2017. április 4., kedd

Sarah bíboros: „Számos egyházi vezető alábecsüli a válság komolyságát, amelyen az Egyház keresztül megy ”

  1. április 4. LifesiteNews – A katolikus Egyház súlyos válságon megy keresztül Robert Sarah bíboros szerint, aki az Istentiszteleti Kongregáció Prefektusa. És a helyzetet az a tény is súlyosbítja, hogy jelentős számú egyházi vezető alábecsüli a válság komolyságát.
A krízis lényege egyrészt a dogmatikai, erkölcsi és fegyelmi tanítás relatívizálásában, a súlyos visszaélésekben, a szent liturgia decentralizálása és közönségessé tétele tekintetében áll fenn, amelyhez még az Egyház missziójának pusztán szociális és horizontális síkon való értelmezése is társul – fejtette ki a bíboros egy a német liturgikus konferencián mondott március 31-i beszédében.
A konferencia XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu proportio pápai dokumentumának 10 évfordulójáról emlékezett meg. A 2007. július 7-én kiadott rendelet tisztázta a papok jogát, hogy tradicionális latin nyelvű szentmisét mutathatnak be, anélkül, hogy a püspöküktől engedélyt kérnének.
A bíboros a krízisre adott magyarázatát a régi latin mondásra alapozta, mely szerint lex orandi, lex credendi (amit imádkozol, azt hiszed), a bíboros szerint a hit legalapvetőbb igazságai megértésének hiánya, beleértve ebbe a papokat és püspököket is, a katolikus liturgia elszegényedésére vezethető vissza.
„A keresztény hívők, és különösen a papok és püspökök körében fellelhető hit komoly válsága, képtelenné tesz bennünket arra, hogy megértsük az eucharisztikus liturgiát, mint áldozatot, amely azonos Jézus Krisztus értünk bemutatott áldozatával, amelyet vértelen keresztáldozatával tesz jelenvalóvá az Egyház által különböző korokban és helyeken, különböző népek és nemzetek között.” – mondta a bíboros.
„Gyakran mutatkozik szentségtörő tendencia arra, hogy a Szentmisét leegyszerűsítsék egy szimpla étkezésre, egy világias ünnep megtartására, magának a közösségnek az ünnepére, vagy ami még rosszabb, az élet értelmetlen szenvedéseitől való szörnyű elhatárolódásra az Istennel szemtől szembe való találkozástól való félelem miatt, mert tekintete leleplez és kötelez bennünket, hogy őszintén és rendíthetetlenül vizsgáljuk meg bensőnk bűnösségét. De a Szentmise nem kitérés ez elől. Ez Krisztus élő áldozata, aki meghalt értünk a kereszten, hogy megszabadítson minket a bűntől és haláltól, azért hogy megmutassa nekünk az Atyaisten szeretetét és dicsőségét” – tette hozzá a bíboros.
Míg a katolikus Egyház azt tanítja, hogy az Eucharisztia a keresztény élet „forrása és csúcsa”, tanulmányok azt mutatták ki, hogy az amerikai katolikusok több mint 50%-a nem ismeri az Egyház tanítását, hogy Jézus valóságosan – Testével, Vérével, Lelkével, és Istenségével – van jelen az átváltoztatott kenyérben és borban.
A bíboros azt az álláspontot képviseli, hogy az Eucharisztiában való valóságos jelenlét hitének hiánya azoknak a tévedéseknek köszönhető, amelyek beszivárogtak az Egyház legfőbb imájába, a liturgiába.
„Fontos felismerni ezt a mély és komoly válságot, ami hatással van a liturgiára és magára az Egyházra, mivel a zsinatnak köszönhető, hogy a liturgia középpontja már nem Isten és az Ő imádása, hanem az ember és annak feltételezett képessége, hogy valamivel elfoglalja magát az Eucharisztia ünneplése ideje alatt”- mondta.
Azzal, hogy az Egyház nem Istent helyezi liturgiájának középpontjába, elkezdte „önmegsemmisítését”, eltér a küldetésétől, amely a lelkek megmentésére irányul, amelyet sok esetben magas rangú egyházi személyek is jóváhagynak. – tette hozzá.
„Sokan nem akarnak szembenézni az Egyházat érintő szándékos doktrínális, morális és lelkipásztori vonatkozású rombolás által okozott önpusztítás tényével.”
„Miközben egyre több magas rangú főpap makacsul hangoztat nyilvánvaló tanbeli, erkölcsi és liturgikus tévedéseket, amelyeket százszor elítéltek, azon dolgoznak, hogy Isten népének a hitében megmaradó pislákoló hitet is kioltsák. Miközben az Egyház bárkája a dekadens világ viharos tengerét szeli át, és a hullámok betörnek a hajóba, úgy, hogy a hajó majdnem megtelik vízzel, egyre több egyházi vezető és hívő azt kiáltja: ‘Minden rendben, Madame Marquise!’ (Everything’s fine, My Fair Lady) , ahogy az 1930-as évek népszerű dalának refrénje hangzott. De a valóság egészen más”- tette hozzá.
Sarah bíboros azt mondja, hogy az Egyház jelenlegi válságából kivezető út az, hogy újra felfedezzük a liturgia szentségét, minden misztériumával és dicsőségével együtt és minden áron elkerüljük azt a katasztrófát, pusztulást és szakadást, amit a modern liturgia támogatói okoztak azáltal, hogy a II. Vatikáni zsinat nyomán saját elképzeléseik szerint alakították át az Egyház liturgiáját.
A II. Vatikáni Zsinat atyái által javasolt liturgia még nem teljesen valósult meg – hangoztatta a bíboros.
„Elég, csak elővenni ismét a Zsinat Szent Liturgiára vonatkozó konstitúcióját és becsülettel átolvasni, anélkül, hogy meghamisítanánk a jelentését.  Látnunk kell, hogy a II. Vatikáni Zsinat célja nem egy olyan reform volt, amely a hagyománnyal való szakításra nyújt alkalmat, épp ellenkezőleg, a Szenthagyományt akarta felfedezni és megerősíteni a legteljesebb mélységében.”
„Ismét meg kell erősíteni, hogy a II. Vatikáni zsinat soha nem kérte a „tabula rasa”-t és hogy ezért hagyja el az V. Piusz által közreadott Misekönyvet.”
A bíboros azt mondta, hogy Benedek pápa megmutatta az előre vezető utat a hiteles liturgia újrafelfedezése felé azzal, hogy megnyitotta az utat a „régi rítusú” szentmise felé, amelytől a mise rendes formájának gazdagodását remélte.
Benedek pápa vezetését követve Sarah bíboros a „liturgikus megújulás” újraéledését szeretné látni. De nem olyat, amely „néhány újdonságra vágyó teológus félrebeszélésén alapul, hanem olyat, amely a csendes adoráció felé mozdul el.”
A szent csend nélkül, nem találkozhatunk Istennel. „Az adoráció idején Istenbe merülsz el teljesen és minden oldalról körülvesz az Ő szent jelenlétével. Az imádás segít, hogy egyedül Istenhez kívánj tartozni és belevesd magad az Ő szeretetének tisztaságába.” Végül azt mondta, hogy fontos egy megfelelő liturgikus képzés, amely a hit hirdetésére és a mi szerető mennyei Atyánk mélységes titkaira épül.”
Forrás: https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-sarah-church-leaders-underestimate-serious-crisis-church-is-going