2018. november 10., szombat

A kereszténység védelmében

Napjainkban a kommunizmus és a globalizmus káros, vallásromboló tevékenységének hatására a társadalmon belül felütötte a fejét a keresztényellenesség. Szomorúan nyugtáznunk kell, hogy az ilyen ellenző emberek egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit is köszönhetünk Jézus Krisztusnak és az Ő tanításai nyomán szárba szökkent kereszténységnek!
Az emberek jelentős része csak a rosszat látja folyamatosan a kereszténység történelmében, de azt figyelmen kívül hagyja, hogy napjaink társadalma a vadállati szinten lévő ősemberek színvonalán lenne még ma is, ha nem jön Jézus, aki olyan irányt mutatott, amely gyökerestül változtatta meg a szemet-szemért, fogat-fogért elvet a Szeretet Parancsára.
Meg lehet nézni azokat a kezdetleges negatív közösségeket, ahol az állatias viselkedés uralkodik és nem érvényesülnek Krisztus tanításai, vagy legalábbis azok a nemes eszmék, amelyekről Ő példát mutatott nekünk. Ott teljesen természetes a lopás, a hazugság, a gyilkosság, és akár a kannibalizmus is. A lealacsonyító ösztönök szerint élnek ezek az emberek és nincs sokszor számukra semmi olyan tanítás, amely a szépre, a jóra és a nemesre ösztönözné őket és a viselkedésüket.
Európának viszont van egy ilyen nemes eszméje. Ez pedig nem más, mint a kereszténység, amely kiemelte az álllatias embert az ösztönvilágából és olyan szent és példaértékű utat mutatott mindenki számára, amely a fejlődéshez, a boldoguláshoz, a békéhez és a szeretet megismeréséhez vezette el népek sokaságát.
Persze itt rögtön felhördül a sok ellenző, hogy volt sok visszaélés is a kereszténység nevében. Igen sajnos voltak tévedések. Főleg akkor, amikor a politika és az írástudók beleszóltak a kereszténység alakulásába, irányításába. Amikor nem beavatott emberek irányítanak egy egyházat, vagy egy vallást, akik közvetlen kapcsolatban vannak az Isten hatalmával, akkor sajnos előfordulnak túlkapások. Ez minden egyes egyháznál megfigyelhető, nem csak a kereszténységnél…
Napjainkban a média globalista propagandája is leginkább a lejáratást célozza meg a kereszténységgel kapcsolatban. Csak a rosszat híresztelik, viszont semmi jót nem mondanak el. Ezzel is sok tudatlan embert hangolva káros irányokba. Így majd nem a lelkiismeretük szavát fogják követni, hanem a pénz hatalmát, ami azok kezében van, akik a médiát is birtokolják és irányítják. Erről szól ez az egész lejáratás.
A tudomány és az oktatás terén szintén tévtanokban tartják az embereket. A materialista és istentelen felfogás az elfogadott ezen a téren. Holott megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyítékaink vannak már rá, hogy Isten létezik, …van! A halálközeli élményt átélt emberek tízezrei számolnak be Isten létezéséről, mikor visszatérnek. Még az ateisták is megtérnek. Azt állítják nekünk a tudatlan tudósok, hogy ez az oxigénhiányos agy miatt következik be. Viszont ez tévedés, mivel a haldokló testen kívüli állapotában nem beszűkül a tudata, hanem kitágul, mivel azt is érzékeli pontosan, bizonyítottan, hogy otthon a családtagjai mit csinálnak, miről beszélgetnek a másik szobákban, vagy milyen tárgy van beesve a szekrény mögé. Ezen beszámolók hitelességét alátámasztja az is, hogy tízezerszám ugyan azt, vagy nagyon megegyező folyamatot mesélnek el az ilyen eseteket átélt emberek:
- testen kívülről látják magukat
- valós eseményeket, embereket és azok cselekedeteit hitelesen érzékelik, holott egy ájult, vagy halott személynek nem lenne szabad tudnia, hogy mi történik körülötte. Ezek az emberek nem csak azt érzékelik, hogy mi történik másik szobákban, hanem azt is, hogy több kilométerre lévő helyeken éppen mi zajlik
- hatalmas fényt látnak
- lepereg életük filmje
- látják életük erényeit, hibáit
- hatalmas szeretet éreznek
- elhunyt családtagjaik megjelennek, akik mondják nekik, hogy túl korán érkeztek
- Istenről megbizonyosodva térnek vissza, pedig mind inkább maradnának, mert azt érzik igazi otthonuknak
De a tudatlan tudományunk még ma is a materializmust hirdeti és ostobaságra tanítják gyermekeinket az iskolákban. Ugyan arról van itt szó szintén, mint a média vallást lejárató szerepénél láthattunk. Egy istentelen, állatias, ösztönlény embert könnyebb a jutalomfalatokkal irányítani, mint azt, aki tisztában van vele, hogy a test halálával a tudatunk tovább létezik, ahol már fontosabb az erkölcsös élet, mint az, hogy mennyi pénzt harácsoltunk össze magunknak. Ezért mondta Jézus Krisztus:
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön!”
