2018. október 1., hétfő

Isten szemével

2018.09.02.
1.
Egy temetőben voltam, a sírok között haladtam szent énekeket énekelve, közben a sírokra helyezett elhunytak képeit nézegettem.
Érzés: Mintha az elhunytak lelkei körém gyűltek volna, és örömmel figyeltek  .
Jézus: Drága kislányom, Én belelátok az elhunyt gyermekeim lelkébe is, és láttam, hogy ahogy lépegettél és énekeltél a sírok között, a lelkük ujjongott az örömtől. Vannak, akik itt örültek körülöttem a Mennyben, és sokan vannak, akiknek megengedtem, hogy a tisztítótűzből küldjenek jelet neked, egy érzést, hogy enyhíted szenvedésüket. Sajnos, nagyon kevesen, de akadnak közöttük kárhozottak is, akik gyűlölettel hallgattak.
2.
Hang: Talán pihentessük őket.
Kép: Egy valaki tálcán hoz kis süteményeket vagy gömböket.
Érzés: Ezek emberi lelkek
Jézus: A hozzád fordulók közül olyan lelkeket mutatok neked, akik még nagyon fejletlenek. Nem lehet ajtóstul törnöd a házba, Szentírásról, szentmiséről, szentségekről beszélni nekik, mert ők még csak a keresés stádiumában vannak. Légy türelmes, és jó példával állj előttük, szereteteddel simogasd őket, és tégy hitedről tanúbizonyságokat előttük.
3.
Hang: Mind meghalt.
Kép: Egy erkélyen nagy törölközők lógnak egy szárítókötélen.
Jézus: Egy közel-keleti ország Keresztényeire gondoltam, akik mindnyájan az Iszlám terroristák áldozativá váltak.
4.
Olvastam: A tiszta ember tulajdona a bölcsesség is.
Jézus: A bölcsesség kritériuma, hogy az ember meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A bűnös emberből ez a bölcsesség hiányzik. A tiszta ember tehát bölcs, mert jól választott.
5.
Olvastam: „A szeretet erőt ad. Az erőt is megkapjátok, különösen akkor, ha sok szeretetet adtok.”
Kép: Belőlünk az Úr szeretete árad, amikor szeretetet gyakorlunk. Mivel az Úr szeretetében van az erő, öröm, és más, így a mi lényünket is elönti a szeretet, az erő, az öröm. Ha mindezt át tudjuk adni egy másik léleknek, szinte a szeretet tengerében fürdünk. De ha a szeretet nem árad az emberi lelkek között, szárazság, sivárság, sivatag van a tenger helyett.
Jézus: Én vagyok a szeretet erőforrása. Mindenkinek ontom ezt a szeretetet, ami bennem lángol. Van, aki megnyitja a szívét és befogadja, van, aki elutasítja. Aki részesül ebben a szeretetben, az feltöltődik tőle, és tele lesz erővel és örömmel. Aki visszautasítja, annak a lelke üres és sivár lesz. Az örömet is nélkülöznie kell. Gyenge, és könnyen támadja a gonosz a kísértéseivel.
6.
Hang: Ki fog hozni Nekem Mennyei illatot?
Jézus: Csak az a lélek illatozik előttem, aki alázatos, szerény, elfogadja a szenvedést, felajánlja, és képes áldozatokra, önmegtagadásokra.
7.
Kép: Valaki megragadta a jobb csuklómat.
Hang: Vele elment évek.
Jézus: Mindenki életében, így a tiedben is voltak évek, melyek a világhoz kötöttek téged. Valaki lehúzott, ez a valaki maga a világ, maga a világi gondolkodás.
8.
Kép: Minta süllyedne valaminek a szintje, akár tengerszint is lehet.
Hang: Süllyed… ez tényleg nehéz.
Jézus: Ahogy telik az idő, egyre romlik az emberek erkölcse, és egyre jobban gyengül a hite. Már nem tudják megkülönböztetni az erényt a bűntől. Ennek az az oka, hogy hosszú évtizedekre a kommunizmus alatt idegen ideológiát alkalmaztak, és kiölték az emberekből a vallásos érzületet. Az igaz, hogy ma már szabad vallásgyakorlat van, de hiányzanak az eltékozolt évtizedek. Tényleg nehéz az emberek szívét újra feltölteni valláserkölcsi értékekkel.
9.
Hang: Haladékot kapsz Tőlem
Jézus: Te romlott nemzedék, még mindig türelmes vagyok. Haladékot kapsz tőlem, várok a Nagyfigyelmeztetéssel.
10.
Képsor: Egy fehér fényű kereszt, majd a kereszt körül egy fehér szív formálódik. A szívből a kereszt eltűnik, majd a szívből fehér fényű valami kezd az Ég felé áramlani, mely hasonlított a szívből kiinduló vérkeringésre.
Jézus: A fehér szív nem más, mint a nagy megpróbáltatásokban tisztuló Egyházam, mely eljövetelemkor megtisztul, eltűnik a nagy szenvedés, és a vértanúk vére felszáll a Mennybe, és kibontakozik a maradék Egyházam előtt a gyönyörű Új Világ.
11.
Egy ismerősöm kocsijával probléma volt utazás közben. Imádkoztam, hogy probléma nélkül érkezzen meg az adott helyszínre.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Kép: Angyalok szálltak le az égből a kocsi irányába
Kép: Kék fény
Kép: Mennyei Atya képe
Jézus: Sokan nem hisznek a kérő ima erejében, pedig ha szívből történik, és megegyezik az Én akaratommal, akkor nemcsak meghallgatom, hanem teljesítem is. Ez történt ismerősöd kocsijával is. Imádra Angyalokat küldtem, hogy segítsenek megérkezni nekik. Ott volt Mennyei Édesanyátok és Mennyei Atyátok is Velem együtt a helyszínen. Csak imádkozz bátran, ha baj van.
12.
Egy nőt mentettek ki a tengerből, mentősök próbálták a nőt visszahozni az életbe. Egy strandoló ember futott oda hozzájuk, ki ugyanabban a szakmában volt járatos, és kézbe vette a dolgokat. A nő magához tért, életben maradt. A kérdés az, hogy Istentől vagy embertől függött-e a nő élete.
Jézus: Az az ember azért tudott segíteni, mert Én, az Isten így rendeztem. Ha Én nem akarom, nem küldtem volna időben segítséget. Minden ember élete Atyámtól és Tőlem függ. Az ember, aki segít, az csak eszköz.
13.
Kép: Egy férfi áll egy földrészen, mellette egy gödör, mely le van fedve valamivel. Egy nagy kéz csak egy pillanatra húzza el a gödör fedelét, és gyorsan visszahelyezi a fedelet a helyére. A férfi az a pillanat alatt kíváncsian odahajol a gödörhöz, hogy lássa, mit rejt az magában.
Jézus: A férfi az emberiséget jelképezi, a gödör, ami le van takarva, amit letakar egy nagy kéz, a tisztítótüzet. A nagy kéz maga a Mennyei Atya. Nem engedi, hogy teremtményei bele lássanak a tisztítótűz rejtelmeibe.
14.
Kép: Egy kéz mozdulataiból látszott, hogy előre nyúl valami célból, de mintha nem sikerült volna megtennie. Másodszor is oda nyúlt, és olyan mozdulatot tett, mintha valaki felállított volna egy fekvő sakkfigurát.
