2015. június 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2015. június 25-én Medjugorjéból

ISTEN NÉLKÜL NINCS BÉKE

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek, és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.(A Szűzanya 2015. június 25-i üzenete)
            A Szűzanya harmincnégy év óta sem szűnik meg édesanyaként szólni, hívni és szeretni gyermekeit. Nem azért jön, hogy elvegyen tőlünk valamit, vagy megfosszon bennünket az élet örömeitől. Ő Istennel teljes, a Szentlélek jegyese, teljesen Istené. Ez lelkének alapállapota. Elmerülve az Istenben lát bennünket minden nyomorúságunkban és azzal a szeretettel szeret bennünket, amelyet tőle kap. Lényünk legmélyéig hatolóan szeret, a forrásig, ahonnan származunk. Ez az a szeretet, amely legmélyebben érint. Mária látja az Istent, az Istennel táplálkozik, lénye teljesen Istennel átitatott. Fiat-ját – legyen nekem – az egész emberi nem nevében mondta ki. Ámen-jében visszhangzik minden Ámen, amely a földről az ég felé száll. Így átadva magát Istennek, Mária mindnyájunkat egyesít önmagával. Ő nem csak valamilyen válasz volt Istennek, hanem az emberiség válasza volt Isten szeretetére. Ez édesanyai szerepe. Segít nekünk Isten elé vinnünk kívánságainkat és imáinkat. Ezért támaszt jelent számunkra, abban a tekintetben, hogy a Magasságbeli meg fog hallgatni bennünket, mivel Máriáról mondatott, hogy kegyelmet talált Istennél, ezért felemel minket Őhozzá.
            Szűz Mária Jézussal a szívében jön, az édesanya szeretetével érkezik hozzánk. Elsősorban szeretetet szeretne ajándékozni nekünk, és azután meghívni a megtérésre. Aki szeretve érzi magát, képes arra, hogy válaszoljon a hívásra. Aki megnyílik a szeretetre, az gyógyulttá és szabaddá lesz mindattól, ami nem az Isten, azért, hogy azután Istent tudja befogadni.
            Mária tudja, hogy egyetlen út vezet Istenhez: az ima. Ő maga is imádkozott. A galileai Kánában Jézushoz fordul: „Nincs több boruk”. Ő maga semmit sem tesz, csak rámutat az ifjú pár bajára, és mindent átad Jézusnak. Ily mutatja meg, hogy egyedül Ő képes megszabadítani a bajtól. Mária nagyon konkrét leckét ad arra vonatkozóan, hogyan kell imádkozni. Egyszerű szavai minden idők keresztény imamodellje. Ő nem mondja meg azt, mit kell Jézusnak tennie. Nincs személyes terve, amit Jézusnak szeretne tenni. Ő csak rámutat a bajra, de nem tesz semmi mást. Így arra tanít bennünket, bizalommal vigyük az Isten elé szükségleteinket és fájdalmainkat, hogy Ő szeretete és akarata szerint cselekedhessen. Nem határozhatjuk meg Istennek hogyan, mikor és milyen módon segítsen nekünk. A mi egyedüli dolgunk a bizalom és az önátadás. Csak ily módon élvezhetjük majd imáink gyümölcseit. Amikor Isten ajándékoz, akkor bőségesen ad.
            A Szűzanya más üzeneteiben is beszélt arról, hogy Isten nélkül nem találunk békére. Világunk azért van tele háborúval, békétlenséggel és félelemmel, mert az ember a saját erejéből próbálja felépíteni az Isten nélküli világot.
            Imádság
            Szűz Mária, Jézus, a Béke Királyának Édesanyja! Kérünk Téged, aki a békéért való imára hívsz bennünket, olyan imára, amely által Isten kezébe helyezhetjük életünket és az egész világot, imádkozd ki számunkra Mária, Édesanyánk a kegyelmet, hogy bizalommal és állhatatosan tudjunk imádkozni, ahogyan te imádkoztál, együtt az apostolokkal az utolsó vacsora termében. Az apostolokkal való imádnak a Szentlélek eljövetele lett a gyümölcse, mely által megszületett az egyház. A Szentlélek erejéből történt a félelemmel telt apostolok szívében az átalakulás, akik a Feltámadott Krisztus tüzes lelkű tanúivá lettek. Köszönjük Neked, Édesanyánk, hogy hosszú évek óta nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai gondoskodásodat és szeretetedet, amellyel ma is szeretsz bennünket. Hadd váljon szívünk hússzívvé, olyanná, amely kész megnyílni és befogadni Isten ajándékait, a békét és az örömöt. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

Ivanka éves jelenése

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2015. június 25-én volt a rendes éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én a Szűzanya átadta Ivankának az utolsó, 10. titkot, és azt mondta neki, hogy Ivanka egész élete folyamán évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ebben az évben is. A jelenés Ivanka családi házában volt, és 4 percig tartott. Csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után Ivanka a következőt mondta: „A Szűzanya édesanyai áldását adta nekünk és azt mondta: béke, béke, béke.”

