2022. december 2., péntek

AMERIKA!!! AMAERIKA!!! ISTEN IRGALMAZZON NEKED!!!

MEGSZAVAZTÁK AZ AZONOS NEMŰEK HÁZASSÁGÁT MEGERŐSÍTŐ TÖRVÉNYJAVASLATOT

Megszavazta az amerikai szenátus kedd éjjel az azonos neműek házasságának szövetségi szintű elismerését megerősítő törvényjavaslatot, amelyet azért kezdeményezett a Demokrata Párt, mert attól tartottak, hogy az alkotmánybíróság szerepét betöltő amerikai legfelsőbb bíróság eltörölheti az ilyen házasságokat országszerte legalizáló 2015-ös döntést.A törvényjavaslat azonban nem tiltja meg az államoknak, hogy megakadályozzák az azonos neműek házasságát az adott tagállamban, ha a legfelsőbb bíróság lehetővé teszi ezt számukra.
A szenátus 61:36 arányban fogadta el a törvényjavaslatot, amelyet 12 republikánus párti szenátor is támogatott. A javaslat jóváhagyásához 60 igen szavazatra volt szükség; egy demokrata és két republikánus párti szenátor nem vett részt a voksoláson.
Hasonló, de nem teljesen azonos szövegű törvényjavaslatot fogadott el az amerikai képviselőház is az év során, amelyet akkor 47 republikánus párti képviselő is támogatott. A képviselőház várhatóan a jövő héten hagyja jóvá a mostani szenátusi változatot, amely Joe Biden amerikai elnök aláírását követően emelkedhet törvényerőre.
Az amerikai legfelsőbb bíróság júniusban eltörölte a Roe kontra Wade-ügyben 1973-ban hozott, az abortuszhoz való jogot szövetségi szinten biztosító legfelsőbb bírósági döntést. Akkor Clarence Thomas legfőbb bíró a döntést támogató véleményében kifejtette, hogy a bíróságnak meg kellene fontolnia más, egyéni szabadságjogokat biztosító legfelsőbb bírósági döntések visszavonását is, beleértve az azonos neműek házasságával kapcsolatban 2015-ben hozott döntést.
https://www.hirstart.hu/site/relocate.php?rssid=1&rsspid=30&ctype=rss&id=24848473&chk=4b120ff4757699864d9a2bd229513617&url=https%3A%2F%2Fdemokrata.hu%2Fvilag%2Fmegszavaztak-az-azonos-nemuek-hazassagat-megerosito-torvenyjavaslatot-613266%2F

Abortuszhoz való jog: fontos döntést hozott meg az amerikai képviselőház


Buffalo, New York, USA ????????
November 2022.
Van egy üzenetem, amit az amerikai népnek kell átadnom.


2012. november 17. szombat, 19:00

Drága, szeretett leányom, van egy üzenetem, amit az amerikai népnek kell átadnom.

Drága, szeretett követőim, nektek most figyelembe kell vennetek a Szavamat, és hallgatnotok kell rá.

Ti most nagy üldöztetéssel néztek szembe honfitársaitok bűnei miatt, és azok miatt, akik ellenőrzik törvényeiteket, az abortusz törvényeit. Ez a bűn, amellyel több milliószor vétkeztek, a legnagyobb, és egy kardhoz hasonlóan hasít a szívembe, mintha azt többször is átszúrná.Bűneitek, az erkölcstelenség bűnei és az anyagi javak iránti szeretetetek mélyen megbántanak Engem. Nektek nem olyan a hűségetek Irántam, ahogyan azt elvárnák tőletek. Nektek, akik távol kerültetek az Igazságtól, hívnotok kell Engem, hogy meg tudjam nyitni a szemeteket.Szeretem minden gyermekemet az Amerikai Egyesült Államokban, de attól félek, hogy a bűn már olyan széles éket vert Közénk, hogy sokan közületek a kétségbeesés szakadékába fognak esni, ha nem fogadják el Isten Létezését.Fontos, hogy kitartóan imádkozzatok, mivel a sátán hatalma már beszivárgott számos törvényetekbe. A törvények, amelyek közül a legtöbb a köztetek lévő ateisták által kerül bevezetésre, iszonyatosak lesznek Atyám Szemében. Mennyire sírok a megtévesztés miatt, amelyet bemutatnak nektek. Szegény felszentelt szolgáim, akik köztetek vannak, úgy lesznek eltaposva, mint a rovarok azon vezetők lába alatt, akik megtagadnak Engem, Jézusukat. Ez az az idő, amikor az imádság a ti napi célotok kell hogy legyen, hogy nemzeteteket meg lehessen menteni, hogy a tizenkét nemzetem közé kerüljön az Új Paradicsomban.

Íme, a Keresztes Imahadjárat 85. imája, hogy kimentse az Amerikai Egyesült Államokat a csaló kezéből.

Ó, drága Jézus, borítsd be nemzetünket legértékesebb védelmeddel. Bocsásd meg nekünk az Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd az amerikai népet, hogy visszaforduljon Istenhez. Nyisd meg az elméjüket az Úr Igaz Útjára. Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy elfogadják Irgalmasságod Kezét. Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy felálljon az istenkáromlás ellen, melyet lehet, hogy ránk kényszerítenek, kérvén tőlünk, hogy tagadjuk meg Jelenlétedet. Könyörgünk Hozzád, Jézus, hogy ments meg minket, védj meg minket minden bajtól, és öleld népünket Szentséges Szívedre. Ámen.

Menj népem, és soha ne félj bebizonyítani Irántam való szeretetedet, és soha ne tagadd meg kereszténységedet.

Jézusotok.

Miasszonyunk a Béke Királynéja a következőket mondta Pedro Regis (brazil) látnoknak

 

A Béke Királynőjének üzenete, adott: 2022.12.01.