Jézus: Isten végtelenül irgalmas. A bűnben heverő embert próbálja felállítani, de a szabad akarata miatt nem sikerül. Azután, mikor a bűnbánat feltámad az emberben, újra odanyúl, és talpra állítja a bűnből.
15.
Kép: Egy dombon állok, egy dátum ereszkedik le hozzám az Ég felől.
Jézus: Drága kislányom, Én dátumokat soha nem adok, az ellenségem volt, hogy megzavarjon.
16.
Hang: Egy irányba
Kép: Egy lelki testvér guggolva várakozik rám egy folyóparton egy híd előtt
Jézus: Azok a lelki testvéreid, akik elfogadják üzeneteimet, egy irányba akarnak haladni veled, mert látják, hogy felém tartasz.
17.
Hang: Mi ketten… a papokról.
Jézus: Mi ketten, te meg Én nem szeretjük, ha mások felszentelt gyermekeimről rosszakat mondanak, ítélkeznek.
18.
Hang: Én fogom beteljesíteni a kívánságodat.
Hang: Kívánságokkal.
Jézus: Kérj bármit, ami megegyezik akaratommal és lelked fejlődésével, és Én teljesítem azt. Csak fordulj hozzám bátran különböző kívánságokkal. Mindig mérlegelem és teljesítem.
19.
Olvastam: Az ellenséggel szembeni szeretetgyakorlat, még ha pici is, háromszorosan áldott
Jézus: Az ellenségszeretet számotokra a legnehezebben teljesíthető feladat. Mégis ezt kérem tőletek. Kövessetek. A legkisebb megbocsátó szeretetet gazdagon megjutalmazom.
20.
Hang: Átlátszó szemeid vannak
Jézus: Gyermekem, a szemeiden keresztül belelátok a lelkedbe. Látom, ha bánt valami, látom, ha boldog vagy, és táncolni szeretnél örömödben.
21.
Egy lélek nagyon szenvedett valami miatt.
Kép: Egy fehér fényes kereszt vízszintesen fekszik a földön, az Úr Jézus nagyon szenved rajta
Jézus: Minden szenvedőben Engem láss.
22.
Hang: Ilyen nehéz volt a…
Kép: Jézus felfeszített jobb karja a kereszten.
Jézus: Nézd gyermekem, látod, ilyen nehéz volt az Én szenvedésem, és a közel-keleti országok keresztényei a mai napokban hasonlóan szenvednek, követnek Engem.
2018.09.09.
1.
Egy fiú életsorsáról volt szó, aki gyógyszeres kezelés alatt állt, és a Cenacolo közösséghez szeretett volna csatlakozni. A feltétel az volt, hogy a gyógyszereket el kellett hagyni.
Jézus: Drága kislányom, mondd meg ennek a szegény fiúnak, hogy gondolkozzon el rajta, hogy mi a fontosabb, a test, vagy a lélek. És ha rádöbben az igazságra, hogy a lelke a fontosabb, mert az örökké élni fog, akkor a jobbikat fogja választani, a Cenacolot. Ott ellátást kap, szeretetet, és erős hitet.
2.
Egy lelki testvérnek egy pillanatban azt mondtam, hogy a szolgája vagyok. Erre ő azt mondta, hogy én szabad ember vagyok, és nem a szolgája. Erre eszembe jutott az a Bibliai idézet, mikor az Úr Jézus mondta, Ő szolgálni jött a világba, és nem uralkodni.
Érzés: A szeretet másokat szolgál, és szolgálatra indítja a lelket.
Jézus: Ezt a lelki testvéredet egy fontos tanításban részesítetted, mert felvilágosítottad arról, hogy ti emberek, úgy, mint Én valamikor, nem uralkodni jöttetek a világra, hanem szolgálni másokat.
3.
Svédországi választások napján a misén:
Kép: Egy nagy hegy, mely azonos nagyságú gömbökből állt
Kép: Egy háromszög
Jézus: A nagy fehér hegy az ő országukat jelképezi, és a kis gömbök a lakosságot. Az utána következő háromszög az egységet fejezi ki a svéd gyermekeim között. Ez az egység még nincs meg, imádkoznotok kell érte.
4.
Kép: Egy oltár, melynek a lapja kerek volt, az asztal lába egy kehely fogójára emlékeztetett. Az oltáron egy bárány, mely jobbra néz. A kép fehér fényű volt.
Jézus: A fehér asztal, amit láttál, azért volt kerek, mert egy nagy Oltáriszentséget szimbolizált, a lába pedig az Én vérem kelyhére emlékeztetett. A bárányba Engem, az áldozatot kell beleképzelned, mert a szentmisén a Szentségek felmutatása közben történik az Én szenvedésem és halálom. Én vagyok a ti örök áldozati bárányotok.
5.
Kép: Két fehér fényű kéz imára van téve, észak-nyugat felé fordulva.
Hang: Megvárunk.
Jézus: A fehér összetett kéz Édesanyám imádkozó keze, Aki a nagy bűnökben élő Svédország felé tekint. Várjuk, Édesanyám is, és Én is, hogy imádkozz értük, mert sok múlik azon, hogy a szavazáskor hogyan döntenek.
6.
Hang: Újra fáj a hasa… tünetei
Kép: Egy szemüveges férfi egy asztalnál tevékenykedik, valamit össze akar ragasztani, valaminek a részecskéit keresi az asztalon
Kép: A férfi arca közelről, úgy tűnt, egy elhunyt rokon
Jézus: Ez a férfi egy tisztuló gyermekem volt a rokonságodból, akinek még sokat kell vezekelni, és mivel a bűnöktől darabokra tört a lelke, próbálja összeragasztani.
7.
Hang: Mindent otthagyni… Németországban.
Jézus: Azokhoz a Magyarokhoz szólok, akik most ott dolgoznak és laknak. Térjenek haza, Magyarországra, mert ez a hely lesz a legbiztonságosabb számukra.
8.
Medjugorjeban, Krizevacon, a keresztutat járva a XII. állomásnál énekeltük: ”Királyi zászló jár elöl…”
Kép: Nagy Magyarország térképe, Angyalok viszik a Nagy-Magyarország címerét.
Kép: Nagy-Magyarországról egy erő vagy fény terjed a környező országokra, Európára, majd az egész világra
Jézus: Azt mutatom neked, hogy országotokat megtisztítom, felemelem, és tőletek átterjed az engesztelés világossága egész Európára, és a Föld minden országára.
9.
Hang: Sivárságom közepette élsz
Jézus: Körülnézek a Földgolyón, és alig találok hitet és Istenszeretetet. Ebbe a sivárságba ültettelek bele.
10.
Kép: Egy fekete bőrű kislány arca, majd barna szemei.
Jézus: Imáiddal és szentmiséid felajánlásával gondolj a távoli Afrika szegény népire is, mert őket ugyanúgy szeretem, mint titeket.
11.
Kép: Egy nagy kés vág valamit
Jézus: Imáidat kegyelemmé alakítom, és sok apró részre szeletelem, hogy kioszthassam a rászorulók között.
12.
Kép: Egy pici bucka, majd egy kéz mutatja, hogy a buckát át kell ugorni.
Jézus: A bucka a képen a bűnöket jelenti. Arra figyelmeztetlek benneteket, hogy ezeket át kell ugrani.
13.
Hang: Kérlek, találj meg mindent magadban.
Jézus: Minden nap végezz lelkiismeret vizsgálatot, kérd a Szentlelket, hogy segítsen benne, és így könnyebben megtalálhatod az aznap elkövetett bűnöket, vagy hibákat. Ezzel a módszerrel a rejtett bűnök is feltárulnak előtted.
