2015. december 31., csütörtök

A 100 éves templomot színes graffitis gördeszkaparkká alakították.

Nosztalgia vagy amnézia?

landscape-690588_1280
Ravi Zacharias írása alapján
Egy új esztendőhöz érkeztünk. A múlt és a jövő furcsa keveréke tolul elénk. Minél nagyobb harcban állunk hihetetlen sebességével, az idő annál megállíthatatlanabbul halad előre. Tudjuk, hogy minden naplementével egyre kevesebb napfelkelte vár ránk. Minden új emlék újabb és erősebb érzelmeket ébreszt.
Fiatalon egy harmincéves ember is aggastyánnak tűnik, míg elérve ezt a kort az elmúlás újabb mérföldkövét véljük felfedezni. Ez természetes és igazából nincs benne semmi szomorú, hiszen idővel az idő múlása is elmúlik az örök hajnalban, veszteségünk pedig csak látszólagos, mert akinek hittünk, megőrzi a nála letett kincsünket. Ami mégis szívfájdalmat okoz a jelenben, az kultúránk hanyatlása, az egykor szilárdan védett értékek sárba tiprása, abban a hiszemben, hogy a múlt leigázása erkölcsi fejlődést hozhat.
Az evolúción alapuló erkölcs hasonló hatással bír. Ironikus módon, miközben Viktor Frankl arra emlékeztet bennünket, hogy a Holokauszt az értelmiség fellegvárának falai között született, ugyanez a forrás legitimizálja az egykor szentnek és sérthetetlennek tartott dolgok lerombolását.
Az erkölcsi Alzheimer halálos kór minden kultúra számára. Ez történik most. Hirtelen minden a feje tetejére állt. Az egykor nagy becsben tartott értékek ma a gúny tárgyát képezik és mindenhonnan azt halljuk, hogy ami megőrzi a múltat az az átkozottnál is átkozottabb. Nézzük meg a politikai vitákat. Színjáték és csalás. Az egyet nem értés pedig mindennél ellenszenvesebbnek számít manapság. Ez a romlás és pusztulás másik félreérthetetlen jele. Milyen példát mutat ez a jövő generációk számára? Az emberek mindenhol félelemmel tekintenek a jövőre. Jól eladja az újságokat, de ehhez a gyászjelentések is elegendőek.
Létezik egy másik tendencia is. A bűnnek látszólag nincs következménye. Néhány hete egy fiatalember azért kapott nagyon enyhe ítéletet, miután ittasan vezetve megölt négy embert, mert szülei túlságosan elkényeztették, így a bíró szerint nem tudott különbséget tenni a jó és a rossz között.
Talán a bíró is hasonló körülmények között nevelkedett, amennyiben az ítélőképesség hiányát szerinte a gazdagság okozza.
Szintén ezen a héten 2000 fiatal kamasz miatt egy egész bevásárlóközpontot kellett bezárni, mert összeverekedtek a leárazások miatt. Őket nehéz sorsuk miatt mentegették egyesek, azzal érvelve, hogy hátrányos helyzetű családokban felnőve honnan is tudhatnák, hogyan kell rendesen viselkedni.
Ezek szerint a jólét és annak hiánya egyaránt erkölcstelen Homo sapienst eredményez.
Fordított világunk, ahol a felelősségvállalás elvesztette jelentését, egy új esztendőhöz érkezett, amikor annak egyik leggazdagabb nemzete a szavazófülkékben fogja kifejezni ítélőképességét. A jólét morális érvek és felelősség nélkül ijesztő évet vetít elénk. Ugyanakkor a remény mégsem veszett el. Keresztényként reménységünk van, akkor is, ha az elénk táruló kanyargós úton nem mindig látjuk azt. A remény a legszükségesebb erény a sötétségben.
A politika és a kultúra egy részeghez hasonlóan, egyik faltól a másikig tántorogva űzi társadalmunkat, minden egyes koppanással csökkentve annak értelmét. Reményünket ebbe nem helyezhetjük. Reménységünk egyedül a mindent látó élő Istenben nyugodhat, aki minden embert elvezet a választáshoz, amikor élete új, jobb és örök fordulatot vehet. Nem tudjuk, hogy ez mikor érkezik el. A mi dolgunk szeretetben átsegíteni őket a völgyön. Segíteni nekik, hogy a múltra emlékezve ragadják meg a jövőt. Tetteink és imáink mutassák meg nekik, hogy nem egy folyton változó kultúra szárnyain, hanem annak az élő Istennek hatalmán állva haladunk előre, aki tegnap és ma és örökké ugyanaz.

http://idokjelei.hu/2016/01/nosztalgia-vagy-amnezia/

2015. december 30., szerda

Exkluzív interjú Róma vezető ördögűzőjével, Gabriele Amorth atyáva

2015 dec.30./ Lifesitenews/- Mindössze másfél év van hátra a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulójáig. Szűzanyánk itt határozott utalást tett a gonoszságra, amely Oroszországból jön, ha nem lesz az az Ő Szeplőtelen Szívének odaszentelve. Azóta, némi késéssel ugyan, de számos felajánlás történt, Oroszországért és a világért is különböző pápák által. Többek között a II. János Pál pápa által vezetett 1984 márc.25.-i felajánlás a világ összes püspöke jelenlétében.
Azonban a 90 éves, ördögűzők püspöki testületének dékánja, Gabriele Amorth úgy véli, hogy amit a Szent Szűz kért, még nem lett teljesítve.
Jelen voltam márc.25.-én a Szent Péter téren. Az első sorban voltam, a Szentatya közvetlen közelében. II. János Pál pápa fel akarta ajánlani Oroszországot, de a környezetében lévő személyek nem, attól tartva, hogy az ortodoxok ellenkeznek. És így majdnem meghiúsították a felajánlást. Ezért, amikor térden állva felajánlotta a világot, az előzetesen kiosztott szöveg helyett azt mondta, hogy felajánlja „azokat a nemzeteket, melyek felajánlását a Szent Szűz különösen kérte”. Szóval, közvetve ez magában foglalta Oroszországot is. De egy egyedi felajánlás még nem történt. Valójában ez meg fog történni..
LSN: A Szűzanya megmondta előre Fatimában, hogy mártírok vére fog ömleni, ha nem lesz megtérés. A mártírok vére bőségesen ömlik azóta is: mennyi ideig fog ez tartani, mielőtt Isten büntetést küld az emberiségnek?
Amorth atya: Nézze, ma több mártír van, mint a kereszténység első századaiban. Csak gondoljunk a Közel-keletre, ahol számos keresztény lett csak azért kivégezve, mert keresztény. Mártírok hatalmas tömege van. De ne felejtsük el, amit Szűzanyánk mondott: „A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog.” A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, amely meg fog térni és a világra majd egy békés időszak köszönt. Hamarosan nagy eseményeknek leszünk tanúi…
LSN: Mikor?
Amorth atya: Nehéz arról beszélni, amiben még nem élünk. Nem vagyok próféta. Egykor Izrael elfordult Istentől, hogy a bálványokat imádja. A prófétákkal keményen elbántak. Végül Isten megbüntette őket. Ma a világ nem fordul el Istentől, mert eleve bálványimádó. Puszta ateizmust vall, hogy a tudományt az oltárra emelje. De a tudomány nem hoz létre, csak felkutatja azt, amit Isten már megalkotott. Az Úr nélkül még a haladással is vissza lehet élni. Látjuk ezt a törvényekben, melyek egyenesen  természetellenesek, úgy mint a válás, az abortusz, az azonos neműek házassága…Elfelejtettük Istent! Ezért Isten hamarosan elemi erővel figyelmeztetni fogja az emberiséget. Ő tudja, hogyan emlékeztessen minket az Ő jelenlétére.
LSN: Az a szóbeszéd járja, hogy nemrég említést tett egy nyolc hónapos vagy annál rövidebb időtartamot illetően. De úgy gondolom, hogy nincs pontos időpont…
Amorth atya: Azt hiszem, közel vagyunk hozzá. Egyre közelebb. Az Úr hallatni fog magáról, és a világ válaszolni fog a hívására. Optimizmussal tekintek minderre, mert Isten mindig értünk cselekszik, hogy elérjen valami nagyobb jót a ránk mért büntetésnél, melynek célja, hogy felnyissa az emberiség szemét, amely elfelejtette és elhagyta őt. „Bármerre tekintek, hatalmas Isten, Látom Műveidet és csodállak, felismerlek önmagamban Téged”. Mindig az Urat kellene kutatnunk, nem szabadna felednünk a „Forrást”, mindennek a kiindulópontját, ahogy sajnos manapság történik. 26 évig voltam Pió atya mellett és emlékszem milyen dühös volt a televízióra, mint új találmányra. „Majd meglátod, mit fog ez tenni.” – mondta. Jó dolgokat is lehetővé tett. De én közvetlenül az emberek közelében vagyok és látom, hogy hány embert tett tönkre a TV és az Internet.
LSN: Említette a természettel ellenkező törvényeket, a válás, az azonos neműek házassága tekintetében. Ezek voltak a tavalyi általános, és az idei rendkívüli családszinódus témái is. Gondolja, hogy ezek az ügyek megfelelően lettek megcélozva, vagy más perspektívából is meg kellene vitatni a jövő októberi szinóduson?
Amorth atya: Örülök, hogy a pápa összehívta a családszinódust. De a család egységét kell megcéloznia. A válás, az abortusz katasztrófa. Minden évben 50 millió gyermeket ölnek meg abortusszal. Az eutanázia, a szétesett családok, együttélések…Ezek mind rombolóak. Isten a szexualitást céllal adta nekünk és kinyilvánította: „Ember szét ne válassza azt, amit Isten egybekötött”. Egy dolog a szexuális gyönyör, egy másik a szeretet. Manapság sokat beszélnek a szeretetről, de az valójában nem az. Pontosan Fatimában mondta a Szűzanya a mindössze 7 éves Jácintának: „a bűn, ami a legtöbb lelket a kárhozatba viszi, a tisztátalanság, a test bűne.” A Szent Szűz ezt egy olyan fiatal lánynak mondta, aki még csak nem is tudta, hogy mi az. Hallgatnunk kell arra, amit Égi Édesanyánk mond nekünk.
A szavak, melyek bármely esetben méltányolhatóak alapként: megtérés, bűnbánat, ima