Drága gyermekeim, én vagyok a ti Fájdalmas Édesanyátok, és szenvedek azért, ami rátok vár. Az igazság iránti szeretet hiánya sok szegény gyermekemben lelki halált fog okozni. Az ördög füstje behatolt Isten Szent Templomába, és a lelki vakság sok felszentelt embert megfertőzött. Fordulj Jézushoz. Ő az egyetlen Igaz Megváltótok. Bármi történjék is, ne feledjétek: az igazságot csak a katolikus egyház tartja egyben. Bátorság! Az én Jézusom veled van. Keressétek Őt mindig az Eucharisztiában, hogy nagyok legyetek a hitben. Add nekem a kezed, és én elvezetlek Hozzá, aki az egyetlen Út, Igazság és Élet. Azokat, akik a végsőkig hűségesek maradnak, az Atya áldottnak fogja hirdetni. Ezt az üzenetet adom ma át nektek a Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ismét összegyűjtselek benneteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Legyetek békében.....

Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!(Tartsd az agónia keresztjét, amit neked adtam a sötétség hatalmával szemben, az ég felé, és imádkozd ezt az imát a kereszt jelével. Tedd ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Győzni fogsz… Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!)
Ó mennyei seregek legdicsőbb vezére, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket ebben a rettenetes háborúban e világ fejedelmei, hatalmasságai és uralkodói, a gonosz lelkek ellen! Siess az emberek segítségére, akiket Isten a Saját képére halhatatlannak teremtett, és nagyon drága áron vásárolt vissza az ördög zsarnoksága alól!
A szent angyalok seregével vívd meg ma újra az Úr csatáját úgy, ahogy egykor Lucifer ellen, a gőgös lázadók vezetője, és kísérete, a bukott angyalok ellen tetted! Se erejük nem volt, hogy neked ellenálljanak, sem hely nem volt többé számukra a Mennyben. A rettenetes ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak is hívnak, és aki az egész világot tévútra vezeti, az egész kíséretével a mélységbe taszíttatott.
Íme, ez az ősellenség és kezdettől fogva embergyilkos ismét erőre kapott. A világosság angyalává változva megtámadta a földet, és a gonosz lelkek egész hadával körbejár azért, hogy Istennek és az ő Felkentjének a nevét eltörölje, és hogy azokat a lelkeket, akiknek az örök dicsőség koronája készült, birtokba vegye, gyilkolja és az örök kárhozatba taszítsa. Mint a legmocskosabb szennyvizet, úgy ontja ez a gonosz sárkány gonoszságának a mérgét: a hazugság, az istentelenség és káromlás lelkületét, a tisztátalanság pestises leheletét és mindenféle formáját a bűnnek és ocsmányságnak a megromlott lelkületű és szívű emberekre.
Ezek a legádázabb ellenségek az Egyházat, a szeplőtelen Báránynak a jegyesét epével és keserűséggel töltötték és részegítették meg, és mocskos kezüket annak legszentebb kincseire tették. Még a legszentebb helyeken is, ahol Szent Péter trónja, és az igazság trónja a világ megvilágosítására felállíttatott, még ott is felépítették a gyalázatosság trónját azzal a csalárd szándékkal, hogy odasújtsanak a pásztorra, hogy a nyáj minden irányba szétszéledjen.
Ezért emelkedj fel, ó legyőzhetetlen Hadvezér, siess Isten népének a segítségére a bukott szellemek támadásaival szemben, és add meg neki a győzelmet! Oltalmazójaként és védő patrónusaként tisztel Téged. Te hozod a szent egyház számára a dicsőséget azáltal, hogy megvédelmezed a pokol gonosz hatalmaival szemben. Terád bízta Isten az emberek lelkét, akiknek részük lesz az örökké tartó örömben. Ó imádkozz a béke Istenéhez, hogy alázza a sátánt lábaink alá, hogy oly módon győzessék le, hogy ne tarthassa többé fogságában az embereket, és ne árthasson többé az Egyháznak!
Vidd imáinkat a Magasságbeli színe elé, hogy a mi Urunk gazdag irgalma gyorsan leszálljon ránk, és adja meg Neked, hogy lesújthass a sárkányra, az ősi kígyóra, aki nem más, mint az ördög és a sátán, és láncaiddal megkötözve letaszíthasd a pokolba, hogy ne vezesse többé félre a népeket! Ámen.
Nézzétek az Úr keresztjét, legyetek szétzúzva ti ellenséges hatalmak!
Győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.
Áraszd ránk kegyelmeidet, ó Urunk!
Miránk, akik bízunk Benned.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
És kiáltásom jusson eléd!
Könyörögjünk!
Ó Isten, a Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, segítségül hívjuk legszentebb nevedet, és kérve kérjük szelídségedet és türelmedet, hogy a Szeplőtelen Szűzanya, a mi Édesanyánk, és a dicsőséges arkangyal, Szent Mihály közbenjárására nyújts segítséget nekünk a sátán és a többi tisztátalan lélek ellen, akik az emberek kárára és a lelkek romlására körüljárnak a világban. Ámen


Itt egy igevers gyűjtemény, amely elűzi a sátánt minden alkalommal, amikor hozzánk jön hazugságaival és megtévesztéseivel.

Haragom sokak számára ismeretlen, de tudnotok kell a következőket: Ha egy ember, aki ismer Engem, káromolja a Szentlelket, Én soha nem fogok tudni neki megbocsátani. Semmi sem tudja, és nem is fogja megváltoztatni ezt a tényt, mivel az ilyen ember már döntött a saját sorsa felett, ezért a megbékélés nem lehetséges. Annak az embernek, aki Színem elé járul, és megpróbálja megindokolni az élet kioltását, tudnia kell, hogy az ő életét Én fogom kioltani. Ha valaki eladja a lelkét a Sátánnak, Én azt nem tudom visszavenni, mivel ő már eggyé vált a gonosszal. Amikor egy ember, aki Fiam, Jézus Krisztus Nevében beszél, elpusztítja az Enyéim lelkét, örökre félre fogom őt dobni. Féljétek most Haragomat, mert Én minden olyan lelket meg fogok büntetni, aki a végsőkig dacol Akaratommal.


