2013. június 28., péntek

A jövő azoké, kik harcolni mernek…

A jövő azoké kik harcolni mernekA világ sodródik a globális katasztrófa felé. Az emberiség lelkében felébredt a háború szelleme. A legmodernebb háborúk lezajlása után nem lesz olyan család, aki ne vesztette volna el legalább a szeretteinek felét. Tudnunk kell, hogy ma több fronton, több ember harcol egymással összesen, mint a Második Világháborúban.
1. És ez csak a kezdet.
A világ hihetetlenül nagy fejlődési ugrás előtt áll, aminek az akadálya csak a cionista szemlélet, és az ebből eredő politika.
Az emberiség jövője letétetett azon emberek és népek kezébe, akik harcolni mernek.
Az emberiség ha legyőzi a gonoszt a feje fölül, - ezeréves igazságot nyer, ezen idő alatt meghódítja a világűrt, benépesíti a Galaxis egy részétMert az emberiség ha legyőzi a gonoszt a feje fölül, – ezeréves igazságot nyer, ezen idő alatt meghódítja a világűrt, benépesíti a galaxis egy részét. Olyan gigantikus hatalomra tesz szert, amelyet ma el sem tudunk képzelni, mivel a felszabadult szellem általi tudás, – hihetetlen magasságokba emelkedik.
Ezt pedig csak akkor teheti meg, ha az erkölcse szilárd, és fényévekre egymástól is ugyanazon törvények alapján működik a társadalom, mert különben meghasonlik az emberiség maga.
Ehhez meg kell szüntetni a gonoszság befolyásoló erejét, hogy az elkövetkezendő évszázad hatalmas fejlesztései valóban a szeretetet és magát az embert szolgálják. Amennyiben a cionizmus győz ebben a harcban, akkor beteljesedik az emberiség sorsa. A gonosznak ugyanis nem az a szerepe, hogy bűnbe csábítsa az emberiséget, hanem az, hogy elpusztítsa, önmagával együtt. – Célja az Isteni terv elpusztítása, és nem kihasználása,  – ezt sosem felejtsük el!
Az emberiségnek eddig még történelme során, soha nem kellett ekkora fenyegetéssel szembenéznie. Ez a mi jégkorszakunk. Vagy túléljük, vagy gyermekeinknek, unokáinknak nincs jövője. Sorsuk a kietlen elhervadó föld, lassan kipusztuló állatvilággal, növényvilággal, és életük csak annyi lesz, hogy sorban egymást temetik el, míg az utolsó temetetlenül hirdeti majd az emberiség kudarcát.
Az emberiségnek eddig még történelme során, soha nem kellett ekkora fenyegetéssel szembenéznieA mi küldetésünk tehát nem kis feladat, de már választásunk sincs. Mindenki, aki a cionista világot támogatja semmi egyéb, mint gyermekeink gyilkosa már most.
2. Harcolnunk kell, mert ez a sorsunk.
Harcolnunk, akármit is mondhat a katolikus egyház vezetője, pártolhatja a cionizmust, nevezheti a zsidókat a keresztények idősebb fivéreinek, – ez az emberiség jövője szempontjából, lényegében már semmit nem jelent.
És ha jól belegondolunk, hogy ilyen hatalmas harc közepén egy hanyatló egyház utolsó trónbitorlója mit dadog, hát azt mondhatjuk; “Kit érdekel?” – A világ nagy örvényében egy kis hangfoszlány már csak, mert a vihar már tombol.
Sokan nem látják még ezt, – vakok, vagy alszanak. Még nem lépték át, saját önzésük és a rájuk kényszerített kicsinységük korlátait.
Pedig rajtuk kívül naponta sok ezren néznek a halál szemébe bátran, rezzenéstelen arccal, – és harcolnak, vagy meghalnak. Mindegy milyen hit vagy zászló alatt, – értünk, gyermekeinkért, vagyis magáért a jövőért küzdenek. Mert semmi egyébről nincs már szó, mint a puszta létről. És a túlélésről.
Naponta sok ezren néznek a halál szemébe bátran, rezzenéstelen arccal, - és harcolnak, vagy meghalnakA világ jelen formájában; pusztulásra ítéltetett. Sem a nyelv, sem a közös kereskedés, vagy szimplán az erre épülő kapcsolatok nem tartották össze az emberiséget.
Mivel valamennyi összetartó erő, valamennyi tartópillére megsérült, lerombolták, vagy éppen megszűnőben van; A szeretet,  a becsület, az önzetlenség, a kitartás, az erkölcs, a bizalom, remény, és hit, – ez így együtt maga lenne az egyensúly és a “REND”!
