2013. augusztus 18., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nekik meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.

2013. augusztus 17. szombat, 11:50
Drága szeretett leányom, sokan azok közül, akik erős hittel és az Irántam, Jézus Krisztus iránt való szeretettel vannak megáldva, végre kezdték felismerni a Hangomat, miközben Én ezen az Üzeneteken keresztül beszélek a világhoz.
Azoknak, akik az életüket azzal töltik, hogy szolgai módon szolgálják a kígyót, tudniuk kell, hogy Én vagyok az, Aki beszél. És így elkezdődik a csata, egyrészt azért, hogy megvalósuljon Szent Akaratom, másrészt pedig, hogy teljesedjen Isten ellenségeinek az a vágya, hogy megküzdjenek Velem.
Azok, akik azt tervezik, hogy szenvedést okozzanak az emberiségnek, a fenevaddal kötött szövetség részeként, óvatosak lesznek, hogy ne kifogásolják feltűnő módon ezeket az Üzeneteket, mert ha azt tennék, akkor (az emberek) hitelt adnának az üzeneteknek. Ehelyett az Ellenem való gyűlöletet más módon fogják terjeszteni, kezdve az Egyházamon belüliek hitének megsemmisítésével. Ők, azok szívét, akik szeretnek Engem, a keresztény testvéreik ellen fogják fordítani. Ők inkább a pogányságot, a New Age boszorkányait és a fenevad imádóit fogják felkarolni, mintsem azokat a Keresztényeket, akik ellenezni fogják a gonosz pogány rítusokat, melyeket a Katolikus Templomokban és később más Keresztény Templomokban fognak végezni.
Ezek az események még előttetek vannak. Kérlek benneteket, ne gondoljátok, hogy a jelenlegi Szentmiséket vagy Szentségeket már megváltoztatták, bár hamarosan meg fogják tenni. Amikor ezt megteszik, akkor nektek hátat kell fordítanotok, és meg kell védenetek Engem.
Az elmúlt néhány évben földi Egyházamban sok változás tervezésére került sor a gonosz szabadkőművesség által. Most terveik, amelyeket már az egyházak magas rangú személyeivel megismertettek, bejelentésre fognak kerülni. Ezeket azzal a bejelentéssel fogják nyilvánosságra hozni, hogy a Katolikus Egyházat modernizálni kell, hogy a mai új, széles látókörű, liberális társadalomban helytálló lehessen. A Katolikus Egyház azt fogja mondani, hogy már lezárta a múltat, és aztán pedig azt, hogy a mottója szerint minden vallást fel kell karolni, megmutatván, hogy az Egyház nem szűk látókörű. Ezt a bejelentést az egész világon ünnepelni fogják, és a média ezt a nagyszerű hírt a címlapokon fogja közölni, miközben azelőtt undorral tekintett a Katolikus Egyházra.
A Sátán magja szétszóródik, és az új szertartásokban, ahol a Szentmise formáját visszafelé fogják bemutatni, a Passiómmal kapcsolatos minden helyes mondatot értelmetlen üres szavakkal, üres edényekkel, üres Tabernákulummal fognak felcserélni. Keresztemet mind az okkult titkos szimbólumaival fogják helyettesíteni.
Erről a pusztításról beszélt Dániel próféta. Ez sok helyen a Szent Eukarisztiám megszüntetését jelenti, és az általatok ismert Szentmisének a megszüntetését. De az Én szeretett, hűséges szolgáim, most előkészítik a Szent Ostya gyártását. Nekik meg kell őrizniük a Szent Misekönyveket, a miseruhákat, a Szent Bibliát és a Szent Kereszteket. Ezeket mind le fogják cserélni.
Nektek most össze kell gyűlnötök és terveznetek kell, mert nem lesz számotokra megengedve, hogy a Misét Akaratom szerint mondjátok.
Amikor eljön az ideje, Én vezetni foglak benneteket, Szent Szolgáim. Azoknak a Keresztényeknek mondom, akik azt gondolják, hogy ez az utálat csak a Katolikus Egyházban lesz látható: tudnotok kell, hogy ez minden Keresztény egyházat érinteni fog, egészen addig, míg minden Rólam tett említést és jelet elűznek. Idővel szigorúan meg fognak benneteket büntetni a Nevem említéséért.
Meg lesztek döbbenve, hogy a látszólag ártatlan, megújult, de beszennyezett Egyház milyen gyorsan elsüllyed a gonosz kultuszba. Ők a végső határokig el fognak menni azért, hogy megbüntessék azokat, akik ellenszegülnek majd az ember által csinált pogány, új világvallásnak.
A Keresztények és a Zsidók lesznek a gyűlölet főbb célpontjai, és őket a vallásuk miatt üldözni fogják. Ahelyett, hogy félnétek, arra hívlak benneteket, hogy legyetek készek harcolni a Nevemért. Sose feledjétek, hogy még mindig mennyire gyűlölnek Engem. Tudnotok kell, hogy amikor ezekben az előtettek álló időkben követtek Engem, a ti keresztetek sokkal nehezebb lesz, mint azoké volt, akik előtettek jártak.
Jézusotok
 
Dániel 11, 31.Üdvösség Anyja: Nekik menedékhelyeket kell majd találniuk, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eukarisztiát

2013. augusztus 17., szombat, 16:45
Ó, drága gyermekeim, mennyire szomorú a Szívem azért a szenvedésért, mellyel a papok a Katolikus Egyházon belül rövidesen szembesülni fognak.
Fiam oly sok értékes szolgája, akiknek egyetlen vágya, hogy Istent szolgálják, és a lelkeket az üdvösséghez vezető helyes útra tereljék, olyan nagyságú megpróbáltatások felé haladnak, melyekkel majd szembesülnek, hogy sokan félelmükben hűtlenné fognak válni. Sokan vakok lesznek az Igazságra, és el fogják fogadni az Egyházban hozott nagy változásokat, és abban a téves hitben fogják azokat üdvözölni, hogy e változtatások mindenki javát szolgálják. Azok, akik fel fogják ismerni a megtévesztést, amelyet majd a katolikusoknak mutatnak be, el fognak futni. Annyira féltik majd sorsukat, hogy el fogják hagyni az Egyházat, mert túl gyengék lesznek ahhoz, hogy kiálljanak az ilyen gonoszsággal szemben.
Azokat a papokat, akik elutasítják a hamis tanok elfogadását, eretnekséggel fogják vádolni és sokakat pedig nyilvánosan meg fognak fedni, mert nem engedelmeskednek feletteseiknek. Sokakat ki fognak közösíteni. Mások vértanúhalált fognak halni. Aztán lesznek olyanok is, akik titokban vezetni fogják az Egyházat, amelyet Fiam adott a világnak.
Nekik menedékhelyeket kell majd találniuk, hogy biztosítani tudják a napi Szentmiséket és a Szent Eukarisztiát. Őket a Szentlélek fogja vezetni, és Fiam Maradék Egyháza követni fogja őket, mely szenvedélyesen hűséges marad Fiam Tanításaihoz és Szentségeihez egészen az utolsó napig.
Meg kell értenetek: ha bármilyen kétségetek lenne eme figyelmeztetés valódisága felől, hogy Engem, Krisztus Anyját arra fognak felhasználni, hogy elrejtsék a valódi szándékát azoknak az erőknek, akik beléptek Fiam földi Egyházába. Engem az Egyház „bábujaként” fognak használni, hogy eltereljék az emberek figyelmét e gonosz csoportnak valódi szándékáról. Isten gyermekeinek arról való meggyőzése érdekében, hogy ők hűségesek maradjanak Isten Igaz Szavához és a Katolikus Egyház hagyományaihoz, olyan szertartásokat fognak bevezetni, melyekről azt fogják mondani, hogy azokkal Engem tisztelnek. Fatima próféciáit arra fogják használni, hogy egy nagy csalás bemutatása által a világnak Rólam alkotott képet megszentségtelenítsék. Engem arra fognak felhasználni, hogy bemocskolják Fiam Egyházát, és mindent fordítva fognak tenni a gonosz igényeinek megfelelően.
Azt a benyomást keltve, hogy ők tisztelik Isten Anyját, sok Katolikust vezetnek a hamis biztonság érzésébe. Ez azt fogja jelenteni, hogy minden kétség azonnal el lesz felejtve, amelyet egyébként éreznének, amikor tanúi lesznek a Szentmise és a Szentségek furcsa új módosításának. Milyen nagy bánatot okoz ez Nekem! A Rólam alkotott képet szándékosan arra fogják felhasználni, hogy megsértsék Fiamat.
A Sátán megvet Engem. Ugyanakkor fél is tőlem. Csakhogy megbántsa Fiamat, a végletekig elmegy, az általa befolyásolt lelkeken keresztül, hogy a Rólam alkotott képet sok titkos rituálékon és fekete miséken bemocskolja. Szobromat sátáni szimbólumokkal fogják díszíteni, és meg fognak gyalázni Engem sok helyen a szabadkőműves csoportok, akik átvették ott az uralmat.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok naponta az erőért, hogy bátran tudjatok szembenézni ezzel a gonoszsággal. Ne féljetek tőle. Fogadjátok el, hogy a Sátán hadserege most sok nemzetet irányít szerte a világon. Ha ezt elfogadjátok, megkaphatjátok a számotokra szükséges erőt és elszántságot. Amikor a Keresztes Imahadjárat imáin keresztül kéritek ezeket a kegyelmeket, akkor segíteni tudtok és fogtok e gonoszság enyhítésében.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség AnyjaMagyar fiatal versét küldik a Marsra

