2014. augusztus 31., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Ne vegyétek figyelembe az ellenzék harsogásait, mivel az emberi véleménynek nincs jelentősége Királyságomban


2014. augusztus 30. szombat 18:15
Drága szeretett leányom, a szenvedésben való kitartás közelebb hozza a lelket Hozzám, és Én ezért az ilyen megpróbáltatást megjutalmazom. Soha ne becsüljétek alá azt a tényt, hogy egy lélekben való Jelenlétem észrevétlen marad a gonosz számára, akit leginkább azok a lelkek vonzzák, akikben Jelenlétem a legerősebb. Fogadjátok el a szenvedést az Én Nevemben, és értsétek meg az okát, ami Miattam van. Ha nem lennék jelen a lelketekben, a gonosz figyelmen kívül hagyna benneteket.
A Kegyelmek, amelyekkel azokat halmozom el, akik a legjobban szeretnek Engem, és akik félretették az önszeretet és a gőg minden formáját, magukban foglalják a tisztánlátás Ajándékát is. Ez egy nagyon különleges mennyei Ajándék, és áldottak azok, akiknek megadatott az a Kegyelem, hogy felismerjék az Igazságot, mert ők azok, akik soha nem fognak meginogni a hazugságok miatt. Azok közületek, akik megkapják ezt az Ajándékot, lelkeket fognak hozni Nekem. De mindenegyes Nekem hozott lélekért, imátokért és szenvedésetekért, a gonosz megpróbál megállítani benneteket. Tudjátok meg, hogy az Isten Dicsősége, mely benneteket kísér, szörnyű mérget fog magára vonni, és azok a gyenge lelkek fognak átkozni benneteket az Én Nevemben, akik a Sátán és minden démon számára olyanok, mint az abrak, és akiket ő szabadított el, hogy elpusztítsák a lelkeket a Földön.
Legyetek békében, és tudjátok meg, hogy amikor a nehézségek közepette az Igazságot – Isten Igéjét – támogatjátok, Hatalmam minden erejét a lelkek megmentésére tudom fordítani. Mert minden egyes lélekért, akiket Hozzám hoztok, Kegyelmeimmel halmozlak el benneteket, és ez így fog folytatódni. Ne vegyétek figyelembe az ellenzék harsogásait, mivel az emberi véleménynek nincs jelentősége Királyságomban. Úgy kell másokra néznetek, mintha az Én Szememen keresztül látnátok őket. Nem ezt mondtam nektek, annak idején? Hát a legalapvetőbb leckét sem értitek, amelyet a Földön töltött időm során tanítottam nektek? Úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket. Ha nem tudjátok szeretni ellenségeiteket, akkor sokkal nehezebben fogtok tudni közelebb kerülni Hozzám. Ha mások elé helyezitek magatok, nem mondhatjátok, hogy feltétel nélkül szerettek Engem, amennyiben így tettetek, ezt mondhatjátok Nekem:
„Jézus nem vagyok méltó arra, hogy a Színed elé álljak, de tégy velem akaratod szerint, mint ahogy én is kívánságodnak megfelelően fogok cselekedni.”
Induljatok mindnyájan, és emlékezzetek arra, hogy Én Ki Vagyok. Csak akkor mondhatjátok valóban, hogy az Enyéim vagytok, ha Tanításaimnak megfelelően élitek az életeteket. Nem vehettek ki egy részt sem Igémből, és hangosan hirdetitek azt, és aztán megtagadjátok a többi részét is. Azoknak, akik önmagukat mások fölé emelik, és akik Igémnek egy elferdített változatát mutatják be, ami a lelkek Tőlem való elszakadását eredményezi, a következőket mondom: Amikor visszavonom a világban lévő Jelenlétemet, az a nap lesz, amikor az önteltek és gőgösök a düh könnyeit fogják sírni, és aztán kétségbeesnek, mert tudni fogják, hogy a csalásuk milyen sok lélek bukását okozta; és Isten haragjától reszketni fognak. Ott lesz majd sikoltás és fogcsikorgatás! De akkor már nem lesz hova fordulniuk. Nem lesz kinek válaszolniuk, mert ők soha többé nem fogják már látni az Arcomat.
Jézusotok

2014. augusztus 30., szombat

Az abortusz hatásai

Az abortusz meglehetősen kényes téma és sajnos sokakat érint amennyiben a globális statisztikai adatokat vizsgáljuk. Jelen bejegyzésben az abortusz okozta pszichés és fizikai károkról írok, illetve meg kell említeni a magzatok "további sorsát" is. Nem cél azon nők elítélése, akiknek abortusza volt, csak Istennek van joga elítélni vagy megítélni az embereket cselekedeteik alapján. "Ne ítélj, hogy ne itéltess!"
Az abortusz kiváltó okai sokrétűek lehetnek. Van aki anyagi okok miatt kényszerül rá, mások bűncselekmény miatt és vannak olyanok is (valószínűleg ők vannak a legtöbben), akiknek akkor abban az időpontban "rosszkor" jön a baba. Más esetben orvosi indikáció miatt kell abortuszt végezni, mert a terhesség az anya életét veszélyezteti. Indok van bőven, azonban azt tudni kell, hogy Isten előtt minden abortusz bűn, gyilkosság. Egy valami biztos, emberként senkit nem ítélhetünk el, erre csak Istennek van  joga. Mégis hányszor megtesszük, pedig talán semmit sem tudunk a másikról. Jézus is megmondta, előbb a saját szemünkből a gerendát, majd utána a másikéból a szálkát.
Isten azonban mindenkinek megbocsát, ha azt kérik. Az Isten irgalmasságát nem lehet emberi mértékkel mérni, erről szól Szent Fausztina nővér naplója. Jézus abban világosan kifejti, hogy nincs az a bűn (talán a Szentlélek elleni kivétel) amivel ne fordulhatnánk Hozzá. Tehát van remény az abortuszon átesett nőknek is.


Egy magánkinyilatkoztatás az abortuszról
Elsőként egy kolumbiai fogorvosnő esetét szeretném bemutatni, aki Istennel való találkozása előtt igencsak kicsapongó életet élt. Csak a pénz és a siker számított, voltak abortuszai is, aminek a hatásaival nem volt tisztában. Egy alkalommal villám csapott bele, összeégett és meghalt. Akkor Isten megmutatta neki bűneit és azok következményeit. Kapott még egy lehetőséget az életre és a megjavulásra. Visszatért az életbe és azóta  járja a világot és tanúságot tesz hite mellett. Könyvéből idézem az idevágó részeket, az abortusz szörnyűségét és a gonosz ujjongását.