2015. december 29., kedd

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2015. december 1.Szentségimádáson az Úr Jézus…
„Drága gyermekeim! Ezt kértem: szüntelenül imádkozzatok! Az ima a ti erőtök, a ti lelki életetek. Azért kértem, mert Nélkülem semmit sem tehettek. De Velem együtt mindenre képesek lehettek, mert Én Mindenható vagyok.
Gyermekeim! Most még megtérhettek. Most még visszafordulhattok Hozzám bűnös útjaitokról. Most, amíg még e Földön éltek, a ti kezetekben van a döntés. De ha lelketek kiment porsátor testetekből, akkor lezárul a döntés lehetősége. Ezt kértem: éljetek szüntelen készenlétben! Nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Kicsinyeim! A halál csak egy pillanat, de sorsdöntő fordulat, amely örökre meghatározza sorsotokat. Nézzetek Rám, a keresztre! Mekkora árat fizettem a ti üdvösségetekért! Ne kövessetek el bűnt! Térjetek meg Hozzám, amíg még hívlak benneteket! Halálotok után már, mint Örök Bíró kérlek számon benneteket. A keresztről szólok hozzátok: Engedelmeskedjetek üzeneteimnek, és akkor örökre boldogokká teszlek benneteket! Erre áldalak meg mindnyájatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2015. december 7. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A Szívem vérzik értetek. Sokan hiába olvassátok üzeneteimet, mégis súlyos, halálos bűnben éltek.
Gyermekeim! Emiatt még súlyosabb ítélet vár rátok, mert megadtam nektek a tisztánlátás kegyelmét, de ti mégis megátalkodottan ragaszkodtok bűneitekhez. Vigyázzatok, mert a halál hirtelen jön, és ha bűnben talál benneteket, menthetetlenül elkárhoztok.
Kicsinyeim! Ellenfelem már mindent előkészített, hogy sokakat megöljön közületek. Előre figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben! Az időtök vészesen fogy. Hirtelen fog lecsapni rátok a veszedelem. Térjetek meg Hozzám addig, amíg még időt kaptok rá! Lehet, hogy a holnap már túl késő lesz.
Kicsinyeim! Véremen megváltott gyermekeim! Higgyetek szavaimnak, bízzatok Bennem, Én csak a javatokat akarom. Mindaz, aki megvet Engem, és szavaimat, és nem bízik Bennem, a sátánt választja, aki az örök tűzbe taszítja azt, aki őmellette dönt.
Drága gyermekeim! Kérve kérlek benneteket, hagyjátok el bűneiteket! Mielőbb gyónjátok meg azokat, és utána fogadjatok be Engem, a Szent Eucharisztiában, tiszta szívetekbe! Csak Velem és Általam üdvözülhettek. Nélkülem az örök tűz martalékai lesztek. Imádkozom értetek Atyámhoz, de helyettetek nem dönthetek, mert tiszteletben kell tartanom szabad akaratotokat. Térjetek meg Hozzám mielőbb! Akkor az Én hathatós védelmem alatt fogtok állni, és tehetetlen lesz veletek a sátán. Megáldalak titeket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Megerősítés a Hozsannából: 239, 3: „…a Bíró kéri számon sáfárságom éveit.” 240, 6: „Szent szavát, ha ma meghalljuk, azt követni ne átalljuk…” A Szentírásból: Márk 4,11-12:
„(Jézus) ezt mondta nekik: Nektek adatott, hogy ismerjétek az Isten országa titkát, azoknak pedig, akik kívül vannak, minden példabeszédekben hangzik el, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, hallván halljanak, és ne értsenek; nehogy megtérjenek, és bűneik bocsánatot nyerjenek.
(Iz 6 ,9-10)
2015. december 13. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő közel. Térjetek meg Hozzám! Már nem sokáig figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben! Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak! Addig járuljatok a szentségekhez, ameddig lehetőségetek van rá! Mondom nektek: beteljesedik mindaz, amit prófétáltam nektek. Hamar lezárul életetek, és akkor már nem tudtok változtatni rajta. Ha bűnben éltek, és úgy haltok meg, elkárhoztok. Ha viszont megtértek, üdvözülni fogtok. Nektek nem mindegy, hogy egy örökkévalóságon át szenvedni fogtok, vagy az örök boldog élet részesei lesztek.Kicsinyeim! Ti, akik már megtértetek, és Hozzám tartoztok, imádkozzatok a bűnösökért, hogy befogadják kegyelmemet, és engedelmeskedjenek hívásomnak! Járuljanak a bűnbocsánat szentségéhez, hogy drága Szent, értük kiontott Véremmel lemossam bűneiket, és a legnagyobbat, saját Magamat adjam nekik a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Aki eszi az Én Testemet, és issza az Én Véremet, annak örök élete van. De csak, ha tiszta lélekkel veszi magához. Ha bűnben áldozik valaki, akkor a kárhozatára veszi.Gyermekeim! Ne áldozzatok bűnben! Mert mondom nektek, a saját ítéletetekre teszitek. Legalább havonta egyszer gyónjátok meg bűneiteket, akkor is, ha ezek nem súlyos bűnök, de a lelkiismeretetek figyelmeztet benneteket. Ne vétkezzetek a szeretet ellen! Ez a főparancs. Ti mégis egymásnak bánatot okoztok, megsértitek egymást, és azt hiszitek, hogy nektek van igazatok. Még ha úgy is lenne, ez akkor sem indok arra, hogy szomorúságot okozzatok a másiknak. Olvassátok el a Szeretet himnuszt, és váltsátok tettekre! Így éljetek, kicsi gyermekeim!

A legkiválóbb adomány a szeretet


1Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 2Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 3Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 4A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 5Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 6Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. 7Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 8S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. 9Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 10Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. 11Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. 12Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. 13Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.

(1 Korintus 13, 1-13.)

