2011. június 13., hétfő

Megfigyelt társadalom

George Orwell röviddel halála előtt, 1948-ban irta utolsó művét, a klasszikusnak számitó 1984-et. A mű hátborzongató képet fest a jövőről, melyben a világ három diktatórikus kormány uralma alá kerül: az egykori Nyugat-Európa, Anglia, és az USA Óceánia lesz, és a kormányt a Nagy Testvér irányítja. Óceániában az állam elsődleges fontosságú, ezért vak hűséggel kell, hogy szolgálják.
Ahhoz, hogy ezt elérjék, polgáraikat megfosztják magánéletük sértetlenségétől. És ha az ember magánéletét nem tartják tiszteletben, azzal a szabadságát is elveszik.
Mindent cenzúráznak; a híreket, a könyveket, a színdarabokat, a filmeket. A történelmet átírják, hogy a jelenlegi propagandához illeszkedjen. „Gondolatrendőrség” figyeli az emberek viselkedését, hogy kiszűrje a gyanús egyéneket. Személyiségi jogokat sértő lehallgató készülékekkel kihallgatják a legbizalmasabb beszélgetéseket is.
Az ellenőrzés talán egyik leghatékonyabb eszköze a kétirányú televízió; mert belát minden irodai, gyári és lakóhelyiségbe. A polgárok állandóan Óceánia biztonsági erőinek felügyelete alatt állnak.
Bármilyen profetikusnak bizonyult is az 1984, még maga George Orwell sem képzelte volna, hogy a megfigyelés-technológia ilyen mértékű fejlődést ér el. Regénye most kezd valósággá válni. Szegény Orwell! Ha most belépne a világba, és meglátná, hogy milyen, valószínűleg szörnyethalna ijedtében. Az ő idejében mindez még csak sci-fi volt; most már valóság – és ez nem fog elmúlni.
Ami azt illeti, az idők jelei közül az egyik legvészjóslóbb az, hogy az embereket már nem aggasztja az a tény, hogy minden mozdulatukat megfigyelhetik és megörökíthetik. Minden kódolatlan e-mailt el tudnak olvasni. A lehallgató irodák földmegfigyelő műholdak segítségével, és más eszközökkel minden telefonbeszélgetésünket le tudják hallgatni. Minden vásárlásunk adatait, melyet hitelkártyával vagy bankkártyával végzünk, nyilvántartják valamilyen adatbázison a nevünkkel, címünkkel együtt. Ezek a kiterjedt és összekapcsolt adatbázisok pontosan tudják, hol vagyunk, és bizonyos mértékig azt is, hogy mit csinálunk. Ha valaki tanulmányozza költekezési szokásainkat, információt nyerhet az ízlésünkről és a szokásainkról is.
Beültetett számítógépes chipeket használnak gyermekek, foglyok, háziállatok, Alzheimer kórban szenvedő betegek, és mások megfigyelésére. Az utcán sorakozó kamerák, az üzletek, parkolók és magánházak megfigyelő-rendszerei már világszerte egyre inkább kezdenek mindennapi életünk szerves részévé válni. Az Interneten az utolsó egérkattintásig le lehet jegyezni mozgásunkat. A Nagy Testvér már itt van.
És a Nagy Testvér nem csak, hogy megérkezett, de már egyre szorosabban markában is tartja a világot. Ausztráliától kezdve Indián, Kanadán, Dél-Amerikán, az USA-n keresztül egészen Afganisztánig olyan egységes – a világkormányhoz szükséges – infrastruktúrát építenek ki, mely szemmel tartja az embereket a „saját érdekükben, és a társadalom érdekében”. A napjainkban létező megfigyelőeszközök egy lehető legjobban szemmel tartott társadalom kiépítése felé vezetnek.
