2020. augusztus 4., kedd

Fontos üzenet Énochnak. 2020.augusztus 3.

Sürgősen felszólítom az egész katolikus világot, hogy augusztus 9-én az egész világon böjt és imádság legyen, nagyon értékes Vérem rózsafüzérének imádkozásával és Szent Mihály ördögűzés imájával, 12:00 és 18:00 között, Mennyei Atyánktól kérve a templomaim, szentélyeim és szent helyeim védelmét, amelyeket a gonosz erői megsemmisítettek és tönkretettek. Számítok rád, a nyájam!

Jézus az örök főpapjának sürgős hívása hűséges népéhez.
Üzenet Enochnak.

Gyerekeim, a világ lázadásokkal és tüntetésekkel néz szembe, az elit, a nemzetközi szervezetek és a média befolyásával a korlátozások ellen. A meglévő pandémiát használják az emberiség korlátozására olyan protokollokkal, összeesküvésekkel és csalásokkal, amelyek az emberiséget krónikus félelem és pánik állapotba vezetik. Ezeket a stratégiákat használják a világ lakosságának leigázásására és rabszolgaságára, hogy új vírusokkal olthassák be az emberiséget, és az oltásukba befecskendezzék az állat jelét, a mikrochipet.

Még egyszer elmondom neked a nyájam, óvakodj a tömeges oltási kampányoktól, mert célja az, hogy megsemmisítsék a világ lakosságát és másokat, hogy és megismerjék a vadállat jelét! A gyermekek és az idős emberek népessége, különösen a harmadik világ országaiban, eltűnik.  Halálos oltásokkal kapcsolatos kísérleteket fognak végezni ezen országok lakosságával; és ezzel egy baljós terv tengerimalacává válnak a fejlődő országok.

  Gyerekeim, engedelmeskedjetek felhívásomnak, és engedjék el makacsságotokat; vegyétek fel  szellemi páncélotokat reggel és este; Imádkozd a 91. zsoltárt, és szenteld magad minden nap Dicsőséges Vérem erejének, és biztosítlak, hogy egyetlen vírus, betegség vagy járvány sem árthat neked. Ezt mondom neked, mert ezekben a laboratóriumokban létrehozott és az elit által finanszírozott vírusokon okkult rituálékat hajtanak végre, mielőtt a levegőbe szétszórnák, hogy halálosabbak lehessenek és hogy a legnagyobb kárt okozhassák. Tehát lelkileg meg kell védened magad, hogy képes legyél ellenállni ennek a támadásnak, így a vírusok és a pandémiák nem érinthetnek meg téged.

Nyájam, ha az emberiség követné a hívásaimat, nem lennének ezekben a korlátokban, nem  esnének pánikba, mert az ég megvédené őket; de nem, inkább hallgatják és követik a gonosz szolgáinak megtévesztését, akik megpróbálják őket örök halálhoz vezetni. Ésaiás próféta jól mondja: Ezek az emberek ajkukkal és fülükkel dicsérnek, de szívük távol van tőlem (Ézsaiás 29:13). Az embereim a tudás hiánya miatt halnak meg. (Hoseas 4, 6)

Gyermekeim, otthonom, szentélyem és vallási helyszíneim támadása egyre növekszik, és népem sajnos néma. Bűnös csend egy lándzsa, amely átdöfi oldalamat. Nem tudod, milyen fájdalmas és szomorú azoknak a csendje, akik azt állítják, hogy rokonaim! A gonosz hírvivő teljes összeesküvést folytat e visszaélések finanszírozása és a házam bezárása érdekében.
Mindent megtettek, hogy töröljék nevemet az embereim szívéből, és véget vessenek a kereszténység igazságának és hitének. Házamat és a szent helyeket bezárták a pandémiák és a fertőző betegségek ürügyén, valamint a vallásos tevékenységeken kívüli egyéb helyeket és tevékenységeket, ha emberekkel tudsz ellátni. Minden egy összeesküvés, amelyet a világot uralkodó gonosz követek és az ateista kommunizmus terveztek, mert tudják, hogy népeim imádsága elpusztítja minden tervüket.

Ó népem, használd a Vér erejét, hogy megvédje házaimat és szent helyeimet a gonosztevőktől. Lezárjuk őket a Vér erejével, és tedd ezt szeretett Mihályom segítségével, hogy védve legyenek a gonosz erőitől, és  templomaimat, szentélyeimet és hogy a szent helyeim továbbra sem pusztuljanak el . Sürgősen felhívom az egész katolikus világot, hogy augusztus 9-én a böjt és az ima napja legyen az egész világon, a rózsafüzér imádozásával a Legértékesebb Véremért és a Szent Mihály ördögűzésének imájával 12:00 18: 00-ig, és felkérem Mennyei Atyát a templomaim, szentélyeim és szent helyeim védelmére, amelyeket a gonosz erők tönkretettek és megszentségtelenítettek ezen a világon.
Bízom benned, nyájam!

Uram, Jézus és az örök pap.

