2017. március 27., hétfő

Isten szemével

2017.03.05.
1.
A lelki békéről volt szó.
Hang: Fontos.
Érzés: Azért fontos, mert ha fel vagyunk zaklatva, nemcsak hogy nem látunk tisztán, hanem kifejezetten rossz döntéseket tudunk hozni.
Jézus: Drága kislányom, rendkívül fontosnak tartom, hogy vigyázzatok lelketek békéjére, mert ha háborog a lelketek, nem tudtok imádkozni, eltávolodtok Tőlem, elborítanak a nyugtalanító gondolatok. Arról nem is beszélve, ellenségem táptalaja a feldúlt ember lelke. Sokkal könnyebben támadható. Haragot, gyűlöletet, ellenszenvet kelt benne. Ha béke van a szívetekben, megtelik irántam és felebarátaitok iránt szeretettel és együttérzéssel.


2.
A rendszeres ima fontosságáról volt szó.
Hang: Kitisztítja ezt benned.
Jézus: Az ima nemcsak azért fontos, hogy rendszeressé váljék és ezzel állandó kapcsolatban legyetek velem, hanem azért is, hogy a helytelen, negatív gondolatokat, érzéseket eltávolítsam belőletek, és csak a magasztos, tiszta dolgok töltsenek be titeket.


3.
Érzés: Nagyon nehéz feltétlen szeretetet gyakorolni olyan ember iránt, akiben ott bujkál az ellenség.
Hang: Hit és bizalom nélkül mit sem ér az egész.
Jézus: Csak az tud itt a Földön válogatás nélküli, feltétel nélküli szeretetet adni, aki Belőlem, a Szeretetből táplálkozik. A hitetlen ember is tud szeretni, de csak azt, aki szimpatikus, kedves, és jó hozzá. De ti, engesztelők, az Én választottjaim, Engem utánozva legyőzitek a kellemetlen benyomásokat, és szeretettel szóltok olyanokhoz is, akik nehezebb emberek.


4.
Előfordul, hogy olyan emberrel találkozunk, aki erősen világias gondolkodású.
Jézus: Ellenségem, a gonosz, próbál olyan emberekkel is összehozni téged, aki nemcsak, hogy erősen kötődik a világhoz, hanem gőgös, öntelt, és bizonyítani akarja előtted, hogy nem helyes, ahogy gondolkozol. Élhetetlennek tart. Nagy tévedésben van, mert a gőg miatt a lelke a pokol felé halad. Ne szomorkodj, amikor ilyennel találkozol, hanem csak imádkozz érte, ő szánalomra méltó.


5.
Kép: Egy piramis alakú gyertya, melynek alapja áttetsző, fehér, a csúcsa felé haladva sárga színűvé válik, a csúcsa ragyog, világít.
Jézus: A piramis alakú gyertya az engesztelőket jelenti. Az alját foglalják el azok a tagok, akik imádkoznak ugyan, de unottan, szétszórtan. Középtáján a gyertyának azok vannak, akik igyekeznek összeszedni lelki tulajdonságaikat, és figyelmesen, odaadóan imádkoznak. A csúcsát azok az engesztelők képezik, akik ima alatt ragyogó fényben, lángban égnek, teljesen átadják magukat Nekem.


6.
Kép: Egy szem, melynek a jobb felét letakarja a szemhéj, majd teljesen lecsukódik.
Jézus: Ahogy fogy az ember élete, egyre kevesebb dolog érdekli, és a végén egészen kialszik az érdeklődése.


7.
Kép: Egy papírzacskót tartok a kezemben, mely félig van tele gömbszerű dolgokkal. Egy kéz a papírzacskóba tesz valamit.
Jézus: Aki lelki kincseket gyűjt magának, az végül úgy jár, hogy Én még többet adok neki, megtetézem a kincseit. Aki pedig nem foglalkozik a lelkével, egy szál kincse sincs, annak nem tudok adni semmit.

