2011. október 14., péntek

A lélek táptalaja a család

A gyermekek fejlődésének természetes közege a család, ugyanis az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges feltételek csak ép családban adottak. A legfontosabb az itt megélhető biztonságérzet, melyet a szülők egymás iránti szeretete táplál. A családi légkör ugyanis a szülők egymással való kapcsolatán múlik elsősorban. Ahol a szülők külön-külön szeretik gyermeküket, de egymással nem tudnak kijönni, a gyermek szorong, veszélyben van.
Egészséges családban a gyermek spontán megéli azt, hogy ő fontos. Szülei, rokonai már egészen kiskorától kezdve észreveszik és értékelik minden fejlődési vívmányát (amikor feláll, kimondja első szavait, énekel stb). S ami még a gyermek fontosságát sugallja, az az, hogy szüleinek van rá idejük, s kiemelt figyelmet fordítanak rá. Az egészséges önértékelés szempontjából elengedhetetlen a saját személyiségét érintő fontosság átélése.
A szülők életvezetését, döntéseik sorozatát az értékrendjük határozza meg, melyet a gyermek önkénytelen is átvesz. Emellett a szülők mintául szolgálnak a későbbi társas viselkedéshez is. Jó szülői minta esetén a gyermeknél is szocializált viselkedés várható, míg ha túlnyomórészt ellenségeskedést kifejező kommunikációs mintákat kap, neki is nehézségei lesznek a bensőséges kapcsolatok ápolását illetően.
Gyermekeink harmonikus lelki fejlődésének szempontjából különösen ezen 4 "tápsó" nélkülezhetetlen: a biztonságérzet, fontosságtudat, maradandó értékrend, és a követhető példa (magatartási és kommunikációs minták).
Sajnos a mai gyerekek egyre nagyobb mértékben állnak családon kívüli hatások alatt, s sokszor maga a család is rossz csatornákon keresztül táplálkozik lelkileg és szellemileg egyaránt. Az ártalmas lelki hatásokkal szemben azonban a keresztény családok védőpajzsa hatékonyan véd, mivel ott Jézus Krisztus áll a középpontban. Ő az, akinek jelenlétében biztonságban lehetünk, emberré lett értünk, ami fontosságunkat igazolja, Ő közvetít maradandó értékrendet, s az Ő élete nyújt megfelelő példát számunkra.
Szabolcsi Hajnalka

Továbbiak: segitok.naplom.com
Volt egy istentelen ember, aki hírhedt volt káromkodásáról, és éppen teherhajón utazott, amikor a mellette dolgozó ember véletlenül meglökte és beleesett a vízbe. Utolsó szava egy szörnyű káromkodás volt, amivel átkozta a bajtársát. A vízben azonnal eltűnt. Rövid idő múlva kimentették a hajó alól, és nagy erőfeszítések árán újjáélesztették. Amikor magához tért, az első lélegzetvétele után felkiáltott: “Dicsőség az Úrnak, megmenekültem!” Valaki ezzel válaszolt: “Igen, elég közel kerültél a halálhoz.” “Ó – válaszolt a férfi –, nem a vízből való megmenekülésre gondoltam, hanem belülről menekültem meg. Az Úr elvette bűneimet.” Aztán elmondta, hogy amikor a hajó alá került, azt gondolta, hogy elérkezett a végórája. Néhány másodperc múlva ott látta magát térdepelni édesanyja mellett, és hallotta imádságát. Bűnei hegyként magasodtak fölé, és Istenhez kiáltott, majd üdvösséget nyert. Abban a pillanatban rádöbbent bűnei bocsánatára és Krisztus vérének tisztító erejére. Ezért dicsérte Istent az első lélegzetvétel után.

Internetes Imakör (Német kezdeményezés 'Nemzetközi felhívás!'

Kedves Látogatók!
Az eredeti angol nyelvű honlapon 2011. október 18-án egy felhívást tettek közzé, mely egy internetes imakör megalakulásáról ad hírt.  (Forrás: http://www.thewarningsecondcoming.com/newly-formed-internet-prayer-group/)
Információk egyelőre német nyelven a kezdeményezők honlapján (http://www.internetgebetskreis.com), illetve angol nyelven (http://www.internetgebetskreis.com/en/)  állnak rendelkezésre a létrehozott tájékoztató oldalakon, de a magyar csatlakozni vágyók kedvéért közzé teszünk egy rövid összefoglalót:

Internetes Imakör
“Az Internetes Imakör azért jött létre, hogy egy teljesen újfajta formája kerüljön bevezetésre az imaéletben való összekapcsolódásnak, mivel rengeteg hasonló gondolkodású ember él szerte a világon, akik vágynak egy testvéri közösségre az imádságban. Az internet egy modern és tökéletes lehetőséget kínál a közösségi részvételhez.
Célunk az, hogy elérjük mindazokat a testvéreinket világszerte, akik imádságban szeretnének egyesülni velünk, Jézus sürgető felhívására az imára, a bűnbánatra és az Istentől elfordult lelkek üdvösségére.
Mindenkit szeretettel várunk, akiben él a vágy, hogy csatlakozzon online imakörünkhöz. Életvitelre, vallásra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül, minden imádságot vagy könyörgést üdvözlünk a mi online Ima-közösségünkben. Olyan korban élünk, amikor sok keresztényt tesznek nevetségessé, elhagyatottá, „magányos farkasként” harcolnak egy hitetlen környezetben nap mint nap, vagy akár ki is közösítik őket. Nem csak egy támogató ima-közösség szeretnénk lenni ezen testvéreink számára, hanem létfontosságú társaik is imaszándékaikban és szükségleteikben.”
Hogyan válhatsz taggá?
“Minden tagunk felé elvárás, hogy naponta imádkozzanak Jézus szándékaira.
Hogy a nap mely szakaszában, az lényegtelen. Naponta egy felajánló ima és az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének elmondása szükséges. Ezt követően további imákat vagy Rózsafüzéreket is lehet mondani választás szerint.
Imakéréseink Jézus szándékára (naponta imádkozunk ezen szándékokra):
  • a bűnösök megtéréséért;
  • a lelkek megszabadításáért a sátántól;
  • regisztrált tagjaink és családjuk szándékaira;
  • saját családunk szándékaira;
  • a Látnoknőért;
  • papjainkért és XVI. Benedek pápánkért.”


