2012. július 21., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában.
2012. július 20. péntek, 17:46
Drága szeretett leányom, a három és fél év, amely a Megpróbáltatás időszakában még hátramaradt, 2012 decemberétől kezdődik.
Ez lesz az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként fog megjelenni.
A lelkét már átadta a Sátánnak, aki, az ő minden részével rendelkezik.
A hatalom, amellyel rendelkezni fog, azt jelenti majd, hogy idővel nemcsak úgy tekintenek rá, mint a béke emberére, hanem az emberek azt fogják gondolni, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója.
Időközben tehát azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus, a Második Eljövetel hírnökeként lett elküldve.
Emiatt oly sok lélek fogja készségesen elfogadni a bélyegét, a Fenevad Bélyegét. Ami azt jelenti, hogy ő minden értelemben fenevad, annak alapján, ahogyan a Sátán megnyilvánul majd testében.
Csodákat fog tenni az égen.
Meg fogja gyógyítani az embereket.
Ő lesz az Új Világ – Vallás feje. Ő és a Hamis Próféta, aki a Katolikus Egyház külső burkolatát fogja vezetni a Földön, szorosan együtt fognak működni, hogy megtévesszék Isten minden gyermekét.
Hamarosan a világnak a legálnokabb hazugságot mutatják be, amit lehetetlen lesz felismernie az emberiségnek az idő e szakaszában.
Közületek azoknak, akik megkapták az Igazság Könyvét, ezeket a Szent Üzeneteket, hogy figyelmeztesse a világot ezekre a dolgokra, tudniuk kell a következőket:
Annyira mesterkélt lesz a tervük, hogy sokakat meg fog téveszteni az a szerető emberséges külső, amellyel gonosz tervüket bemutatják majd a világnak.
Az Antikrisztus és a hamis próféta közösen tervezik gonosz uralkodásukat, ami már befejeződött, és az első dolog, amit véghez fognak vinni az a Közel-Kelet háborújának kiterjesztése lesz.
Az Antikrisztus lesz a döntő fontosságú ember, aki a háttérben a szálakat irányítja. Aztán elő fog jönni, és egy béketervet közvetítvén lehet látni őt.
Ez akkor lesz, amikor bűvöletbe fogja keríteni a világot.  
Időközben a Hamis Próféta megragadja a hatalmat a Katolikus Egyházon belül.
Az Új – Világ – Vallás nagyon hamar beszippantja majd a Katolikus Egyházat, mely a sátáni imádat mozgalma lesz. Ennek az utálatnak, az önimádat lesz az alapvető célja, és a törvények bevezetése, amely két dolgot foglal magában:
A Szentségek és a bűn eltörlését.
Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más Keresztény Egyházi Személyektől lesznek érvényesek a kiszolgáltatott Szentségek, akik hűségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket ők speciális „menedék – templomokban” fogják felkínálni.
A bűn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják.
Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos neműek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják őket az Én Szememben.
Ez alatt az idő alatt, a Szentmise bemutatásakor továbbra is a saját verziójukat fogják mondani. A Szent Eukarisztia felajánlásaikat – amikor majd meggyalázzák az Ostyát -, a Katolikus templomokban fogják tartani.
Én nemcsak az ilyen Miséken nem leszek majd jelen, hanem a legtöbb igaz templomban sem, ahol meggyaláznak Engem.
Mindezek a dolgok nagyon rémisztőek lesznek Követőim számára. Ti nem lesztek képesek többé arra, hogy javatokra fordítsátok ezeket a Szentségeket, kivéve, amikor földi Maradék Egyházam papjai szolgálják ki azokat.
Ezért adok most Ajándékokat nektek, mint például a Teljes Búcsú ajándékát, bűneitek feloldozására. Ez azonban nem helyettesíti a Katolikusok számára a gyónás törvényét.
Ez egy módja lesz annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok.
Bár több milliárd ember fog megtérni a Nagyfigyelmeztetés alatt, ezek a próféciák mégis be fognak teljesedni. De sokat közülük gyengíteni lehet az imák által, hogy enyhítsék a szenvedést és az üldöztetést.
Ti Követőim, emlékezzetek arra, hogy minden időben védve vagytok az Élő Isten Pecsétje által.
Nektek terjesztenetek kell a Pecsétet, és adjátok oda azt a lehető legtöbb embernek.
Kérlek, értsétek meg, Én azért mondom el ezeket a dolgokat, hogy úgy készítselek fel benneteket, hogy annyi lelket tudjatok megakadályozni a Fenevad Bélyegének elfogadásától, amennyit csak lehetséges.
A Sátán a megszállottság hatalmába keríti azokat a lelkeket, akik felveszik a Bélyeget, és nagyon nehéz lesz megmenteni őket.
Ti, Követőim, ezeken az üzeneteken keresztül utasításokat fogtok kapni az út minden lépésénél. Nem szabad megengednetek a félelemnek, hogy belépjen a szívetekbe, mert Én, majd eltöltelek benneteket azzal a bátorsággal, erővel, kitartással és bizalommal, hogy emelt fővel felemelkedjetek, mivel ti Hadseregemben meneteltek.
Emlékezzetek arra, hogy a Sátán nem fogja ezt a csatát megnyerni, mert ez lehetetlen.
Egyedül csak azok nyerhetnek, akik az Élő Isten Pecsétjével rendelkeznek, és azok, akik hűségesek és állhatatosak maradnak Istenhez.
Jézusotok