2009. június 26., péntek

Medjugorjei Üzenetek , 2009. június

2009. június 2.
Drága Gyermekek! Szeretetem a ti teljes és feltétel nélküli szereteteteket kéri, mely nem hagy ugyanolyannak benneteket, hanem megváltoztat és Fiamba vetett bizalomra tanít titeket. Gyermekeim, szeretetemmel megmentelek és Fiam jóságának igaz tanúivá teszlek benneteket. Ezért, gyermekeim, ne féljetek Fiam nevében tanúságot tenni a szeretetről. Köszönöm nektek.
Amikor a Szűzanya elment, Mirjana egy keresztet látott, melynek középpontjában töviskoronás szív volt.

2009. június 25. Ivanka éves jelenése
Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2009. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Gospa miután átadta Ivankának a 10. titkot, azt mondta, hogy élete végéig, minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ebben az évben is. A jelenés Ivanka családi házában volt, ahol csak Ivanka családja, férje és három gyermeke volt jelen.
A jelenés után ezeket mondta Ivanka:
A Gospa 10 percet maradt, és a 10. titokról beszélt nekem.
Azt mondta a Gospa: „Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy legyetek a béke apostolai. Béke, béke, béke.”

2009. június 25. A jelenések 28. évfordulója
„Drága gyermekek! Örüljetek velem, örömmel térjetek meg és adjatok hálát Istennek jelenlétem ajándékáért közöttetek. Imádkozzatok, hogy a szívetekben Isten legyen életetek középpontjában és tegyetek tanúságot az életetekkel, gyermekeim, hogy minden teremtmény megérezze Isten szeretetét. Legyetek az én kinyújtott kezem minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”