Minden a hatalom megszerzésére irányul. A Biblia jóslata szerint létrejön majd egy egységes világkormány, melynek vezetője egy ördög által megszállt diktátor lesz. A Biblia Antikrisztusnak vagy fenevadnak nevezi őt (Dániel könyve 11,21.23.24; 8,23-25; Jelenések könyve 13,7). Az Antikrisztusnak előbb az emberek feletti ellenőrzést kell megszereznie ahhoz, hogy az egész világot uralni tudja; és ahhoz, hogy az embereket ellenőrizni tudja, tudnia kell, mit csinálnak.
Azok számára, akik olvastak a Nagy Testvérről, ez a technikai fejlődés hihetetlen és elgondolkodtató lehet; nekünk azonban nem kellene meglepődnünk. A Biblia már több mint 2000 évvel ezelőtt megjövendölte, hogy eljön majd egy ilyen rendszer.
„És megadatott neki [az Antikrisztus legfőbb segítőjének, vagy ahogy a Biblia nevezi, „a hamis prófétának", aki „becsapja a világot"], hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat” (Jelenések könyve 13,16-18).
A 666-os rendszer fennállása alatt a világon senki sem vehet vagy adhat el semmit, ha nem veszi fel homlokára vagy jobb kezére a bélyeget. A technika gyorsan eléri azt a stádiumot, amikor a fenevad 666-os bélyegének elektromos hitelrendszere életbe léphet.
Más olyan változások is történnek a világban, melyek lehetővé teszik, hogy az Antikrisztus hatalomra kerüljön. Jézus azt mondta, hogy abban az időszakban, amikor az Antikrisztus hatalomra kerül, majd hétéves uralkodása alatt „megsokasodik a gonoszság, [és] a szeretet sokakban meghidegül” (Máté Evangéliuma 24,12). A Biblia arról is beszámol, hogy azokban a napokban „a gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban” (Timóteushoz írt 2.levél, 3,13). És ki fogja „megmenteni” a világot a gazdasági összeomlástól, a szörnyű háborúktól, a terrorizmustól, stb? – Természetesen az Antikrisztus.
Az egyre istentelenebbé váló emberek kezében van ez a technológia, így a világ közvetlenül az Antikrisztus kezére játszik; elősegíti az egységes világkormány megalakulását, mely „technológiát és biztonságot ígér mindenkinek”, de ezzel együtt nagyobb mértékű megfigyelést és irányítást is; illetve nyers erőszakot azokkal szemben, akik kilógnak a sorból; és totális háborút azok ellen, akik nem hajlandók fejet hajtani az Antikrisztus előtt, és Istenként imádni őt (Jelenések könyve 13,5-7.14-18; Thesszalonikaiakhoz írt 2.levél, 2,3-4).
Nem valami fényes jövő áll közvetlenül előttünk, de az, aki jól informált, jobban fel tud készülni, és ellen tud állni az Antikrisztusnak és a bélyegének. A nem túl távoli jövő azonban, mikor Jézus visszatér, fényesebb lesz, mint valaha (Máté Evangéliuma 24,29-31). És akkor majd egy csodálatos új világ beköszöntét élvezhetjük, melyben a farkas a báránnyal lakik, és a föld tele lesz az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja (Ézsaiás könyve 11,6-9).

