2014. február 25., kedd

Égi Édesanyánk 2014. február 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Ti legyetek az imádság!
 
"Drága gyermekek!
Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten.
Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva "igent" mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."(2014. február 25.)


A Boldogságos Szűz Mára üzenetével azok felé fordul, akik szeretnék meghallani és meg is hallják azt. Ők azok, akik lelkileg felébredtek. Azok, akik imádkoznak és megtapasztalják, hogy Isten jelen van az életükben. Ők azok, akik megengedték, hogy Isten a szívükben lakjon. Ők azok, akik imádsággal helyet készítettek Istennek, hogy beléphessen és közbenjárhasson az emberért. Szűz Mária azt szeretné, hogy Isten ezen jelenléte gyümölcsöző és tanúságtevő legyen. Istent nem tarthatjuk meg önmagunknak. Isten rajtunk keresztül szeretné magához vonzani az embereket. A mi dolgunk nem az, hogy meggyőzzük az embereket Isten létezéséről, hanem, hogy tanúságot tegyünk róla, nem annyira szavainkkal, sokkal inkább az életünkkel.
A Szűzanya ebben az üzenetében is, de a korábbiakban is összeköti az imádságot a békével. Akik távol vannak az imától, azok nem birtokolhatják a békét. 1995. március 25-i üzenetében a Szűzanya világosan mondja: „… Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak és nincs szeretet ott, ahol nincs hit.” Az ima összeköt bennünket Istennel, Isten pedig a mi egyetlen békénk. Ezt világosan mondja Szent Ágoston is:„Nyugtalan a mi szívünk Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned.” A zsoltáros is ezt mondja: „Csak Istenben keress megnyugvást lelkem”. Isten akkor léphet oda hozzánk, békéjét és önmagát ajándékozva nekünk, ha napjainkban megteremtjük a béke oázisát, vagyis időnkből tudunk Istennek ajándékozni, amelyben neki adjuk önmagunkat, mindazt, ami vagyunk, és ami bennünk van. Bennünk pedig mély vágy van az örökkévalóságra, vágy Isten után. Csakis Ő tudja teljes mértékben betölteni ezt a vágyunkat.
Amikor a Szűzanya azt mondja: ti legyetek imádság, akkor azt szeretné mondani, engedjük meg Istennek, hogy átalakítsa szívünket és tegye szívéhez hasonlóvá. Szent Ferencről életrajzírói azt mondják, hogy nem csak imádkozott, hanem imádsággá vált. Teljesen imává változott. Az ima olyan, mint a csatorna, amely összeköt bennünket a forrással, vagyis Istennel. Imádsággá lenni azt jelenti, megtérni és Mária szívéhez hasonlóvá válni.
A lélek nagy mesterei mindannyian egyetértenek abban, hogy az ima erőfeszítés és harc. Az ima és a kényelem nem jár együtt. Az imádságért érdemes harcolni. Az ima beszélgetés és találkozás Istennel. Minden találkozáshoz időre van szükség. Jól tudjuk, ha gyorsan, szokásból, megfelelő idő odaszentelése nélkül imádkozunk, az ilyen ima nem hozhat békét számunkra. Ilyenkor Istennek csak üres szavakat mondunk, szívünk pedig zárva marad és aggódóvá lesz. Attól az imától, amit kapkodva végzünk, még üresebbek és fáradtabbak leszünk. Az ima a lélek pihenése. Az ima Istennel való beszélgetés, amelyben kinyilvánítjuk szívünk vágyait, Isten pedig szívének kincseit ajándékozza nekünk.
Engedjük meg Szűz Máriának, hogy vezessen bennünket, és Isten szeretetének és a Szűzanya köztünk való jelenlétének tanúivá legyünk.
 