A három fő jel, hogy az Apokalipszisben vagyunk és nem egyszerűen rendkívüli időkben a pápasággal kapcsolatban (antipápa kontra hamis próféta):
Egy: az emberiség képes arra, hogy kiégesse magát;
Kettőmajdnem kétmilliárd meg nem született csecsemőt abortáltak; és
Háromaz emberi génállományt olyan mértékben manipuláljuk, hogy alapvetően megváltoztathatjuk a földön élő minden ember DNS-ét (a fenevad bélyege), olyannyira, hogy már nem vagyunk többé emberek, és ezért nem vagyunk többé megváltva a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztje által. (keressétek elő melyik üzenetben volt így leírva először 20130513, majd másodszor, s valószínűleg már harmadszor is ki volt nyilatkoztatva)


https://www.fromrome.info/2022/10/11/pope-benedict-xvi-declares-the-apostolic-see-impeded/


Az ördög nem akarja, hogy tudjuk róla az igazságot

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7.

„A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!” Róma 16:20.

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János 10:10.

„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.” Jelenések 12:9–11.

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 1 Péter 5:8–9.

„Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” 1 János 4:4.

„Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” 1 János 3:8.

sátán nem akarja, hogy tudjuk, nincs mitől félnünk

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41:10.

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek.” Lukács 10:19.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1:7.

Nem akarja, hogy tudjunk a hatalomról, amelyhez hozzáférésünk van

„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Róma 8:31.

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem… Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2 Korinthus 12:9–10.

„Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.” Filippi 4:13.

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1 Korinthus 10:13.

Az ördög nem akarja, hogy tudjunk a nekünk tett ígéretekről Krisztusban

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16.

„Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” Kolossé 1:13–14.

„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.” Róma 8:1–4.

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Galátákhoz 2:20.

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” Róma 10:9–10.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” Róma 5:8.

„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” Zsoltárok 103:12.

sátán nem akarja, hogy tudomásunk legyen a feltételekről

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté 7:21.

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” Jakab 1:22.

„Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.” Apostolok cselekedetei 5:32.

Nem akarja, hogy tudjunk arról, amit vetettünk, azt le is kell aratnunk

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Szellemnek vet, a Szellemből fog aratni örök életet.” Galátákhoz 6:7–8.

„Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 1:15.

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” Máté 16:26.

Olvass többet itt: Vetés és aratás: jót választani

sátán nem akarja, hogy tudjunk a jövőről

„Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.” Mikeás 7:8

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1:6.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jeremiás 29:11.

Felfegyverkezve a győzelemre! Isten igéje mindennel felfegyverez bennünket, hogy ellen tudjunk állni Sátánnak és lerombolhassuk munkáját. Nem csoda tehát, hogy az ördög nem akarja, hogy ismerjük az igeverseket! Hogyha Istennek ajánlottuk magunkat szolgálatra, akkor tapasztalni fogjuk, hogy bár az ördög dühöng, mi mégis képesek vagyunk bátran szembeszállni vele, mert Isten megígérte nekünk, hogy győzni fogunk – minden alkalommal! Az eredmény pedig magabiztosság, béke, és nyugalom a szellemünkben. A Szellem gyümölcsei lesznek láthatóak életünkben, és örök életet nyerünk!


A teljes Covid globális zsarnokság idővonala = FENEVAD BÉLYEGE

Út az új világrendhez

2015 WEF ( World Economic Forum) Dokumentum.

1. Fázis:

2019.December – 2020.Március: Szimulálni egy fenyegetést és félelmet kelteni. Beindítani egy pandémiát Kínában. Megölni több ezer embert. Növelni a halálozások számát. Már az elején az oltásról beszélni. A Médiában csak is erről a Covid-19ről beszélni.

Végeredmény: Félelem és pánikkeltés.

2. Fázis:

2020.Március-2020.December: Viszályt szítani a nép között. Alkotmányellenes intézkedések bevezetése. Kereskedelem és gazdaság megbénítása. Lázadók megbélyegzése és kigúnyolása. Cenzúrázni a lázadókat és a lázadó vezetőket a közösségi médián keresztül( Youtube, Google, Facebook, instagram stb. ) Orrturkálós teszt általánosítása. Az engedetlenek büntetése. Zavart kelteni a kórházban ápoltak és halottak számában. Valamennyi hatékony kezelés és gyógymód eltüntetése és kizárása a piacról.

Végeredmény: elkeseredés, szorongás, félelem. A lakosság egyre nagyobb megosztása.

3. Fázis:

2020.December-2021.Június: Felajánlani egy ingyenes vakcinát mindenkinek, megígérni a teljes immunitást és védelmet a covid-19 ellen, hogy visszatérjünk a normális élethez. Célként a csorda immunizálását kell kitűzni. Eltüntetni az eredményeket a káros hatásokról és elhalálozásokról. A vakcina káros hatásait bemutatni mint a betegség és a virus természetes hatása. Indokot találni a kényszerintézkedések fenntartására a kívánt immunitás elérésének elmulasztása esetén. Megbüntetni és felfüggeszteni azon orvosokat aki nem az előírt „gyógymódot” alkalmazza.

Végeredmény: Kétségek és félelem, árulás érzése az oltottak között. Oltatlanok elszigetelése. Szétválasztási taktika.

4. Fázis:

2021. Junius-2021. Október: QR-Kód, zöldkártya elterjesztése. Megjutalmazni útlevéllel aki beadatja a vakcinát. És eltiltani azt aki megtagadja. Mozgalmat indítani a kiváltságosok számára(oltott) és büntetni az ellenkezőket (oltatlan). Megtagadni a munkalehetőséget és a tanulást a nem oltottak számára.

Végeredmény: Első lépés a digitális megfigyelés felé és a megtagadók leszegényítése.

