2013. július 9., kedd

A Nagy Harc Megkezdődött: ez mindent elmond. A nagy harc már folyik.

Talán mindenki emlékszik az MDM üzenetek elleni kampány egyik állomására, amikor még a Magyar Kurír is közzé tette Mirawell professzornak az MDM üzenetek ellen szóló írását. Sajnos a katolikus papság, sajtó előszeretettel hivatkozik erre, nem gondolnak bele felelősségükbe.
De mi a valóság?
A fenti cikk egy híres teológussal készült riport, és átmennek Mark Miravalle professzor pontjain is. Más szemmel, helyretéve tévedéseit. Ugyanígy tette ezt korábban már elküldött nyílt levelével Fr. F. Elsinger is.
Ez a cikk, ez a beszélgetés nagyon fontos a katolikusok számára, akik nincsenek könnyű helyzetben, mert bár látják az ismert próféciák kirajzolódását, mégis hűségük a Római Katolikus Egyházzal szemben alapkérdés. Mit lehet ilyenkor tenni? Mindenki megnyugodhat. Nem szaporítva a szót, íme a fenti riport magyarul:
***
A NAGY HARC MEGKEZDŐDÖTT
(Cheryl Dickow, 2013. július 9.)
A szerkesztő megjegyzése: Kérem figyelembe venni, hogy Cheryl Dickow Dr. Bowring művét bemutató cikkének publikálására vonatkozó döntésem nem ezen mű, vagy „Maria Divine Mercy” írásainak a jóváhagyásán alapszik. LMH
Tinédzser koromban, az 1970-es években, egy lakásbiztonsági szolgálatnál dolgoztam. A rendszert üzemeltető munkások különböző okok miatt állandóan ki,- bejárkáltak az irodába. Az egyik munkás fényes nappal is furcsa pánikot keltett bennem.
Ő keresztény volt (a felekezet nem fontos) és mindig Jézus visszatéréséről beszélt.
Én, bár katolikusnak lettem keresztelve, főleg a zsidó vallást ismertem, és nem volt még kialakult kapcsolatom Jézussal, akiről tudtam, hogy zsidó lévén a visszatérése jó dolog.
Szóval, ha ez a nagy, erőszakos alak belépett az irodába, a gyomrom görcsbe rándult, és a szívem ugrálni kezdett a mellkasomban. Egy két perccel a vele való beszélgetés után elment az étvágyam aznapra, és mozdulatlanul ülve vártam, hogy megnyíljon az ég, és véget érjen az életem. Egyszerűen nem tudtam mit kezdeni a kinyilatkoztatásaival, a bűnbánattal, az ítélettel, a mennyországgal, és az örök kárhozattal.
Mindezek halálra rémítettek engem. Ez volt akkor.
És most… most ezt megértem.
Minden nap buzgó várakozással nézek az égre Krisztus visszatérését várva. Néhányan talán úgy látják, hogy olyan őrült vagyok, mint az a fickó. Harminc évvel később én is érzem az ő izgatottságát a második eljövetellel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy őrült vagyok, bár mások szemében úgy tűnhet, hogy úton vagyok afelé.
Így hát nem meglepő, hogy Dr. Kelly Bowring legutóbbi könyvének címe felkeltette az érdeklődésemet. A Nagy Harc Megkezdődött: ez mindent elmond. A nagy harc már folyik. Vedd a fegyveredet, markold meg a sebességváltót, szedd rendbe az életedet. Most jön a rázós útszakasz.
Bowring könyve nagyrészt Maria Divine Mercy magán kinyilatkoztatásaira támaszkodik, melyekből sokat közöl. Bevallom elsősorban az indított Bowring könyvének olvasására, hogy még soha nem hallottam erről a személyről (gondolom, nő lehet, bár névtelen marad). Valójában nem igazán voltam rajongója a magán kinyilatkoztatásoknak, amíg kb. egy éve nem kellett egy kutatást végeznem egy készülő könyvemhez. Fatima érdekelt. Visszatekintve arra a kutatásra, az alapként szolgál nekem, hogy megértsem a magán kinyilatkoztatásokat és az Egyház tanításait.
Abban az évben olvastam katolikus próféciákat is a kutatómunkám során. Elolvastam Louis Rocco testvér, és a la Faudai Marie próféciáit is,- mindkettő a 19. századból való. A másik kötege a próféciáknak, melyeket olvastam, tartalmazta annak Jeanne le Royer-nek a próféciáit, aki az 1700-as évek elején született.
Ahogy Bowring könyvét olvastam, nem tehetek róla, de láttam a kapcsolatot az abban foglaltak és a kutatásom során elolvasott katolikus próféciák között. Ez arra indított, hogy alaposan vizsgáljam meg Maria Divine Mercy-t. Mindegy, hol néztem, milyen szerkesztésben, milyen kiadásban, azt találtam, hogy az ő üzeneteit indulatosan visszautasítják mindazok a katolikusok, akik hitelesíthetnék azokat. Maria Divine Mercy magán kinyilatkoztatásait kigúnyolja, elutasítja és helyteleníti számtalan katolikus személyiség Jimmy Aiken-től Mark Miravalle-ig.