A NASA által kiírt pályázat nyertese egy szegedi diáklány, aki elárulta, hogy már négy évvel ezelőtt megírta versét, mely élete első haikuja.
Redenczki Fanni verse kapta az egyik legtöbb szavazatot a NASA versenyében, így az ő írása lesz az egyik, amelyet DVD-re kiírva az űrhivatal felküld a Marsra. A NASA kiírása szerint haiku, azaz japán versformában kellett írni a művet, a pályázatára 12 ezer mű érkezett, ebből lett az ötödik a szegedi lányé.
A haiku angolul így hangzik: MARS, YOUR SECRET IS/ UNKNOWN FOR HUMANITY/ WE WANT TO KNOW YOU. Ami magyarra lefordítva annyit tesz, Mars, a titkod/ ismeretlen az emberiségnek/meg akarunk ismerni.
Redenczki Fanni még a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tanulója volt, amikor írta a verset.
Forrás: hvg.hu, kulturpart

Lábjegyzet a Szeretetláng Mozgalom kezdeti történetéhez

Pataki Mihály Mária - a Szerettláng Mozgalomban ismert nevén "Piusz testvér" - még az 1970-es években találkozott Kindelmann Erzsébet asszonnyal, a Szeretetláng Lelkinapló leírójával. Hosszú éveken keresztül volt Erzsébet asszony közeli munkatársa és egy szeretetlángos könyv írója (amelyet még a törökbálinti művelődési házban dolgozva adtunk ki a '90-es években). Visszaemlékezéseiből sok fontos és értékes dolgot megtudhatunk Erzsébet asszonyról is és a Mozgalom kezdeteiről:
J + M + J

+++ M
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké. Ámen.
0.) Csak tanúságtétel:
E kis dolgozatom, egy igyekvő római katolikus hívő elmélkedését
tartalmazza! Kizárólag csak annyira fontosak az itt leírtak,
amennyiben, engem jellemezve; gondolataimat megismerteti.
Tehát, csupán: tanúságtétel, csak lábjegyzet [1],
semmiféleképp nem teológia, vagy igazáért kardoskodó
tudományos mű! Csak apró betűs lábjegyzet a Szeretetláng
Mozgalom kezdeti történetéből!
1.) Bemutatkozom:
Pataki Mihály Mária a nevem. Faműves egyéni vállalkozóként,
igényes kivitelezésű fakereszteket készítek. Hatvanhét évesen, a
Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánián,
áldoztatóként igyekszem szolgálni. Másik egyházközségünkben,
Szentistvántelepen, a Szent István Király Plébánia Képviselő
Testületének, és az ottani Rózsafüzér Imaközösségnek vagyok a tagja. [2]
(Nyílván nem véletlen az, hogy keresztgyártó kisiparosnak a
plébániája Szent Kereszt Felmagasztalása titulusú. A házunktól
mintegy 4oo lépésnyire lévő Szent István Király templomunk pedig
bérmálási védőszentem István nevével azonos.) [3]

2.) Találkozásom Szűzanya Szeretetlángjával, a
Szeretetláng első csodája életemben:

Tizenöt évvel a Szeretetláng első közlése után, úgy 1977 körül
történt. Késő este, kaptam egy Szeretetláng füzetet. „Tisztán-látó”
Dr. Szabó László barátom, azzal a felszólítással adta át: „Fontos
lehet ez. Az íróját meg kellene keresned. Róla csak annyit tudunk,
hogy még él, és Mária-remete környékén lakik.”
A Szeretetláng ismertetőjét még az nap hajnalán elolvastam.
Tisztaságos szellemisége, tüzes lelkesültsége magával ragadott.
Azonnal tudtam: „Végre megérkeztem! Akkor és ott; a Szeretetláng
kegyelmi hatása megérintette szívemet-lelkemet! A hajnali csoda
délelőtt tovább folytatódott. Sorozatos benső indíttatásoknak
engedelmeskedve, Pesthidegkúton, a Harmatcsepp utcában,
megtaláltam Erzsébet asszonyt. (- Erzsébet asszony: Szűzanya
Szeretetlángjának első elfogadója és továbbadó látnoka. -) Ő,
alapos kikérdezésem után elfogadott, kapu és lakás kulcsot adott
nekem, azzal a meghagyással: „Jöjj csak bátran, amikor csak
akarsz. Szeretettel várlak, neked nem kell külön bejelentkezned.”

