2013. december 11., szerda

Salacz Nadine: Jézus ajánlata


Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja
Evangélium Mt 11,28-30
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.
Bevezető ima: Drága Jézus! Imádkozni készülök. Neked szentelem ezt a rövid időt a napomból. Légy velem, vezess engem! Küldd el Szentlelked, hogy neked tetsző módon imádkozzon bennem!
Kérés: Adj nekem szelídséget és alázatot!
1. Gyertek hozzám – én megkönnyítlek titeket. Ez nagyon vonzó ajánlat. Jézus segítséget kínál és enyhülést ígér a mindennapi küzdelmekben, a nehézségekben, a ránk nehezedő terhek alatt. Vajon miért nem rohanunk azonnal Felé? Akárkit megkérdezünk, mindenki mondja a sérelmeit, nehézségeit, keresztjeit, fáradtan vonszoljuk magunkat, alig van olyan ember a környezetünkben, aki mosolyog, jókedvű és azt mondja, hogy minden rendben van benne, vele, körülötte. Mi tart vissza bennünket? Elhisszük, amit Jézus mond nekünk? Komolyan vesszük Őt? Vagy legyintünk egyet és elintézzük azzal, hogy az élet nem habos torta, a nehézség hozzá tartozik, úgysem lehet rajta változtatni.
2. Vegyétek magatokra igámat... Ezt nem értem, az előbb még azt mondta, hogy megkönnyít, most meg azt mondja, hogy vegyem magamra még az Ő igáját is és akkor majd megtalálom a lelkem nyugalmát. Mi lehet ez az iga? Elsőre nem pozitív hangzású szó, mégis érdemes vállalni. Jézus mindig azt mondta, hogy az Ő követése nem könnyű feladat, keskeny az út, szűk a kapu, ami az örök életre vezet, le kell mondani önmagunkról, akaratunkról, el kell halni, mint a búzaszem a földben. Példát mutatott erre, ez megvalósítható.
3. Megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ez a mondat legvonzóbb része. Előtte csupa olyan dolgot mond Jézus, ami nagyon magasra teszi a mércét, az ember elgondolkozik rajta, biztosan vállalja-e. De amikor az élet viszontagságai, a szenvedések meggyötörnek bennünket, mikor szembesülünk saját kicsinységünkkel és azzal, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, akkor ez az ígéret hangsúlyt kap és felértékelődik. A lélek nyugalma az a mélyből fakadó béke, amit semmi és senki nem vehet el tőlünk: az Isten irántunk való szeretete. Bármire képessé teszi az embert, többé nem zaklat az élet hullámverése, mert a lelkünket nem kavarhatják fel a megpróbáltatások. Jézus így könnyít meg bennünket.
Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, nagyon szeretlek. Sosem szeretnék eltávolodni a Te szeretetedtől. Ezért alakíts bennem szelíd és alázatos szívet, hogy mindig akaratoddal összhangban, Neked tetsző módon cselekedjek.
Elhatározás: Idézzük fel ma azt az eseményt az életünkben, amikor kézzel foghatóan és személyesen tapasztaltuk meg Isten szeretetét irántunk. Élesszük magunkban újra a hála és szeretet érzését!

Ferenc pápa, "az emberek pápája" lett az Év embere 2013-ban a Time magazin szerint.

Az indoklás szerint a katolikus egyházfő "a lelkiismeret új hangjává vált" pápaságának kilenc hónapja alatt. "Ritkán történik meg, hogy a nemzetközi színtér egy új szereplője ilyen gyorsan ekkora figyelmet keltsen fiatalok és idősek, hívők és nem hívők körében egyaránt" - jelentette ki Nancy Gibbs, a Time főszerkesztője.


(hir24.hu)

Hat dolog, amiért a hamis proféta lett az Év embere


A márciusban megválasztott Ferenc pápa lett a Time magazin szerint a 2013-as év embere. Összegyűjtöttünk hat dolgot, amiért a nevét Assissi Szent Ferenc után választó volt jezsuita egyházfő a magazin címlapjára került.