Ám ezek a tartópillérek lassan megszűnnek. Helyüket egyetlen egy dolog váltja fel; a haszon, illetve sokkal inkább az extra profit. A pénzalapú gondolkodásmód, – nem a tervezett célszerűség. Nem így akarták, ez egyszerűen a szellemiségükből fakad. Mely semmi egyéb, mint maga a sátán jegye. A cionizmus így szolgálja magát a sátánt, a szellemiségén keresztül. Ez az amit profitnak hívnak, – nem más, mint a sátánizmus. A profit = sátánizmus.
Profit = SátánMinden ember, aki profitban gondolkodik sátánista. A sátán pedig semmi egyebet nem akar, mint magát az Isten művét, a világot elpusztítani.
Miért nem avatkozik közbe az Isten? Megtette. Sorra küldte el prófétáit a zsidók közé, hogy a zsidókba vetett sátáni szellemiségre felhívja a figyelmet. Sem a zsidók nem tértek meg, sem a nemzsidók nem tettek ellenük semmit.
Az Isten ezt megoldani helyettünk nem fogja, hisz nem az ember akart önálló akaratot? Nem azért lázadt fel az Isten ellen, hogy szabad akarata legyen?
Az Isten, – ha az ember ezt a harcot elveszíti egyet tehet; újrakezdi.
3. Újra megteremti az emberiséget.
A cionista profit alapú gondolkodás az, amely éhezteti az embereket, amely kitalálta a chemtrailt, amely ledobta az atombombát, amely pénzért mérgezi lassú halálra ítélve vegyi anyagokkal a földeket. A profit vágya az, amely növényi betegségeket permetez szét, csakhogy muszáj legyen a növényvédő szereket megvenni.  A profit vágya az amely kizsákmányolta és elhasználta a föld nyersanyagkészletének a felét. – Szó szerint elpazarolta, – hogy unokáinknak dédunokáinknak már semmi ne maradjon.
Zombik _ A lezüllesztett ember társadalma szétesikÉs ez a gondolkodásmód  a cionista beteges kultuszokon keresztül (holokultusz, buzikultusz, diszkokultusz, liberálkultusz, szinglikultusz, stb.) beette magát az egészséges emberiség agyába, és ott zülleszt. Olyannyira, hogy szellemileg teljesen alantassá tett rengeteg embert.
A lezüllesztett ember társadalma szétesik, hiszen a társadalmakat összetartó pilléreket verték szét. A cion tökéletesen tudja, hogy mindez rossz, de nem tehet mást, ez a genetikai programja. Így az emberiség a fertőzés által, a saját vesztébe rohan.
Van-e gyógyszer? Van! Az egyetlen gyógyszer, amely isteni késztetésre életre kelhet az emberben; az önvédelem. – Mely belénk van kódolva, csak hagyni kell, hogy felébredjen. És ez meg is történik. Egyre többen ébrednek rá; A jövő azoké, kik harcolni mernek…
4. A háború szelleme felébredt
Az emberiség belső immunrendszerrel rendelkezik. A profit betegség, a belső alantas vágyakon keresztül éppen ezt az immunrendszert támadja.- A zsarnoknak engedelmes, lemondó, mindent, de legfőképpen önmagukat feladó lénnyé tette a gyengébbeket.
Biorobotokká, zombikká. Az éhbért is elfogadó, mindenre bólogató, akarat nélküli zombivá.
Az emberiség ezen része bár nagyon jól látja ugyan a vész közeledtét, képtelen tenni ellene, az akarat gyengesége miatt. Ezért egyre jobban bezárkózik. Menekülése, akár az egér bújkálása a lyukban… De a vihar ott is utól éri őket majd.
A példa azonban nekik is adott: Őseink nem az egérlyukba menekültek, hanem a harcterekre. Mert tudták, hogyha a vég jön, akkor legalább nézzenek vele szembe férfi módjára, – amazon módjára, – óvva és védve mindent ami szent! A családot, a szeretteket, az otthont, a nemzetet, az anyaföldet.
Tudták, hogyha a vég jön, akkor legalább nézzenek vele szembe férfi módjára, – amazon módjára, – óvva és védve mindent ami szent!Mert a háború szelleme már felébredt. Ez az egyetlen megmaradt önvédelmi rendszer. Még nem irányított, még a frontvonalak kuszák, de a szellem már dolgozik.
A szír nép kitartó önvédelme egy ékes bizonyíték. Igenis van kitartás, és van egyre erősebb harcikedv. – De példálódzhatnánk az irakiakkal, törökökkel, – vagy lassan mostmár az amerikaiakkal, vagy a dél és nyugat-európaiakkal, de akár még a magyarokkal is… A harci kedv bizony mindenütt ébredőben van.
Mivel a világ a – “Teljes pusztulás, vagy a fennmaradás” – csatáját vívja, – ez lesz az utolsó nagy küzdelem. És, ha nem veszünk el, – ha elég erősek vagyunk, – elvezethet utunk az új, – az emberibb jövőbe.
Gyártó István