14.
Hang: Hogy felfedd magadat.
Jézus: Önmagad előtt kell felfedni magadat lelked mindennapi vizsgálatával. Nem előttem, mert Én ismerlek, minden rezdülésedet látom. Hanem saját magad előtt.
15.
Hang: Gyere velem… a magányban.
Jézus: Kislányom, ne búslakodj magadban, hanem amikor bántanak, ne másnak panaszkodj, hanem gyere Hozzám. Mindig veled vagyok.
16.
Hang: Hogy lássam, honnan jöttök haza.
Jézus: Figyelemmel kísérem Földi életeteket, hogy lássam, hogyan zajlik az, hogyan használjátok fel a kapott időt, mennyi szeretetet adtok, és mennyi hit van a lelketekben. Hoztok-e magatokkal lelki kincseket, vagy üres lélekkel jöttök haza.
17.
Olvastam egy üzenetben: Mennyei Atya: „Akarom, hogy felismerjék életüket és világra szóló küldetésüket”.
Gondolat: Mindenki feladata a hit átadása másoknak, és segíteni a lelkeket a Mennyországba jutni.
Jézus: Aki felismeri magában Atyám küldetését, annak a tulajdonságai egyre jobban fényesednek, csiszolódnak, tökéletesednek. De aki Istentől távol élve nem tudja mivégre teremtette Isten a Földre, annak a lelke és a benne lévő tulajdonságok elsorvadnak.
18.
Hang: Feltételes módban ez benned.
Jézus: Gondolj arra, mi lett volna belőled, ha elnyomod magadban a hívásomat, félreállítod a hitedet, és elmerülsz a világ örömeiben és gondjaiban. Milyen messze lennél Tőlem.
19.
Kép: Fehér kövek, mintha sótömbök lennének.
Jézus: A fehér kövek letisztult lelkek, hasonlóak az érett búzakalászhoz. Hamarosan jönnek az angyalok, felemelik őket a piszkos kövek közül, és az Én Mennyei raktáromba helyezik őket.
20.
Olvastam: A zsidók mondták Jézus ítéleténél, hogy Jézus vére hulljon rájuk.
Kép+érzés: Minden, ami a Földön történik, a Mennyei trón előtt játszódik, hasonlóan, mint egy színházban, és minden azonnal tud teljesülni, ha az Úr úgy akarja
Kép: Mennyei Atya, majd a Szentháromság a trónon ül, mint király, és irányítja a dolgokat, ha kell, hagy dolgokat menni a maguk útján, ha kell, beleavatkozik.
Jézus: Gyermekeim, nagyon vigyázzatok, hogy se magatoknak, se másoknak rosszat ne kívánjatok, mert beteljesülhet. A képen azt magyarázom neked, hogy Isten nem tétlenül és gondolkodás nélkül trónol a Mennyországban, hanem figyelemmel kíséri minden gondolatotokat, érzelmeteket és cselekedeteket, és amikor szükségét látja, beleavatkozik az életetekbe. Sokszor előfordul, hogy valami rosszat akartatok tenni, a rosszabbik utat akartátok választani, gondolván, hogy ez hasznotokra válik, de Isten megakadályozta.
21.
Hang: Nem tudod magad felismerni.
Jézus: Én ezzel arra utalok, hogy más lelkét és benne a jót és a rosszat jobban ismered, mint a sajátodat. Ugyanis, az ember elfogult önmagával. Az önszeretet megakadályozza abban, hogy a kicsiny bűnöket felismerje, és inkább hibának látja. Bezzeg másokban bűnnek érzékeli.
22.
Hang: Hogy megduplázzam szeretetedet.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Lepjél meg Engem sok áldozatos jócselekedettel, önmegtagadással, hogy megduplázhassam benned az Isten- és felebaráti szeretetet.
23.
Kép: Egy fehér hármas levél körül három villám van, a villámok különböző helyekről csapnak a levél különböző pontjaira.
Jézus: A levél egy tiszta lélek jelképe. Őt is támadja ellenségem sokféle bűnnel, de leginkább a hiúsággal, a gőggel, és ítélkezéssel.
24.
Kép: Fehér kezek simára nyomkodnak valamit egy vízszintes talajon.
Jézus: Isten kezei megformálják az emberek lelkét.
25.
Kép: Egy tárgy egy másik tárgyon súrlódik
Jézus: Minden emberi közösségben, legyen az család, barátság, engesztelő csoport, előfordulnak surlódások. Ezáltal csiszolják, alakítják egymás lelkét, és Én ezt megengedem.
26.
Egy tanúságtételben egy férfi mesélte, hogy a Mennyországban találta magát az Úr Jézus jelenlétében. Azt tapasztalta, mintha őt szeretné az Úr a legjobban. Azt is látta, hogy minden lélek és Isten közötti szeretet más és más, azaz azt a szeretetet, amit ő tud adni az Úrnak, azt másik lélek nem tudja adni, így ha ő nem ad Istennek szeretetet, azt más nem tudja helyettesíteni szeretetével.
Jézus: Gyermekeim, a színről színre való találkozásunkkor végtelen szeretetemet nem egyformán fogjátok érezni. Pedig Én mindenkit a legjobban szeretek. Úgy, mintha csak egyedül lenne a világon. Nektek teremtményeimnek a Felém sugárzó szeretete mivel különböző egymástól, nem helyettesíthető egymással. Mindegyik léleknek más az illata, más a szeretetének íze és intenzitása.
27.
Maria Valtorta írásából: Jézus: „Minél nehezebben teljesíti kötelességét valaki, annál nagyobb érdemet szerez vele Isten szemében.”
Gondolat: Számtalanszor tapasztaltam az életben, ha egy cél felé haladunk, nem mindegy, hogy egyenes, sima, könnyű úton megyünk, vagy olyan úton, amely tele van tüskével, és mások mindenáron meg akarnak állítani a tovább haladásban.
Jézus: Az a jótett, ami nagyobb áldozatot követel, sokkal nagyobb értéket jelent Isten előtt.
28.
Arról volt szó, hogy vannak, akik a születésnapot semmibe veszik, a névnapot viszont megünneplik.
Gondolat: A fogantatásunk pillanatát nem ismerjük, de tudunk a születésünk napjáról. A születésnap azért fontos a mi életünkben, mert lehetővé teszi a Mennyországra való születésünket.
Jézus: Igazad van kislányom, a születésnap sokkal fontosabb ünnep a névnapnál. Két születésnapotok van mindannyiótoknak. Az egyik a Földi, amikor édesanyátok méhéből kiléptek, a másik pedig, amikor testetekből kilép a lelketek, a Mennyei születésnap. Ez a második csak azokra vonatkozik, akik nem kárhoznak el. Sajnos nekik nincs Mennyei születésnapjuk.
2018.09.16.
1.
Kép: Egy kislány egy medence szélén áll, mintha egy úszóversenyen lenne, még mielőtt beugrana a vízbe. A kislány felett egy nagy kéz van, amelybe a kislány két kézzel kapaszkodik.
Jézus: Drága engesztelőim, ez a kép azt fejezi ki, hogy ha valami különösen nehéz feladat előtt álltok, támaszkodjatok Rám, kérjétek hozzá segítségemet.
2.
Kép: Egy fehér és fekete rózsa egymás mellett, mindkettő rózsának aranyból van a széle. Dél-Kelet felé fordulnak, a virágok feje lefelé hajlik a föld felé.