5. Fázis

2021.November-2022.Március: Megerősíteni és tovább növelni a káoszt az oltott és az oltatlanok között. Robbanásszerű élelmiszer és áruhiány. Megállítani a reálgazdaságot és bezárni kis és középvállalkozásokat, gyárakat. Megnövelni a munkanélküliséget. A 3. oltás beadása. KÖTELEZNI MINDENKIT AZ OLTÁSRA. A Variánsok mítoszának megerősítése. Az oltás hatékonyságának és az immunitásnak a bizonygatása. Démonizálni a nem oltottakat. Őket okolni a halálozásokért. Bevezetni a digitális felismerést mindenkinek. QR kód-ban Személyi ig., útlevél, anyakönyvi kivonat, TB kártya, jogosítvány stb. Összevonása. Hadiállapot bevezetése.

Végeredmény: A teljes digitális megfigyelés két szakaszának végrehajtása. Az oltást megtagadók bebörtönzése vagy megszüntetése.

6. Fázis:

2022.Március-2022.Szeptember: Az államadósság és a készpénz felszámolása. A tőzsdei összeomlás elindítása. A Bankok veszteségének visszatérítése a magánszámlákról. A Great reset beindítása. Digitális fizetés kötelezése. Az összes érték, magán ingatlan és föld elkobzása. Gyógyszerhasználat betiltása. Kötelező oltás 6-8 hónaponként. Kötelező diétát bevezetni a WHO 1963as dokumentuma alapján. (Műhús, rovarok)

Végeredmény: Digitális ellenőrzés teljes körű elterjesztése. Az új világrend kiterjesztése az egész földre.

7. Fázis:

2022. Szeptember- 2023. Március: Társadalmi pontrendszer általánosítása és kiterjesztett megfigyelés a Kínai rendszer alapján. Katonai fegyelemtartás. Az összes tiltakozó eltörlése. Beindítani az egész világon az elektromágneses frekvenciákat (5G) a biometrikus vezérléshez, a gondolatok, érzelmek és viselkedés ellenőrzéséhez. Tömeges népirtás aktiválása. Chip karba ültetése.

Végeredmény: Az új világrend bevezetése 2030-ig.

https://www.jamiiforums.com/threads/heres-the-timeline-to-the-total-covid-global-tyranny.1924387/ ]

2022. december 1., csütörtök

Luz de Maria üzenetek Szent Mihály Arkangyaltól, Jézustól és Szűzanyától

A vezér halála a Balkánon világháborút indít el. Szent Mihály arkangyal üzenete. Luz de Maria Luz de Maria de Bonilla (Argentína), 2022. november 3.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei:

A Szentháromság küldöttjeként továbbítom nektek:

Az anyagba merülő emberiség inkább a közvetlen és véges dolgokba merül el.

AZ EMBERI TEREMTMÉNY ISTENT TEREMTETT MAGÁNAK, HALANDÓ TESTÉNEK, EGÓJÁNAK, A TÁRSADALOMBAN ELFOGLALT HELYÉNEK, AMI A LELKE ELVESZTÉSÉHEZ VEZET, HA NEM HOZZA MEG AZONNAL A DÖNTÉST AZ ÉLET ABSZOLÚT MEGVÁLTOZTATÁSÁRA, ÉS NEM MEGY EL A MEGTÉRÉSSEL VALÓ TALÁLKOZÁSRA.

A két háborúban álló országot tartják szem előtt, és ez az az eszköz, amellyel elterelik a figyelmüket, lekicsinyelve más, konfliktusban álló országok jelentőségét. Legyetek tudatában annak, hogy a Balkánon egy vezető halála fog bekövetkezni, ami azonnal háborúhoz vezet a nemzetek között.

Királynőnk és Anyánk gyermekei nem elemzik, hogy mi áll a jelenleg zajló események mögött: a színpad a III. világháborúhoz van előkészítve.

Szegény emberiség!
Tudományos fogalmakkal álcázzák a Földnek a természet által okozott ismételt ostorozását, és az éghajlatváltozást annak nevezik, amire az égiek figyelmeztettek.

AMI TÖRTÉNIK, AZ AZ EMBERISÉGET A MEGHIRDETETT DOLGOK BETELJESEDÉSE FELÉ VEZETI.

Nagy változások fogják felgyorsítani az események megnyilvánulását e nemzedék megtisztulása érdekében.

Egy másik jel áll előttetek: a vörösbe öltözött hold, (1) a vér színe, amelyet úgy ismertek, mint a hódholdat. A hód gondoskodik a télről, de veszélyben vannak azok, akik üldözik, hogy levadásszák.

A Hold az emberiség megtisztulása felé vezető utat jelzi:

Előre jelzi a nagy földrengések és vulkánkitörések közeledtét....
Ez a legtöbb ország tiltakozó társadalmaiban szomorúságot jelent.....
Ez komoly fegyveres felkeléseket vetít előre a kormányok megdöntésére....
Az istentelen emberiség üldöztetését jelzi testvéreivel szemben....

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe, egy olyan nép, amely tele van az istentelen ember által megvetett erényekkel.

Ez a gyász ideje, amelyet a Szentháromságot, Királynőnket és Anyánkat elutasító ember intelligenciája generált.  Lelki képességei hanyatlásnak indultak, ami megakadályozza az emberi teremtményt abban, hogy hitet és szeretettel teli nemes érzelmeket tápláljon, ahogyan azt Királyunk és Urunk Jézus Krisztus parancsolta.

A SZENT LÉLEK korszaka azok számára, akik szilárdan megmaradnak a hitben... (Jóel 2,28-29).

EZ LESZ A CSODÁK IDEJE AZOK SZÁMÁRA, AKIK MEG AKARNAK TÉRNI, EZ AZ IDEJE, HOGY ELÉRJÉK EZT.

BÁRMILYEN ERŐS IS A PILLANAT, EZ AZ OPTIMÁLIS IDŐ A SZEMÉLYES MEGTÉRÉSRE.