(Mt 6:19)
Ettől függetlenül a kezdetekre kell figyelmünket fordítani. Azokra a tanításokra, amelyeket Krisztus számunkra közre adott, és amelyek nélkül ma egész Európa és az emberiség jelentő része az állati ösztönöknek élne.
Sajnos, ahogy tömegesen kezdik az emberek megtagadni a Jézusi értékeket, úgy sötétedik be a történelmünk, az országunk és a kontinensük emberének a lelki világa. Egyre inkább kezdi felütni a fejét a haszonlesés, a pénzimádat, a különböző beteges irányzatok terjesztése, reklámozása és szerephez jutása… Az erkölcstelen, kicsapongó élet miatt tönkre mentek a családok. A fiatalok apa, vagy anya nélkül nőnek fel… feltéve, hogy a kezdeteknél nem végeznek el rajtuk egy abortuszt. Így szépen elkezd fogyni Európa lakossága is. Egyre jobban az ösztönvilág és a tudatlan élet érvényesül, melyek nincsenek tisztában tetteik következményeivel. Szodoma és Gomorra elpusztult. Vajon a mi társadalmunk ilyen hozzáállással nem fogja így végezni?
Ebből is látható, hogy ahogy csökken a kereszténység fénye, úgy sötétedik el az egész kontinens. Viszont ennek hatására sem ébrednek fel az emberek, mert csak a negatív kampányt látják ezen témakörrel kapcsolatban.
Aki viszont kíváncsi az igazi kereszténységre, az azt nézze meg, hogy Jézus és a szentek mit tanítottak és hogyan éltek. Akkor talán lesz fogalma arról, hogy mit érdemes követni és nem csak a lejárató kampány butítását élteti magában.
A sok rossz mellett, amit a kereszténységről terjesztenek, nézze meg mindenki a még több jót, amit a szentek és Jézus követői véghezvittek a világban.
A rengeteg iskolát, árvaházat, kórházat, segélyszervezetet és nemes cselekedet is érdemes észrevenni az embereknek, amelyek a kereszténység nyomában fakadtak. Nélkülük az emberiség biztosra mondhatjuk, hogy nem itt állna, hanem sokkal lejjebb. Ezt tartsa mindenki szem előtt!
Nem azt kell folyton hangoztatni, hogy mi az egyház és a vallás hibája. Azt kell szem előtt tartanod, hogy te mivel tudod jobbá tenni a dolgokat, a világot, az emberiség történelmét!
Könnyű ítélkezni, de mi az, amit te tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?
A kereszténység nagyon sok mindent tett meg ezért, még akkor is, ha voltak tévedések az írástudók és politikusok miatt. Aki ítélkezik az ne csak a tévedéseket lássa, hanem vegye figyelembe az erényeket is! Úgy lesz igazságos az ítélet…
Mi az amit tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3790-a-keresztenyseg-vedelmeben

Emmerich Katalin látomásai az Egyház küzdelméről

Emmerich Katalin látomásai az Egyház küzdelméről

Anna Katharina Emmerich 1774. szeptember 8-ikán, egy Mária ünnepen született, Vesztfáliában. Krisztus sebeit hordozta, – ő a legjelentősebb német stigmatizált. Tiszta lelkét 1824. február 9-ikén adta vissza Teremtőjének. Katalin nemcsak Urunk szenvedéséről és haláláról részesült látomásokban, de látta az Anyaszentegyház küzdelmének és végső győzelmének történetét is.