Délután, Erzsébet asszony kertjében lévő kis remete-lakában tovább
folytattuk az ismerkedést, a beszélgetést. Egyszer csak, teljesen
váratlanul, az akkor és ott feltett kérdéseimre, maga a Szűzanya
válaszolt. Ezt mondta:
„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja;
magáévá teszi és tovább adja, az a legjobb úton jár; mert
Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”
Nem tudom, csoda érthető-e, érzékelhető-e?
Alig néhány órája, hogy olvasol a Szeretetlángról. Még csak fél napja tudsz arról, hogy ez a fogalom egyáltalán létezik. Ezek után eljutsz magához a forrásához, Erzsébet asszonyhoz. Ő, téged, - akit akkor lát először! -, nagy-nagy szeretettel fogad, sőt elfogad. Ráadásul, mindezt megkoronázandó: Szűzanya imigyen közli veled Szeretetlángjának summázatát:
„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”
Nos, ilyen rendkívüli előzmények után, lettem az a „valaki”, aki Szűzanya Szeretetlángját megismerte, elfogadta, magáévá tette, és tovább is adta. Méghozzá elsőként; Réka feleségemnek adtam tovább. Így indultunk el – immár ketten -, a Szűzanya által számomra, számunkra legjobbnak mondott úton; úgy, mint a Szeretetlángban elrejtőzött Jézus Krisztust hordozók!
3. Összefoglalás a Szeretetláng Lelki Mozgalomban betöltött hajdani szerepemről, szerepünkről:
Erzsébet asszonnyal való első találkozásom után, feleségemmel, Rékával együtt, életünk teljesen megváltozott. Feltárult előttünk az Egyházban meglévő, de erősen háttérbe szorított aszketika és misztika valósága. Mi is ráleltünk, a csodák, a szentek, az égi közlések és kegyelmi útmutatások hatalmas szellemi-lelki birodalmára! Ezzel, a már korábbi útkereséseink során szerzett ismereteink - az újabbakkal kiegészítve és mintegy megkeresztelve -, végre helyükre kerülhettek! A ma Egyházában is tevékeny Szentlélek munkálkodása, ámulatba ejtett bennünket. Mint kintről érkezett idegenek, elképedtünk azon a furcsaságon, hogy az egyháziak döntő többsége, e kegyelmi ajándékok sokaságát, vajon miért nem akarja jobban megismerni és azt továbbadván a hívőkkel is megismertetni?
Nekem rendkívüli élmény, és valóságos „beavatás” volt a Szeretetláng eredeti, kézzel írt füzeteit elolvasnom. Erzsébet asszony magányosan megvívott kegyetlen lelki küzdelmei, mélyen megrendítettek. Önmaga kétségeivel, a fő gonosszal, az egyházi tisztségviselőkkel, a felkért gyóntatókkal, a sok megalázó visszautasítással, ugyanakkor a mindennapi élettel, a gyermekneveléssel, a családi gondokkal, a világi és politikai hatóságokkal való kilátástalannak tűnő harcai megkönnyeztettek.
Leginkább az Úr Jézus és a Szűzanya hangvételének egyszerűsége és közvetlen kedvessége lepett meg. Elcsodálkoztam azon a szeretetteljes társalgáson, ami a legszentebbek és az egyszerű földi halandó között lehetséges. A Lelki Naplót olvasva nagy vágy ébredt bennem: „De jó lenne, ha egyszer én is meghallhatnám és érzékelhetném az Úr Jézus és a Szűzanya hozzám intézett kedves szavait, tanácsait, kéréseit!”. [4]
Már Szeretetláng Lelki Napló első elolvasásakor is úgy éreztem, hogy nekem, benne; minden érthető és világos! Egyébként is, Erzsébet asszonnyal meglátásaimat sorra vettük, és közösen átelmélkedtük. Csodálatosak voltak ezek a meghitt együttlétek. Ilyenkor csendes öröm, béke, és a kölcsönös elfogadás barátsága kötött egybe minket. Hála és köszönet mindezekért! Gondolom, hogy amikor Erzsébet asszony emlékei között időzve, maga-magáról, élete eseményeiről nekem oly nagy odaadással mesélt, ilyenkor állandó benső engesztelő áldozatvállalásából kissé kilépve kicsit ő is megpihenhetett. Jó előadói képessége, ragyogó emlékezete és őszinte közlési vágya pontosan fel tudta idézni és vissza tudta adni azokat külső és belső körülményeket, melyeknek ő részese lett. Számomra talán ez volt a Szeretetláng legnagyobb kegyelmi-ajándéka. Így, én azt a valóságot ismerhettem meg, ahogyan Erzsébet asszony azt önmagában átélte!
Erzsébet asszonyt az Úr Jézus és a Szűzanya évtizedekig oktatta, vezette. Ő viszont engem azzal tanított, hogy élményeit, érzéseit, örömeit, sőt, még a vélt vagy valós sérelmeit is megosztotta velem. Csodálatos Erzsébet asszony alázata, - ahogyan, engem, mint zöldfülű, éppen megtéregető lelki gyermekét - teljesen egyenrangú lelki társaként; édesanyai bizalmába fogadott és legmélyebb gondolataiba, érzelmeibe is beavatott. Utólag is, itt is, köszönöm.
Még ismeretségünk legelején történt. Erzsébet asszonyt megszólításakor kedveskedve; Erzsike nénit mondtam. Ekkor igen határozottan közölte velem, hogy ő nem Erzsike, hanem Erzsébet. Megkért, hogy így szólítsam, hiszen még az Úr Jézus is, és a Szűzanya is tiszteletben tartja ezt az óhaját
