2019. december 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenetei 2019. december 25-én Medjugorjéból

„Fiamat, Jézust hozom nektek”

Üzenet, 25. december 2019

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket és felfedje számotokra szeretetét, amely a mennyből érkezik. Szívetek sóvárog a béke után, amelyből egyre kevesebb van a földön. Ezért az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak. Gyermekeim, veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

„Fiamat, Jézust hozom nektek” – mondja szüntelenül üzeneteiben Mária. Elhozta Őt ide, Međugorjéba a jelenések első napján is, amikor a látnokok – akkor még gyermekek – látták Őt, karján a gyermek Jézussal. Az első naptól kezdve szüntelenül árad a kegyelem folyója ezen a helyen, amelyet sok zarándok megtapasztalt. Sokan találkoztak a Szűzanyával, mint élő édesanyával, annak ellenére, hogy fizikailag nem látták. A találkozás ugyanis a szívben történik.
          Mária Betlehemben hozta világra Jézust, de, szüntelenül világra hozza Őt lelki módon az emberi szívekben is. Ő a legmélyebb és legfájdalmasabb módon tapasztalta meg Jézus világra szülését nemcsak Betlehemben, hanem az emberi lelkekben is.
          Amikor a gyermek elhagyja édesanyja méhét, akkor ez az első lépése a világba. Gyermeket szülni ugyanaz, mint elválni tőle. Ez az első elválás csak a kezdete minden mélyebb és fájdalmasabb elválásnak és szabaddá válásnak. Minden édesanya számára nehéz és gyakran fájdalmas feladat elfogadni a fokozatos eltávolodást, és mindinkább szabadon hagyni gyermekét, hogy a gyermek elindulhasson a saját útján.
          Mária tudja, hogy nem birtokolhatja gyermekét, annak ellenére, hogy ajándékként szülte a világra. Számára világos, hogy nemcsak neki van joga ölelni gyermekét. Más játékszabályt kell elfogadnia: odaadni mindenki szolgálatára.
          Világra szülni Jézust ugyanaz, mint részt venni az Eucharisztiában. Itt nincs határ: meg kell osztani, a végsőkig szét kell osztani.
          Mária valóban Isten anyja, édesanya, aki világra szülte Istent Betlehemben. De, mit jelent ez a mi számunkra? Az egyházatyák a következőt mondták: „Mit használ nekem, ha Krisztus egyszer Máriától megszületett Betlehemben, és nem születik meg a hit által a lelkemben?” Mária pontosan azt szeretné, hogy Jézus megszülessen a lelkünkben, hogy felfedezhessük és megtapasztalhassunk azt a szeretetet, amely a mennyből érkezik. Isten az ő szeretete által akar bennünk mindent újjáteremteni és ezt meg is teszi.
Imádság
          Szűz Mária, te, aki befogadtad Isten Igéjét, tőled ered a Szentlélekben való élet. Általad és benned növekedett az Élet, Aki mindent életre keltett. Ó Mária, kérünk Téged, add nekünk azt a szeretetet, amellyel te szeretted Jézust, amikor a méhedben hordoztad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel a világot szeretted, amikor a világ Üdvözítőjéül adtad, add nekünk azt a szeretetet, amellyel Jézust simogattad. Járj közbe értünk Istennél a Szentlélek kegyelméért, hogy meg tudjuk érteni az akadályokat életünkben és úgy tudjuk átalakítani életünket, hogy az isteni élet éljen benne és kiáradjon a világra. Ámen.


