2011. augusztus 9., kedd

A bankok, ügyészségek, és a kormány tagjai tisztában vannak azzal, hogy az egész "devizahitelezés" csalás! A hitelek egy fia frankot sem láttak, és a terelgetések céltudatos trükkök, amikkel el akarják húzni a hitelek fizetését., ameddig lehet, hogy az utólsó pillanatig fizettessék az embereket, utána meg bejelentsék a totális FIDESZ-diktatúrát. Ezt jelenti a linken szerepelő "februári következő tárgyalás" is! Miután Sólyom, pont a bankok védelmében 2009-ben nem írta alá a "csoportostos perindítás törvényjavaslatát", a jelenlegi "áleset" is csak altatás, mivel Magyarországon nincs "precedensjog", vagyis nem hivatkozhatnak hasonló jellegű perekben, az előzőleg megnyert perek ítéleteire! Pertársaságok alakulhatnak, de én a bankokat csalásért, megtévesztésért, és törvénytelen szerződések megkötése miatt jelenteném fel, ami a BTK, és PTK szerint bűncselekmény, és itt nem követelhetik a szintén 2009-ben, a nehezebb perelhetőség miatt hozott, "a vitatott perösszeg 6%-át befizetendő eljárási költség megfizetését", amivel gondoskodtak arról, hogy a teljesen kifosztott, munkalehetőségétől szintén a bankok által megfosztott adós, ne tudjon perelni sem!
A csalás, megtévesztés, törvénytelen szerződések kötése, és a törvénytelen egyoldalú szerződésmódosítások bűncselekmények, és semmissé teszik a szerződéseket!
Ilyen megtévesztő manőverről már korábban is olvashattunk, mert bizonyos médiaelemek, már korábban is leírtak olyat, hogy felesleges perelni, mivel az első per megindult (amikor Magyarországon nincs is precedensjog)!
Az MSZP-s Szanyi aljassága odáig terjedt már, hogy most azt javasolta, a 185.-Ft-on befagyaszott svájci frank különbözeteket a munkáltatók fizessék meg, dolgozóik után, ami az Európában amúgy is legmagasabb elvonások mellett csődhullámot indítana el a foglalkoztatás túlnyomó részét biztosító, amúgy is legatyásodott maradék kis-és középvállalkozások körében!
A jobb és bal zsidó oldal ugyanazt a követ "fújogatja", miközben nemzetmentőnek tünteti fel mindkettő magát, de a csalást egyűtt dolgozták ki, és együtt is viszik tovább! Az egész "deviza alapú" banki hitelezés nem csak a magyar jog szerint bűncsekmény, de a nemzetközi jog szerint is, amelynek betartását a 21 éve élősködő "kormányaink" is elfogadták, aláírták!


(
Tulok)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Gyermekeim, ne kedvetlenedjetek el a kétségbeejtő meséktől, melyekkel az emberiség néz szembe2011. augusztus 8. hétfő; 19:45
Szeretett leányom, napok teltek el azóta, hogy utoljára kommunikáltam veled. Ezzel lehetőséget kaptál, hogy meghallgasd szeretett Atyám, a Magasságbeli Isten, tanácsát, hogy az segítségedre legyen megérteni a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében.
Fogynak a napok, ahogyan a Nagyfigyelmeztetés ideje közeledik. Minden készen áll Szeretetlángom eljövetelére, amely majd beborítja az egész világot. Az angyalok, a Mennyország kórusa, most már a Dicsőség napjára várnak, a visszatérésemre, hogy az emberiségnek még egy utolsó lehetőséget adjak, Létezésem és az Én Örök Atyám létezésének elismerésére.
Gyermekeim, ne kedvetlenedjetek el azon kétségbeejtő szóbeszéd vagy mesék miatt, amellyel az emberiség szembenéz. Helyette nézzetek Rám most, és bízzátok Rám félelmeiteket. Az emberiség egy oly csodálatos ajándékot fog kapni. Az emberek nemcsak szemtől – szembe fognak Velem találkozni, hanem túlcsorduló boldogságban is részük lesz, hogy megismerik és meglátják az Igazságot, ahogyan az egyenesen szemük elé tárul.
Ez a történelem egyik legnagyobb napja kell, hogy legyen, ahol a remény és a szeretet mindannyiatok számára meg lesz mutatva. Még a megrögzött bűnösök is térdre fognak borulni, és a bűnbánat könnyeit fogják sírni. Ez jó hír gyermekeim, mert mindenkit meg lehetne menteni, ha feladják a büszkeségüket és egójukat (önzésüket).  Szabad akarata által mindenkinek egységesen kell megengednie Nekem, hogy beléphessek a szívükbe, azért, hogy a világosság felé lehessen vezetni őket.   Sok, halálos bűnben élő bűnösnek fogja ez a fény égetni a szemét, és a lelkét.  Fájdalmas lesz. Ha el tudják viselni a félelmet, látva, hogy mennyire megbántanak Engem, akkor erősekké válnak és megtérnek.
Nos, Hadseregem gyermekei, azt mondom most nektek, hogy mosolyogjatok, mert ez az esemény, a legkülönlegesebb lesz az életetekben, és létező szeretetetek Irántam és az Én Örök Atyám iránt áthatja majd lelketeket. Oly sok szeretet fogja elméteket, testeteket és lelketeket eltölteni, hogy lelkileg mindörökre meg fogtok újulni. Imádkozzatok most mindannyiatokért, mert az idő rövid. A világ felkészítés alatt áll most a Nagyfigyelmeztetésre, hogy hatalmas ajándékomra mindenki készen álljon.
Gyermekeim, maradjatok odaadóak a Lelkek megmentésének hónapjában, hogy augusztus végéig lelkek milliói meneküljenek meg fáradozásaitok által.
Gondoljatok arra, hogy Én jelen vagyok minden egyes napotokban. Figyellek és vezetlek benneteket. Mindannyiatokat szeretem. Maradjatok hűek kéréseimhez, hogy a megkínzott lelkek megmeneküljenek.
Jézus Krisztus