2013. január 1., kedd

Böjte Csaba gondolatai az újévre

Csodálom Jézus Krisztust, ahogyan a földre jön, és saját kezébe veszi a dolgokat. Nem mást küld, hogy Ő fáradt cinizmussal a mennyei trónusán ülve szemlélje és kommentálja az emberiség vergődését. Ő közénk jött, és szembe ment az akkori világ sodrásával, az erőszakos, kapzsi, lusta, élvhajhász semmittevéssel.

Utat keres, építkezik, társakat gyűjt, megtanítja őket csendben lenni, befelé fordulva imádkozni, felfedezni a mennyei Atya vágyaink által szívünkbe írt álmait. Naponta útra kel, bejárja a szülőföldjét, bátran nyíltan szóba áll az emberekkel, meghallgatja őket, vigasztal, bátorít, segít. Egyetlen kérdés, egyetlen gond se jelent számára akadályt, lendületesen vállalja azokat és megoldja. Keresztelő Szent János lefejezése, egy-egy kudarc, nem bénítja le, nem ül félre duzzogva, hanem kitartó szívóssággal megy a szeretet útján előre. Nem gyűjt kincseket, vagyont, nem áll be egyetlen politikai irányzatba sem, szabadon száll, hiszi, hogy jósága, szeretete az egész világot megmozgatja. Egyszóval Jézus él, alkot és szeret, megy előre! Már önmagában ezért a tevékeny, lendületes életéért, én Jézus Krisztus mellé állok.

Olyan döbbenetes látni, hogy sok-sok ember csak a saját pitiáner szórakozásáért mozdul meg. Csak korlátolt létének a fenntartását vállalja, önmagáért él, és nagyon sokan még azt is csak ímmel-ámmal teszik... Annyira szeretném ezeket az embereket felrázni, rádöbbenteni arra, hogy drága, egyetlen életüket pocsékolják el. Hogy lehetne az embereket a félénk, helyben tipegő, önzés burkában besavanyodott életükből kimozdítani? Felszabadítani a szeretet, az alkotás, a valós létezés csodálatos szép világára? Hogy tudnám elmondani érthetően, megmutatni azt a tiszta örömet, mely melyet a szeretet útján, botladozva is, de elinduló ember megtapasztalhat?

Lehet, hogy izgalmas egy számítógép előtt ülve vezetni egy autót, szimulált hajtűkanyarokat bevenni, de mennyivel izgalmasabb becsületes munkád gyümölcseként megvásárolt autódat vezetve családodnak megmutatni gyermekkorod szép, mesés tájait. Lehet bekeseredve, szárnyszegetten reménytelenségbe ostorozni ezt a világot, de mennyivel jobb leülni és megfogalmazni egy verset, egy gondolatot, mely mind egy langyos szellő belekapaszkodik embertársad csüggedten logó vitorlájába, és elindítja őt a reális létezés hatalmas óceánján. Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és azt szelíden jó földbe tenni, a szerető szolgálat alázatával öntözgetni. Jó dolog meghallani egy kis gyermek ki sem mondott panaszát és egy otthon, intézményecske létrehozásával, óvodával, gyermekvédelmi központtal válaszolni a kibontakozás utáni néma vágyra. Jó dolog mint egy láthatatlan angyal e világon keresztül suhanni, itt ott csendesen megállva, az életet szolgálni, szeretni az alkotás Istenét. Nagyon jó dolog élni és alkotni! Ha az Isten maga mondaná, hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton mennék tovább, mert jó dolog a létezés örömét megosztani embertársaiddal. Jó dolog a kis homokból várat építeni, a téglából templomot az Istennek, otthont az embereknek. Jó dolog a földet feltörni, és tarka virágot, hatalmas fákat ültetni csak úgy, hogy legyenek, hogy létükkel tanúskodjanak az élet, a kibontakozás, a folyamatosan mozgásban lévő Isten irántunk való végtelen szeretetéről. Megéri? Építed, szépíted a világot, és észre se veszed: magadat építed, bontakoztatod ki, minden egyes kapavágás nemcsak a földet teszi lakhatóbbá, hanem magadat is. Mindennapjaid szeretetének tüzében kiégő tégláidból nemcsak kint a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről építkezve megszületik benned, a családjáért felelős felnőtt, az apa, ki életet ad. Csodálatos életet adni, gyermeket szülni, és azt becsülettel, türelemmel az öntudatra ébredésig felnevelni, majd imádságos szeretettel az útját mindvégig egyengetni, és öreg fejjel az általad ásott kútból felbuggyanó tiszta vízben megmosakodni.

Te ástad a kutat, de annak életet adó tiszta vizét nem te teremtetted, általad születik valami, ami nem te vagy, mely életet ad sokaknak, s melynek tükrében megláthatod végre te is az igazi, szép arcodat. Persze, hogy megéri a teremtő Istennek társává válva magadat e világban kiteljesíteni. Semmiből a végtelen létbe felnőni, úgy lenni hatalmas fává, hogy forró nyarakban érett magvaid ezreiben, erdővé válsz.

Minden egyes perc, óra mit Isten jóságosan neked adott, s melyet te jó szándékú munkával, alkotással nem kamatoztatsz, melyet a semmittevés, az önsajnálat, a meddő poénkodás, a helyben topogás céltalan kocsonyájában töltesz, elvesztett, soha vissza nem térő lehetőség. Tiszta szívemből sajnállak téged, ki évekig célozgatsz, de nem mered meghúzni a ravaszt. Igen sajnállak téged, ki olyan szellemi, lelki, anyagi erőket gyűjtesz, melyekből nem épül, vers, szerelem, ház, haza, melyek csak poros raktárrá teszik életed, s téged értelmetlen lim-lomjaid őrzőjévé, egy karikás szemű, betörőktől rettegő éjjeliőrré. Mi vagy te?

Egy szárnyatlan sas, a porban kapirgáló tyúkok között? Nem haragszom rád, csak szánlak, mind azt a vándort, ki balgán megáll és tikkadtan szomjazik az életadó kút mellett. Izgalmas, érdekes az élet, és ne azért buggyanjon ki szívedből a dal, mert általa unatkozó emberek sztárja lehetsz, hanem csak azért mert jó énekelni, társa lenni a korán kelő pacsirtának, ki dalával ébreszti a hajnalt, és a vándort. Jó alkotni, a vásznon megragadni egy mozdulatot, egy csak általad megsejtett hajlatát a tájnak, és azt amit csak te egyedül látsz, alkotó munkáddal alázatosan láthatóvá tenni az egész világnak. A mozgásban lévő Istennek szolgája vagyok. És mint a gyermekkorod játékában a szaladó gyermek, szeretnélek életadó simogatással megérinteni, hogy életed legyen, és te is mozgásba lendülj, hogy merj magadba fordulva álmokat látni, és azokat társakat keresve bátran megvalósítani. Megtapasztalni azt, hogy milyen csodálatos társa lenni a világot, tiszta, szép vágyaid által beléd irt irányban tovább teremtő Istennek.