Minden szentgyónás előtt gondoljátok végig: vétettem-e a szeretet ellen? Megszóltam-e a másik embert? Ha igen, gyónjátok meg, és többé ne kövessétek el!Kicsinyeim! Saját magatokat ítélitek el, amikor vétkeztek. Mert minden a ti fejetekre hull vissza. Mindenki ugyanazt kapja vissza, amit a másiknak okozott. Ezért kicsinyeim, legyetek türelmesek egymáshoz! Ha bármi gyarlóságot tapasztaltok, imádkozzatok embertársatokért! Mert soha nem a test és a vér ellen harcoltok, hanem a gonosz szellemi hatalmasságok ellen, akiket csak imával és böjttel tudtok legyőzni.Drága kicsinyeim! Ha tettekre váltjátok tanításomat, akkor békében és szeretetben fogtok élni egymással. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Ima a Szentlélek által: „Ó Szentséges, ó Fenséges, ó Mindenható, Akit az ég és föld befogadni nem képes, mert mindez a Te kezed alkotása. Te, Aki fölötte állsz az egész világmindenségnek, Akit a mennyben és a földön megszámlálhatatlan lélek dicsőít és magasztal, Te, Aki felfoghatatlan vagy a véges emberi értelem számára, mert Te örök és végtelen vagy. Létednek nincs kezdete és vége. Te vagy, Aki van. Az örökkévaló, a láthatatlan, a végtelen fényesség, erő és hatalom, Kinek titkaiba még a leghatalmasabb angyalok sem tudnak belelátni… Ó Hatalmas, ó Fenséges, ó szentek Szentje, Aki minden tiszteletre és dicséretre méltó vagy. Előtted hódolnak a mennyben a szent angyalok és az üdvözült szentek megszámlálhatatlan serege, és vég nélkül dicsőítő himnuszokat zengenek Szent Fölségednek, mert minden dicséretre és tiszteletre méltó vagy Te, Aki Magad vagy az Örök Szeretet, Akinek végtelen jóságából és szeretetéből létezik a menny és a föld, az egész teremtett világ. Te csak szóltál: legyen – és lett. A Te szavad most is teremtő szó. Ha engedelmeskedünk parancsodnak, szentekké válunk. De szabad akarattal ajándékoztad meg az embert. Ez azt jelenti, hogy ellene mondhatunk szent törvényeidnek, de akkor menthetetlenül elkárhozunk. Ó Teremtő Atyánk! Ne hagyj elveszni egyet sem közülünk! Inkább fenyíts meg bennünket, mint bölcs Apa a fiát, hogy megmentse egy még nagyobb rossztól! Szent Fiad ártatlan, értünk kiontott drága Szent Vérére kérlek, ne engedd, hogy kárhozatra jusson egy is közülünk, akikért Szent Fiad Magát kínhalálra adta! Mennyei Örök Édesatyánk, Szent Fiadért kérlek, nyisd meg szívünket, hogy befogadjunk Téged, hogy megtérjünk Hozzád, hogy Szent Fiadat kövessük egész életünkben, Aki út, igazság és élet!Mennyei Örök Édesatyám! Őérte, Akit Te szültél, kérlek, irgalmazz nekünk! Ámen.Ó Jézusom, imádott Királyom! Köszönöm, hogy leszálltál a mennyből, Szent Atyád öléből, a Szent Szűz méhébe, és megszülettél közénk, a mi örömünkre. Kérlek Téged, Add kegyelmedet, hogy mi is a szívünkbe fogadjunk Téged, mint egykor Szent Édesanyád! Vele együtt ismételjük az Ő szavait minden élethelyzetben: „Íme az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!” Kérem kegyelmedet, hogy kitartsunk ebben akkor is, ha az életünkbe kerül. Kérlek, adj nekünk szikla szilárd hitet, mint egykor szent apostolaidnak, és a húsz évszázadon keresztül vértanúhalált halt összes mártírnak, hogy jobban szeressünk Téged, mint az életünket. Az ne fájjon nekünk, ha minket sértenek, hanem csak az, ha Téged gyaláznak, és Neked hátat fordítanak. Ó irgalmas Jézusom! Kérlek, adj kereszteket ezeknek az embereknek, ami az üdvösségre vezeti őket! Indítsd gyermekeidet, hogy imádkozzanak és engeszteljenek a bűnösökért, hogy egy se vesszen el közülük! Imádott drága jó Jézusom! Vezess mindnyájunkat az örök életre! Ámen.”2015. december 28. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Az idő rövid. Készüljetek, mert hamarosan meg kell állnotok ítélőszékem előtt! Most, amikor a szemetek előtt se szeri, se száma a természeti katasztrófáknak, fogadjátok ezeket intő jeleknek, ami veletek is bármikor megtörténhet. Szent angyalaim már készen állnak, hogy megbüntessék ezt a bűneiben fetrengő világot.
Gyermekeim! Ti hívjátok le magatokra a büntetéseket, mert minden bűn büntetésért kiált. Nem Én büntetek, hanem ti magatokat azzal, hogy a bűnt választjátok, és ezzel elszakítjátok magatokat Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Üdvözítő Istenetektől, Aki által örök boldog életetek lenne, ha együttműködnétek kegyelmemmel.
Ó, gyermekeim! Ha tudnátok, mi vár rátok országomban! Helyet készítettem nektek. Annyi boldogság és gyönyörűség színhelye országom, amit a legmerészebb álmaitokban sem tudnátok elképzelni. De ti megragadtok a pocsolyában, a bűzlő mocsárban, a bűn iszapjában, ahonnan nem tudtok felkelni. De nem kiáltotok Hozzám, mert gőgösek vagytok. Ti akarjátok megoldani sorsotokat, pedig ti mindig mindent elrontotok. Evangéliumomban ezt mondtam: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Adjátok át az életeteket Nekem! Én Magamhoz emellek benneteket. Bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet. Az idő rövid. A föld ítélete már elkezdődött. Nem tudjátok, hogy mikor sújt le rátok is. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Szent angyalaim már készen állnak, hogy beteljesítsék mindazt, ami a Jelenések könyvében meg van írva. Térjetek meg, és imádkozzatok, hogy elkerüljétek az örök kárhozatot! Figyelmeztetéseimet vegyétek halálosan komolyan! Egyedül Bennem bízzatok! Vagyonotok megsemmisül, tervetek összeomlik. Ez a föld, és minden, ami rajta van, mulandó. De Én örök vagyok. Az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Szavaim lélek és élet. A Szentírásból ma is Én szólok Hozzátok, úgy olvassátok! Keljetek föl bűneitekből! Közeledjetek Hozzám, és Én Magamhoz emellek benneteket! A bűntől undorodom, de a bűnösöket szeretem. Bánjátok meg bűneiteket! Tisztuljatok meg a Szentgyónás szentségében! Nálam mindig tiszta lappal kezdhettek. Elepedek a vágytól, hogy bűntől megtisztult lelketekbe betérjek! Akkor szentekké formállak benneteket, és ti magasztalni fogjátok Nevemet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által: „Ó fönséges, ó magasztos, ó szentek Szentje, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen vagy! Dicsőítelek, áldalak és magasztallak Téged, Üdvözítő Istenünk. Aki leszálltál a mennyből, és köztünk maradtál, hogy lelkünket drága Szent Testeddel és Véreddel tápláld. Ó, második Isteni Személy, Akinek Szent Teste valóban étel, és drága Szent Vére valóban ital. Te megerősíted lelkünket ebben a siralomvölgyben, Te megitatsz bennünket ebben a sivatagban. Te vagy számunkra az örök élet kenyere és bora. Te Magad vagy a mi örök életünk, örök boldogságunk. Ó, Jézus Krisztus, Aki alászálltál a Szűz méhébe, Akit megszenteltél. Megtestesültél és Emberré lettél, értünk, emberekért. Lehoztad a mennyből Atyád Igéjét, amely az életszentségre visz bennünket, ha a szerint élünk. Csodákat tettél, hogy higgyünk Benned. A keresztfán értünk kínhalált szenvedtél, hogy üdvözíts minket. Minden bűnünket Magadra vetted, így fizettél értünk váltságdíjat. Te a legnagyobb szenvedést viselted el értünk, hogy megments az örök kárhozattól, az örök kínok helyétől. Ó Jézusom, hála és dicsőség legyen Neked, örök végtelen szeretet! Jóság, irgalom és megbocsátás. Kérünk, maradj mindig velünk! Ne hagyj el bennünket ebben a siralomvölgyben! Táplálj minket Önmagaddal a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Vonzzál minket Magadhoz, hogy szüntelen járuljunk Hozzád, imádjunk, szeressünk Téged úgy, hogy megtartjuk törvényeidet! Jézus! Jézus! Jézus! Üdvözítő Királyunk! Imádunk Téged, örök Boldogságunk. Ámen.”
Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: „Drága kislányom, Szívemnek gyöngyszeme! Elérkeztél utad végére. Készülj! Most látsz meg Engem színről színre. Végtelenül boldoggá teszlek. Országomban rendkívül gazdag leszel, mert abban a mértékben kapod vissza kincseimet, amilyen mértékben adakoztál a földön. Ebbe beszámítom imáidat és a szentségekhez való járulásaidat is, amelyeket másokért ajánlottál föl.
Kicsi kislányom! Most azt kérem tőled, hogy légy türelmesebb a környezetedhez! Imádkozz értük még többet, és mutass ki irányukba gyengéd szeretetet!
Gyermekem! Az idő rövid. Készülj! Megáldalak téged Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem Y-nak: Drága kislányom! Nagyon meg vagyok veled elégedve. Azért, mert meggyóntál. Most azt kérem tőled, hogy soha többé ne kövess el bűnt! Ha rendszeresen járulsz a szentségekhez, havonta gyónsz, minden vasárnap, és ha tudsz, hétköznap is áldozol, akkor Én megőrizlek a bűntől, és szentet formálok belőled. Ez azt jelenti, hogy nagyon–nagyon boldoggá teszlek. Soha ne kételkedj Bennem! Ez fáj a legjobban szerető Szívemnek. Soha ne állj szóba a sátánnal! Ne foglalkozz vele! Menekülj Hozzám! Bízzál Bennem! Add át Nekem az életedet, minden gondodat! Én megoldom azokat. Nagyon szeretlek téged. Üdvözíteni akarlak téged. Köszönd meg ezt a sok kegyelmet, amivel elhalmozlak. Kiválasztottalak téged. Örök tervem van veled. Azt akarom, hogy hirdesd tanításomat ott, ahol vagy! Mentsd a lelkeket! Ne késlekedj, mert nem tudod, hogy a holnap még felvirrad-e rátok. Élj szüntelen készenlétben! Várd dicsőséges eljövetelemet, amikor eljövök érted is fényemben, hogy Magammal vigyelek az Én dicsőségembe. Tartsd meg törvényeimet, és mindenekfölött szeress Engem! Imádj Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben! Jöjj Hozzám gyakran a tabernákulum elé! Áldozz meg, ha tudsz minden nap! Rengeteg kegyelmet adok. Nagyon örülök, hogy visszatértél Hozzám. Én vonzzalak, formállak, hogy mindig tedd meg akaratomat. Akkor az Én képmásommá leszel, olyan ember, amilyenné Isten megteremtett. Igyekezz megtenni, amit kérek tőled! Hagyatkozz Rám teljesen! Nélkülem semmi vagy, de Velem mindenre képes leszel. Nálam nélkül semmit sem tehetsz, semmi jót. De Én veled vagyok életed minden napján. Megáldalak téged Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Látom buzgóságodat, ami igen jól esik Nekem. Köszönöm, hogy segítesz a rászorulókon. Amit a kicsinyeknek teszel, Nekem teszed.
Kislányom, készülj! Neked is ezt mondom: hamarosan meg kell állnod ítélőszékem előtt. Ott nagyon boldog leszel, mert meglátod sok imádat és jó cselekedeteidet. Megbánt, meggyónt bűneidre nem emlékezem. De ezt kérem tőled: ne szennyezd be a lelkedet a nyelveddel! Ne beszélj trágár, kétértelmű szavakat, vicceket! Egy patakból nem folyhat egyszerre tiszta és piszkos víz. A te örömöd az a szent és tiszta boldogság legyen, amit Én nyújtok neked az imában és az Oltáriszentségben. Az jó, ha bátor és szókimondó vagy, de mindig légy tapintatos, hogy soha ne sérts meg senkit sem! Mindenkiben Engem láss! A bűnöst úgy tekintsd, mint halálos beteget, akiért imádkozni kell. Ne szólj meg senkit sem! Minden ember magáról ad Előttem számot.
Szeretlek téged. A Szívembe rejtettelek. Nyesegetlek, csiszollak, hogy ragyogó fényben, tisztán állj meg Előttem az ítélet napján. Ez a nap a te halálod pillanata lesz. Fogadd megerősítő áldásomat, Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. december 27., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Felelősség közösségünk tagjai iránt


