2021. május 13., csütörtök

Havi francia esemény: Két mecset épült és két templom pusztult el

 

Franciaországban kéthetente egy mecsetet építenek, míg egy keresztény épületet lebontás, átalakítás, összeomlás vagy tűzvész következtében megsemmisítenek - mondta a CatholicNewsAgency.com lapnak (május 4) Edouard de Lamaze, a párizsi Vallási Örökség Megfigyelőközpont elnöke.

A vallási épületekben keletkezett tüzek kétharmada gyújtogatás miatt következik be. Lamaze szerint naponta átlagosan több mint két keresztény műemlék kerül tolvajok vagy gyalázók célkeresztjébe.

A francia központi bűnügyi hírszerző szolgálat szerint csak 2018-ban 877 támadást regisztráltak katolikus imahelyek ellen. "Ezek a számok mindössze tíz év alatt ötszörösére nőttek" - mondta Lamaze, hozzátéve, hogy ehhez képest 2008-ban 129 templomot rongáltak meg.

Franciaországban nagyjából 45 ezer katolikus imahely van, sok közülük elhagyatott. Franciaországban mintegy 5,7 millió muszlim él, akiknek 30%-a legalább hetente egyszer megy mecsetbe. Az országban legalább 2500 mecset található.

https://gloria.tv/post/3wdEihQUTn9t2XcgFYqoJS3T3

Schneider püspök arra kéri a német püspököket, hogy változtassák meg az "egyházuk" nevét

 

A Németországban megmaradt katolikusoknak el kellene hárítaniuk a meglévő kisebb nézeteltéréseket, és össze kellene fogniuk, tekintettel a katolikus hittel kapcsolatos tömeges hitehagyásra az országban - mondta Athanasius Schneider püspök a LifeSiteNews.com lapnak (május 10).

Schneider ezt a német homoszexuális "áldások" hírére mondta - amelyeket az oligarchák médiája nagyra hype-olt -, és amelyek hatalmas bukásnak bizonyultak, mivel az a néhány templom, amely diadalmasan meghirdette őket, szinte üresen maradt.

A széleskörű hitehagyás és közöny láttán Schneider úgy véli, hogy "emberi szempontból kevés a remény" arra, hogy Németországban az egyház - amelyet mesterségesen, az állam által kivetett egyházadóval tartanak életben - "isteni beavatkozás" nélkül megmenthető legyen.

Az őszinteség kedvéért Schneider azt javasolja, hogy a német hitehagyott püspökök ne nevezzék magukat többé "római katolikusoknak". Csoportjuk új elnevezésére Schneider "német nemzeti katolikus egyház", "kortárs német katolikus egyház", "széleskörű német katolikus egyház", "német katolikus kisegyház" vagy "inkluzív német katolikus egyház" (amely csak a katolikusokat zárja ki) neveket javasolja.

https://gloria.tv/post/iheVZkvNRqEB2PyG8VVBVGtW2

Felfedés: A Vatikán az abortuszpártiak nyelvét beszéli

 

Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció erőtlen prefektusa május 7-i levelében az amerikai püspököknek, amelyben arra céloz, hogy az abortuszpárti politikusoknak áldozniuk kellene, a megtévesztő "választáspárti" (pro choice) kifejezést használja.

A "pro choice" azt sugallja, hogy az anya méhében lévő kis emberi lény meggyilkolása "választás". Ez az első alkalom, hogy a Vatikán használja ezt a megtévesztő kifejezést, amelyet azért találtak ki, hogy elrejtsék azt a tényt, hogy az abortusz megöl egy dobogó szívet.

Ladaria többször is használja a kifejezést, kétszer utal "abortuszpárti politikusokra", majd "abortuszpárti törvényhozásra" és "abortuszpárti álláspontra", ami bizonyítja, hogy a kifejezés használata nem véletlen volt.

Még a második vatikáni zsinat is az abortuszt nem "választásnak", hanem "förtelmes bűncselekménynek" nevezte. Hamispróféta Vatikánja fél hozzányúlni az abortuszhoz, mert az az oligarchák szent tehene.

https://gloria.tv/post/d7D6pTAueMdY2KQuBFPsfVRLN

A newarki bíboros feltalálja a "dicsértessék Máriát", ami megegyezik az ő hitetlenségével

 

Szerencsére a modernista prelátusok nem tudnak ellenállni a késztetésnek, hogy olyan változtatásokat vezessenek be, amelyek még az egyszerű gondolkodású emberekkel is megértetik, hogy a modernisták nem az egyházhoz tartoznak, hanem saját csoportjukhoz.

Joseph Tobin newarki bíboros a Twitteren írta (május 9-én): Dicsértessék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus". Imádkozz értünk Boldogasszony. Segíts nekünk, hogy nagylelkű és örömteli szívvel szeressük Istent és minden testvérünket.

Ezzel kiküszöbölte a Szűzanya szentségét ("Szent Mária"), Isten Anyját, azt, hogy bűnösök vagyunk, hogy szükségünk van az imáira, és a halálunkra való utalást - mindazokat a dolgokat, amelyeket a modernista neoegyház tabuvá tesz.

https://gloria.tv/post/Z2CzyCk3L9dJ3B2V3T9nn6SEG

A megkülönböztetés gyakorlásának szempontjai a COVID-oltásokra vonatkozóan

 

Egyházi berkeken belül is beindult a COVID vakcinálás körüli harc. Pap pap ellen, hívő hívő ellen harcol, egy sor érvet felhozva, hogy miért jó vagy éppen miért nem jó a vakcina. A média vezető híre a „szószékeket” is elérte: „Olttassuk magunkat, mert a vakcina életeket ment”. „Beolttattam magam érted is” – hirdeti néhány egyházi személy profilképe a közösségi médiában. Két dolgot lehet ebben felfedezni, mely nem a valódi megmentésünkre irányul.
(...)

A valódi megmentés és megváltás az életből nő ki és az életet hozza magával. A vakcinák a halál kultúrájából nőnek ki és a halált hozzák magukkal (lásd a világszerte bejelentett nem kevés oltás károsultat és az oltás következtében elhunytakat).
Ezek mellett a mostani oltási kampányban egy olyan tendencia is fellehető, hogy az Isen által megteremtett, a kórokozók többségét legyőzni képes immunrendszerünk értéke teljesen a sárba lett tiporva. Amit Isten adott az gyenge, nem működik, amit az ember mesterségesen létrehoz (a vakcinálás) – miközben beleavatkozik egy olyan bonyolultan szabályozott és fenntartott rendszer működésébe, mint az immunrendszer – az erős, és csak az menthet meg bennünket. Talán nem eretnekség azt állítani, hogy a vakcinálás minden áron való erőltetése és dicsőítése valójában az Isten tökéletes művének lebecsmérelése is egyben.
(...)
Milyen ajándék az, melyet fenyegetéssel és kényszerrel kell az embereknek átadni? Isten ajándéka-e? Az emberiség megmentésének az eszköze-e?