Erzsébet asszony személyiségét megismerve, életszentségét közvetlen-közelről szemlélve, tanításait megfogadva; nekünk is mindennapi szív-ügyünkké vált a Szeretetláng. Új társakra találtunk. Barátok, közösségek, és megannyi tennivaló várt ránk! Lángoló lelkesültségünkben fáradhatatlanul munkálkodtunk. Szűzanya által kiválasztott és felkent Szeretetláng apostolok lettünk. Túlcsorduló szívszeretetünket mások is megérezték rajtunk és bennünk. A Szeretetláng fényét, benső örömét, lelkesültségét: vállalt és begyakorolt tudatossággal továbbsugározva ontottuk testvéreinkre, a természetre és az egész világra! Szívünk és lelkünk csak úgy árasztotta Szűzanyánk Szeretetlángjának kegyelmi hatását! [5]
Családtagjainkhoz, korábbi ismerőseinkhez, régi közösségeinkhez is „elvittük” Szűzanya Szeretetlángját! Közülük sokan szintén „tüzet fogtak”! A Lelki Napló legépelt változatát, ahol csak adódott, testvéreink kezébe adtuk. Külföldre is kijuttattuk a Szeretetláng Naplót. Papokkal, különféle lelkiségekkel és mozgalmakkal kerültünk kapcsolatba. Nos, nálunk, ilyen nagy változást hozott, a reánk kiáradó Szeretetláng kegyelmi hatása! Minden más egyebet félre téve, szívvel-lélekkel tettük azt, amit a hirtelen kibomló esemény-teendők felkínáltak…
Így történt, hogy Jóisten ajándékaként, mintegy hét évig, - egészen a haláláig (1985.) -, Kindelmanné, Erzsébet asszony lelki gyermekei, segítői és munkatársai lehettünk. Egyúttal a Szeretetláng Mozgalom (akkori) vezetői közé, - mint „civilek a pályán”-, mi is bekerültünk.
Életünk e csodálatos és áldásos időszakáról; Találkozásom a Szeretetlánggal címmel, 1997-ben, egy tanúságtevő könyvet írtam, amely Törökbálinton jelent meg. (Ezer példányszámban.) [6]
4.) Elmélkedés a Szűzanya Szeretetlángjáról kissé másképpen:
Szűzanya a Szeretetlángjáról nekem adott első tanítása:
„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”
Elgondolkodtató, hogy ez a felsorolás, tulajdonképpen egymásból következő és egymást feltételező döntések sorozataként közli a Szeretetláng lényegét. Mondhatjuk, hogy ez a megfogalmazás; mintegy „folyamatábrája” a Szeretetláng továbbadódásának.
- Első; a megismerés. - - Második állomás; az elfogadás. - - Harmadik mozzanat; a „magamévá teszem.” - - Negyedik következmény; a „továbbadás.” - - Ötödik megállapítás és egyben biztatás; „a legjobb úton való járás.” - - Hatodik állomásként Szűzanya kijelenti; „Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.
Kissé részletezve és mindezt kifejtve:
- Első; a megismerés. A kezdet kezdete az, hogy tudnunk kell arról, hogy Szűzanyánk által felkínált új kegyelmi eszköz: a Szeretetláng egyáltalán létezik.
- Második állomás; az elfogadás. Az elfogadás mindig akarati döntés. Kell-e ez nekem, vagy nem kell. Akarom-e, vagy sem.
- Harmadik mozzanat; a „magamévá teszem.” Ez a Szeretetláng megtartása! Könnyen belátható, hogy az elfogadásból következik: „Igen, mindezt tennem kell, sőt élnem kell! Engedem, hogy a meglelt kincs szívügyemmé váljék, általa és benne átalakulhassak, teljesen belelényegülhessek!”
- Negyedik következmény; a „továbbadás.” Az előzőekből szükségszerűen adódik a „továbbadása” annak, aminek, Akinek a hordozója lettem. Igen, ez már általános papi-, apostoli-, és küldetéses-feladat!
- Ötödik megállapítás és egyben biztatás; „a legjobb úton való járás.” Amennyiben a Szeretetláng maga Jézus Krisztus, úgy valóban a legjobb úton járunk, hiszen Jézus Krisztus az utak Útja, az igazságok Igazsága, az életek örök Élete.
- Hatodik állomásként Szűzanya kijelenti; „Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.
Azaz közli azt a titkot, hogy Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja immár nem csak kizárólag az övé, hiszen róla lemondva, Szent fiát mintegy magából kiszakítva; ismét reánk bízza! Úgy is fogalmazhatunk, hogy Jézus Krisztus, mint Szűzanya Szeretetlángja, ugyanúgy rendelkezésünkre és megszentelésünkre bocsájtja Önmagát, mint ahogyan például az Oltári Szentségben, vagy a többi szentségekben is teszi!
„Ha valaki Szeretetlángomat megismeri; elfogadja; magáévá teszi és továbbadja, az a legjobb úton jár; mert Szívem Szeretetlángja; Maga Jézus Krisztus.”
Ismétlésként kissé másként is elmélkedhetünk erről a felsorolásról. Az első három mozzanat, a „megismerés”, az „elfogadás”, a „magamévá tevés”: a személy lelki átalakulásának zárt, benső területe. Magánügye. Ezzel szemben, a „továbbadással, a személyessé lett Szeretetláng immár kiáradóvá, mások számára is hozzáférhető kegyelemi forrássá válik! Tehát közüggyé lesz. Ötödik megállapítás szerint, az ez idáig megtett út azért a legjobb, mert Szűzanyához hasonlóan mi is Krisztust hordozókká és Krisztust közvetítőkké válunk. Ekkor már, mi sem tudunk a szívünkbe-lelkünkbe dédelgetett Jézus Krisztusunkhoz önzően ragaszkodni, hanem önmagunkat is legyőzve, hajlandók leszünk a bennünk szállást vett áldott személyét, mint Szeretetlángot; továbbadni. Így válunk mi is megannyi kis-szűzanyává, lelkeket tűzkeresztséggel megjelölő apostolokká, végső soron Jézus megváltó munkatársaivá.
5. Szívem Szeretetlángja; maga Jézus Krisztus:

Jézus Szívének, (pláne Szűzanya Szívének) gondolata, teológiája, nem mindenki számára elfogadható. Hiszen, a Jézus Szívéről szóló hitigazság és annak tiszteletének sok évszázados gyakorlata, kizárólag csak a Katolikus Egyház sajátja. [7] Például, Jézus Szívének valósága az ortodox testvéreinknél teljesen ismeretlen, a protestánsoknál pedig pláne az.

Meg kell értenünk azt, hogy Szűzanyánk Szeplőtelen Szíve élő valóság, nem valamiféle kegyes hitbuzgalmi elképzelés, vagy ájtatos kitaláció.
A szent keresztény, (és minden ősi) hagyomány egyként állítja, hogy az emberszív rejtekén ég egy kis láng, mely Isten saját ajándék-szikrája bennünk. Ezt ismerve, már is jobban érthetővé válnak azok a Jézus Szíve képek, melyek külsőleg is, felszínén is lángoló szívvel ábrázolják Jézust. A lángoló Jézus Szív összetett és beszélő képjel, megfejtése; a szív belsejében rejtőzködő Isteni Szeretet oly annyira „túlhevült”, hogy immár képtelen rejtekében megmaradni, hanem azon túlcsordulva igyekszik mindenkihez eljutni! A bent lángolva szerető igaz Élet, a külső világban is égni, gyújtani, fényt és tisztaságot óhajt sugározni! Igen, a legbensőségesebb és legelrejtettebb Istenszív kincseit önmagából kilángolva szeretné az egész emberiséget, sőt, az egész világot meghódítani! S ha mindehhez hozzávesszük még azt a körülményt is, hogy Jézus Szíve lándzsával átdöfött Szív, ez is a bent és kint, a kint és bent átjárhatóságát hirdeti.
A karmelita Nagy Szent Teréz, „A belső várkastély” című értekezésében írja, hogy minden egyes ember lelkének legmélyén, - a hetedik szobában -, maga az Úr Jézus lakik. Nos, a mennybe felvett és már feltámadt Szűzanya Szívében, és tisztaságos kegyelemmel teljes lelkében is ott él; az ő személyes Krisztusa. Amikor Szűzanyánk azt mondja: „Szívem Szeretetlángja maga Jézus”, ezzel azt állítja, hogy a Szeretetláng nem más, mint az ő Szeplőtelen Szívének egyetlen Kincse, a benne is lángolva szerető Szent Fia, aki valóságos és élő személy. Nos, Szűzanyánk Szeretetlángjaként saját Jézusát ajándékozza nekünk. Így, Szűzanyánk szeretetlángbeli Jézusának az élete és további sorsa – amennyiben Szűzanyánk Őt nekünk adta -; teljesen reánk bízatott.
Nem tudom, ez a gondolatmenet eléggé érthető-e?
Minden ember szíve-lelke mélyén – titokzatos módon ugyan, de valóságosan jelen van Jézus Krisztus. Függetlenül attól, hogy az illető tud erről, vagy sem. Tehát mindannyian, - akarva, vagy akaratlan! - Krisztushordozók vagyunk. [8]
Szűzanyánk is ember. Igaz, hogy kegyelemmel teljes ember, igaz, hogy már üdvözült ember, sőt a mennyország koronázott Királynője Ő. De mint mindenki, ő is, a Szeplőtelen Szívében őrzi, hordozza a vele együtt élő saját benső Krisztusát. Nos, Szűzanya saját, benső, misztikus Krisztusát mondja, nevezi így: Szeretetlángom! (Külön örüljünk annak, hogy Szűzanyánk magyarul adja ezt az új Jézus nevet, és ezáltal még az a megtiszteltetés is éri nemzetünket, hogy minden más népnek ezt kell a saját nyelvén újraértelmezvén lefordítania!)
A drága jó Szűzanyánk, Jézus Krisztus Öt Szent Sebének érdemeiért mit is kért a Mennyei Atyjától, és a Mi Atyánktól? Azt, hogy bűnös országa (- Magyarország, azaz Regnum Mariánúm!), és a magyar nemzet bűnös gyermekeinek megmentéséért, megint, hadd mondhasson le Jézusáról, csak azért, hogy ismét kiszolgáltathassa Őt minekünk! Fontos tudnunk azt, hogy Szűzanyánk, éppen a mi nemzedékünknek esdette ki ezt a túláradó szent kegyelmet. Éljünk tehát ezzel az új lehetőséggel, hogy Szűzanyánk Szívében élő Szent Fiát úgy, mint: - Szeretetlángot -, megismerjük, elfogadjuk, magunkévá tegyük, és továbbadjuk.
A Szeretetláng immár több mint ötven éve közöttünk él. Természetesen láthatatlanul, de a jó szándékú, tisztaságos emberszívek, emberlelkek rejtekén hathatósan valósul és tevékenykedik. Csupán az angyalvilág számára látható és áttekinthető, ennek a lelki síkon és csendben épülő Jézus Országnak a létező valósága. Nos, a Szeretetláng a közöttünk megjelent Atya Országa. Szűzanyánk Szeretetlángja az a hegyre épült város, melynek természetfeletti fénye; homályt oszlat, a gonoszt elűzi, a gyűlölet lángját eloltja, és kegyelmi hatása kiárad az egész emberiségre, sőt azon is túl, az egész világra!
6.) A Szeretetláng születése, a Szeretetláng, mint ujjá születés:
1962. április 13.-án, fájdalma pénteken, az irgalom órájában, Szűzanyánk, mint Magyarok Nagyasszony zokogva szólt a szintén síró Erzsébet asszonyhoz:
"Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban! Segíts Nekem, mentsük meg! Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja (lesz). Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!" (…)
„Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István király Nekem ajánlotta országotokat, és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy Szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra...”
Ez az Erzsébet asszony által leírt jelenet tulajdonképpen a Szeretetlángként hozzánk eljött Jézus Krisztus közöttünk ilyetén való megjelenését közli. Ezt nem lehet félreérteni, és üdvtörténeti jelentőségét kisebbíteni! (Itt és most, ezt nekem le kell írnom):
A Szeretetláng Erzsébet asszonynak való átadását, és a Szeretetláng kegyelmi kiáradásának kezdetét, én, - természetesen Erzsébet asszony teljes egyetértésével - Jézus második eljövetelének tartom.
A Szeretetláng, Jézus Krisztusnak ugyanolyan közöttünk való jelenlétét rejti, mint ahogyan annak idején - az Ige megtestesülésekor – az Isten Fia Jézus, teljesen ismeretlenül; magzatként, gyermekként, ácsként a rokonsága az ismerősei körében élt. Igen, majd a mindenki előtt is megnyilvánuló dicsőséges, angyalsereges eljövetelének is eljön a maga ideje! E felől semmi kétség. A kettő nem zárja ki egymást! De addig is, az Úr Jézus most is befogadó szállásadókat, édesanyákat, rokonokat, apostolokat, munkatársakat keres. A lelkek megmentése érdekében, még a Jézus dicsőséges eljövetele előtt, áldott Szűzanyánk minél több olyan „korán kelő” készségeseket toboroz, akik olyan bűnbánók, olyan megtérők, olyan engesztelők, és olyan Sátánt megvakítok: mint amilyen; Erzsébet asszony is volt!
„Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja (lesz) …”
Teljesen egyértelmű, hogy Szűzanyánk e szavakkal Erzsébet asszonynak átadja Szeretetlángját. Ekkor mindannyiunk Égi Édesanyja, Mária, Erzsébet asszony további gondoskodására bízza Szívéből kilépő misztikus Krisztusát. Aggódik, ezért sír oly keservesen. Erzsébet asszony, mint gyakorlott édesanya, pontosan tudja, hogy egy most született és magatehetetlen „csecsemő-élet” érkezésénél mit is kell tennie. Ahhoz, hogy a „baba Szeretetláng” életbe maradhasson, először el kell fogadnia őt, majd gondoskodó édesanyai szeretetével táplálnia is kell. Ezt megerősítendő mondja Szűzanyánk Erzsébet asszonynak (és természetesen nekünk is):
„Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is…”
Erzsébet asszony, amikor kimondja: „Igen, Szűzanyám legyen minden a te akaratod szerint!” – akkor az ő ember szívébe-lelkébe mintegy átköltözve: benne is megszületik Szűzanyánk Szeretetlángja, azaz Jézus Krisztus. Ezzel az emberszívben való megjelenésével az Ige ismét, emberivé lett. Csakhogy most nem a tisztaságos Szent Szűz méhében született közénk, hanem egy hatgyermekes magyar asszony; Erzsébet szívében-lelkében. Tudom, hogy első hallásra kissé meglepő, vagy egyesek számára egyenesen botrányos ez az állítás, de Isten emberszerető Irgalma oly leleményes és titokzatos, hogy az jóval meghaladja a mi elképzeléseinket és tanult okfejtéseinket.  
Mivel a megmentésünkért „új eszközzé” váló Jézus Krisztusnak az egy személyben való megszületésénél sokkal több a küldetése, ezért folytatja kérését Szűzanyánk imigyen:
„… és add tovább, kislányom!"
Tehát, Jézus, Erzsébet asszonyon szívén-lelkén keresztül tovább óhajt áradni. Bennünk és általunk, - mint titokzatos fénycsóva – tovább, egyre csak tovább igyekszik haladni, újabb és újabb lelkeket igazabb életre meghívni és arra feltámasztani. S akár a „futótűz”, továbbterjedve az egész emberiséget elérni…
Szeretettel és hálával fontoljuk csak meg, hogy Szűzanyánk miérettünk ezt a nagy édesanyai áldozatát immár másodszor hozza meg. Először, még a földi életében tette ugyanúgy, amikor Jézusától elszakadván, Szent Fiát a názáreti kis otthonukból kénytelen volt tanító útjára elengedni. Akkor, tudván-tudta, hogy Szent Fiának útja, egészen golgotás kereszthalálig vezet. Most pedig a Szeretetláng Lelki naplóban azt állítja, hogy végül is Szeplőtelen Szívem győzni fog!                                                            Segítsük mi is drága égi Édesanyának azzal, hogy hagyjuk, hogy a Szeretetlángjában nekünk adott Jézusa általunk és bennünk életre kelhessen, és velünk is elindulhasson lélekmentő útjára.
Adja a Jóisten, hogy a Szeretetláng által, mi is Jézus hordozóivá és Jézus továbbadóivá, engesztelőivé, és lelkeket mentő munkatársaivá válhassunk.