2015. 11. 26.   
Kedveseim, mindenkor legyetek éberek, és ne engedjétek magatokat csapdába csalni! Most különösen a választottak kerülnek rostára. Aki körül nem áll senki és nincs lelki támogatója, az nem fog tudni egyedül megállni. Legyen gondotok egymásra, és soha ne engedjétek el egymás kezét, még akkor sem, ha úgy tűnik, az illető már elengedte a ti kezeteket! Bízzatok az Úrban és tartsatok ki a végsőkig, nehogy szétessenek közösségeitek! Szeressétek azokat, akik kilengenek a sorból és ne ítéljétek el őket, mert az rátok is kihatással lesz. Nagyon buzgón imádkozzatok azokért a tagokért, akik jelen pillanatban labilisan állnak! Ne féljetek, csak imádkozzatok!
2015. 11. 27. 
Kedveseim, tartsatok össze, és úgy tartsátok meg egymást imáitokkal, hogy közületek senki se kerülhessen a gonosz lélek fogságába. Tegyetek meg mindent azokért, akik bajban vannak! Bízzatok abban, hogy imáitokat meghallgatja az Úr, és ha ti is kellőképpen küzdötök, akkor nem fog senki közületek kikerülni körötökből. Gyógyítsátok be egymás sebeit és ne nehezteljetek azokra, akik problémát okoznak nektek. Gondoljatok arra, hogy nektek is mekkora küzdelem volt az Úr közelében megmaradni. Harcoljatok a végsőkig és soha ne adjátok fel a reményt! Minden ellenállást győzzetek le a szeretet gesztusaival, főleg azzal, hogy jót akartok tenni testvéreiteknek!
2015. 12. 01.  
Kedveseim, tartsatok ki a különböző megpróbáltatások idején! Akik Jézushoz tartoztok, azok most komoly próbatételek előtt álltok. Ez eddig is így volt, de most olyan mértékű lett a szellemi támadás, hogy az nagyon könnyen lehúzhatja az embert. Segítsetek egymásnak, támogassátok egymást bíztatással és szeretet-gesztusokkal. De senki ne féljen a lehúzó erők zaklatásai miatt, mert Jézus, aki veletek együtt küzd angyalaival és szentjeivel együtt, hatalmas erőt ad nektek a bajok leküzdéséhez. Ne hallgassatok azokra, akik el akarnak bizonytalanítani benneteket, mert ha kitartóan küzdötök, lehetetlen, hogy ne Krisztus győzzön! Emelkedjetek felül saját problémáitokon! Inkább dícsőítsétek a Mindenhatót, aki megadja nektek a világosságot a győzelemhez. Krisztus bölcsessége vezessen titeket ezen a keskeny, meredek úton, hogy jól tudjatok számot adni életetekről.
2015. 12. 11.
Kedveseim, találjatok megoldást mindazokra a problémákra, amik foglalkoztatnak titeket. Magatokra is figyeljetek oda miközben másokért engeszteltek! Saját ügyeiteket is át kell adnotok Istennek azért, hogy szabadok legyetek minden tehertől. Bízzatok az Úrban, mert Ő tesz szabaddá benneteket minden korlátotoktól, ha azokat szabadon átengeditek Neki. Bátran hagyatkozzatok Rá és ne féljetek attól, aki a kísértést előidézi és okozza számotokra. Éberen őrködjetek lelketek fölött és ne lazítsátok meg szeretet-kötelékeiteket sem az Úrral, sem pedig embertársaitokkal! Élesszétek fel szívetekben a krisztusi szeretetet és adjátok át magatokat Neki egészen elégő áldozatul. Bízzatok és szeressetek, mert a szeretet legyőzi az önzés minden változatát. Teremtsétek meg azt a békességet magatok körül, amit Krisztus adott nektek, és akkor nem férkőzhet közétek a gonosz ellenség!
2015. 12. 15.
Kedveseim, közösségeitekben gyógyítsátok be sebeiteket a testvérei szeretet gesztusaival. Tegyetek jót azokkal, akik nem viszonozzák, mert nem vagytok szimpatikusak nekik. Figyeljétek meg, ha szeretettel közelítetek hozzájuk, utóbb belátják irántatok érzett ellenszenvüket. Ti soha ne azzal törődjetek, hogy ki milyen mértékben lázad fel ellenetek, hanem azokat az erőket szemléljétek, melyek őket mozgatják. Lehet, hogy nem is veletek van baja, hanem saját magával, mert képtelen elviselni önmagát. Ezt azonban kivetíti rátok. Tehát vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy mi az, ami tönkretette kapcsolatotokat, és aki előbb kapja meg a kegyelmet, az engesztelődjön ki a másikkal. Nagyon sokszor a hallgatás félreértett szavakból ered, amit fontos lenne tisztázni. Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy mihamarabb létrejöjjön a teljes kiengesztelődés.
Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/1021-felelosseg-kozossegunk-tagjai-irant


Csütörtök éjszakai virrasztás


2015. 12. 03.
Jézus csütörtök éjjel: Virrasztva imádkozzatok és kérjétek a Szentlelket, emelje fel lelketeket Hozzám! Haláltusát vívó Jézusként jelenek meg előttetek drága engesztelők, és arra kérlek, ne húzódjatok el Tőlem, mert példám által tanítani szeretnélek titeket. Ösztönözni akarlak mindnyájatokat a kitartásra, mert bizony mondom nektek, sok keresztény testvéretek nem is gondolja, hogy mekkora lehetőség rejlik abban, hogy virrasztásotokkal, amellyel engem vigasztaltok, rendkívüli kegyelmeket eszközölhettek ki. Amikor felajánljátok Atyámnak haláltusámat, a legnagyobb engesztelést nyújtjátok Neki. Mert elfogadjátok Irántam érzett szeretetének hűségét. Atyám lemondott Rólam, csakhogy megmentsen benneteket az örök kárhozattól. A szeretetnek ez a legmagasabb foka, mely nem mérhető semmi máshoz. Becsüljétek meg és legyetek nagyon hálásak Atyámnak, aki öröktől fogva kiválasztott benneteket az engesztelés művére. Amikor Atyám akarata által kiszolgáltatottá váltam a sátán dühének, teljesen átéltem elhagyatottságomat. Mindezeket a rám váró borzalmakat saját emberségemben éltem meg, melyeket senki sem lett volna képes elszenvedni. Én, öröktől fogva létező isteni szeretetem által vállaltam értetek a legnagyobb megpróbáltatást ezen a földön, a kereszthalált, annak minden testi és lelki gyötrelmével együtt. Drága engesztelők, példám által üzenem nektek, hogy tartsatok ki Mellettem a végsőkig, hogy együtt élvezhessük országom dicsőségét. Virrasztásotok által hajoljatok egészen Hozzám, és fejezzétek ki mélységes együttérzéseteket! Őszinte bűnbánatotokkal könyörögjetek Atyámhoz önmagatok és minden ember bűnének bocsánatáért! Imádkozzatok rendületlenül felszentelt fiaimért, akiknek Velem együtt kellene virrasztaniuk! Drága engesztelő testvéreim, megköszönöm áldozataitokat, melyeket Értem vállaltok és felajánlotok. Rátok árasztom kegyelmeimet, hogy még hatékonyabb legyen virrasztásotok. Boldog az a szív, aki megérti, mit mond neki a Szentlélek, és aki nem fárad bele a jótettekbe. Haláltusát vívó Jézusotok.
2015. 12. 17. 
Jézus: Gyermekeim, virrasszatok és imádkozzatok, hogy a föld megújuljon. Tekintsetek Rám, aki a haláltusámat vívom! Lássátok meg, mily mérhetetlenül szenvedek! Misztikus módon most is átélem fájdalmaim iszonyatos gyötrelmeit. Ti meg tudtok vigasztalni Engem, ha kitartotok és mellettem maradtok. Arra kérlek titeket, ne lankadjatok, hanem vegyétek nagyon komolyan ígéretetek. Töredelmes szívvel bánjátok meg bűneiteket, és engesztelődjetek ki szívből egymással! Ne engedjétek, hogy a neheztelés lelke eluralkodjon rajtatok! Győzzétek le a rosszat a jóval! Mindent úgy tegyetek, ahogy azt Tőlem tanultátok! Emlékezzetek arra, amit a Gecemáni Kertben mondtam a tanítványaimnak: „Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok!” De a tanítványokat alva találtam. Nem volt egy sem közülük, aki kitartott volna ígéretében és mellettem állt volna. Egyedül maradtam halálfélelemben. Atyámat szólítottam leborulva és teljes halálfélelemben: „Abba, Atyám! Minden lehetséges Neked. Vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit Te!” Mennyire vágyom arra, hogy ti, engesztelő gyermekeim, ne a saját akaratotokat keressétek, hanem amit Atyám kért tőletek. Tartsatok ki mellettem, mert oly nagy szükséget szenvedtek. Sokan elhagytak, mert elfordultak tőlem és a vesztükbe rohannak. Ha a ti imáitok áldozatát egyesítitek az Én legszentebb áldozatommal, akkor nagyon sok lélek meg fog menekülni a kárhozattól. Kérjétek Édesanyámat, segítsen nektek a kitartásban, mert bizony, a gonosz lélek azon mesterkedik, hogyan raboljon el titeket a virrasztástól. Gyermekeim, halljátok meg hangomat és imádkozzatok rendületlenül! Haláltusát vívó Jézusotok
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1031-csutortok-ejszakai-virrasztasKarácsony 2015


2015. 12. 13.
Kedveseim, örvendjetek és újjongjon a szívetek, mert érkezik Üdvözítőnk születésnapja. Készüljetek olyan lelki ajándékokkal, ami kedves a kis Jézus előtt. Hozzatok elé sok-sok lelki áldozatot, ami oly kedves az Ő szívének. Legyetek szerények és elégedjetek meg azzal, amitek van. Ne akarjatok mások fölé kerekedni és velük rivalizálni, mert hozzátok nem lenne méltó ez a viselkedés. Legyetek szelídek és békeszeretők, hiszen ezeket a tulajdonságokat Jézustól tanuljátok meg. Legyetek alázatosak és tanuljatok attól, aki zokszó nélkül elviselte, már a születése körüli nehézségeket is. Mégsem volt hiánya semmiben, mert édesanyja és szent József szerető szíve oltalomhelyet biztosítottak számára. Készüljetek, hogy meglátogassátok lélekben Jézust a betlehemi barlangistállóban. Vigyétek el Neki szívetek melegét és repeső örömét. Higgyétek, nagy vigasztalására lesztek. Örvendjetek, mert elérkezett megváltásotok napja és az üdvösségetek csillaga ragyog fent az égen. Bocsássatok meg egymásnak és ne nehezteljetek senkire, még magatokra sem!
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1021-karacsony-2015Ítélkezés és tisztánlátás


2015. 12. 20.
Kedveseim, fontos, hogy megkülönböztessétek az ítélkezést a tisztánlátás érdekében való megítélésétől. Az ítélkezés egyedül Isten kezében van. Ő az, aki ismeri szándékainkat és cselekedeteinket meg fogja ítélni. De az egyedül az Ő hatáskörébe tartozik. A keresztény ember nem hunyhatja be szemét a negatív dolgok láttán. Ezért meg kell különböztetnie, hogy mikor, kinek és hogyan kell ezeket szóvá tennie. Vannak olyan események, amelyek kimenetelét befolyásolhatjuk, ha nem hunyászkodunk meg. Ilyen, amikor valakit figyelmeztetni kell a tettei miatt. De vannak olyan folyamatok is, amiket közvetlenül ugyan nem befolyásolhatunk, de imáinkkal igen. Ami a legfontosabb, hogy szíveteket tartsátok tisztán az ítélkezés bűnétől, inkább lássátok meg a saját negatív elhajlásaitokat. Törekedjetek a helyes felismerésre!
Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/1042-itelkezes-es-tisztanlatas


Karácsony 2015


2015. 12. 21.

Kedveseim, nyissátok meg lelketeket a kegyelmek befogadására Urunk eljövetelének ünepén! Mindezt csak a csendben tudjátok megvalósítani. A világ forgatagából nem hallatszik ki a Szentlélek finom hangja. A csendben való elmélyülés biztosítja a Szentlélek bennünk történő működését. A csendben működhet bennünk a Szentlélek és az utána való vágy is a csendből fakad. Ahogy kinyitjátok szíveteket a csendben, úgy fogjátok megérteni Isten bennetek való működését. Repesve örvendjen a szívetek, és hagyjátok elhatalmasodni szívetekben Isten szeretetének áramlását. Valaki érzékeli az Istennek ilyenfokú működését. De az is lehet, hogy ezekből a kegyelmekből semmit sem érzékel a lélek. Igazából nem ez a fontos, hanem a hit, mely mélyen átjárja lelketeket, mely megnyílik Isten szeretetének. Engedjétek, hogy Karácsony szent ünnepén megkapjátok az Isten szeretetének bensőséges ajándékát! Legyetek áldottak és készüljetek.