Krisztus Isten reális válasza volt az emberiség évezredes adventjére. Jézus léte örök válasz, nem csak a megannyi miértre, hogyanra, hanem a te alapvető örök kérdéseire is. Az élő hit, az erőt adó remény válságban van, és persze ez újabb és újabb politikai, gazdasági kríziseket szül. Hogyan tovább? A kérdés az, hogy mersz-e magadba nézni, mered kimondani, megfogalmazni a végtelen utáni tiszta sóvárgásaidat? Mered félrelökni a kufár, csak a vagyonukat halmozni akaró kereskedők csillogó reklámjait, és kimondani mindazt miért érdemes élned, dolgoznod, meghalnod? Mered alázatos partnerségben Istennel tovább teremteni ezt a szép világot? Mersz a gondolkodó, kereső embertársaid sorába állni, hogy te is akár egyetlen dallammal gazdagabbá tedd magadat, és társaidat? Mersz a holnapban nézni, és talán milliók által, a csendes adventi imában kértekre, Isten simogató válasza lenni?

Karácsony után mersz szeretetből mások számára megtestesülni? Újból útra kelni? Mosolyogva az emberek kérdéseire, kéréseire, megnyugtató válasz lenni?

Egyetlen dolgot kívánok az újesztendőre: Merj ezekre a kérdésekre bátran IGENT mondani.

Szeretettel, Csaba testvér

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Ellenségem földi ügynökei üldözik, rágalmazzák, bemocskolják, és rossz hírnévbe keverik jelenkori tanítványaimat és prófétáimat

2012. december 3. 8:15
Jézus, a Jó Pásztor, sürgős felhívása nyájához
Béke veletek, nyájam juhai.
A nagy megpróbáltatás ideje hamarosan elkezdődik. Készítsétek elő fegyverzeteteket és imával olajozzátok meg lámpásaitokat, mert minden hirtelen fog történni.  Ne azt várjátok, hogy a Szentírásban leírt események úgy következzenek be, ahogyan elképzelitek. Ne feledjétek, hogy minden felgyorsult a gonosz miatt és ennek a generációnak bűne miatt. Ezért készen kell állnotok, mert az események bármikor elkezdődhetnek ebben a mulandó világban. Ha tudnátok, hogy Mesteretek mikor érkezik, akkor fel lennétek készülve, erről biztosíthatlak benneteket, és de mivel ti ezt nem tudjátok, annál inkább készen kell állnotok. Bizony mondom nektek, úgy jövök majd, mint a tolvaj az éjszakában, tehát virrasszatok és imádkozzatok, hogy amikor eljövök, ajtót nyithassatok, és együtt étkezhessünk.
Atyám elrendelte a Mennyei sereg számára, Szent Igazságszolgáltatásának beindítását. Ismét mondom nektek, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, megtalálja azt. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ég és Föld elmúlik, de az Én Igéim soha el nem múlnak. Elkezdődött a Kálvária választottaim számára. Ellenségem földi ügynökei üldözik, rágalmazzák, bemocskolják, és rossz hírnévbe keverik jelenlegi Tanítványaimat és prófétáimat. Ne feledjétek, hogy a szolga nem nagyobb a mesterénél, de mégis boldogok vagytok, hogy üldöznek, rágalmaznak, rossz hírnévbe kevernek, bebörtönöznek, megkínoznak benneteket, vagy ha az életeteket adjátok Érettem, mert nagy lesz a ti jutalmatok a Mennyek Országában. Ne azoktól féljetek, akik a testet ölik meg, sokkal inkább azoktól, akik a testet és a lelket is megölhetik.
Sokan vannak, akik azt állítják, hogy a Nyájamból valók, de ez csak a szájuk és a fülük, de mély vallásuknak kettős éle van: ők ragadozó farkasok, szeretet és könyörület nélkül. Olyanok, mint a fehérre meszelt sírok, kívülről tiszták, de belül tele vannak irigységgel, büszkeséggel, sértettséggel, gyűlölettel és bosszúvággyal. De a gyümölcsükről megismeritek őket. Emlékezzetek Szavamra: Nem mindenki jut be a Mennyek Országába azok közül, aki azt mondja Nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki Atyám akaratát is megteszi. És ahhoz, hogy megtegye Atyám akaratát, meg kell hallania az Ő hangját is, és be kell tartania előírásait is.
Tudjátok meg, hogy igaz prófétáimat, tanítványaimat és felkentjeimet a gonosz küldöttjei lejáratják, akik elrejtőztek nyájam között. Arra kérem nyájamat, hogy maradjon hitében állhatatos, és soha ne szenteljen figyelmet ezeknek a gyalázásoknak és rágalmazásoknak, mert mindez része ellenségem tervének, azért, hogy ne hallgassatok Szavamra, hogy ne kövessétek utasításaimat. Ne feledjétek, ők ugyanezt tették korábbi prófétáimmal is; olvassátok Jeremiás, Dániel, Makkabeus Könyveit, olvassátok el a Királyok első Könyvének 19. részét, hogy megértsétek Illés próféta Jezabel általi üldöztetését. Mindnyájukat üldözték, megkínozták és bebörtönözték.
Ugyanez történt tanítványaimmal is. Őket szintén üldözték és rágalmazták, és sokan életüket adták Szent Igém hirdetése miatt. Minden, ami elmúlt, megismétlődik, de Isten Igéje örökké megmarad. Ne féljetek, tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok az idők végezetéig.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van Isten Országa.
Tanítótok és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.
Nyájam juhai, tegyétek ismertté üzeneteimet.


Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják az abortuszt és az azonos neműek házasságát, meg fogják ismerni az Isteni Igazságosság szigorát
2012. december 7., 8:10
MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA A VILÁG ÖSSZES KORMÁNYZÓJÁHOZ ÉS TÖRVÉNYHOZÓJÁHOZ
Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják az abortuszt és az azonos neműek házasságát, meg fogják ismerni az Isteni Igazságosság szigorát! Atyám elutasítja ezeket az üzelmeket, melyek élet és erkölcsellenesek. Azt mondom nektek csökönyös gyermekek, hogy az ártatlan gyermekek vére fog megítélni benneteket és rátok hullani. Minden természetellenes üzelmek kíméletlenül meg lesznek büntetve az Isteni Igazságszolgáltatás által. Mindazok a kormányfők, akik jóváhagyják ezeket az utálatos üzelmeket, az átok súlya alatt fognak szenvedni, de nem csak ők, hanem az utódaik is.
Emlékeztetlek benneteket, hogy az élet szent és Istentől származik. Isten az, aki adja, és aki elveszi, a halandó nem játszhatja Isten szerepét. Agyagból formált gyermekek, mit gondoltok magatokról, kik vagytok ti, hogy megszakítjátok az életet az anyaméhben? Mit gondoltok, kik vagytok ti, lelketlen anyák, hogy megszakíthattok egy életciklust a méhetekben? Mit gondoltok, kik vagytok ti kormányzók és törvényhozók, hogy az élet ellen, és a férfi és nő közötti házasság szentsége ellen törvényeket léptethettek életbe? Emlékezzetek Isten Szavára: „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz.” (Mt. 19, 5) Férfinak és nőnek teremtette őket, és Isten a következőképpen áldotta meg őket: „Szaporodjatok és sokasodjatok…”(Ter. 1, 27 – 28)
Azt kérdezem tőletek: mióta képes két férfi, vagy két nő gyermeket nemzeni és szaporodni? Lázadó gyermekek, ne szálljatok szembe Isten Szent Akaratával, mert akkor sem nektek, sem családotoknak, sem utódaitoknak nem kell siránkoznotok. Emlékezzetek Isten Szavára: „.. az atyák vétkét megtorlom gyermekeiken, és azok harmadik és negyedik nemzedékén, akik gyűlölnek engem!” (Kiv. 20, 5)
Mindazok, akik megpróbálják megtörni a szeretet kódját, amellyel Atyám Teremtését és Teremtményeit teremtette, el lesznek törölve a Föld színéről, és utódaikkal együtt ki lesznek törölve az Élet Könyvéből. Ostoba gyermekek, ne játsszátok el az Isten szerepét, mert nem ismeritek az Isteni Igazságszolgáltatás súlyát! Mindazok a nemzetek, melyek jóváhagyják ezeket az utálatos üzelmeket, a nagy megpróbáltatás idején Szodomához és Gomorához hasonlóan lesznek megbüntetve.
Lázadó nemzetek, egyenesítsétek ki utatokat, ne szegjétek meg az Isteni törvényeket, mert Atyám nem engedélyezte nektek ezeket az utálatos cselekedeteket az élet, az erkölcs és a megteremtett természetes dolgok ellen. Az Isteni Igazságszolgáltatás kelyhe csordulásig tele van, jaj, annak, akinek azt meg kell innia! Ne bíráljátok Isten dolgait és ne szegjétek meg Isten Igéjét, mert Isten Törvényei megváltoztathatatlanok és örökké tartók. Ezt véssétek az eszetekbe, hogy ne hívjátok ki Isten haragját sem magatokra, sem az utódaitokra.
Édesanyátok, Mária, a Titkos Értelmű Rózsa.
Ismertessétek meg ezt az üzenetet minden nemzettel.


Gyertek, igyatok Irgalmasságom forrásából, és nem lesztek szomjasak többé. Engedjetek a szívetekbe, és Örök Életet kaptok!
2012. december 12. 15:00
AZ IRGALMAS JÉZUS FELHÍVÁSA
Fürödjetek meg Irgalmasságom forrásában és ne féljetek, Irgalmam nem más, mint a Szeretetem, mely menedék mindenki számára, és amit csak kérnek tőlem ez alatt a szent óra alatt, megadom majd nekik, amennyiben az a javukat és a lelkük üdvösségét szolgálja. Irgalmasságom kimeríthetetlen forrása azoknak a lelkeknek az üdvösségét jelenti, akik élnek vele. Gyermekeim, ebben az órában adjátok át Nekem a bűnösöket az egész világból, és Én visszatérítem Magamhoz őket. Adjátok át Nekem a haldoklókat, és azokat a lelkeket, akik az elkárhozás legnagyobb veszélyében vannak, és Én nem hagyom elveszni őket.
Adjátok át Nekem Egyházamat, Helytartómat és lelkipásztoraimat és Én biztosítom számotokra, hogy a Pokol kapui nem fognak felülkerekedni és egyetlen hűséges szolgám sem fog elveszni. Borítsátok be testeteket, lelketeket és szellemeteket a világosság sugaraival, melyek szerető Szívemből áradnak ki; engedjétek, hogy vezesselek benneteket, mert Én vagyok az út, az igazság és az élet, és azt a békét, amelyet kerestek, megadom nektek.
Gyermekeim, használjátok ki a megmaradt időt, hogy jóvátegyétek bűneiteket és családotok bűneit. Irgalmasságom ezen órájában adjátok át nekem a családfátokat is, és Én megtisztítom azokat minden nyomorúságtól. Irgalmasságom forrása az élő vizet jelenti, ami eloltja mindazok szomját, akik őszintén keresnek Engem. Gyertek Hozzám mindnyájan, akik fáradtak és kimerültek vagytok és Én, felfrissítelek benneteket. Gyertek, igyatok Irgalmasságom forrásából és nem lesztek szomjasak többé. Engedjetek a szívetekbe és Örök Életet kaptok. Tanuljatok Tőlem, mert Én szelíd és alázatos szívű vagyok. Jöjjetek Velem és Szentlelkem békéje eltölt majd benneteket.
Gyermekeim, a Fausztina nővérnek adott imámnak, az irgalmasság imájának, nagy ereje van a lelkek megmentésében. Minden alkalommal, amikor azt mondjátok: „Örök Atya, felajánlom neked, a mi Urunk Jézus Krisztus testét, vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért”, megnyitjátok irgalmasságom ajtaját, és sok lélek, akiket az elkárhozás veszélye fenyeget, megmenekül az Atyámnak mondott ezen imátok által. Ezért gyermekeim, imádkozzátok Rózsafüzéremet, az Irgalmasság Rózsafüzérét és Én a békémet és az üdvösséget adom az egész világnak.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Az Irgalmas Jézus
Tegyétek ismertté üzeneteimet a világ minden határán.


A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak!
2012. december 25. 12:55
JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Nyájam juhai, béke veletek!
A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak! A lelkiismeretetek felébresztésével minden el fog tűnni, ami régi; ti a Figyelmeztetésem után új teremtményekké váltok. Éljetek Irgalmasságom utolsó harangszavának lehetőségével, ne járjatok a sötétségben, és ne feledjétek, hogy Én nem a halálotokat akarom. A bűn és a Gonosz kisajátította magának az emberiséget; Isten szeretetét és Irgalmasságát elutasítják, a bűn naponta erősödik; bizony mondom nektek, hogy ennek a nemzedéknek az ideje a végéhez közeledik.
Sokan nem hisznek már Isten létezésében és törvényeinek hátat fordítottak látva, hogy semmi sem történik. Ó, milyen esztelenek vagytok! Ti emberként gondolkodtok, nem, mint Isten! A ti útjaitok, nem az Én útjaim, és a ti gondolatotok nem az Én gondolataim. Az, hogy haragom még nem szabadult el rátok azért volt, mert Irgalmasságom kimerülésének utolsó pillanatáig várok, hiszen Én nem találom örömömet a bűnösök halálában. Ne feledjétek, hogy Én lassan gerjedek haragra, de Irgalmasságom bőséges. Hűséges vagyok, és minden dolgot, melyet megígérek, beteljesítek. Amikor a kegyelmi időszak beteljesedik, igazságosságom fog következni.
Hamarosan nagy események fognak történni, melyek megpróbáltatásaitok kezdetét jelentik, és sokan fognak elveszni makacsságuk és lázadásuk miatt. Minden hirtelen fog elszabadulni, egyik esemény a másikat fogja követni. Ébredj fel emberiség lelki közönyödből, mert az Isteni Igazságosság éjszakája közeledik! Megtérésre szólítalak fel benneteket, de ti azt nem akarjátok meghallani, mert a világi gondjaitokba és a hétköznapi életbe merültök, és hátat fordítotok felszólításaimnak. Tele vagyok szomorúsággal tudván, hogy az Igazságosság napjai közelednek, és a legtöbb ember folytatja a kicsapongás és a bűn őrült versenyét.
Irgalmasságom a Figyelmeztetés és a Csoda után véget ér, ezért még egyszer felszólítalak benneteket, hogy legyetek felkészülve erre a nagy eseményre, mely meg fogja változtatni az életeteket. Tartsátok távol magatokat a bűntől és gyertek vissza Hozzám. Végezzetek egy jó életgyónást, hogy elnyerhessétek irgalmasságomat. Ne legyetek makacsok, lássátok be, hogy az „idő”, már nem idő többé, és hamarosan az éj beborít majd benneteket és akkor már nem fogtok meghallásra találni.
Amikor a megpróbáltatás véget ér, Én veletek leszek, várni fogok rátok az új Égben és az új Földön. Tehát bátorság, már nem tart sokáig, várok rátok hűséges juhaim. Gyermekeim, szeressétek és segítsétek egymást; legyetek Szeretetem Tanítványai. Tegyétek a jót, még akkor is, ha az nincs meghálálva nektek; bocsássatok meg az ellenségeiteknek és imádkozzatok üldözőitekért, ne tartsatok senki iránt haragot és ne nehezteljetek senkire sem. Úgy viselkedjetek, mint a világosság gyermekei, hogy a ti világosságotok megvilágosítsa azok útját, akik sötétségben vannak. Ne féljetek, maradjatok Szeretetemben, mert Szeretetem mindent legyőz és megadja majd a szabadságot nektek.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert közel van Isten Országa.
Tanítótok és Pásztorotok Jézus, minden idők Jó Pásztora.
Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

