2006. február 5., vasárnap


Ha fiaink hibáit korholjuk, csillapítsunk le magunkban minden haragot. Ne legyen izgatottság lelkünkben, megvetés szemünkben, szidalom a szánkban, hanem tanúsítsunk irgalmat a jelenben, és legyünk jó reménnyel a jövőre. Így illik az igazi apához, aki igazán akarja gyermeke javulását és haladását. Igen súlyos estben többet ér, ha alázattal Istenhez esedezünk, mint ha szavak özönét zúdítja a vétkesre. Ezek csak megsebzik a lelket, és semmi hasznára nincsenek.
Bosco Szent János