1819. december 27-ikén, Szent János evangélista ünnepén kezdődtek látomásai az Egyház küzdelméről és győzelméről. Oly’ ragyogónak látta a római egyházat, mint a napot. Sugarak áradtak belőle az egész világra. A Szent Péter bazilikáért folytatott szimbolikus harcot így látta, előre:
1. Az Egyház küzdelme és győzelme.
“Láttam a Szent Péter templomot, hatalmas tömeg vette körül. Egyesek azon voltak, hogy lerombolják, mások, hogy újjáépítsék. Segédmunkások vonalai húzódtak végig az egész világon, és én csodálkoztam az összefüggésen. A rombolók egész darabokat szakítottak ki – különösen sok szektás és szakadár volt közöttük. Akadtak azonban közöttük olyanok is, akik mintegy előírás és szabály szerint kék szegélyű, fehér, zsebes kötényben, övükben kőműveskanállal* vettek részt a bontásban.
Mindenféle ruhájú embert lehetett látni; – voltak közöttük magas, jól megtermett, előkelő emberek, akik egyenruhát és csillagokat* viseltek. Ámde ők maguk nem dolgoztak, csak kőműveskanállal megjelölték a fal bizonyos pontjait, amelyeket le kellett bontani, s meghatározták, hogyan. Elborzadva láttam, hogy katolikus papok is* voltak közöttük. Amikor nem tudták, hogyan folytassák a bontást – hogy biztosra menjenek -, egy közülük való emberhez fordultak, aki egy nagy könyvet* tartott a kezében, amelyben mintha minden, az építésre és a bontásra vonatkozó dolog le lett volna jegyezve. Ezután újra megjelöltek egy pontot a kőműveskanállal, amelyet le kellett bontani, és az hamarosan le is omlott. Egészen nyugodtan és magabiztosan végezték a bontást, – mégis sunyi módon, titokban, alattomosan.
Láttam a pápát imádkozni. Álnok „barátok” vették őt körül, akik gyakorta éppen az ellenkezőjét tették annak, amit elrendelt volt. Egy alacsony, fekete világi fickót* is láttam, serényen munkálkodott a templom ellen. Amíg az egyik oldalon bontották a templomot, a másikon újjáépítették, – de nem nagy buzgalommal… Sok ismerős papot láttam. Öröm volt látni a püspöki helynököt. Nem zavartatta magát, – egyenesen áthaladt a rombolók között, s utasításokat adott a karbantartásra, helyrehozatalra. A gyóntatóatyámat is láttam, amint – kerülő úton* – egy nagy követ cipelt oda.
Mások tétlenül zsolozsmáztak, közben talán egy kis kövecskét, mint nagy ritkaságot*, vittek oda a köpenyük alatt, vagy nyújtották át másoknak. Úgy tűnt, – mindannyian bizakodás, kedv és útmutatás nélkül dolgoznak, mint akik egyáltalán nem fogják fel, miről is van szó.
Kétségbeejtő volt. A templom homlokzatát egészen lebontották – már csak a szentély állt. Nagyon elszomorodtam, folyton csak arra gondoltam, – hol marad az a férfi, akit korábban piros ruhában és fehér zászlóval, mint megmentőt* láttam, amint a templomon állt.
Ekkor egy fenséges asszonyt* pillantottam meg; a templom előtti nagy téren járkált fel-alá. A két kezével megfogta bő palástját, majd halkan a magasba emelkedett. A kupolán állva, a templom teljes területén túlra* kiterjesztette a palástját, mely úgy ragyogott, mintha aranyból szőtték volna. A rontók éppen rövid szünetet tartottak. Amikor újra munkához akartak látni, sehogyan sem tudták megközelíteni a palást beborította területet.
