2019. augusztus 29., csütörtök

Hamis béke grafikusan - augusztus

A katolikusok kihagyják a Vatikán által szponzorált dublini "családok" világtalálkozóját
nem találja a személyigazolványon, hogy meleg

Yayo Grassi, Ferenc pápa meleg barátja

Ted bácsi és unokaöccsei

Thomas Rosica atya szerint "Ferenc pápa akkor szakít a katolikus hagyományokkal, amikor akar"

A homoszexuális klérus problémájával már az egyházi atyák is foglalkoztak

A szilárd föld túl "merev"

Eltörölte a Theodore McCarrick elleni szankciókat, pedig tudta, hogy szexuálisan bántalmaz másokat

Buborék és a valóság

Az amazonasi szinódus munkadokumentuma figyel az amazonasi szellemekre

heti pszichoanalízis órája volt 42 évesen

A házas papság valósága

"Mindig előre megyünk, mindig"

Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.

Az Amazonas csak egy ürügy Németországnak

Hamispróféta egyháza hirtelen hívő lett

2019. augusztus 28., szerda

Brazil püspök: "Amazónia már nem katolikus."

A langyos katolicizmust kiszorította az evangelikál fundamentalizmus és prozelitizmus.

"Amazónia, legalábbis a brazil Amazónia, már nem katolikus." - jelentette ki a portugál ACI Digital katolikus hírügynökségnek Marajó emeritusz püspöke, José Luis Azcona.
A püspök szerint a térségben már rég az evangelikál kereszténység ["pentecostalism"] a meghatározó vallási irányzat. "Amazónia egyes területein az evangelikál többség a 80%-ot is eléri." - nyilatkozta a püspök.
Azcona püspök szerint az evangelikál kereszténység a "fundamentalista és prozelita [térítő - KV szerk.]" jellege miatt volt képes átvenni a meghatározó szerepet a katolicizmustól. "Az evangelikál benyomulás az őslakos etnikai közösségekbe, az, hogy az Evangélium nevében felülírnak kultúrákat, etnikai identitásokat, [átformálnak] őslakos embereket - ez egy komoly jelenség ma Amazóniában, ami a fundamentalista és prozelita jellegével mély hatást gyakorol az őslakos népekre."
Ez ma Amazónia arca!
"Erről egyetlen szó sem esik az Instrumentum Laborisban." - tette hozzá a püspök.
A püspök az őszre tervezett, az amazóniai térségre fókuszáló római szinódus munkadokumentumát (Instrumentum Laboris) több pontban is aránytévesztőnek tartja.
Mint Azcona püspök az interjúban elmondta, Amazóniában az egyik legnagyobb problémát a gyermekek családon belüli (testi, lelki, és szexuális) kizsákmányolása jelenti. "Hol van Amazónia és gyermekeinek védelme az Instrumentum Laborisban - így tehát a szinódusban?" - teszi fel a kérdést a püspök.
A püspök szerint a munkadokumentum az inkulturáció fogalmát is tévesen használja, mivel egy szintre helyezi a helyi bennszülött kultúrákat és hitvilágokat az Evangéliummal.
A dokumentum azon felvetésére, miszerint üdvözlendő lenne, ha a térség paphiányának enyhítésére a Szentszék engedélyezné helyi nős férfiak ("viri probati") pappá szentelését, Azcona püspök úgy reagált: a térségben maga a papság van lelki és hitbeli válságban, amit nem lehet a papság egy új formájának létrehozásával orvosolni.
A püspök szerint a papi cölibátus fegyelmébe való beavatkozás ma egyenesen a világegyház egységét fenyegeti. "Az egyházszakadásnak ez a veszélye nem képzeletbeli dolog! És nem csak Amazóniában!" - figyelmeztetett a püspök.
A 79 éves José Luis Azcona püspök a spanyolországi Pamplonában született. 1987-ben kapott missziós püspöki kinevezést az amazóniai régióba, amely szolgálatából 2016-ban vonult nyugalomba.

