2015. május 13., szerda

Kedves testvérek!

A következő SMS-t kaptam romániai keresztényektől:
Az ISIS iszlamista csoport átvette a hatalmat Quaragosh-ban, a legnagyobb iraki keresztény városban. Százával fejeznek le férfiakat, nőket,gyermekeket. Ezek az emberek imatámogatást kérnek, az országukban folyó szörnyűségek miatt. Kérem, csendesedjenek le egy percnyi imára érettük.
Továbbítsák ezt az üzenetet minden elérhetőségnek, hogy az imalánc ne szakadjon meg. Ők kérték ezt a rendkívüli imatámogatást.
Odaszánást kérek, a Krisztus testéért való forró könyörgésre, az iraki testvérekért és gyermekeikért.
Ez egy sürgősségi SOS.
Isten áldja meg Önöket. Andrew White
Bagdadi Vikárius.


Áldás!
L. Árpi
(Lucza Árpád lelkipásztor)

Hugh Jackman, ismerd meg Jézust

HughJackman

Hugh Jackman az X-Ment hátrahagyva a Damaszkuszi út felé vette az irányt. Jövőre a Pál apostol életéről készült film főszerepében láthatjuk majd a mozikban.
A Passió óta ez lesz az egyik legnagyobb szabású keresztény témájú film Hollywoodban. A film producerei Matt Damon, Ben Affleck és maga Hugh Jackman.
Jackman, aki korábban a transzcendentális meditáció követője volt, a Parade magazinnak még 2009-ben azt nyilatkozta, hogy hívő családban nőtt fel és még egy Billy Graham összejövetel alkalmával találkozott Jézussal.
Szülei 8 éves korában elváltak, így édesanyjával visszatért Angliába, de édesapja aktív hite mindig vele maradt.
Amikor Billy Graham Sydneyben járt, Jackman apuka magával vitte fiát, akit bár nem érdekelt az esemény, édesapja, Pál szavai által indíttatva ragaszkodott hozzá, hogy együtt menjenek.
„Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” – Apostolok cselekedetei 16:31
Most pedig itt vagyunk, sok évvel később, és a színész éppen azt a férfit fogja alakítani, akinek szavai annak idején reményt adtak édesapjának.
„Apám nagyon komolyan veszi a vallását és azt szeretné, ha én is járnék templomba. Sokat beszélgettünk eltérő hitünkről. Nekem az evangélikus egyház, hogy is mondjam, nagyon korlátozó.”
Ezen érdemes elgondolkozni, hiszen a Jóhír ennek éppen az ellenkezője.
„Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni!” – Galáta 5:1
A külvilág felé az egyház sokszor mégis inkább korlátairól, nem pedig a szabadságáról ismert.
Hogyan fordulhatott elő, hogy a béke, a remény és az öröm üzenete így elferdüljön? Hogyan lehetséges, hogy az egyház irányából az unalmas, dühös és ítélkező hangok a leghangosabbak?
Talán Isten boldog gyermekeinek növelnie kéne a hangerőt, hogy a világ meghallja a remény, a szabadság, a szeretet és szépség üzenetét és lássa a mosolyunkat!
Ideje megmutatni az erős, megtartó szeretetet és a megfeszített Krisztust prédikálni, nem pedig azt, aki másokat feszít meg.
Jézus életet hozott. Bőséges életet, de nem önző céllal. Jézus a megtörtek és kitaszítottak között élt. Együtt evett az istentelenekkel és soha nem volt a vallás foglya.
Amikor a társadalom megtiltotta, hogy megérintsék a betegeket, Jézus meggyógyította őket. Amikor a „szent” emberek nem voltak hajlandóak a bűnösökkel érintkezni, Jézus barátaivá fogadta őket.1 Amikor a vallási rendszer kisajátította Istent és nem engedte az embereket a Szerető Atyához, a Tökéletes Fiú lejött hozzájuk, hogy szeresse és megváltsa őket.
Vajon mit látott Hugh annak idején?
Az Igazságot vagy a nyugati kereszténység szabályait?
Az izgalmas, megváltó hit helyett vajon annak szomorú változatát kapta?
Pál Isten szeretetéről és kegyelméről ír. Az Evangélium Isten Jó Híre minden embernek, a kereszténység pedig ennek a Jó Hírt elfogadó emberek által festett tökéletlen tükörképe.
Az Evangélium Isten tökéletes és befejezett munkája, a kereszténység pedig az emberek befejezetlen igyekezete.
Krisztus nem a kereszténység hírnevéért halt meg. Őt az ismeretlenek megváltása érdekli. Szenvedélyesen keresi a hajléktalan alkoholistát, aki ellopta a mobilodat, a fiatal sztriptíztáncosnőt, a kokaint szippantó milliomost és a híres színészt, aki már minden filozófiát kipróbált az igazság után kutatva.
Az egyház időnként a Jó Hír helyett vallást és szabályokat ad a világnak, összezavarva a keresőket, akik azt hiszik, hogy az üzenet erről szól. Félresöprik Jézust, azt gondolva, hogy már találkoztak Vele.
Vajon Isten Matt Damont, Ben Afflecket és Hugh Jackmant fogadta fel, hogy olyan helyekre is elvigyék a Jó Hírt, ahová az egyház nem jut el?
Pál élete merőben eltér Mózes, Dávid vagy Noé történetétől. Ezek az ótestamentumi események csupán a hollywoodi fantáziafilmek számára újra felfedezett régi történeteket jelentenek, amik lehetővé teszik, hogy vizuális effektekkel nyűgözzék le a nagyérdeműt. Még a vallásos tömegeket is megmozgatják, de az Evangélium üzenetétől távol maradnak.
Pál apostol életével egészen más a helyzet. Benne egy vallásos férfit ismerünk meg, egy gyilkos terroristát, aki szemben találja magát a feltámadt Krisztussal, és aki végül az Újtestamentum 40 százalékának szerzőjévé válik. Ez a történet nem kerülheti el az Evangéliumot.
Pál életét a vallás és a bűn vette körül, amit a jelenések és áldozatok változtattak át. Egy olyan férfit ismerünk meg benne, aki azt gondolta, hogy ismeri az igazságot, míg egy napon maga az Igazság ütötte ki a nyeregből megváltó szeretetével.
Hugh Jackman ezt a férfit fogja alakítani, és mint minden jó színész nyilván ő is teljes szívvel beleéli magát a szerepbe.
Vajon látni fogjuk, amint az Igazság Farkast is kiüti a nyeregből?

Carlos A. Rodríguez írása alapján
http://idokjelei.hu/2015/10/hugh-jackman-ismerd-meg-jezust/
  1. Róma 5:8 [↩]