8.
Kép: Egy piros lepel egy szárítókötélen, a lepel egy idő után fényessé válik.
Jézus: A Keresztények piros vére, mely az üldözések alatt megfesti a földet, a Mennyben nagy dicsőséget, fényességet hoz a lelküknek.


9.
Hang: Összeomlásnak nézünk elé.
Jézus: Utolsó időket élitek, a bűn elhatalmasodott, az erkölcs összeomlott.


10.
Hang: Megőrzésre szánt tárgyak ezek.
Jézus: A Keresztényüldözések alatt az általad féltve őrzött becses tárgyaid ne legyenek szem előtt, rejtsd el őket, és féltve őrizd.


11.
Hang: Erősebbek lesztek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem nemcsak megvilágítja lelketeket, és megvilágítja bűneiteket, hanem hallatlan erőt és bátorságot ad szíveteknek. Úgy fogjátok érezni magatokat, mint az apostolok, mikor az első Pünkösdkor csodálkoztak, hogy „mik voltunk, és mivé váltunk”.


12.
Kép: Egy piros tégely, amelyből kivesznek egy kisebbet, majd abból is egy kisebbet, és így tovább, hasonlóan az orosz babákhoz.
Jézus: A legnagyobb tégely Én vagyok, a ti Jézusotok. Azért piros, mert Szent Véremmel festettem be. Azért is piros, mert forró szeretetemet jelképezi. A kisebb tégelyek ti vagytok gyermekeim, és a méretetek attól függ, hogy mennyit vagytok képesek befogadni belőlem.


13.
Hang: Vendégem vagy.
Jézus: A szentáldozáskor vendégül látlak.


14.
Kép: Egy nagy, emberi alak, ki ül, majd előrehajol. Az alak piros színű, és arany csíkocskák vannak rajta.
Jézus: Ezen a képen a hatalmas mérettel azt mutattam be neked, hogy Ég és Föld Ura vagyok. Azért burkolóztam pirosba, mert minden csepp Véremet kiontottam a világra. Az aranycsíkok azt mutatják, hogy szenvedésemmel és halálommal megdicsőítettem Önmagamat.


15.
A lelkek fejlődéséről volt szó, érésükről, hogy nagyban függ a szabad akarattól, a környezettől, és a lelkek neveléséről.
A lelkek különböző ütemben fejlődnek, ki gyorsabban, ki lassabban. Aki lemarad, azzal többet kell foglalkozni. Óvni kell őt a rossz hatásoktól. El kell látni tanácsokkal. Fel kell világosítani őt a tévedései miatt. Viszont, a gyorsan fejlődő lelkeket sem szabad elhagyni, mert a kísértő hatására visszaeshetnek. Meg kell tanítani őket újabb és újabb áldozatokra, lemondásokra, önmegtagadásokra. A lassan fejlődőt pedig segíteni kell abban, hogy növekedjen benne az Istenfélelem, tehát, a bűnöktől való irtózás. Először a halálos bűnöket kell elhagynia, és ha már a kegyelem állapotában van, segíteni kell őt abban, hogy kerülje a legparányibb bocsánatos bűnöket is.


16.
Amikor bántalmaznak, rágalmaznak.
Jézus: Ha rágalom, vagy bármilyen igazságtalanság ér, lelked mélyen szenved miatta. Ez a szenvedés nemesíti, csiszolja lelkedet, mert alázatossá tesz, erősíti benned a megbocsátó szeretetet, és ezzel hasonlóvá tesz téged Hozzám. Ha soha nem bántanának, csak dicsérnének és tömjéneznének, gőgössé válnál. Adj hálát a bántásokért Nekem.