2019. augusztus 26., hétfő

Isten szemével

2019.08.11.
1.
Mária kegyhelyen voltam egy zarándokcsoporttal. A szentmise előtt az atya egy bizonyos számú Ostyát kért átváltoztatásra, de kiderült, hogy egy kicsit többen voltunk a csoportban. Azért imádkoztam, hogy mindenki egy teljes Szentostyával tudjon megáldozni. Ahogy figyeltem a pap kezét a szentáldozásnál, azt láttam, hogy mindenki teljes Szentostyát kapott.
Jézus: Én, Aki köztetek élve képes voltam a csodálatos kenyérszaporításra, már hogy ne tudtam volna a Szentostyát is megszaporítani, hogy mindenkinek jusson. Ez imameghallgatás volt.
2.
Kép: Egy gyönyörű szép világoskék háromszög alakú kendő, rojtok vannak a szélén. A kendő jobb szélén gyönyörű virágok vannak.
Jézus: Ez a kendő Édesanyám jelképe, burkolózz bele az Ő szeretetébe. Örömökkel fog elborítani.
3.
Családi problémákról volt szó, a távolabbi rokonokkal kapcsolatban is.
Jézus: A családfagyógyítást már lent a gyökereknél kell kezdeni. Ezért imáid a legrégibb ősökért sírjanak fel Hozzám.
4.
A Szentségimádáson mindenkiért imádkoztam, akik imát kértek tőlem.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Az Úr arany sugarakkal rossz kötelékeket vág el
Jézus: Azok, akik kérték imáidat, még nagyon kötődnek a világhoz. Imáid hatására aranyszínű kegyelemsugarakkal szabadítom meg őket ezektől a Földi ragaszkodásoktól.
5.
Kép: Fehér ruhás Angyalok libasorban állnak, mintha táncoltak volna. A szárnyaikat is láttam.
Hang: Csoportosul.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Amikor engeszteltek testvéreiddel, és imáitokkal mentitek a lelkeket, a Menny Angyalai csoportosulnak a Mennyei Atya előtt, és örömükben táncra perdülnek.
6.
Kép: Az Őrangyalom egy asztal körül tevékenykedik. Szemben állt velem, és valamit az asztalra tett.
Jézus: Az Őrangyalod mindig veled van, miközben te végzed a Tőlem kapott feladataidat. Ő ezeket a programokat rendezgeti, és összeállítja. Sugallatokat ad, hogy mikor mit tegyél. Természetesen, te úgy érzed, mintha a te gondolataid lennének, pedig mindig Ő rendezget téged.
7.
Kép: Egy kéz egy kis kosárkát tett az asztalra, a kosárkában apró dolgok vannak.
Jézus: A kosarat Én tartom, és a benne lévők a következők: siker, boldogság, hatalom, gazdagság, elismerés, hírnév, egyszerűség, szerénység, áldozatok, önmegtagadások.
8.
Egy zarándokcsoporttal Medjugorjeben voltunk. Néhányan közülünk a legnagyobb forróságban mentünk fel a Križevacra.
Az esti Szentmise előtt a templom mögötti téren a szabadtéri oltárnál voltam, és felnéztem a Križevacra. A kereszt helyett egy erőd, vagy vár volt a tetején, mely kőből volt kirakva.
Jézus: Legyőzted emberi gyengeségedet, legyőzted a kényelemszeretetet, és a legnagyobb hőségben felmentél a Križevacra. Nagyon sok lelket mentettél. És közben győzelmet arattál lelkeden.
9.
Kép: Egy korona dísze, amely hármas levélre emlékeztetett.
Kép: Arany kehely, a szélén körbe-körbe egy fehér kendő veszi körül, nagyon szép látvány.
Kép: Egy bíbor rózsa.
Jézus: A korona az Én Királyságomat jelenti. Az arany kehely az Én Vérem kelyhe, a fehér kendő, mely koszorúzza, a tisztalelkű zarándokok szimbóluma. A bíbor rózsa az Én szenvedésem jelképe.
10.
Kép: Egy érem közepén a Szentlélek Isten van galamb formában. Lefelé sugarak áradnak felőle, felette jobb és bal oldalt 1-1 Angyal, kik egymással szembe vannak fordulva.
Jézus: A Szentlélek, miközben Angyalok imádják, szeretetsugarait ontja szerteszéjjel az emberiségre. Várja Atyám intését, hogy mikor indulhat bolygótokra.
11.
Kép: Egy fehér-halvány rózsaszín áttetsző kockákból álló híd, vagy emelkedő út.
Jézus: Az Én választottjaim és engesztelőim hasonló lelki erényekkel hidat képeznek a Földtől a Mennyországig.
2019.08.18.
1.
Kép: Angyalok harcolnak a fejem felett a gonoszokkal.
Jézus: Érted is harc folyik a jó és gonosz szellemek között.
2.
A betegek szentségéről volt szó.
Jézus: A legtöbb Katolikus gyermekem ezt a szentséget egy kicsit háttérbe szorítja a többivel szemben. Pedig hatalmas útravaló a haldoklónak, nem engedi elkárhozni. A betegeknek segítséget nyújt a gyógyulásban. Valahogy ebben nem eléggé hisznek.
3.
Egy olyan személyre gondoltam, aki valami miatt nem tud szeretet gyakorolni nagyobb mértékben mások iránt.
Kép: Valami feketeség, szürkeség veszi körül, valami gát visszanyomja, visszatartja.
Kép: Így, nagymértékben visszanyomja közvetlen családtagjait is, gátolja őket is a szeretet gyakorlásában.
Kép: Egy fekete kör, nyilak befelé, a kör középpontja felé mutatnak, mintha valaminek az elnyeléséről lenne szó
Jézus: A külön ítéleten első kérdésem az lesz hozzátok, mennyi szeretetet gyakoroltatok az embertársaitok felé. Aki semmi szeretetet nem tud bemutatni Nekem, az bármilyen okos, sikeres, buzgó templomba járó volt, a kárhozatba hull. Látod, a szeretet a legfontosabb erény. Sajnos, akiben nincs meg, az másokat is meggátol a szeretet gyakorlásában. Egyszerűen nem engedi magát szeretni. Ezért aztán az ilyenért imádkozni lehet. Azok az emberek a legszeretetlenebbek, akik csak önmagukat tudják elfogadni, önzők, önteltek, beképzeltek. Önmagukat tartják a legkülönbnek. Egoisták, és ezeket a legnehezebb megmenteni.
4.
Arról volt szó, hogy amikor egy beteg családtagunk van, és hozzá alkalmazkodva kell beosztanunk az időnket. Vajon a beteg családtagot kísérve menjünk misére, és lehet, hogy másról lemaradunk, pl: Szentségimádásról, vagy imaóráról, vagy hagyjuk magára a beteget, vagy bízzuk másra, és mi menjünk a kitervezett vallásgyakorlatokra.
Jézus: Ez a dilemma tipikus példája annak, hogy a szeretet, vagy a vallásgyakorlat a fontosabb. Minden esetben a szeretetnek kell győzni.
5.
Kép: Valaki lépésről lépésre halad felfelé a lépcsőn megállás nélkül.
Jézus: Ha ráléptél a lélek fejlődésének útjára, mely mindig fölfelé vezet, sosem szabad megállni, tétovázni. Így hamarabb eléred a célodat.
6.
Kép: Mint Lourdes-i barlangnál bíbor rózsaszálak vannak egy sorban bizonyos távolságra egymástól, az Ég felé néznek. A sor jobb szélén egy fehér rózsaszál van.
Jézus: A barlang a rejtekbe vonuló Egyházam helyét jelenti. A piros rózsák az engesztelők. A fehér rózsa a papi ruhába öltözött felszentelt bátor gyermekem.
7.
Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: Pszichiáterhez hozta el egy lány a húgát, aki okkultizmusban volt része, volt fekete misén is. A pszichiáter elmondása szerint nem egy ijedős személy egyébként, de e lány jelenlétében ő nagyon félt, a teste is remegett. Még azt is elfelejtette, hogy kell elimádkozni a Miatyánkot, csak az jutott eszébe: Jézus, Jézus. A pszichiáter áthívta segítségül a szomszéd szobából az ügyvéd barátját, ki a háttérben el tudta mondani valahogy a rózsafüzért. A megszállott lányban élő gonosz ráförmedt az ügyvédre, hogy ott lesz mellette egy néhány nap múlva egy helyen, ahová az ügyvéd tervezett menni titokban.