"...547  Az abortusszal kapcsolatban azt mondta nekem Estela: „Ne aggódj, semmi az egész. Ne felejtsd el, hogy nekem néhányszor már át kellett ezen esnem. Először kicsit szomorú voltam, másodszor már kicsit könnyebb volt, harmadszor pedig már nem éreztem semmit.”
548  Azt mondtam neki: „El se tudod képzelni, mi történik, ha hazamegyek, és anyám egyszer meglátja a heget. A fájdalom, amit ezzel okozok neki, megöli őt.”
549  Megnyugtatott, és azt mondta:„Már nem csinálnak olyan nagy vágást. Amit láttál, az azért volt olyan nagy, mert a baba már nagy volt. Már az ötödik hónapban voltam. A tied még nagyon pici. Anyád észre sem fogja venni.”
550  Ó, testvéreim az Úrban, milyen szomorú dolog! Micsoda fájdalom. Úgy láttatja, és úgy elbagatellizálja a Sátán, mintha ez nem lenne fontos, jelentéktelen lenne.
551  Mintha egy abortusz a legtermészetesebb velejárója lenne ennek az istentelen világnak. Ha egy olyan ostoba, érzéketlen ember, mint amilyen én voltam, rosszul érzi magát utána, milyen lehet egy romlatlan fiatalnak!
552  A gonosz azzal hitegeti a fiatalokat, hogy a szex élvezetszerzésre való, és ezért nem kell az embernek lelkiismereti problémát csinálni, és hibásnak érezni magát. Tudják, miért teszi ezt a Sátán? Miért csábítja arra az embereket, hogy ilyesmit tegyenek? Sok más okon kívül azért, mert emberáldozatokra van szüksége, mert minden abortusz a hatalmát növeli a Földön.
553  Senki nem tudja elképzelni, milyen félelmem és bűntudatom volt, mikor a kórházba mentem, messze az otthonomtól, hogy elvégeztessem ezt a magzatelhajtást.
554  Elaltattak, de amikor felébredtem, már nem voltam ugyanaz, mint előtte. Megölték a babát, és én is meghaltam vele együtt. (Megszakítja az előadást, és ismét sírni kezd!)
555  Tudják, az Úr az „Élet könyvében” láttatta velem, amit mi földi szemmel nem láthatunk. Láthattam, mi történik, amikor az orvos az abortuszt végzi.
556  Láttam az orvost, akinél egy olyan fogóféle volt, megfogta a babát, és darabokra törte. Ez a baba teljes erővel kiabál. Minden gyerek fogantatásakor már lelket kap, egy teljesen kész, fejlett lelket. Ez a lélek teljesen egész, érett. A lélek nem nő, mint a test. Az Isten készre teremti.
557  Amint az ondó és a petesejt egyesültek, egy végtelenül szép fénysugár képződik. Ez a fény olyan, mint egy nap, az Úristen és végtelen szeretetének ragyogásából fakad.
558  Ebben a pillanatban az Isten által alkotott lélek már érett és felnőtt, ez egy képmás, és Istenhez hasonló. Ez a fiatal élet belemerül a Szentlélekbe, mely Isten szívéből ered.
559  A megtermékenyített nő öle megtelik ezzel a fénnyel, az Úr és az általa újonnan alkotott lélek egyesülésének ragyogásával. És ha ők (a gyilkos nő és az abortuszt végző) fogóval megfogják, és szétdarabolják ezt a gyereket, ó, hogy harcol ez az apró lény az életéért!
560  Láttam, hogy megremegett és megborzongott az Úr, mikor ezek ezt a lelket a kezéből kiszakították. Amikor egy ilyen babát megölnek, az olyan keservesen sír, hogy az egész menny megremeg és reng. Az én esetemben, amikor megölettem a babámat, szívtépő kiabálást hallottam, hangosat és erőset.
561  Hallottam, amint Jézus nyögött a kereszten, és láttam fájdalmát e miatt a lélek miatt, és minden olyan lélek miatt, akit elhajtottak, és elvették tőle a jogot az élettől. Jézus pillantása a kereszten tele volt fájdalommal, leírhatatlanul szenvedett. Aki ezt látná, biztos, hogy soha többé nem végeztetne abortuszt. (Megszakítja az előadást, és újra sírni kezd.)
562 Kérdezem önöktől, hány abortuszt végeznek ezen a világon? Egy nap? Egy hónapban? Le tudják mérni bűneink rettentőméreteit? A tömeggyilkosság mértékét, a fájdalmat és szenvedést, amit az Istennek okozunk, neki, aki olyan kegyes hozzánk, és szeret minket, mi pedig, mint szörnyetegek egyre csak bűnözünk.
563  És mindaz a fájdalom, amit saját magunknak is okozunk, és életünk gonoszsága, ami minket is hatalmába kerít. Az abortusz a legsúlyosabb bűn, ami minden bűnnél nagyobb
564  Minden alkalommal, amikor egy magzat, egy ártatlan gyermek vére kifolyik, tűzáldozatot mutatunk be a Sátánnak, hatalma egyre jobban nő a Földön. Ez a lélek kétségbeesetten segítségért kiabál, de senki nem tudja, vagy nem akarja meghallani! Még egyszer megismétlem önöknek: ez érett, felnőtt lélek, ha nincs is kifejlődött teste, de minden része már megvan. Mint az almamagban, minden benne van, hogy terebélyes fa legyen belőle.
565  A testnek fejlődni és nőni kell, de a lélek már készen van. Ez a kiáltás, ami a fiatal életből kitör, amikor megölik, megrázza az eget. A pokolban győzelmi ordítás tör ki, mint egy futballmeccsen, amikor gólt rúgnak. A pokol olyan, mint egy stadion, óriási belátható területen rengeteg démon, ördög és alördög van, akik diadalittasan ordítanak.
566  A démonok rám öntötték a gyermekem vérét, ami a lelkiismeretemben volt, és azoknak a vérét,akiket arra bíztattam, hogy vétesse el a gyermekét. És az én világos lelkem átláthatatlan sötétséggé vált. Miután elvétettem a gyermekemet, érzéketlen lettem a bűnökre, valóban azt hittem, hogy nincsenek bűneim.
567  De az Úr még többet mutatott nekem, hogy az úgynevezett családtervezés további abortuszokat von maga után. Feltetettem magamnak egy rézspirált, hogy megelőzzem a fogamzást.
568  16 éves korom óta alkalmaztam ezt a fogamzásgátlást. Egészen addig a napig hordtam, míg belém nem vágott a villám. Ha szerettem volna gyereket, eltávolíttattam volna.
569 Minden nőnek szeretném elmondani, hogy a spirál abortuszt okoz. A megtermékenyített pete, nem tud beágyazódni, és elhal. Tudom, hogy sok nő, amikor menstruál, észreveszi, hogy a vérben durva vérrög található, és nagyobb fájdalma van, mint normál körülmények közt, akkor erről van szó. Orvoshoz megy, de az nem tulajdonít ennek jelentőséget, fájdalomcsillapítót ír fel, ha pedig nagyon erős a fájdalom, ad egy injekciót.
570  Tudják, mi ez? Ez egy mikro-abortusz. Igen, a spirál mikro-abortuszt okoz. Miután megtermékenyült a pete, be akar ágyazódni a méhbe, de a spirál miatt nem tud, mint már mondtam önöknek. A megtermékenyített petesejtek már emberek, van már tökéletes lelkük, és nem engedik meg nekik, hogy éljenek. Borzasztó látni, amikor a megtermékenyített petesejtet, az életképes embert ily módon hajtják el. Ezeket a napokat, ezeket az „isteni szikrákat” kioltják, megölik, és ezeknek a magzatoknak a kiáltása megrengeti a mennyet.
571  Számomra az volt a legszörnyűbb, hogy nem mondhattam azt, hogy nem tudtam. Mert egy pap mondta egyszer a prédikációjában, de nem akartam hallani.
572  Mikor misén voltam, általában nem figyeltem, miről beszél a pap. Soha nem figyeltem oda. Ha valaki megkérdezte volna, mi volt az evangélium, nem tudtam volna megmondani. Tudják, a démonok a templomban is ott vannak, és megakadályozzák, hogy meghalljunk valamit, elterelik a figyelmünket, és elaltatnak. Egy misén, amikor csak testben voltam jelen, az őrangyalom egy lökést adott, és kinyitotta a fülemet, hogy halljam, mit mond a pap abban a pillanatban.
573  Pontosan ezt hallottam akkor, azaz, hogy a spirál abortuszt okoz, és az a nő, akinek van ilyen, nem járulhat szentáldozáshoz. Amikor ezt meghallottam, megharagudtam a papra.
574  Mit gondoltak ezek a papok? Miért avatkoztak ilyesmibe, milyen jogon? Világos, azért üresek a templomok, mert az egyház nem halad a korral, nem törődnek a papok a haladással, a tudománnyal. Kinek képzelik magukat ezek a papok? Talán ők etetik a gyerekeket, akik meg fognak születni?
575  Dühösen, szitkozódva mentem ki a templomból. Az isteni vizsgáztatáskor tehát nem mondhattam, hogy nem tudtam. Bár hallottam ezt a felvilágosítást, nem törődtem vele, továbbra is hordtam a spirált egészen a balesetemig.
576  Hány magzatot öltem meg ily módon? Azért voltam olyan lehangolt, mert a méhem az élet forrása helyett temetővévált, és kivégzőhellyé züllött.
577  Képzeljék el, maga az anya öli meg saját gyermekét, az anya, akinek Isten olyan kegyelmet adott, hogy továbbadhassa az életet, hogy minden bajtól óvja és védje a gyermekét, és aztán ez az anya meggyilkolja a saját utódját.
578  A démon stratégiájával arra ösztönzi az egész emberiséget, hogy gyermekét, és ezzel a jövőjét pusztítsa el, csírájában fojtsa meg.
579  Kezdtem megérteni, miért volt bennem egész időalatt olyan keserűség, miért voltam lehangolt, rosszkedvű, modortalan, mindig minden miatt morgó. Azért, mert anélkül, hogy észrevettem volna, gyilkoló géppé váltam. És ez egyre lejjebb húzott, egész a pokol széléig.
580  A szándékos abortusz a legsúlyosabb bűn, mert egy védtelen gyereket, egy ártatlan lényt az anyaméhben megölni azt jelenti, hogy az élet vezetését a Sátánra átruházzuk, eladjuk neki a lelkünket. A démon bevisz a szakadékba, mert ártatlan vért ontottunk.
581  Egy baba, mint egy bárányka, egy „ártatlan bárány” Jézushoz, az „Isten bárányához” hasonló, aki életét adta értünk. Ez a bűn kapcsolatot, mély kapcsolatot jelent a sötétséggel, mert a saját anyja ölte meg gyermekét. Ez az oka annak, hogy egyre több démon jön fel a mélyből, és benépesítik a Földet, hogy elpusztítsák az egész emberiséget. Mindenki tisztában van azzal, mennyire teret nyert a sátánizmus.
582  Kinyílnak az eddig lepecsételt kapuk, amiket az Isten helyezett el, hogy a gonosz ne árasszon el minket. Ezek a pecsétek egyre jobban széttörnek a gyermekgyilkosságok miatt. A pokol kapujából egyre másra jönnek elő a démonok, olyanok, mint a lárvák, és ez a népség elborítja a Földet, az emberiséget, ráakaszkodik, követi, és mindnyájunkat testünk, az élvezetek rabjává, a bűn rabjává tesz, hajlamossá tesz a rosszra.
583  Magunk is látjuk, mennyire terjed a gonoszság. Mintha mi magunk adtuk volna a démonok kezébe a kulcsot, hogy jöhessenek. És ők egyre csak jönnek, egyre többen, a prostitúció, az eltévelyedett szexualitás, a sátánizmus, az ateizmus, az öngyilkosság, az érzéketlenség és egyéb bajok démonai, amiket naponta látunk.
584  Minden nap rosszabb lesz a Föld. A sok gyerek, akiket naponta ölnek meg, a pokol diadalát jelenti. Az ártatlan vér miatt kiengedték a démonokat, és köztünk garázdálkodnak.
585  Figyeljenek, mi a nélkül vétkezünk, hogy tudnánk, és azért nem tudjuk, mert a lelkiismeretünket elhallgattattuk. Az életünk egyre jobban a pokol irányába megy, s tele vagyunk mindenféle problémával, betegségekkel és egyéb bajok érnek, ez a démonok hatása közöttünk, a halál kultúrája.
586  Mi vagyunk azok, és csakis mi, akik az ördög előtt kitártuk a kapukat, hogy nem bánjuk meg, és nem gyónjuk meg bűneinket. Életünkkel szabadságot és engedélyt adunk neki, hogy úgy bánjon vele, ahogy neki tetszik.
587  Ez úgy van, bár az abortuszt végeztetjük el, ami a legsúlyosabb bűn, de ugyanakkor más területen is eltompulunk, elveszítjük a bűntudatunkat, és akkor még olyan szégyentelenek vagyunk, hogy Isten a hibás, ha betegség, fájdalom, vagy egyéb baj ér.
588 De szeretőIstenünk végtelen irgalma adja nekünk a bűnbánat szentségét, és lehetőségünk van arra, hogy megbánjuk, és a bűnbánat szentségével megtisztítsuk a lelkünk, és a Sátán bandájától elszakadjunk, befolyását egyszer s mindenkorra megszüntessük. Így tisztára moshatjuk a lelkünket. De én ezt nem tettem meg. "
Forrás: dr.Gloria Polo-Akit villámcsapás ért


Az abortusz késői hatásai, az abortusz hatása a családfára, az anyára

Az abortusznak közvetlen hatásai lehetnek az anyára, ami nem feltétlenül azonnal jelentkezik. A fizikai hatásokon kívül számolni kell a lelkiekkel is. A leggyakoribbak a súlyos lelkiismeret furdalás és a pszichés problémák. Depresszió, félelmek, szorongás, pszichoszomatikus betegségek. Vannak akik egy életen át nem tudják feldolgozni az abortuszt és folyamatosan vádolja lelkiismeretük.

Az abortusznak a családfára is kihatása van. Két lehetőséget vázolnak fel a családfagyógyítással foglalkozó könyvek. Az első esetben az abortuszt követően születik még egy vagy több gyerek (mert akkor már "jó időben fogan meg) és a megszületettekre lesz hatása. A leggyakoribb, hogy pszichés betegségek alakulnak ki náluk, különböző devianciák. A gyermek már egészen kis korban agresszivvé válthat, a szülők ellen fordulhat. Vádolhatja őket.

Kenneth McAll keresztény pszichiáter úttörő a családfagyógyításban. Sokat foglalkozott a különböző bűnökkel, melyek kihatottak a családfára, így írt az abortuszról is. Kihangsúlyozza, hogy az abortált vagy elvetélt magzatokért imádkozni kell, Isten oltalmába kell ajánlani őket.