------------------------------------------------------------------------------

1 - A lábjegyzet; olyan szövegrészlet, amely az oldal alján, a főszövegtől elkülönítve helyezkedik el, és a főszöveghez képest kiegészítő információt tartalmaz. Célja az, hogy a háttér információ ne szakítsa meg a folytonos olvasást, hanem az olvasóra bízza a döntést, hogy kíván-e tájékozódni róla. Szerepelhet benne állításra vagy idézetre vonatkozó pontos hivatkozás, illetve a szerkesztő megjegyzése, amelyet a szerző szövegétől el kíván különíteni. Jelölése lehet csillag (*) vagy felső indexben szereplő számjegy: 1. Ez a szám olykor szögletes zárójelben áll: [1]. Betűmérete gyakran kisebb a főszövegnél, betűtípusa pedig mindig álló (nem dőlt). Számozása kezdődhet minden oldalon újra, vagy fejezetenként, illetve az egész dokumentumban folytatólagosan. Amennyiben nem az egyes oldalak alján, hanem a fejezet végén szerepel összegyűjtve, nem lábjegyzetnek, hanem végjegyzetnek nevezik.
2 - A Szűzanya személyes kérésére és a Szeretetláng hatására; világi sarutlan karmelita lettem. Rendbéli nevem: Szűzanya Szeretetlángjáról nevezett Piusz – névadó védőszentem; Szent X. Pius Pápa, - aki nagy egyházújító volt (1835 - 1914). Lélekben választott lelki vezetőm: Szent Pio atya.                                                                            A Szent Kereszt Rend, régebbi nevén az Angyal Műnek világi tagja vagyok.
3 - Adottságaim - úgy általában - elképesztően középszerűek. Szellemi hiányosságom rengeteg. A legegyszerűbb adatszerű részleteket nem igen tudom megjegyezni. Élő beszédben (is) nehézkes vagyok. Az olvasással és a szöveg megértéssel is adódnak gondjaim. Még a leghétköznapibb dolgokban is sokszor tévesztek. Váratlan helyzetek is megzavarhatnak. Alkatomból adódó gyarlóságom; a lelki érzéketlenség, vagy ennek éppen az ellenkezője; a mások szándékának túlzott méltánylása. Talán, a hihetetlen szétszórtságom az, amivel leginkább küszködöm. A kitartó állhatosság sem az erősségem.                                                                                                                                A Jóisten mindezek ellenére, - vagy épen ezért -, olykor-olykor rendkívüli ajándékával halmoz el. Ilyenkor, többnyire pontosan azon területen kér tőlem fáradozást, vagy szeret szolgálatot, amire legkevésbé tartom magamat alkalmasnak.
Kíváncsi, kutakodó ember vagyok. Olyan, mindenkit és mindent kifigyelő típus. Rátarti, önmagát sokra tartó egyéniség, aki viszont másokhoz bizony elég szigorú. Afféle hidegen szemlélődő, mérlegelő ítészként tekintek testvéreimre és a világra. Ebből következően, főleg a dolgok és jelenségek lényege, működése, és azok benső összefüggései érdekelnek. Engem sokkal inkább a megértés foglalkoztat, mintsem a rácsodálkozásos és beleérzéses elfogadás. Sajnos, az elemző értelem túlsúlya jellemez, a gyermekien egyszerű szívszeretet rovására.                                                                                                                                                      Persze, azért vannak otthonról hozott, tehát örökölt jó tulajdonságaim is. Mindig is viszolyogtam a durvaságtól, a haragvástól, a trágárságtól. A tisztához, az emelkedetthez eredendően és őszintén vonzódom. Az általános segíteni és szolgálni akarás, - sajnos nem eléggé begyakorolt – készsége mindig is meg volt bennem. Mindig is szomjúhoztam a legvégső igazságra.
Mára már, a Jóisten kegyelméből, időnként, rálátok - mintegy magamat kívülről is szemlélve – hiányosságaimra. Így tudottá válik az az életem végéig tartó feladat, hogy miben is kell változnom. Másrészt, az is hálával tölt el, hogy így visszatekintve életemre azt is tisztán látom, hogy oly sokszor a végleges és végzetes eltévedéseimtől, éppen azok a hiányosságaim óvtak meg, ami miatt oly sokat kínlódtam, kínlódom. Például, amikor jógáztam, sportoltam, festettem, írtam, keleti vallásokkal, és ezotéria sokféle ágazatával foglalkoztam, bizony éppen képességeim gyengesége, (fáradékonyságom, összeszedettségem hiánya, akaratom gyengesége, az állhatatlanság, a feledékenység, kényelemszeretet, bátortalanságom stb.) volt az a védelem, hogy akár melyik élet-területen olyan eredményt és sikert érhessek el, hogy abban megrekedve, mintegy kelepcébe esve és ott kiteljesülve esetleg végleg eltérüljek. Márpedig a Jóisten eredeti terve, még a születésem előttről az volt, hogy nékem Szűzanya Szeretetlángjával találkoznom kell!                                                                    Áldott legyen ezért is háromszorosan Szent Személye!  
4 - Úgy általában megállapítható, hogy a Szentlélek által sugalmazott szövegek elrejtett valóságokról és csodálatos benső összefüggésekről is tudósítanak. Emellett, kegyelmi adományokat is közvetíthetnek! A Lelki Naplók abban is segíthetnek, hogy a nélkül is bejárhatjuk a kiválasztott személy által megkínlódott lelki fejlődése útját, hogy mindazt, amit ő átélt, azt időben és egyéb körülményeiben nekünk is meg kellene tennünk! Ennél mi sem természetesebb, hiszen a mindenkori égi adomány, - „a karizma” -, nem csak az abban először részesülő testvérünk kizárólagos tulajdona, hanem az egész Egyházé, sőt az egész emberiségéé.
5 – Az, hogy az ember szíve-lelke a kegyelem közvetítés „eszköze”is lehet, azt többek között a Szent Fausztina naplójában is olvasható: „+ Ahányszor lélegzik a keblem, ahányszor dobban a szívem, ahányszor lüktet a vérem testemben, annyi ezerszer kívánom dicsérni a Te irgalmadat, ó, Legszentebb Szentháromság!
+ Szeretnék egészen Irgalmaddá változni, s élő képmásod lenni, Uram; Isten e legfelségesebb tulajdonsága, végtelen Irgalma jusson el szívemen és lelkemen keresztül embertársaimhoz.”                                                                                                                          
6 - Ezekben az időkben Erzsébet asszony gyóntatója a törökbálinti Izeli János atya volt. Ővele, baráti együttműködésben, a Szeretetláng Mozgalom akkoron kibontakozó és „reánk bízott ágának” mintegy világi vezetője és szervezője is voltam. Fontos hangsúlyozom, hogy Szeretetláng Közösségének „reánk bízott ága”, mert Magyarországon (és a nagyvilágban) rajtunk kívül is voltak Szeretetlángot hordozó személyek és közösségek. De mivel akkor még Szűzanya Szeretetlángja Magyarországon egyházi és politikai tiltás alatt állt, ezért egymásról mit sem tudva, külön-külön munkálkodtunk. Így tehát, a Szeretetláng nálunk, csak csendben, rejtőzködve, szívről-szívre átadódva – mint búvópatak - személyről-személyre terjedhetett. János atya és testvére Józsi atya vezetésével Érd Ó-falun, a Szent Mihály templomban minden hónap 12-e estéjétől másnap 13-án délig Szeretetláng virrasztásos, szentségimádásos, szentmisés engesztelés volt. Emellett, 10-15 személyből álló közösségünkkel Budapesten és vidéken tartottunk Szentmisével egybekötött Szeretetláng Engesztelő Imaórákat, Szeretetláng átadásokat. Másrészt, Szűzanyánk kérésének eleget téve, először mi magunk lettünk világi karmeliták. Ezek után már mi toboroztunk leendő világi karmelitákat. Úgy húszan lehetek azok, akik közreműködésünkkel, egyéves felkészítésük után fogadalmat tettek.
Ezerkilencszázkilencven körül, a máig használatos un. kék engesztelő imaóra füzet helyett, egy fehér borítású egyszerűbb „új szövetségibb” és „magyarosabb” összeállítást készítettem. Néhány alkalommal budapesti nagy templomokban már ebből imádkoztunk. János atya egyik látnok lelki-gyermeke nehezményezte ezt a változtatást, és egyéb (részünkről egyértelműen tudott és bizonyíthatóan téves) kifogása is volt velem szemben. János atya a mi állításunkkal szemben, az „állítólagos közlés” igazában hitt.                                                                                                                   A nézeteltérés miatt, Izeli atyától és az általa vezetett érdi Szeretetláng Közösségtől feleségemmel együtt eljöttünk. Harag nélkül váltunk el egymástól, egyszerűen elmaradtunk. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy ekkor nem volt bennem csalódás, mély keserűség és bizony sértettség is.
A Szeretetláng Engesztelő Mozgalom még megmaradt életünkben. Megint a Gondviselés sietett segítségünkre. Ugyanis B. József atya vezetésével Mária-remetén alakult egy új imacsoport, ahova meghívtak bennünket. Nem vezetőknek, hanem együtt-imádkozó testvéreknek. Családi háznál, nyáron kis nyaralóban, ha adódott, akkor templomban gyűltünk össze. Hétről-hétre, kedden délelőttönként, örömteli kisközösségi együttlétünkkel és az általam összeállított imafüzettel engeszteltünk. Ilyenkor mindig volt Szentmise, gyónási lehetőség, és az egyházi ünnepekről való megemlékezés. 1994 évben, első feleségem halála napján, e közösségtől is megváltam.
7 - Jézus Szívének fogalma és tiszteletének gyakorlata a Katolikus Egyházban ALACOQUE SZENT MARGIT-MÁRIA (1647. - 1690.) magánkinyilatkoztatása révén és főleg a Jezsuiták szorgalmazására kezdett kiteljesedni.
8 – Természetesen, az ember szabad akaratának következtében és az áteredendő bűn miatt, szívünk-lelkünk mélyére beengedhetjük a gonosz lelkeket is, és ekkor az Úr Jézus mintegy tehetetlenné téve, mintegy keresztre feszítve kénytelen bensőnkben senyvedni.