Imádság
            Szűz Mária, Te, aki szeretettel és édesanyai gondoskodással teljes vagy minden gyermeked iránt, add, hogy megtapasztalhassuk szereteted, hogy meggyógyuljunk és örömtelivé legyünk. Rád bízom mindazokat, akik általad keresik az Istent. Könyörögd ki számunkra, hogy mi is Istent hordozzuk szívünkben és tanúságot tegyünk róla mindazoknak, akik távol vannak tőle és a békétől. Töltsd be szívünket kegyelmeddel és közelségeddel, de különösen azokét, akik aggódnak, remény nélkül, sötétségben élnek. Nyisd meg szemüket a lelkiekre, hogy megismerjék az élet igazságát és az örökkévalóságot. Imádkozd ki számunkra az állhatatosságot, hogy soha ne fáradjunk bele Isten keresésébe és egyre jobban vágyakozzunk utána. Ó, Mária, Te, aki kegyelemmel és Istennel teljes vagy, járj közben értünk Fiadnál. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nektek, két Tanúm a Földön, helyt kell állnotok

2014. február 24. hétfő, 16:00
Drága szeretett leányom, az Én ellenségeim nem a hamis vallások hierarchiáján belül találhatók. Sokan e lelkek közül egyszerűen nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, de amikor Én megismertetem Magam velük, akkor el fognak fogadni Engem. Az összes közül azok a legveszélyesebbek, akik a legnagyobb hitehagyást a háttérből fogják irányítani földi Egyházamon belül.
Nem mindenki Tőlem való, aki szolgáim öltözékét viseli; de tudnotok kell a következőt: Az Én Órám közel van, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt a hitehagyás csapása le fog ereszkedni, és fel fogja falni földi Egyházamat. Akárcsak, mint a báránybőrbe bújt farkasok, el fogják bolondítani a világot, elhitetvén azt, hogy Isten Háza minden hitfelekezetet elfogad, beleértve azokat is, akik tagadnak Engem, Jézus Krisztust, és arról fognak benneteket meggyőzni, hogy ez az utálat a világ legnagyobb evangelizálása lesz, melyet a világ valaha is látott. És ez nyomban felkelti majd Isten Haragját. Miközben a világot és annak minden vallását beszippantják ebbe az új, hamis egyházba, szabad lesz az út számukra, hogy büszkén „kicsinosítsák” a törvénytelenség emberét.
Miközben azok, akik éberek maradnak Figyelmeztetésemre, és akik továbbra is kiállnak Szavam mellett, szenvednek, Én is erőt fogok adni nektek e szomorú esemény elviselésére. Ezek a csalók, aki becsempészték útjaikat Egyházamba, sokakat meg fognak téveszteni, és milliókat fognak továbbra is becsapni, beleértve minden Keresztény felekezetet, valamint azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. E csalók mindegyike a hitehagyást fogja terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak kialakítani a világ számára. Egyetlen más vallást sem fognak megtűrni, kivéve az új hamis tant – a Pokol tanát. A Keresztény és a Zsidó vallás lesz az a két vallás, amelyből a Maradék ki fog alakulni.
Amikor Próféciáim majd könnyeket csalnak a szemetekbe, akkor tudni fogjátok, hogy hűségesek maradtok Hozzám, Jézusotokhoz, mert Én e Küldetésen keresztül acélidegekkel és szilárd elhatározással áldalak meg benneteket.
Nektek, két Tanúm a Földön, helyt kell állnotok. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, amelyek el akarnak benneteket távolítani Tőlem, és legyetek mindenkor állhatatosak az Irántam való szeretetetekben. Az Én Maradék Egyházam e Küldetés tagjaiból, valamint azon kívüliekből fog megalakulni. Ti, akik most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, szintén be lesztek vonva földi Maradék hadseregembe. Azon a napon, amikor ez megtörténik, ti fel fogjátok ismerni, hogy az Igazság Könyve valóban egy Mennyei Ajándék volt számotokra, hogy segítsen benneteket végső utazásotok során, mely Királyságomhoz és az Örök Élethez vezet. Csak akkor fogtok örülni, és csak akkor lesztek rettenthetetlenek, mert minden bizalmatok meglesz, amire szükség van, hogy Istennek dicsőséget hozzatok.
Jézusotok

Mi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban?