"A fel nem ajánlott, imát igénylő kisbabák által érintett emberek legtöbbször fizikai vagy lelki problémákkal küszködnek. Ők leggyakrabban az elhalt baba szülei, ikertestvére, a következő gyerek, a helyette örökbefogadott gyerek, sőt, amint Joan esetében is, a család legérzékenyebb gyereke. Az ilyen múltbéli eseményből néha nem is származik baja a szülőknek egészen addig, míg meg nem tapasztalják az ima valós erejét. Egy helyi lelkész saját szemével látta egyik hívét kigyógyulni a látszólag gyógyíthatatlan mentális állapotából. Látta, amint kiengedték a kórházból, miután abortált kisbabájáért imádkozott, és miután az Úr elé hozta őt szentmise keretében."
Forrás: dr.Kenneth McAll- A családfa gyógyítása  

A sikertelen abortusz után a megszületett gyermeknél előfordulhatnak pszichés megbetegedések és gyakran öngyilkosságot kísérelnek meg. Érdekesség, hogy az öngyilkossági kísérletek periodicitást mutatnak, az év azonos szakában szeretnének meghalni és hasonlóképpen, mint ahogyan és amikor az abortusz megtörtént volna. Ha pl. gyógyszeres terhesség megszakítást végeztek korábban, akkor az egyén is gyógyszerrel vetne véget azéletének. Erre valószínűleg a pszichiáterek sem figyelnek föl, miért is. Sok esetük van és csak az a lényeg, hogy kihúzzák a gödörből a pácienst.
Érintett lehet az a gyermek is, aki abortusz után született meg. 

Egy családfagyógyítással foglalkozó szerzetes leírja könyvében az anya bűntudatát, ami átragadhat a gyermekre is, aki később megszületik.

"Vetélés, vagy abortusz után születő, a következő életben maradó gyermek gyakran hordozza az anya bűntudatát és félelmét. Ez is egy olyan terület, ahol gyógyulásra van szükség."
Forrás: Robert DeGrandis S.S.J.- Nemzedékek gyógyítása

Katona István atya gyógyító lelkigyakorlatában foglalkozik az abortuszon átesett nőkkel és az abortusz után született gyermekekkel. Megállapítja, hogy a nők énképe súlyosan sérül.

"Az énkép sérülését minden vonatkozásban előidézi az abortusz. Nemcsak az anya énképe sérül meg, hanem az abortuszt túlélt (vagy abortusz után újabb terhességből született) gyermeké is, sőt az abortuszt végző orvosé és ápolónőé is; sőt a férj vagy a távolabbi családtagok énképe is. Világméretekben tekintve, az évi 60 millió abortusz legalább 300 millió embert érint. Mély, gyógyíthatatlan sebet jelent ez a társadalom szívében. Van olyan ország, amelyben a nők 70-80 %-a végeztetett már abortuszt (sokan többször is), aminek beláthatatlan lelki következményei vannak. Egy amerikai klinikán két év alatt 60.000 abortuszt végeztek. Két év után több orvos és nővér alkoholista lett, némelyik pszichiátriai
kezelésre szorult, mert állandó rémálmai voltak.

Az abortuszt túlélő (vagy abortusz után született) gyermekek között gyakran előfordul, hogy felnőttkorukra olyan negatív tulajdonságokat tapasztalnak magukban, amelyek gyökerei anyjuk abortuszához vezetnek: bizalmatlanság, félelem, önbizalomhiány, túlzott bűntudat, feszült viszony emberi kapcsolataikban, kételkedés Istenben, reménytelenség. Mindezek csökkentik a pozitív énkép kialakulását, különösen akkor, ha valaki olyan területen dolgozik,
amely emberekkel kapcsolatos: orvos, pap, ügyvéd, tanár, pszichiáter, stb. Bizonyos értelemben ide vezethető vissza az a tény, hogy ezekben a hivatásokban azok közül, akiknekédesanyja abortuszon esett át, sokan rosszul, hanyagul végzik munkájukat vagy könnyen elhagyják hivatásukat. Egyházi pályán - papi és szerzetesi vonatkozásban - sokan már a teológiai tanulmányok kezdetén tele vannak bizonytalansággal; később pedig - felszentelés vagy fogadalomtétel után - könnyen feladják. A legkisebb nehézség miatt is elhagyják hivatásukat.

Az abortuszon átesett nők énképe mélyen megsérül. Sokan panaszkodnak amiatt, hogy félelemérzet, ingerlékenység, agresszivitás, elhidegülés támadt bennük. Nem is beszélve a bűntudatról, depresszióról, alkoholfogyasztásról. Ezek mind-mind befolyásolják az énképet, mert ezeken keresztül az ember elutasítja önmagát, értéktelenségtudatot érez, ami akadályozza munkájában és személyes kapcsolataiban. "
Forrás: Katona István- Gyógyító lelkigyakorlat

Leírtak olyan esetet is, ahol a kisgyermek elhunyt (abortált) testvérével beszélgetett, aki felvette vele a "kapcsolatot" és segítséget kért, hogy imádkozzanak érte és ajánljanak föl szentmiséket a lelki üdvéért. Miután ez megtörtént, a látogatások abba maradtak. A szentek életéből tudjuk, hogy bizonyos esetekben Isten megengedi, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkek felvegyék a kapcsolatot a Földön maradt hozzátartozójukkal vagy mással.Megoldás?

Amennyiben érintett vagy az abortusz bűnében, akkor az első és legfontosabb a bűnbánat. A katolikusoknál a gyónás az ami kitakarítja a lelket, de a protestáns testvéreknek is megvan Jézus irgalmasságába vetett hit. Bátran fordulj Jézushoz, még akkor is, ha a gonosz lélek azt sugallja, hogy neked már mindegy, már minden elveszett. A lelkiismeret furdalhat, de Isten irgalmassága sok mindenre gyógyír lehet.

Sajnos még mindig vannak olyanok, akik az Istent egy dörgedelmes és haragvó vagy bosszúálló Isten képében festik le. Ezzel riogatják a gyerekeket és a felnőtteket. Ez súlyos hiba. Jézus folyamatosan a szeretetet és a megbocsátást hirdette. Meghalt bűneinkért és megváltott minket. 2000 évvel később egy egész naplót íratott Szent Fausztina nővérrel, amiben szinte minden az irgalmasságról szól. Nem büntetni akar, hanem mindenkit megmenteni.
Jézus mondta:
"... Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."
Forrás: http://fausztinanover.webnode.hu/products/jezus-az-irgalmas-es-igazsagos/


Szüksége van a nőnek is belső gyógyulásra, ezt célzott imával el lehet érni.

Családfagyógyítással foglalkozó könyvek leírnak eseteket, ahol sikerült a szenvedő és érintett embert is pszichiátriai betegségekből kigyógyítani. Hogyan? Szentmisét ajánlottak fel az abortált magzatért, illetve lélekben megkeresztelték, nevet adtak neki és imádkoztak érte. Volt aki látta (lélekben) felnőtt gyermekét, ahogyan az engesztelő mise után a mennybe került.

Az egyik keresztény szerző így ír a csodás gyógyulásról:

"Több mint hatszáz nyilvántartott gyógyulásnak voltam tanúja, melyek közvetlenül azután következtek be, miután szentmisét ajánlottunk fel olyan kisgyermekekért, akik abortuszt szenvedtek, elvetéltek, halva születtek, akiket születésük után eldobtak, akiket sohase szerettek, vagy akiket sohasem ajánlottak fel megfelelően Jézus Krisztusnak gyászszertartás keretében. Egy ilyen csecsemőkért bemutatott szentmise után megdöbbentő eredményt tapasztaltunk. Sokan érzik a kiváltott gyógyító erő jótékony hatását: nemcsak a betegek, akik részt vettek a szentmisén, hanem olyanok is, akik több mérföldnyire kórházban vagy elmegyógyintézetben vannak, és nem tudhattak a szertartásról, sőt olyan zavart rokonok is, akik más országban élnek."
Forrás: dr.Kenneth McAll-A családfa gyógyítása

Robert DeGrandis egy 12 lépésből álló gyógyítási folyamatot vázol fel abortuszon átesett nőknek.

 1. Képzeld oda elhunyt gyermeked Jézus jelenlétébe.
 2. Látod, ahogyan Jézus átöleli a gyermeket.
 3. Látod, ahogyan Jézus megölel téged.
 4. Kérd az Urat, mondja meg a gyermek nemét.
 5. Adj nevet a gyermeknek. (Általában nem tudni milyen volt, lehet egy fiú és egy lány nevet is adni)
 6. Jézuson keresztül kérd, hogy a gyermek bocsásson meg neked az abortusz miatt.
 7. Kérd az Urat, bocsássa meg neked az abortuszt.
 8. Mindkettőjük bocsánatát fogadd el.
 9. Bocsáss meg magadnak.
 10. Add szeretetedet a gyermeknek.
 11. Látod, ahogyan Jézus fog egy arany kardot és elvág minden negatív emléket, ami a gyermekkel kapcsolatos.
 12. Látod, ahogyan a gyermeket magával viszi az Úr. Ha akarod, kérd a Szűzanyát is, hogy jöjjön és adja anyai szeretetét a gyermeknek.

A fentiekből megállapítható, hogy bár az abortusz súlyos bűn, mégis van rá bocsánat Isten előtt. A bűnbánat, az ima, a gyermekért való felajánlás lesz a megoldás az abortusz bűneire és negatív hatásaira.

http://rejtettdolgok.blogspot.hu/2014/08/az-abortusz-hatasai.html

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Úgy képzeljétek el az életet, mint egy szakaszt a születés és az Új Dicsőséges Királyság között


2014. augusztus 29. péntek, 14:25

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy valaha is félelem töltsön el benneteket az Üdvösség Küldetésének ezen Mennyei Beavatkozásától. Ehelyett, legyetek inkább hálásak Isten Nagy Irgalmáért és az emberiség iránti mérhetetlen Szeretetéért. Nektek azzal a tudattal kell Istent dicsőítenetek, hogy minden Vele kezdődik, és Vele is végződik. A kettő között nincs semmi más. Úgy képzeljétek el az életet, mint egy szakaszt a születés és az Új Dicsőséges Királyság között, mely mindnyájatokra vár, ha elfogadjátok Isten azon Ígéretét, hogy az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus vissza fog térni, hogy visszakövetelje Királyságát.

Oly sokan nem hisznek Abban, Aki megteremtette őket, holott tanúi lehetnek Szeretetének, és mégsem hiszik, hogy a Szeretet Istentől jön, és hogy Isten maga a Szeretet. Azok, akik elfogadják a gonoszság létezését, nem hisznek Isten Szeretetében, sem pedig a gonosz létezésében. Csak azok értik meg valójában azt az erőt, amelyet a gonosz gyakorol az emberek szavaira, tetteire és cselekedeteire, akiknek sikerül a gonoszság mindenféle formáját legyőzni. Csak akkor lehet egy lelket szabaddá tenni, amikor az elszakad a gonosz befolyásától. Csak akkor juthattok igazi szabadságra, ha elfogadjátok az Igazságot. Ha nem fogadjátok el a Testté lett Igét, Fiamat, Jézus Krisztust, sosem lesztek szabadok.

Gyermekek, nektek harcolnotok kell a gonosz minden megtévesztő formája ellen, de azt nem könnyű egyértelműen felismerni. A Sátán a Hazugság Királya. Ő az a csaló, akinek sikerül meggyőznie a világot, hogy ő nem is létezik. Ő az Igazságot mindig rossz dologként mutatatja be, és arról fogja meggyőzni a gyengéket, hogy a gonoszság mindig igazolható. Nem szabad megengednetek soha, hogy becsapjanak benneteket, mert a világ már megkapta az Igazságot, mely, Atyám Könyvében van foglalva. Mindazt, ami eltér Isten Igaz Szavától, el kell kerülni. Ne hallgassatok azokra, akik azt mondják nektek, hogy a gonosz cselekedet egy jó dolog, és hogy azt a jelen időkre való tekintettel, el kell fogadni.  