Az út útmutatója a Szeretet.
A kijelölt útmutató, hogy ne tévedjenek el, az engedelmesség.
A találkozási pont a testvéri szeretet.

Van egy Édesanyátok, aki szeret benneteket, és Szeplőtelen Szívében minden gyermekét megóvja attól, hogy a gonosz félrevezesse őket.

Figyelmes, engedelmes, barátságos és irgalmas, ilyen a mi Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe: a szeretet, a szeretet, a szilárd és erős hit népe, olyan erős, hogy a szél sem győzi le (I Kor 13, 1-13).

Várjátok a Béke Angyalát, (2) a szilárd hit által, amellyel várjátok őt, el fogjátok fogadni.

Imádkozzatok "az időben és az időn kívül" (Ef 6,18).

Imádkozzatok tettekkel és cselekedetekkel, és szeressétek felebarátotokat még akkor is, ha a felebarátotok a saját hóhérotok.

Imádkozz azokért, akik nem szeretnek téged.

Imádkozzatok a szívetekkel.

Szent Mihály arkangyal

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.

(1) A "vér" holdjain...
(2) Kinyilatkoztatások a "Béke Angyaláról"...


LUZ DE MARIA TANÁCSA

Testvérek:
Egy nagyon erős hívás Szent Mihály arkangyaltól, aki egy tükör elé visz minket, és megformálja számunkra annak egy részét, amit meg fogunk tapasztalni. Meghívást kapunk a megtérésre, vagyis az emberi egón való túllépésre, így kevésbé lesz nehéz.

Az emberi nyomorúságok hordozója, az emberi teremtmény magában tartja céljait, mert az emberi ego arra készteti, hogy a végesnek, a testének, annak adja az első helyet, ami arra készteti, hogy jobban elismerjék. A társadalom nagy részének ez a kultúrája, a test kultúrája, és nem az Isten gyermekének való kiteljesedés.

Szent Mihály arkangyal lebontja a közelgő eseményeket, hogy azonnal megtérésre késztessen minket, hogy az azonnali egy parancs, amely jelzi, hogy a pillanat sürgős.

A vörös hold előrevetíti az eljövendőt, a föld változását és az emberi teremtmény zavart munkáját és tevékenységét, a nagy megpróbáltatások idejét, és a nagy lehetőséget azoknak, akik a Szentlélek segítségével megtérnek, hogy elérjék a megtérést. Ezt a közelgő holdat nem látványosságnak kell tekinteni, hanem elmélkedni azon, amit képvisel.

Testvérek, a rettegett háborúval való szembenézés a belső életről való elmélkedés ideje a lélek megmentése érdekében. Isten a szeretet, a szeretet az Isten. Testvériesen kell viselkednünk, és a pillanatnyi felfordulás közepette Krisztus szeretetének tanúi kell lennünk.

Ámen.
A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA ÜZENETE LUZ DE MÁRIÁNAK 2022. november 6-án


Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, szeretetemmel áldalak meg benneteket.

Fiam népe:

FELHÍVUNK TÉGED, hogy legyél FRISSÍTVE, hogy megtartsd a hitedet, (Mt 17,20-24) hogy adj, hogy kapj, hogy kapj, hogy figyelmesen nézz a jelekre és a jelekre (Lk 12,54-56), hogy olyan teremtmények legyetek, akik MINDENRE, ami történik, MAGUKBA SZÁLLNAK.

Fiam szenved minden olyan cselekedetért és tettért, amely ellentétes az Ő akaratával.

Eljött az idő, amikor gyermekeim nem néznek, nem hallgatnak és nem prédikálnak, vakok, süketek és némák maradnak, hogy azok kedvében járjanak, akik nem kommunikálnak az Isteni Akarattal.

Az emberiséget megőrjíti a hétköznapok zaja, és ártalmas a testükre és a szellemükre; nem imádkoznak, és elfordultak Fiamtól. Ők egy istentelen emberiség.

Az EMBERSÉG SÚLYOS VESZÉLYBEN VAN, ÉS NEM NÉZIK MEG, sőt, folyamatosan szórakoznak, nem gondolva a sérelmekre, amelyekkel bántják Fiamat.

Ez a nemzedék olyan sok bűnben él, amely nagyobb, mint Szodoma és Gomorra bűne (1Móz 19,1-30). Ebben a pillanatban a pohár majdnem üres.

ANYA ÉS TANÍTÓ VAGYOK, NEM VAGYOK A FÉLELEM HORDOZÓJA, ELLENKEZŐLEG, AZT KÍVÁNOM, HOGY KÉSZÜLJETEK FEL ÉS TÉRJETEK MEG.

Az emberiség teljes erőszakban él, belül üresek, örömüket lelik alantas ösztöneikben, és könnyű prédái a gonosznak.

Fiam szeret benneteket, és ez az Anya és Tanító szeret benneteket, ezért azért jöttem, hogy lelki változásra hívjalak benneteket, és hogy felkészüljetek az éhség és a hideg kielégítésére. Tartsatok otthonotokban imakönyveket, lelki könyveket, amelyeknek nyomtatásban kell lenniük.

Sötétségben jártok, ugyanabban a sötétségben, amely eljön a Földre, és teljesen beborítja azt; aztán eljön az Isteni Fény, és megvilágít mindent, ami létezik.

SZERETET LESZ EZEKBEN A BŰNBÁNÓ GYERMEKEKBEN, ÉS ÚJ ÉLETET FOGNAK ÉLNI A FIAMBÓL.

Fiam népe:

A HÁBORÚ TOVÁBB TERJESZKEDIK! A céltalan emberi teremtmény továbbra sem törődik azzal, hogy egy-egy nemzet érdekei hogyan szítják a tüzet, így a konfliktusok nem szűnnek meg.

Az emberiség szenvedése fokozódik, az éhínség megmutatja arcát az embereknek, és siránkozás lesz. Az országoknak el kell sötétedniük, hogy ne lássák őket az éjszakában, és hogy megvédjék a népüket.

SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYERMEKEI, FÉLELEM NÉLKÜL, VISSZATARTÁS NÉLKÜL, NÖVEKEDJETEK TOVÁBB A HITBEN, KÖZELEDVE ISTENI FIAMHOZ, IMÁDKOZVA SZENT MIHÁLY ARKANGYALHOZ ÉS LÉGIÓIHOZ.

Legyetek a belső béke teremtményei, vita, irigység és gőg nélkül; ne feledjétek, hogy az Isten nélküli értelem nem nyeri el a mennyet, hanem a bölcsesség, az alázat, a szelídség, a szelídség, az engedelmesség, a felebaráti szeretet és a kitartás.

Fiam népe, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, a föld a gyomrában felébredt, és belülről minden, amit tartalmaz, a vulkánokon keresztül a külvilág felé emelkedik.

Fiam népe, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, Franciaország sír, Anglia káoszba borul, imádkozzatok gyerekek.

Fiam népe, imádkozzatok, imádkozzatok, az ember ideje nem Isten ideje, siessetek a megtérésre. Egy szempillantás alatt káoszban találjátok magatokat.

A Szentháromság szeretettje vagy. Legyetek olyan teremtmények, akik gyakorolják az imádságot, az irgalmasságot, a szeretetet, a testvériséget, az alázatot és a hitet, anélkül, hogy megfeledkeznétek Isten törvényéről, az irgalmasság cselekedeteiről, a szentségekről és a Szentírás szaváról.

MINT ÉDESANYÁD, MEGVÉDELEK ÉS MEGÁLDALAK TÉGED.
IMÁITOKAT ÉS SZÜKSÉGLETEITEKET SZERETETTEL TERJESZTEM A SZENTHÁROMSÁG ELÉ. FOLYTASSÁTOK AZ UTATOKAT FÉLELEM NÉLKÜL.

Szeplőtelen Szívem gyermekei:

TARTSD ÉSZBEN, HOGY A VÉGÉN AZ ÉN MAKULÁTLAN SZÍVEM FOG GYŐZEDELMESKEDNI.

Szeretlek benneteket, Fiam népe, szeretlek benneteket. Méhemben hordozlak, hogy megvédjelek. Ne féljetek, én veletek vagyok.

Szűzanya

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.


LUZ DE MÁRIA TANÁCSAI

Testvérek és nővérek:

Boldogasszony Anyánk, Isten népének Anyja és Tanítója hevesen hív minket megtérésre, mert ez az a pillanat, amelyet meghirdettek.

Hangsúlyozza, hogy testvériesen és alázatosan kell viselkednünk, és nem szabad azt hinnünk, hogy olyan intelligensek vagyunk, hogy megfeledkezünk Istenről. Ez nem azt jelenti, hogy a Szűzanya megveti az intelligenciát, de ez különbözik a bölcsességtől, mivel a bölcs ember az intelligenciáját az észhez vezeti, anélkül, hogy elhamarkodott lenne, mert mindig az Isteni Segítséget keresi.

Anyánk támpontokat ad nekünk, hogy felismerjük a pillanatot, amelyben találjuk magunkat: "a pohár majdnem üres, az emberi teremtményben marad az erőszak"?

A Szűzanya a sorok között megismétli, hogy a technológia meg fog állni, és emiatt azt ajánlja, hogy legyenek imakönyveink, a Szentírás és azok, amelyeket mindenki szeretne kinyomtatni.

Bejelenti a sötétség három napját és az emberi ostobaságot. A nagyon közeli eseményekre mutat, hogy Krisztusra, mint életünk Mesterére figyeljünk, és Szűzanyánknak szenteljük magunkat.

Ámen.
SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE LUZ DE MÁRIÁNAK 2022. NOVEMBER 10-ÉN

A Szentháromság szeretett gyermekei:

A SZENTHÁROMSÁG KÜLDÖTTJEKÉNT JÖVÖK HOZZÁTOK....

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe:

NÖVEKEDJETEK A HITBEN, ÉLJETEK AZ ISTENI AKARAT OLTALMÁBAN.

A MÓDSZER MEGVÉTELÉBEN, AZOK MUNKÁI ÉS TETTEI, AMELYEK A FELSŐSÖK ÁRNYÉKÁBAN JÁRNAK, AZ ÖRÖK ÉLET EREDMÉNYEIT HORDOZNAK (Jn 15,16 és Jn 15,5), ÉS MEGOSZTJÁK AZOKAT A FIVÉREK KÖZÖTT.

E pillanat emberi teremtménye olyan mély lelki ürességben tölti életét, hogy testvérei felé vetíti testvériségének minden hiányát, és minden lépésénél megfertőzi testvéreit azzal a hidegséggel, amellyel a legtöbben élik az életüket.

Az emberi egót nem kiirtani kell, hanem átalakítani és beleolvadni Királyunk és Urunk Jézus Krisztus működésébe és cselekvésébe, hogy minden emberi teremtmény mély szeretetben éljen, és részesüljön abban az áldásban, hogy Isten gyermekei lehetnek.

Ez a nemzedék a Szentháromságtól való elfordulással és az Isteni Fény rossz utakon való keresésével veszélyes vizekbe merült, ahol nem tud úszni, csak a felszínen maradni, mert ezek émelyítő vizek.

Látom, hogy oly sok emberi teremtmény fut az Antikrisztus után, nem ismerve a mi Királyunkat és Urunkat Jézus Krisztust, nem tudva, hogy a mi Királyunk és Urunk Jézus Krisztus csodákat tett, és nem dicsekedett vele, hanem ellenkezőleg, elsietett.

Az Antikrisztus abban különbözik, hogy be fogja jelenteni az állítólagos "csodákat", amelyeket tenni fog. Jól tudjátok, hogy ezek nem csodák lesznek, hanem a gonoszság művei: démonokat fog felhasználni, hogy megjelenjen, hogy feltámassza a halottakat. EZÉRT SÜRGŐS, HOGY MEGISMERJÉTEK A MI KIRÁLYUNKAT ÉS URUNKAT, JÉZUS KRISZTUST KÖZVETLENÜL A SZENTÍRÁSBÓL, HOGY FELISMERJÉTEK ŐT, ÉS NE TÉVESSZENEK MEG BENNETEKET.