Én vallom, hogy a szabadságomat éppen az által őriztem meg, hogy szabad akaratomból nem vetettem alá magam a halál kultúrájának, mert az élet Urához és az élethez ragaszkodom.
A vakcinák hatását és hosszú távú mellékhatásait még nem ismerjük, mégis az egész Egyházat magával ragadta a világban folyó vakcina őrület. Csak reménykedni merünk benne, hogy a templomokban soha nem fog megtörténni az a kirekesztés, mely a társadalom egyes területein a vakcináltsággal (“védettséggel”) kapcsolatosan jelenleg történik.
Ha ez mégis megtörténne, akkor az biztos jele lesz annak, hogy az Egyházat teljes egészében uralma alá vetette a Gonosz. Innentől kezdve pedig már nincs más dolgunk, mint várni, hogy melyik napon jön el az Ég és Föld Ura, hogy végérvényesen lerántsa a leplet minden Gonoszságról.

petersziklaja.hu/mit-erdemes-meglatni-a-covid-oltasok-mogott/

2021. május 12., szerda

Aki élőnek tűnik, de halott

 

Pünkösdkor lesz fél éve annak, hogy a Püspöki Kar megkapta az alábbi levelet, és ugyanekkor telik le fél év azóta, hogy nem válaszolt rá. Krisztus Király ünnepe óta vártam, hogy hátha mégis válaszolnak, de nem tették…

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelt Püspök Atyák!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a COVID-19 járvány miatt hozott 2020. március 5-i, a 2020. szeptember 4-i rendelkezéseiben, illetve a 2020. november 9-i rendelkezéséhez tartozó liturgikus mellékletben kéri a nyelvre áldoztatás elhagyását, illetve előírja a kézbe áldoztatást.

A rendelkezések nyomán sok katolikus keresztény került lelkiismeretileg nehéz helyzetbe, sokunkat sokszor megfosztottak a szentáldozástól, kigúnyoltak, szidalmaztak, sőt elüldöztek egyházközségeinkből. Megélhettük azt, hogy „ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt kizárják a gyülekezetből” (Jn 9,22).

Biztos vagyok abban, hogy nem ez volt a rendelkezések célja, ezért mint a rendelkezések meghozóit tisztelettel kérem a Püspök atyákat az alábbi, teher alatti megfontolások nyomán született kérdések megválaszolására:

A járványügyi rendelkezések a nyelvre áldoztatás tiltásával megfosztják a híveket attól a jogtól, amelyről a Redemptionis Sacramentum instrukció 92. pontja azt mondja, hogy mindenkor fennáll (RS 92.: „…a hívőnek mindig megvan a joga ahhoz, hogy saját választása szerint a nyelvére kérje a szent ostyát…”).

1. Kérdés: Van-e a híveknek mindig joguk arra, hogy nyelvre kérjék az Eucharisztiát, azaz helyes-e a Redemptionis Sacramentum 92. pontját úgy értelmezni, hogy járvány idején is joga van a hívőnek nyelvre áldozni?

Ugyanez az instrukció kimondja, hogy a fentiekben említett, nyelvre áldozás jogát is kimondó 92. pont is olyan rendelkezés, amelynek megsértését objektíven mindig súlyos cselekményeknek kell tekinteni (RS. 173.). A MKPK rendelkezései a nyelvre áldozás tiltásával súlyos kérdésben hoztak az általános szabálynak ellentmondó liturgikus rendelkezést. A Redemptionis Sacramentum 28. pontja úgy rendelkezik, hogy minden liturgiát érintő szabályt, amit egy Püspöki Konferencia a maga joghatósági területén a jog szabályai szerint megalkot, alá kell vetni az Istentisztelet és a Szentségi Fegyelem Kongregációja felülvizsgálatának, ami nélkül semmiféle kötelező erővel nem rendelkezik.

2. Kérdés: A MKPK megítélése szerint a járványügyi rendelkezéseinek liturgiát érintő részei a RS 28. pontjának hatálya alá esnek-e? Rendelkezik-e kötelező erővel a nyelvre áldoztatás püspökkari tilalma?

3. Kérdés: Lehet-e helyesen formált lelkiismerete annak a hívőnek, aki a maga számára lelkiismeretben kötelezőnek ítéli meg a nyelvre áldozást, az Eucharisztiában jelen lévő Úr iránti teljes önátadás, imádás és tisztelet kifejezésére a járvány idején is, vagy az ilyen lelkiismeret ebben a kérdésben objektíven tévesnek nevezhető?

4. Kérdés: Van-e Istennek joga az emberi imádás és tisztelet adott módon kinyilvánított formájához (pl. az Eucharisztia térdre borulva nyelvre fogadására)? Feltételezhetjük-e, hogy az ezirányú évezredes gyakorlat annak bizonysága, hogy a Szentlélek vezette el erre az egyházat, amihez ezért ragaszkodnunk kell, vagy az ember (remélt) egészséghez való joga megelőzi Isten jogát a tiszteletre?

2020. november 22-én, Krisztus a Mindenség Királya ünnepén, az Úrban bízva, imádsággal:

(aláírás, név, lakcím, email-cím és telefonszám az MKPK-nál)

Hogy miért nem válaszolt a Püspöki Kar, arról nincs információm, csak találgatni tudok. Néhány lehetőség:

  1. Válaszra sem méltatott, mert hogy jövök én ahhoz, hogy őket kérdezzem;
  2. Nem válaszolt, mert nem látja szükségét erről beszélni, nem jelentős a probléma, csak én lihegem túl az ügyet;
  3. Nem válaszolt, mert azt azért mégsem mondhatja, hogy szíve szerint már a járványtól függetlenül rég eltörölte volna a nyelvre áldoztatást;
  4. Nem válaszolt, mert bár teljesen rossz a megközelítésem és nem látom a dolgok lényegét, nem tart érdemesnek arra, hogy elmondja miért;
  5. Nem válaszolt, mert a hívek kötelessége a püspökök rendelkezéseinek való vak engedelmesség minden körülmények között, nincs joguk kérdezni;
  6. Nem válaszolt, mert sokatmondó néma cáfolatát akarta adni a régi bölcsességnek, miszerint „aki sokat kérdez, annak sokat válaszolnak”;
  7. Nem válaszolt, mert ugyan a rendelkezés szerinte nem mond ellent az egyházjognak, de mi közöm hozzá, hogy miért;
  8. Nem válaszolt, mert tudja, hogy a rendelkezés ellentmond az egyházjognak, de úgy véli, hogy a súlyos helyzet miatt szükséges meghozni azt;
  9. Nem válaszolt, mert érvényes rendelkezés látszatát akarta kelteni, bár tudja, hogy nem az, és ezt nem akarja kimondani;
  10. Nem válaszolt, mert nem tartotta sem jogi, sem szeretetből fakadó kötelességének válaszolni;

Akármely okból nem tette, a nem válaszolásnak önmagán túlmutató jelentősége van.

A levélben idézett RS rendelkezik arról, hogy liturgiát érintő panasz, liturgikus visszaélés esetén a megyéspüspökhöz, vagy a római Pápa primátusa alapján az Apostoli Szentszékhez közvetlenül lehet fordulni, és kéri, hogy a szeretet jegyében először az illetékes püspöknek jelezzék a problémát, akinek meghatározott számú napja van a kivizsgálásra. Nyilván az egyházjogász tudja, hogy fordulhatnék közvetlenül az illetékes kongregációhoz panasszal. És bár gyorsan változnak az idők, a hitletétemény sem tűnik mindig biztosnak, mégis lehet, hogy pozitív választ is kapnék valamikor, és nyilván ezt is tudja, de úgy tűnik, hogy nem érdekli. És ez a fájdalmas ebben.