Tedd közzé az üdvösség üzenetét a föld minden végén népemnek.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Szent Mihály ima

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Jézus Drága Vérének rózsafüzére
Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-97-ben e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”
„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.)
„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)
+ + + + +
Keresztvetés †
Ima a Szentlélekhez
Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!
Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen
Apostoli hitvallás (Keresztre)
Ima a Szent Vérhez (Keresztre)
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)… Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ELSŐ TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
MÁSODIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
HARMADIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás)
Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen
NEGYEDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése
(rövid elmélkedésre megállunk)
A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(felhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
ÖTÖDIK TITOK
A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása
(rövid elmélkedésre megállni)
A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.
Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.
Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)
Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)
Dicsőség…
(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
BEFEJEZŐ IMÁK
3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 
Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)
Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.
Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Könyörögj érettünk!
Szent József, Szűz Mária jegyese, Könyörögj érettünk!
Szent Péter és Szent Pál, Könyörögjetek érettünk!
Szent János a Kereszt lábánál, Könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk!
Minden mennyei harcos és közbenjáró, Könyörögjetek érettünk!
A mi Urunk minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!
Minden mennyei seregek, Könyörögjetek érettünk!
Mária Légiója, Könyörögj érettünk!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Zsoltárok könyve 91. rész

1. 
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2. 
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3. 
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5. 
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6. 
A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7. 
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8. 
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. 
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. 
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12. 
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13. 
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. 
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15. 
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16

.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.


2020. augusztus 2., vasárnap

A Barclays bank BarGAY's bandává alakul


A brit Barclays bank visszavonta a banki szolgáltatást a keresztény Core Issues Trust (CIT) szervezettől a meleg gyűlölet csoportok nyomására.

Ezek a csoportok utálják a CIT-et, mert szakértői segítséget nyújtanak azoknak, akik homoszexualitástól és gender zavartól küzdenek.

2008-ban a Barclays 3.5 milliárd fontos befektetést kapott Abu-Dzabiból, ahol a homoszexuális paráználkodás illegális.

A homoszexuális aktivisták vágyukat fejezték ki aziránt, hogy a CIT tagok családjait öljék meg vagy erőszakolják meg, és több pornó és fétis weboldalra is regisztrálták őket.

Egy CIT-et támogató petíciót indítottak a CitizenGo.org oldalon. A Barclays vezérigazgatója Jes Staley, a New York-i Peter Staley homoszex militáns és Trump gyűlölő testvére.

https://gloria.tv/post/vkm76HBxRh7q318fRD3DUnwm7

Bombát dobtak a székesegyházba, elpusztult a kép, ahol II. János imádkozik


Egy ismeretlen elkövető bombát dobott a nicaraguai Managua székesegyházon belüli Krisztus Vére kápolnába július 31-én.

A tűz elpusztított egy történelmi képet, ami 382 éve van Nicaraguában. 1996-ban II. János Pál a kép előtt imádkozott.

Managua bíborosa, Leopoldo Brenes összekapcsolta ezt a terrorista tettet egy július 20-ai esettel, amikor egy teherautós férfi elpusztította a székesegyház kapuját, valamint ellopták a kerítés kaput is, ami menekülési útvonalat biztosított a gyújtogató számára.

Egyre gyakrabban támadják a templomokat Nicaraguában. A kormány szerint a tűz baleset miatt jött létre, az egyik hívő végett. Azonban a bomba dobást több szemtanú is megerősítette.

https://gloria.tv/post/1RDu3KwyPHojDBUGn6W84athG


"Az Egyház jelenlegi állapota Jézus kínszenvedését és keresztre feszítését idézi.Malachin Martin: A kisértés órája /részlet/

"Az Egyház jelenlegi állapota Jézus kínszenvedését és keresztre feszítését idézi".
Urunk keresztre feszítésekor úgy tűnt, hogy a gonosz erők győztek. Kínszenvedése során Jézus ezt mondta: „Ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.” (Lk 22,53) Ma szintén úgy látszik, hogy a gonosz győzedelmeskedett. A legalizált abortusz, az ocsmányság uralkodása a kultúrában, a mindenütt felbukkanó pornográfia mind az ördög keze nyomát mutatja. A templomokban a hívek számának aggasztó fogyása, egyik rettenetes botrány a másik után, jó papok meghurcolása, a papság gyengesége a napjainkban megnyilvánuló gonosszal szemben – mind világosan mutatja, hogy a sátán beférkőzött közénk."
Malachin Martin: A kisértés órája /részlet/

2020. augusztus 1., szombat

Becstelenség: Vandalizálták a katolikus templomot, megtaposták a szentostyákat


Nicaraguai Nindriben található Nuestra Senora del Perpetuo Socorro templomot emberi démonok látogatták meg július 29-én.

A Nicaragua Católica Facebook.com profil több képet is publikált, többek között a tabernákulumról is. A szentostyákat a földre dobták, a cibóriumot és monstranciát pedig ellopták.

A bűnözők megtaposták a szentostyákat és vandalizálták a képeket, szobrokat, padokat és ajtókat. Július 30-án a plébánia jóvátételi szertartást ünnepelt

https://gloria.tv/post/x8jwneymF6GR3ZCBME6aVsRtk

Harminc apáca esküdött fel ugyanazon a naponSzent Márta napján (július 29) Angelo Becciu Kúria bíboros harminc fiatal apáca esküjét fogadta el, akik a Marta y Maria Kongregációhoz tartoznak.

A szertartás a Sant’Eugenio bazilikában történt, ami az Opus Dei-hez tartozik.