Emiatt azonnal felvettem a kapcsolatot Kelly Bowring-gal. és különböző kérdéseket tettem fel neki. A könyv olvasásakor ugyanis szerettem volna megérteni, hogy Bowring miért osztja meg oly elszántan egy asszony szavait, akinek szerepét a magán kinyilatkoztatásokban oly hevesen és nagy alapossággal támadják mindenütt a katolikus világban.
A Nagy Harc Megkezdődött egyértelműen leszögezi nekünk, hogy a Nagy Nyomorúság ideje elkezdődött. Érinti a végidők kérdéseit oly módon, ahogy sok ember meg kívánja érteni. Bepillantást enged a hamis próféták, az Antikrisztus, a hét pecsét, és saját szerepünk megismerésébe a mi személyes üdvösségünkben, valamint mások iránti kötelezettségeinkbe az imádkozáson és böjtölésen keresztül. Bowring beleszőtte Maria Divine Mercy magán kinyilatkoztatásaiba a Jelenések Könyve kivonatait, és sok idézetet a Szentírás különböző részeiből.
Krisztus második eljövetelére készít fel minket; a ” Nagy Harc Megkezdődött” hangsúlyozza a felkészülés szükségességét. A legjobb most. Ezt valóság, nem csak valami homályos figyelmeztetés a katolikusoknak..
A problémakörhöz tartozik, hogy Maria Divine Mercy nem várt dimenziót ad a könyvnek, és hogy én miért gondolom, hogy fontos megosztani Bowring kérdéseimre adott válaszait.
Először is egy kis információ Dr. Kelly Bowringról.
http://catholicmom.com/wp/wp-content/uploads/2013/07/gI_0_Bowring.jpgDr.Kelly Bowring katolikus teológus, író, és népszerű szónok. Doktorátusát a római Aquinói Szent Tamás főpapi egyetemen szerezte, képesítést szerzett a Dominikánus Rendházban, és a II. János Pál Intézetben (Washington DC) míg az Amerikai Püspöki Hivatalban dolgozott. Mesterfokú diplomája van a Steubenville-i (Ohio) Ferences Egyetemről is. Egyházi mandátummal rendelkezik a teológia tanítására. Dr. Bowring volt dékán, elnök, és a teológiai diplomát adó Szent Károly Szemináriumon teológia professzor, valamint a Southern Katolikus Egyetemen, és az Ave Maria Egyetem Szent Mária Kollégiumában. Feleségével, Dianával együtt nyolc gyereket nevelnek atlantai otthonukban.
Cheryl: Dr. Bowring, lenne szíves választ adni arra a 7 pontra, amit Mark Miravalle állított össze Maria Divine Mercy kinyilatkoztatásai ellen, kezdve a Benedek után megválasztott pápa legitimitásával? (Dr. Bowring válaszaira várva további információkért érdemes ellátogatni Dr. Bowring honlapjára: http://twoheartspress.com/.)
Dr. Bowring: Ferenc pápáról ezt írja Miravalle: „Az üzenet kifejezetten ellentmond a katolikus tanításnak, miszerint az érvényesen megválasztott pápa legitim.” Ez egyszerűen nem igaz. VI. Pál pápa „Cum ex Apostolatus Officio” pápai bullája azt tanítja, hogy ha valaki eretnek nézeteket vall a pápaválasztás előtt, az akkor sem lehet érvényes pápa, ha érvényesen és egyhangúlag választják meg a bíborosok. Valamint a 188.4 kánon (Kánonjog,1917-es kód) kimondja, hogy a klérus (pápa, püspök, stb.) eretnekké válik, elveszíti tisztségét, minden különösebb indoklás nélkül, ezen jogszabály alapján. Míg ez nem bizonyítja MDM hitelességét, de megalapozza üzeneteinek az elfogadhatóságát, és ily módon Miravelle értékelése már elejétől fogva jogosan elvethető.
Cheryl: Miravalle második pontja az, hogy Maria Divine Mercy közlései eretnekségeket tartalmaznak.
Dr. Bowring: Miravalle azt írja, hogy „az üzenetek a Millenarizmus néven ismert eretnekséget hirdetik”. Ez igaz, az Egyház elítélte a Millenarizmusnak nevezett eretnekséget, azt a hitet, hogy Jézus fizikailag visszatér majd, hogy ezer évig uralkodjon.
Viszont a Jelenések Könyve (20:1) említ egy ezer éves béke-időszakot az idők végén. Ez az „ezer év” szimbolikus, a biblia nyelvezetén egy hosszú időszakot jelent, nem pedig szó szerinti értelemben vett ezer évet. Krisztus második eljövetele „visszatérés” amennyiben ő dicsőségesen fog megnyilvánulni ebben a világban, és megalapítja az új Eucharisztikus Királyságot, elhozván az Ő Akaratát, és Uralkodását teljesebb módon, amely spirituális, nem fizikai. MDM üzenetei ezzel egybevágnak, és ezen a ponton hitelesek.