A pszichiáter a következő tünetekről tett említést, amit észrevett 1-1 megszállott páciens jelenlétében:
-rettegés, remegés, félelem, nyugtalanság érzése a megszállott jelenlétében
-erős izzadás a megszállott jelenlétében
-a gonosz a jövőbeli tervekről is tud
-egy páciens fiú a falba verte a fejét, olyan erővel, hogy normál esetben nem élte volna túl a traumát, de a fiú fején egy karcolás sem volt
-a megszállott hatalmas erővel tud másra támadni, a szent dolgokat, pl: Szentírást, rózsafüzért, nehéz szobrokat összeroncsolni, összetörni, nehéz súlyú embert egy kézzel fel tud emelni
-a megszállottból a gonosz emberi hanghoz nem hasonlítható hangon üvölt
-a megszállott ember szeme felakad vagy leakad, és körbe forog, így néz körül a gonosz a megszállott emberből, kit lehet még megtámadni az adott helységben
Jézus: Az a tanácsom, hogy a megszállottakkal minden esetben személyesen ne találkozzon olyan, aki nem exorcista pap. De vannak olyan esetek, mikor még felszentelt szolgámnak is, aki ért az ördögűzéshez, segítségre van szüksége. A nehéz időkben felfokozódnak a gonoszok támadásai, de ne féljetek, mert maradék Egyházamat megőrzöm minden támadástól. Csak nem gondoljátok, hogy akik utolsó percig Mellém állnak, és Édesanyám mellé, hagyom martalékává lenni a gonosznak. Ha közeledik ellenségem, csak hívnotok kell Minket, és eltakarodik.
8.
Többeknek az a véleménye, mi nagyon keveset tudunk tenni, nem mi teremtettük a világot, így nem is fogjuk tudni megjavítani.
Kép: Üzenetek, vagy Szent Igék terjesztésével, továbbadásával egy picit a jó irányba lökjük a másikat. Mivel egy ember sok másik emberrel is találkozik, így többször lökik a jó irányba. Így, mindenki munkája összeadódik. De ezek a lépések hiányában az ember nem tud jobb irányba fordulni.
Jézus: Üzeneteim terjesztése által az Én Igém egyre több gyermekem kezébe kerül, és azok még tovább is adják. A lelkek így megmozdulnak. A sok lelki testvér nem tartja meg magának, amit olvas, hanem tovább terjeszti, így a sok kis közreműködéssel javul az emberiség.
9.
Kép: Egy fiú és egy lány szinte összenőve, mint a sziámi ikrek mennek előre, a lány van jobbra.
Jézus: Azok a házaspárok tudnak végig együtt maradni, akik mindketten egy irányba néznek, Isten felé, akikben egyaránt működik az Istenszeretet, és egymás iránti mély szeretet, akik nem önmaguknak akarnak jót, örömet, boldogságot, hanem másnak, akik esküjükhöz képest jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. Akik hibáikkal együtt és jó tulajdonságaikkal együtt elfogadják egymást. Akik gyermekeiket Istennek nevelik.
10.
Hang: Te a középen vagy… az események sorozatában.
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Egyházam reformálása már régen elkezdődött. És most eljöttél te. Egy idő múlva ez a reformálás beteljesedik. Te a közepén vagy a történésnek.
11.
Kép: Egy kereszt, mögötte van az Oltáriszentség, a kereszt alatt lengyel zászló helyezkedik el.
Hang: A lengyel egység.
Jézus: A lengyel szívekben e két szó él, Isten és haza.
12.
Hang: Csodálatos.
Kép: Két sugár, ahogy a Vér és Víz folyik az Irgalmas Jézus képéről. Az első sugár fehéres-sárgás árnyalatban, a másik sugár piros.
Jézus: Csodálatos, ahogy tisztítom és táplálom gyermekeimet, e két Isteni ajándékommal, tisztító-gyógyító Véremmel, és az Örök Élet Vizével, mely táplálja és életben tartja a hitüket és Istenszeretetüket.
13.
Kép: Amikor túl nehéznek találom terheimet, mindent visszaadok az Úrnak a feladataimból.
Kép: Az Úr visszaad mindent, sőt ad hozzá még.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Drága kislányom, hidd el, Én mindig annyi feladatot adok, amennyit elbírsz. És úgy adom, hogy fokozatosan emelem. És akkor nem érzed olyan nehéznek.
14.
Olvasmányban a misén: Mózes panaszkodik Istennek, túl nagy teher neki, hogy vezesse az Izraelitákat.
Érzés: Az Úr úgy adja a feladatokat, a terheket, megpróbáltatásokat, hogy az ember azt gondolja, Isten átlépte az ő tűrőképességét, de az Úr tudja, hogy az ember még többet el tudna viselni.
Jézus idézi az embert: „Isten sokkal jobban ismeri a mi lelkünket, a mi tűrőképességünket, erőnket nálunknál, mert nem vagyunk olyan bölcsek, mint Ő. Egy kis fáradtság, sikertelenség elveszi a kedvünket, összeroskadunk alatta. Egyedül gyengék vagyunk, de Istenhez fohászkodva újra erőre kapunk”.
15.
Olvasmányban a misén: Mózes vezeti ki az Izraelitákat Egyiptomból.
Kép+Érzés: Ahogy Isten Mózes által vezette ki az Izraelitákat Egyiptomból, úgy vezetnek ki minket ebből a mai modern világból az Égiek az Új Világ felé. A megpróbáltatás idején nekünk is el kell hagyni otthonainkat, nem fogunk dúskálni az ételben, italban, mindenféle javakban, így a böjt és a mindenféléről való lemondás lesz a kenyerünk. A megpróbáltatás idején az Úrra fogunk csak tudni hagyatkozni. De ezek a szenvedések is hozzájárulnak az Új Világ megszületéséhez
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Ez a párhuzam nagyon találó. Én, Jézus Édesanyámmal, Mózeshez hasonlóan, ahogy vezetlek titeket az Új Világ felé, bosszankodva látom, hogy közben bálványokat imádtok, nyafogtok a nehézségek miatt, nehezen jöttök utánam.
16.
Kép: Mózes a hegyen, lefelé jön a hegyről.
Érzés: Valami tökéletlenség sugárzik belőle.
Jézus: Mózes a legjobb vezér egyéniség volt népem fiai közül, de ő sem volt tökéletes. Amikor hálátlanságba, lázadozásba ütközött, elvesztette türelmét. Kitört a harag rajta. De nála jobb embert vezetésre nem találtam volna.
17.
Bensőm énekel: „Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd!”
Hang: Énekkel vidítod fel a napokat.
Jézus: A Mennyben nagyon szeretik a dicsőítéseiteket. Az énekeitek felvidítják az Égieket, hogy a Szentek és Angyalok táncra perdülnek. Szokták mondani, aki énekel, kétszer imádkozik.
18.
Eszembe jutott, az Úr Teste milyen Szent, még halottan is, hogy kenyérként adja Magát nekünk enni.
Jézus: Csak úgy tudlak megváltani benneteket, ha meghalok. Testem és Lelkem egyaránt Szent. A Szentmisén az átváltoztatás pillanatától misztikusan újraszenvedem az egész keresztutat, a halálomat, és mint halott Jézus kerülök belétek a szentáldozáskor. De bennetek azonnal feltámadok.
19.
A szentgyónásról volt szó
Jézus: Ott a gyóntatószékben Szent Véremmel lemosom bűneidet. A penitenciát csak azért kapod, hogy az elégtétellel a tartozásaid is eltűnjenek.
20.
Hang: Aratásban, nagy aratásban lesz részed.
Jézus: A nagy büntetés előtt küldöm az Angyalaimat, és learatják az érett búzaszálakat. A konkolyt otthagyják. Az érett búzaszálak az Én felkészült, tiszta lelkű, Engem szerető gyermekeim. A konkoly, amit otthagynak és tűzre vetnek a bűnösök, a hitetlenek, a megátalkodottak.
21.
Hang: A te titkos helyed.
Jézus: Mennyei titok előtted az a hely, amit neked készített Atyám. Te is részesülsz Isten tudásából, de ez is titok, hogy mekkora részt kapsz belőle.