17.
Érzés: Mi olyanok vagyunk, mint a szunnyadó vulkán, amikor felráznak, kilendítenek az egyensúlyból, kitörünk. Azokat a tulajdonságokat kell magunkban csiszolni, amelyek a lelkünk mélyén szunnyadnak. Hogy kik vagyunk valójában, a számunkra felkavaró események során mutatkozik meg.
Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy csak akkor mutatkozik meg a lélek nagysága, ha viharba kerül. A megpróbáltatások során kiderül, hogy kinek milyen fejlett a lelke. Akit elborítanak az indulatai, és nem tud uralkodni magán, arról látszik, hogy még a lélek fejlődésének elején tart. De aki legyűri bosszúálló indulatait, nem tör ki magából, hanem Hozzám fordul megbocsátó szeretettel, és megköszöni Nekem a lelki sebet, és könnyei nem az önsajnálat könnyei, hanem Engem, a Megváltót sajnál, amiért rajta keresztül megbántottak, az ilyennek a lelke nagyon magas fokon áll, egészen közel van a tökéletességhez.


18.
Kép: Egy ruhátlan, lesoványodott, idős, ráncos emberi csípő.
Jézus: Az idő múlását akartam mutatni neked. Közben azt is éreztetni akartam veled, hogy nem számít a szememben az öregedés jele, mert akinek szép és tiszta a lelke, az bármilyen öreg, azt vonzónak és szépnek látom.

2017.03.19.
1.
Mások kisegítéséről volt szó.
Kép: Kamillavirág ültetvény.
Jézus: A kamillavirág sok mindenre jó, mindenféle bajban segít. Fontos, hogy lelkedben végeláthatatlan sok segíteni akarás legyen. Ne fáradj bele.