A másik oldalon nagy buzgalommal* kezdtek munkálkodni az építők. Hajlott korú, nyomorék, rég elfeledett férfiak érkeztek, számos erős fiatalember, nők és gyermekek, papok és világiak, – és hamarosan helyre is állt az egész épület… Ekkor egy új pápát láttam*, – körmenettel érkezett. Fiatalabb, és sokkal szigorúbb volt, mint az előző pápa. Nagy ünnepélyességgel fogadták. Fel akarta szentelni a templomot, ám megszólalt egy hang*, hogy nincs szükség új felszentelésre, hiszen a szentély megmaradt. Két jelentős egyházi eseményt kellett megünnepelni: egy általános jubileumi ünnepséget, és a templom helyreállítását. Mielőtt a pápa elkezdte az ünnepséget, – felkészítette az embereit, akik az egybe-gyűltek közül rengeteg előkelő és kevésbé előkelő papot, ellentmondást nem tűrően kiszakítottak és eltávolítottak. Ezek mérgesen és zúgolódva távoztak. Az (új) pápa helyettük másokat állított szolgálatba, papokat és világiakat is. Ezzel kezdetét vette az ünnepség a Szent Péter templomban.
Közben a fehér kötényesek*, amikor nem figyelték őket, csendben, megfontoltan és alattomosan tovább dolgoztak.”
1819. december 30-ikán Katalin újra látta a Szent Péter templomot. Szent Mihály állt a kupolán, ragyogó vérvörös köntösben, nagy harci zászlóval a kezében. Nagy harcok árán – égi sereg élén – kellett megvédenie a világ támadásaival szemben. Közben dicsőségesen felragyogtak az égen Krisztus sebei.
2. Jézus és Mária a lelkek megmentéséért.
“Amikor az angyal leereszkedett a templom tetejéről, – fényes nagy keresztet láttam fölötte az égen, amelyen a Megváltó függött, és a sebeiből ragyogó sugárnyalábok áradtak az egész világra. A sebei vörösek voltak, olyanok, mint tündöklő kapuk, közepük sárga, mint a nap. Nem volt töviskoszorúja, – ám minden fejsebéből sugarak özönlöttek a világba. A kezeiből, oldalából és lábából szivárványszínben kiáramló sugarak hajszálfinoman szétváltak, s újraegyesülve áradtak szét az egész világon a falvakban, a városokban, a házakban. Mindenütt – közel és távol – a mindenféle haldoklókra hullottak, és fel-szívták a lelkeket, akik a szivárvány egyik színében felszálltak az Úr sebeibe. Az oldalsebek sugarai dús kévékben, bőségesen áradtak az alatta álló templomra. A templom ragyogott, és e sugár-áradatban láttam, amint a legtöbb lélek az Úrhoz tér.
Egy ragyogó piros szívet is* láttam az égen lebegni, melyből egy fehér sugárnyaláb áradt az oldalsebbe, egy másik a templomra és más tájakra hullott; e sugarak számtalan lelket szívtak magukba, akik a szíven s a fénysugáron keresztül Jézus oldalába jutottak. Úgy hallottam, hogy ez Mária szíve.
E sugarakon kívül minden sebből létrák ereszkedtek le, egészen a földre. Voltak, amelyek nem értek le egészen a földig. Különböző létrák voltak; egyik keskeny, a másik széles, – fokokkal sűrűn és ritkán ellátottak. Egyik-másik teljesen egyedül állt, de előfordultak sűrű csoportokban is, – összesen talán harminc létra lehetett. Színük a tisztulás helye szerint* sötét, illetve világos volt, – a sötét szürkétől az egészen világosig. Sok lelket láttam rajtuk; – nagy fáradsággal másztak felfelé. Egyesek olyan gyorsan kapaszkodtak, mintha segítséget kaptak volna a folyamatos haladáshoz; míg mások zavarodottan tolongtak, s ezért újra meg újra néhány fokkal lejjebb estek, – s voltak, akik teljes sötétségbe zuhantak. Megindító volt látni a fáradságos felfelé kapaszkodást az örömteli beolvadás felé.