Budakalász, Szentistvántelep, 2013. augusztus 18.
http://szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/4229-labjegyzet-a-szeretetlang-mozgalom-kezdeti-toertenetehez

Jézussal vagy Jézus ellen - Harc és párbeszéd


P. Szabó Ferenc SJ elmélkedése az évközi 20. vasárnapra - Jézus megjelenése vízválasztó a világtörténelemben. Már a gyermek templomi bemutatásakor megjövendöli az agg Simeon: „Soknak romlására és föltámadására lesz ő Izraelben: jel, amelynek ellenszegülnek…” 
Jézus nyilvános működése során megismétli, amint Lukácsnál olvassuk a vasárnapi evangéliumi szakaszban: nem békét hozott a földre, hanem ellenkezést. Személye, üzenete megosztja kortársait, még rokonságát is, nem is szólva a zsidó nép vezetőiről, a farizeusokról, írástudókról, főpapokról, akik nyilvános fellépése kezdetétől figyelik tevékenységét és tanítását, és csapdákat állítanak neki, végül, mint a mózesi törvény felforgatóját és istenkáromlót kiszolgáltatják, halálra adják, hamis politikai váddal kiszolgáltatják a római helytartónak. 
Pedig a heródeseknek nem kell félteniük hatalmukat attól, aki a béke fejedelme, aki az Istennel való és az emberek közötti kiengesztelődést, a szeretet abszolút parancsát hirdeti és valósítja meg. Ha mégis azt hirdeti, hogy kardot, tüzet, megoszlást hozott, ez tanításából, üzenetéből következik. A rossz ellen, a gonoszság fejedelme ellen hirdeti a harcot ő, aki az Atya irgalmának megtestesítője, aki azért jött, hogy keresse azt, mi elveszett, magához hívja és feloldozza a bűnösöket, az egyetemes kiengesztelődést szolgálja.
Szent Ágoston nagy történelemteológiai munkájában, Isten városáról c. művében két városról, táborról, embercsoportról beszélt, amelyek szemben állnak egymással. Ez a látomás továbbél a középkoron át Loyolai Szent Ignác két zászlóról szóló elmélkedéséig, sőt a napjainkig a keresztény lelkiségben. A luciferi gonoszság, az Isten törvényét megvetők táborával szemben állnak a szelíd és alázatos szívű Jézus követői, akik a szeretet civilizációját igyekeznek megvalósítani – lelki fegyverekkel, és elsősorban a saját szívükben tapasztalt megosztottságot megszüntetni, száműzve minden cinkosságot a hazugsággal, gonosszal, teljesen felzárkózva Jézushoz. Nem maradhatunk frontközi helyzetben. „Aki nincs velem, ellenem van”, mondja Krisztus király.
Manapság gyakran beszélünk párbeszédről, hivatkozva a II. Vatikáni Zsinatra is. Ez helyes, ezt kell keresnünk az új evangelizálásban, a nem hívőkkel, más vallásokkal, nem katolikus keresztény felekezetekkel is, minden szinten. Az élő, az igaságot őszintén kereső emberekkel mindig lehetséges és szükséges a párbeszéd. 
De a hamis ideológiákat le kell leplezni, az ateista rendszerekkel szemben harcolni kell, megmutatva hazugságukat. Persze mindig a szellem fegyvereivel küzdünk, és nem gondolva azt, hogy mi már birtokoljuk, és főleg megvalósítjuk a teljes igazságot. Együtt keresünk a keresőkkel, tiszteljük mások véleményét, igyekszünk tanulni is tőlük. És legfontosabb hiteles tanúságtételünk, amely a szeretetben gyümölcsözik.
Befejezésül a XX. század egyik legnagyobb teológusát, Henri de Lubac atyát idézem:
„Mindig el kell ismernem, hogy többé-kevésbé hitetlen vagyok, bírálnom kell hitem hiányosságit, sohasem elégedhetem meg hitem jelenlegi minőségével, vissza kell utasítanom hitem és magatartásom minden farizeizmusát. Mindez nem jelenti azt, hogy a hitetlenségnek részben igaza van; éppen ellenkezőleg: ezzel ténylegesen megmutatom, amennyiben tőlem függ, hogy nincs igaza.”
(Lk 12,49-53)
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Templomban tartott főpróbát az Omega

Bátaszék — Még az Omegától is szokatlan produkció­t láthattak azok a szerencsések, akik ott lehettek szombaton az Omega Oratórium nyilvános próbáján a bátaszéki templomban.

Több oka is volt annak, hogy az 50. születésnapját tavaly ünneplő együttes épp ott próbálta ki első ízben a még „félkész" produkciót. Kóbor János (70) gyerekkorában nagyon sok gyönyörű nyarat és telet töltött itt, így szinte az első szóra jött. Főleg amikor kiderült, hogy az ország legmagasabb kőtemplomának tornya életveszélyes lett. Nemcsak az építész végzettségű Omega-frontember, de az együttes többi tagja is egy emberként vállalta, hogy anyagiakkal is segít a torony helyrehozatalában.

A templomban bemutatott lézershow feldobta a koncertet
– Csodálatos gyerekkori emlékek kötnek ide. Mivel anyai és apai nagyszüleim is itt éltek, szinte minden téli és nyári vakációmat itt töltöttem – mondta a Blikknek a koncert előtt Kóbor János. – Nagyon különös érzés volt visszatérni ötven év után, és látni a házat, ahol annyi szép vakációt töltöttem.

