2011. október 25., kedd

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. október 25.

“Drága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”


2011. október 25.
"Drága gyermekek!
Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt.
Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét,
hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével.
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 
Drága testvéreim, tisztelt Mária Látogatásának ima családja!
Próbáljunk meg egyszerű módon eljutni az anya szavainak mélységébe
és az ő gondolatai által szeretete mélységébe.
Az üzenet a megszokott szavakkal kezdődik - Drága gyermekek!
Ám a folytatás nem általános.
Anyai szemeivel tekint ránk, amelyek előtt nem lehet elbújni, álcázni szíveinket és bensőnket. Make-up –pal és külsőnkkel nem tudunk elrejtőzni az Anya szemei előtt,
aki szeret minket.
Azért nem, mert az ő  Szíve a mi szíveinkbe lát, s nem talál benne örömet.
Szent Ferenc azt mondta: „Az ember örömre teremtetett, és az öröm az ember számára.”
Igen, örömre voltunk teremtve, és ez az öröm Istenemben van.
Milyen könnyen képes az ember hibát elkövetni!
Gyakran azt gondolja, hogy az öröm az, ha azt teszi, amit akar.
Akkor örömteljes, amikor akarata szerint cselekszik. Vagyis, amikor tudatosan választja meg az utat, a programot, a cselekedetet, amely boldoggá teszi őt.
Utunk és a választásunk kell, hogy mindig szinkronban legyen lelkiismeretünkkel,
és Isten akaratával.
Az ember csak akkor boldog, ha megelégedett és békés szívében és lelkiismeretében.
Ezért az az ember, aki tetteiben következetes, meg kell tanulnia szenvedni.
Aki nem ismeri a szenvedést, nem ismerheti az örömöt sem.
A boldogság –  megszerezhető és megőrizhető a szívben, mint Isten legnagyobb ajándéka.
Minden bűn támadás vagy sérülés a boldogság ellen.
Főleg a gyűlölet, az irigység, az önzés, a gőg, az erkölcstelenség minden formája.
A bölcs Blaise Pascal azt mondta:
hogy egy csepp szeretet és öröm több mint a bölcsesség legnagyobb óceánja.
Ezzel azt akarta mondani, hogy örömünk alapja nem a mi értelmünkben van,
hanem az elégedett szívben, és a nyugodt lelkiismeretben.
A Szűzanya nem lát örömet szívünkben.
Ki lehetne, kinek kellene lennie tőlünk nagyobb örömteljességben és megelégedettségben?
Ha megfigyeljük a zarándokok tömegét Medjugorje –ban, akkor öröm tölt el minket,
mert ez az Egyház, amely az Isten felé vezető úton van. 
A zarándok Egyház, amely leakarja vetni a bűnös, s boldogtalan ember ruházatát
és magára akarja ölteni a hívő ember boldog, és örömteljes ruházatát.
Mindenki, aki csodálattal és hálával nem néz a hívő emberre,
a zarándokra aki térdel, aki gyón, nem lehet örömteljes.
A könnyelmű ember, vagy a plébánia lakosa, Medjugorjé- ban nem lehet boldog.
A zarándokok számunkra kiimádkozott ajándék:
amely által árad felénk az öröm, a béke, az áldás és a hit.
Ezért meg kell saját magunkat kérdeznünk, - hogyan nézek én a zarándokokra?
A bátor zarándokokra, akik hónapokon, heteken át egész napokat, lépésről lépésre, imát imával követve járnak Medjugorje útján.
Miként látják a mi gyermekeink, vagy a második, a harmadik generációnk a zarándokokat?
Nem-e csak a külföldieket látják bennük, akiken keresni lehet,
Vagy azok-e, akik azért lettek hozzánk küldve, akiknek tanúságot tegyünk,
hogy tanúskodjunk életünkkel és az imával,
és hogy tovább adjuk az örömhírt Medjugorje –ból?
A Szűzanya nem vonakodott, hogy szemünkbe mondja: nem látok a szívetekben örömöt.
Ha nincs a szívedben öröm, másoknak sem tudsz tanúságot adni tapasztalatodról,
az Istennel való találkozásodról, és a Béke Királynéjáról Medjugorje –ban.
Valami velünk nincs rendben, ha szívünkben, akkor sincs öröm, amikor látjuk a hívő emberek tömegét, akik ide jönnek, és szívükben örömöt visznek haza, itt hagyva a bűneiket, bűnös szokásaikat, teljesen új életet kezdve, melyet itt fedeztek és találtak meg Medjugorje –ban. Hozzuk szinkronba életünket a Béke Királynőjének üzeneteivel,
és akkor öröm fog áramlani szíveinkből, szemeinkből, találkozásainkból, családjainkból.
Adjuk vissza szívünknek az örömöt, a böjt és az ima által, a mindennapi megtérésünk által, ahogy azt tettük a jelenés első napjaiban.
Ha ma valaki örömet adhat nekünk, mert nagyon hiányzik, akkor az a mi Anyánk,
és a Béke Királynője. Ő örömet akar nekünk adni, ugyan azt az örömet,
amit az apostolok kaptak Jézustól, föltámadása után, s amit megőriztek egész életükön át.
Ki maradhat könnyelmű  az Anya szavai iránt?:
Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért…
Drága Anyánk, mi is szeretünk Téged,
s ezt szeretnénk megmutatni, lelkesen megélve üzeneteidet, élve Fiad Evangéliuma szerint.
Ne enged, hogy amíg látjuk a tömegek megtérését, hogy elvesszünk, boldogtalanok és örömtelenek legyünk.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
  1. Azok öröméért és megvigasztalásáért, akik megtört szívvel érkeznek Medjugorje –ba. Az ő gyógyulásukért minden csalódásból, és bizalmatlanságból Istenben és az emberekben.
  2. Ima közösségünkért, hogy senki közülünk nem legyen a magvetője és terjesztője
    a negatív, szomorú és rossz üzeneteknek. Hogy közülünk senki ne legyen az emberi szívekben lévő béke, szeretet, és boldogság tönkretevője.
    Hogy mindig a remény és a jó példa legyünk az élet útján.
  1. A látnokokért, a bizottság tagjaiért, a plébánia és Medjugorje minden lakójáért,
    hogy meg ne feledkezzenek a küldetésükről, és méltóságunkról. 
Drága Testvéreim, nyíljunk meg az Anya üzenetének, hogy az ő Szívéből áradhasson a mi szíveinkbe és életünkbe az öröm, a béke és a szeretet.
 
