2014. július 21., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Az ember alkotta tan nem fogja táplálni a lelketeket

2014. július 20. vasárnap, 16:45
Drága szeretett leányom, amikor a világot a sötétség szelleme uralja, nagyon nehéz hűnek maradniuk Igémhez azoknak, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban. Amikor Egyházam inog, a hívők ki fognak ábrándulni mindabból, amit tanítottam, és küszködni fognak a hitükkel.
Nem az Én Kívánságom, hogy eltereljétek figyelmeteket Isten Igéjéről, és ha ezt mégis megteszitek, nem fogtok Jelenlétemre találni.
Amikor Igém betartásához már nem ragaszkodnak, és amikor hagyjátok magatokat egy hamis biztonságérzetbe vezetni – amikor a bűnt félretolják, mintha annak már nem lenne semmi jelentősége –, akkor nehéznek fogjátok találni, hogy hűségesek maradjatok Tanításaimhoz.
Álljatok fel mindannyian, és halljátok meg most Hangomat, amint a következőt mondom nektek: Mindazt, amiről Én azt tanítottam nektek, hogy Szent, darabokra fogják tépni. Sokak számára zavaró lesz, amikor Tanításom jelentős részét – amelyeket Egyházamnak adtam – hamarosan azzal fogják elutasítani, hogy nem korszerűek. Az előttetek álló idők sok szenvedést fognak magukkal hozni, mert nem azt az irányítást fogják számotokra adni, amelyre Egyházam épült. Az épület le fog omlani, felszentelt szolgáim hite annyira meg fog gyengülni, hogy meghaladja majd felfogóképességeteket, és minden Igazságot romba fognak dönteni. Az ember alkotta tan nem fogja táplálni a lelketeket. Egyedül csak Én, Jézus Krisztus tudlak azzal a Hittel táplálni benneteket, amely alkalmassá tesz benneteket arra, hogy kövessetek Engem. Mondjanak nektek bármit is, mindig hűségesnek kell maradnotok Hozzám, mert Én mindig hűséges leszek hozzátok.  
Ha elszakadtok Tőlem, Én akkor is állandóan a közeletekben leszek és megpróbállak Magamhoz vonzani benneteket. És bár lehet, hogy eltávolodtok Tőlem és a hamisságok elfogadásába igazítjátok életeteket, Én soha nem foglak cserbenhagyni benneteket. És amikor már teljesen elvesztetek, Én akkor is meg foglak találni benneteket, és visszaviszlek Királyságomba. Én soha nem foglak elhagyni benneteket, viszont ti el fogtok hagyni Engem.
Jézusotok

Lysa TerKeurst: Amit nem szeretnénk megörökíteni

„Ha kevélység jön, megjelenik a gyalázat, de az alázatossággal bölcsesség jár.” Péld 11,2

Vannak az életnek csodálatos pillanatai. Elbűvölő pillanatai. A tiszta öröm áldott emlékévé váló pillanatok.
Aztán vannak mások, amikről nem szívesen beszélünk, amit teljes kudarcként élünk meg. Keserű pillanatok ezek, nincs bennük édesség. Nem jegyezzük fel őket az emlékkönyvünkbe. Ilyenkor abban is kételkedünk, hogy alkalmasak vagyunk-e a ránk bízott életfeladatok ellátására. Igen, azokat a méltatlan pillanatokat nem örökítjük meg fényképeken. Ám van valami vigasz azokban a pillanatokban, olyan, mint az ezüstcsík a sötét felhők szélén. Valami együttérző bölcsesség, amit semmi más módon nem szerezhetünk meg. A bölcsesség a mi ezüst csíkunk. A bölcsesség, ami segíteni fog, hogy többé ne kövessük el azokat a hibákat, de váljunk erősebbé általuk.
Hogy jutunk ehhez a bölcsességhez?
Kérjük az Úrtól. Félrerakjuk a magyarázkodást, a mentegetőzést, az önigazolást, és így suttogunk:
„Csak Veled tudok a helyes úton maradni, Uram. Hozzád jövök alázatosan, és elismerem, mennyire semmi vagyok Nélküled.” Az „alázatossággal bölcsesség jár” – tanítja a Péld 11,2.
Igen,az alázatossággal.
De a megalázó helyzeteknek is lehet bölcsesség a gyümölcse.
Emlékeztek Dávid király esetére? Egy férjes asszonnyal szűrte össze a levet. És mikor megtudta, hogy az asszony gyermeket fogant tőle, megijedt, és halálba küldte az asszony férjét. Azután nőül vette az asszonyt.
Dávid rossz döntése csapást hozott a házára. A kettejük nászából született kisfiú meghalt.
A bűn és következménye kéz a kézben jár.
Dávid éveken át szenvedett bűne következményeitől. De a szívfájdalom és alázat más gyümölcsöt is termett. A bűnbánó Dávid vigasztalni akarta Betszábét, és ebből az együttlétükből fogant Salamon.
Az alázatba burkolt kapcsolatból született az a férfi, akit így mutat be a Biblia:
És az Isten adott bölcsességet Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van. Úgy hogy a Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsessége és Egyiptomnak egész bölcsessége. Sőt bölcsebb volt minden embereknél…; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül. És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt. Szólott a fákról is, a Libanon cédrusfájától az izsópig, amely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó- mászó állatokról és a halakról is. És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcsességét” (1Kir 4,29-34).
Figyeled? Salamon mindenkinél bölcsebb volt!
Egy olyan helyzetből, melyből semmi jó következményt nem várnánk, Isten hűsége mégis jót hozott ki. A megaláztatásból szó szerint bölcsesség származott.
Az alázat és a megaláztatás ezüst csíkok, melyek a bölcsesség lehetőségét jelzik olyan pillanatokban, amit nem szeretnénk megörökíteni.

Uram, áldalak Téged iránymutatásodért.
Találj rám azokban a percekben is, amiket nem szeretnék megörökíteni.
Add, Uram, erődet, hogy tanulhassak a küzdelmeimből, az eleséseimből is.
Jézus nevében, Ámen.

Lysa TerKeurst: The Moments We Don’t Capture With Pictures
Encouragement for today, 2014.07.21.