Mi a teendő, ha már részt vettél New Age praktikákban, és rájöttél, hogy ez nem megfelelő keresztények számára? - dr. Gareth Leyson írása.
Először is bizonyos lehetsz abban, hogy bár valami rosszat tehettél az Úr szemében, eddig csak vétkeztél, mert tudtad, hogy az rossz dolog. Minél jobban gyötrő gondolataid vannak arról, hogy benne vagy – és ezt csak Te tudod megítélni-, annál nagyobb a felelősséged.
  Ha vétkeztél, akkor keress papot, és gyónjad meg bűneidet a lehető leghamarabb. Ha inkább privátban választanád, hogy „bocsáss meg Jézus”, emlékezz arra, hogy Ő csak a papoknak adta meg a feloldozás hatalmát a bűneink alól. Gondoltál-e arra, hogy a gyónás egy lelki terápia, ahol alázatos cselekedeted eredménye a bizonyosság arra, hogy lelked megtisztult?
  Az egyház elismeri a gonosz lelkek létezését (melyeket időnként démonnak, bukott angyalnak hívnak). Az ilyen lelkek képesek fáradtság, csüggedtség és szokásos kísértés előidézésére (ezek bármelyikét természetes emberi és biológiai tényezők is okozhatják). A tesztet helyenként*-gal jelöltem, ezek a veszélyes területek, ahol sebezhetővé válhatsz gonosz szellemek által, különösen akkor, ha szándékkal más szellemi erőkhöz folyamodsz, nem pedig az Atya Istenhez, Jézus Krisztushoz vagy a Szentlélekhez. Ebben az esetben olyan keresztények segítségét kell keresned, akik gyakorlottak a „szabadítás” szolgálatában – figyelem, sok papnak nincs gyakorlata vagy felkészültsége ehhez.

Lista katolikusoknak a „New Age” szellemi praktikákról

A következő kérdések segítenek feltárni, hogy bármilyen szellemi technika, terápia vagy „New Age praktika” alkalmazható-e egy keresztény ember által. A KEK rövidítés a Katolikus Egyház Katekizmusát jelöli.

1. Az ezt gyakorló ember kéri-e kifejezetten Isten segítségét a praktika megvalósításához, vagy magyarázza, hogy a praktika „szellemi energiája” Istentől származik?
  Ha igen, először győződjünk meg arról, hogy amikor Istenhez folyamodnak, az egy kereszténynek valóban Őt jelenti-e, a háromságot alkotó Istent, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy személyben. Bármilyen más „isten” segítségét kérni a bálványimádás bűnét jelenti (ld. KEK 2113).*
  Másodszor, az ezt gyakorló érvel-e azzal, hogy Isten segítsége garantált, vagy Istent alázattal kéri, hogy segítsen anélkül, hogy megígérné, mit fog Ő tenni? Csak a hét szentség esetében, vagy ahol a Biblia világosan megígéri, vagy a prófécia valódi isteni adománya esetén garantálhatjuk Isten cselekedetét. Más esetben, ha valaki abszolút ígéretet tesz Isten segítségére, az túl messze megy és vétkezik.

2. Az ezt gyakorló ember érvel-e azzal, hogy intelligens szellemek segítik – például angyalok, démonok, holt lelkek vagy „szellemi vezetők” -, avagy beszélnek-e „channelling”-ről?
  Az angyalokhoz, szentekhez, szent lelkekhez való fordulás egyetlen legitim módja, ha kérjük, hogy imádkozzanak értünk, vagy segítsenek nekünk az Úr akarata szerint. Bármi más kísérlet a spirituális teremtények erejének használatához, különösen kérni azt, hogy lépjenek kapcsolatba velünk, a bálványimádás bűnét jelenti.

3. Hivatkozik- e az ezt gyakorló ember, hogy tud kezelni vagy függ bármilyen fajta unintelligens „spirituális energiától”?
Ha igen, ezt hívják a varázslás bűnének (KEK 2117), ami tilos, még a „gyógyító terápiák” esetén is.*

4. Valószínű vagy lehetséges-e, hogy a terápia általában, vagy egy ezt gyakorló ember módszere titokban lelkekhez folyamodik? Figyelem, a titkos elem lehet például egy varázsvessző vagy inga olyan keverékek fölött, amit homeopátia vagy aromaterápia során használnak.
  Ilyen praktikákban részt venni anélkül, hogy tudnánk erről, nem bűn, de lehetnek negatív szellemi hatásai.*

5. Megfelel-e a gyakorlat a keresztény tanításnak Jézusról és az emberi teremtés természetéről?
Itt igen hasznos lenne hivatkozni a Jézus Krisztus, az élő víz hordozója vatikáni dokumentumra, amit a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa készített.