A kérdésre, hogy megáldoztatható-e nyelvre az, aki lelkiismereti okból kéri ezt, a saját püspökömtől azt az üzenetet kaptam, hogy „hivatalosan nem, a gyakorlatban igen”.

A Püspöki Karnak címzett levelet személyes bizalmam okán külön is elküldtem egy másik püspök atyának. Ő postafordultával egy személyes, igazán atyai levélben külön írt nekem. Bár a feltett kérdésekre nem válaszolt, az volt a gyakorlati tanácsa, hogy az ilyen hívő keressen olyan bölcs papot, aki megáldoztatja nyelvre, ahogy ő és ismeretségi körében minden normális pap a járvány alatt is megáldoztatta azokat, akik nyelvre kérték. Úgy vélte, hogy azzal vétenék Isten akarata ellen, ha ebből túlságosan nagy ügyet csinálnék, elítélve esetleg azokat, akik kézbe áldoznak, vagy akik a rendeletet hozták.

De én nem arra kértem a püspököket, hogy tiltsák be a kézre áldoztatást, és nem ítéltem el azokat, akik így áldoznak, a rendeletet meghozóktól pedig tisztelettel kérdeztem, nem ítéletet mondtam felettük. Már tavaly márciusban azért könyörögtem nekik, hogy irgalmazzanak nekünk, ne tagadják meg tőlünk a szentségeket, ne tiltsák be a nyelvre áldoztatást, majd miután betiltották, novemberben kérdéseket tettem fel a tilalommal kapcsolatban. És talán joggal, mert ahogy a püspök atyának is írtam: ha érvényes és jó rendelkezésről lenne szó, amely a törvényalkotó megfontolt szándéka szerint szolgálja a lelkek üdvösségét, miképpen jelenthetne megoldást kibújni alóla, azaz engedetlen lenni és engedetlen papot keresni, aki nem tartja be, bár be kellene? Ha pedig mégis bölcsnek nevezhető az a pap, aki nem tartja be a rendelkezést, akkor viszont nem bölcs dolog betartani a rendelkezést. De akkor meg miért hoztak ilyen rendelkezést és hogyan állhat fenn?

Az egyházjog az egyház tanításából fakadó, azon alapuló szabályrendszer, amelynek végső célja a lelkek üdvösségének elősegítése. Ha az egyházjogot figyelmen kívül hagyják, vagy úgy alkalmazzák, hogy elszakad a tanítástól, attól független vagy annak ellentmondó hatalomtechnikai, bürokratikus vagy egészségügyi szabályozó eszközzé válik, akkor már nem a lelkek üdvösségét szolgálja, és elveszti létjogosultságát. Nem az ilyen rendelkezés megkérdőjelezése a botrány, hanem az, hogy a rendelkezéssel ellentmondanak az egyházjognak és az egyház tanításának, és ezzel, bármennyire patetikusnak vélik a megfogalmazást, veszélyeztetik lelkek üdvösségét.

Mostanában sokan, egyre többen keresnek jeleket égen, földön, csillagokban, küszöbön álló nagy figyelmeztetésekről beszélnek. Én nem tudok nagyobb figyelmeztetést és jelet elképzelni annál, hogy a pásztorok nem akarják szívükön viselni Krisztus titokzatos teste zarándokló tagjainak üdvösségét, nem akarják megerősíteni azokat, akik halálukon vannak, nem akarják megőrizni és továbbadni a tanítást. Mert innentől kezdve bármi megtörténhet.

„Ezt mondja az, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: Tudok tetteidről. Tudom, hogy élőnek neveznek, de halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. Emlékezzél, hogyan kaptad és hallottad; tarts ki mellette, és térj meg!” (Jel 3,1-3)

https://invocabo.wordpress.com/2021/05/12/aki-elonek-tunik-de-halott/

2021. május 11., kedd

Hamispróféta alternatívája a diakónusnőkre: A laikus katekéták, akiket FORMÁLIS RÍTUSSAL iktatnak be

 

Hamispróféta május 11-én adta ki a Motu Proprio Antiquum ministerium-ot, amely bevezeti a laikus "katekéta" Novus Ordo lelkészséget.

A Motu Proprio ragaszkodik ahhoz, hogy ezt az elkötelezettséget "teljesen világi" módon kell megvalósítani, elkerülve a "klerikalizáció minden formáját". Az Istentiszteleti Kongregáció hamarosan összeállítja a katekéták "beiktatási szertartását".

Ezeket úgy írják le, mint a laikusok által végzett "stabil szolgálati formát". Azon a sajtótájékoztatón, amelyen a dokumentumot bemutatták, Rino Fisichella érsek hangsúlyozta ezt a szempontot, mondván, hogy ez nem csak egy bizonyos időre szóló szerep - bármit is jelentsen ez.

Fisichella elmondta, hogy hivatala hamispróféta kérésére az elmúlt öt évet azzal töltötte, hogy tanulmányozza e szolgálat bevezetésének lehetőségét.

https://gloria.tv/post/3VLKwjXNngeyBDgwZoGYqqWBh

A "transznemű püspök" azt állítja, hogy Flüei Szent Miklós leszármazotta

 

A 41 éves Megan Rohrert, egy San Franciscó-i nőt május 8-án választották meg az Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház (ELCA) Sierra Pacific szinódusának világi püspökévé.

Ezzel ő lett az első "transznemű püspök" a többségi protestánsok között. Rohrer homoszexuális utcai aktivizmusáról, prédikálásáról és írói tevékenységéről ismert. A laikus püspököket hat évre választják.

Rohrer először a Sioux Falls-i lutheránus főiskolán jelent meg leszbikusként. Most úgy használja magára a névmásokat, "ők" vagy "őket", mintha "sokan" lennének (vö. Márk 5,9).

Azt állítja, hogy Flüe-i Szent Miklós (+1487) - Svájc védőszentje, egy meggyőződéses katolikus - a 16. dédapja volt.

Az ELCA az USA egyik haldokló mainstream és abortuszpárti protestáns csoportja. Amikor 2009-ben bevezette a homoszexuálisok házasságát, kb. 700 gyülekezet (500 000 ember), a legmeggyőződésesebbek és legmegfigyelőbbek közül, kilépett, míg a langyosak maradtak.

https://gloria.tv/post/YCk2nvaUh6Dj2BaUrt169ZNfU

Egység az oligarchákkal: A Vatikán hátba döfte az egyesült államokbeli püspököket

 

Ahogy az várható volt, az oligarchák szolgálatában álló Vatikán hátba szúrta azokat az amerikai katolikus püspököket, akik támogatják Biden elnök és más halálpárti "katolikus" politikusok szentáldozásának megtagadását.

Az abortusz az oligarchák és médiájuk szent tehene. Luis Ladaria bíboros, a Hittani Kongregáció szolgalelkű prefektusa május 7-én írt egy levelet, amelyet az amerikai püspökök CatholicNews.com oldala tett közzé, és amelyben arra szólította fel a püspököket, hogy "óvatosan" járjanak el az abortuszt, az eutanáziát és más erkölcsi gonoszságokat támogató "katolikus" politikusok bírálatában.

Azt állította, hogy egy-egy püspök nem "bitorolhatja" a tekintélyét az egyházmegyéjében egy olyan politikára, amelyhez "közel egyhangúságra" lenne szükség - mintha az igazságot ez döntené el.