Írta: Joseph Candel
2011: Egy szép új disztópia


Egy jövőbeli disztópia két leghíresebb példáját George Orwell 1984 és Aldous Huxley Szép új világ című könyvében olvashatjuk. Vajon melyik író járt közelebb az igazsághoz? Orwell szerint a világot egy mindent elnyomó, mindenkit megfigyelő rendőrállam irányítja majd, ami semmilyen kegyetlenségtől nem riad vissza, hogy hatalma alatt tartsa birodalmát.
Huxley olyan világot látott a jövőben, ahol az embereket a szórakozás, a látványosságok és a technika vívmányai tartják rabságban és bűvöletben, hogy ellenállás nélkül elfogadják saját elnyomásukat és válasszák inkább a pazarló és mértéktelen fogyasztást. Ma úgy tűnik mindkét szerzőnek igaza volt. Huxley igába hajtásunk első fázisát jelenítette meg, míg Orwell megmutatta a másodikat.
A központi állam fokozatosan átvette a hatalmat minden felett, ahogy Huxley írja, elcsábítva a népet az érzékek kielégítésével, az olcsó tömegtermékekkel, mértéktelen hitellel és a politika színházával. Miközben mi jól szórakoztunk, a multikat és nagyvállalatokat egykoron úgy-ahogy kordában tartó rendelkezéseket észrevétlenül hatályon kívül helyezték és a törvényeket, amelyek arra lennének hivatottak, hogy az egyént védjék, megváltoztatták, az emberek nagyrésze pedig elszegényedett. Most, hogy a hitelforrások kezdenek kiapadni, a munkásoknak való jó állások örökre eltűntek és már a tömegcikkek is megfizethetetlenné váltak, a „Szép új világból” hirtelen „1984”-ben találjuk magunkat. A hitelek, vég nélküli háborúk és vállalati jogtiprások által fojtogatott állam egyre közelebb kerül a csődhöz. Itt az idő, hogy Orwell Nagytestvére átvegye a hatalmat Huxley „tapijától”, a szabad szerelemtől és a „szómától”. Fokozatosan áttérünk az ügyes manipulációk és illúziók világából, az óvatos, ideologizált kontrollból a nyílt hatalomelvű irányításra.
Orwell óva intett minket egy olyan világtól, ahol a könyveket betiltják. Huxley egy olyan világ ellen szólt, ahol már senki nem akar olvasni. Orwell óva intett minket a vég nélküli háborúktól és állandó félelemtől. Huxley az  észnélküli örömök ellen szólt. Orwell óva intett minket egy olyan államtól, ahol minden párbeszédet és gondolatot megfigyelnek és az ellenállás minden formáját kegyetlenül megbüntetik. Huxley egy olyan állam ellen szólt, ahol az embereket annyira lekötik a hétköznapi jelentéktelen események és pletykák, hogy már nem érdekli őket az igazság. Orwell azt látta, hogy az embereket megfélemlítéssel engedelmessé tehetik. Huxley szerint az embereket engedelmességre lehet csábítani. Kezdünk rájönni, hogy Huxley története csupán Orwell művének bevezetője. Huxley megértette milyen folyamaton keresztül fogadjuk el saját elnyomásunkat. Orwell megértette magát az elnyomást. Most, hogy a vállalati puccs lezajlott, mezítelenül és védtelenül állunk. Kezdjük megérteni, ahogyan Karl Marx is tudta, hogy a szabadjára engedett és irányítás nélküli kapitalizmus egy brutális forradalmi eszköz, ami teljes kimerülésig vagy az összeomlásig szipolyozza az embert és a természetet.
„A Párt teljes mértékben saját maga miatt törekszik a hatalomra,” írja Orwell az 1984-ben. „Bennünket nem érdekel mások java; kizárólag a hatalom érdekel. Nem a gazdagság, a fényűzés, a hosszú élet vagy a boldogság; csak a hatalom, a tiszta hatalom. Hogy mit jelent a tiszta hatalom, mindjárt meg fogod érteni. Mi a múlt valamennyi oligarchiájától különbözünk abban, hogy tudjuk, mit csinálunk. A többi, még azok is, amelyek hasonlítanak hozzánk, mind gyáva és képmutató volt. A német nácik és az orosz kommunisták nagyon megközelítettek minket módszereikben, de sohasem volt bátorságuk felismerni saját indítékaikat. Azt állították, sőt talán hitték is, hogy nem készakarva ragadták magukhoz a hatalmat, s akkor is csak meghatározott időre, s a következő sarkon már ott van valamiféle paradicsom, amelyben az emberek szabadok és egyenlők lesznek. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi tudjuk, hogy soha senki sem ragadja magához a hatalmat azzal a szándékkal, hogy lemondjon róla. A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. Nem azért csinál az ember diktatúrát, hogy megoltalmazzon egy forradalmat, hanem azért csinál forradalmat, hogy diktatúrát csinálhasson. Az üldözés célja az üldözés. A kínzás célja a kínzás. A hatalom célja a hatalom.”