MINDEN ALKALOMMAL, AMIKOR A LELKI HADVISELÉSBE VONULTOK, VONJÁTOK FEL A MÁRIÁS ZÁSZLÓT!


KI OLYAN, MINT ISTEN, SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN! HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA!
DICSŐSÉG A MENNYBEN ISTENNEK ÉS BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK!
2012. december 26. 1:10
SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A HARCOLÓ HADSEREGHEZ
Testvéreim, a béke, a szeretet és Isten Irgalma legyen veletek.
A nagy szellemi harc napja közeledik. Örvendjetek Atyámban és tartsátok meg parancsolatait és hívjátok segítségül irgalmát, hogy Isten Lelkének ereje erősítsen meg benneteket, hogy szembesülhessetek az előttetek álló megpróbáltatás napjaival.
Legyetek készenlétben és imával olajozzátok fegyvereiteket, egyetlen egy nap se teljen el ima nélkül. Ne feledjétek, hogy ti egy szellemi harcot folytattok, és ezt nem tudjátok figyelmen kívül hagyni, hiszen a gonosz úgy ólálkodik körülöttetek, akár egy üvöltő oroszlán, keresvén, hogy valakit felfaljon.
Előre harcoló hadsereg, helyezzetek nagyobb hangsúlyt a két Szív kívánalmára és így fakadjatok csatakiáltásra: „Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten, gyere harcolni”! Ne féljetek, Én Mihály Arkangyal és a Mennyei sereg angyalai veletek vagyunk. Istené a győzelem, a tisztelet és dicsőség, örökkön örökké.
Földi harcosok, még mielőtt minden lelki harc elkezdődne, dicsőítő éneket énekeljetek Atyánknak; dicsőítsétek az Ő Szent Nevét, mert nagyszerűek és csodálatosak Isten munkálkodásai! Készítsetek másolatokat a Máriás kívánalmakról, melyeket Miasszonyunk és Királynőnk adott Énok testvérünk által. Minden alkalommal, amikor lelki harcba vonultok, vonjátok fel a Máriás zászlót. Ne feledjétek, hogy ez a földi hadsereg jelképe. Harcoló hadsereg, legyetek felkészülve és álljatok készen, mert a ti szabadságotok közel van. Alkossatok imaerődöket testvéreitekkel együtt, ne feledjétek, hogy az imalánc romba döntheti az ellenség erődítményeit. Maradjatok egységben Miasszonyunkkal és Királynőnkkel és a Mennyei sereggel, hogy győzedelmeskedni tudjatok.
Amikor szellemi hadviselésbe léptek, ezzel a csatakiáltással hívjatok engem: „Ki olyan, mint Isten, senki sincs olyan, mint Isten”, és én eljövök, hogy segítsek nektek. Borítson be benneteket, tetőtől talpig, Isten Bárányának Vére, és pecsételjen le minden olyan helyet, ahol vagytok, hogy a gonosz erői ne tudjanak ártani nektek! Előre harcoló hadsereg! Egyetlen lépést se hátra, mert Isten dicsősége vár rátok.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Testvéretek Mihály Arkangyal
Tegyétek ismertté üzenetemet minden jóakaratú ember számára

