2014. június 26., csütörtök

Egyhetes homoszexuális propaganda Budapesten

Június 27. és július 6. közt több mint egyhetes fesztivált rendeznek Budapesten a társadalomellenes negatív devianciák nevének rövidítéseit tartalmazó LMBTQ csoportok, amit a Szivárvány Misszió nevű ernyőszervezettel, valamint külföldi tőkével és civil szervezeteken keresztüljátszott állami támogatásokkal valósítanak meg.
A Szivárvány Misszió egy önkéntese elmondta, hogy a rendőrség minden évben felszólítja őket a közerkölcs betartására, "jelentsen ez bármit is", vagyis bevallottan olyan szervezetről van szó, ami a közerkölcs fogalmát nem tudja értelmezni. Milanovich Dominika a Budapest Pride sajtótájékoztatóján azt is elmondta, szerinte sokkal egyszerűbb lenne, ha a rendőrség nem zárná kordon közé a felvonuláson résztvevőket, hanem azokat zaklatná, akik őket zaklatják. A szervezet úgy gondolja, a rendőrség feladata nem az, hogy a többségi társadalmat védje a bomlasztó elemektől, hanem, hogy a bomlasztó elemeknek adjon védelmet a többségi társadalommal szemben. A történtek különösen groteszk vonása, hogy a Budapest Pride mögött sorakozó civil szervezetek mind "közhasznú" minősítésűek és ennek megfelelő anyagi támogatásokban részesülnek.
A szervezők - "jelentsen ez bármit is"
A Budapest Pride több mint egyhetes rendezvénysorozata kapcsán több homoszexuális közéleti szereplő is arra szólította fel a devianciák képviselőit, hogy "nyíltan vállalják fel másságukat". Ezekből a nyilatkozatokból egyértelműen látható, hogy a rendezvénysorozat nem valamiféle egyenlőségről és jogok elfogadtatásáról szól, hanem azok nyilvánosság felé megjelenítéséről. Egy adott "értékrend" nyilvánosság felé történő képviselete pedig propagandatevékenység, vagyis a Budapest Pride és az azzal egybekötött valamennyi rendezvény homoszexuális propaganda. A rendezvényen részt vevők nem valamiféle szabadságjogért küzdenek, hanem másságukat a nyilvánosság számára mutogatni akarják, és itt a mutogatáson van a hangsúly, hiszen a deviáns életvitelhez önmagában nem lenne szükséges a többségi társadalom figyelme. A rendezvény hangsúlya azon van, hogy a többségi társadalom ingerküszöbét megnövelje a negatív devianciák vonatkozásában, vagyis propagandatevékenység, ami minél tovább működhet, annál jobban növeli az ingerküszöböt, mígnem a többségi társadalom érzéketlenné válik a negatív devianciákkal szemben.
A Budapest Pride nevű rendezvénysorozat ezért olyan esemény, ami a társadalom értékrendjét kikezdi és a közerkölcsöt az ingerküszöb növelésével hosszú távon feloldja. A nyugati országokban uralkodó erkölcsi vákuum önmagáért beszél. Ahol évtizedek óta évről-évre megrendezik ezeket a felvonulásokat, ott az emberek érzéketlenné válnak a negatív devianciákkal szemben.
Vannak normális országok, ahol ezt a fellazító tevékenységet a törvény bünteti. Oroszországban a homoszexuális propagandát a fentiek miatt a törvény tiltja. Tilos a homoszexualitás kiskorúak előtt megjelenítése, és tilos minden olyan tevékenység, ami a médián és nyilvános eseményeken keresztül normális viselkedésként tünteti fel a homoszexualitást, mert az a kiskorúakat befolyásolhatja a heteroszexuálistól eltérő identitások választására, veszélyezteti a kiskorúak értelmi, morális és mentális fejlődését. Oroszországban az ilyen jellegű kihágást elkövető egyéneket mintegy 35000 forintnak megfelelő pénzbüntetésre ítélik, szervezetek, intézmények esetében pedig egyszeri esetért is 3500000 forintnyi összegnek megfelelő pénzbüntetést szabnak ki. Magyarország számára követendő példák ezek a törvények, mert hazánkban különösen riasztó mértéket öltött a homoszexuális propaganda, évtizedek óta folyamatban van a közerkölcs fellazítása, egy teljes nemzedék nőtt fel olyan környezetben, amiben a külföldi támogatásokkal megvalósuló homoszexuális propaganda normális dologként mutatja be a negatív devianciákat.