Az emberi faj nem változott. A bűn nem változott. Az, ami változott, nem más, mint az ember vonakodása, hogy Istent Teremtőjeként fogadja el.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. augusztus 5. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő rövid. Egyre közelebb álltok ahhoz, hogy megálljatok ítélőszékem előtt, és ki-ki elvegye Tőlem jutalmát vagy büntetését a szerint, ahogy földi életében cselekedett. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, amíg még nem késő! Még a legnagyobb bűnt is megbocsátom, ha szívből megbánjátok. Nincs az a bűn, amit végtelen irgalmam felül ne múlna. De ennek egyetlen feltétele van, a bűnbánat, ha Irántam való szeretetből bánjátok meg bűneiteket, és bocsánatot kértek Tőlem. A katolikusok járuljanak szentgyónáshoz, ami hatalmas kegyelem.
Gyermekeim! Az óra itt van. Láthatjátok a sok nyomorúságot a földön, ami egyre csak szaporodik, és egyre nagyobb méreteket ölt. Az emberek egymást pusztítják. Természeti katasztrófák és járványok szedik áldozataikat, és ti még mindig nem tértek meg. Azt hiszitek, hogy ráértek. Pedig nincs idő. Ha meg nem tértek, ti is ugyanúgy elvesztek mindnyájan, mint azok, akiket szerencsétlenség ért.
Gyermekeim! Én nagyon szeretlek benneteket. A Véremen váltottalak meg benneteket Szent kereszthalálom által. Engedelmeskedjetek parancsomnak! Éljetek szeretetben! Szeressétek Istent, a Legszentebb Szentháromságot mindenekfölött, egymást pedig Énértem úgy, ahogy Én szerettelek benneteket. Ha kell, az életeteket is áldozzátok fel egymásét.
Gyermekeim! Minden erény alapja az alázat. Nézzetek fel Rám, a keresztre! Ott vagyok kisemmizve, még a ruháimtól is megfosztottak, az életemet is elvették, és Én ezt szótlanul tűrtem. Nem harcoltam az igazamért, hanem szelíden így imádkoztam: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”
Gyermekeim, ne legyetek gőgösek! Isten az alázatosaknak kegyelmet ad, de a kevélyeknek ellenáll. Minden gőg a sátántól van. Ellenfelem azért lázadt fel Ellenem, mert gőgös volt. Ezt mondta: „Nem szolgálok Istennek.” Le is taszíttatott a mennyből. Ti gőgösök, a sátánt akarjátok utánozni? A kevélyek nem örökölhetik Isten országát. Az a kisgyermekeknek készült, akik Istent szeretik. Őt szeretni annyit jelent, hogy engedelmesen ráhagyatkozom, rábízom az életemet, mindenben bizalommal vagyok Iránta, és megteszem törvényeit.
Gyermekeim! Ne hagyjátok magatokat ellenfelemtől félrevezetni! Sokan mondják Nekem, Uram, Uram, de csak aki Atyám törvényét megteszi, az üdvözül.
Gyermekeim! Mindent tudtul adtam nektek. Már élitek a próféciák beteljesülését. Legyetek szüntelen készenlétben, mert az idő rövid! Én mindnyájatokat üdvözíteni akarlak. Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Vegyétek komolyan tanításomat, amely megegyezik a Szentírással! Ne legyetek gőgösek, mert akkor mindnyájan elvesztek! A kevély emberrel a sátán azt csinálja, amit csak akar. Jól tudjátok, hogy ő a kárhozatra akar taszítani benneteket. Legyetek alázatosak! Vegyetek példát Rólam és a szentekről! Szent Édesanyámról, nevelő Apámról, Szent Józsefről, és a többi szentről. Éljetek szentül ezen a világon, hogy jócselekedeteitek láttán magasztalják értetek az Istent. Arról ismernek meg benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Amit a kicsinyek közül eggyel tesztek, Velem teszitek. Minden gondolatotokról, szavatokról és cselekedetetekről számot fogtok adni Előttem. Én nem vagyok személyválogató. Mindenkinek megfizetek tettei szerint. Az idő rövid. Hamarosan visszajövök megítélni a világot. Hamar lezárul ez a korszak. Az újat csak nagyon kevesen fogják megérni közületek. Ti most egy nagy világégés előtt álltok, amiről Szent Péter levelében olvashattok. „Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak, felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek…” (2 Péter 3. 10-15.)
Imáitokkal még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat, de már annyira elharapódzott a bűn, hogy büntetésért kiált. Édesanyám közel száz évvel ezelőtt megmondta Fatimában: ha nem tér meg a világ, és továbbra is sértik a Mennyei Atyát, akkor egy még szörnyűbb világháború lesz. Nem hallgattak Rá, és sajnos bekövetkezett a második világháború. Most még százszor rosszabb a helyzet. Ezért mondom: térjetek meg, amíg még nem késő! Ha Isten a ti Atyátok, és megfogadjátok törvényeit, nincs mitől félnetek. Akkor a halál által, mint egy küszöb által beléphettek az örök boldogságba. De ha nem hallgattok szavamra, és kitartotok gonoszságotokban, az örök tűz és a férgek fognak emészteni a pokolban. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Ez az Evangélium. Amit akkor mondtam, az örök érvényű valóság. Van sátán, és van kárhozat, ami örökké tart.
Gyermekeim! Az időt jól használjátok fel, mert rossz napok járnak! Ellenfelem a nap minden percében szedi áldozatait. Sajnos nagyon sokan kárhoznak el. „Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta.” (Máté 7,13.) Szívleljétek meg szavaimat! Megerősítő áldásomat adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. augusztus 9-én, a kegyelem órájában itthon az Úr Jézus…

„A háború egyre jobban ki fog terjedni, míg végül világháborúhoz vezet. Lehet, hogy még ebben az évben kitör. Attól függ, hogy imádkoztok-e a békéért.” Szentírási megerősítés: 2 Péter 1,4. „…ígéreteket kaptunk…”(Istentől)
Jézus: „Vásároljatok be tartós élelmiszereket! A pénz el fog értéktelenedni.” Szentírási megerősítés: Róma 8, 28-39.

2014. augusztus 17. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…Ima az ellenségért

Ima az ellenségért
2014. augusztus 17. Itthon a kegyelem órájában ezt az imát diktálta nekem az Úr Jézus:
„Jézusom, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Kérlek, add meg neki a teljes megtérés kegyelmét, hogy befogadjon Téged, Aki Magad vagy a tökéletes szeretet, és a Te szeretetedet sugározza tovább kivétel nélkül mindenkire. Te azt mondtad: „Arról ismernek fel benneteket, hogy Hozzám tartoztok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.”
Ezt az imát mondd el érte naponta többször is!”

2014. augusztus 18. itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

 

„Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Közel van a nagy figyelmeztetés és a keresztényüldözés. Így készüljetek: Tartsátok meg a főparancsot! Szeressétek Atyámat és a teljes Szentháromságot teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből és minden erőtökből! Felebarátaitokat pedig úgy, ahogy Én szerettelek benneteket, amikor meghaltam értetek a keresztfán. Az szeret Engem, aki Atyám törvényét megtartja. A mennyet csak azok örökölhetik, akik Istent szeretik. A lelketeket készítsétek! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Ha valakinek adóssága van, rendezze! Ha valaki tartozik neki, engedje el! Nem az számít, hogy kinek mennyi a pénze, hanem a becsület, a tíz parancs, és a főparancs megtartása.

 

Gyermekeim! Minden itt marad. Éljetek halálra készen! Gyűjtsetek kincseket a mennybe, ami örökké a tiétek marad. Ezek a kincsek a jócselekedetek, a lelkek megmentése, hogy magasztalják miattatok az Istent. Aki Nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Készüljetek! Éljetek szeretetben! Csak ez az egy számít, és visz az üdvösségre. Szeretet nélkül nincs értéke a jótetteknek sem. Őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Járuljatok gyakran a szentségekhez, Szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz. Asztalt terítettem számotokra. Jöjjetek Hozzám, akik a bűnbánat szentségében tisztára mostátok lelketeket drága Szent Véremben. Vegyétek és egyétek az Én Szent Testemet! Igyátok Véremet, mely sokakért kiontatott! De csak azokat tudom megmenteni, akik megbánták bűneiket. Szabad akaratot kaptatok. Nélkületek nem tudlak üdvözíteni benneteket. Ha ti a bűnt választjátok, és nem akartok szakítani vele, örökre elvesztek. Az idő lejár. Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetéseimet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

 

Szentírási megerősítés: Titusz 2,5: „Isten szava” Titusz 3,1: „Figyelmeztesd őket…”