Jozo Zovko  atya

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok

2011. október 24., hétfő, 19:09
Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok.
Drága, szeretett leányom, nem szabad nyugtalankodnod azok miatt, akik továbbra is megkérdőjelezik legszentebb Szavamat és ítélkeznek fölötte. Ezeket a faggatózásokat hagyd figyelmen kívül. Maradj csendben. Imádkozz értük és haladj előre, mert az idő nagyon rövid.
Felszólítalak mindannyiatokat drága gyermekeim, hogy üljetek le nyugodtan, és imádkozzatok Irgalmasságomért. Kérlek, ne essetek pánikba, mert Én csak azért jövök, hogy megmentselek, és nem azért, hogy ítéljelek benneteket. Nem tudjátok ezt? Nincs mitől félnetek, csak bízzatok Bennem teljesen.
Érkezésem hamarabb lesz, mint várnátok, így arra kérlek benneteket, hogy készítsétek fel a lelketeket. Imádkozzatok minden lélekért, azokért, akik talán megtagadnak Engem, vagy visszautasítják Isteni Irgalmasságom ajándékát. Ti, dédelgetett lelkeim, annyi vigaszt hoztok Nekem és enyhítitek azt a kínt és szenvedést, melyet el kell viselnem, amikor világotokban mindenütt a gyűlöletet látom.
Gyertek közelebb Hozzám gyermekeim, és engedjétek, hogy megöleljelek benneteket, hogy erőt és bizalmat adjak nektek, amire szükségetek van, hogy üdvözölhessetek. Ti, értékes hadseregem, legyetek egységben Velem és akár észreveszitek, akár nem, de benneteket a Szentlélek vezet, hogy harcoljatok a lelkek megmentéséért.
Üljetek nyugodtan, kicsinyeim, és ne feledjétek: Én mindig veletek vagyok. Örvendjetek és várjátok érkezésemet, amikor kegyelmeimet fogom kiárasztani rátok, hogy minden szeretett követőmet betakarja, szerte a világon.
Mindegy, hogy hol éltek, mindegy, hogy a világ melyik részén vagytok, ti mind az Enyéim vagytok. Szeretlek benneteket. Tekintsetek nyitott szívvel és bizalommal a közelgő Nagyfigyelmeztetésre.