2019.08.25.
1.
Kép: Valaki arany ruhában áll egy picit balra tőlem és előttem, jobbra fordulva, kitárt karokkal.
Jézus: Én minden szentmisén köztetek vagyok. Nemcsak a pap személyében állok előttetek, hanem közöttetek is járok. Kitárom a karomat annak jeléül, hogy legszívesebben, minden báránykámat, aki részt vesz a szentmisén, átöleljem.
2.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen, ahol kínzások voltak, sok a démon. A továbbiakban sok katasztrófát okoznak ott.
Hang: Összefüggésben van egymással, összefüggésben van ez ezzel.
Jézus: Bizony, a múlt bűnei szörnyű helyét nem hagyták el a démonok, és sok-sok gonoszságra, bűnre csábítják a mai embereket. Ahol régen nyugalom volt, ott ma is nagyobb a béke, a szeretet.
3.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: olyan helyen jártak, ahol sok gyilkosság történt. Imádkoztak, hogy az áldozatok meg tudjanak bocsátani gyilkosaiknak.
Gondolat: Jézus is megbocsátott a gyilkosainak a kereszten, így nekünk is ezt kell követni a saját érdekünkben.
Jézus: Ahol sok embernek meg kellett halni az erőszakosok keze által, ott a jó Keresztényeknek kötelességük imádkozni azokért a szegény halottakért, mert ki tudja, mióta szenvednek a tisztítóhelyen, amiért még mindig gyűlölik a gyilkosaikat.
4.
Olvastam: Mijo Barada könyvében: Horvát szigetekre mentek el, temetőkben imádkoztak, akkor kerültek csak fel egyesek a Mennybe. Többek között egy római nő 2000 évet várt arra, hogy valaki egyetlen egy Üdvözlégy Mária imát mondjon el érte.
Érzés: Ez azért történhetett meg, mert az idők múlásával ő elfelejtődött, és senki nem imádkozott érte
Jézus: Jó, ha elgondolkoztok azon, hogy teremtményeink a Földi halál után a legkülönbözőbb időkig szenvedhetnek a tisztítótűzben. Van, aki pár percig vagy pár napig, évekig, vagy évtizedekig, de vannak olyan szenvedő lelkek, akik elfeledve, évszázadokon és évezredeken át szenvednek és várakoznak a tisztulás helyén. Nagyon fontos, hogy ti engesztelők őértük is imádkozzatok, és ajánljatok fel értük szentmiséket.
5.
Eszembe jutott, hogy mindennek és mindenkinek van neve. Isten megbízta Ádámot, minden teremtménynek adjon nevet.
Érzés: Ha nevén szólítjuk az illetőt, jobban érzi, hogy szeretik őt. Ugyanakkor, ha nevén nevezzük a rosszat, hatékonyabban tudunk harcolni ellene.
Olvastam exorcizmusról szóló könyvben, és más megszállott egyén tanúságtételében hallottam: a gonosz nem akarja elárulni, hogy megszállta az illetőt, azaz rejtőzködik, szívesen letagadja magát, hogy nem is létezik. Ha pedig az exorcista pap rájön, hogy gonosz által megszállott egyénről van szó, a gonosz nem szívesen árulja el a saját nevét, és azt sem, hogy hányan vannak a megszállottban.
Jézus: Jól gondolod gyermekem, hogy a név fontos. Pl: sokkal melegebb, emberibb a tanár-diák viszony, ha a nevelő tudja a tanítványok keresztnevét. Érzelmileg jobban lehet mindenkire hatni, ha nevén szólítják. Kissé úgy érzi, hogy neki értéke van. Ő fontos. A bűn is olyan, hogy bizony a nevén kell nevezni, és nem pedig szépítgetni. A paráznaság nem szexelés, a hazugság nem füllentés, az ítélkezés nem csevegés, és így tovább. Amikor gyóntok, őszintén meg kell mondani, hogy milyen bűnt követtetek el.
6.
Kép: A kép jobb oldalán egy fehér ajtó van kinyitva felém, az ajtó mögül fehér fényű ragyogás árad, ott van a szellemvilág, a Mennyország az Angyalokkal.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép+Érzés: A mi világunk tényleg csak egy próba világ, egy átmenet, ez nem a mi otthonunk. Csak azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a szeretetet, és e világ egyetlen porcikájához sem szabad ragaszkodnunk.
Kép: Az Úr az Égből néz le ránk, a mi bezárt világunkba, ahonnan csak a testi halállal tudunk innen elkerülni.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Emberek nagy része azt gondolja, hogy csak ez a szűk Földi világ létezik, és a halállal minden megszűnik. Az ajtóval, amely az Égre nyílik, mutatom nektek a valódi otthonotokat, ahol várlak benneteket. Bármilyen röpke ez a Földi élet, mégis fontos. Mert ez készít fel benneteket az örök életre. Nem más ez, mint próbatétel. A szabad akaratotokon múlik, hogy jól teljesítitek-e ezt a próbát. Megtanuljátok-e az Isten- és emberszeretetet. A Mennyei Atyátok egész életeteken át figyel benneteket az Égből. A halállal megengedi nektek, hogy kiszabaduljatok a test rabságából. Akkor majd meglátjátok, milyen tág és sokrétű a túlvilág. Megnyílik az értelmetek, és sok mindent megértetek, ami itt a Földön homályban volt.
7.
Hang: Isten bármikor beletehet olyan közegbe, ahonnan nem tudsz kikeveredni.
Jézus: Példával illusztrálom ezt neked. Egy gyermekem munkahelyet változtat. Annak reményében, hogy jobb fizetést kap. Eddig nyugalomban élt. Ez az új légkör kellemetlen, tele van intrikákkal, pletykákkal, sértegetéssel. Ennek az embernek szüksége volt a megaláztatásra, ezért került oda. Egy másik példa: egy engesztelőközösségben van egy nehéz természetű, nagyszájú, hangoskodó, uralkodó típusú ember. Ez az illető nemrég jár e szelíd emberek közé. Telnek a hónapok, és nem tud változni semmit. Hallja a többitől, hogy hogyan kellene viselkednie, de mindig megsértődik. Eddig csak a családján uralkodott, és most ebben a közösségben is folytatni akarja. Ez a változás az ő érdekében történik. Lassan beletörődik, hogy nem ő az úr, hanem Isten. Látja, hogy a többiek nem értékelik a gőgjét, profán vicceit, ítélkezését. Lassan-lassan magába mélyed, és kezd megváltozni. Ez a gyermekem e közeg nélkül elkárhozna. Én, az Isten mindig tudom, kit milyen közegbe kell helyezni.
8.
Augusztus 20.-án, Szent István király ünnepén a TV-ből néztem a tűzijátékot. Egyes alkalmakkor hard rock zenei aláfestés volt. Eszembe jutott, hogy volt olyan alkalom az életem folyamán, mikor másnak a kedvéért mentem el olyan koncertre, ahol úgy éreztem, hogy minden egyes dobütésre verést kapok. Mivel nem éreztem ott jól magamat, mások nagyon megsértődtek, és szerintük én rontottam el a koncertjüket, holott szerintük világszínvonalú volt.
Olvastam: Simone Morabito: Pszichiáter a pokolban című könyvében: a disco zene, jóga, stb a sötétséget vonzza, és ezzel ivódik tele a szellemünk.
Érzés: Ha imát mondunk, akkor az Úr Jézust, és a fényt hívjuk, és szívjuk magunkba.
Érzés: Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, mit mondunk, mert a szellemünk megfürdik abban, és abban fürdetjük testünket is.
Jézus: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Földön élő embereket két csoportba lehet osztani. A nagyobb csoportban vannak, akik a sötétséghez vonzódnak, a kisebb csoportot alkotják, akik a fény emberei. Ez a szétválasztódás a különböző érdeklődés miatt történik. Vannak bizony sötétséget, feketeséget vonzó tevékenységek, pl: ezoterikus könyvek, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerezés, ördögi zene hallgatása, asztaltáncoltatás, spiritizmus. Ezek a sátánt vonzzák magukba. Ezzel töltik el a lelkeket. Közöttük a sátán és démonai nagyon eredményesen tudnak kísérteni. Gyermekeim kicsiny része, a szentmisére járók, a zarándokok, az engesztelők, a szentségimádásra járók, a dicsőítők, a lelkigyakorlatra járók a fényt hozzák magukhoz. A jellemük, a lelkük szépen fejlődik, a keskeny rögös úton járnak, a Menny felé haladnak.
9.
Hang: Tudnod kell ezt.
Kép: Egy teremben vagyok, sorban állok, előttem egy sötét hajú menyasszony, fátyol van a hajában. A sor bal oldalán egy korlát van. A teremben csupa menyasszony volt.
Jézus: Én vagyok a Vőlegény, és az Egyház az Én Menyasszonyom. Nemcsak a szerzetesnők az Én eljegyzett aráim, hanem ti mindnyájan, akik forrón szeretnek Engem, engedelmesek, alázatosak, tiszták, és szelídek vagytok.
10.
Énekhang: Fölkent az Égben, Fölkent.
Jézus: Az Angyalok szüntelenül dicsőítik Jézus Krisztust, Isten Fiát, a Megváltót, amiért végrehajtotta Atyja akaratát a Földön. Tehát kislányom, Én vagyok a Fölkent.
11.
Kép: Királyi trónteremben vagyok, ahol vendégek voltak díszruhában. Nem volt ott túl sok vendég, szinte keresztül-kasul lehetett járni a trónteremben.
Hang: Luxusvillátok.
Jézus: Emberi nyelven szólva, a Szentháromság Mennyei trónterme az üdvözültek luxusvillája. Olyan gyönyörűség fogad majd ott titeket, amiről álmodni sem tudtok.
12.
Hang: A legfontosabb hírem ez tebenned.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A legfontosabb, amit teremtményeimnek általad üzenek, az Oltáriszentségben való jelenlétem, és az Eucharisztia tisztelete.
13.
Misén:
Kép: Arany oltárnál egy egyén állt arany papi ruhában. Arca nem látszott, de a teste is aranyban ragyogott.
Jézus: Ez a jövőből, az Új Világból egy előrevetített kép, Én a ti Főpapotok tündöklő fényben szentmisét tartok nektek.
14.
Kép: Egy gyönyörű szép, csipkés díszítettségű korona, nagyobbnak tűnt az átmérője, mint valakinek a feje.
Kép: Valaki a bal kezében tartott egy jogart, majd a jogart úgy helyezte a koronához viszonyítva, hogy a korona körülvette a jogart.
Jézus: A Mennyei Atya Ég és Föld Királya, Aki jogarával minden embert kormányoz, vezeti a gondolatait, az érzéseit, és cselekedeteit.

