2008. május 8., csütörtök

2008 ? A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE ? MÁJUS

?Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!?
44. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a Jelenések könyvét!
Havi mottó: ?Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg!? (1 Tessz 5,21)
Közös imaszándék: azért könyörögünk, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
Konkrét feladatunk: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!
A Szentlélek üzenete 2008 májusában
?Szeretteim! Most újra tudatom veletek, hogy az utolsó időben éltek, amelyben megsokasodnak az igaz jelek, csodák és próféciák mellett a hamis jelek, csodák és üzenetek.
Arra kérlek titeket, hogy fogadjátok el mindazokat a jeleket, csodákat és próféciákat, amelyek az Istenhez, az Egyházhoz, a Szentírás Igazságaihoz közelebb segítenek. Vessétek el mindazokat a csodákat, jeleket és üzeneteket, amelyek az Istentől, az Egyháztól, a Szentírás Igazságaitól el akarnak szakítani; amelyek jövendőbeli események pontos idejét szögezik le, egymás fölé akarnak állítani, vagy egymás ellen akarnak hangolni benneteket.
Tudnotok kell, az az igaz próféta, aki mindent Isten dicsőségére tesz, aki minden körülmények között megmarad alázatosságban és egyszerűségben. Jézus az ő választottait, prófétáit a szenvedés keresztjével teszi próbára, és pecsételi meg. Ők megtanulnak mindent örömmel és békével elfogadni. A hamis próféták szinte mindent a saját dicsőségükre tesznek, gőgösek, és a szenvedést zúgolódva fogadják el. Ne felejtsétek el, Jézus az elfogadott és felajánlott szenvedésével váltotta meg az emberiséget a bűneitől. Ezért minden elfogadott és felajánlott szenvedésnek megváltói értéke van.
Kérlek benneteket, az utolsó időben legyetek nagyon óvatosak a csodákkal, jelekkel és az üzenetekkel kapcsolatosan! Megvizsgálás, mérlegelés nélkül semmit ne fogadjatok el, és semmit ne vessetek el. Mindent vizsgáljatok meg! Csak a jót tartsátok meg!
Legyetek óvatosak az emberekkel, csak azokban bízzatok meg, akik rászolgáltak a bizalmatokra! Vigyázzatok, mert az utolsó időben sokan nem fogják akarni a ti üdvözüléseteket!
Elmélkedjétek át újra a Jelenések könyvét, különösen a hét angyal történetét, amely által sok igazságban megerősödhettek.
Megáldalak titeket a szellemek megkülönböztetésének az ajándékával.
Házi feladat májusra
Uram, segíts, hogy mindent Isten dicsőségére, a Szüzanya tiszteletére, a lelkem és a lelkek javára tehessek!
Előretekintés júniusra:
Közös imaszándék lesz: A férfiak és a nők közötti kiengesztelődéséért fogunk mindent felajánlani.
Konkrét feladatunk lesz: A bocsánatkérésben én akarom megtenni az első lépést a felebarátom felé.