2015. szeptember 21., hétfő

Drága Gyermekeim ! Értsétek meg! Az ISIS és a vele szövetséges szervezetek az Antikrisztus erői, akik nem hisznek az igaz Istenben, de a gyűlölet és a bosszú Istenében igen. Egy nap Európa túlcsordul a menekültekkel , s a forradalom el fog jönni, ami át fogja rajzolni az erőket Európában s Oroszország akkor fog csapást mérni, amikor Európa a leggyengébb lesz.” – üzeni Jézus egy hiteles látnok által. Az európai bevándorló áradat mögött ugyanaz a (háttér)hatalom áll, ami az ISIS-t is létrehozta. Ugyanazon államok, melyek titokban az ISIS fő támogatói is. A szírek tömeges átengedésének megszervezésében például most ugyanaz a Törökország jeleskedik, amely az ISIS létrehozásában is annyira jeleskedett... Törökország határain óriási menekülttáborok találhatóak már vagy egy évtizede, lényegében most nem kellett nekik mást csinálni, mint megnyitni a kapukat... A fő cél Európa NWO-s diktatúrába sodrása és tönkretevése a még a 19. században Albert Pike által megálmodott "recept" szerint. A muzulmán menekültáradat egyre nagyobb feszültségeket fog gerjeszteni az európai országokban, túlterheltté fognak válni a szociális ellátórendszerek, és még a mostanitól is magasabb lesz a munkanélküliség. Ezen felül lázadások kitörésére is számítani lehet. Ha a menekültek nem kapják meg, amire számítottak, fel fognak lázadni. Követelőzni fognak, erőszakos épületfoglalások, tömeges rablások bekövetkezte várható. és ezzel már kész is a polgárháborús állapot az európai őslakosság és a muzulmánok között. Erre megy ki a háttérhatalom játéka a kezdetektől fogva. Megtörténhet, hogy a háttérhatalom ügynökei fegyvert fognak adni a fellázadt, frusztrált muzulmánok kezébe, a "másik oldalon" pedig félkatonai egységeket verbuválnak a gyűlölködők közül, s összeugrasztják őket a muzulmánokkal, így döntve romba Európát is az észak-afrikai térség mintájára. A fegyveres összecsapások után rendkívüli állapotokat lehet hirdetni, a hadseregeket ki lehet vezényelni az utcákra, drótkerítéseket és ellenőrző pontokat lehet felállítani, a gyűlölködő NWO-s pártokkal meg lehet nyeretni a választásokat, az EU-t szét lehet robbantani, meg lehet szüntetni a schengeni szabad határokat, az európai államok gazdaságait össze lehet omlasztani... Egyszóval poklot létrehozni a megromlott, "Babilonná" süllyedt Európában.
A SÁTÁNI TERV A GYŰLÖLET EREJÉVEL KALKULÁL, ÉS HA AZ EMBEREKBEN TÚLÁRAD A GYŰLÖLET, NYERT ÜGYE VAN. KÉPES LESZ ELPUSZTÍTANI MINDENT, ÉS A ROMOKON LÉTREHOZZA SÁTÁNI DIKTATÚRÁJÁT, AZ ÚJ VILÁGRENDET (New Word Oder-t). EZ A CÉL. TEHÁT NAGYON VIGYÁZZUNK, HOGY NE MENJÜNK BE AZ UTCÁJÁBA! A SÁTÁNT NEM LEHET LEGYŐZNI A SAJÁT FEGYVEREIVEL, MERT NAGYSÁGRENDEKKEL JOBB MINDEN HAZUGSÁG, GYŰLÖLET, ÉS ERŐSZAK TEKINTETÉBEN. HALLGASSUNK A SZŰZANYÁRA, AKI AZT MONDTA, HOGY A GYŰLÖLET TÜZÉT CSAK A SZERETET LÁNGJÁVAL LEHET KIOLTANI. TEHÁT IMÁDKOZZUNK! IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT, EURÓPÁÉRT, A KERESZTÉNYSÉGÉRT, ÉS A MENEKÜLTEKÉRT, DE MÉG ELLENSÉGEINKÉRT. A GÁTLÁSTALAN USZÍTÓKÉRT IS!
AKKOR ISTEN MEGHALLGAT, ÉS KÖZBELÉP. SÁTÁNNAK ERRE NINCS VÁLASZA, FEL SEM FOGJA. A SZERETET AZ EGYETLEN DOLOG, AMIVEL NEM TUD MIT KEZDENI. EZÉRT EZ A MI FEGYVERÜNK!