A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak


Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolo-nak, hogy ezentúl évente egyszer, december 25-én, karácsonykor jelenik meg neki. Így volt ez ebben az évben is. Az jelenés 14 óra 25 perckor kezdődött és 9 percig tartott. Jakov ezt követően továbbította az üzenetet:
Drága gyermekek! Ma ezen a kegyelmi napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy nyissátok meg szíveteket és kérjétek Jézust, hogy erősítse meg a hiteteket. Gyermekeim, a szívvel, hittel és cselekedettel való ima által meg fogjátok ismerni mit jelent őszinte keresztény életet élni. Gyermekeim, életeteket és szíveteket gyakran hatalmába keríti a sötétség, a fájdalom és a keresztek. Ne inogjatok meg a hitben és ne kérdezzétek miért, amikor azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok, elhagyatottan. Nyissátok meg szíveteket, imádkozzatok és erősen higgyetek és akkor szívetek érezni fogja Isten jelenlétét és azt, hogy Isten sohasem fog elhagyni benneteket, hisz minden pillanatban ott van mellettetek. Az ima és az Istenbe vetett hit által választ fogtok kapni minden miért kérdésetekre és minden fájdalmatokat, sötétségeteket és kereszteteket világossággá változtatja. Köszönöm nektek.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


Isten áldása

2019. 12. 04, Szerda
Éppen a vonaton utaztam, miközben a Szentlélek így tanított:
„Ha a szív egészen Istené, akkor az ember cselekedetein, megérzésein, apró döntésein is Isten áldása lesz. Ennek gyümölcse abban mutatkozik meg, hogy az élet szépen elrendeződik az ember körül és a jó megérzések visszaigazolódnak. Akinek a szívében a Mammon vagy az önimádat uralkodik, ott az élet is rosszul alakul. Áldás helyett átokká válik minden, ami kihat a személyre és annak környezetére.”
Mária Magdolna
Karácsony emléke

2019. 12. 05, Csütörtök
Pesten a Deák Ferenc téren sétáltam, ahol felfigyeltem arra, hogy minden a karácsonyi vásárról szólt. Semmi sem utalt arra, hogy ez az ünnep Jézus születését jelenti. A szívemben nagy fájdalmat éreztem, mert sokan nem gondolnak Istenre, Aki elküldte egyszülött Fiát a mi világba, hogy megváltson minket. Ahogy haladtam a tömegben az Úr váratlanul megjelent előttem és könnyes szemmel így szólt:
„Látod leányom, hogy a Sátán hogyan feledteti el az emberekkel az Én születésem ünnepének emlékét? Figyelmüket elvonja az igazi lényegről méghozzá hasztalan dolgokkal, ami a lelket nem felemeli, hanem gúzsba köti.”
Mária Magdolna

A lélek haldoklása

2019. 12. 06, Péntek
Csendes szentségimádás közben az Úr fölséges Királyként mutatkozott előttem. Közben láttam egy forrást, ami fölött Jézus Szentséges Szíve lobogott. Ebből a Szívből fakadt maga a forrás. Az emberek ittak a forrásból, melynek hatására lelkileg-testileg egyre egészségesebbek lettek. Az egészség mellett a boldogságuk is növekedett. Az Úr olyan emberekhez vezetett még, akik a világ élvezeteit keresték. Ettek, ittak, szórakoztak. Úgy éltek, mint ahogy a világ szelleme diktálja: Élj a mának! Láttam, hogy bár bőségesen étkeztek és élvezték az életet, mégis egyre csak soványabbak lettek. Érdekes volt ez számomra, mert természetellenesnek tűnt. De az Úr elmondta nekem, hogy a lelkük haldoklik és ezért soványak.
Mária Magdolna

Lelkek megmentése

2019. 12. 07, Szombat
Akik betegségük folytán ágyhoz vannak kötve és nem hisznek Istenben, nem tudják, hogy a szenvedéssel mit kezdjenek. Ekkor láttam, hogy az Úr a betegek ágyának szélére ült. Minden betegnek más volt a keresztje. Volt, akinek kisebb kereszt jutott, míg másnak jóval nagyobb. De egyik kereszt sem hasonlított a másikra. Mindegyik kereszt egyedi volt, mint ahogyan az ember maga is egyedi, megismételhetetlen. Jézus így szólt:
„Leányom, ajánld fel szenvedésedet a lelkek üdvösségéért és az ő lelkük megmentéséért. Így egyesítem keresztemet az ő keresztükkel. Lelkük a felajánlásod által nem vész el.”
Mária MagdolnaA csömöri templom csodája