A 2012. október 1. üzenetben a Szűzanya a következőket mondta a kolumbiai látnoknak:
"Máriás Mozgalom Hadserege, a ti zászlótok a Rózsafüzérem és Fiam keresztje lesz, amelyek egy fehér és piros szövetre lesznek nyomtatva a mi két szívünkkel együtt. Ez lesz az a zászló, melyet ki kell nyomtatnotok, és magatokkal kell vinnetek a csatába. Az ellenségem el fog menekülni, ha azt hittel hordjátok; úgy emeljétek fel a zászlót, mint ahogyan Mózes szolgánk tette a botjával, mely győzelmet hozott Izrael népének. Én, a ti kapitányotok, kísérni fogom csapatotokat, Mihály arkangyallal és a mennyei sereggel, hogy a győzelem felé vezessünk benneteket. Előre harcosaim, gondoljatok arra, hogy a siker a kettős szív oldalán áll."
Az alábbi kép ezt a zászlót ábrázolja, melyet az üzenet szerint ki kell nyomtatnunk:Ó, mennyire tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Mennyország és a Pokol a Földön van!
2012. december 31. 15:20
A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.
Egy újabb évnek van vége és Isten még mindig türelmesen várja, hogy az emberiség elfogadja Irgalmasságát. Ha tudnátok, hogy mennyi szomorúság van a mi szíveinkben látva az emberiség túlnyomó részének közönyét és a hálátlanságát. Isten nem a halálotokat akarja, hanem minden eszközzel, a Vele való megbékélésetekre törekszik, hogy holnap élvezhessétek az örök életet. Ó, mennyire nyakas lett ez az emberiség az utóbbi időben! Folyamatosan vak a bűnnel szemben; folyamatosan hátat fordít az Élet Istenének.
Értsd meg ó emberiség, hogy az evilági élet mulandó, mindennek van kezdete és vége, semmi sem örök, minden megszületik, növekszik, majd meghal, mert az életciklus ebben a világban: a születés és a halál! Minden olyan ebben a világban, mint egy álom, az igaz élet, vagy az igaz halál az örökkévalóságban vár rátok. Ha szívből fordultok Istenhez és igaz bűnbánatot mutatok, akkor Én, biztosítalak benneteket, hogy nem fogjátok megismerni Isten Igazságosságának szigorát. Ne feledjétek, hogy Isten Igazságosságát mindenki cselekedeteinek megfelelően fogja megtapasztalni. Kérdem tőletek: Van olyan szeretetcselekedet a részetekről, melyet fel tudtok mutatni Istennek? Ne feledjétek, hogy a szeretet által lesztek megítélve, és a túlnyomó többség bűnben él köztetek, szívetek szeretetének hiányával. Ha továbbra is így folytatjátok, akkor a ti sorsotok az örök halál lesz.
Ó, mennyire tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Mennyország és a Pokol a Földön van! Nem, kicsiny gyermekeim, ennek a világnak, amelyben földi életek csak egy szakasz, a vége az örökkévalóságban van. Itt van a kezdet, és a munkátok, a hitetek és a szeretetetek holnap az örök életet vagy az örök halált adják majd nektek. Isten maga a Szeretet és az Irgalmasság! Ő nem fog elítélni benneteket, ti fogjátok eldönteni – a földi viselkedéseteknek megfelelően –, hogy holnap melyik hely felel majd meg a számotokra. Az örök élet vagy az örök halál vár rátok, de ti döntötök!
Kicsiny, lázadó gyermekek, szálljatok magatokba és forduljatok vissza szívből Istenhez; látjátok, hogy az idő, már nem idő többé, és ti az irgalmasság utolsó harangszavát élitek meg, mely hamarosan elcsendesül. Gondoljátok át és döntsetek azonnal, hogy holnap majd ne siránkozzatok. Fogadjátok el a lehető leghamarabb az Isteni Irgalmasságot, hogy ne kelljen megismernetek az Isteni Igazságosság súlyát.
Édesanyátok a Szentséges Szűz Mária
Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet
“Alkoss, teremts, tisztítsd a világot,
Örökítsd tovább az ősi, szent lángot!
Ha ellened szólnak, ne szólj gyűlölettel!
A gonosz nem bír a testvéri szeretettel.”Miért ne kezdenénk az Új Évet azzal, hogy új emberekké válunk? Igenis lehetséges megváltoztatni a világot, de csakis úgy, ha saját magunkkal kezdjük. Ehhez nem szükséges mindenféle listákat gyártani vagy újévi fogadalmakat tenni. A legtöbb ember szeretne jobbá válni, de mint ahogyan nem tudjuk saját magunkat felemelni a földről, a megváltáshoz is külső segítségre van szükségünk.
Ha úgy gondolod, hogy szeretnél nekilátni ennek a fontos feladatnak, és szeretnéd megismerni a Jézus által kínált megoldást, vagy egyszerűen nem tudod, kinek higgyél, most azonnal megismerkedhetsz Vele és megtudhatod az igazságot. Egyszerűen mondd el ezt a rövid imát vagy valami hasonlót, saját szavaiddal:
Jézus, szeretnélek megismerni. Kérlek, gyere a szívembe és add nekem az örök élet ajándékát. Bocsásd meg a hibáimat, bűneimet és segíts, hogy rajtad keresztül megtaláljam az utam és a válaszokat kérdéseimre. Ámen.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16
Az alábbiakban C. S. Lewis Keresztény vagyok című könyvének egy részlete olvasható, amiben az író azt fejtegeti mit jelent új emberré válni és miért nem minden keresztény rendesebb ember, mint az összes nem keresztény:
Isten komolyan gondolja, amit mondott. Akik kezébe adják magukat, tökéletesek lesznek, mint ő — tökéletesek a szeretetben, bölcsességben, örömben, szépségben és halhatatlanságban. A változás nem fejeződik be ebben az életben, mert a halál fontos része a kezelésnek. Hogy egy bizonyos keresztényben meddig megy el a változás a halál előtt, az bizonytalan.
Azt hiszem, ez a megfelelő pillanat arra, hogy megvizsgáljunk egy gyakran felmerülő kérdést: Ha a kereszténységnek igaza van, miért nem minden keresztény rendesebb ember, mint az összes nem keresztény? Ami e kérdés mögött meghúzódik, az részben nagyon ésszerű, részben egyáltalán nem ésszerű. Az ésszerű rész az alábbi. Ha a kereszténységre való áttérés nem hoz magával javulást az illető külső cselekedeteiben — vagyis ha továbbra is olyan sznob, rosszindulatú, irigykedő vagy törtető, mint volt –, akkor azt kell feltételeznünk, hogy ,,megtérése” nagyrészt csak képzeletbeli volt. Ha valaki igazán megtért, úgy véli, hogy előbbre lépett — nos, ez az alkalmazandó vizsgálati módszer.
A szép érzések, újabb belátások, a vallás iránti nagyobb érdeklődés csak akkor jelentenek valamit, ha jobbá teszik tényleges magatartásunkat; mint ahogy az sem ér sokat, ha betegségben ,,jobban érezzük magunkat”, s ugyanakkor a hőmérő arról tanúskodik, hogy a lázunk még emelkedik. Ebben az értelemben a külső világnak teljesen igaza van, ha a kereszténységet eredményei szerint ítéli meg. Krisztus mondta nekünk, hogy eredmények szerint ítéljünk. Gyümölcséről ismerjük meg a fát; vagy ahogyan mi mondjuk, a puding próbája, ha megeszik. Amikor mi, keresztények, nem megfelelő módon viselkedünk, vagy nem vagyunk képesek helyesen viselkedni, akkor a külső világ számára nem tesszük hihetővé a kereszténységet. A háború alatti plakát azt hirdette, hogy a gondatlan beszéd életekbe kerül. Ugyanígy az is igaz, hogy a gondatlan életek beszédet eredményeznek. Nemtörődöm életünk beszédre ad okot a külső világnak; méghozzá olyan beszédre, amely kétségbe vonja még magának a kereszténységnek az igazságát is.
Az eredmények megkövetelésének azonban van egy másiik módja is, amelyben a külső világ egészen logikátlannak bizonyulhat. Nemcsak azt követelhetik meg ugyanis, hogy az egyes ember élete legyen jobb, ha kereszténnyé válik; hanem azzal az igénnyel is felléphetnek, hogy mielőtt hinnének a kereszténységben, az egész világot két, világosan elkülönített táborra osztva láthassák — nevezetesen keresztényekre és nem keresztényekre –, és hogy az elsőben, egy adott pillanatban, mindenki nyilvánvalóan sokkal rendesebb legyen, mint valamennyi ember a második táborban. Ez több okból is ésszerűtlen.