2015. 12. 22.

Kedveseim, közel már az Úr, jöjjetek, imádjuk! Hangozzék fel szívetekből-lelketekből ez a hálaadó ének. Dícsőítsétek a Mennyei Atyát, aki elküldte hozzánk egyszülőtt fiát, Jézus Krisztust, aki értünk emberré lett, hogy meghozza számunkra az örök üdvösséget! Vágyódjatok Utána és kérjétek, jöjjön el az Ő uralmának országa! Béküljenek meg a szívek és találkozzanak egymással különösen azok, akik eddig eltávolodtak egymástól. Ti kezdeményezzétek a közeledést! Ha kell, alázkodjatok meg, csak hogy az Úr akarata felmagasztosuljon köztetek és kiáradjon rátok az Ő békéje. Óh, mennyire vágyakozik az Úr megbékélésetekre. Hozzatok egy kis áldozatot és meglátjátok, nagy jutalomban részesültök! Ápoljátok a testvéri egységet, akkor lelketek felemelkedik Istenhez!

2015. 12. 23.

Kedveseim, találjatok lelketekben helyet Jézusnak, ne hagyjátok magára. Különösen most, amikor oly nagy a sürgés-forgás. Mindent úgy készítsetek, mintha a szent családnak kedveskednétek. Ajándékozzátok meg azokat, akik nem tudják viszonozni, mert szegényebbek, mint ti vagytok. De a legértékesebb ajándék mégis szívetek forró szeretete legyen. Vigyétek az áldást az embereknek, bátran mondjátok nekik, hogy „áldott, szent Karácsonyt kívántok!” Mert az áldás Isten szeretetét gyullasztja fel bennük. Imádkozzatok mindazokért, akiket elétek hoz az Úr és szeretettel forduljatok mindenki felé.

2015. 12. 24.

Kedveseim, eljött az Úr, amelyre régóta készültetek és hordoztátok magatokban az Üdvözítő eljövetelét. Boruljatok le a magasságbeli Isten fölsége előtt, mert elérkezett hozzátok az Ő egyszülőtt Fia, aki egészen be akar tölteni beneteket. Magasztaljátok Isten fölséges kegyelmét, aki azért adta nekünk szent Fiát, mert szeretetét Ő általa akarta kinyilvánítani. Óh, csodálatos éjszaka, amely a Szűzanya szülése által jött közénk e világra, hogy megszentelje a világot és benne minden embert. Óh gyönyörüséges éjszaka, mely elhozta nékünk a Megváltót, aki közöttünk lakozott, de akit nem fogadtunk be és kivetettük Őt, pedig nem bántott minket. Ő csak jót adott nekünk, mert Ő a szeretet Istene. Fejezzétek ki iránta érzett hálátokat és csendesedjetek el szent jelenlétében.

2015. 12. 26. Jézus

Drága gyermekeim, megszülettem. Eljöttem erre a világra, hogy üdvözítselek titeket. Köszönöm, hogy szívből megünnepeltétek születésem napját. Mindenkit szíve nyitottságának mértékében ajándékoztam meg szeretetemmel. Minél jobban megnyíltok kegyelmeimre, annál hatékonyabb módon érkezem hozzátok. Legyetek áldottak és imádkozzatok testvéreitekért, akik most nagyon szenvednek testi-lelki betegségeikben, mert hozzájuk is el szeretném vinni szeretetem. Mindent és mindenkit adjatok át nekem, mert szeretném szívem szeretetével átjárni lelküket. Ne ragaszkodjatok saját elgondolásaitokhoz, inkább kérdezzetek Engem, mi lenne kedves és üdvös a ti számotokra. Soha ne érezzétek magatokat egyedül, mert ha ti is úgy akarjátok, akkor Én veletek vagyok és maradok mindörökre. Jézusotok
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/1023-karacsony-2015


2015. december 25., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2015. december 25-én Medjugorjéból

Ma is Fiamat, Jézust hozom nektek
Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony (Marija által)
„Ma is elhozom nektek fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Emlékezzünk a Szűzanya tavalyi, karácsonyi üzenetére, amelyben a következőket mondta:… „Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy szíveteket betöltse az Ő békéje és öröme. Imádkozom értetek, hogy egyre nyitottabbak legyetek az imára.”
A Szűzanya sokszor mondta: „Drága gyermekek, csak a Fiam, Jézus tud igazi békét és örömet ajándékozni nektek.” Édesanyaként nem tud jobbat és értékesebbet ajándékozni számunkra Fiánál. Tudja, hogy egyedül Őbenne és Ővele juthatunk el a békéhez ebben a békétlen világban.
Tudjuk, hogy a „béke” szó mennyire jelen van a nyilvános, politikai és társadalmi életben is. Körülöttünk, mindenhol a békéről beszélnek és mégis lehetséges, hogy bennünk is háború dúl. Egyre kevesebb a béke. Különböző békekonferenciákon, beszélgetések és tárgyalások által megpróbálkoznak eljutni a békéhez, a háborúk azonban mindenhol egyre szörnyűbbek. A békétlenség, mint fenyegetés mindenhová beszivárog. Békétlenség van az emberek szívében, békétlenség a társadalomban, az egyházban, a nemzetek között. A béke nem érhető el törvények által. Egyetlen törvény sem hozhat békét.
Az emberi szívben vagy béke, vagy háború jön létre. A szívben születik minden egyenetlenség és nyugtalanság. Ezt Szent Ágoston is megtapasztalta, aki életútján sokat tévelygett, szenvedélyeinek és a bűn csábításainak hódolva. Ennek gyümölcseként, ürességet és csalódást tapasztalt. Békére akkor talált, amikor Istennel találkozott. Ezért „Vallomásaiban” a következőket mondja: „Békétlen a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk.”
Nehéz felsorolni a békétlenség és a feszültség okait. Minden nagy technológiai előrehaladás és „minőségi élet” ellenére, életünk a háborgó tengerhez hasonló. Ma arról beszélnek, hogy megszaporodott az antidepresszánsok iránti kereslet. Hová tűnt a derű és az öröm, a béke és a megelégedettség? Milyen választ adhatnánk erre a nehéz kérdésre? Egy azonban biztos: minden ember békességre és nyugodt életre vágyik. R. Tagore az alábbiakat írja: „a vihar mégiscsak végcélját, a békét keresi akkor, amikor minden erejével a béke ellen támad”, így életünk minden összetűzés ellenére is, afelé a pont felé vágyakozik, amely magában hordozza a béke teljességét és a végső megnyugvást.
Az ember téves módon is megpróbálhat eljutni a békéhez. Minden téves keresési módszerünk elmélyíti békétlenségünket. Létezik felszínes béke is, amely ingatag. Létezik külső béke is, amely nem erősíti meg azt a szükségletet, hogy benne az ember megtalálja benső békéjét. A külső béke a „világ békéje”, amelyről Jézus beszél, amikor olyan békét ígér, amely más, egészen különleges. Ha minden „békés” a házam körül, az nem azt jelenti, hogy békesség van a szívemben is. A külső béke néha belső békétlenséget vált ki.
Jézusban nekünk adatott az igazi béke teljessége. Benne jött el hozzánk a minden kegyelem teljessége, ezért benne a „béke” és a „kegyelem” szorosan összekapcsolódik. A békét az birtokolja, aki befogadta a kegyelmet. Békével telt az, az ember, aki elfogadta azt, amit Isten szeretne számára adni, aki nem zárkózott be önmagába, aki szabad a bűn rabságától, amely félelmet és békétlenséget okoz. A békétlenség nem Istentől van. Isten jelenlétének legbiztosabb jele a béke.
Aki Istenre támaszkodik, mély békét kap. Ez nem azt jelenti, hogy megőriztetik a békétlenségtől, a kereséstől és a harctól, a kísértéstől és a megpróbáltatástól. Az a béke, amelyet Isten ad, nem a bajok és a szenvedések nélküli „békés élet”. A békét a legyőzött kísértés, az elutasított megpróbáltatás, Isten akarata megtételének megharcolt állhatatossága hozza el. Az Ő akarata a mi békénk.
Imádság
Szűz Mária, Te az Úr alázatos szolgálóleánya, boldoggá lettél, mert hittél Isten ígéreteiben és Isten szavaiban. Boldognak hirdet téged minden nemzedék, mert rád tekintett az Úr, tekintetre méltatta kicsinységedet és alázatosságodat, amelyben az Úr hűséges szolgálójaként éltél. Te kiüresítetted önmagadat, ezért Isten be tudott tölteni önmagával és ajándékaival. Te nem szűnsz meg édesanyja lenni mindazoknak, akik bizalommal rád hagyatkoznak. Te nem szűnsz meg ma sem Jézust ajándékozni minden feléd megnyíló szívnek. Ne szűnj meg közbenjárni értünk, akkor sem, ha mi feladjuk vagy elfáradunk.
Könyörögd ki minden szívnek, minden családnak és nemzetnek azt a hőn óhajtott békét, amelyet csak a te Fiad, a mi Megváltó Jézusunk ajándékozhat nekünk. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea


Medjugorje, 2015. december 25. Karácsony, Jakov éves jelenésén kapott üzenet

„Drága gyermekek, ezekben az években, amikor Isten megengedi nekem, hogy veletek legyek, ez Isten mindegyikőtök iránti mérhetetlen szeretetének a jele, jele annak, hogy mennyire szeret benneteket Isten. Gyermekeim, mennyi kegyelmet adott és mennyi kegyelmet szeretne nektek ajándékozni a Magasságbeli. De, gyermekeim szívetek zárva van és félelemben él és nem engedi meg Jézusnak, hogy szeretete és békéje betöltse szíveteket és uralkodjon életetekben. Isten nélkül élni azt jelenti, sötétségben élni és soha nem ismerni meg az Atya szeretetét és mindnyájatokról való gondoskodását. Ezért, gyermekeim ma különleges módon imádkozzatok Jézushoz, hogy mától fogva életetek Istenben újjászülessen, és életetek világossággá váljon, amely belőletek sugárzik majd és ily módon Isten jelenlétének tanúivá legyetek a világban és minden sötétségben élő ember számára. Gyermekeim, szeretlek benneteket és minden nap közbenjárok értetek a Magasságbelinél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2015. december 21., hétfő