2.
Kép: Fehér hótakaró vastagon beborít mindent.
Jézus: Most, a nagyböjt idején gyakran bánjátok meg bűneiteket, mert a bűnbánat minden vétséget eltakar a szemem elől.
3.
Hang: A nézőpontod megváltoztatására törekedj.
Hang: A körülményekhez alkalmazkodnod kell.
Hang: Szent Vérem által nősz.
Jézus: Ne törődj azzal, hogy háttérbe szorítanak, ne zavarjon, hogy nem ismernek el. Bárhová kerülsz az életben, a körülmények úgy fognak alakulni, hogy egyesek becsülnek, és sokra tartanak, mások irigykednek rád, és a hátad mögött megszólnak. Alkalmazkodj ezekhez a körülményekhez, gondolj Rám, mikor köztetek jártam, Én is így voltam. Leráztam Magamról a negatív megjegyzéseket, és végeztem a munkámat. Szent Vérem, melyet a szentáldozáskor magadhoz veszel, növelni fogja benned az alázatot.
4.
Kép: Egy akadály előtt állok, egy tenyéren vagyok, az visz előre.
Jézus: Ne félj, nem vagy egyedül, a tenyeremen hordozlak, és Velem minden akadályt le tudsz győzni.
5.
Többször találkoztam az „átistenülés” szóval.
Érzés: A Földön szívjuk magunkba az Isteni tulajdonságokat a gyakorlásuk által, mint pl: szeretet, béke, türelem, stb. Amennyire itt a Földön teljesedünk ki bennük, annyit viszünk át magunkkal a túlvilágra.
Jézus: Amikor majd a Mennybe kerültök, Mennyei Atyám átad nektek az Ő Isteni lényegéből, mindenkinek más és más mennyiségben. De nem mindent ad át, tehát, az átistenülés korántsem jelenti azt, hogy Istenek lesztek. Nagyon jól érzed, hogy már itt a Földön is a tökéletesedés során egyre több erény, Isteni tulajdonság fejlődik ki bennetek.
6.
Hang + Kép: Nefelejcs
Jézus: A nefelejcs, mint virág arra emlékeztet titeket engesztelőim, hogy szinte a nap minden percében jussak eszetekbe, ne felejtkezzetek el Rólam, még akkor sem, amikor nagyon elfoglaltak vagytok. Ilyenkor elég Nekem egy szeretetteljes fohász, és lángra gyullad tőle a Szentséges Szívem.
7.
Hang: Ha lehet, érezd otthon magad.
Kép: Gyerekjátékok között vagyok.
Jézus: Érezd magad mindig kicsinek és gyöngének. A hatalmas Istenednek gyermeke vagy.
8.
Hang: Egyétek… ima…
Kép: Asztalnál ülünk, az Úr az asztal mellett áll, és mondja ezeket.
Hang: Nem kell felidézni ezt.
Jézus: Minden szentmisén asztalomhoz várlak benneteket. Az élet kenyerét kínálom nektek. Sajnos, nem mindenki járul asztalomhoz bűntelenül. Én mélyen a szívekbe látok. Imádkozzatok, hogy bűneiteket Szent Véremmel letöröljem. A jelentéktelen, apró bűneiteket nem kell felidézni, mert azokat szentáldozás alatt lemosom a Szentostyában lévő Szent Véremmel. Tehát, ha szíveteket nem nyomja komoly, súlyos bűn, bátran járuljatok asztalomhoz.
9.
Hang: Lecsöppentettem… lakomaasztalról.
Jézus: Lecsöppentettem egy Szent Vért a lakomaasztalról, hogy közületek a legalázatosabb leboruljon, nyelvével felszárítsa.
10.
Hang: Eucharisztia..
Hang: A legfontosabb számodra ez.
Kép: Az Oltáriszentség nagyon közelről.
Kép: Jézus torinoi leples arca.
Jézus: Az Eucharisztia megalapítása számotokra a legfontosabb cselekedetem volt. Elhatároztam, még az utolsó vacsorán, hogy nem hagylak egyedül benneteket. Nemcsak Szent Testem és Vérem van köztetek, hanem Isteni dicsőségem is, és együtt lakozom Atyámmal és a Szentlélekkel a kicsi ostyában. Azért legfontosabb számotokra a szentáldozás, mert ti porszem teremtményeink eggyé válhattok a hatalmas Istennel.
11.
Hang: A szeretet misztériumának tagja.
Jézus: Az Istentől kapott tökéletes szeretet misztérium magába foglalja a válogatás nélküli, megbocsátó, feltételnélküli, és végtelen szeretetet. Még sokan vannak, kiket ebbe a misztériumba hiányosságaik miatt nem lehet felvenni.
12.