Hamis próféta: Néha igenis a válás a legjobb megoldás

A férj és feleség különélése néha "elkerülhetetlen", sőt "erkölcsileg szükséges", hogy megvédjék a gyengébbik házastársat "azoktól a súlyos sérülésektől, amelyeket az arrogancia, az erőszak, a megaláztatás, a kihasználás és a közömbösség okoz – mondta szerdai audienciáján a pápa.
Ismét a katolikus tanok szigorú értelmezésével szembemenő álláspontot fogalmazott meg Ferenc pápa szokásos heti audienciáján.
Az AP hírügynökség szerint az egyházfő szerdán azt mondta, néhány nőnek és férfinek sikerül úrrá lenni közös problémáikon, de ez nem minden házastársnak sikerül. A férj és feleség különélése néha "elkerülhetetlen", sőt "erkölcsileg szükséges", hogy megvédjék a gyengébbik házastársat, illetve a gyermekeket "azoktól a súlyos sérülésektől, amelyeket az arrogancia, az erőszak, a megaláztatás, a kihasználás és a közömbösség okoz" – tette hozzá.
Fotó: MTI / EPA / Dennis M. Sabangan
Ferenc egy sor nyilatkozatot tett családi ügyekben, előkészítve a sokak által várt októberi püspöki szinódust, ahol egyházi vezetők vitatják meg a témát. A püspökök arról is szót ejtenek majd, hogyan lehet az egyház barátságosabb azokkal az elvált katolikusokkal, akik anélkül házasodnak újra, hogy a katolikusok érvénytelenítették volna első házasságukat.
"Kérjük az Urat, hogy olyan hitünk legyen, ami által az Ő szemével láthatjuk a családi élet valóságát, és hogy olyan mély szeretet legyen bennünk, hogy az Ő könyörületes szívével fordulhassunk minden család felé" – mondta szerdai imádságában.
http://hvg.hu/vilag/20150625_Ferenc_papa_Neha_igenis_a_valas_a_legjobb

Mit mond a Biblia a válásról és újraházasodásról?Kérdés: Mit mond a Biblia a válásról és újraházasodásról?

Válasz:
Először is, bármi is legyen valakinek az álláspontja a válásról, fontos, hogy emlékezzen a Biblia szavaira a Malakiás 2:16a –ból: “Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az Úr, Izráel Istene” A Biblia szerint Isten terve az, hogy a házasság egy életre szóló elkötelezettség legyen. “Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” (Máté 19:6) Isten látja, hogy ha a házasság két bűnös lény között köttetik, akkor valószínű a válás. Az Ószövetségben adott néhány törvényt, amelyek védték az elváltak jogait, főleg a nőkét (5 Mózes 24:1-4). Jézus rámutatott, hogy ezek a törvények azért adattak, mert az emberek szíve kemény, nem pedig mert Isten vágya volt (Máté 19:8).

Az ellentmondás afölött, hogy vajon az elválás és újraházasodás engedélyezve van-e, elsősorban a Jézusnak a Máté 5:32 és 19:9-ben mondott szavai miatt alakult ki. A “paráznaság” (házasságtörés, hűtlenség) az egyetlen dolog az Igében, ami miatt Isten engedélyezheti a válást és újraházasodást. Sokan úgy értelmezik az “esetét kivéve” szavakat a “paráznaság”-gal kapcsolatban, hogy az a jegyességi időszakra vonatkozik. A zsidó szokás szerint egy férfit és nőt házasnak tartottak már akkor, amikor még csak el voltak jegyezve. Az ebben az időszakban elkövetett paráznaság lehetett az egyetlen ok a válásra.


Aggasztó, hogy az elválási arány a gyakorló keresztények között majdnem olyan magas, mint a hitetlen világban. A Biblia teljesen világosan kijelenti, hogy Isten utálja a válást (Malakiás 2:16) és hogy a kibékülés, megbocsátás kell, hogy jellemezze a hívők életét (Lukás 11:4; Efézus 4:32).

Egyértelmű bibliai igék a válás és újraházasodás témájához

Néhány újszövetségi igehely mutatja, Isten akarata az, hogy mindenkinek csak egy házastársa legyen, vagyis, hogy a férj és a feleség hűek maradjanak egymáshoz, amíg a másik házasfél életben van:
Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. (Lukács 16:18)
Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azok ezt mondták: „Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik: „Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el.” (Márk 10:2–12)
A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. (1 Korinthus levél 7:10–11)
Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint; de ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. (Róma levél 7:2–3)
Isten már az Ószövetségben is világosan elutasítja a válást:
Továbbá ezt teszitek: könnyel öntözitek az ÚR oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek: Miért nem? – Azért, mert az ÚR a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez! Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől – mondja az ÚR, Izráel Istene –, mert erőszak tapad ruhájára – mondja a Seregek URa. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek! (Malakiás 2:13–16)