Ladaria szerint "félrevezető" az abortuszt és az eutanáziát úgy beállítani, mint a katolikus erkölcs "egyetlen" súlyos kérdését, amely "a katolikusoktól a legteljesebb felelősségre vonást követeli" - de ezt senki sem tette meg.

Figyelmeztetett, hogy egy nemzeti politika "csak" akkor lenne hasznos, "ha ez segítené a püspökök egységének megőrzését". A Vatikán csak akkor érdekelt az ilyen "egységben", ha az oligarchákkal és azok hatalmas médiájával van dolga, amelytől a Vatikán fél.

Az "egység" miatti vatikáni aggodalom hirtelen eltűnik, amikor hamispróféta és más modernisták elindítják gyakori polémiáikat, mint az Amoris Laetita esetében és a korábbi életpárti amerikai elnök, Trump elleni támadásoknál.

https://gloria.tv/post/1gD7XzsfoTbgDKSyBF3mEJmyF

„Cserbenhagytunk titeket” – egy arizonai pap bocsánatkérése azért, mert megtagadták az áldoztatást a világjárvány alatt.

 

Egy katolikus pap az arizonai Gilbertben Nagycsütörtöki szentbeszédében bocsánatot kért plébániája híveitől azért, mert tavaly a járvány miatti lezárások ideje alatt nem járulhattak a szentségekhez.

A Szent Anna római katolikus templom papja, Sergio Munoz Fita „bocsánatot kért a hívőktől, mert tavaly hosszú hetekig nem áldoztathatta meg őket.”

„Szükségét érzem, hogy nyilvánosan kérjek bocsánatot az elmúlt év eseményeiért. Pap vagyok, és ezért ha csak kicsit is – én képviselem az Egyházat” – kezdte Fita atya.

„Amikor tanácsért fordultok hozzám, nem az én véleményemet kéritek, mert az ugyanolyan esendő és törékeny, mint a tiétek. Azt az irányítást és igazságot keresitek, amit Isten adott az egyháznak.”

„Tudom, hogy ez a valóság, és ezért kérem a bocsánatotokat ma este. Isten megbocsátását, az Egyház nevében, a saját bűneimért és az egyház bűneiért. Azért kérek tőletek bocsánatot, mert az oltáriszentség vétele, áldoztatás nélkül hagytalak benneteket hetekig.”

„Sokan közületek a járvány legnehezebb pillanataiban mennyei atyátokhoz fordultatok kenyérért, és mi e helyett követ adtunk nektek. Megbuktunk, mert megtagadtuk tőletek az egyetlen táplálékot, amely életben tudja a reményeteket.

„Akkor hagytunk el titeket, amikor a legközelebb kellett volna lennünk hozzátok. Ezért ebben a szentmisében a megbocsátásotokat kérem.”

„A legrosszabb dolog az, hogy nem ígérhetem meg, hogy ez többé nem történik meg. Mert amennyire én tudom, senki nem fejezte ki a sajnálatát azért, ami történt.”

„Megígérem nektek, hogy én soha többé semmi hasonlóban nem veszek részt. És ha az engedelmesség parancsa hasonló helyzetbe kényszerít, inkább visszavonulok, hogy ne legyek felelős és bűnös olyasmiben, ami még ma is nyomja a lelkiismeretemet, és amit egész életemben szégyellni fogok.”

A bocsánatkérésről készült videó itt tekinthető meg:

Fordította: Eiben Ingeborg

https://katolikus.ma/cserbenhagytunk-titeket-egy-arizonai-pap-bocsanatkerese-azert-mert-megtagadtak-az-aldoztatast-a-vilagjarvany-alatt

2021. május 10., hétfő

Brazília: Az evangélikusok vandalizálták a katolikus templomot

 

A brazíliai Sao Paulo nagy körzetében, Osaco városában található Gyógyító Miasszonyunk katolikus templomot május 3-án feldúlták, és hét szobrot összetörtek - írja az AngelusNews.com.

A gyanúsítottak két férfi és két női evangélikus tinédzser. Egy szemtanú szerint este fél kilenckor törtek be a templomba.

Este fél tízkor Amauri Baggio atya zajt hallott, és kilépett a házból, hogy megnézze, mi történik a templomban. Felfedezte az elkövetőket, akik elmenekültek. Baggio utolérte őket, és elkapta az egyik férfit. Az azt válaszolta, hogy "Jézus nevében" cselekedtek - de aztán egy buszon el tudtak menekülni.

Az egyházközség jóvátételi szentmisét fog celebrálni. Az elmúlt években Brazíliában ugrásszerűen megnőtt a katolikus templomok elleni támadások száma.

https://gloria.tv/post/3HKGRgxoUCx34tTYzHbM9oECs

Csak májusban két újabb, egymástól független vandál támadás történt brazíliai katolikus templomokban.

A Gestapo elkapta: A híres prédikátor börtönbe került

 

Artur Pawlowski protestáns prédikátort és testvérét május 8-án tartóztatták le, amikor hazafelé tartottak egy istentiszteletről a kanadai Calgaryban.

Pawlowski arról vált híressé, hogy dührohama volt a Covid rendőrök miatt, akiket "nácinak" és "Gestapónak" nevezett.

A testvérek ellen "illegális személyes gyűlés szervezésével" emeltek vádat. A rendőrök fél tucat járőrautóval érkeztek. Megállították a prédikátor autóját, közölve a két testvérrel, hogy "le vannak tartóztatva".

A két testvér ellenállást tanúsított azzal, hogy a vizes utcán térdeltek, miközben megbilincselték őket. Imaházában Pawlowski soha nem térdel. A rendőrök ezután egy rendőrautóba vonszolták őket. A letartóztatás során Pawlowski megismételte náci litániáját.

Az első hat órában a rendőrség megtagadta, hogy Pawlowski ügyvédet fogadjon. A rendőrség közleménye szerint Pawlowski bírósági végzést kapott a gyűlései ellen, de figyelmen kívül hagyta az egészségügyi távolságtartásra, a maszk viselésére és a résztvevők befogadóképességének csökkentésére vonatkozó előírásokat.

A letartóztatás napján a 4,4 millió albertai emberből 3 (!) halt meg Covid-19-ben.

https://gloria.tv/post/SvaL9G8ZAYTN6F1mFpfWXDYbE

2021. május 8., szombat

Üzenet ÉnochnakKözelednek az éhínség napjai, kezd el imádkozni a Gondoskodás Rózsafüzérét.
Az éhség, a munkanélküliség, az éhínség, a vírusok, a kártevők és a pestisek lesznek  azon sok megtisztulás közül, amelyet az emberiségnek át kell élnie. A pénznek semmi haszna nem lesz, mert nem lesz mit enned.

A Gondoskodás Rózsafüzérét, amelyet Énoch szolgámon keresztül küldtem neked, imádkozd az Irgalmasság rózsafüzérét követően, hogy a hiány és éhínség közeledő napjaiban ne hiányozzon a mindennapi kenyered.

2021. május 1. - Atya Isten elhívása az emberiséghez.

Üzenet Enochnak.

Közelednek az éhínség napjai, kezd el imádkozni a Gondoskodás Rózsafüzérét.
Népem, béke legyen veletek.