Ez az első guatemalai alapítású apácai kongregáció. Az alapító Miguel Angel García Aráuz (+2003) jalapai püspök és Angela Silva apáca. A csoportot 1979 januárjában alapították hat kandidátnővel.

Mára már több, mint 800 apáca van jelen 86 közösségben nyolc országban (Guatemala, Venezuela, Etiópia, Honduras, Argentína, Spanyolország, Kolumbia és Olaszország) Képek.

https://gloria.tv/post/2z8XEPopSRhgBVkCd7WbZfhru

2020. július 31., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. július 7. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem Y- nak: Drága kislányom! Szívem szeretete átölel téged. Nagyon kedves vagy Nekem. Tudod-e, hogy mindegyik gyermekemben Engem szolgálsz? Amikor megérkezel Hozzám, ezt fogod hallani Tőlem: Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25, 34-40)

Drága gyermekem! Minden cselekedetedet magaddal hozol, és Én megfizetek Neked jóságod és irgalmasságod szerint. Nagy lesz jutalmad a Mennyben. Bizony mondom Neked, ugyanazt fogod visszakapni Tőlem, amit te adsz most a kicsinyeknek. Én Magam fogok felszolgálni neked, és túlcsorduló örömben részesítelek.

Drága gyermekem! Azt kérem, hogy légy türelmesebb a környezetedhez! Kérd Tőlem a kegyelmet, és Én megadom neked. Túl sokat vállalsz. Pihenj többet! Ne akarj annyit dolgozni, mint amikor fiatal voltál! Lásd be: az idő eltelt, és beteg vagy! Csak annyira terheld a testedet, amennyi nem esik rosszul! Hagyj több időt a pihenésre! Napközben is feküdj le! Nem kell megszakadni a munkában. A  tízparancsból a „Ne ölj!” magadra is vonatkozik.

Meg vagyok veled elégedve. Szívem szeretete elkísér egész életeden át. Nagy örömöm telik benned. Folytasd tovább a szolgálatot, de tedd meg, amit kértem! Pihenj többet! Erre áldalak meg szívem túlcsorduló örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Mt 21, 42: „Jézus mondta”  

2020. július 8. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem Z-nek: Drága kislányom! Nagyon kedves vagy Nekem. Csodálatos helyet készítettem neked országomban. Ha meglátnád, belehalnál a vágyba, hogy ott lehess. Elrejtettem előtted, hogy amíg itt vagy, vágyakozz Hozzám láthatatlanul is a hit szemével. Vágyad nagyon megdicsőít Engem. Itt, a földön csak a hit szemével láttok, és a remény élteti bennetek az Irántam való szeretetet. Országomban pedig mindkettő beteljesül, mert kimondhatatlan szeretetben lesz részetek, és az Én szeretetemet fogjátok visszasugározni. Emberi szóval nem lehet kifejezni azt a dicsőséget és boldogságot, amit tartogatok minden üdvözült lélek számára. Ha csak egy pillanatra betekinthetnének az emberek a Mennybe, mind szentül élnének. Találóan írta Szent Pál, akit elragadtam a harmadik égig, vagyis a Mennyország legnagyobb boldogságába: „ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róm 8, 18)Minden áldozatot megér, hogy elnyerjétek a mennyei boldogságot. Amiről most itt lemondotok, semmiség ahhoz, amit kaptok cserébe. Ezért ne sajnáljatok semmi áldozatot, és soha ne zúgolódjatok, ha szenvedés és benneteket! Tudjátok meg, a Mennyben ezeknek fogtok a legjobban örülni, mert ezek által mentitek a legtöbb lelket az Én mindnagyobb dicsőségemre.  Ha látnátok, hogy hálálkodnak a megmentett lelkek Nekem, és megmentőiknek a Mennyben! Az angyalok és a szentek milliárdnyi serege ünnepel egyetlen megtért lélek miatt.

Drága kislányom! Életpéldáddal, jócselekedeteiddel, áldozataiddal és imáiddal megszámlálhatatlanul sok lelket mentettél meg. Elfogadtam életfelajánlásodat. Országomban ezek a lelkek lesznek a te kincseid. Folytasd továbbra is, amit eddig tettél. Nagyon meg vagyok veled elégedve. Utad nemsokára véget ér. Örök jutalom vár rád országomban. Erre áldalak meg, Szívem kimondhatatlan szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”                    Mk 6, 4: „Jézus mondta”