A központi állam a PR iparág, a szórakoztatóipar és fogyasztói társadalom ízléstelen materializmusa mögé bújva próbál felfalni bennünket. Nem tartozik hűséggel sem nekünk, sem a nemzetnek.
A központi állam nem egy demagóg vagy karizmatikus vezetőn át fejezi ki magát, hanem a vállalat névtelensége és arctalansága határozza meg. A nagyvállalatok, vonzó szóvivők segítségével irányításuk alatt tartják a tudomány, a technológia, az oktatás és a tömegkommunikáció felhasználását. Ők mondják meg milyen üzeneteket közvetítsen a tévé és a filmipar.
Az eredmény egy monokróm információs rendszer. Magukat újságírónak, szakértőnek vagy specialistának mondó celeb udvaroncok definiálják számunkra problémáinkat és türelmesen mosolyogva elmagyarázzák a paramétereket. Azokat, akik a ránk erőltetett paramétereken kívül próbálnak gondolkozni, irreleváns bolondnak, szélsőségesnek vagy radikális baloldalinak titulálják. A társadalom előrelátó kritikusait száműzik. Az elfogadható vélemények tartománya A-tól B-ig tart. Az ilyen vállalati udvaroncok által irányított társadalom, ahogyan Huxley írja, derűs, konformista és végtelen, de végül végzetesen optimista világgá válik. Annyira el vagyunk foglalva olyan termékek megvásárlásával, amik azt ígérik, hogy megváltoztatják életünket, szebbé, magabiztosabbá vagy sikeresebbé tesznek bennünket, hogy közben észre sem vesszük, hogy a folyamatban elveszítjük jogainkat, pénzünket és a beleszólás lehetőségét. A tömegmédiából jövő valamennyi üzenet boldogabb, szebb holnapot ígér.
Ez ugyanaz az ideológia, ami miatt a vállalati vezetők, minden esetben széles mosollyal az arcukon, eltúlozzák nyereségüket és letagadják a veszteségeket. Az embereket rabigába hajtotta a technológiai fejlődés, ami egyéni hatalmat, örök fiatalságot és ezermilliomod másodpercben mért sebességet ígér nekik. A legtöbb ember pedig tudományos informáltság hiányában, de jó képzelőerővel megáldva, ezt el is hiszi.
A termelői bázist tönkretették. Spekulátorok és csalók kifosztották az államkincstárat és milliárdokat loptak a kisrészvényesektől, akik nyugdíjas éveikre vagy gyerekeik számára takarékoskodtak. Alapvető jogainkat elvették. Az alapvető társadalmi szolgáltatásokat, mint a közoktatás és az egészségügy, profitorientált nagyvállalatoknak engedték át, akik mindenkit kihasználnak a nyereség fejében. Az elégedetlenkedőket, akik nem hajlandók alkalmazkodni a vidám vállalati csevejhez különcnek titulálják.
Az emberek életszemléletét és hozzáállását, mint Huxley befolyásolható szereplőit, okosan manipulálja a központi hatalom. A könyv főhőse Bernard Marx frusztráltan fordul barátnőjéhez Leninához:
„Nem vágysz arra, hogy szabad legyél, Lenina?” kérdezi.
„Nem értem mire gondolsz. Szabad vagyok. Szabadon élvezhetem az életet. Manapság mindenki boldog.”
Nevetett. „Igen, manapság mindenki boldog. Ezt mondjuk a gyerekeknek lefekvés előtt, de nem szeretnél másképp boldog lenni, Lenina? A saját magad módján, nem pedig úgy, mint mindenki más.”
„Nem értem mire gondolsz,” ismételte.
Az álomvilág kezd szertefoszlani. Egyre több ember jön rá, hogy kihasználták és kirabolták. Hamarosan vége Huxley Szép új világának és eljön „1984”. Az embereknek hamarosan néhány kellemetlen igazsággal kell szembenézniük. A jólfizető állások örökre eltűntek. Az emberiség történelmének legnagyobb adósságát arra fogják használni, hogy a társadalmi biztonság utolsó bástyáit is felszámolják. Az államforma kapitalista demokráciából neo-feudalizmussá alakult. Amikor ezek az igazságok nyilvánvalóvá válnak, a vállalati derűt düh váltja fel.
Fokozatosan lépünk át Huxley Világállamából Orwell Óceániájába.