Gyermekeim, éhínség napjai közelednek a világotokban. Az éhség, a munkanélküliség, az éhínség, a vírusok, a kártevők és a pestisek lesznek azok a megtisztulások, amelyeken az emberiségnek át kell esnie.
A pénz haszontalan lesz, mert nem lesz mit enni. Gyermekeim eljött az idő, amikor most nem romlandó ételeket kell készíteni, mert az éhség ideje közeledik, mint még soha a földön. Azok, akik el tudják rakni az élelmet, tegyék meg most. De akik nem tudnak ne féljenek, Én Mennyei Atyátok annyit szaporítok, amennyi van, amíg megosztjátok. A Gondoskodás Rózsafüzére, amelyet Énoch szolgámon keresztül küldtem neked, el kell mondanod az Irgalmasság Rózsafüzérét követően, hogy a szegénység és az éhség elkövetkező napjaiban ne fogyjon el a napi kenyér. Azzal, hogy ezt a rózsafüzért mondod, megsokszorozom az ételeket.

Tehát gyermekeim kezdjétek el imádkozni ezt a rózsafüzért, hogy a hiány és éhínség közeledő napjaiban ne hiányozzon a mindennapi kenyered.  A nagy megpróbáltatások hamarosan elkezdődnek, és az emberiség túlnyomó része még mindig letargikus a bűnnel szemben. Bolondok, nem akartok menedéket keresni Irgalmamban? Akkor tudd meg, igazságosságom, mi a helyes és megunhatatlan, és add mindegyiknek a művei szerint!
A pusztai lovasaim már a földön lovagolnak, és elkezdték kiönteni csészéiket. Már csak a Figyelmeztetés és a Csoda ideje van hátra, így karom, igazságosságom teljes súlyával, e hálátlan és bűnös emberiség túlnyomó többségére ráterül. Ó, gonosz emberiség, még mindig lelkileg letargikus vagy, és amikor felébredsz, már nem az Irgalmasságot, hanem az Igazságosságot találod meg!  Az irgalmasságom időszaka teljes egészében el fog fogyni, és bármennyire is kérlek benneteket, hogy változzatok meg, amit cserébe kapok, az inkább gonoszság, lázadás, hálátlanság és bűn. Szegények, azok, akik továbbra is a  hátukat fordítják nekem, és nem az arcukat! Mert amikor az Igazságosságom felszabadul, bármennyire is siránkoztok és könyörögtök, többé nem fognak meghallgatni!

Népem, a közeledő nyomorúságot még soha nem tapasztalták ezen a világon. Ha tudnád, mi következik a bűnös emberiség számára, akkor futnál rendezni a számláidat, és teljes szívedből keresnéd Istent! Ha nem ragaszkodsz hozzám Mennyei Atyádhoz a nagy megpróbáltatás idején, fennáll annak a veszélye, hogy örökre elveszel. Tékozló gyermekek, Én vagyok a ti Atyátok, aki tárt karokkal vár benneteket. Térj vissza az üdvösség ösvényére, és térj vissza hozzám bűnös és alázatos szívvel. Biztosítalak, ha megteszed megbocsátok, és soha nem fogok emlékezni a bűneidre, bármennyire is nagyok. Fuss tehát, mert Irgalmasságom hajója készen áll arra, hogy elhajózzon. Ne hagyd az utolsó pillanatra az üdvösség jegyét. Siess vedd el, nehogy holnap legyen mit megbánnod! Maradj békémben népemben, örökségemben.

Atyád, Jahve, a Nemzetek Ura.

Gyermekeim, terjesszétek az üdvözítő üzeneteimet az egész emberiség számára .

GONDOSKODÁS RÓZSAFÜZÉRE (A gazdasági hiány idején).

Ó, Isten végtelen irgalma, aki jóakarattal látja el az embereket, özvegyeket és árvákat, kielégítve anyagi és lelki szükségleteiket. Nyisd ki a mennyek kamráit, és az Atya nevében (áldás), a Fiú nevében (áldás) és a Szentlélek nevében (áldás) küldd el nekem  azt a mértéket, amelyre szükségem van, hogy kielégítsem a mai napra vonatkozó igényeimet...(A kérés megtörtént ...).
Hitvallás és Miatyánk.
Azt mondják: "Kegyelemben és irgalomban részesülhetek szükség esetén is" (Zsidók 4:16). A válasz így hangzik: "Az Egy és Szentháromságos Isten nevében az Isteni Irgalmasság gondoskodjon rólam." (10-szer).
Mind a tíz végén egy Miatyánk szól, és az egyik újrakezdi: "Meglesz ..." Tehát addig, amíg az öt tíz nem fejeződik be. A rózsafüzér végén a 136. zsoltárt imádkozzuk.
"Aki hittel és odaadással imádkozza el ezt a rózsafüzért, annak nem fog hiányozni a napi kenyér".
Ez az irgalmas Jézus ígérete.

Mondd a Hitvallást és a Miatyánkot.

A nagy szemekre mondjuk:
"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. " (Zsidók 4, 16)

A kis szemekre mondjuk:  "Az Egy és Szentháromságos Isten nevében az Isteni Irgalmasság gondoskodjon rólam." 10-szer.
Mind a tíz végén egy Atyánk szól, és az egyik újrakezdi: "Meglesz ..."

A rózsafüzér végén imádkozz a 136. zsoltárt.
136 1(Alleluja!) Áldjátok az Urat, mert jó: irgalma örökké tart. 2Áldjátok az istenek Istenét: irgalma örökké tart. 3Áldjátok az urak Urát: irgalma örökké tart. 4Csak ő tesz csodát: irgalma örökké tart. 5Ő alkotta bölcsességében az eget: irgalma örökké tart. 6Ő teremtette a földet a víz fölé: irgalma örökké tart. 7Ő teremtette a nagy világítókat: irgalma örökké tart. 8A napot, hogy kormányozza a nappalt: irgalma örökké tart. 9A holdat és a csillagokat, hogy kormányozzák az éjt: irgalma örökké tart. 10Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire: irgalma örökké tart. 11Izraelt kivezette közülük: irgalma örökké tart. 12Erős kézzel és fölemelt karral: irgalma örökké tart. 13Kettéválasztotta a Vörös-tengert: irgalma örökké tart. 14Középen átvezette Izraelt: irgalma örökké tart. 15A fáraót és seregét a vízbe taszította: irgalma örökké tart. 16Népét a pusztába vezérelte: irgalma örökké tart. 17Nagy királyokat vert meg: irgalma örökké tart. 18Hatalmas fejedelmeket győzött le: irgalma örökké tart. 19Szichont, az amoriták királyát: irgalma örökké tart. 20És Ogot, Básán királyát: irgalma örökké tart. 21Országukat örökségül adta: irgalma örökké tart. 22Örökségül Izraelnek, az ő szolgájának: irgalma örökké tart. 23Megemlékezett rólunk szükségünkben: irgalma örökké tart. 24Megmentett ellenségeinktől: irgalma örökké tart. 25Táplálékot ad minden testnek: irgalma örökké tart. 26Áldjátok az egek Istenét: irgalma örökké tart.


Üzenet Jézus titkos szívéből Kolumbiának.