2020. július 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek! Nemsokára a véreteket fogják kiontani Értem. Mindent előre elterveztek. Az előkészületek már folynak. Kérjétek magatokra az erős hit kegyelmét, és Szentlelkem erejét. Minden nap imádkozzatok ezért! Olyan nagy üldözés lesz, amilyen még nem volt. Most van a nagy tisztítás ideje. Most választom szét az igazakat a képmutatóktól. Már annyira elhatalmasodott a bűn, hogy az égbe kiált büntetésért. Már nem tudom visszatartani büntetésre sújtó kezemet. Ne csodálkozzatok ezen. Minden szónak, cselekedetnek következménye van. A jónak éppúgy, mint a rossznak. Már csordultig betelt a pohár. Még a seprőjét is ki kell inni a bűnösöknek.
Ti, kicsi gyermekeim, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik! Újra mondom, ne féljetek! Rövid szenvedés után örök békével és boldogsággal jutalmazlak meg benneteket. Készüljetek! Az idő rövid. Mindent előre elterveztek. Tartsatok ki mindhalálig! Minden kegyelmet megadok hozzá. Megerősítelek benneteket. Lángra gyújtom szíveteket, hogy úgy szeressetek Engem, ahogy Én szerettelek titeket, amikor meghaltam értetek a keresztfán. Ha szívből ki tudjátok mondani, amit Én imádkoztam a Getszemáné kertben: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem, amint Te.” Akkor megédesítem szenvedéseteket, és hatalmas vágyat adok a szívetekbe, hogy Hozzám jöjjetek. Mihelyst megöltek benneteket, megláttok Engem ragyogó fényben, és egy örökkévalóságon át imádni fogtok.
Gyermekeim! Az idő eljött. Beteljesülnek szavaim. Megtisztítom Egyházamat és a világot. Fogadjátok meg figyelmeztetésemet, és váltsátok tettekre! Erre áldalak meg benneteket, Szívem örök békéjével és szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 
Máté 24, 9: Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. 21: Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. 
Zsid 20, 29-31: Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét. Ismerjük jól, azt, aki így szólt: „Enyém a megtorlás, s én megfizetek.” Majd ismét: „Az Úr ítélkezik népe fölött.” Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni.2020. július 31.

Ma reggelre azt álmodtam, hogy a halott Jézus függött a keresztfán. A lábai lógtak, véresek voltak. A kereszt alá mentem. Az Úr lába az arcommal egy magasságban volt. Le akartam venni a keresztről. Erre felébredtem. Megrendítő látvány volt. Nagyon szomorú vagyok. Még mindig a hatása alatt állok. 
Az Úr Jézus ezt mondta: „Hamarosan ki fogják ontani a véreteket. Egyházam követni fog Engem a keresztre. Ezt tedd közzé!” Az utóbbi hetekben szinte naponta azokra a helyekre nyílik ki a Szentírás, ahol az antikrisztusról van szó. Előtte mindig az Úr mondja: „Nyisd ki!” Ilyenkor ő vezeti a kezemet és mondja, hogy hol nyissam ki. Az Úr mindig megismétli: „Most fog fellépni az antikrisztus.”
Szentírási megerősítések: „Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének előjeleként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözőiteknek üldözéssel fizessen meg. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, s lobogó tűzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bűnhődni: eltaszítva az Úr színe elől és távol fönséges hatalmától” (2 Tessz 1, 4-9)
„be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” (2 Tessz 2, 3-12)
„Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek.” (Mt 24, 24-25)

2020. július 31. Ma délután az Úr Jézus…

Ma délután az Úr Jézus ezt mondta: „Imádkozd el Szent Vérem litániáját.” Miközben imádkoztam ezt kérte: „Mindennap mondd el Egyházamért!”

2020. július 30., csütörtök

Oroszország és Szíria "bosszút állnak" a Hagia Sophia miatt


A kormánypárti szír nemzetvédelmi erők, mely egy keresztények által támogatott milícia, engedélyt kapott a görög ortodox hamai Nicholas Baalbaka metropolitantól, hogy megépítsék a Hagia Sophia kisebb másolatát Al-Suqaylabiyah keresztény városban - írja az Insmi.ru (július 30).

Ez egy válasz Törökország számára, mivel az ország nemrég átalakította a Hagia Sophiát egy mecsetté.

Al-Suqaylabiyah várostól 40 km-re nyugatra helyezkedik el egy orosz bázis Khmeimimben, ahol a parancsnok is támogatja az ötletet, továbbá az orosz Állami Duma, melyet Vitaly Milonov képvisel, szintén támogatja az ötletet.

A NATO-tag Törökország az egyik fő agresszor Szíria ellen, továbbá a dzsihadista terrorizmus vezető szponzora. A templom néhány kilométerre lesz az illegális török katonai bázisoktól.

https://gloria.tv/post/DcrK2ywHt1341brYDWHEEStCX

Engedetlenség miatt záratta be egy argentin püspök az egyházmegyéje papi szemináriumátEduardo Maria Taussig prelátus, a híres argentin San Rafael egyházmegye "konzervatív" püspöke bejelentette az egyházmegyei szeminárium bezárását. A szemináriumban negyven szeminarista tanult, ez volt Argentina legnagyobb szemináriuma.

Taussig szóvivője azt állította, hogy a döntést "az Apostoli Szentszék hozta meg". Elmondta, hogy ez egy büntetés azon egyházmegyei papok felé, akik lelkiismeretük - tehát nem lázadás miatt - végett elutasították Taussig koronavírus döntését, ami bevezette a kézbe áldozást.

A szeminaristák nem ellenezték a kézbe áldozást. Más szemináriumokba fogják küldeni őket, ha továbbra is maradni akarnának. Valószínűtlen, hogy Róma állna a döntés mögött, mivel a Vatikán nem így tevékenykedik.

Caminante-Wanderer-BlogSpot.com (július 28) leírja, hogy Taussig gyerekes pszichológiája és "kicsinyes, rosszindulatú" mentalitása áll a dolog mögött. A szemináriumot büntetni azért, mert "bosszút akar állni" a kléruson egy "tipikus gyerekes vagy beteg mentalitásra vall, esetleg mindkettőre" - írja a blog.