Írta: Chris Hedges, truthdig.com

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Szentségimádáskor kiáradó bőséges szeretetem megerősít és megnyugtat benneteket

2011. június 12. szombat; 19:00
Szeretett leányom, nagyon erőteljesek azok a kegyelmek, amelyeket gyermekeim a Szentségimádáskor kapnak. Nemcsak azokat a kegyelmeket kapjátok meg, amelyek az élet szenvedéseinek leküzdésében vannak segítségetekre, hanem azokat is, amelyek által szeretetetek megerősödik Irántam,  a ti odaadó és hűséges Megváltótok iránt.
Bőséges az a szeretet, amelyet a Szentségimádáskor kiárasztok a lelkekre. A kegyelmek áradatát a lelkek nagyon sokféleképpen érzékelik.  Az első ajándék, az a béke ajándéka lelketek számára. Ezt, amikor véget ér a Velem egyesülve eltöltött idő, rögtön érezni fogjátok.
Nagyon, nagyon sok gyermekem utasítja vissza azt a temérdek ajándékot, amelyet a Szentségimádáskor adok, azalatt az egy óra alatt, amit Jelenlétem előtt az oltárnál töltötök el. Habár a katolikusok tudatában vannak annak, hogy az Eucharisztiának milyen nagy hatalma van, mégis ezt a legfontosabb időt, amit Velem, a szemlélődésben töltenek el, csak kevesen méltányolják. Egyszerűen elutasítják ezt az ajándékot. Azt az időt, amit Rám kellene szánniuk, unalmasnak találják.
Óh, ha tudnák,  hogy ez milyen erőssé tenné őket! Félelmeik és gondjaik mind eltűnnének, ha Nekem, csendes, meghitt társaságot  nyújtanának. Ha gyermekeim látnák azt a fényt, ami ezalatt a szent óra alatt átöleli lelküket, nagyon meglepődnének.
Gyermekeim, nagyon, nagyon közel álltok Hozzám ezalatt az óra alatt. Hangjaitok, kéréseitek, ígéreteitek Irántam való szeretetetekből, mind meghallgatásra kerülnek. Gyermekeim, ezalatt az idő alatt  sok csodálatos ajándékot kaptok. Tehát, kérlek benneteket gyermekeim, ne tagadjátok meg Tőlem azt az időt, amit az Én társaságomban kellene eltöltenetek.
A jutalmak minden aggodalomtól megszabadítanak benneteket
A jutalmak megszabadítanak benneteket aggodalmaitoktól, megkönnyíti szíveteket, elméteket és lelketeket, megnyugvást hoz nektek. Miközben az Eucharisztiát magatokhoz veszitek, megtöltöm a lelkeiteket.  De amikor a Szentségimádáskor jöttök Hozzám, akkor olyan mértékben akarlak benneteket beburkolni, hogy irgalmas szeretetem áradata elméteket, testeteket és lelketeket teljesen betöltse. Olyan erőt fogtok érezni, amely által csendes bizalom alakul ki bennetek, amit nehéz lesz figyelmen kívül hagynotok/mellőznötök.
Most gyertek Hozzám, gyermekeim. Szükségem van társaságotokra.  Szükségem van arra, hogy Isteni jelenlétem előtt (az Oltáriszentség) beszélgessetek Velem. Szeretlek benneteket és minden kegyelmemmel el akarlak benneteket árasztani. Így az Én Szent Szívembe tölthetitek be lelketeket.
Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus
Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát.
Meg kell aláznunk magunkat. Hát nem szégyen ránk nézve már az is, hogy újra és újra vétkezünk, pedig Isten annyi szeretetet árasztott már ránk? – Ó Uram, porig hajolunk meg előtted, és megvalljuk, nagyon hálátlanok voltunk. A bűn gyalázatos dolog, de hétszeresen gyalázatos, ha olyanok követik el, akik kegyelmedet már annyiszor megtapasztalhatták, mint mi.
Azután könyörögnünk kell irgalomért, megtisztulásért, a bűn hatalmából való megszabadulásért. Ez a kívánság kell, hogy vezessen, amikor keressük az Úr orcáját. Isten vétkeink miatt hagyott magunkra minket, kérnünk kell, hogy térjen vissza hozzánk. – Ó Uram, tekints reánk Fiadban, Krisztus Jézusban, és fogadd el kegyelmesen szolgáidat!
Ugyanakkor el kell fordulnunk a bűntől, mert Isten nem fordulhat újra felénk, ha mi nem szakítunk a bűnnel.
Mindezek után beteljesedhet a háromszoros ígéret: Isten meghallgat, megbocsát, meggyógyít.
Atyánk, kérünk, add, hogy megértsük ezt most, hogy beteljesülhessen rajtunk ígéreted.