Jézusotok

A Vatikán egy globális pénzügyi hatóság felállítását sürgeti

A Vatikán múlthét szerdán bejelentette, hogy egy egész sor javaslaton dolgozik a globális pénzügyi rendszer megreformálására, amelynek része egy „egyetemleges fennhatósággal rendelkező állami hatóság felállítása” is.
„A pénzrendszer megreformálása egy egyetemleges fennhatósággal rendelkező állami hatóság felállításával” elnevezésű dokumentumot a Vatikán Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa jövő hétfőn fogja nyilvánosságra hozni.
Peter Kodwo Appiah Turkson, ghánai bíboros fogja prezentálni az anyagot, közölte a Vatikán sajtóosztálya, de egyéb részletet nem hoztak nyilvánosságra az irat tartalmával kapcsolatban.
XVI. Benedek pápa ismételten „közbeavatkozásra” szólította fel a világ kormányait, hogy a pénzpiacokat megszelídítsék és hangsúlyozta mennyire fontos a globális gazdasági rendszer érzékeny egyensúlyának helyreállítása, mivel a válság a legszegényebbeket sújtja a legkeményebben.
„A mostani globális gazdasági válság megmutatta a jelenlegi gazdasági rendszer és a hozzá tartozó intézmények sérülékenységét,” mondta a pápa áprilisban.
Azt is hozzátette, hogy a válság szemléltette „hiba lenne továbbra is azt gondolni, hogy a piac képes állami beavatkozás nélkül önmagát szabályozni.” 