Taussig doktorátusát a római Angelicumban szerezte. Nagyon csendes és körültekintő fiatal pap volt, mindig hordta miseruháját, a konzervatív szeminaristák tisztelték, mert tudták, hogy a püspökségre született.

https://gloria.tv/post/EKjgBQPcPJJ92HTNT9ubxgGzV


Az intézmény papjai járványveszélyben sem voltak hajlandók megtagadni, hogy az Oltáriszentséget nyelvre is kiszolgáltassák.

bishop_eduardo_maria_taussig_810_500_75_s_c1.jpg
Bezáratta az egyházmegyéje papneveldéjét Eduardo Maria Taussig, az argentínai San Rafael püspöke (a kezdőképen), mert az intézményben azután is lehetőséget adtak nyelvre áldozásra, hogy a püspök a járványveszélyre hivatkozva kötelező kézbe áldozást írt elő.
A szeminárium papjai ragaszkodtak ahhoz, hogy a hatályos kánonjog szerint a papnövendékeknek akár járvány idején is jogában áll nyelvre áldozást kérnie, az áldozás lehetőségét pedig csupán ezért nem tagadhatják meg tőlük.
Ezt az álláspontot képviselte a püspök felé Alejandro Miguel Ciarrocchi atya, a szeminárium rektora is, amiért a püspök elbocsájtotta őt az intézmény éléről. Mivel a gyakorlat mellett a szeminárium több papja ezután is kitartott, az engedetlenségükre hivatkozva Taussig püspök a teljes intézmény bezárása mellett döntött.
Az egyházmegye szóvivője, José Antonio Álvarez atya, egy videóüzenetben azt mondta, a szeminárium bezárására a Klérus Kongregációja, vagyis maga a Szentszék adott utasítást. Mivel az ügy az egyházmegyéhez tartozik, ez meglehetősen valószínűtlen, és legfeljebb a püspök döntésének szentszéki jóváhagyását jelentheti.
A papnevelde 40 szeminaristáját több más intézménybe szétosztva képezik tovább. Az egyházmegye a szeminárium újraszervezését szeretné megoldani, "olyan tanárokkal, akik alkalmazkodnak az egyház fegyelméhez".

(Forrás: LifeSite

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe
és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen.

Szerk. megj.: Sarah bíboros ugyan nem nevezi nevén a liturgikus visszaélések fő okát, a II. Vatikáni Zsinatot és a novus ordót (a zsinati új misét), csak utal rájuk, és ő is csak zsinat utáni pápára és szentre hivatkozik, mintha a Katolikus Egyház a zsinat előtt nem is létezett volna, de talán jobb is, mert így nem ijeszti el a jó szándékú, becsapott zsinat-hívőket, és talán vissza tudja vezetni őket is és a liturgiát is az örökérvényű katolikus igazságokhoz. Ugyanis Schneider püspök szavaival: A tradicionális szentmisét egy oroszlánhoz hasonlíthatjuk: engedjük szabadon és majd megvédi magát! Azért is fontos ez a könyv és Sarah bíboros bevezetője, mert Ferenc a közeljövőben újabb csapást akar mérni a tradícióra.

A Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa felszólítja a katolikusokat, hogy az Oltáriszentséget nyelvre és térdelve fogadják.

Az erről szóló új könyv bevezetőjében Robert Sarah bíboros, a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa ezt írja: "Az ördögi legfélelmetesebb támadása az, hogy megpróbálja megszüntetni az Oltáriszentségbe vetett hitet, tévedéseket terjesztve és arra késztetve a híveket, hogy méltatlanul vegyék magukhoz a Legszentebbet. Valójában ez egy háború, amely a hívek szívében folytatódik: Mihály és angyalai vannak az egyik oldalon, Lucifer a másikon."

"A Sátán támadásának célpontja a Szentmise Áldozat és Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben", mondta.

A Federico Bortoli által írt új könyv olasz nyelven az alábbi cím alatt jelent meg: 'A kézbe történő szentáldozás: történelmi, jogi és pasztorális felmérés' [La distribuzione della comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali].

A fatimai jelenések centenáriumára hivatkozva Sarah azt írja, hogy a Béke Angyala, aki megjelent a három kis pásztorgyereknek a Szent Szűz látogatása előtt, "megmutatja nekünk, hogyan kell fogadnunk Krisztus Testét és Vérét." Őeminenciája ezután megnevezi azokat a sértéseket, amelyekkel Jézust támadják ma a Szent Eucharisztia vételekor, beleértve az ún. 'interkommúniót' [más felekezetekhez tartozók Szentáldozáshoz járulása]."

Sarah azzal folytatja, hogy a Valóságos Jelenlét "hogyan képes befolyásolni az Oltáriszentség vételének a módját, és vica versa," és példának hozza fel II. János Pált és Teréz anyát, mint két modern szentet, akiket Isten azért adott nekünk, hogy utánozzuk őket a Szent Eucharisztia iránti tiszteletben és vételében.

"Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy állva és kézbe áldozunk?" kérdezi az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa. Az a mód, ahogyan a Szent Eucharisztiát adják és fogadjuk, írja, "központi kérdés, amelyre az Egyháznak ma reflektálnia kell."

A továbbiakban részleteket közlünk Sarah bíboros bevezetőjéből.