Cheryl: Miravalle következő két pontja szerint az üzenetek hamisak, mert nélkülözik az egyházi jóváhagyást, és mert a látnok névtelen maradt. Kérem, beszéljen ezekről a szempontokról.
Dr. Bowring: Az üzenetek nem mondják, hogy az egyházi engedély nem fontos, sőt, valójában az ellenkezőjét állítják, de vajon az Egyház helyesli-e, hogy nem fontos, csak azért, mert ezek az üzenetek előbb tárulnak fel és teljesednek, mielőtt az Egyháznak ideje lenne felbecsülni, értékelni, és jóváhagyni azokat. Ez semmiképp sem jelentheti azt, hogy maguk az üzenetek hamisak.
Köztudott, hogy MDM Írországban él, és kapcsolatban áll az illetékes püspökkel, aki tudja, hogy ki ő, és arról is tud, amit kap. Tekintettel az üzenetek komolyságára, és a hívekre gyakorolt nagy hatására, nyilvánvalóan egyik ír püspök sem (akinek közvetlen illetékességi körébe tartozik MDM hitelességének megítélése) vagy a CDF (amely általános jogkörrel rendelkezik) sem adott ki világos és egyértelmű nyilvános állásfoglalást az üzenetek elbírálásával kapcsolatban. Ennélfogva, hogy ők ezt a megoldást választották, ezzel megengedik a híveknek, hogy folytassák azok olvasását, és terjesztését.
Azonban az, hogy a mai állapot szerint MDM üzenetei nincsenek elutasítva némely elbírálási joggal rendelkező egyházi hatóság által, természetesen még nem jelenti az egyházi elismerés megadását sem (ami sokkal hosszabb időt igénylő eljárás). De tény hogy nincsenek, és így a katolikus hit megengedi az üzenetek olvasását, és terjesztését, még akkor is, ha néhány katolikus kommentár (köztük püspökök is) negatív véleménnyel van róluk.
Másfelől pedig számos prófécia beteljesült, és az üzenetek egybevágnak más, már elismert próféciákkal, amelyek ezekre az időkre vonatkoznak. Mindent összevetve a hithű katolikusok olvashatják, és terjeszthetik MDM megjelent üzeneteit és mondhatják az általa közölt imákat.
Cheryl: Mi a helyzet a Miravalle által említett teológiai hibákkal?
Dr.Bowring: Ha igaz, akkor a teológiai hibákra való hivatkozás elegendő indok MDM hiteltelenítésére. De Miravalle téved az aktuális példák elvi hibáinak megállapításával. Én az összes üzenetet megvizsgáltam, és egyetlen hibát sem találtam a megjelent üzenetekben.
Cheryl: De ott van a 2011. közepén kiadott üzenet, amelyben egy időkeretet említ, amely nem igazolódott.
Dr. Bowring: Ezzel az a probléma, hogy értékelésében nincs bizonyítva a „hiba” vagy megállapítva a „hamisság”. Az a kifejezés, hogy „néhány hónap” nem pontos meghatározás és ily módon nyitva hagyja a lehetőséget egy meghatározatlan időtartam kifejezésére. Ha az üzenetben konkrét dátum szerepelne vagy egy meghatározott időpillanat, amely eltelne anélkül, hogy a prófécia beteljesedne, akkor vethetné fel bárki is azt, hogy hiba történt. De itt nem ez a helyzet. Ráadásul, emlékeznünk kell arra is, hogy ha egy prófécia feltételes módban hangzik el, akkor azt a lehetőséget is magában hordozza, hogy a beteljesedése elhalasztódik, vagy akár el is maradhat Isten Irgalmának köszönhetően.
Cheryl: Valami különösen megragadta a figyelmemet Miravalle érvelésében, a saját, néhány évvel ezelőtti kutatásaim miatt, mégpedig „az egyetemes keresztényi gyümölcsök hiánya, a lelki béke, öröm, és bizalom és könyörület, helyükben a növekvő félelem, aggodalom és a negatív dominancia.” Kérem, beszéljen erről.
Dr. Bowring: Mi a véleménye La-Salette, Garabandal vagy akár Medjugorje (a 10 titokkal kapcsolatos) drámai prófécia – szériáiról? Fel tud Miravalle sorolni ilyen súlyú, de más kicsengésű megjelent üzeneteket? Természetesen nem. Az MDM által közölt üzenetek, ha igazak, akkor az utolsók, és így érthetően a legrészletesebbek és legsúlyosabbak is az összes isteni figyelmeztetés között, amelyet Isten az emberiség számára ezekre az időkre vonatkozóan adott, amelyekben most élünk. Ha ezek az utolsó égi figyelmeztetések, amint mondják, akkor azt az érzést keltik, hogy ezek a legrészletesebbek és legkomolyabbak is. De én magam is elolvastam az összes MDM üzenetet, és nemcsak komolynak találtam, hanem nagyon pontosnak is, valamint, hogy összefüggéseikben igenis bennük van a „lelki béke, öröm, bizalom és könyörületesség”.