Forrás: Business Inquirer


Vatikán: az emberiségnek világbank és világkormány kell

Az első és második világháború kirobbantásának célja a bolygó ”Új Világrend”-jének (New World Order) felépítése volt. Több okból kifolyólag, és itt külön alá kell húzni Oroszország szerepét, akkor ez nem sikerült. De ez nem jelenti azt, hogy a Nyugat tervének hangadói nem próbálják meg újra életre kelteni azt. A jelenlegi globális válság csak megerősítette ezt. A világban napjainkban zajló események alapvető célja az, hogy alapjaiban rendítsék meg a régi világrendet és ”újratöltsék a mátrixot”. És mint mindig, egy új világrend a világháború tégelyében születik.
A Nyugat 2001-ben kezdte el a háborút a szétdarabolt iszlám világ ellen, amit a részlegesen demokratikus alapú világi rendszerek szintjéről az újközépkorba taszítanak. Az országokat feldarabolják, az embereket pedig vallási, etnikai, területi, törzsi kritériumok alapján konszolidálják. Az a kép, hogy milyen lesz ezeknek az országoknak a jövője, itt van a szemünk előtt - Szomália, Irak és most Líbia.
Az iszlám világ ”modernizálása” után következnek a volt szovjet köztársaságok, különösen a dél-kaukázusiak és közép-ázsiaiak, majd Ukrajna és Fehéroroszország. Ugyanakkor a csapást a nagy civilizált államok - Oroszország, India és Kína – sem kerülhetik el. Mindegyiket fel kell darabolni olyan részekre, amelyeket aztán tovább kell darabolni, osztani, míg végül ez átvezet az új világrendbe.
Ennek a rendnek a formáit folyamatosan látjuk a nyugati filmekben, amelyek átprogramozzák az embereket, hogy megkönnyítsék ezt a folyamatot. Ez igazi technofasizmus. Az új világ házigazdái, akiknek a tulajdonában multinacionális társaságok és bankok, magán hadseregek vannak, rendelkeznek majd hozzáféréssel a legújabb biotechnológiai eljárásokhoz, amelyek hosszú életűvé és félistenné teszik őket. Az egyszerű embereket korlátozni fogják jogaikban, számuk csökkenni fog (talán még radikálisan is). A legtöbb ember számára az oktatási rendszert jelentősen leegyszerűsítik (a volt Szovjetunió és a Nyugat országaiban ez már folyamatban van). Sok szempontból ez a világ a Tormans bolygó társadalmára fog emlékeztetni, amelyet Ivan Antonovics Jefremov írt le kitűnő társadalmi-filozófiai sci-fi regényében, a ”Bika órá”-jában.
A nyugati világ néhány központja (az irányítás központjai) erről már gyakorlatilag nyíltan beszél. Így a Vatikán, Oroszország ősi ellensége, a Világbank és a ”világkormány” intézményeinek létrehozására szólított fel.
A Szentszék tanulmányozta a globális pénzügyi válság problémáit és annak érdekében, hogy elkerüljék a további világgazdasági válságokat, a globális pénzügyi rendszer reformját és egy központi világbank létrehozását javasolta. A Vatikán szerint a nemzeti intézmények nem tudnak megbirkózni a válsággal.
Ezt az információt az a nyilvánosságra került dokumentum tartalmazza, amelynek célja a ”Pápai Tanács az igazságért és a békéért” előkészítése volt. A katolikus püspökök úgy vélik, hogy a világnak meg kell határoznia a koordináció és az ellenőrzés hatékony módszereit. És ne gondoljuk, hogy ez egy erőtlen felszólítás. A Vatikán – a nyugati világ egyik legfontosabb hatalmi központja, ráadásul a legrégebbi és legtapasztaltabb. Több mint 1,1 milliárd ember felett van hatalma és befolyása. Ráadásul a ”globális központi bank”-nak hatalmas befolyása lenne a világra (valójában egy új Szövetségi Tartalék Rendszer - Federal Reserve System, csak a világ egészére). Nem csoda, hogy terjed a neten a Mayer Amschel Rothschildnak tulajdonított kifejezés: ”Adják nekem egy nemzet pénz kibocsátását és a pénzforgalma feletti uralmat, és nem érdekel, hogy ki hozza a törvényeit.", amely Gertrude Margaret Coogan ”Pénzcsinálók” (”Money creators”) című, 1935-ben az Egyesült Államokban kiadott könyvében jelent meg.
Az egész világ pénzügyeinek irányítása akkora hatalmat biztosít, hogy attól már nincs messze az emberek teljes ellenőrzése. Fontos továbbá, hogy a Vatikán véleménye szerint a változások jellege nem csak pénzügyi-gazdasági, hanem elsősorban politikai kell legyen. Létre kell hozni az állami intézményeket, amelyek garantálják a közösen meghozott döntések összehangoltságát és egységét. Már nagyon közel van ”világkormány”.
Ezen túlmenően a katolikus egyház Igazságosság és Béke Tanácsa hangsúlyozta, hogy a világ országait fenyegető veszély egyre több emberben kelt szörnyű hangulatot. Az egész világot érintő nagyszámú tiltakozás fő oka a pénzügyi és gazdasági instabilitás.
Meg kell jegyezni, hogy a Vatikán nincs egyedül ezekkel a felhívásokkal, így például nemrég az egyik leghíresebb pénzügyi spekuláns és milliárdos, Soros György kérte az egyesült eurózónát egységes pénzügyi adópolitika létrehozására. Véleménye szerint e nélkül az egységes valutaövezet (euro) nem létezhet tovább. Soros felszólított az európai együttes adóssági kötelezettségek összeállítására is. Ez segít az Európai Unió adóssággal kapcsolatos problémáinak megoldásában. Berlin és Párizs negatívan reagált erre az ötletre, Angela Merkel és Nicolas Sarkozy úgy vélte, hogy ez a lépés a monetáris unió összes adósságterhének Németországra és Franciaországra (az EU legerősebb gazdaságaira) történő ráterheléséhez vezet.
Alekszandr Szamszonov - Topwar.ru