(1) Először is a tényleges világban ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. A világ nem áll száz százalékig keresztényekből és száz százalékig nem keresztényekből. Vannak (méghozzá nagyon sokan), akik lassan megszűnnek keresztények lenni, de még így nevezik magukat: köztük egyesek még egyháziak is. Vannak viszont mások, akik lassan keresztényekké válnak, bár még nem hívják így magukat. Vannak aztán olyanok is, akik nem fogadják el a teljes keresztény tanítást Krisztusról, de oly erősen vonzza Magához őket, hogy sokkal mélyebb értelemben tartoznak Hozzá, mint ahogy azt megérthetnék. Olyan más vallású emberek is vannak, akik Isten titkos befolyása által vezettetve vallásuk azon részeire koncentrálnak, amelyek megegyeznek a kereszténységgel, s így Krisztushoz tartoznak anélkül, hogy tudnák. [Mert mikor a pogányok, a kiknek törvényök nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényök nem lévén, önmagoknak törvényök: Mint a kik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívökbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretök és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. - Róma 2:14-15] Például egy jóakaratú buddhista arra érezheti magát vezettetve, hogy egyre inkább az irgalomról szóló buddhista tanításra koncentráljon, és hagyja háttérben a buddhista tanítás más vonatkozású pontjait (bár továbbra is azt mondhatja, hogy ezeket is hiszi). A jó pogányok közül sokan lehettek ebben a helyzetben Krisztus születése előtt. És természetesen mindig nagyon sokan vannak olyanok, akiknek elméjében egyszerűen zavarodottság és egy csomó, egymásnak ellentmondó hiedelem uralkodik.
Ennélfogva nem sok értelme van, ha keresztények és nem keresztények tömegéről próbálunk meg ítéletet mondani. Annak még csak van valami értelme, ha macskák és kutyák vagy éppen férfiak és nők tömegét hasonlítjuk össze, mivel ez esetben mindenki pontosan tudja, melyik melyik. Aztán meg egy állat nem alakul át (sem lassan, sem hirtelen) kutyából macskává. Amikor azonban keresztényeket hasonlítunk össze nem keresztényekkel csak úgy általában, akkor rendszerint nem létező emberekre gondolunk, akiket valóban ismerünk, hanem csak két, homályos elképzelésre, amit regényekből vagy újságból vettünk.
Ha egy rossz keresztényt és egy jó ateistát akarunk összehasonlítani, akkor két, valódi személyre kell gondolnunk, akikkel már tényleg találkoztunk. Ha nem térünk rá ily módon a lényegre, akkor csak vesztegetni fogjuk az időnket.
(2) Tegyük fel, hogy most már a valóság talaján állva, nem egy képzeletbeli keresztényről és nem egy képzeletbeli nem keresztényről beszélünk, hanem két valóságos emberről a környezetünkből. Még ekkor is óvatosnak kell lennünk, hogy a helyes kérdést tegyük fel. Ha a kereszténységnek igaza van, akkor az alábbiaknak kellene ebből következnie: (a) Minden keresztény rendesebb lesz, mint ugyanaz a személy lenne, ha nem volna keresztény. (b) Mindenki, aki keresztény lesz, rendesebb lesz, mint korábban volt. Ugyanígy, ha a Whitesmile fogpaszta hirdetése megfelel a valóságnak, akkor ebből annak kell következnie: (a) hogy mindenki, aki ezt használja, jobb fogakkal fog rendelkezni, mint ugyanaz a személy, ha nem használná ezt, (b) hogy mindenkinek, aki ezt használja, javulni kezdenek a fogai. De annak kijelentése, hogy énnekem, aki Whitesmile-t használok (és mindkét szülőmtől rossz fogakat örököltem), nincs olyan remek fogsorom, mint valamelyik egészséges, fiatal négernek, aki sohasem használt semmilyen fogpasztát, önmagában véve még nem bizonyítja, hogy a hirdetés nem mond igazat. A keresztény Bates kisasszonynak lehet élesebb nyelve, mint a nem hívő Dick Firkinnek. Ez önmagában véve még nem árulja el, hogy hatékony-e a kereszténység. A kérdés az, hogy milyen lenne Bates kisasszony nyelve, ha nem lenne keresztény, és milyen lenne Dické, ha keresztény lenne. Bates kisasszonynak és Dicknek különböző természeti okok és a kezdeti nevelésük következtében van egy bizonyos vérmérséklete. A kereszténység azt hirdeti, hogy ha az érintettek hozzájárulnak, mindkettőjük vérmérsékletét új irányítás alá veszi. Azt azonban joggal kérdezhetjük, hogy ez az új irányítás, ha hozzájárulnak a vezetés átvételéhez, vajon javítja-e az érdekeltséget. Azt tudjuk, hogy amit Dick Firkin esetében kell irányítani, az sokkal ,,rendesebb”, mint Bates kisasszonynál. De nem ez a lényeg. Egy gyár irányításának megítélésében nemcsak a teljesítményt, hanem magát a gyárat is figyelembe kell venni. Az ,,A” gyár üzemeinek figyelembevételekor talán még azon is csodálkoznunk kell, hogy egyáltalán termel valamit; az elsőrendű felszereléssel rendelkező ,,B” gyár elbírálásánál kitűnhet, hogy bár jelentős a termelés, még mindig jóval alacsonyabb, mint lennie kellene. Egy jó igazgató az ,,A” gyárban biztosan új gépeket fog beállítani, mihelyt csak lehet, de ez időbe kerül. Az alacsony termelés eközben nem jelenti azonban azt, hogy az illető tehetségtelen.
(3) Most nézzük meg a kérdést kissé alaposabban. Az igazgató új gépeket állít be: mielőtt Krisztus befejezte volna Bates kisasszony átalakítását, ez utóbbi már valóban nagyon ,,rendes” lett. De ha minden ennyiben maradna, úgy tűnne, mintha Krisztus egyetlen célja az lett volna, hogy Bates kisasszonyt arra a szintre emelje, amelyen Dick már hosszú ideje volt. S tulajdonképpen eddig úgy beszéltünk, mintha Dicknél minden teljesen rendben volna; mintha a kereszténység olyasvalami lenne, amire csak a rossz embereknek van szüksége, a rendesek megvannak nélküle is; mintha a ,,rendesség” volna minden, amit Isten megkíván. Ez azonban végzetes tévedés. Az igazság az, hogy Isten szemében Dick Firkin minden porcikájának éppen úgy szüksége van a ,,megmentésre”, mint Bates kisasszonyénak. Bizonyos értelemben (mindjárt megmagyarázom, milyenben) a ,,rendesség” aligha jön tekintetbe.
Nem várhatjuk el Istentől, hogy úgy tekintse Dick békés természetét és barátságos alkalmazkodását, ahogy mi. Ezek olyan természetes okok következményei, amelyeket Isten Maga idézett elő. Minthogy pedig csak vérmérsékleti tényezők, szinte mind megváltozhatnak akár Dick emésztésétől függően is. A rendesség alapjában véve Isten ajándéka Dicknek, nem pedig Dick ajándéka Istennek. Ugyanígy Isten az évszázadok óta bűnnel terhelt világban működő természetes okokra hagyta, hogy Bates kisasszonynak szűk látóköre és rossz idegei legyenek, ami megmagyarázza zsémbes természetét. De Isten, jókedvében, ezt helyre akarja nála hozni. Ám az ő szemében nem ez a dolog kritikus része. Nem itt a bökkenő. Nem ez aggasztja Istent. Amit ő figyel, és vár, és amin munkálkodik, az olyan valami, ami még Isten számára sem könnyű, mivel a dolog természetéből fakadóan még ő sem képes azt pusztán hatalmi aktussal előidézni. Ő ezt a valamit várja és figyeli mind Bates kisasszonyban, mind Dick Firkinben. S ezt a valamit ők vagy maguktól nyújtják Istennek, vagy maguk tagadják meg Tőle. Hozzá fognak-e fordulni, vagy sem, betöltik-e az egyetlen rendeltetést, amelyre születtek? Szabad akaratuk úgy remeg bennük, mint egy iránytű. De ennek az iránytűnek van választása. Mutathat az igazi észak felé, de nem kell ezt tennie. Vajon kilendül-e a tű, megállapodik-e, és Isten felé mutat-e? ő segíthet abban, hogy így tegyen, de nem kényszerítheti. Nem nyújthatja ki a kezét, hogy úgy mondjam, és nem terelheti a helyes irányba, mert megszűnnék a szabad akarat. Északra fog-e mutatni? Ez az a kérdés, amelytől minden függ. Felajánlja-e Bates kisasszony és Dick a maga természetét Istennek? Hogy vajon természetük — amelyet vagy felajánlanak, vagy visszatartanak — ebben a pillanatban rendes-e vagy rossz: másodrendű fontosságú. Isten gondoskodni tud a problémának erről a részéről.
Kérem, ne értsenek félre. Természetesen Isten a rossz természetet szerencsétlen és sajnálatos dolognak tartja. És persze a jó természetet jónak, mint amilyen a kenyér, a napsütés vagy a víz. De mindezeket a jó dolgokat ő adja és mi kapjuk. Ő adta Dicknek az erős idegeket és a jó emésztést, s még annyi mást, ahonnan mindezek származnak. Amennyire mi tudjuk, Istennek semmibe sem kerül, hogy jó dolgokat alkosson, de a lázadó akarat megtérítésének ára a keresztrefeszítés volt. S mivel az akarat szabad — rendes emberekben éppúgy, mint rosszakban –, visszautasíthatja Isten kérését. És akkor, mivel a rendesség Dickben is csak a természet egy része, végül minden darabokra fog hullani. Hiszen a természet maga is teljesen elmúlik. Természetes okok működtek közre Dickben ahhoz, hogy kellemes pszichológiai alkata legyen, mint ahogy szintén ezek játszanak közre a napnyugta ragyogó színeiben. De mindkettő hirtelen szét fog esni (mert a természet ilyen), és el fog tűnni. Dicknek megvolt a lehetősége (vagy inkább Isten megengedte neki), hogy ezt a képet az örök szellemi szépség szférájába emelje, de a lehetőséget nem ragadta meg.