Kép: Jézus egy kisbárányt visz, majd leteszi a földre, majd Jézus elindul, a kisbárány utána. A kisbárány az Úr nyomdokaiban halad. Egy idő után az Úr újra felveszi a kisbárányt a karjaiba, majd továbbviszi.
Jézus: Ez a kisbárány az engem szerető és követő engesztelő gyermekemet jelenti. Először, hogy megnyerjem Magamnak, ölbe veszem őket, és elárasztom édességemmel. Mikor már elég erősnek látom, leteszem, hogy kövessenek. Az út végén ölbe veszem, felviszem őket fényes országomba.
13.
Hang: Nem szokványos követelményeket támasztok irántad.
Jézus: Minél nagyobb a kegyelem választottjaimnak, annál nehezebb követelményeket támasztok irántuk.
14.
Hang: Nem ok nélkül meghozni ezt a döntést.
Jézus: Amit rajtad keresztül művelek, annak mindig komoly oka van.
15.
Hang: Nem emberi kéz készítette ezt.
Jézus: az Oltáriszentség Mennyei ajándék, nem emberi kéz készítette.
16.
Hang: Tűzeső.
Jézus: Engedetlen gyermekeimet, akik szövetkeznek a hamis prófétával és az antikrisztussal, tűzesővel fogom elpusztítani.
17.
Kép: Pirosas narancssárgás kép, melyen egy ugyanolyan színű, csillogó híd van.
Kép: Piros kép, egy alak integet felém.
Jézus: Ez a híd a Földet összeköti a Mennyel. Ez az áldozatok hídja. Aki elindul rajta, az jó úton jár, mert szenvedései, lemondásai, és önmegtagadásai végigkísérik, és a végén a Mennyországban találja magát. A piros alak mely lángokból tevődik össze, maga a sátán, aki csalogatni akar téged.
18.
Érzés: Az Úrnak kimondott „igen”-ünk élő szóban többet ér, mintha csak gondolatban ejtenénk meg ugyanezt
Jézus: A szó erősebb a gondolatnál. A bűnöknél is így van, mert gondolatban nem tudsz akkorát vétkezni, mint szóban, vagy cselekedetben. Hiszen a bűn csak tervezgetés marad. Így van ez a jó szándékokkal is. Ha csak gondolod, dédelgeted a gondolatot, és még nem ígérted meg Nekem, akkor a gondolat könnyen elszáll. De ha kellő, külső tisztelettel, ígéretet teszel Nekem valami jócselekedetre, jobban oda fogsz figyelni, és megnöveled az akaratodat. A szó ereje addig működik, míg akarattá nem válik.
19.
Hang: Nem vagy lecserélhető számomra.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ami ajándékot az egyik kap, az a másikból hiányzik. Senkit sem lehet lecserélni másra, így te is egyetlen egy vagy a számomra a sokaságból. Soha senkire sem cserélnélek le. Nem az a fontos, hogy téged értékeljenek, hanem, hogy töretlenül és derűsen szolgálj Engem.
2017.03.26.
1.
Kép: Egy hegy, melynek hegyes csúcsát hó borítja. Mintha tudnám, hogy ez egy vulkán, amely most még nyugalomban van, de hamarosan ki fog törni.
Hang: A hegy az Egyházat jelenti, mely kiemelkedni látszik a világból. Most még nyugalomban van, de bármikor bekövetkezhet az Egyházszakadás. Megindul a szétválasztódás pap és pap között, hívek és hívek között.  Ez robbanásszerű lesz.
2.
Kép: Egy hóvirág
Kép: Egy áttetsző hóvirág, melynek virágát egy kéz tartja felfelé.
Jézus: A hóvirág az ember lelkét ábrázolja, amikor nyomasztják a gondok, bajok. A másik kép azt szimbolizálja, hogy az, aki Felénk fordul, vigasztalást kap tőlünk. Felemeljük a lelkét, és bizakodással töltjük el.
3.
Hang: Írtam ezeket.
Kép: Padlón ültem sok játék között, volt ott labda, és más is. Egy fiatal férfi állt felém fordulva papírral a kezében.
Jézus: Eddigi egész életedet lejegyeztem életed könyvében, még a kicsi gyermekkorodat is.
4.
Hang: Nem hiányoztatok.
Kép: Egy teremben egy étellel megrakott hosszú asztal, mintha svédasztalos teríték lett volna. Az asztalfőn állt egy kövér szakács fehér szakácsköpenyben, fehér szakácssapkával a fején. Az asztal körül vendégek álltak.