Melegházasság: örülnek a poligámisták az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntésének

Anne Wilde amerikai poligámista nő szerint a szerdai döntés újabb lépés a poligámia legalizálása felé.
A hagyományos család, papával, mamával, két vagy három gyerekkel nem a többség többé – mondta Anne Wilde, aki egykor maga is poligámiában élt, és azóta is küzd a poligámia legalizálásáért – írja a First Things amerikai keresztény folyóirat honlapja.

Anna Wilde annak kapcsán nyilatkozott, hogy szerdán úgy döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság: el kell ismernie az Egyesült Államoknak az azonos nemű párok házasságát azon tagállamokban, amelyekben bevezették az intézményt, így a szövetségi törvényhozás által 1996-ban elfogadott törvény, a DOMA (Defense of Marriage Act – Házasságvédelmi törvény) azon kitétele, amely szerint a házasság csak egy férfi és egy nő közt jöhet létre, alkotmányellenes.
Ezzel együtt a bíróság nem hozott érdemi döntést Kalifornia nemrégiben népszavazással hozott tagállami alkotmánymódosításról, miszerint a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. A Legfelsőbb Bíróság elé azért került az ügy, mert egy alsóbb fokú bíróság alkotmányellenesnek találta a módosítást. A kitétel védelmezői ezért fordultak a Legfelsőbb Bírósághoz, ám az egyszerűen közölte, hogy a törvény védelmezőinek nincs jogi alapja kiállni a törvényhely mellett.
A szövetségi Legfelsőbb Bíróság ezzel lényegében azt mondta ki, hogy ahol a tagállami törvény megengedi (a házasság nem szövetségi hatáskör), ott az egyneműek jogilag érvényesen megkötött házassága azonos joghatályú a különneműek érvényes házasságával. Az Egyesült Államoknak eddig 12 tagállama vezette be az azonos neműek házasságát.
Anna Wilde nagyon örült a döntésnek, mivel szerinte ez egy további lépés a poligámia legalizálása felé. Ugyancsak örömének adott hangot Joe Darger utahi férfi, akinek három felesége van, és úgy látja, most újabb lépést tett az ország az egyenlőtlenségek felszámolása felé.

Kim Daniels, az Egyesült Államok katolikus püspöki karának szóvivője a döntés kapcsán kifejtette: nem veszi figyelembe a házasság valódi természetét, ellenben újabb vitákat kelt majd. Daniels hozzátette: a Legfelsőbb Bíróság rosszul döntött, mivel akkor is tiszteletben kellene tartania a házasság mivoltát, ha az állam nem teszi azt. Megjegyezte azt is: a mostani lépés a vallásszabadság további korlátozásához vezethet.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava ismertté váljon a világban