Védd az elmét, folytasd anélkül, hogy beszennyeznéd, és anélkül, hogy a világ káros dolgait hoznád bele.....

Forduljatok Királynőnkhöz és Anyánkhoz, aki ezekben a zavaros időkben az Ő Isteni Fiához vezet benneteket.

Ez a Szentháromság Népe bolond, tudja, hogy a béke nem fog eljönni. A hamis békeszerződések mögött az egymás megsemmisítésének további fegyveres előkészítése húzódik meg.

A Szentháromság népe, a próféciák egymás után teljesednek be.
Ti, akik hisztek, akik hisztek, akik féltek Istentől, íme, az események nem fognak várni.....

Isten népe, mivel úgy döntöttetek, hogy egyre távolabb távolodtok az Isteni Szerettől, és az utolsó vérhold jelével együtt ez a büntetés is bejelentésre kerül számotokra: Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Egyházának utálatos pusztulása.

A LÉLEK PUSZTULÁSA EBBEN AZ IDŐBEN JÖTT EL, AMIKOR ELTÁVOLÍTJÁK A SZENTHÁROMSÁGOT AZ IMÁRA ÉS IMÁDATRA FENNTARTOTT HELYEKRŐL, ELTÁVOLÍTJÁK KIRÁLYNŐNKET ÉS ANYÁNKAT ONNAN.

Ez egy kis figyelmeztetés a nagy és végső szentségtörés előtt. ....

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe:

VEGYÉTEK EZT AZ ÜZENETET KELLŐ KOMOLYSÁGGAL!....

Növeljétek hiteteket azáltal, hogy megtartjátok Isten törvényét, a szentségeket és annak ismeretét, aki feláldozta magát a kereszten az emberiség üdvösségéért!

FONTOLJÁTOK MEG EZT A FELHÍVÁST, NE VEGYÉTEK FÉLVÁLLRÓL!....

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus szeretetében megáldalak benneteket, megvilágítom utatokat, megvédelek és megvédelek benneteket.

Szent Mihály arkangyal

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, FOGANTATÁS NÉLKÜLI BŰN NÉLKÜLLUZ DE MARIA KOMMENTÁRJA

Testvérek és nővérek:

Ezen az áldott napon, amikor ezt a Hívást egymás szívébe fogadjuk, Isten népeként egyesülünk, hogy megismerjük, megjavítsuk és imádkozzunk Szent Mihály arkangyal hirdetése előtt. 

Szent Mihály arkangyal első szavai világosan emlékeztetnek Isten gyermekének helyes cselekedetére és tettére. Ezután az emberiség valóságához vezet el bennünket, amelyben Istent egyre inkább kiveszik a nyilvános helyekről, és az oratóriumokat bezárják, mert az ember maga készíti elő az utat az Antikrisztus számára. 

Testvérek, meg kell ismernünk a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és feltétlenül a Szentíráshoz kell fordulnunk, és azon belül különösen a Szent Evangéliumokat kell olvasnunk, hogy azután az emberiség ne menjen az Antikrisztus után, aki nagy gonosz csodákkal mindenféle "csodákat" vagy csodákat és megtévesztő jeleket fog tenni, amint azt Szent Pál apostol a thesszalonikai keresztényekhez írt levelében (2 Thess. 2,9) hirdeti. A nagy különbség Jézus Krisztus, a mi Istenünk és Urunk és az Antikrisztus között az Úr alázatossága. Az elnyomó nem lesz alázatos, és az alázatosság hamis gesztusaival fitogtatja hatalmát.

A 2022. november 8-i teljes napfogyatkozás az emberiség legnagyobb eltávolodását jelképezte az Isteni Szerettől és a Szűzanyától. Ez a jel egy olyan büntetést idéz, amely nem a csoda után következik be, hanem egy korábbi büntetést, amely az emberi gőg és az Egyház utálatos pusztulásának gyümölcse az ember Isten megtagadása miatt.

Imádkozzunk továbbra is azért, hogy a lavina, amely az Egyház életében a nagy változásokat fogja bevezetni, és amely megnyitja az ajtót a Dániel által megjövendölt pusztulás előtt a nyilvánosan eltörölt örök áldozatról, még mindig álljon.

Dániel próféta a Szentélyről és az utálatos pusztulásról beszél (Mt 24,15).  Máté 24,22 azt is mondja: "és ha az az idő nem rövidülne meg, senki sem jönne ki onnan élve; de Isten megrövidíti azt az ő választottaira való tekintettel".  

Szent Mihály arkangyal egy nagyon nehéz időszakról beszél nekünk Isten népe számára, amikor az üldöztetések, káromlások, szentségtörések és a magányosság még folyamatosabb lesz, és ez az az időszak, amikor a hitnek a leginkább győznie kell, hogy szilárdan megmaradjon a Háromságos Istenben.

Nem szabad elfelejteni, hogy az emberi erényeknek együtt kell járniuk az átitatott erényekkel, nem lehet őket egyik napról a másikra rögtönözni. Ezért van az, hogy most, a jelen pillanatban kötelességünk gyakorolni az erényt, hogy szabad akaratunk erős legyen, amikor jönnek a nagy rengések, amelyek megrázzák a valóságunkat vagy a négyzetméterünket, ahol talán még mindig nagyon óvatlanul élünk.

Ámen.

JÖN A NAGY SÖTÉTSÉG. Jézus üzenete. Luz de Maria de Bonilla. 2022. november 14

Szeretett Népem, szeretetemmel áldalak meg benneteket.

Szeretett gyermekeim:

SZERETETEM AZ EGÉSZ EMBERISÉGRE KITERJED...