Itt azonban van egy ellentmondás. Amíg Dick nem fordul Isten felé, azt gondolja, hogy rendes természete a sajátja, pedig éppen ameddig ezt gondolja, nem az övé. Csak amikor Dick megérti, hogy rendessége nem a sajátja, hanem Isten ajándéka, és amikor azt újra felajánlja Istennek, akkor kezd igazán az övé lenni. Ugyanis Dick most már kezd részt venni a saját teremtésében. Csak azt tarthatjuk meg, amit önként Istennek adtunk. Amit megpróbálunk magunknak megtartani, azt biztosan elveszítjük.
Ezért nem kell meglepődnünk, ha a keresztények között találunk rossz embereket. S ha alaposan átgondoljuk, még külön oka is van annak, hogy miért fordulnak Krisztushoz nagyobb számban a rosszak, mint a jók. Éppen ez volt az, amit az emberek Krisztusnak földi élete folyamán szemére vetettek: azt, hogy ,,olyan borzasztó embereket” vonz Magához. Ez az, amit még ma is kifogásolnak az emberek és mindig is fognak. Nem értik, hogy miért? Krisztus mondta, hogy ,,Boldogok a szegények” és hogy ,,Milyen nehéz a gazdagnak bemenni a mennyek országába”, s minden bizonnyal elsősorban az anyagilag gazdagokat, illetve szegényeket gondolta. De vajon nem vonatkoznak-e szavai egy másfajta gazdagságra és szegénységre is? Ha sok pénzünk van, az azzal a veszéllyel járhat, hogy egészen megelégszünk a boldogsággal, amit a pénz nyújthat, és így nem ismerjük fel Isten szükségességét. Ha mindent megszerezhetünk csekkek egyszerű aláírásával, akkor könnyen elfelejthetjük, hogy teljes mértékben Istentől függünk. Nos, egészen nyilvánvaló, hogy a természet ajándékai is hasonló veszélyt hordoznak magukban. Ha jó idegeink vannak, intelligensek és egészségesek vagyunk, bizonyos népszerűséggel rendelkezünk és jó nevelésünk is volt, akkor nagyon valószínű, hogy megelégszünk azzal a jellemmel, amivel rendelkezünk. ,,Miért vonjuk be Istent?” — kérdezhetnénk. A jó viselkedés egy bizonyos fokára meglehetősen könnyen juthatunk el. Hiszen nem tartozunk azon szerencsétlenek közé, akiket folyton a szexen, iszákosságon, idegességen vagy ingerlékenységen kapunk rajta. Aztán meg mindenki azt mondja, milyen rendesek vagyunk, és (magunk közt) egyet is értünk ezekkel. Valószínűleg elhisszük, hogy mindez a rendesség a mi művünk, és nem nagyon fogjuk érezni annak a szükségességét, hogy még jobbak legyünk. Gyakran nem is tudjuk beláttatni azokkal az emberekkel, akik a jóságnak ilyen természetes ajándékaival rendelkeznek, hogy szükségük van Krisztusra mindaddig, amíg ez a természetes jóság egy szép napon cserben nem hagyja őket és önelégültségük megrendül. Más szóval, akik ilyen értelemben ,,gazdagok”, azoknak nehéz bemenni a mennyországba.
Egészen más a helyzet a rossz emberekkel, a kicsinyes, aljas, gyáva, romlott, könnyűvérű, társtalan vagy a szenvedélyes, érzéki, kiegyensúlyozatlan emberekkel. Ha egyáltalán kísérletet tesznek a jóra, úgy igen hamar megtanulják, hogy segítségre van szükségük. Választaniuk kell: vagy Krisztus, vagy semmi. Vagy felveszik a keresztet és követik őt, vagy kétségbeesnek. Ők az elveszett juhok. Krisztus főleg azért jött, hogy őket megtalálja. A szó igazi és rettentő értelmében ők a ,,szegények”: s Krisztus áldottnak mondotta őket. Ama ,,borzasztó népség”, akikkel Krisztus együtt járt — és persze a farizeusok –, ma is mondják, mint ahogy mondják kezdettől fogva, ,,Ha volna valami a kereszténységben, azok az emberek nem lennének keresztények.”
Mindnyájunk számára figyelmeztetés és bátorítás rejlik ebben. Ha rendes emberek vagyunk — ha könnyen teszünk szert erényre –, legyünk óvatosak! Sokat várnak el attól, aki sokat kapott. Ha saját érdemünknek tekintjük azt, amit valójában Isten ajándékozott nekünk a természet által, és megelégszünk azzal, hogy egyszerűen rendesek legyünk, akkor lázadók maradunk: és ezek az ajándékok csak még borzalmasabbá teszik majd bukásunkat, romlottságunkat még bonyolultabbá, és rossz példánkat még végzetesebbé. Az ördög valamikor arkangyal volt; természetében rejlő ajándékai annyira fölötte álltak a mieink fölött, mint a mieink egy csimpánzéi fölött.
De ha szegény, szerencsétlen teremtések vagyunk, akiket már a nyomorúságos nevelkedés megmérgezett a közönséges féltékenykedés és értelmetlen veszekedés légkörével, akiket bár nem a maguk jószántából, de valami visszataszító szexuális elferdülés gyötör, és állandóan kisebbségi komplexus kínoz, ami miatt a legjobb barátainkra is ráförmedünk — ne essünk kétségbe. Egy vagyunk azon szegények közül, akiket ő megáldott. Ő tudja, hogy milyen nyomorúságos egy gépet próbálunk irányítani. Folytassuk csak. Tegyünk meg minden lehetőt! Egy napon majd (talán egy másik világban, de lehet, hogy ennél sokkal hamarabb) Krisztus a szemétdombra, illetve az ócskavastelepre veti majd és egy újat ad helyette. S akkor az illető elcsodálkoztat majd mindnyájunkat, önmagát nem kevésbé: mert nagyon nehéz iskolában tanult meg vezetni. (Utolsókból lesznek az elsők és elsőkből az utolsók.)
A ,,rendesség” — az egészséges, teljes személyiség — kitűnő valami. A hatalmunkban álló valamennyi orvosi, nevelési, gazdasági és politikai eszközzel olyan világot kell kialakítanunk, amelyben a lehető legtöbb ember ,,rendes” felnőtté váljék; mint ahogy olyan világot kell teremtenünk, amelyben mindenkinek bőven van mit ennie. Azt azonban nem szabad feltételeznünk, hogy még ha sikerülne is mindenkiből ,,rendes” embert faragni, akkor ezzel a lelküket is megmentettük. A rendes emberek világa, amely elégedett a saját rendességével, nem néz előbbre, és elfordult Istentől — ugyanúgy igényelné a megváltást, mint egy nyomorúságos világ, és talán azt még nehezebb is lenne megmenteni.
Ugyanis a puszta javulás még nem megváltás, bár a megváltás mindig jobbá teszi az embereket még itt és most is, és végül oly mértékben fogja megjavítani őket, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Isten azért lett emberré, hogy az embereket gyermekeivé tegye; nemcsak azért, hogy a régi fajta embereket megjavítsa, hanem hogy újfajta embert teremtsen. Ez nem olyan, mint amikor egy lovat megtanítunk egyre jobban ugrani, hanem mint amikor egy lovat szárnyas, táltos paripává alakítunk át. Persze, ha egyszer szárnyakat kap, olyan kerítések, akadályok fölött fog átröpülni, amelyeket sohasem tudott volna átugrani, s így felül fogja múlni a közönséges lovakat a versenyben. Lehet azonban közben egy olyan időszak, amikor szárnyai még csak nőnek, s még nem tudja az előbbieket megtenni; és ebben a szakaszban, vállain a kinövésekkel, amelyekről ránézéssel még senki sem tudja megmondani, hogy egykor szárnyakká lesznek, talán még külső megjelenése is esetlen lesz.
De talán túl sok időt fordítottunk erre a kérdésre. Ha olyan érvet akarnak, ami a kereszténység ellen szól (nagyon jól emlékszem még, milyen türelmetlenül kutattam ilyen érvek után, amikor attól kezdtem félni, hogy a kereszténységnek igaza van), könnyen találhatnak valamilyen ostoba, az elvárásoknak meg nem felelő keresztényt, s akkor mondhatják: ,,Óh, szóval ez az ön által dicsért új ember?! Inkább maradok a régi fajtánál!” Ám ha egyszer belátjuk, hogy a kereszténység más alapokon valószínű, akkor bensőnkben azt is tudni fogjuk, hogy ez csak a kérdés megkerülése. Mit tudhatunk mi egyáltalán mások lelkéről, kísértéseikről, lehetőségeikről, harcaikról? Az egész teremtésben egyetlenegy lelket ismerünk: ez pedig az, amelynek sorsa kezünkbe van letéve. Ha van Isten, akkor bizonyos értelemben egyedül vagyunk Vele. Nem téveszthetjük meg őt sem a szomszédainkra vonatkozó feltevésekkel, sem olyan emlékekkel, amelyeket könyvekből merítettünk. Mit számít majd mindez a sok fecsegés és híresztelés (egyáltalán képesek leszünk rájuk emlékezni?), ha majd az érzékeinket elhomályosító köd, amelyet ,,természetnek” vagy ,,valódi világnak” nevezünk, semmivé válik, és Isten jelenléte, Aki előtt mindig is álltunk, egyszerre tapintható, közvetlen és elkerülhetetlen lesz?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Te sok gyűlölet középpontja leszel
 