2019. augusztus 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 25-én Medjugorjéból


Döntsetek a szentség mellett!


A Szűzanya 2019. augusztus 25-i üzenete
Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Szűz Mária üzenetei, amelyeket jelenései által ezekben az éveken ad számunkra, egyszerűek, de ugyanakkor követelményeket állítanak elénk. Mindnyájuktól teljes szívünket és bizalmunkat kéri, mert Ő maga is mindent Istennek adott.
Szent II. János Pál pápa is ugyanezt mondta: „Habozás nélkül állíthatom, hogy a szentség perspektívájába kell helyeznünk lelkipásztori szolgálatunkat. Maga az Úr is kér bennünket: „Legyetek olyan tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok.”
Az egyházban mindenki meg van hívva a szentségre. Teréz anya is hangsúlyozza: „A szentség nem némelyek luxusa, hanem mindnyájunk feladata.”  A keresztény szentség ideálját nem szabad úgy értelmeznünk, mint rendkívüli életet, amelyet csak a „nagy” szentek élhetnek meg. Ellenkezőleg, a szentség útja sokrétű és vonzó módon hív minden embert, követelményeket állítva ugyan, de meggyőző módon kínálja fel újra a keresztény élet magas mércéjét.
Mi csodálhatjuk Jézust, a Szűzanyát és oly sok szentet, és távolról szemlélhetjük őket, miközben nem érezem azt, hogy engem, életemet, földi létezésem értelmét érintik. Mondhatjuk, hogy könnyű volt Jézusnak, a Szűzanyának, a szenteknek, akik különlegesek voltak, én viszont csak gyenge, bűnös, átlagos ember vagyok.
A mai időkben nehéz embernek lenni, hát még szentnek. Minden körülöttünk és bennünk próbálja megölni a bennük élő szentségre való vágyat és igényt, miközben a középszerűséget, a lankadtságot és a lehetetlenséget kínálja számunkra. Legyünk olyanok, mint a többiek, és ezért félelemmel gondolunk a szentségre, vagy téves kép él bennünk a szentségről.
Azt is mondhatjuk: Mit akar még Isten, a Szűzanya tőlem? Hiszek Istenben, az egyházhoz tartozom, jót teszek másokkal és az egyházzal. Mindez jó és pozitív, de fontos, hogy hasonlóvá váljunk ahhoz, akit szeretünk.
A szentségre való vágy azt jelenti, hasonlóvá válni ahhoz, akit szeretünk, ebben az esetben Istenhez, a szeretet forrásához. A szentség első lépése az, hogy szentté akarunk válni. Ez nem puszta illúzió, hanem konkrét vágy arra, hogy mindig Istenéi legyünk. Ha őszintén szeretjük Istent, mint legfőbb és legdrágább jót, akkor mindenképpen meg akarjuk ismerni Őt és megtenni akaratát. Határtalan szeretetét elfogadva, korlátolt akaratunkban és szeretetünkben éljük meg.
A megtérés nem emberi cselekedet, egyébként nem is lenne szükségünk Istenre, a kegyelemre, a megbocsátásra, sőt Jézus üdvösséget hozó művére sem (szenvedés, halál, feltámadás). Ez elsősorban Isten ajándéka, amely együttműködésünket kéri. Ha bűnben és Isten nélkül élünk, vitákban, egymással versenyezve, irigységben, akkor önmagunkat és másokat keressük és cserébe ürességet, keserűséget, tévedést és boldogtalanságot kapunk. A megtérésre való vágy teljes elkötelezettséget jelent. Nem szeretném eljátszani mindazt, amit Istennel, az egyházzal és a közösséggel megélek.
Istennel élni és boldogtalannak, elégedetlennek lenni, lehetetlen. Istené lenni és nem elkötelezettnek lenni a jó és a pozitív mellett, ugyanúgy lehetetlen. Az Istennel való egység különböző módon jelenik meg, és különösen az ima által mélyül el és erősödik meg az Istennek való odaadottság jelenként.
Imádság
Boldogságos Szűz Mária, kegyelemmel teljes, köszönöm a te türelmedet és fáradhatatlan szeretetedet, és azt is, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, amikor mi lemondunk önmagunkról és Istenről. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg hívni akkor sem, amikor noha van fülünk, mégsem hallunk. Te, a remény és a hit édesanyja nem szűnsz meg hinni és remélni abban, hogy egyszer majd végre meghalljuk és komolyan vesszük a te egyszerű és édesanyai szavaidat, amelyek Szeplőtelen Szívedből fakadnak, hogy betölthess bennünket azzal a szeretettel, amelyet nekünk szeretnél ajándékozni.
Felajánlom neked mindazokat, akik elfáradtak a szentség és a megtérés útján. Tekints azokra, akik feladták, azt gondolva, hogy nem éri meg, hogy nincs értelme. Bátoríts bennünket, erősítsd szívünket és akaratunkat, hogy még határozottabban kövessünk téged és tanúságot tegyünk jelenlétedről, amely békét, világosságot és új Isteni életet ajándékoz nekünk. Ámen.
M. M
Fordította: Sarnyai Andrea