2014. augusztus 24. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra közel. Készüljetek! Elképzelni sem tudjátok mindazt, ami vár rátok. Csak egy biztos, a halál. Erre készüljetek! Kérjétek magatokra a jó halál kegyelmét, mert ez életetek legfontosabb eseménye. Itt dől el sorsotok: örök boldogság, vagy örök kárhozat. Válasszátok az életet! Mindaz, aki megtartja törvényeimet, bemegy az örök életre. Készüljetek, mert mondom nektek, már nagyon közel vannak azok a napok, amelyeken beteljesülnek a próféciák. Ellenfelem már mindent előkészített. Nagyon hirtelen jön a tragédia. Ezért mondom: készüljetek! Imádkozzatok minden nap a békéért! Ezzel enyhíthetitek a csapásokat. Minden nap mondjátok el az irgalmasság rózsafüzérét a világ békéjéért, lehetőleg a kegyelem órájában, du. 3-4 óra között.
Kicsinyeim! Fel nem tudjátok fogni, mekkora harc folyik a lelketekért. Ördögök légiói vesznek körül benneteket, hogy elbuktassanak, és a pokolba taszítsanak. Ezért kértem: szüntelen imádkozzatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjttel, vagyis önmegtagadással lehet kiűzni. Tartsátok meg parancsaimat! Éljetek életszentségben! Ne álljatok szóba a sátánnal! Akkor tehetetlen lesz veletek. Maradjatok mindig szorosan Mellettem! Vessétek magatokat erős, mindenható karjaimba, különösen a megpróbáltatás óráiban! Bízzatok Bennem rendületlenül! Erősen higgyétek: aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Karjaimban mindig, minden körülmények között biztonságban vagytok, mint piciny csecsemő szerető édesanyja ölében. Ne féljetek a haláltól! Az csak egy küszöb, ami által beléptek az örök életbe. Halál nem létezik. Csupán átmentek az örök fénybe, Atyám tündöklő, csodálatosan gyönyörű országába, az örök életbe, az örök boldogságba. Újra mondom: ne féljetek a haláltól! Az csak egy átszenderülés Isten Szent Színe látásának örökkévaló boldogságába. Egyedül a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem, örök életetek Szerzőjétől. Itt a földön akár éltek, akár haltok, mindig biztonságban vagytok, ha kitartotok Mellettem, úgy, hogy megteszitek parancsaimat. Ez az evangéliumi életszentség. De ha hűtlenül elhagytok Engem, és a bűnt választjátok, akkor alapos okotok van a félelemre, mert az örök kárhozat felé meneteltek, és hirtelen a pokol szakadékába zuhantok. Értsétek meg: ettől semmiféle hatalom, sem pénz meg nem menthet. Egyedül az Én értetek kiontott drága Szent Vérem a váltságdíj, ami lemossa bűneiteket, feltéve, ha Irántam való szeretetből őszintén megbántátok azokat. Ezért ne arra pazaroljátok az időtöket és az energiátokat, hogy itt a földön gyűjtögessetek! Ez mind fölösleges. Minden itt marad, és ti üres kézzel fogtok megállni ítélőszékem előtt. Éljetek az Evangélium tanítása szerint, akkor királyi gazdagon jelentek meg Előttem, és kincseiteket, amelyek a ti jó cselekedeteitek, és az általatok megmentett lelkek, akiknek hirdettétek Isten országát, mind magatokkal hozzátok Atyám országába, Aki nagy jutalomban részesít benneteket, mert Ő megtiszteli azokat, akik Nekem szolgálnak. Ó, ha csak egyetlen pillanatra láthatnátok azt a dicsőséget, ami a mennyben vár rátok, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített, szemétnek tartanátok itt a földön mindent, és szüntelenül Isten nagyobb dicsőségére munkálkodnátok a lelkek megmentéséért.
Gyermekeim, készüljetek! Az óra itt van. Éljetek úgy, mint az okos szüzek, akik bementek a Vőlegénnyel a menyegzőre. Mondom nektek: akik készen állnak, hamarosan meglátják Isten dicsőségét. Váltsátok tettekre szavaimat, mert az óra itt van! Megáldalak benneteket Szívem túlcsorduló szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. augusztus 29. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik készenlétben várjátok dicsőséges visszajövetelemet. Azt mondom nektek: ne féljetek! A ti számotokra az a nap a ti megváltásotok. Örüljetek, és ujjongjatok, amikor bekövetkezik, mert akkor minden vágyatokat felülmúlja mindaz, amit kaptok Tőlem. Szeressétek Istent mindenekfölött, úgy, hogy megtartjátok parancsaimat! Énértem szeressetek mindenkit úgy, ahogy Én szerettelek benneteket, amikor igent mondtam megváltásotokra, jóllehet előre láttam és tudtam, hogy ez Nekem mit jelent. Halálfélelmemben Vérrel verítékeztem, mégsem utasítottam el a kelyhet, hanem Atyám akaratát teljesítettem. Ti is, amikor kereszteket kaptok, soha ne zúgolódjatok! Ajánljátok fel szenvedéseiteket és áldozataitokat az Én rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve Nekem, a szegény, szerencsétlen bűnösök megtéréséért! Ó, ha tudnátok, mekkora kegyelem, hogy ezt megtehetitek! Az így felajánlott szenvedéseitekkel és áldozataitokkal lelkeket ragadtok ki a sátán markából, akik nélkületek az örök tűz martalékai lennének. Csak a mennyben fogjátok meglátni, hogy az igazi kincs a megmentett lélek. Ha nem így lenne, soha nem haltam volna meg értetek a keresztfán. Soha ne a szenvedést és az áldozatot nézzétek, hanem az eredményt. A lelkek sokaságát, akik megmenekülnek a pokol tüzétől, és a férgektől, és örökké dicsőíteni és magasztalni fogják megváltásomat, és vég nélkül hálát fognak zengeni Isten felfoghatatlan szeretetéért és irgalmáért.
Kicsinyeim! Szent Pál azért ragadtatott el a mennybe, hogy lássa dicsőségemet, és azt a boldogságot, amelyet Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt. Ezért tudta leírni, hogy a föld összes szenvedése nem mérhető a menny boldogságának egyetlen pillanatával. Továbbá azt, hogy az Én fölséges ismeretemhez mérve szemétnek tekint mindent. Ennek ismeretében tudta vállalni azt a rengeteg szenvedést és áldozatot, hogy hirdesse az Evangéliumot, minél több lelket mentve ez által Isten mind nagyobb dicsőségére. Ti is, akik keresztényeknek valljátok magatokat, adjatok hálát szüntelen azért a nagy kegyelemért, hogy megismertétek az Evangéliumot, és ti is hirdessétek mindenkinek az örök életet, mert minden megkeresztelt ember az általános papsághoz tartozik, és rátok is vonatkozik küldetésem: menjetek el az egész világra, hirdessétek az Evangéliumot minden népnek! Ha tettekre váltjátok szavaimat, sok lélek megmentőjévé teszlek benneteket. Atyám pedig megtiszteli azokat, akik Nekem szolgálnak. Ó, ha tudnátok, mit jelent ez! Ragyogni fogtok Isten országában, mint a nap. Ha felfoghatnátok e szavak értelmét, éjjel nappal a lelkek megmentésén fáradoznátok. Ha látnátok apostolaimat és a későbbi hithirdetőket, hogy milyen csodálatos fényárban ragyognak, mily nagy méltóság és tisztelet övezi őket mindörökké. De ne ezért fáradozzatok, hanem Isten és a lelkek iránti szeretetből, mert csak akkor van értéke. Mondom nektek: mindazok, akik meghallják, és tettekre váltják szavaimat, Bennem, a sziklában gyökereznek. A sátán nem árthat nekik, mert Én vagyok éltető erejük, örök boldogságuk. Megadom nekik az erőt és a kegyelmet, hogy lelkeket mentsenek az örök életre. Ti, akik még alusztok, vagy gyávaságból nem meritek hirdetni szavam, ébredjetek! Soha nem látott lelki éhség és szomjúság van ma ezen a világon. Titeket is küldelek. Osszátok meg kincseiteket, az Én tanításomat ezekkel a koldusokkal, akik sokkal szegényebbek, mintha ruhájuk és ételük nem volna. Azért, mert a lélek magasabb rendű, mint a test. A léleknek örök élete van, és nem mindegy, hogy hová kerül: a mennybe vagy a pokolba. Mert itt a földi életben kezdődik el az üdvösség és a kárhozat. Odaát csak folytatódik örökkön örökké. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, hogy teljesítsétek küldetéseteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. augusztus 29., péntek

A rózsa, mint Krisztus kiomló vére
A kezdetben a természettel szoros egységben élő ember legelsőként az őt körülvevő természeti jelenségeknek, elemeknek - így például az állatoknak - tulajdonított szimbolikus jelentéstartalmakat. A megfigyelt tulajdonságok vagy viselkedésjegyek alapján mindegyik állathoz jelentés vagy jelentéscsoport kapcsolódott,- kialakult ezek tisztelete, majd az adott természeti nép mitológiájában és vallásában is megjelentek (gondolhatunk a totemizmusra vagy a sámánizmusra).

Egészen nyilvánvalók ezek a jelentéstársítások ma is: a sas és a sólyom a világ felett uralkodó erő, valamint a mindent-látás szimbóluma; az oroszlán, a tigris, máshol a medve a hatalom, a bátorság és a (néha nyers) természeti erő megtestesítője; a ló vagy a szarvas a gyorsaság, a nemesség jelképe; a lepke az átalakulás, a halálból való újjászületés képét adja; a teknős megjelenése a világegyetem egészét (eget, földet, alvilágot) mutatja;- és még sokáig folytathatnánk.

Néhány állatnak egészen összetett szimbolikája ismert, nézzük meg példaként a kígyóhoz kapcsolódót: a saját farkába harapó kígyó a kör alakját felvéve a végtelenséget, az újjászületést, a lét örök körforgását jeleníti meg; az egymásba tekeredő kígyók a világ szembenálló erőinek küzdelmét és az ebből eredő új erőt szimbolizálják; de tulajdonképpen a sárkányszerű mitológiai lényeknek is alkotója a kígyó.

A növénymotívumok közül talán a fa a leggazdagabb jelentéshordozó. A természeti népek számára az életfát alkotja, amely a világ közepén helyezkedik el, és ott összeköti a két szférát: az eget és a földet (más felosztás alapján hármat: eget, földet és alvilágot). A fa gyökerei a földből táplálkoznak, míg lombja az ég felé törekszik, így biztosítva átjárót a világrészek között.

Ismertek virágokhoz kötött jelképes jelentések is, csak néhányat nézzünk meg ezek közül! Rózsa: a kereszténységben a piros rózsa Krisztus keresztfára ömlő vérét jelenítheti meg, emellett jelképe a titoktartásnak is (a gyóntatószéket gyakran díszíti motívuma); általában is a fény és az élet jelképe. Krizantém: keleten az elmélkedés, a kitartás és az erényesség szimbóluma. Liliom: a fehér liliom a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezi.

A természeti ember jelképalkotása igen élénk képzelőerőről tanúskodik, és tegyük hozzá: az ember úgyszólván mindent jelképes jelentőségűvé lényegített át, amit csak maga körül fellelt. Így tehát megvan a maga jelképrendszere az ég-föld párnak, a Holdnak, a Napnak, a hegynek vagy a folyónak...

Őseink világlátásának egyik legalapvetőbb eleme a természet tagolása: az embereket a termékeny földanya élteti, akit viszont az ég termékenyít meg eső által. A Hold és a Nap is két pólust alkot: változékonyság és állandóság, nő és férfi. A Nap központi jelentőségű a mitikus rendszerekben, az éltető fény forrásaként, a teremtő férfierő megjelenéseként tisztelték, amely ugyanakkor csak a Holddal állandó körforgásban léphet fel az égre. A Hold a Nap folytonosságával szemben a ciklikusságot jeleníti meg; viszont számos kultúrában a sors kijelölője és irányítója is.

A hegy szimbolikája hasonló az életfáéhoz: égbe nyúló csúcsa a földről az istenek világába vezet át, a szellemi létbe való felemelkedésnek ad teret. A völgy valamiképpen ezzel szemben a földhöz való kötődést adja, de elsősorban mégsem negatív tartalommal, hanem inkább az éltető, oltalmazó termőföld jelentésében.

Még néhány elemet kiragadva: igen szép és kiterjedt szimbolikával rendelkezik például a folyó fogalma. A folyó az életadó víz forrása, ugyanakkor az élet és a halál között húzódó választóvonal, olykor a lélek evilágot és túlvilágot összekötő útvonala. A hinduknál a megtisztulás szimbóluma, olyan közeg, amely képes lemosni minden bűnt, minden rosszat az emberi létezésről. Egészen más oldalról, de szintén a legösszetettebb jelképek közé tartozik az erdő képrendszere. Eredeti jelentése - mely szerint az erdő sűrű sötétjével bizonytalanságot, rendezetlenséget, szorongató összevisszaságot, sötét, irányíthatatlan burjánzást jelenít meg - még azokból az időkből származik, amikor az ember fáradságos munkával tette megművelhetővé a földet, ekkor az erdő ősképe szemben állt a művelt szántóföldek és rétek nyitottságával, rendezettségével. Később azonban jelentése ettől eltérő árnylatokat is kapott: az erdő egyfelől a megnyugvás, a béke, az érintetlen, oltalmazó (anya)természet szentélyévé lett; másfelől pedig az erdő sűrűjében való barangolás belső utak bejárásával, titkok feltárásával lett képszerűen rokon a labirintus vagy a kert motívumával is érintkezve, amelyekről később még esik szó.