A legrégebbi ismert Mária-himnusz Kr.u. 250-ig visszavezethető

11-4-700x438.jpgA Mária-tisztelet csupán a késő középkor találmánya, nem igaz? Gondold ezt újra!
Amellett, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak a Szűzanyának az újszövetségi evangéliumok, az ún. "mariológiai" tanítások Mária egyedülállóan fontos szerepéről a megváltásban egészen a második század elejéig vezethetők vissza.
A legkorábbról ismert imádság, ami a Szűzanyához szól, a történeti forrásokkal a Kr.u. 250 körüli évekig vezethető vissza. Ez a híres Sub tuum, amit sokan az "Oltalmad alá futunk" kezdetű énekből ismerünk.
Az imádság szövege magyarul:
Oltalmad alá futunk,
Istennek szent Szülője,
könyörgésünket meg ne vesd
szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől,
ó dicsőséges és áldott Szűz.
Az eredetileg görögül írt imát a III. században a kopt (ortodox) karácsonyi liturgiában mondták. Ma a kopt, a bizánci, az ambrózián, és a latin liturgiákban is szerepel.
Fontos megjegyezni, hogy a Kr.u. 250 körüli dátum csupán az, ameddig ez az ima a forrásokkal visszavezethető. Ez tehát nem jelenti azt, hogy ez az ima korábban nem létezett, ahogy azt sem, hogy Mária kiemelt tisztelete ne létezett volna már ennél korábban is. Azt viszont valóban jelenti, hogy a Mária-tisztelet legalább Kr.u. 250-től már létezett az Egyházban!
Lényeges az is, hogy a Kr.u. 250-es dátummal a Mária-tisztelet már két évtizeddel Konstantin császár születése előtt kimutatható az Egyházban - Konstantin ugyanis 272-ben született, és csak 306-ban lett császár. Ez ellentmond tehát annak a tévtanításnak, hogy Mária tisztelete csupán annak köszönhető, hogy Konstantin császár pogány elemeket és gyakorlatokat olvasztott az Egyházba.
Mária kiemelt tisztelete egyértelműen visszavezethető a korai Egyházig. Ne féljünk tehát a nehéz időkben a Miasszonyunkhoz, az Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus Édesanyjához fordulni segítségért!

Ettore-Gotti-Tedeschi: Könyörület istenfélelem nélkül?

Ettore-Gotti-Tedeschi – pénzügyi szakember és bankár, 2009-től 2012-ig a Vatikáni Bank elnöke, jelenleg az Osservatore Romano és az Il Sole-24Ore gazdasági lap cikkírója – előző írása a Megmérettettünk – és könnyűnek találtattunk címet viselő összefoglalás 3. részében olvasható: „A harmadik világháború már elkezdődött – és az Egyház ellen irányul” címmel. A most következő írás egy Bergoglionak szóló nyílt levél:
Miután a „könyörület” évének megnyitójáról ma számos kommentárt meghallgattam és elolvastam, fellapoztam János Evangéliumából ezt a fejezetet (Jn 3,14-21):
„Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában. Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.”
És elgondolkodtam. Igaz, hogy Isten irgalmassága önmagában véve végtelen. De mennyire vagyunk biztosak abban, hogy hatásában is végtelen? Isten mindig megbocsáthat, végtelenül gyakran. De biztosak vagyunk abban, hogy valóban végtelenül gyakran megbocsát nekünk?
Ezt gondoltam: Isten, bár öröktől fogva végtelenül irgalmas, megengedte a bukott angyal és követőinek elkárhozását, méghozzá rögtön az általuk elkövetett első bűn után.
Majd tovább gondolkodtam: Igaz, hogy Isten könyörületes. De nem igaz az is, hogy egyúttal igazságos is? A híres istenfélelem nem arra szolgál nekünk, hogy ne ringassuk magunkat olyan illúziókban, hogy Isten irgalmasságával visszaélhetünk és tovább sértegethetjük Őt?
Miért nem mondják ezt is? Néhány híres mondatot őriz az emlékezetem ezzel kapcsolatban:
Nagy Szent Vazul írja: Az irgalmas Istenre hivatkozni, de az igazságosra nem, egyet jelent azzal, hogy Istent saját aljasságunk cinkosának tekintjük.
Szent Ágoston mondja: Az irgalmasságban való puszta remény sok lelket megtévesztett és elveszejtett.
Ligouri Szent Alfonz-Mária mondja: Az Isten irgalmasságában való bizonyosság több lelket taszított a pokolba, mint Isten igazságossága, mert az irgalmasságára való vakmerő hagyatkozás, megtérés nélkül és a bűn ellen való küzdelem nélkül, kárhozatba dönt.
„Deus non irridetur – Isten nem hagy magából gúnyt űzni.” (Gal 6,7)
Miért nem tanítják hát, hogy Isten irgalmassága abból áll, hogy a megtérő, bűnbánó bűnöst visszafogadja?
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 21.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/tedeschi.htm

Keresztény dalt énekeltek az iskolában, vallási radikalizmussal vádolják a szülőket

rel
Több százan vonultak Norvégia bukaresti nagykövetsége elé szombaton az oslói gyermekvédelmi hatóság ellen tüntetve, azzal a norvég-román házaspárral szolidaritást vállalva, amelytől a norvég hatóságok elvették öt gyermekét.
A Norvég “gyermekrablók” ellen tüntetek Bukarestben című írás szerint a norvég gyermekvédelmi szolgálat november 16-án előzetes bejelentés nélkül, egyszerű gyanúsítgatások alapján fosztotta meg négy hónap és kilenc év közötti gyerekeitől Bodnariuékat.
A román családapa – Marius Bodnariu számítástechnikai mérnök – és norvég ápoló felesége, Ruth tíz éve telepedett le a skandináv országban, mindketten a pünkösdi egyház tagjai. A család Romániában élő hozzátartozóinak beszámolói szerint két lányuk pedagógusa amiatt tett feljelentést a szakhatóságnál, amiért a lányok vallásos dalt énekeltek az iskolában.
A gyermekvédelmi dolgozók állítólag a szülők tudta nélkül hallgatták ki a lányokat, akiktől megtudták: rosszalkodásért vagy rendetlenkedésért otthon rácsapnak a fenekükre vagy meghúzzák a fülüket.
Emiatt a két lányt haza sem engedték, öt és két éves öccsüket aznap rendőri kísérettel vitték el, a szülők 24 órás őrizetbe vétele után pedig gyámszülőkhöz került Bodnariuék három hónapos csecsemője is.
A “vallási radikalizmussal” és családon belüli erőszakkal vádolt házaspár gyermekeit két különböző, a lakhelyüktől több órányi autóútra fekvő városban helyezték el, lányaikat nem, fiaikat hetente egyszer, a kisdedet pedig kétszer négy órára látogathatják, holott a picit anyja még szoptatta – írta az erdélyi Krónika.
Az ügyben az interneten indult szolidaritási akció keretében több ezren petícióban kérték a gyerekek hazaengedését, szombaton pedig mintegy háromszázan Norvégia bukaresti nagykövetsége előtt tüntetve követelték a család újraegyesítését. Több román parlamenti képviselő felszólította a bukaresti külügyminisztériumot, lépjen fel határozottan az oslói hatóságoknál Bodnariuék érdekében.
(MTI)
Bal-Rad komm: Nyugat-és Észak-Európa egymással verseng a liberális fertőben való dagonyázásban.
Ideológiai felhang nélkül mondjuk: a kereszténység ma már-aktuálisan-nem is annyra vallás, mint inkább kultúrális sajátosság. Amely JELLEMEZTE Európát, politikai többszínűsége dacára.
Ez a KULTÚRÁLIS SAJÁTOSSÁG mára viszont mára megszűnt Európa önazonosságaként funkcionálni, helyére a deviancia-a kényszeredett, másságnak való beteges megfelelési vágy-nyomult be. Európa egy arcát, sajátosságát, identitását lassan de biztosan elvesztő arctalan, szürke masszává alakul. Ebben az átalakulásban Norvégia élen jár. Törekvését pedig igyekszik EXPORTÁLNI! Nem is sikertelenül.

A sors kegyetlen játéka

„Most meztelen hátam a sors játékának odatartom” A mindenki által ismerősen csengő Carmina Burana dallamai. De azt már kevesebben tudják, miről is szól az ének…
Carmina Burana. Azaz burai énekek. A 13. századi latin és alnémet szövegű versgyűjtemény-kódexet a bajorországi Bura Sancti Benedicti kolostorban találták meg 1803-ban, s a helység alapján nevezték el Carmina Buranának. A versek mellé néhol kották és ábrák is tartoztak. Ezek a kották még nem a mai rendszerben íródtak, például csak a hangmagasságokat jelölik – azt sem a ma megszokott, egyezményes módon – a ritmust nem. Ennélfogva azt, hogy annak idején pontosan hogyan énekelték a dallamot, az idő homálya takarja előlünk. De a szöveget ismerve és olvasva, mondhatjuk, Carl Orff, a XX. századi német zeneszerző, akinek jóvoltából széles körben ismert a szóban forgó mű, kitűnő, finom, mélyreható érzékkel találta meg az ének belső tartalmát, mondanivalóját. És ezzel, még az is lehet, jobb zenemű keletkezett, mintha kötöttebb formájú lett volna a feldolgozott alapanyag. Mert így ez a mű a száraz adatokkal való megterheltség nyomát sem hordozza, hanem őszintén, a mindenkori emberi lélek mélyéről csendülnek és zúgnak fel hangjai.

kozepkori3

Ez a mű egy mindannyiunkat érintő élményről, a kegyetlen sors játékáról szól. A ránk mért terhekről és egy olyan hozzáállásról, amely „meztelen hátát tartja a sors játékainak”, mely nem fél, nem menekül, hanem felveszi keresztjét és kitart a végsőkig.