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Nagyobb büntetés lesz, mint Szodomának és Gomorrának

2019. 08. 04, Vasárnap
Isten megmutatta nekem, hogy az emberiség nagyobb bűnökben él, mint Szodoma és Gomorra városainak lakói. Akkor ezt a várost kénköves és tüzes eső pusztította el. Hamarosan a világ számos városa a tűz martaléka lesz. A három napos sötétség alatt Isten véget vet a gonoszságnak, amely megfertőzte az emberiség életét és teremtett világot. Az Úr azt mondta:
„Nagyobb büntetésben lesz része a világnak, mint Szodomának és Gomorrának. A legsúlyosabb bűnök az Én szememben: a gőg, a házasságtörés, a hitetlenség, a bűnnel való dicsekvés, a paráznaság és azon belül a természetellenes vágyak. A Sátán a szexualitást ranglétrára emelte az emberek életében. Jól tudja, hogy ha a test elgyengül, akkor a lélek is elvész. Én, a ti Uratok és Istenetek fájó szívvel nézem, hogy merre halad az emberiség. A büntetés hamarosan beteljesedik. Azok az országok, amelyek jóváhagyják az azonos neműek házasságát, elsőként fognak találkozni Szent Haragommal. A Sátán az emberi jogokon keresztül akarja megmagyarázni, hogy a bűn nem bűn. A jogok kapukat jelentenek a bűn elfogadásához. Én törvényeket adtam nektek, nem pedig jogokat. Törvényeim tökéletesek, és egyértelmű választ adnak az erkölcsös élet gyakorlására. Aki törvényeimet elutasítja, az önmagát a kárhozatra ítéli. Gyermekeim, személyi méltóságotokat úgy nyerhetitek vissza, ha tisztán éltek és a szeretet parancsát követitek. A tízparancsolat betartása a lélek szabadságához vezet, nem pedig a lélek rabságához. A Föld olyan lesz a büntetés után, mint egy pusztaság. Mindent megsemmisítek, amelyet a bűn megfertőzött.”


Mária Magdolna


Őrangyal

2019. 08. 08, Csütörtök
Az elmúlt hetekben gyakran tapasztaltam őrangyalom jelenlétét és társaságát. Kezeit mindig imára kulcsolta és Jézus felé irányította a figyelmemet. Néha a kezében tartotta az életem könyvét és láttam, hogy folyamatosan jegyzeteli a gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Többször előfordult, hogy hozott nekem ajándékba egy fehér rózsát, egy fehér liliomot, amely a tisztaság jelképe. Amikor átadta a virágokat így szólt hozzám:
„A tisztaságra való töredelem mindennél nagyobb kincs a Földön. A tisztaságot különböző élethelyzetekben is meg lehet élni. Az önuralom erényét csak Isten kegyelme által lehet elnyerni. Csak a tisztaszívű emberek tudják igazán megérteni, hogy az önuralom milyen nagy érték a bűnnel teli világban. Az imádság és böjt a lélek két alappillére. Ez a két pillér segíti a lelket a megszentelő kegyelem állapotára eljutni.”

Őrangyalom többször hangoztatta felém, hogy mennyire örül annak, ha egészen bevonom őt a hétköznapjaimba. Ő minden pillanatban segíteni akar, de ezt csak akkor teheti meg igazán, ha kérem. Őrangyalom feladata, hogy védelmezzen és elvezessen az üdvösségre. Elmondta nekem, hogy ha odaáta tisztítótűzbe kerülnék, ő Isten színe előtt addig jár közben értem, amíg a Mennyországba be nem jutok. Ezt teszi minden őrangyal a rábízott lélekkel, mert ez az ő küldetésük.

A szentgyónás ereje

2019. 08. 13, Kedd
A szentgyónások során gyakran tapasztalom, hogy nem a pap ül középen a gyóntatószékben, hanem maga Jézus Krisztus. Legutóbb a következőt láttam: az Úr, amikor meghallgatja bűneinket, akkor úgy mutatkozik, mint a szenvedő Üdvözítő. Kezein, lábain és oldalán jelen vannak vérző sebei. Amikor a lélek őszinte bűnbánattal sorolja fel bűneit, akkor felülről egy mennyei fény árad ki a lélekre, aki elkezd belülről kifelé gyógyulni és szabadulni. A bűnök ugyanis sebeket okoznak a lélekben. Láttam, hogy a feloldozás során az Úr Szent Sebei már nem véreztek, hanem fénylettek. Már nem a szenvedő Jézus ült a lélek előtt, hanem a megdicsőült Jézus. A bűnök bilincsei lehullottak és porrá lettek. A Sátán dühöngve tért vissza a pokol mélyére.
Jézus: „A lélekkel a szentgyónás során történik a legnagyobb szabadulás és tisztulás. A rendszeres gyónás (pl. hetente) megóv benneteket a Sátántól, aki szüntelen el akar titeket választani Istentől. A kísértések, próbatételek megmaradnak, hiszen ezek nélkül nem tudtok tovább fejlődni és erényeitekben növekedni. Törekedjetek arra, hogy ne általánosan gyónjatok, hanem minél konkrétabban! Minél jobban megnevezitek a bűnt és tárjátok fel annak mélységeit, annál hatékonyabban tudtok szabadulni a visszatérő bűneitektől, amelyekben újra és újra elestek. Aki rendszeresen gyónik és áldozik, ott a Szentlélek különös módon tud működni. A Szentlélek segít a léleknek felismerni a rejtett bűnöket. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy mutassa meg számotokra azokat a bűnöket, amelyeket nem tudtok önmagatokban felismerni! Imádkozzatok, hogy Ő emlékeztessen titeket a mulasztásaitokra! A Nagy Figyelmeztetéskor enyhébb szenvedés vár azokra, akik szívből törekednek bűneik engesztelésére és jóvátételére.”