A mindenről bölcsen gondoskodó Gondviselés adta nekünk Federico Bortoli könyvét, 'A kézbe történő szentáldozás'-t, nem sokkal a fatimai jelenések centenáriumának a megünneplése után. A Szűzanya megjelenése előtt, 1916 tavaszán , megjelent a Béke Angyala Luciának, Jacintának és Francisco-nak, és azt mondta nekik: "Ne féljetek, én vagyok a Béke Angyala. Imádkozzatok velem ..." (...) 1916 tavaszán, az Angyal harmadik megjelenésekor , a gyerekek észrevették, hogy az Angyal, aki minden alkalommal ugyanaz volt, most egy kelyhet tartott a bal kezében, amely fölött egy ostya lebegett. (...) Az Angyal az Ostyát Luciának, a kehelyben lévő vért Jácintának és Francisco-nak adta, akik térden álltak, és az Angyal közben ezt mondta nekik: "Vegyétek és igyátok Jézus Krisztus Testét és Vérét, amelyet súlyosan megsértenek a hálátlan emberek. Tegyétek jóvá gonosztetteiket és engeszteljétek meg Istent." Az Angyal ismét leborult a földre, és háromszor elismételtette az imát Lúciával, Jácintával és Franciscoval.

A Béke Angyala ezért megmutatja nekünk, hogyan fogadjuk Jézus Krisztus Szent Testét és Vérét. Az Angyal által kért ima sajnos, feledésbe merült. De mik azok a sértések, amelyeket Jézusnak el kell viselnie a Szentostyában, amelyekért engesztelnünk kell? Először is ott van magának az Oltáriszentségnek a megsértése: a szörnyű megszentségtelenítések, amelyekről néhány volt-sátánista beszámolt és rémisztő leírást adott. A szentségtörő szentáldozások, amelyek nem kegyelmi állapotban vagy nem a katolikus hitet megvallva történnek, (itt az úgynevezett "interkommúnió" bizonyos formáira gondolok), szintén sértések. Másodsorban az, ami meg tudja akadályozni az Oltáriszentség gyümölcsöző hatását, azok a hívek lelkének hibái, ha nem hisznek az Oltáriszentségben; ez is sértés az Úr Jézus ellen.

Persze, Jézus azokért a lelkekért szenved, akik bántják Őt, és akikért Ő a vérét ontotta, amelyet ezek olyan szánalmasan és kegyetlenül semmibe vesznek. De Jézus még jobban szenved attól, amikor isteni-emberi jelenléte az Eucharisztiában nem tudja a hatását kifejteni az emberi lelkekben. És nem is tudjuk felfogni, hogy a leggonoszabb ördögi támadás abban áll, hogy megpróbálja megingatni az Oltáriszentségbe vetett hitet, tévedéseket hintve el és csábítva a méltatlan vételére. Igaz a háború, amely az egyik oldalon álló Mihály és Angyalai és a másik oldalon Lucifer között zajlik, és amely a hívek szívében folytatódik: a Sátán támadásának célpontja a Szentmise Áldozat és Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben. Ez a rablótámadás két vonalon zajlik: az első a 'valóságos jelenlét' fogalmának gyengítése. Sok teológus kigúnyolja vagy semmibe veszi az 'átváltoztatás' fogalmát, a Tanítóhivatal állandó figyelmeztetése ellenére. (...)

Most vizsgáljuk meg, hogy a valóságos jelenlétbe vetett hit hogyan befolyásolja annak vételét, és vica versa. A Szentostyát kézbe véve az óhatatlanul is a darabkák szétszóródásával jár. Ezzel ellentétben, ügyelve a legkisebb morzsára is, óvatosan törölgetve meg a szent edényeket, nem érintve izzadt kézzel, mind a Jézus valóságos jelenlétébe vetett hitet fejezi ki, még az átváltoztatott ostya legkisebb morzsájában is: ha Jézus az Eucharisztikus Kenyér szubsztanciája, és a darabok mérete csak a kenyér akcidense, akkor semmi jelentősége annak, mekkora az Ostya darabkája! A szubsztancia ugyanaz! Az Ő! Ezzel ellenkezőleg, a darabkák iránti figyelmetlenség elterel minket a dogmától. Apránként lassan ilyen gondolatok uralkodnak el: "Ha a plébános nem törődik a darabkákkal, ha az Oltáriszentséget úgy szolgáltatják ki, hogy nem törődnek a darabkák szétszóródásával, akkor ez azt jelenti, hogy Jézus nincs is benne, vagy 'csak bizonyos fokig' van jelen.

A második módja az Oltáriszentség elleni támadásnak az, hogy a hívek szívéből kiölik a szent iránti érzéket. (...) Míg az 'átlényegülés' fogalma a valóságos jelenlétre utal, a szentség iránti érzék képessé tesz bennünket arra, hogy észrevegyük abszolút egyediségét és szentségét. Micsoda szerencsétlenség lenne , ha pont a legszentebbel szemben veszítenénk el a szentség iránti érzékünket! Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy ha ugyanúgy fogadjuk a különleges táplálékot, mint a közönségeset. (...)