Felszólalt a melegekért
Ferenc pápa idei legtöbbet idézett és legnagyobb hatású nyilatkozata egyértelműen a melegekkel kapcsolatban tett kijelentése volt, amellyel szakított a hagyományos katolikus hozzáállással. "Ki vagyok én, hogy ítélkezzem a melegek fölött?" - tette fel a kérdést Ferenc pápa július végén. "Ha egy ember meleg, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?"
Az első dél-amerikai katolikus egyházfő ráadásul hozzátette, a katekizmus is világosan kimondja, hogy a melegeket integrálni kell a társadalomba, csak azt látja problémának, ha valaki "kampányol" a homoszexualitás mellett, ez pedig szerinte olyan, mintha valaki a kapzsiság, vagy valamely politikai oldal mellett kampányolna.
Fotó: AFP / Max Rossi, pool
A melegekkel szembeni ilyen fajta elfogadás eddig egyik pápát sem jellemezte, Ferenc pápa ezzel gyakorlatilag ledöntötte az egyik legnagyobb katolikus tabut.
Nagyobb szerepet szán a nőknek
A melegek mellett Ferenc pápa a nőkkel kapcsolatos hagyományos katolikus hozzáálláson is változtatna, és többször is hangoztatta, hogy nagyobb szerepet szán a nőknek az egyházban, mert mint mondta, a nőknek missziója van, és első számú tanúi annak, hogy Jézus él.
Bár az egyházfő attól elzárkózott, hogy a nőket pappá szentelhessék, és az abortusszal kapcsolatban is kifejtette, hogy ellenzi, láthatóan nem erőlteti ezeket a kényes témákat, és egyszer azt is kifejtette, hogy valójában kontextusba kellene helyezni ezeket a kérdéseket, a "dogma és az egyházi erkölcs" ugyanis nem ugyanaz.
Fotó: AFP
Ezzel együtt a prositúcióval és az emberkereskedelemmel szemben is fel kíván lépni: novemberben közölte, hogy magatartásváltásra van szükség, mert az egyház eddig nem volt tisztában a probléma súlyosságával, a pápa maga személyes kezdeményezéssel kíván előállni az ügyben.
Kiáll az elesettekért
Ferenc pápa többször is felszólalt a kapzsiság és a pénz uralma ellen, szívén viseli a szegények, elesettek, munkanélküliek sorsát. Az egyházfő rendszeresen beszél a "pénzkirályról", vagy a "pénznek nevezett bálványról", valamint arról, hogy "munka nélkül nincs emberi méltóság", ezért tenni kell a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége ellen. Ferenc pápa a katolikus egyházat a "szegények egyházává" kívánja tenni, és szokásává vált a pénzosztás is: megválasztása óta már közel egymillió eurót osztatott szét a rászorulók között főalamizsnásával, de állítólag titokban éjszakánként ő maga is ki akar menni a szegények közé alamizsnát osztani.
Közvetlen a hívekkel
Ferenc pápa rendszeresen mutatkozik a rajongói körében, szívesen megy találkozni a hívekkel, akikre mindig mosolyog, és nem fél hétköznapi helyzetekbe keveredni. Többször is személyesen hívott fel olasz családokat telefonon, akik levelet írtak neki, tegeződött és viccelődött velük, de szívesen áll be az okos telefonjukkal magukról selfie-t készítő fiatalok mellé is egy fotóra.
Fotó: AFP / Osservatore Romano / Francesco Sforza
Az egész világot bejárta az a videó, amin egy kisfiú a pápa lábába csimpaszkodva le sem akart menni a színpadról, az egyházfő azonban csak jóságosan mosolygott, megsimogatta a kisfiú fejét és beszélt tovább. Ferenc pápa akkor sem jött zavarba, amikor egy neki ajándékba dobott rózsafüzér a fülére akadt, ezen is csak jót derült, majd eltette az ajándékot.
A pápa jóságát és közvetlenségét azonban az a fotó fejezi ki leginkább, amelyen egy súlyos bőrbetegségben szenvedő férfit ölelt a keblére, és amellyel egyszerre sokkolta és egyszerre hatotta meg a világot.
Fotó: MTI / EPA / Claudio Peri
Megbékélést hirdet más vallásokkal
Míg elődjét, XVI. Benedeket többször bírálták Mohamed prófétával kapcsolatos kijelentései miatt, Ferenc pápa megbékélésre törekszik a többi világvallással, és többször is hangoztatta, hogy a keresztényeknek és muzulmánoknak kölcsönösen tiszteletben kell tartaniuk egymást, nem szabad lenézni a másik szokásait és vallási meggyőződését.
Az egyházfő emellett közös virrasztást is szervezett a világ minden vallásához tartozó emberek részvételével "törjön ki a béke, soha többé ne legyen háború" jelmondattal a szíriai helyzet békés rendezésére.
Újítani próbál
Ferenc pápa egyértelműen az egyház megreformálása mellett teszi le a voksát, ennek részét képezik az elődjétől megörökölt problémák rendezése és egy új program meghirdetése is. A vatikáni korrupciós ügyek kivizsgálását egy könyvvizsgáló cégre bízta, a papi pedofíliát pedig egy bíborosi bizottsággal vizsgáltatja ki.
Fotó: AFP / Vincenzo Pinto
Az egyházfő emellett egy 220 oldalas programban foglalta össze terveit: nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz jobban alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő egyházat képzel el, de megreformálná az egyházi hierarchiát is, nagyobb önállóságot biztosítva az egyházmegyéknek.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik

2013. december 10. kedd, 23:00
Drága szeretett leányom, mennyire fáj, hogy oly sok embert látok, akik elfogadják a hamis alázatot, ami a humanizmus mögött rejlik, és amelyet annyira előnybe részesítenek Egyházamban.
Szerepem, mint az emberi faj Üdvözítője és Megváltója mostanra már feledésbe merült. A hamis alázatnak Egyházamban továbbra is tanúi lehettek, és mindenki azokat fogja megtapsolni, akik előmozdítják a rászorulók anyagi jólétéről való gondoskodást. Mindennek egy hamis vallás lesz a következménye.
Ti, akik Isten szolgáinak hívjátok magatokat, mikor határoztátok el, hogy Isten Igaz Szavát a saját hamis értelmezésetekre cserélitek? Mikor határoztátok el, hogy Kereszténységet felcserélitek a humanizmussal, ahol nem tesznek Rólam említést? Nem tudjátok, hogy az semmit sem ér, ami nem Istentől származik? Milyen keveset tanultatok, és mennyire ostobák vagytok, ha azt gondoljátok, hogy az úgynevezett jó cselekedetek – amit anyagi jólétnek képzeltek – valaha is helyettesíthetik az Igazságot.
Ha figyelmen kívül hagyjátok a ti elsődleges szerepeteket – a legfontosabb tant, Isten gyermekei lelkének a megmentését -, akkor sohase mondhatjátok, hogy az Én szolgáim vagytok. Mennyire egyszerű lehet számotokra, hogy felkiáltsatok társadalmatok szegény, nyomorult és gazdaságilag hátrányos helyzetű tagjainak megmentése érdekében. Követvén ezt a félrevezető utat, amelyen az úgynevezett jó cselekedeteitekre a világ csodálatát keresitek, megfeledkeztek a legfontosabb szerepetekről, amelyre felkértek benneteket: hogy Engem, a ti Jézusotokat szolgáljátok, és ne a személyes népszerűséget keressetek az Én Szent Nevemben. Mi jó van abban, ha valakinek megvannak is az anyagi szükségletei, de a lelkét nem tudja megmenteni? Ha nyilvános cselekedeteitek által a szekuláris világ csodálatát azzal a céllal keresitek, hogy népszerűvé tegyenek benneteket, akkor ti nem tudjátok hordozni Keresztemet. Ha nem utánoztok Engem, akkor ti nem beszélhettek Engem képviselve. Ti nem adhatjátok át az Igazságot, amikor az egótok a népszerűségre törekszik.
Ha megfeledkeztek arról az Áldozatról, amelyet a lelketek megmentéséért hoztam, akkor ti nem szolgálhattok Engem. Amikor egy pap megfeledkezik arról, hogy miért lett az Én szolgám, akkor tízszeresen esik el a kegyelmektől egy közönséges lélekhez képest. Mert amikor eltávolodik Tőlem, akkor magával viszi azokat a lelkeket is, akiket befolyásol, és akik bíznak ítélőképességében. Hallgassátok meg most, szolgáim, ezt a hozzátok intézett Hívásomat mindazon lelkek megmentéséért, akik fölé az Egyházi Rend Szentsége által neveztek ki benneteket. Ha elmulasztjátok továbbadni, amire tanítottak benneteket, akkor ti nem az Igazságot tanítjátok. Ha ti elősegítitek a humanizmust, és ugyanerre buzdítjátok az egyházmegyétekben lévő lelkeket is, akkor ti elutasítotok Engem. Ti felcseréltek Engem azon vágyatokkal, mely szerint a jó cselekedeteitekkel nem csupán a társadalmi igazságosságot mozdítjátok elő, hanem még mások csodálatát is keresitek. Mások csodálata és a vágyatok, hogy népszerűek legyetek, azt jelenti, hogy ti többé már nem Engem szolgáltok. Ha ti már nem Engem szolgáltok, akkor megengeditek, hogy tévedésbe essetek, és hamarosan többé már nem úgy fogtok elismerni Engem, ahogyan kellene.
Csak azok a kevesek, a kiválasztottak fognak az utolsó Napig szolgálni Engem. Azon a Napon, sokan azok közül, akik Földi Egyházam szolgáinak hívják magukat, sírni és ordítani fognak, könyörögvén Hozzám, hogy legyek hozzájuk irgalmas. Addigra már lelkek milliárdjait fogják elveszíteni, és sokan közülük annyira belemerülnek az utálatba, hogy nem lesznek képesek megérteni sorsuk igazságát, amíg már túl késő lesz számukra.
Ébredjenek fel azok közületek, akik szoronganak az elhagyatottság és a zavarodottság érzése miatt, ami körülvesz benneteket, mint szolgáimat, ebben az időben. Maradjatok mindenkor szilárdan az Igazságba gyökerezve. Ne feledkezzetek meg szerepetekről, mint felszentelt szolgáim, és ez az, hogy az Igazsággal tápláljátok Nyájamat, és biztosítsátok számukra a lelkük megmentéséhez szükséges Táplálékot.
A ti feladatotok az, hogy elhozzátok Hozzám a lelkeket.
Jézusotok