2012. augusztus 12., vasárnap

Az Isteni Irgalmasság üzenete

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek
2012. augusztus 11., szombat, 20:10
Drága szeretet leányom, az esőzések, melyek a világra hullnak, a Szememből hulló könnyeim özönvízét jelentik, amikor azt látom, hogy Isten gyermekei oly messze vándorolnak az örök üdvösség ösvényétől.
A bekövetkező esőzések, áradások és a termés megsemmisülése a mennyei büntetés következményei lesznek.
A könnyek völgye hirtelen keletkezik majd mindenhol, és ezt a klímaváltozásnak és a globális felmelegedésnek tulajdonítják. De ez nem így van.
A világon oly sok ember nem hisz Istenben. Engem sem tisztelnek, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett a hamis istenek utáni szenvedély rögeszméi emésztik fel őket.
Mit értek ez alatt?
Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtettek a világban, a tv, a divat, a zene és a sport által.
Aztán emberi bálványokká magasztalják őket és tiszteletüket fejezik ki nekik.
Majd olyan módon bálványozzák őket, amellyel nemcsak maguknak ártanak, de a felmagasztalt személynek is.
Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és mindent megtesznek, hogy lemásolják életstílusukat, az öltözködésük módját, a személyiségüket, még a fizikai megjelenésüket is.
Ez a pogánysággal egyenértékű.
Mindez meg volt már jövendölve, leányom.
A világ hamis isteneket fog bálványozni.
Ezek az emberek a testük, s önmaguk iránt vannak tele szeretettel, és megkeményedett szívükben kevés a jóindulat vagy a szeretet felebarátaik számára.
Szívük kővé vált.
Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán varázsa alá estek, aki ezeket a hiedelmeket és gondolatokat az elméjükbe helyezte.
Az emberi test itt már nincs tiszteletben tartva.
A testet Isten teremtette, és mint ilyen, egy templomot jelképez, amelyben Isten jelenlétének kellene lakoznia.
Amikor a Sátán kísért, akkor a testre, és a testi örömökre összpontosít, az érzékeken keresztül.
Ezért van az, hogy az emberek most annyira szeretik saját testüket, és azt egy oszlop talpazatra állítják, szemlére.
Soha nem elégednek meg azzal, ahogyan megalkotta Isten a testüket, folyamatosan törekednek arra, hogy tökéletesítsék, megváltoztassák és módosítsák az emberi testet, hogy megfeleljen a tökéletesség értelmezésének.
Amilyen módon, különösen a nők, megváltoztatják testüket, és ahogyan azt erkölcstelenül mutogatják a világnak, undort kelt Bennem.
Azok a nők, akik szégyen nélkül közszemlére állítják testüket, bűnt követnek el, de lehet, hogy ők ezt nem tudják. Azt gondolják, hogy meggyalázhatják testüket, amellyel születtek, és úgy fitogtatják önmagukat, ami bűn okozója lehet.
Önszeretetük a büszkeség legnagyobb bűneinek egyike. Aztán arról győzik meg a fiatal lányokat, hogy testük ily módon történő nyilvános mutogatása helyén való.
A test oly sok bűnével kérkednek a világon, és úgy vélik, az elfogadhatónak tekinthető.
De ők mind büntetésre számíthatnak a halál után. Nemcsak bűnt követnek el, de még úgy állítják azt be, mintha egy jó dolog lenne.
A házasságtörést manapság elfogadják, és helyeslik.
A gyilkosság nem sokkol többé, és már nem tisztelik az emberi életet.
Féktelen már a szexuális erkölcstelenség, és indokoltnak tartott.
Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.
Amíg az emberiség elfogadja azt, hogy a bűn mindig bűn legyen, elveszíti a jogot, hogy belépjen a Paradicsom Kapuin.
Mert minden bűnért, amellyel vétkeztek, az a testrész, amit a bűn elkövetésekor használtatok, égni és tisztulni fog a Tisztítótűzben.
Ha halálos bűnben vagytok, azokban a testrészetekben, amellyel bűnt követettek el, örökre fogjátok érezni a tűz kínzó fájdalmait. Ennek a gyötrelemnek pedig nem lesz vége.
Miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember tudja, hogy amit tesznek az rossz, de gondatlanul folytatják a vétkezést, mert ez a világ szemében elfogadható.
A szórakoztató és a média ipar az ilyen viselkedések hamis elfogadását váltották ki, és a hazugságok által sok ártatlan lélek vált erkölcstelenné.
Most, csak az Igazság mentheti meg őket. Nekik az Igazság Könyve adatott, de vajon fognak-e hallani? A Sátán és az ő bukott angyalai mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne halljanak!
Majd csak akkor fognak megválni az üres, haszontalan és undorító szokásaiktól, amikor az égből jövő büntetések megmutatkoznak. Mert ők túlságosan el lesznek foglalva azzal, hogy túléljék, és hogy kenyeret tegyenek a szájukba.
Sajnos, egyedül csak az ilyen büntetések során tisztulhat meg az emberiség ezen a Földön.
Azáltal, hogy még életükben megadatik nekik a megtisztulás ajándéka, még egy esélyt kapnak arra, hogy elkerüljék a tüzes tavat (a pokol tüzét).
Szeretett Üdvözítőtök
Jézus Krisztus