Cheryl: Megköszönöm Önnek nagylelkűen ránk áldozott idejét és arra kérem, hogy záró gondolatként ossza meg velünk véleményét a szerintem talán legvitatottabb - gyújtó anyagnak is nevezhető - MDM üzenetről, a Benedek után megválasztott pápáról.
Dr. Bowring: Óvatosnak kell lennünk, és folytatni a megkülönböztetést imával, az Egyház tanításaival és a Szentlélekkel. Az idő világosabbá teszi majd a dolgokat ebben az érzékeny témában, vajon MDM üzenetei megérdemlik-e az elutasítást, mert elvi hibákon alapszanak, nem egyetemesek és végső soron az Egyház elutasítja azt (alapos kivizsgálás után az arra illetékes hivatal.) Ellenkező esetben a próféciái folytatódni fognak majd és érvényesítik önmagukat azzal, hogy beteljesednek.
Addig is az egyházi jog megkívánja a hívektől, hogy feltételezzük, érvényes pápánk van, hacsak magasabb egyházi hatóság nem nyilatkozik mást (hogy miképpen, az még homályban van, hiszen erre még nem volt precedens). Így az a lehetőség is fennáll, hogy egy potenciális anti-pápát választott egy érvényes konklávé, de ez még nem eredményezi azt, hogy „hamis” vagy „eretnek” helyzetbe kerüljön valaki, mint katolikus. Ily módon lehetséges, hogy a hívő hű maradjon az Egyházhoz, ÉS MDM üzeneteit is autentikusnak tekintse, hiheti, hogy a Pápa lehet a hamis próféta, de még az Egyház maga is kijelentheti, hogy EZ legalábbis lehetséges, és akkor még mindig hűséges marad az Egyházhoz is, és a Pápához is.
Miután Dr. Bowring válaszolt minden kérdésemre, megkértem, hogy kommentálja Jimmy Aiken következő sorait „az ő (MDM) próféciáihoz való ragaszkodás következménye halálos bűn, és az egyházszakadás kánonjogi vétsége”. Dr. Bowring a következőket válaszolta:
Jimmy Aikennek ez a túlzása egyszerűen hamis és nagyon félrevezető (sőt potenciálisan még káros és ártalmas is). Nézzük ezt a forgatókönyvet: a kritikusok elutasítják MDM-et, mondván, hogy az üzenetei megosztóak, és bár nem azok, addig ők maguk tesznek hamis és félrevezető kijelentéseket, amelyek valóban megosztóak.
Aiken halálos bűnnel vádolja azokat a katolikusokat, akik figyelemmel kísérik MDM üzeneteit, és „az egyházszakadás vétségével” ami hazug és nagyon ártalmas beszéd. Néhány kritikus túlzásokkal gondolja meggyőzővé tenni elutasító véleményét az Egyház állásfoglalása előtt, majdhogynem, mintha az Egyház fölött állna. Eddig a közlések (a se el nem fogadott, se el nem utasított) magán kinyilatkoztatások, mint MDM, óvatosan ajánlottnak tekintendők, mialatt az áhítat engedélyezett. A hitelességről való döntés szerepe az Egyházban, az ítélet, MDM esetében még nincs meg. A kritikusoknak valóban több felelősségre (és jó szándékra) lenne szükségük, mikor kifejtik véleményüket.
Az igazság az, hogy az MDM által közvetített üzeneteken való elmélkedés, és azok terjesztése is megengedett. Ez egy egyszerű tény, ellentétben minden ellenkező véleménnyel… és ezt jó hírű teológusként mondom. És a katolikusoknak hasznukra válik mind a meghallgatása, mind a terjesztése ezeknek az üzeneteknek.
Ha Isten magán kinyilatkoztatásokon keresztül szól hozzánk, még akkor is, ha az Egyház is tanítja, és azt nem kívánjuk meghallgatni, az még akkor is hasznos számunkra, ha így teszünk.
Tetszik Istennek, ha meghallgatjuk, ha válaszolunk, ha segítünk amiben tudunk, ha segítünk lelkeket menteni, és ha terjesztjük az üzeneteit. Ez tetszik Istennek. Ez tesz minket (és rajtunk keresztül másokat) sokkal jobbá.
És még akkor is, ha végül egy bizonyos égi üzenet az illetékes egyházi hatóság döntése alapján hamisnak ítéltetik (ez hivatalosan kihirdetésre kerül) akkor is… VIII. Urbán pápa szavaival élve:
„Abban az esetben, ha egy magán kinyilatkoztatás problematikus, jobb hinni, mint nem hinni, mert ha hittel fogadtad, és igaznak bizonyul, boldog leszel, hogy elhitted, mivel Szűzanyánk ezt kérte. Ha pedig hittél benne, és hamisnak ítéltetik, te akkor is meg fogod kapni az összes áldást, éppen úgy, mintha igaz lenne, mert te igaznak hitted.” Olvassátok az üzeneteket, és valósítsátok meg a gyakorlatban az abban foglalt kéréseket; akkor valóban boldogok lesztek, Isten pedig elégedett lesz.