Jézus: Minden szentmisémre meg szoktam hívni gyermekeimet, és ti engesztelőim sosem hiányoztatok asztalomnál.
5.
Hang: Annyit várakoznak még.
Kép: Arany fény.
Kép: Irgalmas Jézus kép.
Jézus: Fájó szívvel gondolok arra, hogy az Én szegény tisztuló gyermekeim milyen sokat várakozhatnak még a purgatóriumban. Ha letelik az idejük, irgalmam várja őket a ragyogó fényben.
6.
Hang: Szeretett
Hang: Roskadó vállaidon ez.
Kép: Egy nagy, ezüstös színű hópehely.
Jézus: Az Én szeretett gyermekeim roskadó vállaikon viszik a terheket, amelyeket Én adtam, de az Én terhem könnyű, mint a hópehely.
7.
Kép: Fehér hópehely
Kép: Egy neonsárgás színű hópehely, melyben egy emberi alak van
Jézus: A neonsárgás fényű hópelyhek az Én választottjaim, akik hitükkel, szeretetükkel, és jó példájukkal világítanak környezetüknek.
8.
Kép: Három darab gyertya, mely hetes számot mutat, azaz: 777.
Kép: Egy hetes szám: 7.
Jézus: A Szentháromság a hét szentséget, mint rendkívüli nagy segítséget ajándékozza nektek, és szinte beleégeti lelketekbe. Ez által tud könnyebben és gyorsabban fejlődni lelketek.
9.
Hang: Kettőnk együttes munkája adja meg ezt.
Hang: Valamit elindítottam benned.
Érzés: Az Úr egy kezdőlökést ad valamire az életben, majd ha mi azt elfogadjuk szabad akaratunk által, beteljesítjük azt. Nekünk kell dolgozni azon, az Úr támogat, segít kegyelmekkel, de nem Ő teszi meg helyettünk a kellő lépéseket.
Jézus: Ha valami tervem van veled, hogy tégy meg valamit Nekem, akkor elültetem először benned a kezdő gondolatot. A folytatást rád bízom, de nem hagylak magadra. Segítelek, irányítalak, ellenőrizlek. Végső soron a beteljesedés kettőnk közös eredménye.
10.
Hang: Utolsó Földi mérföldkövét.
Jézus: Sok ember, mikor eléri utolsó Földi mérföldkövét, elkezd gondolkodni eltelt életén.
11.
Hang: Nagycsütörtökhöz méltó esemény ez.
Kép: Piros csillámos fény.
Jézus: Ami most történik a Földön, a sok katasztrófa, halálesetek, járványok, terrorizmus, migráció, az Egyházon belüli villongások, arra engednek következtetni, hogy Egyházam keresztútja előtt áll, Nagycsütörtök előszenvedéseit éli.
12.
Hang: Egyszer tovább végezzük, egyszer meg tovább viseljük.
Jézus: Már mondtam, hogy mindig együtt dolgozunk. Ha nehéz a terhed, a feladatod, segítek neked, hogy töretlenül tovább végezd. Amikor pedig elviselhetetlennek tűnik, már áldozatokat is követel, akkor megkönnyítem terhedet, hogy tovább tud viselni.
13.
Hang: Nem szabad fölmenni a hegyre.
Jézus: Ez a hang a gonosztól jött, aki nem akarja, hogy egyre följebb juss az életszentség felé.
14.
Hang: A fától nem látod az erdőt.
Jézus: Néha előfordul, hogy valakinek a hibája annyira eléd tárul, hogy nem látod meg mögötte az erényeit.
15.
Hang: Elegendő… úgy sem éled túl.
Kép: Egy villa, a nyele sokszorosan görbült.
Jézus: Ha az eszköz használhatatlan, a kitűzött célt nem lehet elérni vele.
16.
Hang: Haldokló pillanaton… Sok haldokló utastársad van.
Jézus: Gyermekeim haldokló pillanatain sok múlik. Bárhogy éltek, az alatt még megmenthetik magukat.
17.
Hang: Nagyon tisztába lenni azzal, hogy.
Hang: Felfújt effektus.
Jézus: Véleménynyilvánítás előtt nagyon tisztában kell lenni azzal, hogy mi is történt valójában, mert ellenkező esetben eltorzított, felfújt esetté válhat bármi, ami történt.
18.
Hang: Itt lassan a… égig érnek majd.
Kép: Egy nő babakocsit tologat, majd egyszer csak elengedi, előrelöki a babakocsit, ő pedig hátra marad.
Jézus: Itt lassan a bűnök Égig érnek majd. Ugyanis a szülők magukra hagyják gyermekeiket, nem Nekem nevelik őket, hanem a sátánnak szolgáltatják ki. Elengedik őket már kicsi korukban, és a vesztükbe rohannak.