Jézus: Európára nagy veszedelem vár, válogatás nélkül minden emberre, a tisztákra és a bűnösökre egyaránt. Érzik ezt a bajt, és aggódnak.
3.
Kép: Három kis könyv vagy füzet, az egyiket közülük közelebbről mutatják, a borítólapja sokszínű volt .
Jézus: Itt a Mennyben minden teremtményünknek van egy Életkönyve. Ezekbe mindent feljegyzünk, jótetteket, bűnöket, hibákat, és mikor Atyám e könyvek tulajdonosait Magához szólítja, Én, az Örök Bíró megmutatom nekik életük minden percét. Ezután ők saját maguk ítélik magukat a nekik való helyre.
4.
Az Európai Parlament Magyarország ellen szavazott:
Hang: Keresztény Magyarországot akarunk.
Hang: Keresztény Magyarországért.
Hang: Fölemelem bennetek ezt.
Kép: A magyar miniszterelnök beszél.
Hang: Vád… védekezés.
Amikor Magyarországot elítélik:
Kép: Jézus összekötözve, töviskoronával a fején, mint Pilátusnál.
Kép: Az Angyalok, az Úr, az Égiek figyelik Magyarországot.
Ha bevezetik a szankciókat Magyarország ellen:
Hang: Nincs irgalom.
Kép: Magyarország térképe fekete.
Kép: A Szűzanya, mint Világ Győzelmes Királynője balra fordulva, sír, imádkozik
Kép: Sokak imája főleg Magyarország felől, mint fény ment Brüsszel irányába, melynek ereje képes lelassítani vagy megsemmisíteni egyes folyamatokat.
Jézus: A kormánynak mindent meg kell tenni a Keresztény Magyarországért. Ezért kell védekezni az igazságtalan vádak ellen. Ha bevezetnék a szankciót, Magyarország határvédelmét átvenné Brüsszel. Ők pedig bevándorláspártiak. Azt engednék be, akit akarnak. Ezt a bosszút találták ki, amiért hazátok nem fogad be migránsokat. Ausztria, Németország és Szlovákia határait nem akarják lebontani, csak a déli országok határait. Így bent rekednének nálatok az iszlám vallású migránsok. Magyarországra nagyon sötét sors várna, de az engesztelők imája nagy fénykötegként összefonódik, és mi Égiek segíteni fogunk. Édesanyám is látja a veszélyt, szomorú, és veletek együtt imádkozik. Ne féljetek kis Magyarjaim, eddig még mindig segítettünk rajtatok. Imádkozzatok, imádkozzatok, és imádkozzatok.
5.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus mondja: „Az emberek imái, gondolatai, cselekedetei, mint a hullámok terjednek az Ég felé az Úr szeretetének óceánjába, és ott változásokat, fodrokat, hullámokat idéznek elő.”
Kép: Ha sokan imádkoznak ugyanarra a jó célra, a hullám nagyobb lesz.
Jézus: Ezzel a gondolattal erősítettem meg benned, hogy sokkal többet ér bármilyen szándékra mondott ima, ha azért többen imádkoznak, mintha csak egy valaki. Azt is kifejeztem ezzel, hogy a közösségi imának hatalmas ereje van. Ezért most, mikor bajban van az ország, sokan fogjatok össze, és buzgón imádkozzatok. Így könyörgésetek gyorsabb meghallgatásra talál.
6.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus mondja: „Az akarat olyan fény, melynek van ereje (ragyogása), melegsége, színe.”
Jézus: Az akarat nagyon fontos képessége az embernek. Ez az, ami előre viszi az embert a fejlődésben. A gyenge akarat homályos, fénytelen, az erős akaratnak olyan erős a fénye, hogy szinte kitör a lélekből. Szinte láng alakban mutatja a cselekedetnek az utat. A jóakarat a szeretet melegségét sugározza a környezetére.
7.
Luisa Piccarreta művéből: Jézus mondja: „Az áldozat, amit meghoztok, hogy az akaratomat teljesítsétek, tisztává, nemessé formál, olyan, mint az Isteni vér a lelkeknek, épp úgy, ahogy az élelmiszer formálja a vért a testnek.”
Jézus: Drága gyermekeim, kövessetek Engem az áldozathozatalokban, mert ezek olyan erényes cselekedetek, melyekre nagy szüksége van lelketeknek. E nélkül elsorvadna, és eldurvulna a lelketek. Áldozat nélkül nem lehet bejutni a Mennyországba.
8.
Luisa Piccarreta művéből: „Az egész világtörténelemben csak két ember, Szűzanya és Jézus élt az Isteni akaratban, nem a saját akaratuk szerint élve, és a távolság, a különbség Jézus-Mária és az emberiség között végtelen, olyannyira, hogy a testük sem maradt a Földön. Ők királyi palotaként szolgáltak az Isteni akaratnak, és az Isteni akarat elválaszthatatlannak érezte Magát a testüktől.
Jézus: Mivel Édesanyám és Én egyáltalán nem ismertük a bűnt, soha nem tudtunk ellenállni Atyám akaratának. A többi ember az eredeti bűn miatt képes előtérbe helyezni a saját akaratát Istennel szemben. Természetesen, különbségek vannak a teremtmények között. Vannak, akik a lelki fejlődés olyan magas fokán élnek, hogy akaratuk, érzelmeik és cselekedeteik közelebb vannak a Miénkhez. Ők nincsenek végtelen távolságban Tőlünk. Egyre jobban fogadják el Isten akaratát. A fejletlenekben még nagyon nagy a távolság Köztünk és az ő lelkük között.
9.
Maria Valtorta írásából: Jézus mondta Keresztelő Szent Jánosról: „Azok között, akik asszonytól születtek, egyetlen ember sem nagyobb Jánosnál, a Keresztelőnél”. És hozzátette, hogy Keresztelő János halála után a Szentek is fel fognak nézni rá.
Jézus: Keresztelő Szent János hite az Én Isten-fiúságomban és Messiási mivoltomban az Egekig ért, megelőzve minden kortársát. Ezért foglalhat el a Mennyben olyan előkelő helyet, hogy a Szentek felnéznek rá.
10.
Maria Valtorta írásából: Jézus az Angyalokról mondta: az Angyalok Isten gondolatának tiszta tükrei. Védik az embert, és az embernek átadják a fényt, ami Rájuk világít, és a tüzet, melyet összegyűjtenek imádva az Istent.
Jézus: Az Angyalok tiszta szellemi lények, Isten gondolataiból származnak, és úgy segítenek benneteket, hogy rátok tükrözik Isten gondolatait, ezzel megvilágítják a ti gondolataitokat, azután Isten tüzét is közvetítik nektek, amellyel táplálják érzelmeiteket és cselekedeteiteket. Így segítenek nektek a lelketek fejlődésében.
11.
Olvastam az Oltáriszentségről: Az Oltáriszentség a tabernákulum rabja. Eljön az idő, amikor beszélni fognak az évszázadokon át elnémított tabernákulumok, templomok, dómok az égbekiáltó közönyről, nemtörődömségről, hálátlanságról, mellyel körülvették Jézust, az Élet Urát és Istenét, Akiről nem beszéltek, Akit elfeledtek, Akit elnémítottak.
Jézus: Eljön majd az idő, mikor az embereknek felelniük kell az Oltáriszentséggel szemben tanúsított tiszteletlenségükért. Jönnek a különböző büntetések, melyeknek egy része ezekért vonja felelősségre teremtményeimet.
12.