2012 árnyékában

Az idők végének cselekedetei                     
Szűzanya üzenete 
2011. 06. 12.

Gyermekem! Lányom! Hallasd szavaimat! Az elkövetkezendő év káoszba taszítja azon lelkeket, akik nem találták meg az Isteni Egység útját a szívükben. Az ellentétes információk özönének kilátástalansága, kiúttalansága félelemmel tölti be lelküket, vagy érdektelenségbe süllyednek. Sokan keresik a válaszokat ott, ahol nem találják. Lesznek, akik bedugják fülüket, eltakarják szemüket. Úgy gondolják, ha nem látják, nem hallják, amit a világ valamennyi lakója érzékel már, nem lesz valóságos számukra, nem fog megtörténni. A gyors és váratlan események sora bizonyságot ad néktek az idők végéről, a próféciák valóságáról.

Nehéz napok köszöntenek a Föld lakosaira. Aki nem tanulta meg szívét kinyitni és átadni a Mennyei Atyának a Szent Egységben, Jézus Krisztusban, ahhoz a sötétség és félelem árnyai költöznek. A világ értékrendje darabokra törve a semmi porába hull. Talapzata gonoszság. Tartóoszlopai megrendülnek, mert hamisak: önzés, kapzsiság, gátlástalanság, hatalomvágy.
Ezért kérlek benneteket, Gyermekek! Emeljétek ki lelketeket a lehúzó mocsárból a Fény vonzásába, mely mindent átragyog! Ne az elme magyarázatára hallgassatok!
Nyissátok meg a szíveteket őszinte, hálás alázattal! Ez az út az egyetlen, mely segíthet néktek. Adjátok át a vezetést az égi kegyelem érintésének, belátva, hogy nélküle semmik vagytok! Maradéktalan bizalommal boruljatok Atyátok lába elé Jézus Krisztus Kegyelmében! Kérjetek bocsánatot önzésetekért, a bűnért, a sötét gondolat hatalmáért, melynek engedtetek, és így az Atyával való Egységet megtörtétek! Ti, kiket szeretetének végtelen tüzében alkotott, elárultátok Őt. Ma is közönyösen méregetitek Kegyelmét, melyben hazaszólít benneteket. Tékozló Emberiség! Hát nem értitek? Most jött el az idő, hogy hazatérhettek!
Ti, kik megértettétek a Kegyelem nagyságát felettetek, de nem találjátok az utat Fiam lelkéhez, hogy átölelhessen benneteket, Hozzám lépjetek! Kérjétek alázatos szívvel segítségemet, mert Nekem adatott, hogy a kígyó fejét, a sötét gondolat teremtő erejét bennetek és a világotokban eltapossam! Én vagyok a szívek nyitogatója, szerető Anyátok, ki átölel, befogad, felemeli lelketek a szelíd alázatosság útján. Én vagyok a Napbaöltözött asszony!
Bárhol és bármikor kérhetitek az égi érintés Kegyelmét, és annak elfogadását, csak tegyétek ezt alázatos szívvel, őszinte odaadással!
Ne várjátok meg, hogy a körülmények kényszere szorongassa lelketek! Akik a szívükben az Atyai Egységet választották, felülemelkedetten, békés lélekkel szemlélhetnek minden eseményt, mert ismerik már az Igazságot. Isten Királysága a szívetekben lakozik!

Jöjjetek, jöjjetek, Gyermekek! Ölelő karom átöleli lelketek. Ne maradjatok a sötétség dermedtségében! Tudjátok, ebben jártok, ha üzenetem hidegséget, ingerültséget vált ki bennetek, fogságban van akkor a ti szívetek! Engedjétek, hogy a Fény Új Világának gyönyörűségébe emelkedjetek!