Egyházszakadás

2019. 08. 16, Péntek
Láttam, hogy Rómát a menekültek egyre inkább benépesítik. Hamarosan káosz fog eluralkodni, amely kihat az ott élő lakosságra. Az emberek nem lesznek biztonságban a város utcáin, így inkább otthonaikban fognak elrejtőzni. Az iszlám csak a parancsszóra vár és akkor elkezdődik a nagy keresztényüldözés, hiszen akié Róma, azé a világ. Láttam, hogy Rómában az egyházszakadás sokak számára nyílt tény. Az ott élő keresztények jobban érzékelik, mint azok a zarándokok, akik külföldről utaznak oda. A legtöbben semmit nem észlelnek abból, hogy mi is történik a falak mögött. Láttam, hogy a templomokat, bazilikákat a menekültek lakják be és megszentségtelenítenek mindent, ami Jézussal és a Szűzanyával kapcsolatos. Róma a bűn városa lesz, ahol a bűn embere, az Antikrisztus már elkezdte működését. A Sátán az Egyház szívét célozza meg, amely Krisztus szívét jelenti. Az Úr Szívsebébe a klérus van elrejtve. A papok a mi pásztoraink. Ők felelnek a nyájért, amelyet Jézus rájuk bízott. Láttam később Mennyei Édesanyámat, aki Szeplőtelen Szent Szívét megnyitotta a papok és hívek előtt. A Szűzanya így szólt:
„Édesanyai szívemsokak számára menedéket fog jelenteni az utolsó időkben. Róma és számos város hamarosan a keresztényüldözés színterévé fog válni. Fiam most is szenved értetek, vért könnyezik a bűneitek miatt. Isten megengedi, hogy az egyházszakadást, mert a szétválasztódás által derülhet fény arra, hogy kik döntenek Fiam mellett és kik ellene. Olyan próbatétel lesz ez, amelyet a világ még nem látott. Pásztoraitok vállán nagy felelősség van. Ők nemcsak magukért felelnek, hanem azokért is, akik követik őket. Imádkozzatok értük, hogy Fiamat méltóképpen szolgálják a haláluk órájáig! Imádkozzatok, hogy az eretnekségeket sokan elutasítsák! Akik szívükbe engedik a hamis tanítást, ott a hit is elvész. Gyermekeim, ne féljetek! A keresztények már számos üldöztetésen mentek keresztül az évszázadok során, mégis Fiam kegyelmének köszönhetően ez a vallás még mindig fennáll és így is lesz a világ végezetéig.”

Az amazonasi szinódus előzménye

2019. 08. 24, Szombat
Láttam, hogy a Sátán és az ő angyalai összegyűltek a pokolban és azon tanakodtak, hogy hogyan lehetne tovább rombolni az Egyházat. Láttam, hogy ördögök előtt feltárultak a pokol kapui, szinte megidézték őket a pogány rituálék által. Az erdőtűz az Amazonas vidékén előképe volt annak, hogy a pokol tüze elárasztja ezt a területet. Láttam, hogy a felszabadulás teológiája ahhoz vezet, hogy a pogányság beáramlik az Egyház belsejébe. Láttam, hogy az ökológiai tanítás által megnyílik a kapu a bennszülöttek előtt, akik a természet istenségeit nem lesznek hajlandóak megtagadni. Ezen istenségek mögött démonok állnak bálványként, akik romboló erővel hatnak a természetre. Az ördögök különböző eszközökkel akarják kigúnyolni a szentségeket, ami mögött Krisztus áll. Láttam, hogy az emberek észre sem vették, hogy ami körülöttük zajlik, az a pokol színjátéka Isten oltára előtt. Hallottam, ahogyan a Sátán a következőt mondta:
„Már nem vagyunk messze a céltól. Az Egyház elbukik hamarosan, mert belülről bomlasztjuk össze az alapjainál kezdve. Amint megtörténik ez az esemény, onnantól kezdve az Eucharisztia iránti tisztelet teljességében el fog hanyatlani. Akkor az Ő áldozata rövid időn belül megszűnik. Ez lesz a mi győzelmünk, amelyre mindig is vártunk.”

Mária Magdolna
...........

2019. augusztus 23., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. augusztus 12. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ítélet alatt áll ez a világ. A természeti katasztrófák egymást érik. Mindez bűneitek következménye. Szálljatok magatokba! Kérjetek bocsánatot bűneitekért, és térjetek meg! Aki katolikus, gyónja meg, és tiszta lélekkel járuljon Hozzám, a Szentáldozáshoz. Ti, katolikusok adtok számot a legtöbbről. Ti a teljességet kaptátok. Megismertétek tanításomat, nálatok van minden szentség, ami az üdvösségre visz. Miért fordultok el Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Aki az üdvösségeteket akarom? Úgy tobzódtok a világban, mintha soha nem hallottatok volna Rólam. Pedig a sátán csak keserűséget és csalódásokat tartogat számotokra. Ha nem tértek meg, a kárhozatba hulltok, ahonnét soha nincs visszatérés. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg Hozzám most, még ma, mert a holnap bizonytalan számotokra. Nem tudhatjátok, mikor ér véget az életetek. Szüntelen készenlétet kértem tőletek.
Gyermekeim! Azért figyelmeztetlek benneteket, mert süketek és vakok vagytok. El vagytok foglalva a földi dolgokkal, a testetekkel, pedig egy csapásra mindent itt kell hagynotok. Még a testetek is el fog porladni. Mit hoztok magatokkal? A cselekedeteiteket. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Előttem csak egy érték van: a szeretet. Ezt adtam főparancsba. Erről tettem tanúságot. Ezt kérem számon tőletek. Olvassátok el Szent Pál szeretethimnuszát: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 1-3)
Ha nem irántatok való szeretetből mentem volna a fel a keresztre, ma nem lennétek megváltva. Isten örök szeretetéből léteztek. Atyám úgy teremtett meg benneteket, hogy szomjazzátok a szeretetet, és akkor legyetek boldogok, ha szerettek, és szeretetben éltek. Ezt mondtam: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13, 35)
Ma sajnos sokan becsapják magukat. Elaltatják lelkiismeretüket. Sok olyan ember akad köztetek, akik elmennek a vasárnapi Szentmisére, ahol még áldoznak is. Aztán elégedettek magukkal, mert azt hiszik, hogy ezzel megtették akaratomat. A magánéletükben pedig képmutatók, rágalmazók, önzőek. Minden áron rákényszerítik álláspontjukat a környezetükre. Az embereket csupán eszközöknek tekintik, akik által megvalósítják akaratukat. Ezért minden eszközt bevetnek. Zsarnokoskodnak, megfélemlítenek, zsarolnak. Nem számolnak azzal, hogy Én mindezt látom, és számon kérem tőlük. Értsétek meg végre: Istennek nem lehet hazudni. Magatokat és a másik embert becsaphatjátok, de Én mindig a gyenge, a kiszolgáltatott pártján állok, és számon fogom kérni minden gonoszságotokat. Rátok hatványozottan vonatkoznak az Evangélium szavai: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Máté 25, 45-46) „Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lukács 12, 47-48)
Ti, katolikusok kaptátok a legtöbb kegyelmet. Ezért ti adtok számot a legtöbbről. Gondoljátok át, és mielőbb változzatok meg, mert a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik szeretik Őt. Éljetek mindenkivel szeretetben! Imádjátok a Legszentebb Szentháromságot, és imádkozzatok ellenségeitekért! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nem estek ítélet alá, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem önfeláldozó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítések: Máté 25, 31. „Utolsó ítélet” Máté 22, 1, 14: „Jézus szólt” „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