Kép: Egy piramis, egy láng emelkedik ki a piramis alapjából, a láng körvonala a piramison belül marad.
Jézus: A piramis nem más, mint Egyházatok jelképe, mely alapjaiban lángol, ég.
13.
Kép: Egy fehér kendőn Jézus arca a torinoi lepelről, a kendő vízszintes helyzetben lebeg egy picivel a talaj felett, a kendő távolodik tőlem, valami elsodorja, elviszi.
Jézus: A torinoi lepel a történelem folyamán sok tudományos vizsgálaton ment át, és gyakran rá akarták bizonyítani, hogy hamis. Majdnem elégett, de megmentettem, mint legbecsesebb emlékemet nektek. Tehát, ezt a hatalmas értéket el akarták venni tőletek a hitetlen, ateista tudósok. De ezt nem engedem meg nekik.
14.
Hang: Egy szó sem lehet benned.
Kép: Valaki két kézzel nyomkod lefelé valamit vagy valakit.
Jézus: Hamarosan eljön az idő, hogy el akarnak hallgattatni minden igaz választottamat.
15.
Arról volt szó, amikor nem viszonozzák a szeretetet.
Hang: Ezt ne vedd rossz néven.
Jézus: Jól jegyezd meg, hogy nem az a fontos, hogy téged szeressenek, hanem az, hogy te mindenkit szeress. Ezért ne vedd rossz néven, ha valaki megtagadja tőled a szeretetét. Nem aszerint foglak elbírálni, hogy a Földön szerettek-e téged, vagy nem, hanem aszerint, hogy te hogyan szerettél másokat.
16.
Kép: Egy színpadon balett táncos lányok táncolnak gyönyörű ruhában, majd megjelenik egy főszereplő balett táncos.
Jézus: Mindenki ott táncol az élet színpadán. Van közöttük főszereplő.
17.
Hang: Elérte a csúcsot, majd hanyatlik.
Kép: Valami egy hely csúcsán van, majd lefelé indul a hegy lejtőjén.
Jézus: Vannak teremtményeim, akik nagyon szépen haladnak a lélek fejlődése útján, elérik a csúcsot, és valami kísértés következtében abszolút tökéletesnek érzik magukat, és a gőg hatására visszaesnek.
18.
Hang: Kis lyukat találni szíveden.
Jézus: Ha bántanak, lelki sebet kapsz, és ha nem fordulsz Hozzám segítségért, ez a seb annyira mélyül, hogy a megbocsátó szeretet kihullik a szívedből.
19.
Hang: Mellette… semmi megszokás.
Kép: Piros fényű rózsa.
Jézus: Tarts ki a szentmise, az Oltáriszentség és a szentgyónás mellett, nem megszokásból, hanem áldozatos szeretetből.
20.
Kép: Egy nagy fehér márvány tömb.
Kép: Egy fekete bőrű nő hoz egy fehér márvány tálat, majd benne tűz gyúl, mely nagy lánggal ég.
Jézus: A márványtömb Isten teremtő gondolatát jelenti. Ebből származnak a lelkek, melyeket a márványtállal szemléltetek neked, ebbe helyezi el Szentlelkem a Szentháromság szeretetlángját, amelytől elkezd lobogni a lélek.
21.
Kép: Valaki leszállt hozzám az Égből, egy árny mozdulatát láttam.
Jézus: Az Őrangyalod jelenlétét éreztette veled.
2018.09.23.
1.
A misén a pap Assisi Szent Ferencről tett említést, hogy neki fontos volt a Karácsony, így az élő kis Jézust tartotta a karjában a barlangban, és ugyanúgy fontos volt neki a kereszt, így megkapta a stigmákat.
Jézus: Szent Ferenc tiszta lelkébe beleültettem az emberré válás szimbólumát a karjába adott kicsi Jézus alakjában, és a megváltás szimbólumát, a stigmákat, és Szentlelkem elárasztotta őt a tökéletes Istenszeretettel és felebaráti szeretettel.
2.
A misén az Evangéliumban az a példabeszéd hangzott el, amikor a magok különböző földbe esnek, és különböző mértékben hoznak termést.
Kép: Egy gömb, melynek felszínén rengeteg mag van, és ugyanúgy a gömb felszínes rétegeibe is beivódott. A gömbben csatornák vannak, melyek a közepétől a felszín felé futnak. A gömb közepét folyadék tölti ki.
Jézus: A gömb az ember lelkét jelenti, a felületén elhelyezkedő magok a külső benyomások, amik érik az ember lelkét. Ezek az információk vagy benyomások nem maradnak a felszínen, akár jók, akár rosszak, hanem beivódnak a lélekbe. A folyadék, amely csatornákon keresztül jut be az ember lelkébe, az az Én szavaimat jelenti, a kegyelmemet, mellyel úgy segítek gyermekeimnek, hogy megtisztítom, megszűröm ezeket az információkat.
3.
Olvastam: A szellemi tudás is világi tudásnak számít, ha azt az ember csak tisztán értelem szerint fogja fel.
Gondolat: Akkor számít az Úr Igéje is szellemi tudásnak, ha azt a mindennapi életünkben gyakoroljuk.
Jézus: Hiába ismeritek az Evangélium szavait, és hallgatjátok, olvassátok a választottjaimnak küldött üzeneteimet, ha nem használjátok fel mindennapi életetekben, nem e szavak szerint cselekedtek, akkor a lelketek nem profitál belőle, mindez olyan lesz, mint a világban szerzett ismereteitek.
4.
Maria Valtorta írásából: Jézus mondta: „A beszédünk a szív teljességét fejezi ki. A szavak annak kifejezését jelentik, amivel a szív tele van, ez vezérli tetteinket, és beszédünk tartalmát is.”
Érzés: Ha az ember szíve szeretettel van tele, az ember szeretettel beszél másokhoz. De ugyanakkor az ember beszéde tükrözi a szíve megtörtségét is.
Jézus: Csak akkor lehet felebarátod lelkét megismerni, ha elkezd beszélni hozzád. Aki elzárkózva hallgat, arról nem fogsz megtudni semmit. Mindenkinek a szavai tükrözik lelke állapotát.
5.
Valtorta Mária írásából: Jézus mondta: „Aki nincs Énvelem, az ellenem van, aki nem gyűjt Velem, az pazarol”.
Gondolat: Azért pazarlás, mert eltékozoljuk az időt, amit Istentől kaptunk, elveszítünk olyan lelki kincset, amit begyűjthettünk volna, nem mentünk lelkeket.
Kép: Olyan úton járunk, amely telis-tele van ilyen-olyan, kisebb-nagyobb drágakővel, és nem hajolunk le értük
Jézus: Az Én megjelenésem a Földön, az emberré válásom megosztotta az emberiséget. Azóta is két csoport létezik. Az egyiknek a tagjai hisznek Bennem, és szeretnek Engem. Ők Velem vannak, és Velem maradnak örökké. A másik csoport tagjai nem hisznek Bennem, gyűlölnek Engem, ellenségeimmé válnak. Az első csoport tagjai, akik Velem vannak, követnek Engem a szeretetben és az áldozatokban. Gyűjtik a sok jócselekedetet, amelyeket Én Mennyei kincsekké alakítok. Viszont ellenségeim Földi kincseket gyűjtögetnek, pénzt, sikert, hatalmat, érzéki örömöket, nem követnek Engem, otthagyják heverni a Mennyei kincseket jelentő jótetteket.
6.