2013. június 27. 23:20
Drága szeretett leányom, ne engedd, hogy Kinyilatkoztatásaim szomorúságot vagy félelmet okozzanak neked. Vezetve vagy és még akkor is, amikor szenvedésed elviselhetetlenné válik, kérlek, emlékezz Szavaimra.
Atyám az egykori prófétákon keresztül megígérte, hogy el fogja küldeni az utolsó prófétát, az utolsó hírnököt. Nem számít, ez mennyire félelmetes lehet a számodra, vagy milyen borzalmas érzést kelt benned, tudnod kell, hogy Isten Végső Szövetsége csak ezen cselekedet által válhat valóra.
Azt mondom most nektek, hogy féljenek azok közületek, akik Isten Szavát megsértik. Süssétek le szemeteket és takarjátok be kezetekkel, különösen azok, akik ebben az időben Arcomba köpnek, ezen Üzeneteim, a Megbékélés Üzenetei miatt. Ti nem vagytok méltók, hogy Jelenlétemben tartózkodjatok. Ti, akik most kigúnyoltok Engem, nyugtalanok lesztek és nyugtalanságotok folytatódni fog a Nagy Napig, mert el fogjátok veszíteni a lelkeket Számomra, akikre úgy vágyom.
Felszentelt szolgáimnak (mondom), akik gúnyolódnak ezeken az Üzeneteken keresztüli beavatkozásomon: eljön majd a ti napotok, amikor a következőt fogom kérdezni tőletek: mialatt oly sok időt töltötök azzal, hogy elutasítsátok Igaz Hangomat, hány lelket küldtetek Hozzám? És hányat fordítottatok el Tőlem azon cselekedeteitek által, melyekért majd Megítéllek benneteket?
Azoknak mondom közületek, akik istenkáromlást kiáltanak a Szentlélek ellen: tudjátok meg – és ez egy jel mindnyájatoknak -, hogy még a Nagy Nap előtt le lesztek ütve. Egy szó sem fogja elhagyni ajkaitokat és ezért a tettért ismertek lesztek a nyájatok között – ugyanabban a nyájban, melynek azt mondtátok, hogy hagyja figyelmen kívül ezeket az Üzeneteket, mert ezek nem Istentől származnak. Azon a napon követőitek ismerni fogják az Igazságot és ti majd Elém vetítek magatokat. Én nem kérek bocsánatot ezekért a figyelmeztetésekért. Ha bemocskoljátok a Szentlélek Szavát, akkor elváglak Magamtól benneteket és szörnyű sírásban lesz részetek és mindazoknak, akiket magatokkal visztek a vadonba.
Igazságosságom el fogja érni mindazokat, akik megakadályozzák, hogy Isten Szent Szava ismertté váljon a világban. A legrosszabb büntetésben lesz részük, mert az a fájdalom, amelyet meg fognak tapasztalni rosszabb lesz, mint azoké, akik a Tisztítótűz legalsó szintjén vannak. Gonoszságotok sok ártatlan lelket botránkoztat meg, akik hűségesek földi Egyházamhoz. Kegyetlenségeteket, mely idővel napvilágra kerül, sokan fogják látni és aztán Isten Igéje iránti hűségetek próbára lesz téve. Aztán a Nagy Napon Előttem fogtok állni, amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Isten minden gyermekét – amikor eljövök, hogy megszabadítsam őket a számkivetésből és elvigyem őket a Szeretet és a Béke végső otthonába, Új Paradicsomom Új Korszakába. Ez lesz az, amikor az Ég és Föld eggyé válik.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

AZ ABORTUSZRA ÍTÉLT MAGZAT KERESZTÚTJA

Hogyan végezzük a keresztutat?
  A keresztúti imádság, állomásról-állomásra való elmélkedés Jézus Krisztus, esetünkben az abortuszra ítélt magzat „jézusi” szenvedésén.
0001_b2.jpg  A 'Magzat Keresztútja' stációinál, először a címét mondjuk el, röviden elmélkedve az állomás eseményén. Pl.: Első állomás: Jézust halálra ítélik. (Elmélkedési párhuzam: Az ártatlan magzatot ítélik halálra!)
   Ezt követően elolvassuk a szövegrészt. 
   Befejeztével ezt mondjuk: Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
   Az állomások végén imádkozzunk egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, de az alábbi módon:
     Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az abortuszra készülő anyákra és magzatukra, most és halálunk óráján! Amen.
Ezután következik a második állomás és így tovább. (Folytatása következik!) 
baby holokaust.jpg

