2011. április 14., csütörtök

Nagyheti 9-ed április 14-étől április 22-éig

Kedves Testvérek!

Vassula kérte, hogy tartsunk 9-edet, vagyis kezdjük el imádkozni kilenc napon át a Jézus Szíve kilencedet április 14-e csütörtöktől Nagypéntekig április 22-ig. (a Jézus Szíve 9-ed minden IÉI könyve elején megtalálható.) Idézet a korábbi leveléből:

„A kilenced alatt csökkentsük minimálisra (vagy hagyjuk el) a húst, a halat és a szárnyasokat, ill. két vagy három napon csak vizet, kávét, teát és kenyeret együnk.

A kilencedet az Egységért az Igaz Élet Istenben üzenet terjedéséért és azokért, ajánljuk felajánlani, akik akadályokat gördítenek az utunkba.

Köszönöm mindannyiótoknak a lelkesedést és az együttműködést.”

Krisztusban:

Vassula

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Fájdalmam ma még nagyobb, mint Keresztre feszítésemkor…


2011. április 13. szerda; 23:00


Szeretett leányom, ma éjjel sírok nagy szomorúságomban az emberiség bűnei miatt, amelyek most oly nagy erősséggel fokozódnak, ahogy a világban közeledik az a pillanat, amikor keresztre feszítésem Szenvedéstörténetét (Passióját) felelevenítik. Fájdalmam még nagyobb, mint annak idején, amikor először feszítettek keresztre Engem. Most újra átélem azokat a kínokat, amelyeket elszenvedtem, ahogyan az emberiség bűnei átdöfik Szívemet, mint egy lándzsa, mely most hosszabb, élesebb és fájdalmasabb.


Halljátok meg Kéréseimet. Halljátok meg Sírásomat. Mindannyian. Vigasztaljatok meg ebben a haláltusában, amelyet ma elszenvedek. Tanúja kell, hogy legyek mindennap, annak a mély szomorúságnak, a fájdalomnak és kínnak, amelyet az ember – ember ellen, ember – gyermekek ellen követ el. Ezeknek a gyilkosoknak nincs lelkiismeret furdalásuk, annyira megfertőzte sötét lelküket a sátán, a csaló.


Ő egyikőtök iránt sem mutat irgalmat, mert neki nincs is lelke. Mégis az emberek buta módon, mintha vakok lennének, áldozatul esnek kísértéseinek. Mint rabszolgák engedik, hogy beszippantsa őket a félelmetes sötétség, úgy hogy rátok kell hagyatkoznom híveim, kitartó imátokra, hogy az ilyen lelkek megmeneküljenek.


Fájdalmaim napról-napra fokozódnak. A bűnt az emberek nem annak látják, mint ami az valójában. A legalapvetőbb szintjén ez nem más, mint az önszeretet. A legrosszabb esetben, ez a szeretet minden olyan dologra irányul, amely másokban kárt okoz – a becstelenség, az erőszak, a csalás és a gyilkosság által. Miért hunynak szemet az emberek, amikor tanúi az ilyen gonosztetteknek?  Azok az áldozatok is emberek, mint ti magatok. Imádkozzatok sokat ezekért a tettesekért, mert ők is áldozatok. Őket, Gyermekeim, a csaló tőrbe csalta, de sokan még csak el sem fogadják létezését.


Az idő most egyre közeledik, amikor Szavamat valóban hallani fogják ismét a földön. Kérve – kérlek benneteket, magyarázzatok el mindenkinek, hogy Irgalmasságomnak hamarosan tanúi lesznek a földön, az elközelgő misztikus események során. Nagyon fontos elmondani, annyi embernek, amennyinek csak lehetséges, hogy kérjék meg Istent, az Örök Atyát, hogy bocsássa meg mindannyiatoknak az eddig elkövetett bűnöket. Most azonnal tegyétek ezt meg. És gyorsan. Mentsétek meg saját lelketeket és mások lelkét. Habár a megtérés terjedni fog, egyes szerencsétlen lelkek, mégsem fogják a sokkot túlélni. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne haljanak meg halálos bűnben.


Kérlek benneteket, a böjt ideje alatt emlékezzetek Szenvedéstörténetemre (Passiómra), áldozatomon elmélkedve, amelyet önként hoztam mindannyiatokért, hogy megmenekülhessetek. Majd értsétek meg, hogy a Nagyfigyelmeztetés, a Lelkiismeret Átvilágítása, az Én Irgalmasságom következő ajándéka az emberiség számára. Terjesszétek a megtérést mindenhol. Segítsetek legyőzni a csalót, azáltal, hogy az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok, a lelkek megmentésért.


Bízzatok most Bennem, és vigyetek vissza szívetekbe Engem. Egyesüljetek egymással, hogy megmentsétek az emberiséget a szeretet által.


A ti Isteni Megváltótok


Jézus Krisztus,


Istennek, a Mindenható Atyának, minden dolog Megteremtőjének és Alkotójának Fia