Maria Valtorta írásából: Jézus az ördögről beszélt: „Megkötözöm a sötétség angyalát, aki oly sok lelket elrabolt, akik az Enyémek, és visszaszerzem, akik jogosan az Enyémek”.
A kérdés az volt, hogy ezt a mindennapjainkra kell érteni, vagy más vonatkozásban.
Jézus: Ezekkel a szavakkal a háromnapos sötétség idejére gondoltam, amikor megkötözöm a sátánt, az őskígyót, és örökre letaszítom a mélybe. Akkor majd sok gyermekemet visszaszerzem a nagy események elején Magamnak. Különösen a Nagyfigyelmeztetés alatt. Lelkek milliárdjai szabadulnak a sötétség angyalának markából. Ők Hozzám tartoznak, és örökre az Enyémek.
7.
Hang: Mint a gyermekek.
Kép: Egy kert gyümölcsfával.
Kép: Jézus a Szent Szívvel.
Hang: Nem bántják.
Jézus: Többször mondtam, amikor köztetek jártam, hogy a gyermekeké a Mennyek országa. Az Új Világban olyanok lesztek, mint a gyermekek. Pontosabban, mint a jó gyermekek. A bűn nem létezik majd, engedelmesek lesztek, betartjátok parancsaimat, nem úgy, mint kezdetben az ősszülők. Ó, ha tudnátok, repesne a szívetek az örömtől, hogy milyen gyönyörűséges lesz a szeretet és béke országa.
8.
Kép: Minden szó, amit mondunk, minden cselekedetünk ránk pakolódik, mint egy hegy, úgy halmozódik ránk
Jézus: Isten szemében nincs idő, Neki mindig jelen idő van. Ugyanolyan élesen látja régi cselekedeteidet, mint a mait. Ti emberek hajlamosak vagytok arra, hogy a régi tetteket, jót vagy rosszat elfelejtsétek. Pedig rátok pakolódnak, nem vesznek el. A gyóntatószékben a bűnöket megbocsátom, de a tartozások ott maradnak a lelketeken. Ezért kell vezekelni itt a Földön és a tisztítóhelyen. Hogyan kell vezekelni? Imával, áldozatokkal, lemondásokkal, a szenvedések felajánlásával és elfogadásával. Ha elég sok ez a vezeklés, a lélek átlépheti a tisztítótüzet. Már nincsen a lelkén rárakódás, tartozás.
9.
Arról volt szó, hogy vannak, akik saját maguknak nem tudnak dolgokat megbocsátani.
Érzés: Ha az Úr megbocsát nekünk dolgokat megfelelő körülmények között, azaz szentgyónáskor, akkor nekünk is meg kell bocsátani saját magunknak. Ez alázatra tanítja az embert saját maga iránt, mert beismerjük gyengeségünket, és kérni kell az erőt az Úrtól. Ez is szükséges a lelkünk továbblépéséhez.
Jézus: Aki nem tud magának megbocsátani, az nem hisz az Én irgalmamban. Ha a szentgyónás után is tele van valaki szomorúsággal, bűnbánattal, akkor saját lelkét megkeseríti, és nem tudja felemelni Istenhez. Nem tud új lappal indulni. Hiányzik belőle az alázat, hogy ő gyenge, gyarló, és szüksége van Rám, mert bármikor visszaeshet a bűnbe.
10.
Hang: Hogy keressük… hogy visszamenjünk.
Kép: Valakik Római Katolikus templomba jöttek, de visszafordultak, kimentek a templomból.
Értelmemben: Ezek az emberek a Katolikus vallásba akartak jönni, de látták, sokan vannak itt, sokat kellene várakozni valamire, és úgy döntöttek, hogy visszamennek a saját vallásukhoz.
Jézus: A protestánsok közül egyesek keresik az igazabb vallást, szeretnének katolikusok lenni. De mikor látják, hogy az nem olyan egyszerű, hanem először katolizálni kell, ahol megismerhetik az alapokat, nincs türelmük ehhez, időveszteségnek érzik, és inkább visszamennek eredeti vallásukba.
11.
Hang: Hemzsegnek körülötted ezek.
Jézus: Sokan nem tudják, hogy bárhol tartózkodnak, otthon, utcán, templomban, zarándokutakon, hemzsegnek körülöttük a gonosz lelkek, akik bűnökre akarják csábítani őket. Ezért olyan nehéz tisztának maradni.
12.
Hang: Visszaszámolni.
Jézus: Legyetek olyanok, mint a gyermek, ne vájkáljatok a múltban, és ne kutassátok a jövőt, hanem a jelennek éljetek. Így lesztek békések és kiegyensúlyozottak.
13.
Hang: Vágd el.
Jézus: Vágd el a múlt kötelékeit. Ne gyötörd magad a régi rossz lépéseid miatt.
14.
Hang: Mindenki másképp fürdik.
Hang: Nézd!
Jézus: Én ma is köztetek járok, járom a falvakat és városokat, és Szívem összeszorul a súlyos bűnök láttán. Tövisként érzem ezeket Magamban. Gyermekeim közül nem egyformán gyakorolják a bűnbánatot. Van, aki gyűjtögeti a bűnöket, és minden évben egyszer elmegy gyónni. A bűnök nagy részét bizony elfelejti, eltemeti. Van, aki minden este megvizsgálja lelkiismeretét, és ha talál 1-2 bocsánatos bűnt, már szalad pap-fiamhoz megtisztulni. Látod, ekkora különbség van ember és ember között. És képzeld csak, van, aki soha nem fürdik, a lelke szennyes marad. Undorodok a bűneitől.
15.
Kép: Három vagy több egy tőről fakadó fehér nárcisz.
Jézus: Az Én engesztelőim egy tőről fakadnak, mert mindannyian parancsaim szerint próbálnak élni, az Irántam érzett szeretetük hajtja őket a jóra, és mindannyiukat az Örök Élet Vizével itatom, mikor úgy érzik, örömtől repes a lelkük.
16.
Arról volt szó, amikor valaki elzárja magát jó dolgoktól, mint pl: közös imától, megbocsátástól, és hiába erőlködünk
Kép: Irgalmas Jézus.
Jézus: Ne szomorkodj, ha nem hallgatnak rád, mikor jóra biztatod a felebarátaidat. Nézz Rám, irgalmam erősebb a te rábeszélőképességednél.
17.
Rózsafüzér imádkozása közben az „Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket” kezdetű imát női és férfi hang mondta velem együtt.
Jézus: Drága kislányom, a női hang a Szűzanya hangja, a férfi hang az Őrangyalodé. Ők ketten segítettek neked imádkozni.
2018.09.30.
1.
Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén:
Gondolat: Mivel Szent Gellért püspök Szent István király mellett volt, és maga tanította Szent Imre herceget is a hitre, mi Magyarok neki is köszönhetjük hitünket.
Jézus: Jól gondolod, hogy Szent Gellért püspöknek sokat köszönhet hazátok, hogy Keresztény országgá vált.
2.
Kép: Egy ruha, a nyakánál a gallér helyén egy arany szalag, mely nincs megkötve. A szalag mellmagasságig ér. A ruha előbb álló helyzetben van, majd fekvő helyzetben.
Jézus: Akik a Nagyfigyelmeztetés után az engesztelők közül tanításra lesznek kiválasztva, ezt az arany szalagot hordják majd a nyakukban, ez lesz az ismertető jelük, hogy Isten után szomjazó gyermekeim könnyen rájuk találjanak.
3.
Kép: Egy szakadék, a mélyben van valaki. Én a magasból nézem őt.
