2013. december 17., kedd

Lelkigyakorlatok - Gondolatok Jézus követők számára

1. IMA

A következőkben 5 részben fogok a Jézus követéshez tanácsokat adni az érdeklődők számára.
Kezdjük az imával. Talán sokan csak legyintenek erre a témára, pedig valójában igen fontos. Egyszer egy indiai guru mondta: az emberek nem tudnak imádkozni, főleg a keresztények nem. Ez igen súlyos vád. Beszélnünk kell tehát róla.
Az imát általában keresztvetéssel kezdjük. A legtöbben már ezt se csinálják jól, valami alaktalan dolgot rajzolnak magukra. Ha azonban ezt a jelet lerajzolnánk, kiderülne, hogy egy fordított kereszt. Ami a Sátán jele. Így ugyebár nem a legjobb ötlet az Istennel való beszélgetést nyitni. A normális keresztvetés: megérintjük a homlokunkat, a hasunknál valahol, majd a két vállunkat. Figyeljünk erre oda!
Az ima Istennel való beszélgetést jelent, nem betanult szövegek monoton ismételgetését. Most egy papot idéznék ( végig őt fogom): “Jézus nem azt mondta a hegyi beszédben, hogy EZT, hanem hogy ÍGY imádkozzatok.” Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kötött szöveget mondani, hanem hogy szívből szóljunk Istenhez. Mi Atyánk. Akkoriban még Isten nevét sem volt szabad kiejteni.
Figyeljünk oda az ima szövegére. “Nagy bajba lennél, ha az Isten minden imádat meghallgatná. Mi Atyánk…………de jó film volt tegnap este………….aki a mennyekben vagy…………..holnap dolgozatírás…………szenteltessék meg a neved…………mit csinál az a hülye ott…………stb. De a legjobb ez: bocsáss meg a vétkeinket ,ahogy mi is megbocsátunk. Vagyis azt kérted, ha te nem bocsátasz meg embertársaidnak, ( és sokszor így van ) Isten se bocsásson meg.”
Mi az ima valójában. Jelenlét. Amikor nem foglalkozunk mással, csak Istennel. Beszélgetés. Amikor Mennyei Atyáddal társalogsz.
Az igazi ima az, amikor bizalommal fordulsz Istenhez. Nem a büntető, gonosz, számomkérő, ítélkező Istenhez,hanem a szerető Mennyei Atyához. Ha tudsz vele beszélgetni, mint gyermek az apjával. Az igazi ima a szívből jön és nem lehet imakönyvekből megtanulni.
A legszebb ima, ha szívből meg tudsz bocsátani mindenkinek és ki tudod mondani: Istenem, szeretlek.
Az 1. lépés tehát Jézus követésében, hogy megtanulunk vele, illetve Istennel normálisan beszélni.


2. A BŰN ÉS A BŰNNÉLKÜLISÉG

Mi a bűn? Jézus azt mondta: szeretethiány. A bűn tehát az, ha nincs bennünk szeretet. Ebből logikusan következik, ha van bennünk szeretet, nincs bűnünk.
Az Ószövetség népeinek még törvényt kellett adni, mert a zsidóknak nincs szavuk a szeretetre. De eljött Jézus és azt mondta: egyetlen parancs van, a szeretet. Ezen áll Mózes  és a próféták. Nem eltörölte, hanem tökéletesítette a törvényt.
Most ejtsünk néhány szót a torz Istenképekről.
A gonosz Isten: mivel a hébernek nem volt szava a szeretetre, ezért ők úgy értelmezték, az Istentől félni kell. Úgy hitték, minden muszáj, ha nem, az Isten büntet. Így alakult ki a törvény, a büntető Isten.
Ilyen azonban nincs. Ha megértjük a szeretet Istenét (már amennyire ez emberileg lehetséges), eltűnik az ítélkező Isten és Mennyei Atya lesz belőle.
Bűnt igazából csak a szeretet ellen lehet elkövetni. Jézus: aki az Atya vagy a Fiú ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlélek ellen szól, az nem nyer bocsánatot. A Szentlélek maga a szeretet. (Isten lelke = a szeretet lelke = szeretet)
Amit mi bűnöknek nevezünk, azok csak vétségek emberek által felállított törvények ellen. A törvény pedig rendfenntartásra van. Jézus: Mózes a ti keményszívűségetek miatt adta nektek a törvényt. Az viszont csak írás, ami halott. Az igazi törvény a szívetekben van.
Ez pedig így hangzik: Szeressétek egymást, ez az én EGYETLEN parancsom. Más fordítás szerint: EGYETLEN parancsot hagyok néktek, szeressétek egymást. (János evangélium 13.34)
Más bűnöktől könnyen megszabadulhatunk, csak Isten bocsánatát kell kérnünk, de a Szenlélek (vagy a szeretet) elleni bűnöktől nem. Persze erre is van feloldozás, ha visszatérünk a szeretet útjára. Igaz, ez egy gyűlöletben megátalkodottnak igen nehéz.
Néhány szó a gyónásról. Természetesen nem ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a bűnbánatot sokan igen felületesen végzik. Sokan azt hiszik, ha bemennek a gyóntatószékbe és elsorolják a betanult bűnlistát, akkor minden rendben van. “Azt csinálok, amit akarok, majd meggyónom”  Ez elvezet az Istentől.
A bűntől úgy lehet megszabadulni, ha megérted az Isten szeretetét. Ekkor már nem is lesz kedved bűnt elkövetni.
A szeretetről később lesz szó, most azt értsük meg, a szeretetben kell élnünk, ha nem akarunk bűnben élni.