Bíró Dalma

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Én olyan módon fogok közbelépni, hogy az ámultba ejti majd a világot
2014. augusztus 28. csütörtök, 20:40
Drága szeretett leányom, Én ismerem az Enyéimet, és ők ismernek Engem. Ők ismerik azokat, akik Tőlem valók, mint ahogyan azokat is, akik nem Tőlem valók.
Azok, akik Tőlem valók, gyengéd szívűek, tele vannak szeretettel minden bűnös iránt, beleértve ellenségeimet is, és tele vannak alázattal, mert tudják, hogy ők nélkülem semmik. Lelkükben nincs ellenségeskedés, rosszakarat és gyűlölet, és éppen ezért ők szenvednek. Világítótoronyként ragyognak, és a lelkük tele van Isten Fényével. Ez az a Fény, amelyet a Sátán és minden bukott angyala mindenféle kísértést felhasználván célba vesz. Ezek azok a lelkek, akiket a gonosz a leginkább felkeres, és ők az előttük álló időszakban a hazugságok miatt meg fognak inogni.  
Néhányan teljesen távol fognak esni az Igazságtól. Mások ragaszkodni fognak hozzá, de meg fog kelleni küzdeniük érte, míg mások, akiknek a szívében ott az Isteni Akarat Kegyelme, soha nem fogják elhagyni az Igazságot.
A világ egy nagy csatatérré fog válni, ahol zűrzavar fog uralkodni, és a Tőlem való lelkek lesznek azok, akiknek a legnagyobb megpróbáltatásokkal kell majd szembenézniük. A sátán pontosan arra vágyik, hogy elrabolja Tőlem azokat, akik ismernek Engem. Ezek azok a lelkek, akik a legközelebb állnak a szívemhez, mert ők képviselik a legnagyobb jutalmat. Ezek a lelkek lesznek azok – amennyiben nem esnek tévedésbe -, akikkel legnagyobb ellenségem dicsekedni fog Előttem. Árulásuk miatt ki fognak gúnyolni Engem, Én pedig lélekgyötrő keserű könnyeket fogok sírni Isten eme szegény gyermekeiért. De azt tudnotok kell: Én harcolni fogok ezekért a lelkekért. Hogy kiragadhassam őket a megtévesztés karmai közül, olyan módon fogok közbelépni, hogy az ámultba fogja ejteni a világot, és ők tudatában lesznek annak, amikor Én ezt teszem. Azon a napon újra meg fogom kérdezni őket: „Hozzám tartoztok-e, vagy sem?” Akkor tudni fogják, hogy Én vagyok az, és vissza fogom őket szerezni, és elviszem őket Új Királyságomba. Azok, akik erősek maradnak, mert Szent Igémbe vetett hitük rendíthetetlen, vezetni fogják az Enyéimet. Ezeknek a lelkeknek lesz köszönhető – az Én Maradékomnak –, hogy Irgalmam messze túl fog terjedni mindazon, ami szemmel látható.
Most azokat hívom, akik ismernek Engem. Azt szeretném, hogy úgy éljetek minden nap, mintha a holnap többé már nem lenne. Bízzatok Bennem. Kérjétek védelmemet, és hívjatok Engem, hogy utazásotok egész során a Béke Új Korszaka felé különleges kegyelmekben részesítselek benneteket. Én mindannyiszor a segítségetekre fogok jönni, és rendkívüli Kegyelmeket fog rátok árasztani. Ezt követően már semmitől sem fogtok félni, mert tudni fogjátok, hogy Veletek együtt haladok. Fogni fogom a kezeteket, és Békém Menedéke és Nagy Dicsőségem felé foglak vezetni benneteket.
Jöjjetek Hozzám, és ne féljetek, mert az Én Nagy Napom váratlanul és hirtelen fog felvirradni, és egyetlen könnycseppet sem fogtok többé ejteni, mert az Isteni Akarattal fogtok egyesülni mindörökre.
Fogadjátok el Szeretetemet, Áldásaimat és Nagy Irgalmamat, mert ha ezt megteszitek, akkor valóban állíthatjátok, hogy az Enyéim vagytok.
Jézusotok

-MEDJUGORJEI IMA-


Sürgős elterjesztését kérte a Szent Szűz
Istenem, Atyánk!
Hisszük, hogy megmentesz az örök kárhozattól. Kérünk Téged, mentsd meg világunkat, ezt a világot, ahová egyszülött Fiadat küldted, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Te vagy az egyetlen reményünk, ó, Örök Szeretet-Mindenható Istenünk. Kérünk, tekints a bűnösökre, mint tévelygő fiaidra és lányaidra.
Forró szeretettel kérünk, könyörülj rajtunk, Urunk, mert nem látunk más kiutat a jelen idő zűrzavarából. Segítsen minket a Te szerető Mindenhatóságod, nyújtsd felénk óvó-védő karjaidat, űzd el a gonoszt tőlünk.
Istenem, Atyánk, kérünk, légy irgalmas századunkhoz, e kor embereihez a mérhetetlen nagy hitetlenség miatt. Könyörülj a tudósokon, és világosítsd meg gondolkodásukat a Te Lelkeddel. Istenünk, Atyánk, kérünk, könyörülj a kicsinyeken, akik semmiről sem tehetnek, és akik nem tehetnek arról, hogy ebbe a hazugságokkal és tévedésekkel teli gonosz világba születtek. A Te igazságoddal gyújts világot a lelkünkben, és minden kicsi és kiszolgáltatott gyermek lelkében is.
Jézusom, fogadd a Te kegyelmedbe az én bűnöktől terhelt lelkemet, egész életemet - Atyám, irgalmasság Atyja, vedd el tőlem a szenvedés keserű kelyhét. De ne az én akaratom, hanem a Te szent akaratod teljesedjék be, mindörökre.

Ámen

2014. augusztus 27., szerda

Nekik ingyenes az oltás: halálos betegséget előz meg a vakcina

Már a tanév első felében elkezdik oltani a 7. osztályos lányokat a HPV elleni vakcinával. Az iskolai kampányoltások részeként kaphatják meg ingyenesen a védőoltást.
A humán papilloma vírus jelentős szerepet játszik a méhnyakrák kialakulásában. Az oltásra azért van szükség, mert Magyarországon háromszor annyi áldozatot szed a betegség, mint Európa más országaiban.

A Híradónak nyilatkozó Bacsó családban két lány is van, édesanyjuk már most biztos benne, hogy beadatják az oltást. „Kórházban dolgozom, és látom nap, mint nap a méhnyakrákkal küzdő betegeket, véleményem szerint nagyon jó ez a kezdeményezés, én is gondolkodtam már régebb óta a kislányaimnak, szerintem most jött el az idő” – mondta Bacsóné Szénási Adrienn.

A szülőknek szeptember 15- ig kell az oltással kapcsolatban nyilatkozniuk. Így a 12 évüket betöltött, hetedikes lányok akár már a tanév első felében megkaphatják a védőoltást. „Az iskola egészségügyi szolgálatok készek erre, hiszen számtalan ilyen védőoltást adnak be a kampányoltás vonatkozásában. A védőnők ismerik a HPV védőoltással kapcsolatos tudnivalókat, az iskolaorvosok meg természetesen” – mondta Paller Judit, az ÁNTSZ megbízott országos tiszti főorvosa.
A méhnyakrákot okozó HPV- vírus szexuális úton terjed. A vakcina azonban védelmet nyújt ellene. Akkor a leghatásosabb, ha a lányok 9 és 15 éves koruk között kapják meg. „Nagyon jó összhatékonyságú, tehát 93 százalék feletti értéket mutat, ami a vakcinák tekintetében egy nagyon jó értéknek mondható” – közölte Béres Zsuzsanna, a Budai Oltóközpont főorvosa.

Magyarországon évente 1500 új megbetegedést diagnosztizálnak, és mintegy 400 nő hal meg méhnyakrák miatt. „A hölgyek körében egy rendkívül súlyos és rettegett megbetegedést tud megelőzni és reményeink szerint, hogyha szülők és a pedagógusok ebben partnerek - hiszen ez egy kötelezően ajánlott oltás- akkor gyakorlatilag leküzdhetjük ezt a betegséget Magyarországon az elkövetkezendő évtizedekben” – nyilatkozta Zombor Gábor, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára.

Összesen 45 ezer lány kaphat ingyenes oltást, az orvosok szerint az lenne a jó, ha mindegyikőjük be is adatná a vakcinát.
Híradó

Arra ugye semmi hír, hogy a "divatosnak" mondott, ujjnyi alsónemű, állandó irritációja, nagyban hozzásegíti a nőnemű embertársainkat a betegség kialakulásához. "Szexuális úton", na persze, de ez ugye, már 9 éves korban elkezdődik? mi több 15 éveseknél már 100%? Ugyan,"kedves" gyógyszer tanácsnokok, ugye, ezt ti sem gondoljátok komolyan. A BCG és a többi "tettestársa"? és a többi klinikailag nem is tesztelt "oltóanyag"? Ne legyünk már ennyire" naívak" szándékosan nem írok hülyét. A szálló por szemcsék, a HARP által kifújt anyagok, amik a legkisebb szellő hatására önálló "táncba "kezdnek és minden, nem fedett részbe bejutva, okozzák "kellemes" mellékhatásukat. Ejnye, ugye nem gondolják, mindenki ostoba? Csak oltsák, oltsák, kedves rokonságukat, de komolyan hagy élvezzék, hogy "megússzák" a betegséget.

Talpi

2014. augusztus 26., kedd

Az erkölcs és jellem fejlődése a nevelésben

Az erkölcsi fejlődés célja a jellem kialakulása. Ebben az összefüggésben a „jellem” szó azoknak az elveknek az összességét akarja körülírni, amelyek egységessé és értelmessé teszik egy ember viselkedését.