Drága szeretett Kolumbiám! Én azt akarom hogy a júniusi hónapot szenteld az Én Szentséges Szívemnek,és az egész kolumbiai nemzet szentelje magát nekem, éjjel és nappal hogy a ti kormányotok újra Szerető Szívemnek szentelje az Én Kolumbiámat, kérje a békét és az erőszak megszüntetését,és szeretett nemzetem védelmét!


Énók Kolumbia 2021 május 7. Jézus:

"Drága szeretett Kolumbiám! Az én békém legyen veled! Drága szeretett nemzetem! Nagy szomorúságot érzek amiatt hogy látom,nem akarod elfogadni az Irgalmasságomat és a megtérésre való hívásomat. Én szeretettel buzdítottalak téged hogy változz meg de nem,téged a gonoszság és a bűn lelkileg elzsibbasztott amely szomorúságot okoz szerető Szívemnek. Gyermekeid hátat fordítottak nekem és figyelmen kívül hagyták hívásaimat.
Drága szeretteim értsétek meg azt, hogy mielőtt mint nemzet léteztetek, én már kiválasztottalak benneteket mint a világ fényességét !Én nem akarom kiönteni rátok és gyermekeitekre az én ítéletem! Ti nagyon jól tudjátok hogy én szeretlek benneteket és én rejtve cipellek benneteket mint a szemem fényét és a tenyerembe vagytok vésve! Sürgősen szükségem van az én szeretett nemzetemre! Ébredjetek fel a lelki fásultságotokból és közönyötökből!
Drága szeretett gyermekeim, emlékezzetek arra hogy ti belőletek fog kijönni a szabadságért való kiáltás, amely fel fogja ébreszteni az egész világot! Ez a kiáltás már a megváltásról szóló üzeneteim terjesztésével és az én lelkem kiáradásával elkezdődött,amelyet én kiárasztottam gyermekeitekre! Drága szeretett gyermekeim ébredjetek fel,a lelki homályból és sötétségből, amely a Föld felett lebeg! Drága szeretett nemzetem! Hallgassatok meg! Én az őszinte megtérésre sürgetlek benneteket! Én nem akarom hogy gyermekeidre és a te földedre leszálljon az én ítéletem mert nem tudnátok megállni! Fogadjátok el Irgalmasságom utolsó harangszavát és térjetek vissza szerető szívemhez,így te nem fogod megismerni az én Ítéletem! A ti megtérésetek sürgős! Várlak benneteket tárt karokkal,szeretettel megbocsátással és irgalommal töltekezve!

Drága szeretett gyermekeim!A gonosz erői körülötted vannak és le akarják rombolni az én munkámat! Ez az amiért én nekem szükségem van a ti őszinte megtérésetekre azért hogy a gonosz aki körülöttetek kószál terve le legyen romolva! Drága szeretett nemzetem, az idő sürget! Nekem szükségem van a ti igenetekre és hozzájárulásotokra hogy végre tudjam hajtani az én megváltó tervemet ezekben a végidőkben! Ismétlem: Nem akarom a ti összeomlásotokat látni és a ti gyermekeitek vérének kiontását sem! Jöjjetek hozzám amint csak lehetséges,így Irgalmasságom be fog takarni téged és lerombolja a kommunizmus és az ateizmus fekete felhőjét, ami elkezdett betakarni téged!
Drága szeretett Kolumbiám! Én azt akarom hogy a júniusi hónapot szenteld az Én Szentséges Szívemnek,és az egész kolumbiai nemzet szentelje magát nekem, éjjel és nappal hogy a ti kormányotok újra Szerető Szívemnek szentelje az Én Kolumbiámat, kérje a békét és az erőszak megszüntetését,és szeretett nemzetem védelmét! Én ezt a Szentséges Szívemnek szentelt imát adom neked,hogy ezt imádkozd éjjel és nappal. Drága szeretett Kolumbiai nemzetem! Béke legyen veled! A Ti Szeretett Szentséges Szívű Jézusotok! Ámen.
Ó Jézus szerető szíve, bűneim súlyával jöttem eléd, hogy könyörögjek Hozzád, és együttérzést és irgalmat kérjek Tőled. Könyörülj rajtam, családomon, Kolumbián és az egész világon. Önként szentelem magam szeretető Szívednek, és önként ajánlom fel a családom, nemzetem és a föld minden nemzetét. Védj meg minket Jézus kedves szíve, és védd meg nemzetemet és az egész világot a gonosz és ügynökei támadásaitól, csapdáitól és csapásaitól.
Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!

Maradj békémben kedves kolumbiai nemzetem.

Kedvesed, Jézus Szent Szíve.

Add tudomására üzenetemet a Föld minden szegletébe.

Homoszexuális áldás: A propaganda ellenére hetven ember se volt a templomban

 

Geldernben, egy 34 ezer lakosú német városban Christian Olding atya május 6-án "áldóműsort" szervezett a homoszexuális élettársi kapcsolatok és ágyasok számára, amelyen hetvenen vettek részt, annak ellenére, hogy Németország-szerte hatalmas médiapropaganda folyt.

A münsteri egyházmegye a Kirche-und-Leben.de egyházmegyei honlapon fényes beszámolót tett közzé róla. Olding egy homoszexuális propagandazászlót akasztott az étkezőasztal elé, ahol a Novus Ordo Eucharisztiát vezeti. A templom hangszóróiból sekélyes popdal harsogott.

"Az Úr áldjon meg titeket" - suttogta Olding, miközben megpróbálta "megáldani" templomi kórusának két homoszexuális énekesét, bal kezét az egyiknek a fejére, jobb kezét a másiknak a fejére helyezve. Olding 2017-ben már megpróbálta "titokban" megáldani homoszexuális színlelt házasságukat.

Ezután Olding orgonistáján volt a sor, hogy társával együtt megjelenjen. A "homoszexuális áldás" egyértelműen belső esemény volt, és látványos bizonyítéka annak, hogy az oligarcha média és a német püspökök által felhajtott "homoszexuális áldás" azon "egyház" álproblémája, mely elvesztette az utat, az igazságot és az életet.

https://gloria.tv/post/DqzT33Ts3XCn3bC9gygz2MwJa

2021. május 7., péntek

Leszbikus "házasság": A bíboros "nem tudta" és nem is akarja tudni

 

A Szeplőtelen Szív Akadémia, a newarki érsekség tulajdonában lévő, kizárólag lányokat oktató "katolikus" középiskolában, amely Joseph Tobin bíboros alatt van, egy volt diáknő egy másik nővel kötött álházasságát népszerűsíti.

Az iskola 2021-es téli magazinja öregdiák-információjában azt írta, hogy Cristin Keegan 2019 novemberében kötött álházasságot. A magazinban még egy kép is szerepelt.

A newarki érsekség egyik szóvivője a LifeSiteNews.com lapnak (május 4) elmondta, hogy az érsekségnek semmi köze a magazinhoz.

John O'Neil, az iskola megbízott felügyelője azt mondta, hogy "nem tudott" a botrányról. Az érsekség és az iskola azonban nem válaszolt (= tagadta) a LifeSiteNews.com kérdésére, hogy lesznek-e következmények.

https://gloria.tv/post/dfxX6gtGp9Sv2c8SD4xhm9Zaj

2021. május 4., kedd

A férfiak rózsafüzér imát tartottak, a rendőrség pedig csatlakozott

 

Fiatal férfiak nagy tömegei több mint 25 lengyel városban vettek részt a rózsafüzér imáko május 1-jén, Szent József ünnepén.