Isten olyan teremtmény-e, akivel kapcsolatba kerülünk, avagy valami, amit használunk, vagy egy erő, amit kihasználunk?
Egy Jézus Krisztus van-e, avagy ezer?
Az emberi teremtmény: univerzális teremtmények, avagy vannak-e egyének?
Megmentjük-e magunkat, avagy az üdvösség Isten ingyenes ajándéka?
Kitaláljuk-e az igazságot, avagy magunkévá tesszük?
Ima és meditáció: magunkhoz szólunk-e avagy Istenhez?
Megkíséreljük ellenállni a bűnnek, avagy elfogadjuk, hogy van ilyen dolog?
Törekszünk-e elvetni, avagy elfogadjuk a szenvedést és a halált?
Kibújunk-e a társadalmi elkötelezettség alól, avagy törekszünk erre?
A csillagokban van-e megírva a jövőnk, avagy segítünk azt felépíteni?
A New Age praktikák által javasolt legvalószínűbb alternatívák azt sugallják, hogy „Te vagy Isten”, már együtt vagy Istennel, azzá válhatsz vagy közelebb kerülhetsz tisztán a saját elért érdemeid alapján; és hogy Jézus csak egy a sok „Krisztus” közül.
Bűn tudva részt venni bármilyen praktikában, melynek alapja ellentétben áll az isteni igazsággal, ami elutasítja az Ő országát.

6. Van-e jó ok azt hinni, hogy ez valóban hatékony, ami megtapasztalt evidencián vagy a terápia működésén alapul?
Ha nincs jó okunk, ami vagy ésszerű (beleértve a tudományos kutatást), vagy a keresztény hiten alapszik, akkor a praktika babonán alapszik (KEK 2110-2111).

7. Őszinte vagyok-e, és tanításom nyilvánvaló-e az általam hirdetett vagy ajánlott módszerrel kapcsolatban?
Egy praktika hirdetése vagy biztosítása morális felelősséggel jár a többiekre és magadra nézve is. Ha ennek csak anekdotikus alapja van, akkor ez is bűn lehet az igazság ellen.

8. Saját részvételem ebben a praktikában helytelen véleményt alakíthat-e ki másokban a kereszténységről, vagy bűnre vezet-e keresztényeket? (Ennek megválaszolásához mérlegelni kell az ezt gyakorló ember „spirituális jelentőségét”, eredeti kultúrájában és a saját kultúrádban.)
Minden keresztény felel bátorítani minden személyt a világon, hogy elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és Szabadítójuknak a bűntől, még ha a katolikusok ezen kötelességüket az evangélikus keresztényektől eltérően is közelítik meg. Komoly dolog bárkit vezetni, hogy azt higgye: jó dolog Jézus Krisztuson kívüli spirituális hatalmakhoz fordulni. Ezért mérlegelnünk kell azt a benyomást, amit másokban keltünk, hogy olyan praktikát alkalmazzunk, ami megfelelt minden próbán.

9. Olyan módon használom-e a praktikát, ami Krisztus uralma alatti, és jövőmet teljes mértékben rá bízom?
Bízunk-e Jézusban? Ha bármilyen jóst használunk arra, hogy jövőnkbe lássunk, akkor hallgatólagosan azt mondjuk, hogy nem bízunk Benne, ez pedig bűn.

Ha nem zártál ki egy New Age praktikát a fenti kilenc tesztkérdés során, jó ötlet Jézust kérni egy imában, hogy vezessen és védelmezzen, amíg azt használod, és imádkozni azért, hogy senki se essen bűnbe a te példád miatt.
Írta: dr. Gareth Leyson
(Forrás: Facebook)

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. február 21. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…„Drága gyermekeim! Én Mindenható vagyok. Bármit megadhatok, amit ebben az órában kértek. Meg is kaptok mindent, ami örök javatokat szolgálja. Most azt mondom nektek: ebben az órában elsősorban a bűnösök megtéréséért imádkozzatok, mert most erre van a legnagyobb szükség. A sátán tombol, mert tudja, hogy uralma végéhez közeledik. Szeretne mindenkit felfalni, és mindenütt mindig kísért. Ezért kell az ima, hogy feltartóztassa, és hatástalanítsa ténykedéseit. Ha sokan imádkoztok, vagy csak egy-egy ember, de szívből és hittel, megadom a kísértett személyeknek a kegyelmet, hogy mondjanak ellene a sátánnak, és így semmi hatalma nem lehet fölöttük. Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: 2 Péter 2, 1-3: „…föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még Megváltó Urukat is tagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra. Sokan követik majd őket erkölcstelenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást. Kapzsiságukban megkísérelik, hogy hízelgő szavakkal becsapjanak majd titeket. De már rég kimondatott az ítélet, s pusztulásukat nem kerülhetik el.”
Jézus: „Ez van most, és még inkább ez lesz.”