 I. állomás: Jézust halálra ítélik
Engem nem a lelki vonzalom, hanem a divatos, ösztön-vezérelte párkapcsolat hívott az életre. Amikor tudomást szereztek rólam, az apám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék, ha élek. A halálom olcsóbb, az anyámnak pedig kényelmesebb. Ezért kell meghalnom! Szüleim épp oly kapkodva ítélkeztek fölöttem, mint amilyen türelmetlenséggel éltek vissza Istentől kapott teremtő erejükkel! Nem vártak és halálra ítéltek, mielőtt megszülettem volna. Én meg csak összetett kézzel könyörgök anyámhoz:
0001_b2.jpg- Szíved alatt, szépen kérlek, édesanyám ne öljél meg!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Nekem, nevem sincs. Az anyám és pribékjeim rólam döntenek úgy, hogy még nevem sincs. Nekem − a „névtelen senkinek” − töltenek ki abortuszbeutalót a Golgotára. A meg nem születettek szégyenbélyegét pecsételik rám és a szüleimnek még egy sajnálkozó sóhaja sincs felém, pedig élek.
- Anyám, apám, szépen kérlek, nincsen egy esély, hogy mégis éljek?!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
Élő emberi személy vagyok, Istentől való örök életű lélekkel, az emberi törvények szerint is „jogalany”. Uram Jézus! Te súlyosan elestél, engem pedig könnyedén ejtenek, és mindezt, egyszerű „ballépésként” fogják fel. Szüleim, az életre hívásom felelőtlenségét, irgalmatlansággal tetézik. Esélyt sem adnak arra, hogy én is megélhessem Istentől kapott érdemszerző életem.
51160095p1.jpg- Most még élek, de nagyon félek..., anyám, apám, ne öljél meg!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

IV. állomás: Jézus Édesanyjával találkozik
Nekem nincs igazi édesanyám, csak egy asszony foglya vagyok, aki eltakaríttat az életéből, apám pedig közömbösen mossa a kezeit. Életre hívóimnak van anyja és apja, de a hitre és áldozatos szeretetre példát és nevelést aligha kaptak! „Nagyszüleim”, talán még biztatták is őket, hogy „korai még a kicsi, ráértek még, fiatalok vagytok, szórakozzatok!” És én talán "kiöregedtem"? Nekem nem jár semmi az élet örömeiből? Nem én jöttem „korán”, hanem a felelőtlenkedésük? Hát képtelenek megérteni? Egy új ember fogantam meg, és jogom van az életre! De az én anyám az érveimet, szíve alatt nem hallja meg! Az emberek meg talán süketek és vakok? Ó, pedig sikoltva kiáltom feléjük:
- Emberek! Élni, élni akarok!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 
Miatyánk..., Üdvözlégy...

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
Nekem nem segít senki! Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy amikor engem − az ártatlan csöppséget − elevenen marcangolnak szét, ő ne szenvedjen. Uram Jézus! Már nem élnek segítő Simonok! Én csak Rád számíthatok egyedül, Rád, aki megtapasztalta az iszonyatos kínhalált, amely rám is vár!
bimbo1vw_2.jpg- Kis szívem amíg dobog Jézusom, rettegve ugyan, de gyilkosaimért imádkozom!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Nekem steril kendőt készítenek elő, de azt se irgalomból! Az én arcvonásomat, senki sem őrzi meg! Véres nyomaimat nem megtörlik, hanem kitörlik a világból! Senki sem érzi át és fogja fel az én tragédiámat? Higgyétek el, a ti egyöntetű imáitok és áldozatotok, meg tudná fékezni azt az általános érzéketlenséget és közömbösséget, melynek én is áldozata vagyok!
- Kérlek titeket megszületettek! Szálljatok magatokba, térjetek meg és imádkozzatok szüntelen, hogy többé ne történhessen meg az ilyen, az ilyen, az ilyen...!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
Akik életem s halálom felett döntöttek azok mind „felvilágosodottak”, s mégsem veszik észre, hogy egy istentelen sötétségben élnek! El vannak telve a „korszellemtől", így nem tudják, mi az önzetlen szeretet, az érdemszerző élet és a tiszta érzelem! Céljaik meghatározói a siker, a pénz, az élvezet és az un. „emberi jogokért való küzdelem". Ezt is úgy, hogy az én jogaimról megfeledkeznek! Pedig foganással, az élethez való jog is „megfogan”! A gyermekáldást pedig el kell fogadni Istentől és úgy felnevelni, hogy Istenhez majdan vissza is találjon!
- Ó Istenem, én nemhogy a felvilágosultságot, de magát az Isten teremtette szép világot sem ismerhetem meg!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon! 
Miatyánk..., Üdvözlégy...