Ha szeretnél regisztrálni, küldj egy e-mailt » internetgebetskreis@gmx.net.


 A bejegyzéshez (akár a tárgy mezőben) elegendő megadni a következőket:
  • a keresztnevét és/vagy a családi nevének kezdőbetűit (például: P Zoltán vagy PZ vagy Zoltán),
  • az e-mail címét,
  • esetleg körülbelül a lakóhely szerinti régiót (például Budapest területén, vagy a megyét) (A pontos cím nem szükséges!),
  • és a nemzetiséget.

Kérdésekre az Imakörrel kapcsolatban, e-mailen keresztül egy magyar nyelvű hívő válaszol.
+ + +
Javaslatok a felajánló imára:
A felajánló ima bármi lehet, a lényeg, hogy Jézus Szívéhez szóljon.:
“Jézusom, felajánlom Szent Szívednek a mai napom minden gondolatát, a jó és a rossz cselekedeteket, imáimat, az egész családomat és az akaratomat is. Te cselekedj helyettem, te gondolkodj helyettem, te add a számba azokat a szavakat, amelyekkel a nap folyamán embertársaimhoz szólok. Így minden a Te akaratod szerint fog történni, vezess engem a mai napon is. Ámen.”
“Szűzanyám, miután Szent Fiadnak ajánlottam magam és családomat, most a Te Szeplőtelen Szívednek is átadok mindent, Neked is átadom akaratomat, hogy minden cselekedetem megfeleljen Szent Fiadnak is. Rád bízom a családomat, vigyázz rájuk a mai napon is. Védj meg minket a sátán kísértéseitől, minden rossztól, bajtól és a hirtelen haláltól. Fogadj minket palástod alá. Ámen”
 + + +

További információk angol nyelven: http://www.internetgebetskreis.com/en/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Sohase védj meg Engem akkor, amikor az nem szükséges

2011. október 13., csütörtök

Drága szeretett leányom, annak szükségéről kell értesítenem téged, hogy tartózkodnod kell Szent Szavaim megvédésétől.  
Mindazoknak, akik kételkednek Szavamban, a vezetésemért kell imádkozniuk. Arra utasítalak téged, hogy sohase próbáld értelmezni az Isteni Ajkamról kapott üzeneteket.  
Ezt már gyakran mondtam neked és nem hatalmaztalak fel arra, hogy hasonlóképpen cselekedj. Helyette olyannak fogadd el azokat, amilyenek azok valójában. Ne vond azokat kétségbe! Ne próbálkozz azzal, hogy értelmezd ezeket, mert az emberek az Isteni tervekről, vagy időzítésről semmit sem tudnak. Az emberek az Antikrisztusról sem tudnak semmit, habár ők az ellenkezőjét hiszik. Ezekről a fontos dolgokról csak szeretett Atyámnak van ismerete. 
Arra kérlek téged, hogy sohase védj meg Engem, ha ez nem szükséges. Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül. Amint azt már korábban is mondtam neked: Te vagy az író, és Én a szerző. Te vagy az eszköz, és Én a Mester.
Az Irántam való engedelmesség az, amit elvárnak tőled. A szerint cselekedni, ahogyan azt Én mondom, egyszerű dolog. A munkád is könnyebb lesz, ha tartózkodsz a bibliai kérdésekkel kapcsolatos intellektuális vallási vitáktól, amelyekről semmit sem tudsz.
Ne feledd, leányom, hogy a legfontosabb az alázat. Maradj gyerekként kicsinek az Én szememben, és akkor békére találsz. Ebben a munkában megpróbáltatásokat fogsz kapni. Várd ezeket! Ne utasítsd vissza őket! A Nekem adott szabad akaratod ajándékát elfogadtam, de meg kell tanulnod annak fontosságát, hogy nem szabad megpróbálnod visszautasítani a szenvedést, mert erre a lelkek megmentésében szükség van.  
Szeretlek leányom, de szükségét éreztem annak, hogy tiszta útmutatásaimra emlékeztesselek téged. Nincs szükségem a megvédésemre. Azok a Szavak, melyeket neked adok, nem fertőzöttek, és nem mondanak ellent az igazságnak sem, ahogy azok már az idők kezdete óta fel voltak ajánlva az emberiségnek. Az igazság sok változata, melyek a Bibliában találhatók, az idők alatt el lett ferdítve, csak azért, hogy megfeleljen az ember saját napirendjének. Én vagyok az Igazság. Én vagyok az élet kenyere. Nélkülem nincs élet.
Haladj tovább előre, tisztábban látva mindazt, amit elvárnak tőled. Védve leszel minden időben. Köszönöm leányom azt az erőt, amit most megmutatsz.  De engedd meg nekem, hogy mindenkor vezesselek téged. Így könnyebb lesz számodra ez az utazás.

Szeretett Jézusod