Úgy tűnt, a szakadatlanul – és segítséggel – haladók közelebb álltak az Egyházhoz, mint az akadályokkal küszködők, az elakadtak, a várakozók, a magukra hagyottak s az elbukók. Sok olyan lelket láttam, akik kitartottak a küzdelemben: mindegyikük útja Krisztus testébe vezetett. Ám a kereszt mögött, a távoli mennybolton a megváltás művének seregnyi, egyre távolabb kibontakozó képét láttam: ez leírhatatlan! Mintha az isteni kegyelem útjának állomásai lettek volna: a világ történetén át, a megváltásban való beteljesedésig.
Nem egy ponton álltam. Ide-oda mozogtam a sugarak között, és azokon át, és mindent láttam. Ó, mily mérhetetlen és leírhatatlan dolgokat láttam!”
3. Isten városa: a Mennyei Jeruzsálem.
“Amikor véget ért a harc a Földön, fehéren ragyogott a templom és az angyal, aki később eltűnt. Eltűnt a kereszt is, és a helyén egy magas, tündöklő asszony állt; a templomról szétterítette aranyló, ragyogó palástját. Odalent a templomban egymás előtti meghajlás és kölcsönös kiengesztelődés kezdődött el. Püspökök és lelkipásztorok közeledtek egymáshoz, kicserélték a szent könyveiket, és a szekták a csodálatos győzelem és kinyilatkoztatás világossága által, melyet ők is láttak kiáradni, felismerték az EGYHÁZAT.
A világosság a próféták hegyén lévő tóból feltörő forrás sugaraiból eredt, melyről Jánosnál olvashatunk. Eme egyesülés láttán erősen éreztem Isten Országának közelségét. Az egész természetben mindenütt ragyogást, magasabb rendű életet éreztem s olyan szent megrendültséget minden emberben, mint az ÚR születése idején. Annyira erősen éreztem Isten Országának közelségét, – szinte kényszerített, hogy ujjongva rohanjak felé…
Máriát láttam közeledni, nem tudom leírni, hogyan; úgy, ahogy azt éreztem, amint Isten Országa közeledik. Alázatos, szerető és hívő keresztények vágyán keresztül láttam közeledni, – a vágy vonzotta őt egyre közelebb. Sok kis fénylő bárányból álló nyájat láttam az egész földön, pásztorok legeltették őket, s minden pásztor mintha az Ő pásztora lett volna. Aki Bárányként a vérét adta értünk. Isten végtelen szeretete és ereje lakozott az emberekben.”
Végül Emmerich Katalin egy csodálatos látomásban látta Isten titokzatos városát, a Mennyei Jeruzsálemet, mint minden keresztény vágyának beteljesülését:
“Láttam az Isten Városának csillogó utcáit, – tele ragyogó palotákkal és kertekkel, melyekben a szentek megszámlálhatatlan serege járt kelt, dicsőítve Istent és segítve a földi Egyházat. A Mennyei Jeruzsálemben nincs templom: maga Krisztus a templom. Mária trónol az Isten Városa felett, és őfelette Krisztus és a Szentháromság. A Szentháromságból dicsfény harmatozik Szűz Máriára, Máriáról pedig szétárad az egész városra.
Az Isten városa alatt a Szent Péter bazilikát láttam, és örvendeztem, hogy az emberek minden hanyagsága ellenére magába fogadja a fentről áradó igazi világosságot. Láttam a Mennyei Jeruzsálembe vezető utakat; – a szent pásztorokat, akik nyájukból odaterelték a tökéletes lelkeket.”
Megkezdődött az Antikrisztus erőinek átfogó támadása. Ám minél inkább támadásba lendülnek a sötétség erői Péter sziklája* ellen, annál erősebben védelmezi az ÚR szent Egyházát, az Ő misztikus testét. Mérhetetlen kegyelmeket árasztott számtalan tagjára, – megerősítette őket, hogy az ellenség tombolásával szemben isteni erővel lépjenek fel. Újra káprázik a szemünk a mennyei kegyelmek áradásától, amely a hit szempontjából pusztasággá változott Európára zúdul.