3. A HITMi a hit? Egyesek szerint vallási tanítások elfogadása. De rengeteg vallás van, más és más tanításokkal. Melyiknek van igaza?
Egy dolog, ha valamiben hiszünk, és egy másik, ha valamit elhiszünk. Senkinek a vallását nem akarom megsérteni, de az, ha valaki emberek által kitalált vagy legalábbis (át)értelmezett dolgokat fogad el, az hiszékenység. Naivitás.
Régen ezt mondták: a hit meggyőződés arról, amit nem látunk. De hogy lehetünk megyőződve arról (hogyan hihetünk abban), amit nem értünk?
Ha megnézzük az etimológiai szótárat, a hit eredetileg megértést jelentett.
És most nézzük az evangéliumot: Én vagyok az út, az élet és az igazság. Aki engem követ, eljuthat oda, ahova én megyek. A kövess engem azonban inkább higgy nekemként fordítható. A görögben (az evangélium nyelve) azonban a hit megértést is jelenthet. Így tehát: aki megértette, amit nektek tanítottam, az üdvözül. Vagyis aki megértette a szeretetet.
Persze máshogy is értelmezhető. De nézzünk egy másik példát. János 3.18  Jézus Nikodémusnak: Aki hisz tanításomban, el nem kárhozik, hanem örökké él. Vagyis aki hisz a szeretetben, aki megértette a szeretetet, üdvözül, aki nem értette meg, az viszont nem.
Tehát szerintem a hit nem más, mint a szeretet megértése.


4. A CSODÁK
Amikor csodákról beszélünk, általában olyan dolgokra gondolunk, mint Lourdes, Fatima vagy Medjugore. Pedig nem ez az igazi csoda.
De ha már itt járunk, néhány szó ezekről:
Lourdes: 1858. Kb. 7000 csodás gyógyulás
Fatima: 1917. Kb. 10000 gyógyulás, de ez erősen becsült adat
Medjugore: 1981. Mivel az egyház nem ismeri el, nincs pontos adat. Rengeteg gyógyulásról számolnak be, szám nélkül
Ezeken kívűl rengeteg megmagyarázhatatlan jeleség történt Indiában, az egyiptomi piramisoknál és számos más helyen. Az a közös bennük, hogy a hívők rendkívül kis része gyógyult meg. Mindebből arra lehet következtetni, hogy nem a helyszín, hanem maga az ember személye a meghatározó. De mi dönti el, ki gyógyul meg?
Vélhetően tehát valaminek belül kell történnie. Az evangélium azt mondja: akkora hitetlenséget talált ott, hogy még csodát se tudott tenni. Ez alapján a csoda a hittől függ.
Az igazi csoda nem az, ha valami külső, testi gyógyulás történik. (ez úgyis csak egy “kis” időre szól)  Az igazi csoda az, ami a szívben végbemegy. Ez viszont örökre szól. Ha hitre ébredsz. A hit pedig – mint az előző részben láthattuk – nem más, mint maga a szeretet és annak elfogadása és az az alapján élés.
A csoda tehát attól függ, van-e elég hit bennünk. Vagyis szeretet. A csoda az, ha megértetted a szeretetet.