Milyen megfoghatatlan ez az egész hömpölygő élet. Ahogy a középkori ábrázolásokon látjuk: a „rota mundi”, a világ nagy kereke, ami folyton forog, egyszer koronával hízeleg a halandó embernek, másszor a kegyetlen igazság játékával gyűri maga alá. A latin eredetű tortúra szó, amely ma kínzást, gyötrést jelent, a csavarni (torquere) szóból ered, ami nekünk a csavarás (torsio) kifejezésből is ismerős lehet. Ez egy olyan forgatás, forgás, amely gyötrelmekkel jár, ami érezhetően erőszakos. Ezért „csavarodik”. Mintha nem akarná. És éppen egy ilyen tulajdonsága a világnak, az emberi életnek. Hogy az egyéni akaratunk mindig szembe és szembehelyezkedik a sors akaratával. Amiből aztán persze borzasztó fájdalmak, kínok, gyötrelmek származnak számunkra. Nem gondolom viszont, hogy ezt megfontolván azt kellene leszögeznünk – mint valamiféle álbuddhista vagy áltaoista –, hogy mindent hagyni kell a saját medrében folyni. Hiszen a világnak nincsen az embertől független „saját medre”. Ugyanis józan ésszel belátható, az embernek szabad akarata van. Innentől kezdve már ráhatása van arra a bizonyos mederre. Már csak egyetlen kiejtett szóval is mekkora változtatásokra vagyunk képesek! És éppen ugyanígy a hallgatással is… És fontos észben tartani, hogy az is ugyanolyan súlyú cselekvés, és az isugyanolyan komoly döntés, határozott állásfoglalás – még ha elsőre nem is tűnik annak –, ha nem cselekszem. Óhatatlanul, akarva-akaratlan, de megszülettünk erre a földre, élünk, lélegzünk, beszélünk (tisztelet a kivételnek), cselekszünk, döntéseket hozunk… stb. Ezért hát ahelyett, hogy – ahogy Kierkegaard írja „már születésünk órájában ürügyet keresnénk arra, hogy kilépjünk belőle, mondván, elfelejtettünk valamit” – a kerék peremének folyton változó részére kisodródva kapaszkodnánk a „jólétet” és talmi „boldogságot” jelentő korona után (ahogy a mellékelt képeken a bal oldali, feltörekvő figura), jobban tennénk talán, ha megpróbálnánk átérezni és felvenni azt a megemelkedett, hősi attitűdöt, ami a Carmina Burana énekéből sugárzik, ami „meztelen hátát a sors játékának odatartja”.
Mindenkinek ajánlom hát jelen éneket, akiben harcos, állhatatos szív dobog, kiemelten a harmadik versszakban – anélkül hogy túlmagyarázással csökkenteném drámai hatását – megjelenő valódi katarzist: „Mindenki pengesse húrját, és zúgjon most velem!”


Egyféle (saját) fordításban a sorok jelentését is közreadom – végtelenül széles a skála a szöveg értelmezésének tekintetében, ezért ez csupán egyetlen megoldása a fordításnak, így aztán bőven fellelhetünk ettől többé-kevésbé eltérő módon értelmező fordításokat is:
Ó, Sors!
Mint a hold
folyton változol.
Egyszer felemelkedsz,
majd lehanyatlasz.
A gyűlöletes élet
hol megkeményít,
hol hízeleg.
A lélek játéka
a csatákat,
a nyomort,
a hatalmat
mind felolvasztja, mint a jeget.
Végzet, te rettenetes,
te üres,
te hömpölygő kerék!
Balsors,
hamis boldogság,
mindig szertefoszló,
elhomályosult
és elrejtett,
éppúgy kínzol engem is!
Most a te átkozott játékodra
hátam meztelen
tartom oda!
A boldog
és dicső sors
most épp ellenemre van,
fellelkesül,
majd elcsügged
a szolgálatban.
Most, ez órában
lankadás nélkül
verje szívetek az ütemet,
mert a sors által
most teríttetik le az erős!
Mindenki zúgjon velem!


http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3714-a-sors-kegyetlen-jateka

2015. december 19., szombat

Így szabadulj meg a Fenevad bélyegétől, a chiptől


Árubeszerzés a’la ISIS

Az alábbi videon “anyagbeszerzés” látható! Az ISIS-férgek fiatal lányokat, asszonyokat gyűjtenek be.
Lerohannak egy-egy települést. Az ott élőket összeterelik. A szemrevaló fiatal nőket a fenyegetett családtagok szeme láttára begyűjtik, és viszik őket a piacra. Ahol szexrabszolgákként árulják őket. Állítólag hatalmas üzlet. A kereslet óriási.
A családtagok-férjek, szülők, gyerekek-tehetetlenül nézik végig az akciót!

http://www.balrad.com/2015/12/19/arubeszerzes-ala-isis/

2015. december 17., csütörtök

Charlie Brown karácsonya Jézus nélkül

charlie_brown_christmas
A Kentucky állambeli W.R. Castle általános iskola csütörtökön tartott karácsonyi ünnepségén az Egyesült Államokban klasszikusnak számító Charlie Brown Karácsonya (magyarul Snoopy és a karácsony) előadásból minden evangéliumi utalást töröltek, egyetlen nemtetszését kifejező személy miatt.
A cenzúrával érintett jelenetben Linus van Pelt Lukács evangéliuma alapján magyarázza el Charlie Brown-nak, hogy miről szól a karácsony.
Az iskolakerület felügyelője szerint az amerikai legfelsőbb bíróság és a helyi fellebbviteli bíróság szerint is tilos az általános iskolások számára, hogy a Bibliából idézzenek, akkor is, ha azt Linus szerepében teszik.
„Szeretném egyértelművé tenni, hogy a programok a tervezett ütemezés szerint, a szövetségi és egyéb rendelkezések betartásával zajlanak majd,” mondta a felügyelő december 11-én kiadott nyilatkozatában.
„Természetesen az iskolakerület támogatja az ünnepek hangulatát és az adakozás lelkületét, valamint az ünnepekkel kapcsolatos hagyományokat.”
A felügyelő nem közölte, hogy a panasz kitől származik.
Az Amerikai Polgárjogi Szövetség (ACLU), keresztényellenes hozzáállásához hűen, természetesen üdvözölte az iskola döntését, dicséretesnek nevezve az alkotmány tiszteletben tartását.
Az előadásból törölt rész az eredeti rajzfilmben 51 másodpercig tart. Linus azért idéz az Újtestamentumból, mert Charlie Brownt bántja, hogy az emberek csak a külsőségekkel és saját magukkal vannak elfoglalva és kétségbeesetten tudni szeretné, hogy mi a karácsony lényege. Linus ezekkel a szavakkal válaszol neki:
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, akik kint a mezőn őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És íme, az Úr angyala megjelent nekik, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, ők pedig nagyon megrettentek. És az angyal így szólt: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus. mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal együtt, akik Istent dicsérték, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”1
„Ez a karácsony lényege, Charlie Brown!”
A Charlie Brown karácsonya 1965-ben került bemutatásra a CBS csatornán. A CBS ügyvezetőinek szörnyűségére Charles Schulz, a Peanuts képregény szerzője, ragaszkodott hozzá, hogy a sorok Lukács evangéliumából benne maradjanak a rajzfilmben.
Az ügyvezetők biztosak voltak a bukásban, azonban a National Review szerint az amerikai lakosság fele látta az epizódot, és az azóta eltelt 50 évben mindig szerepelt a karácsonyi repertoárban.
Thea: Bizonyára sokan tisztában vannak a karácsony, mint ünnep, pogány vonatkozásaival. Éppen ezért vannak, akik karácsonyfa helyett inkább születésnapi tortát díszítenek Jézusnak, vagy egyáltalán nem ünneplik a karácsonyt. Függetlenül az ilyen külsőségektől és személyes preferenciáktól, el kell ismernünk, hogy a karácsony egy olyan időszak, amikor ebben az Evangélium iránt egyre ellenségesebb világban – ahol egyes körökben Jézus nevének említése is sértő, mert nem számít politikailag korrekt megnyilvánulásnak, hacsak nem szitokszóként használják – az Örömhír legfontosabb üzenetét minden probléma nélkül lehetett hirdetni. Eddig.
Magyarországon, bizonyára a kommunista rendszer elnyomásának köszönhetően, Jézus születésének története egyelőre még egy viszonylag újdonsült szabadságot is jelképez talán az emberek szemében, így itt nem igen tapasztalhatók a fenti hírhez hasonló korlátozások.
Fogadjuk meg azonban Jézus szavait és tegyük a dolgunkat „amíg nappal van… mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.”2
  1. Lukács 2:8-14 [↩]
  2. János 9:4 [↩]

