2012. január 16., hétfő

Vállalkozás világméretű Szeretetláng rózsafüzér imalánc létrehozására

Kedves Engesztelő Testvérünk!
Pár napja kaptam az alábbi levelet, melyen az aláírás helyén P. Róna Gábor S. J. valamint Tolvaj Endréné , és Szöllősi Ildikó neve szerepelt:


                Az augusztus 1. és 8. között Budapesten megrendezett IV. Nemzetközi Szeretetláng Konferencián hatalmas terve bontakozott ki világméretű Szeretetláng rózsafüzér imalánc létrehozására.

                Az Erdő Péter bíboros úr jóváhagyásával megjelent Szeretetláng Lelki Naplóban olvashatjuk a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz intézett szavait: „Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó lángját. Mióta az Ige Testté lett, ilyen nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok.  Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa.” Erről tanúskodott a Konferencián Eduardo Lozano, El Salvador-i atya: Egyházmegyei ördögűzőként nagyon nehéz esettel találkozott. Az ima, a böjt és a szentelmények nem bizonyultak elégnek, végül a Szeretetláng rózsafüzér fohász („Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által”) elmondása után adta meg az Úr a szabadulást a megszállott embernek, nyilván a Szent Szűz kérésére. A Szeretetláng rózsafüzért ezért ajánlatos lenne folyamatosan imádkoznunk, hisz a legbiztosabb módja Isten Országa építésének, ha a Szűzanya engesztelő hadseregeként az elvadult világban tomboló Gonoszt imánkkal semlegesíteni tudjuk. Ezt a vállalást nagyon komolyan kell venni!

                Arra hívunk minden Szeretetláng közösséget, ill. imacsoportot, hogy minden héten folyamatosan a hét valamelyik napján vállalja, hogy tagjai felváltva 16 órán át (6 órától 22 óráig) imádkozzák a Szeretetláng rózsafüzért. Kisebb csoport rövidebb időtartamot is választhat. Javasoljuk, hogy 15 percenként váltsák egymást az imádkozók. Az időpontok egymás között cserélhetők. Az éjszakai időpontokra távoli országok engesztelőit kérjük, ott akkor van nappal, amikor nálunk éjszaka. Természetesen bárki vállalhat éjszakai időpontot, a virrasztás nagyobb áldozat.

Azt hiszem, csatlakoznunk kell a felhíváshoz, hiszen mindannyian tudjuk, olyan helyzetben vagyunk,- amiként az egész emberiség is amelyből csak Isten különleges kegyelme jelenthet kiutat. Ragadjuk meg a lehetőséget, hogy csatlakozva a kezdeményezőkhöz a Szeretetláng hatalmas erejével és nagy hatékonyságával együttesen engeszteljünk! Ajánljunk fel legalább heti 15 percet erre a célra a magunk és szeretteink valamint embertársaink érdekében!

                A vállalt időpontokat az alábbi címre kérjük küldeni:
                  
1.) Interneten: ritamamuzsics@ t-online.hu


2.) Hagyományos postán: Akinek nincs internet lehetősége, kérjük, postán az alábbi címre küldje jelentkezését:
Mamuzsics Rita, 1012. Budapest, Mátray utca 5-7.
                Kérjük együtt a Szentlelket, hogy segítsen a szervezésben és a vállalt kötelezettség teljesítésében, valamint mindig mindenben az előttünk álló új évben.
                                                                                   Szeretettel:
                                                                                                    Mamuzsics Rita

                  

Szeretetláng kis Rózsafüzér

Ezt a rózsafűzért a hagyományos rózsafűzéren imádkozzuk anélkül, hogy mondanánk a Hitvallást, a Miatyánk és az Üdvözlégy imákat.

A keresztre:  "Az Ő (Szent Fiam) kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek, mely közben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának." ( a Szűzanya szavai 1962. április 13-án) ( lásd Szent István T. kiad. 42.old.)

                Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. (ötször)
A nagy szemekre (szívekre):
                Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!
A három kis szemre (szívre):
1.            Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!
2.            Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy!
3..           Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!
A kis szemekre (szívekre):
                Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!
Minden tized után mondjuk:
                Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Amen.
Befejezésül (3x):
                Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.            
 

Márton által Dejtéről 2012. január 15-én

Gyermekeim!
     Egész szívvel átölellek, és nagy szeretettel megáldalak benneteket. Néhányan közületek, kedves gyermekek, nem tudjátok, hogy hogyan haladjatok tovább, és elveszettnek érzitek magatokat. Engedjétek, hogy megfogjam a kezeteket és odavezesselek benneteket a jó cselekedetek és a szeretet útjára, a mindennapi megtérés útjára. Jöjjetek velem együtt megváltoztatni a világot úgy, hogy meg fogjátok változtatni a saját szíveteket.
     Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.