Beszámoló a mohácsi gyógyító imatalálkozóról"...A záró szentmise után még hosszan folyt a gondok sorolása, a megoldódásuk felett érzett öröm megosztása egymással. Még néhány szkeptikus kíváncsiskodó is gazdagodva távozott. Mellesleg csoportunk is bővült két olyan taggal, akik itt kapták az indíttatást..."
Tizennégy év telt el azóta, hogy Angyi néni vezetésével a Szeretetláng hiteles személyiségei látogatást tettek Mohácson a már akkor hetedik éve működő Szeretetláng közösség vendégeként. Az akkori bensőséges hangulatú testvéri együttlét után senki nem gondolta, hogy majd’ másfél évtizedet kell várnunk a következő alkalomra.
Sok víz lefolyt azóta a Dunán, és egy sor nehézség gátolta az újabb meghívást. De végre idén június 22-én létrejött a rég várt találkozás. Imacsoportunkon kívül a Kedd estieknek nevezett biblikus-teológiai beszélgető csoport is támogatta plébánosunknál az összejövetelt.
A program úgy kezdődött, hogy „a fickó” (a „másik oldal”) betette a lábát: bár percnyi pontossággal megérkezett Sipos Gyula, Tarnóczi Marika és Gaál Olga, a kellékek kipakolása közben egy véletlen mozdulattól becsapódott a kocsi csomagtartója, benne a kulccsal. Kiváló alkalom a dühöngésre, egymásra mutogatásra. Ám a fickó legnagyobb mérgére nem ez történt. Saját "ügyességünkön" humorizálva próbáltuk kinyitni a kocsit, eredménytelenül. Negyedórán belül megérkezett egy ismerős szerelő, kedves barátunk, és megoldotta a problémát. Közben az alkalomra összegyűlt testvérek, hallva, hogy mi történt, elkezdték az imát.
Az imaórán – némi késéssel bekapcsolódva – Gyula buzdítása megalapozta a gyógyító közbenjáró szolgálatot.
A szentségimádás alatt többen kértek segítő imát, és a testvérek lelkébe – saját elmondásuk szerint – béke költözött, lelkek gyógyultak, problémák oldódtak meg.
A záró szentmise után még hosszan folyt a gondok sorolása, a megoldódásuk felett érzett öröm megosztása egymással. Még néhány szkeptikus kíváncsiskodó is gazdagodva távozott. Mellesleg csoportunk is bővült két olyan taggal, akik itt kapták az indíttatást.
Köszönjük a fáradságot, az imát és azt az optimizmust, amely mindannyiunkat magával ragadott!
(Kovács Győző

Nagyfalui üzenet 2013. július

2013-A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE –JÚLIUS
„Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!”(Lk.: 1,45.)
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostol levelét, amelyet a Filippi híveinek írt (1-4 fej.)
Havi mottó:”Figyeljetek azokra, akik úgy élnek,ahogy példámon látjátok”! ( Fil. 3.17.)
Havi imaszándék: Azért imádkozzunk, hogy mindannyiunk Égbe költözése, mennyei születésnap legyen!
Konkrét feladatunk: Természeti csapások idején vegyük igénybe „a katasztrófa elhárító keresztet”, vagyis az egység keresztjét.

Szűz Mária tanítása 2013. júliusában
„Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor Velünk együtt megemlékeztek Éva gyermekem hazaköltözésének az évfordulójáról, Őt szeretném példaképül állítani elétek. Velem együtt-aki figyelemmel végig kísértem az életét- gondolkozzatok el azon, hogy Ő hogyan viszonyult Szent Fiamhoz, Hozzám, az engesztelőkhöz és kövessétek a példáját.
Láttam Éva gyermekemet minden nap a házi oltáránál, ahol boldogan szemlélte és engesztelte Szent Fiam Szent Szívét, Vérző Szent Arcát, Szent Sebeit. A személyes kapcsolatban-„ én nézem Őt, és Ő néz engem”- időzött sokáig az imádságban. A bűnei, gyengeségei mellett, amelyek ellen élete utolsó leheletéig harcolt, határtalan bizalma volt Szent Fiam megbocsátó Szeretetében. Az egész engesztelő közösség, minden évben Krisztus Király ünnepén boldogan koronázták meg Szent Fiam szobrát virágkoronával, szeretetük jeleként. Minden nap felajánlotta önmagát és az egész emberiséget, Szent Fiam Szent Szívének, hogy Ő rendelkezzen Szent Akarata szerint minden teremtményével. Felajánlásaival elsősorban a férjét és mellette sokakat mentett meg a kárhozattól. Éva gyermekem, szerette a Szentséglátogatást ,Szentségimádást, a szentmisét és a szentáldozást. Ezek a szent dolgok tették Őt lassan, fokozatosan szentté. Szeretett gyermekem arra törekedett, hogy minden gondolata, szava és cselekedete mögött szeretet legyen. Lelki vezetőjében és minden felszentelt személyben Szent Fiam képviselőjét látta és szerette. Az engesztelés az Ő igazi hivatása volt! Gyakran mondogatta földi életében” az engesztelés miatt teremtett engem az Isten!” Hitt az önfeláldozó élet, az elfogadott és felajánlott szenvedés rendkívüli kegyelmeiben! Hitte azt, hogy a Mennyország azoké, akik Istenért , a lelkükért és a lelkekért áldozatot hoznak. Hazaköltözése előtt alázatos lelkülettel fogadta el a lelki vezetője kezéből az utolsó gyónást, az utolsó áldozást, a betegek kenetét és a pápai áldást. Hitt az örök életben , a feltámadásban, a viszontlátásban. Éva gyermekem egész életében nagyon szerette az Irgalmasság rózsafűzérét és biztos nem volt véletlen, hogy Szent Fiam Szent Akarata szerint az Irgalmasság órájában érkezett a Végső Célba. Gyermekem, valójában az Égben látta meg a felajánlott élete, szenvedése és halála igazi értelmét.
