm9UJ

II. János Pál életrajzírója: Ferenc pápa Vatikánja "kénes, lázas és nagyon ronda"

A folyamatban lévő tisztogatások a II. János Pál Intézményben "sztálinista tettek a II. János Pál pápa teológiai és pásztori hagyatéka ellen" - mondta George Weigel, II. János Pál neokonzervatív életrajzírója.

A CatholicWorldReport.com oldal július 29-ei riportjában Weigel az intézmény melegpárti nagykancellárját, Vincenzo Paglia érseket okolja az üldözésekért, akit egyébként Ferenc pápa nevezett ki.

Ha Ferenc pápa bíborossá teszi Pagliát, akkor az "a diákok által imádott, nagy szakértelemmel rendelkező tudósok megnyomorításáért" lesz - írja Weigel.

A légkör Rómában jelenleg "kénes, lázas és nagyon ronda, érezni egy szimatnyi pánikot is." - mondta Weigel.

https://gloria.tv/article/3Ze6JkXaxewY1W9Gx11bJztV7

Újabb Viganó kinyilatkoztatás: Hamispróféta egy hatvan éves tervet valósít meg

Néhány jezsuita egy "60 éves terven" dolgozik, amely célja az, hogy marxista gondolkodást csempésszen az egyházba - fedte fel Carlo Viganó érsek az InsideTheVatican.com oldalon július 30-án.

Az ideológiájukat nem érdekli a liturgia, erkölcs vagy a teológia, helyett a "praxisra" és a szociális igazságosságra koncentrál - tette hozzá Viganó.

Szerinte ez a terv elérte az egyik nagy célját azzal, hogy egy jezsuitát neveztek ki Szent Péter székére.

https://gloria.tv/article/rFwcnPJqjctw4EmbPv2Ka6Nhq

A fájdalmas anya sajnálja azt, ami az ikertornyokkal történt

A marylandi Wilmington egyházmegye Ocean City Szent Lukács plébániájában van egy "fájdalmas anya" kép, ami a Mindenkor Segítő Szűzanya elemeit is tartalmazza.

Emellett nagy változásoknak ment alá a kép. Az angyalok és Jézus keresztre feszítését a Szűzanya feje mellől kicserélték az American és United Airlines repülőgépekre, amelyek az ikertornyokba csapódtak.

A lenti szöveg pedig azt írja, hogy a repülők megszállták a dicsfény "szent helyét".

A fájdalmas anya "hagyományos" képeket is tartalmaz, mint pl. a szívet átszúrt kardok, ami azt szimbolizálja, hogy összetört a szíve Krisztus passiójától.

Továbbá a Szűzanya méhében nem Krisztus, hanem a World Trade Center van, ami a kereskedelmet és kapzsiságot szimbolizálja.

A magyarázat azt állítja, hogy a "Szűzanya" átöleli a szeptember 11-ei támadás áldozatait, ahogy "átölelte gyermekét a méhében".

Az ikertornyokból szálló füst bemutatja az emberek állítólagos "hatalmas áldozatát" szeptember 11-én.

https://gloria.tv/article/EUvLUrYoLSqd4LoXGHMdKJjNR