2015. december 16., szerda

Danilo Quinto: Nem kell hinnie a pokolban annak, aki odakerül

A Misericordiae vultus „bulla” első céljában többek között ez áll:
„A könyörület az egyház határain túl is fontos. Összeköt bennünket a zsidósággal és az iszlámmal, akik számára ez Isten egyik legfontosabb tulajdonsága. Izrael népe kapta meg elsőként a Kinyilatkoztatást, ami a történelemben, mint egy mérhetetlen gazdagság kezdete megmarad, amit az egész emberiségnek fel kell ajánlani. … Az iszlám a maga részéről a teremtő neveihez a mindenkin megkönyörülő és mindenkihez irgalmas nevet is hozzáfűzi. Ez a megszólítás gyakran hangzik el a hívő mohamedánok ajkáról, akik tudják, hogy mindennapos gyengeségükben az irgalmasság kíséri és hordozza őket. Ők is úgy hiszik, hogy senki nem állíthat határokat az isteni irgalmasság elé, mert ennek kapui mindig nyitva állnak. Ez a jubileumi év, amit mi az irgalmasság szellemében élünk, elősegíti ezekkel a vallásokkal és más tiszteletreméltó vallási tradíciókkal való találkozást. Nyitottabbá tesz bennünket a párbeszédre, hogy jobban megtanuljuk megismerni és megérteni egymást. Az elzárkózás és a megvetés minden formáját áthidalja, és elűzi az erőszak és a diszkrimináció minden formáját.”
Ezeknek a vallásközi szervezkedéseknek az a célja, hogy a Jézus alapította Egyházat a „zsidósággal és az iszlámmal és más tiszteletreméltó vallási tradíciókkal” egyenrangúvá tegye. Ez egyenesen ellentmond a katolikus tanításnak. Szent Pál apostol mondja: „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel! Mi köze az igazságnak a sötétséghez? Hogyan hozható össze Krisztus Beliállal? Vagy mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk.” (2 Kor 6,14-16)
Az Egyház tanítása és feladata szerint a nem-keresztényekkel való párbeszéd egyetlen célja a lelkek megtérítése. Ez azonban nem a „másikhoz való alkalmazkodást, hasonulást jelenti a földi béke és boldogság garantálásához”.
Jézus pontos utasításokat adott apostolainak, hogy miként viselkedjenek első missziós útjukon: „Ha valaki nem fogad be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt a várost is, és még a port is rázzátok le a lábatokról! Bizony mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének tűrhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint annak a városnak!” (Mt 10,14-15)
Minden idők keresztényeinek számolniuk kellett a vértanúsággal, mert a keresztények első kötelessége hitük megvallása. Egyedül ezért akart 1219-ben Assisi Szent Ferenc al-Malik szultánnal találkozni. Mikor végre létrejött a találkozás, a szultán ezt mondta annak a szentnek, akinek nevét Bergoglio felvette: „A ti Istenetek azt tanítja az Evangéliumában, hogy a rosszat ne viszonozzátok rosszal. … Nektek keresztényeknek ennek értelmében még kevésbé kellene országainkat megtámadnotok.” Mire a szent így válaszolt: „Úgy tűnik, hogy nem olvastad el Urunk Krisztus egész Evangéliumát. Ő ugyanis ezt is mondja: »Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel bemész az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek.« (Mt 18,9) Ezzel azt akarta nekünk tanítani, hogy egyetlen ember sem lehet olyan jó barátunk vagy rokonunk, mégha számunkra olyan drága is lenne, mint szemünk, hogy ne kellene őt nekünk inkább eltávolítani, kiszakítani, teljesen kioltani, ha megkísérelné, hogy bennünket a hittől és Istenünk szeretetétől eltérítsen. Ezért támadnak meg titeket és országaitokat a keresztények jogosan, mert ti megsértitek Krisztus nevét, és ahány embert csak tudtok, eltántoríttok a Benne való hittől. Ha azonban készek vagytok, a világ Teremtőjét és Megváltóját megismerni, megvallani és imádni, akkor a keresztények szeretni fognak benneteket, mint saját magukat.”
Aki nem a Legszentebb Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket szereti és imádja, aki nem tér meg, az a Jézus Krisztus által alapított Egyház ellensége. Az ellenséget szeretjük, mint embereket, de nem lehet velük közös dolgunk. Állhatatosan harcolni kell ellenük, mégpedig kompromisszumok nélkül, mivel ezek a bűnben való cinkossághoz vezetnek.
(forrás: www.katholisches.info – 2015. december 16.)
http://katolikus-honlap.hu/1502/zaby5.htm

2015. december 14., hétfő

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Azért jöttem hozzád, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól

2015. december 13.

Uram, ne vedd figyelembe gyengeségemet és nyomorúságomat,
csak a szeretetet, amit irántad ébresztettél a szívemben.
 
Ó szelíd és alázatos Uram,
Te mennyei udvaraidba vittél engem
és meghívtál gazdag lakomádra.
Égi Mannával tápláltál és
kimondhatatlan Szereteteddel
megkoronáztad oly szegény lelkemet.
Benéztél szívem ablakán,
hogy tekinteteddel virágba borítsd
és meggyógyítsd annak minden zegzugát.
Szavaid megigézték szívemet
és arra késztették lelkemet,
hogy így kiáltsak fel:
 
’Az Úr az Ő könyörületében újjászült engem, hogy tiszta mirhát csepegtessen ajkamról, hogy tiszteljem és dicsérjem Őt, és Neki énekeljek…’
 
És én kedvesem, zafírokkal koronáztam lelkedet. Időnként kisajátítottalak, hogy csak az enyém légy. Ó, igen! Neked nem kell máshol barátságokat keresned, nem elég neked az én világosságom? Mi szükséged van evilági törődésre?  Sok olyan dologtól elválasztottalak, melyek zavartak engem, bár időnként akaratlanul ugyan, de küzdöttél azért, hogy folytathasd ezeket, mert a tested gyenge, de én, a te Királyod és Istened, legyőztem vágyaidat, melyek elbűvöltek téged.  Magamnak akarom az én edényemet, azt akarom, hogy edényem tiszta legyen, azt akarom, hogy edényem minden jónak az esszenciáját hordozza!
 
Saját érdekemben elűztem minden hanyagságot és más gyengeséget a lelkedből. Ezeket Lelkem adományaira cseréltem fel. Vassula, ha néhány elnyomód még mindig túl harsogónak tűnik, és meg vannak botránkozva a nyelvezetemen, sőt még ennél is jobban meg vannak botránkozva a választásomon, imádkozz értük, hogy ők is megkapják azt az örömet, amit a töredelmes szíveknek adok, amikor megnyitják szívüket, és befogadnak engem, elfogadják ezt az Üzenetet, mely megvilágosítja a szíveket, és közelebb vonzza őket hozzám. És amint helyreállítom e megkeményedett szíveket, helyreállítom teljességüket úgy, hogy magammal egyesítem őket és oly annyira elszegényedett lelküket. És miután gyökerestől kiírtom bűneiket, birtokba veszem őket. És ami egykor szennyes terület volt, most áldott, megtisztult és gyógyult lesz, minden gonosztól mentes! Ezek Bölcsességem útjai.
 
Virágom, légy olyan, mint a radar, hogy észre tudd venni, amikor a gonosz a hatósugaradba lép[1]! Legyél gyönyörű lélek!  Közelségem gyönyörűvé tudja tenni lelkedet, engedd, hogy elárasszam világosságommal, mely oly ragyogó fényt vet rád, hogy amikor téged látnak, engem látnak.  Egyesülésünk legyen tehát olyannyira teljes, hogy amikor kezedet mozdítod, kezed az én kezem legyen, a szemeid pedig az én szemem.
Tudja meg mindenki, aki még nem tudja, hogy senki sem illő, hogy közelemben, a ti Istenetek közelében legyen, de én, aki valamennyi teremtményem Vőlegénye vagyok, azt mondom, aki egyesül velem, menyasszonyommá válik, és igaz életet fog élni bennem. Én vagyok az Egyetlen, aki életet ad.
 
De én annyira jelentéktelen vagyok, és ez elképesztő, hogy Te nem csak rám néztél, hanem fel is fedted magadat előttem! Ennek a mai napig nem tudok a mélyébe hatolni, és nem tudom megérteni! Miként lehetséges, hogy a dicsőséges és örökkévaló Isten az Ő tündöklő ragyogásában rám tekintett, felfedte magát előttem, beszélt hozzám, és magához ölelt. Ez tényleg teljes oktalanság!
 
Ó, Vassula, én Atyád és Teremtőd vagyok, hát nem szerethetem a gyermekemet, akit én teremtettem? Te hozzám tartozol. Ti mindnyájan hozzám tartoztok! Én valóban bennetek vagyok, és ti énbennem. Szívem lelke, légy bizonyos afelől, hogy véghezviszem benned művemet, amely meghaladja képességedet.
 
Ne szűnj meg hát válaszolni hívásomra, és ne fáradj bele szeretet himnuszom írásába! Legyenek szavaim olyanok, mint a tűz, a szenvedély lángjai. Igen![2] Annak idején nem értetted meg, mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy szenvedélyesen fogsz szolgálni engem. A szenvedély őszinte megtérés után jön létre, beborít a szeretet lángjával, a szenvedély lángjával irántam, a ti Istenetek iránt, és azzal a vággyal, hogy megörvendeztessetek engem, és hogy érezzétek jelenlétemet. A szenvedély lángjai felmelegítik szíveteket, hogy rám, a ti Istenetekre szomjazzatok, és arra vágyjatok, hogy megismerjék Szent Nevemet. Szentlelkem által a szenvedély, mint a tűz, úgy ébreszti fel a vágyat, hogy egyedül az én akaratomat teljesítsétek, az én akaratomat, amely egykor arra kért téged, hogy újítsd meg Egyházamat, ékesítsd ismeretemmel, és egyesítsd.
 
Azért jöttem, hogy elmondjam, mit kívánok Egyházamtól. Isten vagyok, a Teremtő, és kijelentem nektek, hogy hatalmammal továbbra is meg fogom erősíteni ezt a virágot, melyet magamba oltottam, hogy senki se tudja gyökerestől kitépni, elfojtani vagy eltiporni, még akkor sem, ha ellenségem, az ördög, a leghevesebb hurrikánt támasztja ellene. Jól meggyökereztettelek Testemben, gyökereid szilárdak és jól tápláltak. Véremmel vannak átitatva, világosságommal megerősítve, és kezem védelmezi őket. Állandóan őrködni fogok feletted…
 
Engem, a méltatlant kimondhatatlan módon szeretsz, ezáltal akarod megmutatni feltétel nélküli Szereteted nagyságát, melyet az egész emberiség iránt érzel. Szereteted örömmel tölti el az ember szívét, atyai Szereteted arra készteti, hogy mindent feláldozzon a megváltás ügyéért.
 
Uram, a Téged dicsőítő szenvedély maradjon meg ereimben, és növekedjen bennem a mohó szomjúság, melyet azért keltettél a lelkemben, hogy ismertté tegyem Szent Nevedet!
 
Ezért legyél a Szeretetem és az Egység apostola! Maradj bennem, és én is benned maradok. Béke veled, add nekem mindig az idődet! IC
 
 
 
 

[1] Szeretem, amikor Jézus modern kifejezéseket használ, és Ő ezt tudja! Tudja, hogy ezzel mosolyra késztet, sőt meg is nevettet, ezért beszél így időnként, hogy kedvemre tegyen.
[2] Jézus arra emlékeztetett, hogy értsem meg végre, mire gondolt egykor az 1987. május 23-i üzenetben, amikor azt mondta: „Ha engem szolgálnál, semmi mást nem nyilvánítanék ki általad, mint szenvedélyt.” Mivel nem értettem, zavaromban csak megismételtem a szót: „szenvedélyt…”Erre Ő azt mondta: ” Igen, szenvedélyt…” Végre megértettem, igen, Ő szenvedélyesen szeret minket, és ha én Őt szolgálom, ezt a szenvedély tűzével, a Szeretet szenvedélyével teszem. Szenvedéllyel, hogy örömet szerezzek neki, hogy ismertté tegyem Szent Nevét, valamint az irántunk tanúsított végtelen Irgalmát és Szeretetét.
http://ichtys.hu/index.php/116-2015-december-13