Éva gyermekem nagyon szerette a zarándokhelyeimet, az ünnepeimet, szobraimat és az énekeimet. Kiválasztott gyermekem minden nap úgy beszélgetett Velem, mint a gyerek az Édesanyjával. Elfogadta Tőlem az üzeneteimet és a legnagyobb szeretettel továbbította azokat az engesztelők lelki épülésére. Megengedtem szeretett gyermekemnek, hogy még életében belelásson Szeplőtelen Szívembe. Lelki szemeivel Szent Szívemben látta az összes erényeimet, és Isten Akarata szerinti viszonyulásaimat. Választott gyermekem nagyon szerette az édesanyját. Édesanyja elköltözése után megkért, hogy Én legyek az Édesanyja. Éva gyermekem élő kapcsolatban volt a Szent Hegy Védőszentjeivel és Védőangyalaival, akikre komolyan hallgatott! Kedves gyermekem naponta, elmélkedve végezte a rózsafűzért és élte az Én erényeimet. Nemcsak szavakkal, hanem minden napi jótettekkel ajánlotta fel önmagát, családját és az egész emberiséget Nekem. Az volt az Égig érő vágya, hogy senki ne kárhozzon el, hanem mindenki üdvözüljön. Tudta azt, hogy Én a sátántipró Édesanya, sárkányölőkké teszem az Én gyermekeimet és a végső győzelemre segítem őket. Amikor Isten Szent Akarata szerint elérkezett Éva gyermekem hazaköltözésének a boldog pillanata, az Őrangyalával mentünk „áldott lelke” elé és purgatórium nélkül hoztuk a Mennyországba. Akkor is ha érzitek, akkor is ha nem, minden engesztelő imaprogramon veletek vagyunk a Szent Hegy összes Védőszentjével és Védőangyalaival együtt. Amikor majd az Isten által rendelt Szent Időben meg fogunk jelenni nektek, az felejthetetlen kegyelem lesz mindannyiótok számára. A nyilvános jelenés után azt fogjátok mondani, ezért érdemes volt megszületni!
Befejezésül arra kérlek titeket, hogy minden imátokat, böjtötöket, tizedeiteket, szenvedéseiteket, sőt a leendő elköltözéseteket is ajánljátok fel a Szándékainkra. Tudnotok kell azt, hogy a Mennyországban azok a legnagyobb szentek, akik a legtöbb munkát kapják a földi személyektől és akik ezáltal a legtöbbet tudnak segíteni. Kilencedeitek által Éva gyermekemet is meg akarja dicsőíteni a Szentháromság maximális módon. Arra kérlek titeket, hogy konkrét kéréseitek által adjatok minél több munkát Éva gyermekemnek, hogy ezáltal a Mennyben egyre ragyogóbbá váljon és minél hatékonyabban tudjon segíteni rajtatok.
Most a Szentháromság Általunk áld meg titeket a jövőbeli boldog
találkozás kegyelmével!”

VISSZATENTÉS 2013 JÚNIUSÁRA
Milyen reményteljes üzenetek hangzottak el az engesztelés napjaiban az Égiek részéről?
„Mindent , amit eddig tanultatok, tegyétek gyakorlatba! Azért nevezlek”fehér rózsáknak” titeket, mert azt akarják, hogy olyan fehérek és tiszták legyetek, mint a fehér rózsa. A jövőben se féljetek senkitől és semmitől, ha lelketek tiszta! A ti hivatásotok az engesztelés! Általatok akarjuk elterjeszteni az engesztelést az egész Földön. Tudatosan fogadjátok el és ajánljatok fel minden áldozatot, szenvedést az egész emberiség megmeneküléséért. Jelenleg számotokra a próbatétel és az edzés ideje van, hogy ezáltal teljes égi védelembe kerültök és nem történhet veletek semmi, csak ami az üdvösségetekre válik. Lelki növekedésetek érdekében vegyétek még komolyabban a szentségeket és a szentelményeket! Adjátok Nekünk az akaratotokat, bűneiteket, hogy rendelkezzünk veletek! Ne kételkedjetek abban, hogy a nehézségek ellenére végső soron Isten fog győzedelmeskedni a szívetekben és a világban! Legyen bátorságotok Reánk hagyatkozni az érthetetlenségek mellett is. Az engesztelés keskeny útján haladva a kegyelem teljességével fogtok találkozni, a Mennyország fog a szívetekbe költözni és ti lesztek a legboldogabb emberek ezen a világon! Családotokban a közös ima és a tanúságtétel által váljatok lelki családdá! Ne szégyelljetek beszélni a Szentháromság Hegyről és az ott kapott kegyelmekről! Legyetek felkészülve arra, Isten , az övéi számára a jövőben a legszebbet fogja elkészíteni!!!