A liturgiában sok apró rituálé és és gesztus van - ezek mindegyike képes kifejezni ezeket a szeretettel telített, az Isten iránt gyermeki tiszteletet és imádást kifejező mozdulatokat. Éppen ez teszi alkalmassá arra, hogy kifejezze egy olyan gyakorlat szépségét, alkalmasságát és pasztorális értékeit, amelyeket az Egyház hosszú élete és tradíciója során kifejlesztett, vagyis a Szentáldozás térdelve és nyelvre történő fogadását. Az ember nagyszerűsége és méltósága, a Teremtője iránti szeretet legmélyebb kifejezése mutatkozik meg az Isten előtt történő térdelésben. Jézus is térdre borulva imádkozott az Atya jelenlétében. (...)

Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy állva s kézbe fogadjuk az Oltáriszentséget? Honnét van ennek az Isten előtti hódolatnak a hiánya? Egy pap se vesse be tekintélyét azért, hogy visszautasítsa vagy rosszul kezelje azokat, akik térdelve és nyelvre kérik a Szentostyát. Mint a gyerekek,olyan alázatosan fogadjuk Krisztus Testét térdeinken és a nyelvünkre. A szentek ebben példát mutatnak. Modellek ők, akiket Isten nyújt nekünk!

De hogyan vált a kézbe történő áldozás ennyire általánossá? Bortoli atya megadja rá a választ, alátámasztva korábban még sohasem publikált, mind minőségükben, mint terjedelmükben rendkívüli dokumentumokkal is. Az a folyamat, amely minden volt, csak világos nem, és amelyet a Memoriale Domini utasítása kezdett meg, és ami ma már elterjedté vált. (...) Sajnos, mint ahogyan a latin nyelv esetében is, így a liturgikus reformoknak is az előző rítussal homogénnek kellett volna lenniük, a tolvajkulcs egy különleges engedmény volt, amely kierőszakolta az Egyház liturgikus kincsestárának a kiürítését. Az Úr az igazságot egyenes ösvényen vezeti, nem pedig kibúvókkal. Ezért a fenti teológiai megfontolásokon túlmenően nagyon úgy tűnik, hogy a kézbe történő szentáldozás nagyon nem az Úr akarata szerint van.

Bátorítsa ez a könyv azokat a papokat és híveket, akik XVI. Benedek példáján - aki pontifikátusának utolsó éveiben nyelvre és térdelve akarta adni az Eucharisztiát - felbuzdulva ily módon akarják a szentáldozást végezni, amely sokkal jobban megfelel magának a Szentségnek. Bízom benne, hogy ennek a módnak a szépsége és pasztorális értéke újra terjedni fog. Véleményem és megítélésem szerint ez egy fontos kérdés, amelyre az Egyháznak reflektálnia kell. Ez egy további lépés abban az imádatban és szeretetben, amelyet Jézus Krisztusnak tudunk nyújtani. Örömmel látom a sok fiatalt, akik tisztelettel, térdelve és nyelvre fogadják az Oltáriszentséget. Legyen Bortoli atya könyve az Oltáriszentség kiszolgáltatásának az újragondolása. Amint ennek a bevezetőnek az elején mondtam, most ünnepeltük Fatima centenáriumát, és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a biztos győzelmére várakozva bátorítást kapunk arra is, hogy akkor a liturgia igazsága is győzni fog.

Diane Montagna írása angol nyelven a www.lifesitenews.com honlapon jelent meg.

Szűz Mária: Gonosz terv a Vatikánon belül a Katolikus Egyház elpusztítására .Nyomtatóbarát változat
2012. január 18., szerda, 9:50
Gyermekem, kitartásra van szüksége Isten minden gyermekének a világban végbemenő hitehagyás eme időszakában.
Oly kevesen hisznek Isteni Teremtőjükben, Atyámban, a Legmagasságosabb Istenben.
Rövidesen meg fogják látni az igazságot, bár sokan még mindig azzal érvelnek, hogy Isten nem létezik. Sok imára van most szükség, gyermekeim.
XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba. 
Ők a felelősek az Én Fiam tanításában foglalt igazságok elferdítéséért. Oly keveset tudnak róluk és alattomos munkálkodásaikról.
Ők száműzték a Katolikus Egyházból az igaz tanokat, és helyébe egy langyos, felhígított változatot helyeztek, amellyel az elmúlt negyven év alatt erőszakkal táplálták a katolikusokat.
Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból.
Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el.
Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait.
Imádkozzatok, hogy a felszentelt szolgák a Vatikánban legyenek elég erősek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, mely a Katolikus Egyház elpusztítására irányul.
Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék, aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot.
Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok.
Ébredjetek fel, gyermekeim, az igazságra. Ez a gonosz terv megváltoztatta a Katolikus tan alapvető hitelességét az évek során.
Ti megbántjátok Fiamat, amikor kézbe fogadjátok az Oltáriszentséget.
Ez az ő művük volt.
Ti megbántjátok Fiamat, ha nem járultok rendszeresen a Szentségekhez. De azok, akikre támaszkodtok, hogy mindezeket megkapjátok, nem biztosítják kellőképpen számotokra lelki fejlődéseteket, mivel nem teszik elérhetővé mindenki számára a Szentségeket.
Gyermekem, hamarosan egy nagy gonoszság fog nyilvánosságra kerülni, és a világ számára láthatóvá válni, amely évszázadok óta el volt rejtve a Szentszék folyosóin. Azok a gyermekeim, akiket eltölt a Szentlélek, látni fogják az igazságot, amikor ezt a gonosz hazugságot bemutatják a világnak.
Mások pedig vakon fognak követni egy lefelé vezető sötét sikátort.
Nagy lesz a megosztottság a papok, püspökök, érsekek és bíborosok soraiban. Egyik oldal a másik ellen.
Igaz tanítványaimnak el kell majd rejtőzködniük, és magán helyeken kell majd prédikálniuk – vagy megölik őket.
Igaz Egyházam annyira el lesz rejtve, hogy az igaz hitűeknek szorosan össze kell tartaniuk annak érdekében, hogy Örök Atyám iránti hűségüket gyakorolhassák.
A Föld minden sarka meg fog remegni Mennyei Atyám haragjától e paródia miatt.
Gyermekeim, ők nem fognak győzni. A maradék keresztények hite és bátorsága azt fogja eredményezni, hogy ezek a gonosz szélhámosok mindörökre el lesznek pusztítva.
Most tehát várjátok, és készüljetek, hogy a Katolikus Egyház bejelentse ezeket a változásokat.
Akkor majd világos lesz számotokra ez az igazság, amit most mondok nektek.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Benedek pápáért és az ő igaz tanítványaiért.
Szeretett Édesanyátok,
A Megváltás Anyja.