2014. február 23. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…Drága gyermekeim, Szívemnek választottjai! Ti egyedül annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva az Élet Könyvében! Mondom nektek, ez a legnagyobb kegyelem. Ezért őrizzétek meg lelketeket, amíg e földön éltek, az életszentségben, és törekedjetek mindig a jóra! Legyen megbocsátás a szívetekben, és mondjatok áldást ellenségeitekre! Áldjatok mindenkit egyformán! Jótevőiteket éppúgy, mint rágalmazóitokat. Ne foglalkozzatok a titeket ért sérelmekkel! Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Ha ti azt tudnátok, mennyi büntetést kell elszenvedni minden bűnért a pokolban és a tisztítótűzben, akkor kivétel nélkül mindnyájan szentül élnétek. Igazságosságom ugyanis épp oly tökéletes, mint irgalmasságom. Mondom nektek, mint ahogy egy betű nem veszhet el a törvényből, hanem beteljesítem azt, úgy minden bűnnek következménye van, mindent le kell vezekelni. Ha például egy háziasszony nem zárja el időben a gázlángot az étel alatt, az túlfő, majd leég, végül szemétbe való, nem alkalmas emberi fogyasztásra. Így van ez a bűnökkel is. Ha nem mondotok ellene rögtön a kísértésnek, elhatalmasodik fölöttetek, és ha beleegyeztek, a sátán tanyát ver bennetek, kisajátítja lelketeket, testeteket, míg végül a bűn rabjai lesztek, és az örök tűzbe, a kárhozatban taszít titeket.
Kicsinyeim! Tartsátok állandóan tisztán a gondolataitokat! Ne engedjetek be oda sem kísértést, se bűnt! Akkor tehetetlen lesz veletek ellenfelem. Helyette töltsétek meg elméteket szent és tiszta gondolatokkal! Olvassátok a Szentírást, főleg az Evangéliumot és az Újszövetséget! Gondoljatok Rám gyakran, mennyit szenvedtem lelketek üdvösségéért! Adjatok hálát, mondjátok gyakran a Te Deumot! (Hozsanna 276.A Hála-adásra). Szeressetek viszont Engem lángolóan! Ha kell, az életeteket is adjátok oda Értem, amiképpen Én is odaadtam értetek. Éljetek mindenkivel szeretetben! Ne kritizáljatok, és ne ítéljetek meg senkit, inkább imádkozzatok értük! Itt a földön a sátán mindenkit kísért, de az ima ereje elűzi a kísértést. Hamarosan megálltok ítélőszékem előtt. Akkor felvonultatom előttetek szavaimat, mint üdvösségre vezető kegyelmeimet. Számon kérlek benneteket, hogyan sáfárkodtatok a nektek juttatott talentumokkal. Tettekre váltottátok-e, és tovább adtátok-e a környezetetekben élő testvéreiteknek? Vigyázzatok! Ma még kérlek, de holnap már ítélek. A saját érdeketekben figyelmeztetlek benneteket. Tartsátok meg törvényeimet! Éljetek szentül, mert erre hívtalak meg mindnyájatokat! Megáldalak titeket Szívem féltő szeretetével, amely meg akar oltalmazni a bűnnek még az árnyékától is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid. 9,27. „…az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része…”