Mi, Isten válasza at imáitokra?
IGEN! Mi ennek örülünk a legjobban. Ez történt a vakokkal, a süketekkel, bénákkal, betegekkel…amikor meggyógyultak Jézus idejében.
NEM! Miért nem hallgat meg néha az Isten? Szent Páltól nem vétetett el a tövis, de emellé kapott kegyelmet, erőt, hogy alázatos maradjon! Azért nem hallgat meg Isten mert Ő mást akar, vagy valami jobbat! Isten nemet mond a kéréseinkre, amíg elfogadható módon nem járjuk ki a szenvedés iskoláját. Isten sokszor másképpen gondolkodik és cselekszik, mint ahogy mi azt elvárnánk. Engedjük ezt meg Neki! Vannak esetek, amikor a bűnbánat hiánya miatt nem hallgat meg az Isten. Várj türelmesen! Imádkozz álhatatosan, kitartóan. Szent Mónika 18 évig imádkozott Ágoston fiáért. Talán nem jól imádkozott? Talán Isten ereje volt hatástalan? Ágoston szíve zárva volt a kegyelem előtt. Isten, az ember szabadságát tiszteletben tartja! 18 év után, miután Ágoston kinyílt a kegyelemre: pap lett, püspök lett és szent lett! Soha nem hull a porba egy elmondott ima sem, csak később éri el a hatását, a zártságunk miatt. Mit tegyünk, ha az Úr Jézus kér tőlünk valamit? Mi engesztelők, soha nem mondhatjuk Neki azt, hogy NEM! Azt sem, hogy VÁRJ TÜRELMESEN! Mi, Isten kérésére, meg kell tanuljunk, CSAK IGENT mondani. Csak az válik a mi javunkra, üdvösségünkre! Mi legyünk hálásak Istennek, ha kérésünkre: Igent! Nemet! –mond, vagy azt, hogy… Várj türelmesen!
Mit mondtak az Égiek a papokról? Mivel egyeseknek nincs élő kapcsolatuk az Úrral, nincs oltalmazó lelki közösségük. ezért egyedül veszélyben vannak! A gonosz lélek és a gonosz emberek támadják őket! Szabadító imát, komoly böjtöt ajánljatok fel védelmül értük. Ítélkezés helyett inkább segítsetek rajtuk. Úgy viszonyuljatok a papokhoz, mint családtaghoz. Fogadjátok őket a szívetekbe, szeretetetekbe. Vállaljatok felelősséget értük, mert nagy szükségetek van rájuk és a szolgálatukra.
Mit kell tudni Medjugorjéról? Ez a zarándokhely Bosznia –Hercegovinában van. Ott a Szűzanya már 32 éve megjelenik és napi üzenetet közvetít néhány kiválasztott által az egész emberiségnek. A Szűzanya a lelki élet alapelemeire(ABC), irányítja a figyelmünket. Imát, böjtöt,rendszeres gyónást, áldozást, Szentírás olvasását, békét kért a „Béke Királynője”. Öröm az, hogy annyi ideje velünk van a Szűzanya. Szomorúság az, hogy újra és újra ugyanazokat az üzeneteket kell elmondja, azért, mert nem élik meg a keresztények. Szeressünk zarándokhelyekre zarándokolni életváltoztató szándékkal, ahol egyedi kegyelmekben részesülhetünk.
Mi közünk van Medjugorjéhoz?” Isten tervében Szilágynagyfalu, Fatimának és Medjugorjénak a folytatása.” Szivárvány ívelt egyik látomásban a Krizsecáci Kereszttől a nagyfalui Egység Keresztjéig, amely felett a mosolygós Szűzanya volt.Ő köti össze ezeket a zarándokhelyeket. Azért „testvér kereszt”, a Krizseváci K ereszt az „Egység Kersztjével”, mert egyiken sincsen a felfeszített Jézus teste. Mi , a feltámadt Krisztust képviseljük Ott és itt is imaközösségek jöttek létre, amely a keresztények lelki növekedésére szolgál. Jelenleg a Medjugorjei és a Szilágynagyfalui üzenetek is az Egyház kivizsgálása alatt vannak!
Előretekintés 2013. augusztusára
Augusztusban 1-2-3-4.-én lesznek az engesztelések a Szent Hegyen, du. 15 órától, amikor megemlékezünk a „teljesség karizmájáról!”.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A Tízparancsolatot, melyet Atyám, Mózes próféta által adott a világnak, az ember átírja

Drága szeretett leányom, bármikor azt érzed, hogy van még egy kis remény a bűnösök számára, kérlek, ne feledd, hogy Nagy Irgalmasságom állandó szakadatlan. Nincs egyetlen lélek sem a világon, akit ne szeretnék megölelni, vagy ne vinném el neki a Megváltás Ajándékát. Szeretlek mindnyájatokat. Megbocsátok mindazoknak, akik a Megváltás Ajándékáért könyörögnek Hozzám, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom megbüntetni azokat, akik súlyos bűnt követnek el.