Hang: De miért szavaztatok?
Jézus: Van egy közmondásotok, „egyszer hopp, máskor kopp”. Ez igaz a politikai életre is. Nézzetek körül a világban, egyik-másik politikus, mikor úgy érzi, hogy a csúcson van, lezuhan a mélybe, a szakadékba.
4.
Arról volt szó, hogy Magyarország szavazott azzal kapcsolatban, hogy nem fogad illegális bevándorlókat.
Hang: Kereszténységet… itt Kereszténység lesz.
Kép: Jézus sárga ruhában, a Szent Szíve is látszott.
Olvastam az EU parlamentről, Magyarország ellenes jelentésekről, és Magyarország helyzetéről.
Hang: Védeni kell benneteket ezért… védekezni kell.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Európa nagy bajban van, mert veszélybe kerül az elhatalmasodó bevándorlással a Kereszténység. Ezt nem tűrhetitek, védekeznetek kell. Ne féljetek, Édesanyám és Én ebben a kemény harcban mellettetek állunk.
5.
Kép: Egy lakásban egy ablaknál öt férfi áll egymás mellett, fekete ruhában vannak, a fejükön is fekete csuklya, fegyver van náluk. Az utcára néznek az ablakon kifelé, és lesik a járókelőket.
Jézus: A nyugat- és észak-európai országokban a növekvő migráció miatt elterjedt a terrorizmus. A terroristák ellepik a lakásokat, megölik az ott lakókat, és figyelő állásokat állítanak föl maguknak, ahonnan meggyilkolhatják a járókelőket. Bizony sehol nincs biztonság. Legyetek hálásak Atyámnak, hogy országotok és a titeket körülvevő baráti országok még biztonságban élhetnek.
6.
Misén az Evangéliumban az volt, hogy aki megvallja az Úr Jézust és a hitét az emberek előtt, maga Jézus is megvallja őt a Mennyei Atya előtt. A pap arról prédikált, hogy ma Európában leveszik a kereszteket a templomokról, és bátorság hiánya van a hit megvallásában.
Jézus: Az Európában élő gyermekeim hite nagyon próbára van téve. Már több országban az iszlám bevándorlókra tekintettel leveszik a templomokról a kereszteket. Több embert iszlám hitre próbálnak kényszeríteni. Bizony többen behódolnak. Gyáván féltik az életüket. De az Én igaz gyermekeim bátran megvallanak Engem az emberek előtt, akár életük árán is. Sajnos eljön az idő, hogy nemcsak Közel-Keleten fogják üldözni a Keresztényeket és zsidókat, hanem Európában is.
7.
Boszniáért és Hercegovináért imádkoztam, ahol vannak Katolikusok, pravoszlávok, és muzulmánok is. Ebben az országban van Mária jelenés, Medjugorjeban, már hosszú éveken át.
Kép: Egy birtokon voltam, a birtok felett egy nagy barna kereszt lebegett. A mecsetek körbe-körbe, amerre a szemem ellátott, leomlottak, mint a kártyavár.
Jézus: Az országot, amiért imádkoztál megszentelte Édesanyám sűrű jelenéseivel. Ez az ország ezért nem veszhet el, ott minden gyermekem át fog térni a Keresztény hitre.
8.
Maria Valtorta írásából: Jézus: „Atyám és Édesanyám áldásának birtokában sokkal boldogabb vagyok, mintha a világ királlyá választana”.
Kép: Arany fény.
Gondolat: Ez alátámasztja azt, hogy a világi hatalom, pozíció semmit sem ér Isten áldásához képest, vagy Isten áldása nélkül.
Jézus: Ne törekedjetek a világi hatalomra, hírnévre, mások elismerésére, tekintélyre, hanem legyetek szerények és alázatosak, őrizzétek lelketek tisztaságát, mert sokkal boldogabbak lesztek így itt a Földön és a Mennyben egyaránt.
9.
Egy Norvég férfi tanúságtételében olvastam: látta a Keresztényeket, ahogy fölemelkednek a levegőbe, és látta az Urat a felhőkben Angyalokkal. Látta, hogy a Keresztények hogyan hagyják maguk mögött cipőjüket, ruháikat, és minden mást, és hogyan kapnak gyönyörű hófehér ruhákat, majd egymás kezét fogva kört alkottak, és emelkedtek fölfelé az Úr felé.
Jézus: Most még hihetetlen a világ számára, de bizony meg fog történni az elragadtatás. Tiszta szívű gyermekeimet testestül-lelkestül láthatatlanná téve Angyalaim kiemelik a többiek közül, és ők minden anyagi dolgot otthagynak. A megszentelő kegyelem fehér ruháját adom rájuk, és viszem őket biztonságos helyre.
10.
Kép: Egy gömb alakú, arany külsejű tárgy. Egy pillanatban a gömb szétnyílt, és láttam, hogy piros béléssel van a gömb kibélelve, és van benne valami, ami nagyon értékes. A kinyílt gömb egy idő után becsukódott. A kinyílás-csukódás hasonlított egy szemhez.
Jézus: Szeretett Egyházamat, mint legkedvesebb kincsemet, arámat tekintetemben hordozom. Nem hagyom magára.
11.
Arról volt szó, amikor olyan sokat kell tenni másokért, hogy önmagunkra nem jut idő.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép: Egy kenyér, amit széttépnek.
Kép: Jézus a kereszten.
Jézus: Gyermekem, kövess Engem, látod, szinte széttéptek az emberek, amikor köztük jártam. Ne törődj vele, hogy minden idődet elrabolják, és nem tudsz magaddal foglalkozni. Miközben segítesz nekik, a saját lelkedet is táplálod, erősíted, gazdagítod.
12.
Misén, amikor a pap felemeli a kelyhet az oltárnál.
Kép: Mi emberek, mint megtört gömbök az oltár körül, felemeljük áldozatainkat az Ég felé, de annak sugárzása az Ég felé meg van törve, tökéletlen. Amikor a pap felemeli a Szentostyát vagy kelyhet, abból tökéletesség áramlik az Ég felé sugár alakjában.
Gondolat: Az Úr áldozata az egyetlen tökéletes áldozat, az Ő áldozata révén tudjuk mi emberek a mi tökéletlen áldozatainkat bemutatni.
Kép: Háromszög.
Hang: Tökéletes.
Jézus: Az Én áldozatom, amely a szentmisén történik az egész Szentháromság közreműködésével, tökéletes áldozat. A ti szenvedéseiteket és áldozataitokat ebben a tökéletes áldozatban elmerítve kell, hogy felajánljátok. Így válik az is tökéletessé.
13.
Kép: Az Úr mellkasi része előttem, gyönyörű bíbor ruhában van, a jobb kezét a Szent Szívére helyezte.
Kép: Fény.
Hang: Javulni.
Jézus: Igaznak és bűnösnek egyaránt javulni kell, hogy Szent Szívemet most már senki ne bántsa meg.
14.
Misén a pap beszélt Jézus megtestesüléséről, emberré válásáról, és az Oltáriszentségről.
Kép: Jézus felnőtt emberi alakban, de nagy fény sugárzik belőle, amit az ember szabad szemmel nem lát, mert az anyagi test a fény kisugárzását elfedi.
Kép: Az Oltáriszentségből is nagy fény árad, és amikor szentáldozáskor magunkhoz vesszük, a fény beborít minket, és bennünk ragyog.
Jézus: Megmutattam neked képekben, hogy Én és az Oltáriszentség ugyanaz vagyok, és kegyelmem fényét ontom a szentmisén résztvevő gyermekeimre.
