2012. január 15., vasárnap

VIRRASZTÁS papoknak! Add tovább!

"Az Egyháznak van egy nagy ajándéka, ami nem más mint a Legfölségesebb Oltáriszentség" - mondta XVI. Benedek pápa, krakkói látogatása alkalmából - ahol egyre gyakoribb, hogy a hívők csendben elmélyülve ott maradnak a templomban, hogy beszélgethessenek a Tabernákulumban rejtőző Jézussal. És egyre több fiatal fedezi fel az ima szépségét az Oltáriszentség imádata előtt. "Ezért imádkozom, hogy minél többen fedezzék fel ezt a csodát." - folytatta a Szentatya.
.
Február 4-én Krakkóban az Isteni Irgalmasság Bazilika Örökimádási kápolnájában egész napos virrasztás lesz.
.
Erre az eseményre papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket, és hitoktatókat várnak.
Program:
9:30 Ima és a Szentség üdvözlése
9:45 Előadás ks. dr Bogusław Mielec (Kraków): Eucharisztia az élet központja
10:15 Eucharisztia a plébánia közösségben
11:30 Kávé szünet
12:00 Élménybeszámolók
13:00 Ebédszünet
14:00 Szentségimádás ks. bpa Grzegorza Rysia vezetésével
15:00 Irgalmasság Órája
Elsősorban papokat, szerzeteseket várnak, akik be akarják vezetni a plébániájukon a rendszeres virrasztásokat a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt.
De várják a katekétákat és minden embert, akik segíteni akarják a Szentségimádást.
Kérjük terjeszd az információt!
Forrás. Fausztinum

2011-ben tovább nőtt az üldözött keresztények száma

Több százmillió a szenvedő, életét áldozó hitvalló

Egyre durvább világszerte a keresztényüldözés

Az Open Doors keresztény emberjogi szervezet adatai szerint világszerte fokozódott a keresztényüldözés. A legutóbbi listán 50 ország szerepel, ahol a keresztények helyzete a legválságosabb. A segélyszervezet becslései szerint világszerte több százmillió embert üldöznek keresztény hite miatt. A keresztények a legjobban üldözött vallási csoport, világszerte négyből három üldözött ember hívő keresztény. A keresztények leginkább azokban az országokban vannak nehéz helyzetben, amelyekben az iszlám az uralkodó vallás. A 2012-es keresztényüldözési jelentés szerint a vallásszabadságot leginkább elnyomó, illetve korlátozó tíz állam közül kilencben a lakosság többsége az iszlám követőjének számít. Közülük öt országban romlott a keresztények helyzete az előző évhez képest, egyben pedig nem változott.

Az áttérőknek a legrosszabb

Észak-Korea továbbra is marad az első helyen, Afganisztán pedig megelőzi Iránt. Az utóbbi évben, Nigériában történt súlyos, keresztények ellen elkövetett erőszak és gyilkossági kísérletek miatt az állam a 23. helyről a 13. helyre került.

Afganisztán (2.), Szaúd-Arábia (3.), Szomália (4.), Irán (5.) és a Maldív-szigetek (6.) azok az országok, ahol a keresztényeknek semmiféle szabadsága sincsen. Először került Pakisztán a top 10-be, miután 2011. március 2-án a kormány kisebbségi ügyekért felelős keresztény miniszterét, Shahbaz Bhattit meggyilkolták, mert kifogásolta a blaszfémia (istenkáromlás) törvényt. Azok az emberek vannak a legnehezebb helyzetben, akik az iszlám vallástól elfordulnak, és más vallás mellett döntenek. A szélsőséges csoportok, a kormány, a falu és még saját családja is üldözi, és elnyomásban részesíti a keresztény hitre áttért embereket.

