Az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államának Erie városában 1854-ben épült meg a Szent Mária római katolikus templom. A templom épülete kívülről máig is őrzi az eredeti kinézetét:
56337080_288141978752912_1376739680694829056_n.jpgA templom belső tere 1933-ban felújításon esett át. Ennek eredményét őrzi még ez a régi fényképfelvétel:
A II. Vatikáni Zsinatot (1962-1965) követően az Erie-i római katolikus püspökség szerette volna a templom belsejét ismét megújítani. A felújítást a püspökség 1972-ben végeztette el. A Szent Mária belső tere ezzel ilyen új formát nyert el:
2009-ben Erie püspöksége a templomba járó hívek számának drasztikus csökkenése miatt bejelentette, hogy felszámolja Erie város Szeplőtelen Fogantatás templomát, és annak a plébániának a híveit ide, a Szent Mária templomba irányítja át. A két plébánia összevonásával a Szent Mária is új nevet kapott: az új neve a Szent Mária Szeplőtelen Fogantatása templom lett.
2012-ben új püspök került az egyházmegye élére, Lawrence T. Persico személyében. Persico püspök 2015-ben újabb fájdalmas bejelentést tett: a hívek számának további fogyatkozása miatt immár a Szent Mária Szeplőtelen Fogantatása templom is gazdaságilag fenntarthatatlanná vált. A püspök emiatt elrendelte a több, mint 160 évig működött templom bezárását.
Az utolsó szentmisére a templomban 2015. július 26-án, vasárnap délben került sor. Az egyházmegye ezután kiüríttette a templomépületet, és nyilvános hirdetésben eladásra kínálta azt.
Pennsylvania államban 2018-ban pattant ki az egyházi személyek által elkövetett szexuális visszaélések botránya.
Az egykori Szent Mária templom jelenleg "felekezetfüggetlen" keresztény gyülekezeti helyként funkcionál, ahol több különböző vallási közösség is tart összejöveteleket. Az épület hosszú távú sorsa még továbbra is bizonytalan.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/05/10/egy_templom_rovid_tortenete