2014. február 24. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő gyorsan elszáll. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok, mit hoz a holnap! Éljetek halálra készen, mert egyikőtök sem tudja, mikor kell megállni ítélőszékem előtt! Ezeket azért mondom, mert sokan közületek úgy éltek, mintha Isten nem létezne. Szemet hunytok törvényeim fölött, és nem törődtök vele, hogy mi lesz halálotok után. Nos, Én megmondom nektek: halál nincs. Csak a testetek oszlik fel, de a lelketek örökké élni fog. Ezért mondja a Szentírás: „Féltékenyen szereti Isten a lelket, amelynek Ő adott bennünk otthont.” (Jakab 4,5.)
Gyermekeim! Ezért figyelmeztetlek benneteket, mert szeretlek titeket, és nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Halálotok után három út áll előttetek:
1. a mennyország mindazok számára, akik szentül éltek a földön, vagyis evangéliumi életszentségben, ami azt jelenti, hogy tettekre váltottátok tanításomat.
2. tisztítótűz. Ide azok mennek, akik megbánták bűneiket, de jóvátenni már nem tudták, ezért a köteles adósságot a tisztítótűz jótékony lángjaiban kell letörleszteniük.
3. pokol. Ide azok mennek, akik életük végéig sem bánták meg bűneiket, gonosz, vétkes cselekedeteikkel a sátánt szolgálták, gyűlöltek és megvetettek Engem és törvényeimet. Az ilyenek fogják Tőlem hallani: Távozzatok, ti átkozottak! Ott lesz sírás, és fogcsikorgatás. A tűz és a férgek fogják kínozni őket örökké. Elképzelni sem tudjátok, mit jelentenek ezek a szavak.
Azért mondom nektek: térjetek meg Hozzám, amíg még testben éltek, mert onnan már nincs többé visszaút! Ne éljetek vissza kegyelmemmel, ne vessétek meg hívó szavamat! Mondom nektek: életetek végén számot adtok minden kegyelemről, amelyeket visszautasítottatok. Fogadjátok meg hívó szavamat! Engedjétek magatokat megmenteni! Erre áldalak meg mindnyájatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: 1 Péter 1, 24-25: „Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad.”

Hamis szellemi irányzatok

a). A neoprotestáns jellegű "karizmatikus" vándorprédikátorok
Kumulatív ismertetõjelek:
- Küldetésük nem gyökerezik semmiben, nem küldte õket senki ( sem az egyház, sem a püspök, stb.) és visszaélnek a Szentírással;
- Hamis tanokat hirdetnek (manapság különösen az anyagiak terén - testiség);
- Csodákat mûvelnek, amelyek nagyon látványosak ( az emberek legyintésre/suhintásra való tömeges földre döntése);
- Önteltek és arogánsak, az állítólagos adományaikat agresszívan és hatalmaskodó módon gyakorolják ( kevélység, alázat hiánya);
- Szolgálataikért, szolgálataik után pénzadományokat kérnek, követelnek, bankszámlájaikra pézutalásokat igényelnek ( ingyen kaptátok, ingyen adjátok);
- A hit és a gyógyítás adományával visszaélve lelki zsarolást végeznek ( ha kételkedsz Isten visszaveszi gyógyulásod, ha nem adakozol Isten visszavonja kegyelmét, stb.)
- Gyakran történelmi egyházakból származnak és miután bizonyos beavatások által hosszabb ( harminc perctől több óráig) önkivületi állapotba estek, csodás adományokra tettek szert ( ezt ne tévesszük össze a lélekben való elnyugvással, ami a Szentlélek mûve);
- A történelmi egyházakat szidják, megvetik és ellenük propagandát folytatnak (szektás magatartás);
- Képtelenek ökumenikus közremüködésre, sõt a testvéri csapatmunkára is, és csakis az ökényuralom eszközével érvényesülnek a közösség élén ( diktatórikus hajlamok);

b). A nemzeti ezoterikus-újpogány keresztények
Kumulatív ismertetõjelek:
- Ezek általában történelmi keresztény egyház tagjai, azonban nem ismerik egyházuk tanait , vagy nem ismerik el és nem is követik ( a tudatlanság és az ignorancia melegágya);
- Felhasználják a történelmi keresztény egyházak szimbólumait, jelképeit, kultusztárgyait, hagyományait, népi szokásait, szent helyeit, de mindezt egy teljesen más hittel és tartalommal töltik meg ( a felszínes, hitüket nem ismerõ, hagyományokkal megelégedõ hívõk becsapása);
- Meglovagolják a nemzeti érzékenységet, a trianoni sérülést és visszaélnek vele;
- Bizonyos, történelmileg meghatározó, nemzeti, hatalmi jelképek körül bálványimádó kultuszt alakítanak ki ( korona, kard, zászló elõtt való hajlongás, imádkozás és azoknak csókolgatása);
- Nyiltan vallják, hogy az õsi, pogány, sámánista vallás volt az igazi és azt bitorolták el jogtalanul a mai keresztény papok, lelkészek;
- Panteista felfogásuk van, az egy-minden, minden-egy kozmikus hit, amelyben a teremett világ azonos Istennel;
- Tagadják a Szenlélek Úristent és a szellemi megnyilvánulásokat ( persze a gonosz lelkek mûködését) megtévesztõ módon energiáknak nevezik ( a Föld Anya kisugárzása, bizonyos helyeken, pontokon);
- Áltudományokkal és áltudományos módszerekkel tévesztik meg az embereket a történelem és a gyógyászat területein;
- Tanításokat és beavatásokat végeznek, amely által ártatlan lekeket szolgáltatnak ki az ördögnek, veszélyes szellemi megkötözöttségeket okozva;
- Mindenféle mágiát, boszorkányságokat, varázslásokat, ráolvasásokat végeznek akár hagyományos módon ( tarott kártya, csontkovácsolás, stb.) vagy akár a New Age-bõl átvett új formákban ( reiki, ezoterika, bioenergia, fénymeditáció, transzcendentális meditáció, kínai gyógymódok, stb).