Forrás: Az újabb idők stigmatizáltjai – nemzetközi kiadás.
A Romboló színre lép Kaptam egy váratlan, megdöbbentő tartalmú levelet, ami felelevenítette bennem, és új megvilágításba is helyezte a végső időkre vonatkozó jövendölések és látomások jelentését, beleértve az egyre sűrűsödő isteni közléseket, a kanonizálatlan „magán-kinyilatkoztatásokat” – Szűz Máriának don Gobbi atya, s Jézusnak Vassula által közvetített intelmei értelmét, célját, konkrét „megfejtését”.
A dolog apropója, hogy – a gyengélkedő II. János Pál pápa helyett – Camillo Ruini bíboros mutatta be a virágvasárnapi szentmisét a Szent Péter téren.
Részlet a levélből: „Tíz évvel ezelőtt kaptuk az alábbi üzenetet, amelynek különös jelentősége van most, az Eucharisztia Évében, s II. János Pál pápaságának 27. évében. „Jöjjetek, és tanuljátok meg: a rombolás vezetője valójában a három ördögi lélek. Háromszöget (triangulumot!) alkotnak, egyenként elfoglalva a sarkokat, és az ő romlott világukba vezetik az egész világot. Megittasodtak a szenteknek és mind-azoknak a vérétől, akik istenségemről tesznek tanúságot. NEM LÁTJÁTOK? EL KELL MOZDÍTANIUK PÉTER SZÉKÉT, ÉS AZT, AKI RAJTA ÜL, HOGY TELJESSÉ TEGYÉK ÉS SIKERREL KORONÁZZÁK MEG ROMBOLÓ MŰVÜKET. Az a céljuk, hogy elpusztítsák Egyházamat… De ne féljetek! Megígértem, hogy “a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.” (Jézus közlése – Vassulának)
A „Ruini” olasz név, a jelentése: Romboló. Igen, – ez történik most. A rombolás vezetői tudományos fokozatokkal csillognak, – romlottak, és a bűzük már az egész világon érezhető. Ők azok, akikről a Szentírás ezt mondja: „Képesek csodát tenni, és ügyességükkel elcsábítják a világ tíz tornyát, és rajtuk keresztül a Föld minden nemzetét. Minden az ő varázslatuk alá kerül. Ha egyszer teljessé válik a seregük, – feltűzik jelvényeiket, és a három undorító lélek, erőikkel együtt, háborút indít örök áldozatom ellen.”
Így ír erről a Szentírás, fő forrásként a Jelenések Könyve: „A mindenható Isten nagy napjának harca Valójában elérkezett a nagy gonoszság és a nagy ínség órája, de le fogom győzni, mert én vagyok az uralkodók Ura és a királyok Királya. Az egész menny minden szenttel, apostollal és prófétával együtt meg fogja ünnepelni vereségüket. Fehér lovon fogok megjelenni; mint az igazságosság harcosa ítéletet fogok hirdetni szentjeim, apostolaim, prófétáim előtt a sárkány ellen, a vadállat, a hamis próféta vagyis a második vadállat és a három undorító lélek ellen, és a kardommal megverem őket. ÖSSZE FOG DŐLNI A TORONY, AMELYET FELÉPÍTETTEK, Ő, VAGYIS A TUDÓSOK (értsd: az „Antikrisztus”!) NEVE ALATT A KÉT VADÁLLAT KÖVETŐI! Mint a letört tövisek hatoltak Testembe, de mindegyiküket kiirtom és tűzbe vetem. A többit leheletem fogja tűzként elpusztítani… Mivel semmit sem lehet elrejteni a szemem elől, bizony mondom nektek, hogy minden nemzet a vadállatot és a hozzá hasonlókat tette meg uralkodónak, egyet az övéik közül, aki a tekintélyét kiterjesztette minden egyes fűszálra. Veled vagyok, és megtanítalak, miként kell ezt érteni!”