Krakkóban a katolikusok letérdeltek az utcán az eső ellenére.

Varsóban spontán csatlakoztak az imához a rendőri erők.

https://gloria.tv/post/V8RXPvJHPH9j1x88LstU3vSGh

Felgyulladt egy újabb francia templom: Az állam a felelős

 

Az észak-franciaországi Flandria fővárosában, Lille belvárosában lévő hatalmas Saint-Pierre-Saint-Paul plébániatemplom május 3-án 20 órakor kigyulladt.

A tűz valószínűleg a sekrestyében keletkezett, és a tűzoltók kiérkezése előtt átterjedt a tetőre. A tüzet 21:30-ra sikerült megfékezni. Vizsgálatot indítottak, és "lehetséges" a baleseti eredet, mivel a sekrestye zárva volt.

A 19. századi templom - amelyért az állam felel - rossz állapotban volt, és 2020-ban több hónapig zárva volt felújítási munkálatok miatt, többek között a villanyszerelés végett. Szeptemberben nyitották meg újra.

Lille-t a szocialisták vezetik, akik nem sokat törődnek az egyházzal. A Saint-Pierre-Saint-Paulnak van egy nagy kriptája, amelyet eredetileg temetkezésre szántak, de soha nem használták erre a célra. Ezért az 1980-as években - a második vatikáni zsinat "megújulása" idején - a plébánia úgy döntött, hogy egy vívótermet telepít bele.

https://gloria.tv/post/gxTWoyp4jqHL4qrZz9qY9mLB8

 

2021. május 3., hétfő

Hamispróféta nyolc bíborost "léptet elő" - köztük Burke, Sarah és Brandmüller

 

A hét szent kanonizációját jóváhagyó konzisztóriumon hamispróféta nyolc prelátust is "előléptetett" bíborosi diakónusi rangról bíboros pappá.

A bíborosoknak három kategóriája van: diakónusok, papok és püspökök. Ennek a rangsorolásnak történelmi gyökerei vannak, de - a bíboros-püspökök kivételével - nincs jelentősége.

Jelenleg 13 bíboros-püspök, három keleti pátriárka, 176 bíboros-pap és 33 bíboros-diakónus van. A nyolc új bíboros-pap: Burke, Amato, Sarah, Monterisi, Koch, Piacenza, Ravasi, Brandmüller.

A "konzervatívok" kis díjakkal való lepattintásának nagy hagyománya van a Vatikánban. Ennek ékes példája volt a 2001. januári konzisztórium, amikor II. János Pál 44 (!) új bíborost nevezett ki, akik közül négyen németek voltak: a két eretnek Kasper és Lehmann, akik akkor még viszonylag fiatalok voltak (67 és 64 évesek), és nagy pusztítást végeztek az egyházban. A német "konzervatívok" megtévesztése érdekében II. János Pál két idős "konzervatívot", az akkor 75 éves Joachim Degenhardot és az akkor 81 éves Leo Scheffczykot is felvett, akik mindketten nem sokkal később meghaltak.

Ez volt az a konzisztórium, amelyből McCarrick és Bergoglio bíborosok is kikerültek, akik mindketten még mindig élnek.

https://gloria.tv/post/aqrSf3djkzjT1j34MDJoNNxM1

Az ír rendőrség ELRABOLTA az éjszaka leple alatt

 

Letartóztatták azt a férfit, aki dokumentálta az írországi Athlone-ban lévő SSPX templom elleni rendőrségi razziát május 2/3-án éjjel. A neve Patrick.

A rendőrség közölte vele, hogy aggódnak az egészségéért, és "orvosi segítséget" fognak kérni, hogy elvigyék. Azzal tiltakoztak, hogy április 25-i templomrohamuk "törvényes" volt. Patricket hajnali 3-kor (!) rabolták el, és reggel 6-kor engedték el.

Két sokkos állapotban lévő gyermekét az éjszaka közepén gondozásba kellett venni. Patricket azzal vádolták, hogy megszegte az állami Covid rendszert, és filmre vette a rendőri akciót.

https://gloria.tv/post/ZwJWG1VNCT4k37bVnatXcLx9Z

A mikrofon, avagy a történelmi röhögés.

 

„Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni…” (2Pét 3,2)

A II. Vatikáni Zsinat kezdete után két nappal, 1962. október 13-án, a fatimai napcsoda 45. évfordulóján a zsinati progresszívek elérték az első győzelmüket: megszerezték a mikrofont. A később szabadkőművességgel is megvádolt „vörös bíboros”, Achille Liénart révén megtörtént a forradalmi tett: az a meghökkentően gátlástalan cselekedet, amire a jóakaratú emberek soha sincsenek felkészülve, ami mindig váratlanul éri őket. Liénart ugyanis egyszerűen elvette a mikrofont a levezető elnöktől, és bejelentette, hogy több idő kell a jelöltek megismeréséhez. Ezután a progresszív oldal sikerre vitte bizottsági jelölt-listáit, ami a lehetőségi feltétele volt a zsinati forradalomnak. Ez volt a lázadás alapja, „hogy megbuktassuk a zsinati sémákat”, ahogy Rahner fogalmazta meg a progresszívok kitűzött célját.

Nem sokkal később, október 30-án egy másik mikrofonos jelenet zajlott le a bazilikában: Ottaviani bíboros, a Szent Offícium vezetőjének hozzászólása közben a levezető elnök, Frings bíboros kikapcsoltatta a mikrofont. A jelenet hatására a bazilikában jelenlévő zsinati atyák jelentős része tapsorkánnal kísért röhögésben tört ki. Ez olyan szokatlan mozzanat volt, amely elképzelhetetlen volt korábban. A jelenet szokatlanságáról még Rahner is megemlékezett leveleiben, azt a rövid értékelést adva róla, hogy „a legszebb öröm a káröröm”.

Évtizedekkel később Monsignor Gherardini, a Szent Péter Bazilika kanonokja, a Pápai Teológiai Akadémia titkára, a Pápai Lateráni Egyetem professor emeritusa a zsinatról beszélgetve Dr. Robert Moynihan-nel így beszélt a jelenetről 2012-ben:

Mindig, amikor a zsinaton gondolkodom, ez a kép jut eszembe: az idősödő Alfredo Ottaviani bíboros, a már majdnem teljesen vak, bicegő, nyolcvan év körüli vezetője a Szent Offíciumnak, és ebben a funkciójában az egyház tanításának legfőbb őre…. a mikrofonhoz megy, hogy beszéljen az összegyűlt 2000 püspökhöz. És miközben beszélt, könyörögve a püspököknek, hogy vegyék figyelembe a kúria által három év alatt előkészített és kiküldött szövegeket, hirtelen kikapcsolták a mikrofonját. Ő folytatta a beszédet, de többé senki sem hallhatta egyetlen szavát sem. Azután zavarodottan és idegesen abbahagyta a beszédet, értetlenül nézelődve. És az összegyűlt atyák röhögni kezdtek, majd ujjongani.”

A sátáni gúnyos kacaj…

A progresszív Helder Camara ebben a szokatlan tapsban a zsinat szellemét látta előbukkanni. Ez a mozzanat ugyanakkor sokak számára megvilágosító erővel bírt. Néhány nappal a zsinat kezdete után ebben az eseményben sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy a zsinat szelleme nem a Szentlélek.