15.
Kép: Mennyei Atya, nagyon szigorú.
Hang: Parancs!
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Atyám arca azért volt szigorú, mert már nem akarja tovább tűrni a hitetlenséget és gonoszságot, a Tízparancsolat semmibe vevését. De az Én irgalmas Szent Szívem további türelemért könyörög Hozzá.
16.
Hang: Isteni matematika.
Kép: Imára tett kezek balra fordulva, egy pillanatra úgy tűnt, mintha Pio atya sebes kezei lettek volna.
Jézus: Atyám Isteni logikájával támasztja alá, hogy miért nem kezdődtek el eddig az emberiségre váró nagy események. Látja az engesztelők kitartó imáit, áldozatait, kiszámolja, hányan tértek már meg a Figyelmeztetés első ígérete óta, és még mindig vár a megtérőre, mert mindenkit üdvözíteni akar.
17.
Szürke kép: Egy hosszú teremszoba, ahol jobbról-balról ágyak sorakoznak sűrűn egymás mellett. A baloldali ágysornál, az egyik ágy szélénél egy férfi ült velem háttal egy széken fehér hálóruhában.
Jézus: A háború alatt és után rengeteg beteg és haldokló lesz, készítsetek helyet nekik a középületekben. Azért láttad szürkében, mert ez a jövőben lesz, és nagyon nyomasztó feladat lesz.
18.
Kép: Egy összehajtott szürkés ruha.
Kép: Egy felfelé vezető lépcső alatt egy szerzetes nővér világosabb szürke ruhában és fátyolban, a fátyol széle fehér. A szerzetes nővér térdelve összegöngyölödik, a kezével a ruháját gyűri, sirat valamit.
Jézus: Az antikrisztus uralma alatt a nagy keresztényüldözéseket a szerzetesrendek feloszlatásával fogják kezdeni. A nővér siratja a rendjét.
19.
Egy férfi tanúságtételében, kit az Úr Jézus a pokolba vitt el: a férfi az ott lévőket kérdezte, hogy miért vannak ott, de mindegyik azt felelte, hogy az Úr mindenkit hívott magához, de ők voltak azok, akik megtagadták az Urat.
Egy alkoholista mondta, aki a pokolban szenvedett: „amikor elhagytam a földi, fizikai testemet, az üvegeket is ott kellett hagynom, de magammal hoztam az én bűnös vágyamat, bűnös kívánságaimat”.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Érzés: Akár pozitív, akár negatív érzések, vágyak, ezeket felerősödve visszük tovább a túlvilágba.
Jézus: Miután az ember lelke kiszabadul a test béklyójából, érzékei és érzelmei felerősödnek. A Mennyországban boldogabb lesz, mint a Földön volt, a Tisztítótűzben szomorúbb és bánatosabb lesz, mint mikor a Földön élt, és jobban fog szenvedni, mint a földi szenvedései között. A pokolban sokkal jobban fog gyűlölni, dühöngeni, keseregni és szenvedni, mint itt a Földön valaha tette. Ez azért van, mert a túlvilág egy másik dimenzió, amelyben minden kiteljesedettebb, erőteljesebb. Ugyanis már nem gátolja a test.
20.
Hangom: El akarok felejteni dolgokat.
Kép: Egy kis összegyűrt fehér papírcsomó, amelyet egy kéz elvesz. A kéz mozdulata olyan, mintha valamit magasan átugorna.
Jézus: Atyám segít neked, hogy tudj elfelejteni nyomasztó, kellemetlen dolgokat. A képen az összegyűrt papírcsomó ezeket jelképezi. Az életedből Isten kihagyja, átugorja ezeket a Számára már jelentéktelen dolgokat.
21.
Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Ahol az emberek elutasítják az Oltáriszentséget, mint utolsó mentőövüket, ott nem marad kő kövön semmi.”
Olvastam: Amikor a második világháború végén ledobták az atombombát Japánban Hirosimában, nem túl messze a robbanás helyétől egy nyolctagú jezsuita közösség imádkozta a rózsafüzért az Oltáriszentség előtt. Ők élve maradtak, miközben körbe-körbe szinte porrá vált minden. Ugyanúgy, amikor természeti katasztrófa, földrengés ért el egy területet, mint pl: New York vagy más, csak a Szűzanya szobra maradt meg épen, míg minden más porrá zúzódott.
Jézus: Megmentem azokat a lakóhelyeket, ahol rendszeresen szentségimádásokat tartanak, közösségekben összejönnek, engesztelnek, virrasztanak.
22.
Olvastam egy üzenetben: Jézus: „Az Én szeretetem a legnagyobb fegyver a gonoszság megállítására”.
Kép: A szeretet, mint egy nagy, arany fal, mely piros lángokban ég. A falnak nekiütközik egy erő, a gonosz ereje, mely a becsapódás következtében széthullik.
Jézus: Annak az embernek, aki tele van Istenszeretettel és felebaráti szeretettel, nem tud ártani a gonosz, mert a kísértések a belőle áradó szeretetsugaraktól lepattannak róla.
23.
Olvastam üzenetben: Jézus: „Az ördög ott tud igazán kibontakozni, ahol nem talál ellenfelet”.
Gondolat: A Bibliában is olvashatjuk, amikor Jézus arról beszélt, hogy ördögűzés után a gonosz lélek bolyong, majd visszatér a korábban elhagyott lélekhez 7 másik társával.
Érzés: A gonosz visszatérése akkor lehetséges, ha nem gyakorolja az ember megfelelően a hitet és a szeretetet, a lelke nem töltődik ki Istennel.
Jézus: Aki nincs felvértezve lelki fegyverekkel, bűnbánattal, hittel, Istenszeretettel, megbocsátó szeretettel, azt nagyon könnyen legyűri ellenségem. Szinte felkínálja magát neki. De aki használja ezeket a lelki fegyvereket, azt nem tudja megközelíteni.
24.
Egy lelki testvérrel beszélgettünk a Karmelita rend keresztjéről.
Kép: Egy valaki mellkasára több, 4-5 szerzetesrend keresztjét tűzték ki.
Jézus: A szerzetesrendek egységben vannak egymással, mert mindnyájan az igaz, hagyományos Kereszténység képviselői, de mindegyiküknek megvan a sajátossága, az egyénisége.
25.
Misén egy pap arról beszélt, hogy egyes kutatók megállapították, hogy az agyban van egy rész vagy lebeny, amely akkor aktiválódik, amikor imádkozunk, elmélkedünk, elmerülünk Istenben. Ha nem imádkozunk, nem elmélkedünk, az agynak az a területe nem aktiválódik.
Érzés: Egy alkalommal úgy éreztem, hogy minden porcikámban szétestem. Így mentem el szentmisére, és így járultam szentáldozáshoz. A szentáldozás után azonnal éreztem az Oltáriszentség óriási erejét, mely a fejemben kezdte kifejteni a hatását, majd a mellkasomban, törzsemben, majd kezeimben, lábaimban. A szentmise után úgy mentem ki a templomból, mint egy gyógyult ember.
Jézus: Az embernél az agy az eszköz, és a lélek az úr. Lélek nélkül az agy nem működik. A lélek az agyat arra inspirálja, hogy gondolatokat termeljen. Ezek a gondolatok aktiválják az érzelmeket és a cselekedeteket. Ezért, amikor mély lelki élményed van, az először az agyadban kezdődik el, és lassan betölti az egész lényedet.