Az eskü és a becsületszó - Így görbüljek meg, ha...
Más szóval akkor beszélhetünk jellemről, amikor egy ember viselkedéséből kiérezhető bizonyos elvekhez való következetes alkalmazkodás. A jellem, mint tudjuk a mindennapi szóhasználat alapja is, értékfogalom, vagyis lehet beszélni pozitív és negatív jellemről is. Mikor erkölcsi jellemről van szó, akkor pozitív és negatív helyett inkább érett és hiányos erkölcsjellemeket különböztetünk meg.
Amorális vagyis erkölcs nélküli jellem
Ez arra utal, hogy a szóban forgó embernek nincsenek egységes vezérelvei, amelyek összefüggővé tennék viselkedését. Ők korántsem buta vagy együgyű emberek, ellenkezőleg, gyakran igen éles eszűek, tárgyilagosak, életrevalók. Első tekintetre nehéz felismerni őket, mert kitűnően megtanulták az erkölcsös viselkedés művészetének játszását. De igazi, személyes erkölcsi elveik nincsenek. Ezért hideg számítással kihasználják mások lojalitását, vagy becsületességét anélkül, hogy ez bűntudatot okoznak bennük. Képesek messzemenően előre tervezni, és meglepően tudják fegyelmezni önmagukat a kitűzött cél elérése érdekében. Egyik legszembeötlőbb jellegzetességük éppen a célra való törekvés, ami néha törtetéssé fokozódik.

Az erkölcs nélküli jellemtípusnak négy ismertetőjele van:

 • célratörés: ez az egyik legkönnyebben megfigyelhető tulajdonsága
 • érzelmi hidegség: érzelmi viszonyukban távol állnak az emberektől. nem látják meg mások szenvedését, vagy nem érdekli őket. Szívtelenek. képtelenek beleélni magukat a másik ember érzelmi világába, nem tudják a másik szemszögéből értékelni a helyzetet.
 • következetlenség: szakkifejezéssel élve a személyi integritás hiánya.  Az erkölcsben ez úgy jelentkezik, mint összeegyeztethetetlen, ellentétes viselkedésmódok megférése az egyénben.
 • kivetít: minden bajnak okát másokban látja, nem saját magában. Közvetve ez gyakran irigység formájában jelentkezik, irigyli mások szerencséjét, boldogságát, fiatalságát, jóságát.
Ennek az erkölcsi problémának lélektani háttereként a személyi integritás hiányát jelölhetnénk meg. Három fő tényező felelős az erkölcs nélküli jellem kialakulásáért:
 • öröklött temperamentum
 • anyai szeretet hiánya
 • hiányos erkölcsi nevelés
Ez utóbbi igen meghatározó. Ha a gyermek fiatal évei alatt nem lát következetes erkölcsi példát, mert szülei másra akarják megtanítani, mint amit maguk megvalósítanak saját életükben, akkor a gyermek valószínűleg erkölcs nélküli világnézetet tesz magáévá, nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között.

Konformista vagy megalkuvó erkölcsjellem

Ennek az erkölcstípusnak vannak pozitív, sőt megcsodálni való vonásai, tulajdonságai is. Igen gyakran nagyon rendezett, kívülről nézve szinte tökéletes életet él. Az embernek az a benyomása, hogy eszményien kiegyensúlyozott, pontosan tudja, hogy mit akar, s amit akar, azt véghez is viszi.
Mindez azonban csak addig érvényes, amíg az élet nem állítja olyan feladatok elé, amelyek nem tartoznak bele semmiféle előre megadott keretbe, hanem egyéni, eredeti döntést és megoldást tételeznek fel.

Ismertetőjegyei:

 • csoportközpontú: alapvető vonása a csoporthoz, a közösséghez, a társadalmi státusát meghatározó réteghez való erős kötöttség. Mindenben helyesli a csoport véleményét, alárendeli magát normáinak. Élete központjában a csoport áll, teljesen azonosul vele.
 • érzékeny saját hírnevére. roppant érzékeny arra, mit gondolnak vagy beszélnek róla, milyennek látják őt, mi a véleményük róla.
 • fél a közvéleménytől: a lenézéstől, a megkülönböztetéstől.
 • szégyent érez, nem bűntudatot: a megalkuvó nagyon érzékeny arra, hogy tökéletesen belesimuljon a csoportnormákba. Ha ezektől eltér, ha hibát követ el, akkor nem bűntudatot érez, hanem szégyent.
 • nincs saját énje: amennyiben van is, nagyon gyenge. Ez a szegényes ego megnyilvánul az akaraterő hiányában, amikor egyéni döntést kell hozni, amikor saját magát kell befektetnie elhatározásába, vállalva a következményeket.
A megalkuvó erkölcsjellem lélektani háttereként a gyenge ént kell megjelölni. Belső bizonytalanságát azáltal egyensúlyozza, hogy teljesen belesimul egy kívüle álló és őt felülmúló norma- és értékrendszerbe.

Tekintélyre irányuló erkölcsjellem

Mint minden erkölcsjellemnek, a tekintélyre irányulónak is vannak értékes tulajdonságai: szereti a rendet, kerüli a problémáskodást, a veszekedést, a konfliktust. Jó munkatárs, engedelmes, lelkiismeretes, megbízható. Gyakran igen vallásos.

Ismertetőjegyei:

 • feletteseivel szemben meghunyászkodó: ez a tekintélyre irányuló alapvető jellemvonása. Erkölcsük nem egyéni megítélés vagy döntés eredménye, hanem másoktól való függésük tükörképe. Számára a legnagyobb szorongást a kegyvesztettség lehetősége okozza.
 • jósága nem természetes: nagylelkűsége, együttérzése, tökéletes lelkiismeretessége, minden, amit úgy szoktunk nevezni, hogy emberi jóság, valahogy nem természetes ennél a típusnál. Barátságot, szeretetet, házasságot, minden felhasznál önmagáról alkotott képének növelésére.
 • nincs igazi bűntudata: sohasem ismeri be a vétkességét, hibáit gyöngeségét. Ha valami olyat követ el, amiről úgy gondolja, hogy elronthatja a róla alkotott képet, akkor mindent megtesz, hogy tette ne tudódjék ki.
 • erkölcsi nézetei abszolút érvényűek és kikezdhetetlenek, viselkedésében pedig konvencionális. és konzervatív. Erkölcsi ítélete és viselkedése, ugyanis híven tükrözi azoknak a nézeteit és erkölcsét, akiket maga fölött tud, a tekintély erkölcsét. Ebből kifolyólag értékrendszere és egész szellemi magatartása zárt rendszer, statikus.

Lélektani háttér:

 • elnyomó szülői tekintély: vannak szülők, akik szeretnék gyermekeiket megóvni minden problémától. Szinte üvegbúra alatt nevelik őket, nem engedik más gyerekek társaságába, nehogy elrontsák őket. Ez a „majomszeretet” lehet elfojtott bűntudat, következménye is. Az ilyen légkörben a gyermek szellemi fejlődésében könnyen megszakad egy természetes fejlődési folyamat.
 • szeretet visszavonása: vannak szülők, akik, ha valamit el akarnak érni gyermeküknél, akkor azt mondják nekik, nem szeretik. És ezt ténylegesen meg is teszik, nem beszélnek a kicsihez, este nem mesélnek stb. Tragédia, hogy a szülők nem is tudják, milyen óriási kárt okozhatnak gyermekük lelki fejlődésében. A gyermek nem látja ennek a szeretet nélküli állapotnak a végét.

Kollektivista, közösségi-személytelen erkölcsjellem

Valójában minden olyan ember könnyen kollektivista erkölcsjellemmé válhat, aki erősen azonosul egy meghatározott ideológiával. Ennek a jellemnek az a lényege, hogy az erkölcsi norma nem vált személyes valósággá, hanem az ideológiában gyökerezik. Más szóval, az ilyen ember erkölcsének alapja nem a norma, hanem az ideológia, az határozza meg számára mi a jó, és mi a rossz.

Ismertetőjegyei:

 • gyakran komoly és lelkiismeretes dolgozók, nemritkán egészen szigorú életet élnek.
 • fontos a közös ügy, az egyéni érdek háttérbe szorul. Életében nem annyira a személyes siker, hírnév vagy boldogság számít, hanem a közösségi érdek, az ideológia által ihletett közös cél.
 • számára az ideológia abszolút érvényű, kikezdhetetlen. A közösség, az ideológia hordozója kizárja a lázadókat, eretnekeket, disszidenseket.

Lélektani háttér:

 • Az ilyen erkölcsjellem jellegzetessége, hogy nagy ügyekért, általános, mindent és mindenkit átölelő célokért lelkesedik és harcol.
 • Már a koragyermekkori években jelentkezik a kutatás ösztöne, illetve a hatalomösztön, amely azt a célt szolgálja, hogy a fejlődő személyiség megismerje környezetét, megtalálja a helyét az emberek között.
 • A gyermeknek meg kell találnia a helyét a többiek között, versenyképessé válni az egykorúak között, helytállni a rábízott feladatok elvégzésében, és megvédeni önmagát a mellőzéstől.

Elvekhez ragaszkodó erkölcsjellem

Az erkölcsi fejlődés célja az önálló, általános elveket követő, szabad lelkiismeret által irányított erkölcsi élet. Ez az erkölcsjellem elérte azt a fejlődési fokot. Viselkedése nem a társadalmi elvárások függvénye. A normákat annyira magáévá tette, hogy kitart azok mellett, eltekintve attól, mi a mások elvárása. Elveiért és eszményeiért képes sokat adni, néha életét is áldozni.

Ismertetőjegyei:

 • erkölcsi ítéletében általános elvekre hivatkozik. Elveit legtöbbször képes tömör formulákban is kifejezni, a kimondott elv lesz életideálja. Egyéniségének megvalósítását abban látja, hogy minél közelebb jusson az eszményhez. Hogy mi a jó vagy rossz, hogy mit szabad vagy sem, azt saját lelkiismeretétől kérdezi, nem támaszkodik senki véleményére.
 • tagadja és elfojtja érzelmeit, ez logikus következménye az elvhez való hűség elsőbbségének. Az érzelmeket nem tudja beleépíteni ebbe a menetbe, mi több, az érzelmeket nem ritkán károsnak, a gyöngédséget pedig egyenesen gyengeségnek tartja. Az ilyen embereknél megfigyelhetjük az aggályosság, szorongás, feszült lelkiállapot és a bűntudat állandó jelenlétét.
 • erkölcsi programja szinte az értelmetlenség határáig merev. Bizonyos fokig kényszerviselkedésről is beszélhetünk. Vannak dolgok, amiket egyszerűen minden további nélkül meg kell tenni, és vannak tettek, amelyeket egyszerűen minden további nélkül soha, és semmilyen körülmények között nem szabad elkövetni.
 • sohasem érzi magát eszményeinek magaslatán. A való és az eszményi közötti űr állandó bűntudat forrása, ezért életük fontos velejárója az állandó önvizsgálat és önvád. Újra és újra kell kezdeniük a harcot, mindig nagyobb befektetésekkel. valószínűnek látszik, hogy az aggályosság valójában védekező hadművelet: az olyan ember, akinek ideáljai annyira magasak, hogy sohasem képes feltornászni magát azok közelébe, aggályosságba menekül önmagáról alkotott pozitív képének megmentése céljából.