A Tízparancsolatot, melyet Atyám, Mózes próféta által adott a világnak, az ember átírja. Ízekre szedték azokat, elferdítették, és új értelmet adtak nekik, úgy, hogy az ember el tudja nézni a bűnt.
Ti más hamis isteneket bálványoztok és igazoljátok azt. Ti szörnyű hazugságban éltek, amikor ilyen módon sértegetitek Atyámat, és mégis a pogányok, amikor az Igazságot megmutatják nekik, bűnbánatot fognak tartani és Én várni fogok, hogy átöleljem őket.
Ti gyilkoljátok egymást és azt mondjátok, hogy egyszerűen csak irgalmat mutattok, amikor ezt teszitek. Törvényesítitek a gyilkosságot, a kivégzést, az eutanáziát és az abortuszt és azt mondjátok, hogy ezek jó dolgok. Ez a gonoszság legrosszabb formája, amikor minden Élet Szerzőjét – Az Ég és a Föld Teremtőjét – kihívjátok azáltal, hogy megmásítjátok Isten Isteni Törvényeit. Mégis, amikor igaz bűnbánatot mutattok, Én szintén várni fogok, hogy Karjaimba zárjalak benneteket.
Fosztogatjátok azt, ami nem a tietek és loptok a nincstelenektől annak érdekében, hogy kielégítsétek a még többre való vágyaitokat. A test szörnyű bűneit követitek el, melyek emberi méltóságon aluliak, és úgy viselkedtek, mint egy verembe szabadított vadállatok. Hitványságotok iszonyatos Isten Szemében, de mégis, ha hívtok Engem és Irgalomért könyörögtök Hozzám, Én ott leszek, türelmesen várva. Ha megszentségtelenítitek Istent azáltal, hogy nem vagytok hajlandók elfogadni Létezését, és aztán megpróbáljátok magatokkal vinni a mélységébe Gyermekeit a fenevaddal együtt, Én még mindig várni fogok ameddig visszafordultok és megkértek Engem, hogy ismertessem meg Magam veletek.
Azok közületek, akik elfogadjátok az Igazságot, de akik nem fordítotok többé időt arra, hogy a Sabbat napján (az Úr napján) megtiszteljetek Engem, mert ti a saját igényeiteket részesítitek előnyben Velem szemben. Ti annyira megsebeztek Engem, mert ti már tudjátok, hogy Isten gyermekei vagytok. Elhagytátok Atyátok Házát és csak akkor fogtok visszajönni, ha nem lesz fedél a fejetek fölött. És Én várni fogok arra, hogy üdvözöljem visszatéréseteket.
Szeretetetek Isten iránt meggyengült, akárcsak szüleitek iránti szeretetetek és tiszteletetek. A szívetek olyannyira megkeményedett, hogy az irántuk való szereteteteket és a róluk való gondoskodásotokat nem olyan módon mutatjátok meg, ahogyan kellene.
Ti naponta káromoljátok és szidjátok Istent, a legtiszteletlenebb módon használva Nevemet, de nem akartok olyan módon beszélni Velem, ahogyan szeretném. Amikor másokat rágalmaztok, engem rágalmaztok. Ha egy másik személy hírnevében kárt tesztek, akkor elpusztítjátok Szeretetemet. És mégis, amikor bűnbánatot mutattok, meg fogok bocsátani nektek.
Ti tiszteletlenséget mutattok a házasság intézményével szemben és e Legszentebb Szentséggel való és nem csináltok nagy ügyet ennek a Legszentebb Szentségnek a sértéséből. Azon kívül sértegetitek Istent, amikor továbbra is Áldását keresitek a házasságra, még akkor is, amikor Ő azt nem ismeri el és nem tudja azt elismerni. Mégis tovább sértegetitek Őt.
Annyira megszállottak vagytok a földi javak keresésétől és annyira fertőzöttek vagytok az egészségtelen becsvágyaitoktól, hogy elpusztítjátok azokat az embereket, akik az utatokba kerülnek. Ennek ellenére Én Irgalmat fogok mutatni nektek, ha visszajöttök Hozzám.
Nincs olyan rossz bűn – kivéve a Szentlélek elleni káromlást –, hogy azt ne lehessen megbocsátani. Esedezem mindnyájatokhoz, hogy vizsgáljátok meg lelkiismereteteket és még egyszer békéljetek meg Velem.
Én Türelmes vagyok. Én a Szeretet vagyok. Én a Ti Üdvösségetek vagyok. Én várok. Kérlek, jöjjetek mielőbb Hozzám, mert Én mérhetetlen szenvedéllyel szeretlek benneteket. Nem fogok nyugodni addig, ameddig meg nem mentettelek mindnyájatokat.
Jézusotok