2019. augusztus 15. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyboldogasszony ünnepe van. Az Én legszentebb Édesanyámat ünneplitek, Akit testestől – lelkestől Magamhoz emeltem a Mennybe. Ő volt a legméltóbb erre. Ő, aki epekedve várta a Megváltó világra jöttét. Éjjel nappal azért imádkozott, hogy megszülessek, és elhozzam az emberiség számára a megváltást. A legmerészebb álmában sem merte volna azt gondolni, hogy ő lesz a Megváltó Anyja. Amikor megjelent szobájában az angyal, nagyon meglepődött. Majd amikor választ kapott kérdésére: „Hogyan történik meg ez, mivel férfit nem ismerek?” – minden habozás nélkül azonnal igennel válaszolt neki. Miután az angyal eltávozott, átélte a csodát, amelyet ember még soha azelőtt, sem utána nem élhetett át. Egy semmihez sem hasonlítható lágy forró öleléssel egyesült a Szentlélek Istennel, Akitől Én, a második Isteni Személy megfogantam. Anyámat betöltötte Isten kimondhatatlan szeretete és kegyelme. Olyan boldog volt, amihez foghatót itt a földön ember nem tud felfogni. Boldogabb volt, mint a mennybéli angyalok. Nem cserélt volna senkivel. Amikor miattam szenvedett, mert látta a sok támadást, ami Engem ért, mindig ebből a boldogságból merített erőt.
Szent Édesanyám kitartott mellettem mindvégig. Átélte azt, ami egy anyának a legfájdalmasabb: látott meghalni Engem. Az Ő hite volt a legerősebb: „Harmadnapra feltámadok.” Visszhangoztak hótiszta szűzi lelkében szavaim. Feltámadásom után Neki mutattam meg legelőször Magam. Öröme kimondhatatlan volt. Felülmúlta az elsőt, amikor szűzi méhében megfogant Engem.
Drága gyermekeim! Ti is boldogok lehettek, ha hisztek Bennem, és ha megnyitjátok szíveteket kegyelmeim előtt. Abban a fokban lehettek boldogok, amennyire megnyíltok, és hisztek Bennem. Én nem vagyok személyválogató. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel magatokhoz vesztek, ti is hordozhattok Engem a lelketekben, mint egykor Édesanyám. Ha mindig engedelmesen tettekre váltjátok tanításomat, nektek is megadom azt az örömet, amit Édesanyám átélt életében, amikor engedelmesen követte Isten akaratát. Nektek is helyet készítettem a Mennyben. Azt akarom, hogy ti is Velem legyetek, és lássátok dicsőségemet, mint Legszentebb Anyám, Akit ma ünnepeltek. Csak rajtatok múlik, hogy elnyeritek-e ígéretemet, vagy nem. Váltsátok tettekre tanításomat! Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Akkor ti is vég nélkül fogtok örvendezni Országomban, mint Édesanyám. Erre áldalak meg benneteket, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 25, 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

2019. augusztus 22. Az Úr Jézus…

„Drága Gyermekeim! Ma Szűz Mária Királynő ünnepe van. Ő, az Én legszentebb Anyám, Aki a Mennyek Királynéja. Ő benne él a Szentháromságban, mert még mielőtt megfogant, Atyám elhatározta örök sorsát.
Isten előtt olyan az életetek, mint egy nyitott könyv, elejétől a végéig tele van írva. De ez nem jelenti azt, hogy Isten bárkit is eleve elrendelt volna bármire. Nem.  Ez csak Atyám örök tervét jelenti, mert Neki minden megfogant élettel célja van. Ő adja a talentumokat, az élethelyzeteket. Ő indít minden embert mindarra, amit öröktől fogva elhatározott felőle. De ebbe ti bele tudtok szólni. Szabad akaratotokkal döntitek el, hogy engedelmeskedtek–e Isten jóra való hívásainak, vagy a gonoszságot választjátok. Ezzel elvágjátok magatokat az Istennel való egységtől, és átadjátok magatokat a sátánnak.  
Amíg a földön éltek, még vissza tudtok térni a Szentháromsághoz a bűnbánat és a szentgyónás által. Én szüntelen készenlétet kértem tőletek. Azért, mert csak így tudjátok kamatoztatni Tőlem kapott talentumaitokat, és csak ebben az esetben tudtok bő termést hozni.
Gyermekeim! Most egy különleges égi kegyelem előtt álltok. Atyám különös módon ki fogja árasztani minden egyes emberre a Szentlelket. Függetlenül attól, hogy hívő-e az illető, vagy nem. A Szentlélek mindenkinek meg fogja mutatni lelke állapotát, és azt a helyet, ami cselekedeteivel kiérdemelt. Akik távol járnak az általam kijelölt úttól, nagyon fognak szenvedni. Látni fogják a poklot, vagy a tisztítótüzet, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. Nagyon boldogok lesznek azok, akik szüntelen készenlétben várják a Velem való nagy találkozást.  Ők meglátják a Mennyet, ahová hivatalosak, amikor haza hívom őket. Ők azok, akik átadták az életüket Nekem, és mindig készen állnak rá, hogy megtegyék akaratomat. Sajnos csak kevés ilyen ember él a földön. A legtöbben súlyos, halálos bűnben vergődnek. Gyakorlatilag már itt a földön a pokolban, a lelki halálban leledzenek. Azért fogalmazok így, mert ez nem nevezhető életnek.
Gyermekeim! Most még előttetek áll a lehetőség: tartsatok bűnbánatot! Gyónjátok meg és tegyétek jóvá bűneiteket! Akkor ti is megláthatjátok a Mennyet, amit nektek is megadok, mint a bűnbánó latornak, akit jobbom felől feszítettek keresztre. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én mindenkiért meghaltam. Azt akarom, hogy mindnyájan üdvözüljetek. De ti döntitek el, hogy a jót vagy a rosszat választjátok. Aggódom értetek. Minden kegyelmet megadok, hogy megtérjetek. De erőszakkal senkit sem kényszerítek. Ma még hívlak, de ha bűnben talál a halál, akkor ezt kell mondanom nektek: távozzatok ti átkozottak. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökre.
Megáldalak mindnyájatokat Szívem végtelen, megváltói örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”