Lélektani háttér:

Miért és milyen körülmények között alakul ki ez az erkölcsjellem? Általában elmondhatjuk, hogy három tényező játszik fontos szerepet kialakulásában:
 • erős felnőtt nevelői hatás az egykorúak közösségével szemben
 • meleg érzelmi hatás a családon belül
 • szigorú erkölcsi kódex
Az ilyen emberek sokszor meleg és érzelmekben gazdag családi körben nevelkednek, olyan értelemben, hogy a gyermeket erős érzelmi szálak kötik a szülői képhez. A szülők a maguk részéről nagy gondot fordítnak gyermekük erkölcsi nevelésére, szigorú és kikezdhetetlen erkölcsi elvárásokat támasztva a fejlődő gyermekkel szemben, gyakran beágyazva azt vallási keretekbe. Ennek következtében a törvény úgy lép be a gyermek tudatába, mint a szülőket is felülmúló valóság.
Vallásos embereknél ez olyan formában jut kifejezésre, hogy az erkölcsöt Isten adta, tehát isteni törvényről van szó. Ezért az erkölcsösség célja a törvény betartása, a hozzá vezető út pedig, illetve a tökéletesség eléréséhez segítő eszköz a szülői képpel való azonosulás.  Ilyen körülmények között a gyermek kicsit üvegháti növényhez hasonlóan fejlődik, tökéletes, de nem természetes.

Embertársra irányuló szabad erkölcsjellem

Ez a legkiforrottabb erkölcsjellem. Ez egy embertársaira irányuló, a külső és belső kényszertől szabad lelkiismeret által vezérelt jellem. Erkölcsi elvei nem öncélúak, hanem az emberek szolgálatába vannak állítva, éspedig nem elvontan, hanem a konkrét, itt és most jelenlévő embert szolgálják.
Döntését szabadon hozza meg, nem érzi magát a törvény és előírás rabjának. Nyitott a további élettapasztalatok felé, és képes módosítani felfogásait. Nem a törvény, illetve erkölcsi normák viszonylagosságáról van szó, hanem az alkalmazkodási lehetőségek pluralizmusáról. A felnőtt, érett, szabad lelkiismeret jellemzője, hogy a törvénynek nem a betűjét, hanem a szellemét nézi, ezért szabadon, mi több, alkotóan képes alkalmazni azt.

Ismertetőjegyei:

 • erkölcsi viselkedésben szabad. Döntéseiben és viselkedésében, nem hajtja semmi kényszer. Szabadon választott elvei és ideáljai előtt teljesen szabadnak érzi magát. Belső kényszereknek vagy szorongásnak semmi jele.
 • a világba és emberekbe vetett bizalma határtalan. Ez talán az erkölcsjellemeknek a legmegkapóbb tulajdonsága. A világot elfogadják olyannak amilyen, nem lázadnak Isten ellen, miért teremtette ilyennek. Az ilyen emberek tudnak meghajolni a titok előtt is, annak ellenére, hogy nem értik.
 • hisz az emberi jóságban. Olyannyira, hogy néha talán a naivitás határáig jut.
 • emberközelségben él. Életében kevés a szisztéma, program, szigorú napirend, Tud megértően, őszintén együttérző lenni.

Lélektani háttér:

Ahhoz, hogy az ember ki tudja építeni magában az ilyen erkölcsi jellemet, két feltétel szükséges.
 • egyrészt szükséges, hogy viszonylag szabad legyen a gyerekes, tudattalan konfliktusoktól és szorongásoktól. Pszichoanalitikus nyelvet használva ezt úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az ilyen embernél nem a felettes én az erkölcsi ellenőr, hanem a tudatos én.
 • másrészt szükséges az empátia együttérző emberség magas fokú jelenléte.
Az empátia fogalma a lélektan az embernek azt a képességét akarja kifejezni, hogy beleélje magát a másik helyzetébe, vele azonos hullámhosszra hangolja a szívét, és tegyen érte valamit.  Alapképességről van szó, amely az embernek mint társadalmi lénynek adottságából ered. Az erkölcsi fejlődés ezért nem megalapozója az empátiának, hanem csak megadja hozzá a keretet, a szükséges feltételeket a kibontakoztatásához.
Az empátia kifejezi az embernek azt a tulajdonságát, hogy tudatában van annak, hogy rajta kívül vannak még mások is, hozzá hasonló, de vele nem azonos lények, akik gondolkodnak, és éreznek, akárcsak ő. megdöbbentő, hogy mennyire sok emberből hiányzik ez a képesség. Ahhoz, hogy az emberben kibontakozzék ez az alapadottság, szükséges több feltétel megvalósulása a korai nevelés, illetve a családi társadalmiasulás folyamán.
 • meleg, érzelmekben gazdag szülő-gyermek viszony
 • együttérző, empatikus szülők, mind a gyermekkel, mind a kívülállókkal szemben
 • a szülők szóbeli magatartása az együttérzést illetően.
Fontos, hogyan beszélnek a szülők a gyermekeikkel másokról, különösen az elnyomottakról, kiközösítettekről, munkanélküliekről, lelki betegekről, összességében mindazokról, akiknek szükségük van az együttérzésre.
A fentieket összefoglalva nagy a felelősség mind a szülőkön, mind a nevelőkön/pedagógusokon. Tudniuk kell, hogy ők jelen melyik erkölcsjellemhez tartoznak. Tudni kell, hogy melyiknek mi a jellemzője, mi a lélektani háttere, hogy tud változtatni rajta.

Dr. Madarasi Pál összeállítása

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Amikor egy ember azt mondja, hogy szeret Engem, akkor mindent Szent Akaratom szerint fog tenni

2014. augusztus 25. hétfő, 19:05
Drága szeretett leányom, amikor egy ember azt mondja, hogy szeret Engem, akkor mindent Szent Akaratom szerint fog tenni. Mindent Szent Kezembe fog helyezni, és el fogja felejteni a saját szükségleteit és vágyait. Aztán azt fogja mondani Nekem: „Jézus, minden, amit mondok és teszek, Akaratod szerint van – tégy velem Isten Akarata szerint.”
Az az ember, aki Bennem él, és Én őbenne, mindent úgy fog átadni, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Nem lesznek önző indítékai, nem lesznek rejtett vágyai, hogy saját kedvére tegyen, és minden tőle telhetőt meg fog tenni ebben az életben, hogy teljes egységben legyen Velem. Át fogja adni Nekem minden gondolatát, minden mozdulatát, minden lépését és cselekedetét, hogy működni tudjak a lelkében. Teljesen meg fog bízni Bennem, és tudni fogja, hogy mindaz, amit teszek, megengedek vagy véghezviszek a Föld megtisztítása érdekében, annak csak egyetlen célja van: hogy Istent megdicsőítse.
Az ember saját erejéből soha nem tudna Nekem egy ilyen ajándékot adni, hacsak meg nem engedi a Szentléleknek, hogy benne lakozzék. Csak ekkor tud a tökéletesség szintjére emelkedni, ami átalakítja őt, hogy a szíve és a lelke összefonódjék Velem. Amikor teljesen megbízik Bennem, Istenségem által nagy csodákat vihetek végbe ebben a lélekben, aki továbbra is meg fogja őrizni az őt megillető Isten adta jogát: a szabad akaratot.
Az, hogy lehetővé teszitek Nekem, Jézus Krisztusnak, hogy bennetek lakozzak, nagy áldozatot fog követelni a részetekről. Meg kell szabadulnotok minden öntelt gondolattól, minden gyengeségtől, és minden csepp önsajnálattól. Amikor Hozzám jöttök, és arra kértek Engem, hogy vezesselek benneteket, akkor meg fogtok szabadulni minden szenvedéstől, melyben eddig részetek volt. Semmi sem fog aggasztani benneteket. Többé már nem lesztek képesek gyűlöletet érezni mások iránt, beleértve azokat is, akik nagy bajt vagy bánatot okoznak nektek. Lehettek bármilyen nehéz körülmények között, könnyen meg fogtok tudni bocsátani, nem lesz neheztelés a szívetekben, és úgy fogjátok látni a dolgokat, ahogyan Én látom azokat.
Ahhoz, hogy felkészüljetek a Bennem való életre, emlékeznetek kell arra, hogy minden, ami jó, Istentől származik. Az ember a saját értelme és elhatározása által nem nyeri el a békét addig a napig, amíg elmében, testben és lélekben fel nem ajánlja magát Istennek. Azáltal, hogy felajánlja Nekem, Jézus Krisztusnak, teljes bizalma ajándékát, Én jelen leszek ebben a lélekben, és ő minden Dicsőségem részese lesz. Az ilyen lelket fel fogom emelni. Mekkora öröm fogja elárasztani a szívüket! Az ismeretlentől való félelem többé már nem fogja zavarni őket. Ilyen módon fogom felkészíteni a világot Nagy Dicsőségemre – Dicsőséges Királyságomra, ahol minden életet Isten Akaratának megfelelően fognak élni, úgy a Földön, mint a Mennyben.
Amikor Akaratom meggyökerezik azok lelkében, akik minden vágyamnak megfelelően élik az életüket, ők soha többé nem lesznek képesek arra, hogy újból bármiféle gyűlöletet is érezzenek a szívükben. Mert ez lehetetlen lenne. Én képtelen vagyok a gyűlöletre, és ha ti egyszer lehetővé teszitek Számomra, hogy a lelketekben éljek, akkor semmi sem maradhat bennetek, ami nem Tőlem származik.

Jézusotok

1400 gyerek vált szexuális erőszak áldozatává Rotherhamben

Egy a városi tanács megbízásából készült vizsgálat szerint az angliai Rotherhamben 1997 és 2013 között körülbelül 1400 gyerek vált szexuális erőszak áldozatává – számolt be a nol.hu.

Egy a rotherhami városi tanács megbízásából készült vizsgálat szerint 1997 és 2013 között mintegy 1400 gyereket bántalmaztak szexuálisan az angliai városban – számolt be a nol.hu. Az Alexis Jay, független szakértő által készített jelentés fényt derített arra, hogy a gyerekek egyharmada szerepelt a helyi gyermekvédő szervezetek nyilvántartásában, az ügyek mégis rejtve maradtak előttük, és a rendőrség sem tudott semmiről.

"Volt rá példa, hogy egy gyereket benzinnel locsoltak le, majd megfenyegették, hogy ha ellenáll, felgyújtják. Másokat fegyverrel kényszerítettek, hogy végignézzék, ahogy másokat brutálisan megerőszakolnak, és azzal rémisztgették őket, hogy ha elmondják valakinek a történteket, ők lesznek a következők, akikkel ezt teszik. 11 éves lányok váltak csoportos nemi erőszak áldozatává" - írja a beveztésben a szerző, aki miután alaposan átolvasta a vonatkozó jegyzőkönyveket, jelentéseket és ügyiratokat, több száz áldozattal beszélgetett személyesen.

Jay megjegyzi, hogy a dél-yorkshire-i rendőrség sok áldozatot megvetően kezelt, és hogy a városvezetés, a rendőrség, és a gyerekvédelemben dolgozók együttes hibájának eredménye, hogy ennyi gyereket bántalmazhattak.

A városi tanácsot vezető Roger Stone azt nyilatkozta, otromba kollektív hiba történt és azonnali hatállyal lemondott. Martin Kimber a tanács operatív vezetője kijelentette, hogy a tanácsban ettől függetlenül nem indítanak eljárást.


Atv.hu