2019. 12. 12, Csütörtök
Egy lelkitestvéremmel a csömöri templomban történt Eucharisztikus csodáról beszélgettünk. Ugyanis itt az a csoda történt, hogy a monstranciában kettétört a Szent Ostya. Az Úr megmagyarázta a csodát:
„Egyházam kettészakadt, ezért hasadt ketté az Én Szívem is. A kettészakadás nemcsak az egyetemes egyházra vonatkozik, hanem minden egyházközségre is. A szakadás kihat a kisebb-nagyobb közösség tagjaira is. Minden közösségnek más-más küldetése van. Bizony mondom nektek, hogy a szakadás alól egy közösség sem lesz kivétel, mert az Írásnak be kell teljesednie. Igaz követőimet – legyenek hívek vagy papok – már most üldözik és félre állítják, mert az igazság hirdetését el kell némítania azoknak, akik sötétségben járnak, és nem kérnek a világosságból. Szentséges Szívemben újra és újra megforgatják a tört mindazok, akik nem akarnak hinni abban, hogy Én valóságosan jelen vagyok az Eucharisztiában. Még hány csodát adjon Atyám nektek, hogy végre elhiggyétek mit jelent számotokra az Eucharisztia, mint az üdvösség tápláléka?”
Mária MagdolnaAz ember boldogtalansága

2019. 12. 19, Csütörtök
Amikor utazom vagy sétálok az utcán, akkor gyakran megfigyelem az embereket. Úgy gondolom, hogy az emberek tekintete, öltözködése és viselkedése sokszor megmutatja azt, hogy milyen az életük és boldognak mondhatják e magukat ebben a világban. Miközben őket figyeltem az Úr Jézus megjelent mellettem és így szólt:
„Leányom, az emberek többsége boldogtalan, mert az életükből kizárnak Engem annak ellenére, hogy sokszor kopogtatok az ő szívük ajtaján. A boldogtalanságuk legfőbb oka nem a mindennapi nehézségeikben (testi, lelki, szellemi, anyagi gondok) rejlik. Valójában bűneik terhe alatt nyögnek, ezért nem látod őket szabadnak. Mivel nem kérnek Tőlem szabadulást, így a bűn még mélyebb boldogtalanságba sodorja őket. Az ember az igazi lelki-testi szabadulást csak Nálam nyerheti el, mert az igazság szabaddá tesz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bármerre mentek szabadulást keresve, ott megkötözés és rabság vár rátok. Egyedül Nálam gyógyulhattok meg igazán. A lélek csakis a Teremtőjénél találhatja meg a békéjét.”
Mária Magdolna
A megtestesülés kegyelme

2019. 12. 23, Hétfő
Láttam Szent Józsefet és a Szűzanyát karjában a kisded Jézussal. A szívük pulzált a szeretettől és erősen lángolt. Az Úr szívéből kiemelkedett az Eucharisztia, amely folyamatosan növekedett, vagyis egyre nagyobb lett. E jelenség közben a szentek és az angyalok a Szent Család köré gyűltek. Hallottam, hogy a szentek szíve hangosan dobogott. Hallottam, ahogyan hangos énekszóval dicsőíti a Mennyország a Szentháromságot. Éreztem, hogy az én szívem is együtt dobog az övéikkel. A szentek között megláttam Szent Ferencet és Pio atyát, akik jobb kezüket a szívükre helyezték, míg másik kezükkel a kisded Jézusra mutattak, miközben így szóltak:
„Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepe határozta meg az egész emberiség életét. Nézzétek Őt és hódoljatok Előtte, miként a három bölcs király tette! Nála alázatosabb nincs az égben és a földön. Mi többször karunkban tarthattuk a kisdedet, mert megértettük az Ő szeretetének titkát, lényegét. A boldogság legmagasabb fokát éltük meg, amikor Őrá tekinthettünk. E gyermek egyszerre Isten és ember, aki egy lett közülünk.”
Mária Magdolna 