Bízzatok ebben, és mindenkor félelem nélkül legyetek!  A félelem alacsony világok valóságába taszít benneteket. Fogjátok meg azok kezét, akik rettegve szorongatják kicsinyes értékeiket.  Mutassátok meg az utat, kik már értitek az Örömhír valóságos üzenetét! Örökkévaló lelketek Kegyelemre talál, és megismerhetitek a magasabb rendű szeretet hatalmát.
Így tegyetek, és ne késlekedjetek, segítséget kérni, Fiamhoz és Hozzám lépni, hogy az elkerülhetetlen változást áldásként éljétek meg!
Ölelő szeretetem jár veletek, ti, kik keresitek a Fényt, jöjjetek!

Szűzanya

-Anael-

A magyarok a nyugati bankok adósrabszolgái

http://2.bp.blogspot.com/-TC_HIuQfO0U/TfRy-LcIFyI/AAAAAAAAShc/fpCmeqgVYPw/s1600/5.jpg

A bankok magyarországi nyeresége, évi 600-700 százalék!
A Hősök terei felhívás
A „Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, és az Otthon és Érdekvédők Magyarországi Szövetsége 2011. június 7. naptól kezdődően egy hónapon keresztül folyamatos demonstrációt tart a Hősök Terén, háromnyelvű (magyar, angol, német) feliraton hirdetve, hogy a bankok a magyar családok kifosztói, több millió ember otthonának elárverezését kezdeményezik.
Addig folytatják a demonstrációt a madridi példa alapján, amíg a bankok, az egyoldalú szerződésmódosítást nem szüntetik meg, és az árfolyamváltozás miatti többletként beszedett összeggel nem számoltatják el a bankokat.
A demonstrálók tiltakoznak a Magyarországon történő JOGTALAN, kilakoltatások ellen!
A „fehér galléros” bűnözést, az ügyintézők, bírósági titkárok összejátszását a bírósági végrehajtókkal és a bankokkal fel kell számolni!
Felhívjuk a Kormány figyelmét, hogy az általuk tervezett, látszat intézkedések csak újabb problémákat zúdítanak a nyakukba, a moratórium lejárta után.
A Magyar Kormány által kezdeményezett „deviza hiteleseket” megsegítő előzetes civil szakmai egyeztetések során írásban is benyújtott megoldási javaslataink figyelmen kívül hagyásával, a Kormány az egész társadalmat érintő törvényi megoldásokban a bankok mellé állt.
A „Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, az öt pontos javaslatból egyetlen egyet sem tud elfogadni, azok mind a bankok védelmében került kialakításra, ami az adósok további elszegényedését eredményezi. A probléma elodázását vonja maga után, több millió adós, embertelen módszerekkel történt kilakoltatásával.
A demonstráció sikere érdekében várjuk, az érintet adósok, továbbá a szimpatizánsok segítségét az ügyelet adásába, valamint a személyes részvételüket.
Kérjük, aki vállalni tudja az ügyelet ellátását, alkalmanként 6 órában forgó rendszerben, névvel, telefonszámmal jelentkezzen az info@feherkemeny.com email címen.
Budapest, 2011. június 9.
www.feherkemeny.com
Email cím: info@feherkemeny.com;
Telefon: 06-20/ 399-5821

http://1.bp.blogspot.com/-qLjB4AqAB1Q/TfRyqMkcq8I/AAAAAAAAShM/KIbmeK-cSIA/s1600/1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-U4pcjq39S1M/TfRyvzR6zjI/AAAAAAAAShQ/loT_-gWf0Is/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LKx0cFng3mA/TfRy1CAzVLI/AAAAAAAAShU/nmEn9mQ7eXY/s1600/3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-HZX24GLxpRs/TfRy6NO4AZI/AAAAAAAAShY/qWLJksr8M_A/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-AJiH9Je_A4I/TfRzFDczsaI/AAAAAAAAShg/N-UC9C_NCs4/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JzePz00W4E0/TfRzLQdoZ_I/AAAAAAAAShk/7-sQyEN4nW0/s1600/7.jpg