2012. július 2., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Meg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit
 
2012. július 1., Vasárnap, 15:45
Drága szeretett leányom, mennyire nyomaszt Engem a bűn ebben a pillanatban, és mennyire szenvedek az elutasítás gyötrelmétől.
Fejemet szétzúzzák, hasonlóan a Koronám töviseihez, ugyanazt a fájdalmat szenvedi el Egyházam vezetője, Szent Helytartóm is, a Földön, az üldöztetés miatt, melyet ellenségei kezei által szenved el.
Egyházam és Testem a Földön, egy és ugyanaz. A keresztrefeszítés folyamata készülőben van.
Egyházam tanait nemsokára darabokra fogják szedni éppúgy, ahogy Tanításaimat is darabokra szedték a farizeusok a Földön, és azok, akik azt gondolták, hogy jobban ismerik Atyám Szavát, mint Én.
Mindnyájatoknak imádkoznotok kell földi Egyházamért. Mindig emlékeznetek kell arra, hogy semmilyen más tan nem létezik azon kívül, mint amit Én annak idején hirdettem a Földön.
Semmi sem fog megváltozni, ami maga az Igazság, de ha ez bekövetkezne, akkor kénytelenek lesztek lenyelni egy hazugságot.
Leányom, soha ne engedd meg azoknak, akik továbbra is elutasítják Szavamat ebben az időben, hogy téged, vagy követőimet elbátortalanítsanak attól, hogy segítsetek Nekem földi Egyházam megmentésében.
Amikor az ellenség megtámadja Egyházamat, nektek csatlakoznotok kell egymáshoz, biztosítván az Evangélium terjesztését a Föld minden sarkában.
Meg kell őrizni a Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eukarisztia Szentségeit. Mert éppen az ezekhez való hozzáférést fogják megnehezíteni.
Azoknak a Felszentelt Szolgáimnak, akik szeretnek Engem, most el kell kezdeniük a felkészülést. Hamarosan meg lesz tiltva számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat felajánljátok Isten gyermekeinek.
A felkészülés ideje megkezdődött.
Engedjétek meg, hogy oktassalak, vezesselek benneteket és segítsek nektek a Paradicsom Kapuihoz vinni Maradék Egyházamat.
Szeretett Jézusotok

Szűzanyánk üzenete Medjugorje-ból 2012. július 2-án

*Medjugorje, 2012. július 2.*
"Gyermekeim! Ismét édesanyátokként kérlek benneteket, hogy álljatok meg egy  pillanatra és gondolkodjatok el magatokról és e földi élet mulandóságáról.  Ezután elmélkedjetek az örökkévalóságról és az örök boldogságról. Mit  szeretnétek? Melyik úton szeretnétek járni? Az atyai szeretet küld engem, hogy közbenjárótok legyek, hogy édesanyai szeretetemmel megmutassam az utat, amely a lélek tisztaságához vezet, a lélekhez, melyet nem terhel bűn, a lélekhez, mely megismeri majd az örökkévalóságot. Imádkozom, hogy Fiam  szeretetének fénye ragyogjon be benneteket, hogy legyőzzétek a gyengeséget  és megmeneküljetek a bajokból. A gyermekeim vagytok, és mindnyájatokat az  üdvösség útjára szeretnélek vezetni. Ezért gyermekeim, gyűljetek körém,  hogy Fiam szeretetével megismertesselek titeket, és így megnyissam  számotokra az örök boldogság kapuját. Imádkozzatok ti is pásztoraitokért,  ahogyan én is. Újra figyelmeztetlek benneteket, ne ítéljétek meg őket, mert  a Fiam választotta ki őket. Köszönöm nektek."