Nagy Figyelmeztetés titka

2019. 12. 24, Kedd
A Mennyei Atya előtt jelen volt a Szent Család, mint minden család mintaképe, és mellettük állt Ádám és Éva gyermekeikkel (Káin, Ábel és Szet) együtt. A Mennyei Atya arról beszélt, hogy az Ő akarata az volt, hogy az első emberpár olyan családot alkosson, mint amilyet Szent József és a Szűzanya. Ez volt Isten eredeti terve. Csak az ember szaporodásának titka rejtve volt. Láttam, hogy a Sátán folyamatosan minden erejét beveti, hogy a családokat szétrombolja. Az Atya arról is beszélt, hogy a Nagy Figyelmeztetéskor megadja a kegyelmet, hogy a családok újra egyesüljenek. De ez csak rövid ideig fog tartani, mert az ördög nem alszik. Még az Egyház is fog kapni a szent egység kegyelméből, hogy újra talpra tudjon állni. Mondta az Úr, hogy most a szétválasztódás ideje van. A Nagy Figyelmeztetés után fog eldőlni, hogy ki marad véglegesen Isten mellett vagy Isten ellen. Az Atya így szólt:
„Ha a Nagy Figyelmeztetés nem lenne, akkor nem maradna hit a földön mire Fiam visszatér a felhőkön!”

Megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges a hit fennmaradása, hiszen igen sok csapás, üldöztetés és büntetés várható a Nagy Figyelmeztetés után? Az Úr így felelt:
„Az Én gyermekeim lelkében maradandó nyomot fogok hagyni, ami hitüket szilárddá fogja tenni. Ez egy örök nyomot jelent, ami nem más, mint az, hogy az enyéim egy pillanatnyi időre látni fogják szeretett Fiamat színről-színre. Ez keveseknek fog megadatni. Akik halálos bűnben lesznek, azok nem részesülnek ebben a kegyelemben.”

Ez az örök nyom kegyelme hasonló lesz ahhoz, mint amiben Szent Pál részesült a damaszkuszi úton vagy amiben az apostolok részesültek, miután Krisztus feltámadt testben megmutatkozott előttük. Az Atya arról is beszélt, hogy amikor Fia eljön a felhőkön, akkor sokakat el fog ragadni. Csak azok lesznek elragadva, akiket az Atya erre kiválasztott. Igen alázatos lelkek lesznek azok, akik megkapják azt a kegyelmet, hogy lelkestül-testestül Isten magához ragadja őket úgy, mint Illést.

A francia egyházmegye bevezeti a homoszexuális keresztség kérvényezési űrlapját


Franciaországban egy új keresztség kérvényezési űrlap a következő szöveget tartalmazza: "a szülők vagy gondviselők keresztneve és vezetékneve" - írja a HommeNouveau.fr.

Az űrlapot 2018 decemberében küldte el minden püspöknek Langres püspöke, Joseph de Metz-Noblat, a francia kánonjogi kérdések püspöki tanács elnöke.

A kísérőlevélben leírja, hogy a családok helyzete egyre "összetettebb". Ezért a papoknak nem "ítélkezni" kell ezekben a helyzetekben, nem tagadhatják meg a keresztséget.

Egyértelmű, hogy Metz-Noblat a homoszexuális párokra gondol.

Már egy előző űrlap is volt, ami mellőzte az "anya és apa" megnevezését, helyette a gyerekről úgy beszéltek, mint név és név "fia vagy lánya".

https://gloria.tv/post/8ErxXhM39cuT684hKXu9gtnC8