5. A SZERETET


A szeretet sokféleképpen értelmezhető. Az én verzióm:
A szeretet egy mindent átfogó isteni erő. Minden a szeretetből van, maga az Isten is az. Mivel minden a szeretet, ezért mondjuk, Isten mindenütt ott van.
Mi, emberek is szeretetből vagyunk, mégha el is rontva a bűnök által. Istennel egy állandó vezeték kapcsol össze, amin áram helyett szeretet áramlik. Ezért mondta oly sokszor Jézus: szeressétek egymást, ezen áll az egész törvény. Nyilván tudta, hogy csak ez üdvözíthet.
Nekünk, embereknek, elég tökéletlen a szeretetünk, ezért állandóan szükségünk van utánpótlásra, ami egyrészt Istentől, a tökéletes szeretettől kapunk, másrészt mi magunk hozhatunk létre megbocsátásokkal, irgalmazzásokkal, kisebb-nagyobb jócselekedetekkel.
Hogyan kell szeretni? A Jézus által mondottak alapján:
-Ne tégy olyat, amit nem szeretnéd, hogy veled is megtegyék.
-Tégy olyat, amit szeretnéd, hogy veled történjék.
-Ne ítélj el senkit.
Az ítélkezés azért veszélyes, mert nem tudhatod, ki miért és mit tett.
Remélem, e rövidke 5 fejezet sokaknak segítségére lesz végső céljának, a mennyországnak elérésében.
http://lelkigyakorlatok.ingyenblog.hu/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Keresztség Szentsége által a fenevad ereje meggyengül

2013. december 16. hétfő, 19:25
Drága szeretett leányom, amikor közel vagy a Szívemhez, és amikor a lelkek teljesen átadják magukat Nekem, akkor számos dolog történik.
Először is, az életetekbe való emberi beavatkozás (minden) félelme el fog tűnni. Helyette béke és megelégedettség lesz, ami Tőlem jön, ha valóban ott lakom a szívetekben és a lelketekben. Nem hatolhat át a lelketeken sem a tömérdek sértés, sem a kegyetlenség, vagy a kritika, mert ezt a szenvedést már átadtátok Nekem. Éppen ezért az ilyen támadásokkal szemben mindig nyugodtnak – és csendben kell maradnotok.
A következő Kegyelem, amelyet kapni fogtok, az erő lesz, hogy ellenállhassatok a bűn kísértésének. Ez a kísértés, amelyet az ördög helyez naponta minden lélek elé, nagyon erőteljes, és csak nagyon kevés léleknek van elegendő akaratereje ahhoz, hogy elkerülje a bűnbeesést. De amint átadtátok Nekem az akaratotokat, akkor már az Én Akaratom lesz jelen a lelketekben, ami le fogja győzni az elétek helyezett kísértéseket.
Soha ne becsüljétek alá, hogy a sátánnak az emberi nemre gyakorolt markolata milyen erős. Ez a hatalom olyan, mint egy hatalmas vihar, hasonló egy erős, vad széllökéshez mely a földhöz verhet benneteket; a csábítás pedig, amelyet a gonosz helyezett elétek, egy olyan erőhöz hasonlít, mely másodpercek alatt felemel és abba a bűnbe hajt benneteket, amelyet éppen el akartatok kerülni.
Az ember bűnnel születik. A Keresztség Szentsége által a fenevad ereje meggyengül. Aztán, miközben az ember az élet számos megpróbáltatásán és kísértésén keresztül halad, minden ember mindenféle bűnre lesz csábítva. Csak azok, akik keményen dolgoznak, hogy elkerüljék a bűnt, fognak győzedelmeskedni a kegyetlen csatában, amelyet a gonosz azért fog indítani, hogy felfalja a lelküket. A Velem való rendszeres beszélgetés fontos. Mindössze annyit kell tennetek, hogy a saját szavaitokkal beszéltek Hozzám. Rendszeresen kérjetek Engem, hogy bocsássam meg bűneiteket, amelyek miatt lelkiismeret furdalást (bűntudatot) éreztek. Rendszeresen járuljatok a Szentségekhez. Végül pedig bízzatok Bennem, mert amikor ezt teszitek, akkor Nekem Hatalmam van arra, hogy visszahúzzalak benneteket a bűn szakadékának a széléről. Ha átadjátok Nekem az akaratotokat, akkor az Én Akaratom bennetek hajtóerővé fog válni, amely védelmet nyújt a Sátán ellen.
Ha teljesen átadjátok magatokat Nekem, akkor tökéletesíteni fogjátok a lelketeket.
Jézusotok