A templomi fellépéssel mintha régi álma teljesült volna Kóbor Jánosnak; sok korábbi Omega-dalban érződik a spiritualitás, mint a Megszentelt világ, Boldog angyalok, Ördögi cirkusz, vagy épp a Koncert a menny­ben, de hangulatában nagyon ide illőek más régi dalok, mint a Tékozló fiú, Az éjszakai országút vagy az Égben lebegők csarnoka.

Most ezek kaptak méltó helyszínt a templomban, ahol a nagy orgona és egy 60 fős vegyes kórus is színesíti az előadást. Őszre elkészül a végleges produkció, és várhatóan a leghíresebb hazai és külföldi templomokban, székesegyházakban csendülhet fel az Omega Oratórium.

Kóbor Jánosék mindent beleadtak
– Én akkor gondolkodtam el egy ilyen anyagon, amikor a bátaszéki felkérést köve­tően Moszkvában megkaptuk az ortodox egyház legmagasabb, nem egyházi személyeknek adható kitüntetéseit. Arra gondoltam, hogy ha az Omega Rapszódiának és Szimfóniának ekkora sikere lett, akkor miért ne készíthetnénk egy oratóriumot is. Eleinte csak egy kisebb anyagban gondolkodtam, de az alkotói fázisban másképp döntöttünk. Már nem bánom, mert sok érdeklődés és meghívás érkezik itthonról és külföldről egyaránt.

Ahol kétnaponta húznak fel egy templomot

Európa egyik legvallásosabb országban óriási ütemben építik a templomokat, hamarosan a Balkán legnagyobb temploma is elkészül Bukarestben. Hiába szentelnek fel kétnaponta egy templomot, így sincs elég belőlük Romániában, a vasárnapi miséken százak rekednek kívül. Bár egy svéd lutheránus csak röhögne rajtuk, a románok életritmusának része a vallás, még a tolvajok elátkozására is elmondanak egy misét.
A tökéletesen lepusztult faluban egyedül a templom árulkodik arról, hogy nem az 1900-as évek közepén járunk. Nem egyedi élmény ez Romániában: jelentse a tömegközlekedési eszközt a lovas kocsi, a fűtőeszközt a fa vagy az utat kátyúk összefüggő rendszere, rendre feltűnik egy makulátlan állapotú, tájidegen monstrum az egyszintes, omladozó házak között.
A helyi rendszerváltás után hatalmas ütemben kezdték el építeni az ortodox templomokat Romániában, amely Törökország és Málta mellett a legvallásosabb európai ország. Lakóinak 85 százaléka ortodox, akik szinte mindannyian aktív vallásgyakorlók. 1990 és 2010 között négyezer templom épült Romániában, azaz kevesebb mint kétnaponta adták egy templomot.
A bukaresti katedrális látványterve
A múlt héten a BBC készített riportot a templomépítő lendületről, amelyet a gazdasági válság sem tudott lelohasztani. Hiába nem jutott még vissza a gazdaság a 2008-as szintjére Európa egyik legszegényebb országában, 2010-ben Bukarestben elkezdték felhúzni a térség legnagyobb templomát. A 120 méter magas tornya még a mellette álló, a világ második legnagyobb épületének számító egykori Ceausescu-palotánál is magasabb lesz. Az 5000 férőhelyes templom építési költségét 150-300 milliárd forintra becsülik.

Hagymakupolás honfoglalás

A román ortodox egyházat lényegében már a 19. században államosították, és a kommunista rezsim alatt sem volt annyira elszigetelt a helyzete, mint a blokk többi országában. Az egyházi vezetés a rezsimmel sok szempontból együttműködött - mondja Novák Zoltán történész. Az 50-es években még voltak kísérletek az egyház hatalmának megtörésére, de mivel ez nem sikerült, a rezsim célja az volt, hogy belülről vonja irányítása alá az egyházat. A vallás gyakorlását sem gátolták annyira, az állam pedig már nemcsak az egyház gazdasági tevékenységébe folyt bele, hanem a spirituális, lelki gyakorlatába is, például a papok kinevezésével.
A templomok építése már a 80-as években elkezdődött, főleg vidéken, a rendszerváltás után pedig új lendülettel folytatódott. Ez részben hiánypótlás volt, ugyanis a kommunizmus alatt felgyorsult az urbanizáció, templomokat viszont nem építettek az új városrészekbe. Erdély nagyvárosaiban jelentősen megnőtt a románok aránya, és az ő igényeiket is ki kellett szolgálni. Nagyváradon például 27 ortodox templomot kezdtek el építeni 1990 óta, az erdélyi magyar média hagymakupolás honfoglalásnak nevezi a gépiesen másolt, egységes építészeti stílusú templomok gyors szaporodását.

Svédországban kiröhögnék őket

Az megkérdezett erdélyi kutatók, társadalomtudósok szerint mindenesetre nem is kérdéses, hogy szükség van ezekre a templomokra. "A vallás a nemzeti identitás része, a fontosabb eseményeket nem is tudják elképzelni a templom nélkül. Nagyobb ünnepekkor, de még a vasárnapi miséknél is látszik, hogy nem bizonyulnak elég nagynak. Teljesen általános, hogy ilyenkor több száz ember áll a templomok előtt, a kint rekedtek kihangosítva hallgatják a misét. Ez olyan látvány, amely önmagában indokolja a templomépítéseket" - mondja Kiss Dénes vallásszociológus.
"A románok másképp viszonyulnak az egyházhoz, egy svédországi lutheránus kiröhögné őket, de az ő életük ilyen" - jegyzi meg Nagy Mihály Zoltán történész. Bevett gyakorlat, hogy egy először meglátogatott templomban legalább 10 lej (670 forint) adományt fizetnek, még a szegényebbek is. Az újonnan épült kolostorok miatt a spirituális turizmus is fellendült, ezáltal is komoly adományok érkeznek az egyházhoz.
Európa egyik legvallásosabb nemzete
Forrás: AFP/Daniel Mihailescu
"Az egyének élete, biológiai életritmusa sokkal jobban kötődik a templomhoz. Ha van egy keresztelő, óriási bulit csapnak, míg mi csak összecsapjuk. Sokkal jobban ragaszkodnak a külső formákhoz, bármi miatt képesek misét mondani. Ha ellopják valakinek a lovát, elmond egy misét, hogy megtudja, ki az elkövető, és elmond egy másikat, hogy megátkozza" - mondja Nagy.

Budapestet is megcélozták

Mivel a románok döntő többsége hívő, ezért egy szűk, értelmiségi elitet leszámítva a társadalom nem viszonyul kritikusan ahhoz, hogy például az egészségügy vagy az oktatás helyett templomépítésbe invesztáljanak hatalmas pénzeket. Ez még akkor is igaz lehet, ha egy februári felmérés szerint történelmi mélypontra süllyedt a román ortodox egyház bizalmi indexe, ugyanis a lakosság 66 százaléka mondta, hogy bízik az egyházban, és ez a mutató először csökkent 70 százalék alá.
Az expanzió Románia határian is túlmutat, a Spanyolországban és Olaszországban élő vendégmunkások miatt Romániából küldenek papokat, hogy az ottani hívek számára egyházközösségeket szervezzenek és rendszeresen misézzenek. Magyarországon például száz év után először húztak fel ortodox templomot Pusztaottlakán, tavaly pedig a budapesti városháza tárgyalt arról, hogy román ortodox templom épüljön fel a fővárosban, bár egyelőre nincs előrelépés az ügyben.