„Arab tél”

Sokan azt remélték, hogy az „Arab tavasz” (amelynek egyik nagy eredménye volt, hogy a már sok-sok évtizede uralkodó egyiptomi diktátort Hoszni Mubarakot sikerült a népnek elzavarnia) a vallási kisebbségek számára is szabadságot hoz. Ez sajnos nem következett be, inkább az ellenkezője történt, így a mostani helyzetet „Arab télként” emlegetik.

Az egyiptomi keresztényeknek szörnyen kezdődött az új év, amikor Alexandriában robbantásos merényletet hajtottak végre a város egyik kopt keresztény temploma ellen, 21 ember halálát okozva, akik éppen szilveszteri istentiszteletükről távoztak. Amikor februárban, a három évtizede hatalmon lévő Hoszni Mubarak egyiptomi diktátornak le kellett mondania, erősödött az egyiptomiak reménye a szabadság iránt. Hamarosan kiderült azonban, hogy a kisebbségre nem vár tavasz: Február 23-án az egyiptomi hadsereg katonái támadták meg az Anba-Bishoy kolostort, május 7-én pedig szalafista, szélsőséges muszlimok gyújtották fel a kairói St. Mina-templomot. Október 9-én a kairói demonstrációban 24 keresztény kopt halt meg. Emellett szélsőséges csoportok továbbra is fiatal kopt nőket rabolnak el.

Szudán és Nigéria: követelik a sáriát

Az listán néhány ország helyzete egyértelműen megváltozott. Szudán a 19. helyről a 16.-ra jött fel, valamint az említett Nigéria 10 hellyel került előrébb, Egyiptom pedig 4 hellyel. 2011 júliusában kikiáltották Dél-Szudán függetlenségét, megalakult a keresztény többségű független állam. A keresztények Észak-Szudánban azóta egyértelműen elszigetelődtek. Dél-Szudán leszakadása óta több tucat keresztényt öltek meg.

Nigéria továbbra is a legborzalmasabb ország, ami a halálos áldozatok számát illeti. A múlt évben több mint 300 keresztény vesztette életét csupán hite miatt, sokan közülük az áprilisi választásoknál, amikor tiltakozási hullám söpört végig Nigéria főként muszlimok lakta részében a keresztény elnök, Goodluck Jonathan választási győzelme miatt. 2009 óta szélsőséges iszlám csoportok több mint 50 templomot égettek fel, és szándékosan 10 lelkészt öltek meg. A Boko Haram iszlamista szekta az iszlám törvénykezést, a sáriát akarja bevezetni egész Nigériában, tehát a keresztények lakta déli területeken is.

Észak-Korea továbbra is első

Észak-Korea szomorú rekordot tart: már tízedik éve vezeti a listát, az emberi jogi központ jelentése szerint itt üldözik a legkegyetlenebbül a keresztényeket. Az embereknek Észak-Korea első kommunista elnökét, Kim Il Sung-ot és nemrégiben elhunyt fiát, Kim Dzsong Il-t istenként kell imádniuk. Mindenkit automatikusan elnyomnak, aki „más istent” követ. Becslések szerint 50.000-70.000 keresztényt tartanak munkatáborokban fogva. Az Open Doors szervezet információi szerint azonban annak ellenére, hogy a hívőket folyamatosan üldözik, munkatáborokba kényszerítik, valamint számos esetben halálra is ítélik, a kereszténység lassan, de biztosan növekedik.

Kínában tavaly mintegy 80 millió keresztényt üldöztek, akiknek a legnagyobb része továbbra sem gyakorolhatja szabadon vallását. Kína a 16. helyről a 21-re csúszott, nem azért, mert javult a keresztény vallásúak helyzete, hanem mert más országokban jelentősen romlott.
 -bcs-
(forrás: welt.de, livenet.ch)
http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/egyre-durvabb-vilagszerte-a-keresztenyuldozes/2012-01-08/11650

Kilencedet végzünk hazánkért, a január 18-i Nemzeti Imanapra készülve. Napokra elosztva sorra vesszük életünk területeit, Isten kegyelmét kérve