VIII. állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz
Uram Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni, miként az én vesztemet sem akadályozza meg senki. Ti akik bűnt siettetitek, a megtérést meg halogatjátok, legjobb ha magatokat siratjátok!
smallb1.jpg- Istenem! Végtelen irgalmasságodra hagyatkozom, s véres könnyek közt imádkozom...
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Családtervezés! Túlnépesedés? Ördögi tőrvetés! Szüleim a „tudatos tervezést” rajtam kezdik és megöletnek!.. Nekem nincs helyem, nincs falatnyi kenyerem széles e világon! Miért? Mert anyám úgy tervezi, hogy „majd később” jöhetek!? Hát nem képes megérteni, hogy én SOHA TÖBBÉ meg nem születek? De hogyan gondolhatja vajon, hogy a testvérem ujján újraképződik az ÉN ujjlenyomatom? A másik az nem én vagyok! Ha most nem fogad, mindenkorra meghalok! Nem értitek? Meghalok! Hol lesz helyem földön s égen, ha nem részesülhettem a Szent Keresztségben?
- Istenem! Széles e világ meddig fog fennmaradni, mely nekem, a legkisebbnek se hajlandó helyet adni?
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Uram Jézus! Rólad letépik ruháidat, nekem az sincs! Csak bőröm van, arcom, kezem, meg lábam, melyet egy eszköz hamarosan megragad és szaggatva tép. Ó, Istenem, mennyire reszketek ettől! A lelkem bár örök, de testemben még egy kis időt élhettem köztetek. A gyengéd szeretetet nem ismerhettem meg, számomra minden "érzelem" csak a puszta rettegés és iszonyú félelem!
- Ó édességes szép Élet, félek én a Kicsiny Lélek, félek, nagyon félek!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik
Uram, neked kiszámolják szegeidet, mellyel keresztre feszítenek. Engem szétszaggatnak, s hogy fertőzés ne okozzak, megszámlálják részeimet. Ennyi volt a létem? Ti akik megszületettek! Nézzétek kicsi számat, mely mosolyra nem fakadhat, se szóra! Nézzétek lábacskáim, mely köztetek járhatna, nézzétek kezeimet, melyek áldhattak volna!
abortedbaby.jpg- Bocsáss meg Uram hóhéraimnak, mert nem tudják, mit cselekszenek!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
Jézusom! Te meghaltál érettünk, a mi üdvösségünkért! De én, miért és kiért? Te ártatlan vagy. Én is! Viszont a Te fájdalmadat fokozza még az én tragédiám is! Mivel engeszteljelek ki ezért? Nincs semmim csak a halálom, fogadd el áldozatként tőlem, Neked édes Jézus én, felajánlom!
- Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről
Jézusom, Te Édesanyád ölén holtan is nyugodhattál, de én az anyámnak csak teher voltam, s az is vagyok! Még az emlékemtől is szabadulni akar, pedig ez az egyetlen, mellyel a lelkében maradok! Istenem, rövidke földi életemben a szerető ölelés helyett csak gyalázatos elölést kaptam.
0002.jpg- Ó, Fájdalmak Anyja Mária! Légy te az égi Anyám és közbenjárómként, vezess ki engem, az Alvilág Kapuján!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...

XIV. állomás: Jézust a sírba helyezik
Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el. Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és akkor az Atya előtt majd szüleimet kell gyilkossággal vádolnom! De jaj, mégis irgalomért könyörgök Hozzád értük, mert izzik kicsiny lelkemben a Tőled kapott Szeretetparázs! Így, megváltó Jézusom engedd, hogy a Te Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében és minden megszületettben a Szeretet Tüzét, hogy felmelegítse fagyos szívüket, és megismerjenek Téged, a Feltámadtat! Add Uram, hogy átérezzék a szülőség szent hivatását és a teremtő együttműködés örömét és felelősségét! Így majd óvják, várják és örömmel fogadják a gyermekáldást, és őszinte bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved isteni Irgalmát! Amen.
aborto_02.jpg- Uram, emlékezzél meg rólam a Te Országodban!
Könyörülj rajtunk Urunk! Könyörülj rajtunk, és az abortuszban elhunyt magzatokon!
Miatyánk..., Üdvözlégy...
virgenproyecto.jpg