c). A keresztény hamis látnokok
Tudnivalók és kumulatív ismertetõjelek:
- Az Egyház vallja és tanítja, hogy Isten adhat magánkinyilatkoztatást;
- Az Egyház tanítja, hogy az apostolok korával a kinyilatkoztatás lezárult és az elegendõ minden ember üdvösségéhez. A magánkinyilatkoztatások csak ráterelik a figyelmet a kinyilatkoztatás egy-egy elhanyagolt részére, különösen akkor, amikor a bûn elszaporodik és veszély közeleg;
- A látnok és a magánkinyilatkoztatás elfogadása nem kötelezõ és nem szükséges az üdvösséghez. Sõt, nagyon is jogos, hogy egy látnokban kételkedjünk ( Bernadett az elsõ látomásánál arra gondolt, hogy látomása az ördögtõl van);
- Ha hiszünk is egy látnoknak, nincs jogunk azt hiresztelni, hogy õ Isten embere, akinek üzeneteit kötelezõ elfogadni. Ilyenekkel nem szabad félelmet és gátlásokat okozni az emberekben.
- A hamis látnokok üzenetei zavarosak, átláthatatlanok, rendszerezhetetlenek és egyszerűen nem egyeznek a Szentírással;
- A hamis látnokokon jelenhetnek meg jelek és csodák, mint a golgotai szenvedés jelei, sõt vérzõ sebek is;
- A hamis látnokok miközben megjátszodják az alázatot, tulajdonképpen önfejüek, senkinek sem engedelmeskednek és õk mindig a figyelem központjában akarnak lenni;
- A hamis látnokok gyakran ráhajtanak a nyerészkedésre és egy egész üzletágat hoznak létre;
- A hamis látnokok dicsõségre, hírnévre és követõkre vágynak és tesznek szert ( kiadott könyvek sokassága, zarándokok, elõadások, amelyen sok elhitetett ember jelenik meg);

d). A zûrzavart keltő keresztények
A zûrzavar emberei azok, akik természetüktõl fogva nyughatatlanok és a gonosz lélek befolyására zûrzavart okoznak a krisztusi közösségben.
A zûrzavarkeltés egyes formái:
- amikor egy fontos döntést meghozzatalánál valaki a lényegesrõl mindig a lényegtelenre tereli a figyelmet ( aláássa a hatékonyságot, megbénítja a közösséget);
- amikor valaki folyton látomásairól és állitólagos istenélményeirõl beszél ( önmagára tereli mindig a figyelmet);
- amikor valaki folyton ellenkezik és minden javaslatra más javaslata van ( az egység ellen van, a folytonos ellenkezés az ördög szokása);
- amikor valaki folyton túlhevülten, izgága módon dicséri Istent, elszakadva a józanságtól (a hitelességet ássa alá);
- amikor valaki túlzott vallásos gyakorlatokra sürget, mint például túlzott böjt vagy túlzottan intenzív ima, idõben és tartalomban ( a szamár testvér túlhajtása – lázadást vagy lankadást eredményez);
És még lehetne folytatni ... (A fentiekben szándékosan nem esik szó a nyugati világot bejáró hindu gurukról, buddhista mesterekrõl, New Age-es iskolákról, stb., mert az túl hosszú lenne...)

Ezért aztán legyünk óvatosak és józanok, anélkül, hogy meggyengülne a hitünk: Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim 1.7)

Befejezõ Ima:
Uram bocsásd meg bûneinket, állíts helyre minket és add nekünk Szentlelkedet. Ámen.
(Szabó Piroska )