7. nap
Szabadító ima

Ó Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya vagy, Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk, hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.
A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A gyûlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági és abortuszra irányuló gondolattól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,
- kérünk Téged Uram, szabadíts meg minket.
Könyörögjünk! Ó Urunk, Aki azt mondottad: “Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek.”, Szûz Mária közbenjárására add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
(Don Gabriele Amorth)
6. nap
Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat.
Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből, erőnkből. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.
Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Gyógyítsd meg országunkat! Küldd el a bûnbánat lelkét, hadd söpörjön át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az ébredés tisztító tûze a szívünkben és a Te egyházadban! Terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon!
Kérünk, hogy teremts tisztaságot bennünk! Égjenek ki a rossz gyümölcsöket termő rossz gyökerek az életünkből! Atyánk, kérünk, hogy istenfélő vezetőket és köztisztviselőket válasszanak meg minden szinten, a nem tőled valókat pedig távolítsd el! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!
Jézus nevében. Ámen.

5. nap
Ima a természeti csapások ellen
Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érhetnek minket a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunmk a bajban lévőknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!
Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt töled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.
4. nap
Drága Istenünk kérünk, hogy megszűnjön az abortusz hazánkban! Add, hogy a gyerekek megfoganjanak, megszülessenek és szép életet élhessenek! Védj meg minden gyermeket a fizikai és lelki bántalmazásoktól. Küld el a Szentlelked minden magányos és kétségbeesett gyermekre, hogy tudják nincsenek egyedül, és hogy Rád mindig számíthatnak. Angyalaid segítségével oltalmazd a veszélyben lévő gyermekeket. Ébreszd fel a szeretetet az emberek szívében, az árva gyermekek megsegítésére.
Imádkozunk minden olyan felnőttért, akik ilyen gyermekek közelében vannak, hogy Szentlelked segítségével jót cselekedjenek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a gyermekekre zúduló csapásokat, és ébressz szeretet az emberek szívében!
Drága Szűzanyánk kérjük hathatós segítségedet és közbenjárásodat minden gyermek védelmében! Ámen.

3. nap
Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.
El kell ismernünk, hogy bár voltak népünknek nagyszerű korszakai, mégsem sikerült megélnünk és megvalósítanunk küldetésedet. Bukásainkat bűneinknek is köszönhetjük, s olykor bizony nagyon ránk nehezedtek az evilági hatalmasságok ereje is.
De most szeretnénk újra felállni, mert teljes szívünkből kívánjuk, hogy a Kárpát-medence a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság helye, a Szeretet földje legyen!
Ezért kérünk Téged Atyánk, Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy áraszd ki ránk Szentlelkedet, a megbékítő és újjáalkotó Lelket! Segíts magyar népünkön, hozdd el újra a Kárpát-medence népeinek békés együttélését és közös munkálkodását - ahogy az már többször megvalósult történelmünkben -, és add, hogy be tudjuk tölteni áldott hivatásunkat, amit ránk bíztál.
Köszönjük, hogy magyarnak születhettünk, köszönjük, hogy egy csodálatos kultúra részesei lehetünk, hálát adunk azért, hogy értékeink biztoas tudatában nagylelkűen tekinthetünk a többi testvérnépre is. Add meg nemzetünknek, minden itt élő embernek - nemre, korra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül -, az összetartó szeretet tüzét!
Ködzönjük, hogy meghallgattad imánkat! Ámen.

2. nap
Ima az ország keresztény megújulásáért

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.
(II. Rákóczi Ferenc)

1. nap
Hálaadás és könyörgés
Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy
képviselhetem országunkat és egyházunkat
előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére
jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az erőtlenek erőben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a bűnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből,
a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre
Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved
a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.
 
 

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/imadsagok-hazankert/41-nemzeti-imanap/1337-nemzeti-imanap-kilenced-1-nap