http://jelenesmanduriaban.hu/a-kezbe-aldozasrol:
Részlet az 1995. november 27. –i Oltáriszentségről szóló tanításból:

J. „Megáldom az egész földet! (Ekkor a Szent Szüzet látom, aki kezében tartja a Földet, és átadja Fiának. Az Úr Itáliát és Rómát külön is megáldja…) Leányom, Én vagyok a meggyalázott Szeretet!”
D. „Úgy érted, Eucharisztikus Szeretet?”
J. „Igen, erről szeretnék beszélni neked, a kézbe Áldozásról.”
D. „Nagyon örülök neki. Uram, sok pap azt állítja, hogy a nyelv tisztátalanabb a kéznél, ezért…”
J. „Akkor sületlenségeket beszélnek.
Leányom, amikor Én, a Szentséges belépek testetek­be, mindeneteket megszentelem, de nem tűrök ellent­mondást abban, hogy melyik a legszentebb testrészetek, és melyikkel fogadjatok Engem. Mindenekelőtt meg aka­rom értetni az emberekkel, hogy gyűlölöm, ha állandóan megváltoztatják előírásaimat(5). Bár egy időben tanítványaim Szent Testemet úgy vették magukhoz, hogy megtörték a kenyeret, ma nem ez a kívánságom. Hányszor kellett Pál apostolnak változtatnia a liturgián, mert folyton meggyalázták az Oltáriszentséget! Ő megpróbált mindent a lehető legnagyobb tisztelettel és áhítattal végrehajtani, mert jól tudta, micsoda Nagyság az, melyből az ember az Áldozás során részesül.
Ma az embernek sokkal csavarosabb az észjárása, és a Gonosz már nem tudja, mit találjon ki, hogyan támadja meg a Szentséget.
A legfőbb fegyvere: megpróbálja mindenben az ártatlanság, a tisztaság látszatát kelteni. Vegyétek észre, milyen ravasz! Nem tudjátok többé megkülönböztetni a végtelent és a szakadékot. Mennyi gyalázatot kell elszenvednem, mert a papjaim a kézbe áldozással lehetővé tették, hogy meglopjanak Engem! Hányszor áldoztak fel a gonosznak ezekkel az engedményekkel! A Sátán megrostálja az embereket, és jól kifürkészi a szíveket, hogy a saját tervei szerint alakíthassa őket, és végül elpusztíthassa a Szentséggé lett Szeretetet. Meg kell állítani ezt a halálos láncolatot!
A pap kezéből fogadjatok Engem kellő tisztelettel közvetlenül a szátokba, eközben tanúsítsatok alázatot, ahogy kell, majd méltóképpen üdvözöljetek szí­vetekben! Veletek akarok lenni, de ne feledjétek, hogy nem vagyok egy közületek! Én a megtestesült Isten vagyok, és nem egy ember, aki Istennek vallotta magát. Jusson eszetekbe, hogy sokan az életüket is odaadták Értem, az elérhetetlen, felfoghatatlan Oltáriszentségért.
Ha így folytatjátok(6), elkerülhetetlen, hogy az ellenség megnyerjen néhány csatát. Ráadásul az idő(7), sőt az Enyéim is azt hangoztatják: „Ez az egész nem fontos!”. És újabb megaláztatásokat kell majd elszenvednem.
Így még több vigasztalót keresek majd. Van rá mód, hogy megállítsuk a Vadállatot. És Én, a Szent Szív megengedem, hogy felismerjétek és alkalmazzátok ezt az Én Di­csőségemért, mely hamarosan betölti majd az egész földkerekséget. Legalább te, kedvesem, tedd azt, amit mondok!
Még visszatérek erre a témára, mert bízom benne, hogy akad még a földön olyan ember, aki él! Figyelj, és vidd is be a gyakorlatba azt, amire kértelek!”
(5) melyeket az Én áldásom szentelt meg
(6)
ha továbbra sem tisztelitek az Eucharisztiát
(7) a társadalom, amelyben éltek