Az események után 14 évvel, egy interjújában Marcel Lefebvre érsek is ezt a pillanatot jelölte meg a hályog leesésének pillanataként:

Szégyelltem magam a püspökök miatt, akik ilyen gyalázatosan viselkedtek a közülük való egyik legjobbal. Az ilyesmi olyan, mint az átkozódás… Hogyan hihet valaki a Szentlélek jelenlétében ilyen körülmények között?”

Rahner említette levelében, hogy az eset után „Ottaviani állítólag mindenkitől azt kérdezgeti a Szent Officiumnál, miért gyűlölik ennyire”.

Valójában nem elsősorban őt gyűlölték, hanem a Mesterét, Ottaviani bíborost pedig Őmiatta.

A papság zsinat után első két generációjának tagjai révén és között nevelkedvén, olyan optimista zsinati látásmód hatása alatt nőttem fel, amelyben magától értetődő volt az, hogy a zsinat új kezdet, és a mi korunk már nem középkori felfogású egyházként, hanem a Lélek új kiáradásaként írható le, a laza, emberközeli egyház a korábbi merev dogmatikus egyházzal szemben. Ez a kor az egyházi zsargonban a „zsinat után” datálással elkülöníthető a zsinat előttitől, az ántivilágtól, a sötétség korától.

De sosem gondolkodtunk azon, hogy miként lehetséges kétezer év után egy ilyen új fordulat, hogyan lehetséges az, hogy a Szentlélek ilyen váltást hajtson végre. És hogyan lehetséges, hogy a fordulat révén a korábbiaknak gyökeres ellentétére vezet? Ha a Szentlélek nem változott, akkor vagy korábban értették Őt félre, vagy mi most. (Egyik sem megnyugtató opció, és ugyanahhoz az alapproblémához vezet.)

Később aztán értesülhettünk arról, hogy a válságra utaló jelek a zsinat alatt és után nem a zsinat következményei. A nyugati nemzeti egyházak lázadása és hitvesztése nem a zsinat következménye, a missziók leállása nem a zsinat következménye, a papság és szerzetesség számának drasztikus csökkenése nem a zsinat következménye, egyáltalán semmilyen rossz egyházi jelenség nincs összefüggésben a zsinattal. Míg a Tridenti Zsinat hatalmas, hosszan tartó hatású megújulást hozott az Egyházban, a második vatikánum utáni „megújulás”, a „Lélek kiáradása” egyre inkább apologetikus magyarázatra szorul.

És mivel a tévedhetetlen tanítás megfogalmazását deklaráltan kerülő zsinat időközben maga lett a dogma, nehezen feloldható problémába ütköztünk. Pontosan azért, mert a II. Vatikáni Zsinat a több évtizede dokumentált kivétel a mi Urunk, Jézus Krisztus fa és gyümölcs kapcsolatáról szóló példabeszédének hatálya alól. Ez a csillaggal jelölt, lábjegyzetben részletezett apróbetűs kivétel Urunk axiómájánál, amely bemutatja, hogy lehetnek a jó fának rossz gyümölcsei, illetve, hogy a fa jóságának egyáltalán semmiféle összefüggése nincs a gyümölcs rosszaságával, szemben azzal, amit Jézus állított.

Ebben a vonatkozásban a Joseph Ratzinger által képviselt kontinuitás hermeneutikája egy kísérlet volt arra, hogy magát a zsinatot megmentse. Sokáig úgy tűnt, hogy ez lehetséges, II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa személyes hitelessége, szent élete vagy tudós, szelíd személyisége sokunkkal elhitették, hogy lehetséges a zsinat katolikus értelmezése.

Franciscus kellett ahhoz, hogy sokan közülünk belássák, hogy ez nem lehetséges. Mert amikor Franciscust a követői a zsinat szellemének továbbvivőjeként és beteljesítőjeként ünneplik, igazat mondanak. Ő valóban csak kiteljesíti azt, amit csírában a zsinati dokumentumok már tartalmaztak. Ő a zsinat szellemének képviselője, általa láthatjuk kifejlődni a gyümölcsöt. És ez nem tetszetős gyümölcs. És ezt látva óhatatlanul szükséges és logikus cselekedet a fa jóságának kérdőre vonása.

Joseph Ratzinger fiatal teológusként a mikrofonkapcsoló Frings bíboros szakértője volt a zsinaton, és nagy szerepe volt a zsinat meghekkelésében, a progresszív fordulatban. A zsinat után azonban ő volt az, aki nagyon hamar jelezte egyet nem értését sok zsinat utáni jelenséggel kapcsolatban. Emiatt sokszor vádolták őt azzal, hogy a zsinat után konzervatív fordulatot vett. A Ratzingert személyesen jól ismerő Peter Seewald tavaly megjelent életrajzában ennek ellenkezőjét állítja: az állítólagos konzervatív fordulat és a progresszivizmus elárulása, amely révén reakcióssá vált valójában sosem következett be. Ratzinger a zsinat előtt és után is progresszív teológus volt, annyi különbséggel, hogy akkor ő a progresszivizmus fogalma alatt nem a ház lerombolását, hanem megújítását értette. De együttműködött azokkal, akik nem így értették, és ez nem múlhatott el büntetlenül.

Ez az együttműködés bizonyos értelemben megmagyarázza Ratzinger későbbi pályafutását, a sok évtizedes vesszőfutásként is értékelhető életutat, amely során a zsinati lázadásban fontos szerepet játszó progresszív teológus a sors fintorából arra kényszerült, hogy a Hittani Kongregáció prefektusaként évtizedekig küzdjön a progresszívok ellen, küzdjön a zsinat katolikus értelmezése érdekében, küzdjön a felszabadítás-teológia ellen, belássa a liturgikus reform elhibázott voltát, szembesüljön az abúzus-cunamival, a homoszexuális klikk eluralkodásával, a német teológia végzetes lesüllyedésével, egyáltalán küzdjön a kontinuitás hermeneutikája érdekében, hogy aztán, amikor a közelgő halálát várva visszavonult, a halál hosszú éveken keresztül elkerülje, és így világos értelemmel, tehetetlen szemlélőként követhesse végig a szakítás és új kezdet hermeneutikájának győzelmét, a zsinat szellemének kiteljesedését utóda ámokfutásában, aminek lehetőségét ifjú teológusként maga is elősegítette, majd aminek idős pápaként lemondásával ő maga adott végleges utat.

https://invocabo.wordpress.com/2021/05/03/a-mikrofon-avagy-a-tortenelmi-rohoges-jel-morzsak-3/

2021. május 1., szombat

Kinek? Új divatos invokációk József litániájához

 

Hamispróféta május 1-jén hét új invokációval egészítette ki a Szent József litániát, amelyek többnyire az ő magánjellegű elképzeléseit tükrözik:

A Megváltó őrzője,
Krisztus szolgája
Az egészség lelkésze
Segítség a nehézségekben
A menekültek védőszentje
A szenvedők védőszentje
A szegények védőszentje

A püspöki konferenciák más, az országukban feltételezhetően "általános" invokációkat is hozzáadhatnak. A valóságban a József litánia - és általában a litániák - szinte teljesen kikerült a Novus Ordo egyházban a használatból.

https://gloria.tv/post/7FfFzRuRgnWDDus9upUPvtwjd