A két vadállat követői = a hitehagyott szolgák az Úr Házában. Ezek a magas rangú egyházi személyek, akik a Sátánt szolgálják, – gonosz terveket szőttek az Eucharisztia, a Szentatya és az Egyház hűséges kis maradéka [= Krisztus Teste] ellen. E személyek [mint Szodoma és testvérvárosai] a 2001. szeptember 11-iki események előtt pontosan tíz évvel prófétai üzenetet kaptak figyelmeztetésül és bizonyságul, hogy az Úr mindent tud róluk s csak azért nem nevezi meg őket, hogy időt adjon nekik a megtérésre… “Elcsábítják a világ tíz tornyát” – kiforgatják és mindenkinél jobban megszegik a tízparancsolatot. A Szentatya révén az Úr figyelmeztette ellenségeit a rájuk váró közeli ítéletre, mi- által megtisztítja a történelmet, és megsemmisíti a Gonoszt. Az Úr “kénköves esőt s parazsat hullat a bűnösökre”, amint a bibliai előkép szerint Szodoma és a körülötte lévő bűnös városok esetében történt.”
Forrás: MaranaTha.
Lábjegyzetek a *-gal jelölt szövegrészekhez:
– Emmerich Katalin, akinek a látomásait Mel Gibson is felhasználta a „Passió” el-készítésében, rendezésében.
– Kékszegélyű fehér, zsebes kötényben, övükben kőműveskanállal: szabadkőműves „egyenruhában”.
– Magas, jól megtermett, előkelő emberek, akik egyenruhát és csillagokat viseltek: összetett metafora a társadalmi vezető rétegek, „a pénzügyi, hatalmi és szellemi elit” (és összetartozásának) egységes jellemzésére.
– Katolikus papok is voltak közöttük: az egyházi szabadkőművesek.
– Aki egy nagy könyvet tartott a kezében: ez az ember az Antikrisztus, – kezében a szupertitkos illuminátus tervvel (bontási tervrajzzal), a társadalom és az Egyház el-pusztítására, a természetes isteni rend és a törvények lerombolására, a Teremtés és a Megváltás (üdvözítés) isteni tervének a meghiúsítására vagyis a lelkeknek a Sátán karmaiba taszítására, s az emberiség végső megsemmisítésére.
– Egy alacsony, fekete világi fickót is láttam: vélhetőleg az ördögöt, álruhában.
– A gyóntatóatyámat is láttam, amint – kerülő úton – egy nagy követ cipelt oda (ti. a templomhoz). Gyönyörű metafora arra, hogy a templom helyreállítása már csupán suttyomban, „kerülő úton” végezhető, mert a főcsapás irányultsága – a bontás…
– Mások tétlenül zsolozsmáztak, közben tán egy kis kövecskét, mint nagy ritkaságot vittek oda a köpenyük alatt. Két, egyformán értelmes jelentésre lehet gondolni. Az egyik az előző gondolat folytatása, bemutatva, hogy az „ingadozó nagy többség” az idejét „pótcselekvéssel” tölti. De a másik jelentés éppígy telitalálat! A ritka kis kő a szabadkőművesek, a rózsakeresztesek „Bölcsek Köve”, mit a köpenyükbe rejtenek.
– Férfi, piros ruhában és fehér zászlóval, mint megmentő: Szent Mihály arkangyal.
– Egy fenséges asszony: a Szeplőtelen Szűz Mária, Jézus édesanyja.
– A templom teljes területén túlra kiterjesztette a palástját: őrző védelmébe vette a Szent Péter bazilikát és közvetlen környékét.
– Nagy buzgalommal: a templomot újjáépítők lelkes serege a Szűz Mária alapította „Máriás Papi Mozgalom”, don Gobbi atya vezetésével.
– Ekkor egy új pápát láttam: II. János Pált.
– Megszólalt egy hang: a Sátán, az éledező Antikrisztus hangja.
– Közben a fehér kötényesek: az egyházi szabadkőművesség.
– Egy ragyogó piros szívet is: a piros szív Szűz Mária szeplőtelen szívének jele.
– A tisztulás helye szerint: Krisztus sebei a beléjük megtérő, üdvözülő lelkek száma szerint, a megtérés arányában tisztulnak.
– Péter sziklája: a Szent Péter bazilika, a római egyház jelképe.
Czike László