2012. december 31., hétfő, 19:25
Drága szeretett leányom, a rád, mint hírnökre rakott teher, aki azért küldetett, hogy előkészítse az utat Második Eljövetelemre, egyre nehezebb.
Te sok gyűlölet középpontja leszel, és sokan, beleértve a papokat is Egyházamon belül, megpróbálnak tönkretenni téged.
Ugyanez lesz érvényes azokra is, akik Üzeneteimet terjesztik. Mint az Igazság hordozóit, szóban őket is támadni fogják. Ez az az idő, amikor meg kell maradnotok magatoknak, és egyszerűen tovább kell tennetek azt, ami szükséges annak biztosítására, hogy a lehető legtöbben hozzáférést kapjanak ezekhez az üzenetekhez.
Amint Szent Szavam sok sarokba eljut, a harag is el fog mélyülni ellene. Amikor az Üzeneteket szálakra szedik, és egyes esetekben eretnekségnek nyilvánítják azokat, nektek továbbra is tevékenykednetek kell. Maradjatok együtt és ne hallgassatok a mérget szóró szónoklatokra, melyeket rátok vetnek.
Maradjatok erősek és bátrak. Maradjatok Mellettem, amint ezen az úton a Kálvária felé haladunk. Ne essetek tévedésbe, mert ez a nehéz küldetés meg volt jövendölve, és ez közületek sokak számára nagyon nehéz lesz.
Megáldalak mindnyájatokat, és egyben figyelmeztetlek is benneteket, hogy nem szabad nyugtalankodnotok, amikor a támadások egyre hevesebbek lesznek. Az Én Szent Szavam miatt van az, hogy oly sok gyűlöletet fognak mutatni. Ez az ára annak, amit a lelkek üdvösségéért fizetni kell, beleértve azokat is, akik a legjobban gyötörnek benneteket.
Jézusotok

Adjék kegyelmeteknek a magyarok Istene
minden szépet és jót -
kenyér mellé tiszta vizet, fehér sót,
száraz fedelet, meleg kemencét,
szerető szavakat, ölelő karokat,
szabad Hazában fehér gyolcsot,
jószág védelmére bátor kutyát,
fürge lábú, gyors csikót,
szapora apró népnek ringó bölcsőt,
napszállatra áldott nyugalmat
míg a kerek világ meg nem áll,
minden napnak a maga szentségét,
Fényességben Békességet!
Őseink ismét szabad földjén áldás
kísérje magyarok új esztendejét!