http://www.hidfo.net/2014/06/26/egyhetes-homoszexualis-propaganda-budapesten

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ne szakítsátok meg a kapcsolatot azokkal, akik Miattam utálnak benneteket

2014. június 25. szerda, 23:37
Drága szeretett leányom, az embereknek nem kell feladniuk a napi tevékenységeiket, azzal, hogy hűséget fogadnak Nekem. Én nem egy olyan Isten Vagyok, Aki megparancsolja, hogy a napi feladataik rovására a Lábaim elé vessék magukat. Én nem vagyok felfuvalkodott, nem állok (itt) méltóságteljesen, hogy büszkén viselkedve uraljam az emberiséget, nem írom elő minden mozdulatotokat sem és nem próbállak meg benneteket az Irántam való szolgaság engedelmességére kényszeríteni. Én nem ilyen Vagyok, mert ugyanis alázatos szolgaként jöttem, hogy megszabadítsam az embert az ördög rabszolgaságától.
Azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, és újra eljövök, hogy az Üdvösség Tervemet beteljesítsem. Azért Vagyok itt, hogy szolgáljalak benneteket. Azért jövök, hogy Magamhoz vonzalak benneteket és bár örülök az Irántam való szereteteteknek és annak az időnek, amelyet Rám áldoztok, a szándékom az, hogy ezt olyan módon tegyem meg, ami nem okoz túl nagy aggodalmat számotokra. Bár Én örvendek annak az időnek, amelyet Rám áldoztok és a felajánlott imáitoknak, nektek azonban továbbra is úgy kell élnetek az életeteket, hogy magatokat és családotokat táplálni és öltöztetni tudjátok. Mindaz, amit kérek, hogy olyan módon éljétek az életeteket, hogy Engem szolgálni tudjatok. És miközben a Velem való kapcsolatotok elmélyül, kényszerítő vágyat fogtok érezni arra, hogy gondolataitokon és szavaitokon keresztül beszéljetek Velem.
Azt kérem tőletek, hogy bánjatok olyan tisztelettel másokkal, amelyet Velem szemben tanúsítotok. Ne vitatkozzatok, és Miattam ne veszítsétek el a türelmeteket másokkal szemben. Soha ne ítélkezzetek azok cselekedetei és szavai fölött, akik bármilyen módon megsértenek Engem – csak imádkozzatok értük. Ahogy nő az Irántam való szeretetetek, a Velem való kapcsolatotok bensőségesebbé válik. Amikor ez megtörténik, akkor jön el az ideje annak, hogy magatokra vonjátok azok haragját, akiknek a hite gyenge. Számítsatok tehát arra, hogy ez megtörténik, és ne aggódjatok vagy szomorkodjatok, mert ha ti egységben vagytok Velem, akkor ezért gyűlölni fognak benneteket. Legyetek türelmesek ezekkel az emberekkel. Legyetek kedvesek. Legyetek udvariasak. Ne terheljétek magatokat azzal, hogy vitatkoztok, mert semmin sem fog változtatni, bármit is mondotok. Ehelyett mutassátok meg nekik hogy mit jelent a Kereszténység azzal, hogy a gyűlöletre szeretettel válaszoltok.
Ne szakítsátok meg a kapcsolatot azokkal, akik Miattam utálnak benneteket. Ehelyett kérlek, imádkozzatok értük. Meg kell próbálnotok egyensúlyt tartanotok az életetekben, ha egységben vagytok Velem. Miközben vágyom a társaságotokra, arra is vágyom, hogy szeressétek azokat, akiknek szükségük van Rám, de nem képesek látni Engem, és azokat, akik nem képesek a szívükben elfogadni Engem, vagy akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent az Örök Élet. Az a kötelességetek Velem szemben és az az Óhajom, hogy az időtőket bölcsen kihasználva szeressétek ezeket a lelkeket. Szavaitok, cselekedeteitek, tetteitek és imáitok által el tudjátok és el is fogjátok hozni Nekem ezeket a lelkeket.
Jézusotok
 

Jelenések Manduriában