Minden gyermekemet Szeretetem borítja, és szeretetből megengedem mindannyiótoknak, hogy szabad akaratotok szerint hozzáférjetek Szeretetemhez, vagy elutasítsátok azt. Ezért van az, hogy egyes emberi teremtmények elfogadják Szeretetemet, mások pedig nem fogadják el Szeretetemet, mégis mindenütt keresem őket, hogy megtérjenek Hozzám.

Az emberiség annyira eltávolodik Tőlem, hogy Egyházam úgy tűnik majd, hogy nem ismer fel Engem, és olyan cselekedeteket és tetteket fogad el, amelyek nem az Én Akaratomból származnak.

Az emberiség olyan istenre vágyik, aki megengedi, hogy úgy cselekedjenek és cselekedjenek, ahogyan nekik tetszik, ÉS AZ NEM ÉN VAGYOK.  Akaratomban kell élnetek, és Isteni Szeretetem katonáinak kell lennetek.

Népem, éljetek végtelen Irgalmasságomban, mint akaratomat teljesítő teremtmények és Boldogasszony Anyám szerelmesei.

AZ IGAZSÁGOM BÍRÓSÁGÁNAK SZÁMÁJA MINDEN EGYÉN ELŐTT VAN, IGAZSÁGOS BÍRÓ VAGYOK (Ézs 11,3-4; I Kor 4,5).

Szeretett Népem, ez a nemzedék olyan nagy pusztulásnak lesz tanúja, amilyet még nem tapasztaltatok; ezért újra és újra megtérésre hívlak benneteket.

Gyermekeim nem lehetnek továbbra is ugyanazok, akik megítélik testvéreiket (Jak 5:9), ugyanazok a bolondok, ugyanazok, akik továbbra is szándékosan süketek, vakok és némák, akik úgy viselkednek és viselkednek, mint a farizeusok.

Imádkozzatok, népem, imádkozzatok, közösségi imára van szükség. Élj belső imában az Én Munkám és Cselekedeteim szerint, és tartsd az elmédet Rám és a Velem való kapcsolatodra.

Imádkozzatok, népem, imádkozzatok, imádkozzatok, a nagy sötétség eljön, a háború egy pillanat alatt jön el, anélkül, hogy számítanátok rá, mint egy villámcsapás, és akkor jön a nagy sötétség.

Imádkozzatok, népem, imádkozzatok, nagy zűrzavar (1) árad Misztikus Testemre, maradjatok a szent életre való törekvésben.

Imádkozzatok népem, imádkozzatok Chiléért, Közép-Amerika és Mexikó megrendült.

Imádkozzatok népem, imádkozzatok Japánért, Kínáért és a Közel-Keletért, imádkozzatok Angliáért és az Egyesült Államokért, a háború tombol és a betegségek újra jönnek.

Szeretett népem:

NEM FOGTOK CSALÓDNI, AKIK ARRA TÖREKSZENEK, HOGY MEGVÁLTOZZANAK ÉS JOBBÁ VÁLJANAK GYERMEKEIM, MEGJUTALMAZVA LESZTEK. Drága Gyermekeim, nem fogok csalódást okozni nektek: "Én vagyok a ti Istenetek" (Jn 8:58), és veletek maradok.

Itt az ideje, hogy csendben legyetek, és szenteljétek magatokat annak, hogy az Én Akaratom szerint legyetek.

Megáldalak benneteket Szeretetemmel, megáldalak benneteket Akaratommal.

A te Jézusod

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.

A nagy zűrzavarról, olvasd...

LUZ DE MÁRIA MEGJEGYZÉSE

Testvérek:

Urunk, Jézus Krisztus ragaszkodik a lelki felkészüléshez és megtéréshez ebben az időben, amikor az emberiség veszélyben találja magát.

Veszély, ahogyan a mi Urunk mondja, nem csak a háborúk miatt, hanem a természeti események miatt is, amelyek folyamatosan zajlanak egyik vagy másik országban.

Arra kaptunk meghívást, hogy tudatosítani tudjuk, hol vagyunk, nemcsak mint emberiség, hanem mint Isten gyermekei, akiket egy bizonyos ponton meg kell ítélni a Szentháromságos Trónus előtt.

Ezt a megtérést itt és most kell elkezdenünk, mert azt a napot és órát, amikor elhívnak minket, csak Isten tudja.

Urunk emlékeztet bennünket a nagy pusztulásra, amely a Földön lesz, de ez nem csak fizikai, hanem az a pusztulás, amelyben az emberiség jelenleg él. Majd elmondja, hogy eljön a nagy sötétség, amikor a félelem eluralkodik a teremtményen, és sötétségbe kerül, ha nincs meg a Szentlélek világossága, amely megtartja őt a Krisztusban való bizalommal.  Ezért, testvéreim, legyünk a béke hírnökei.

Ámen.

Szent üzenete Mihály arkangyal: Erősödő szeizmikus rengések. Luz de Maria de Bonilla 2022. november 18.:

 

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus szeretett népe:

A SZENTHÁROMSÁG KÜLDÖTT ENGEM A ZŰRZAVAR EME IDŐSZAKÁBAN.

Zarándok emberek, az Isteni Szeretet, amellyel Királyunk és Urunk Jézus Krisztus és Királynőnk és Anyánk mindegyikőtökhöz szólt, bátorít benneteket, hogy ne essetek zavarba; abban a kísértésben, amelyben testvéreiteket találjátok, anélkül, hogy bölcsességgel szemlélnétek, mi történik a Földön, mindent nagy tudatlansággal tagadtok.

AZ EMBERI TEREMTMÉNYNEK AZZAL AZ ÁLLANDÓ IGÉNNYEL KELL ÉLNIE, HOGY ARRA TÖREKEDJEN, HOGY KIRÁLYUNK ÉS URUNK, JÉZUS KRISZTUS, KIRÁLYNŐNK ÉS ANYÁNK OLDALÁN ÁLLJON.

A teremtmény csak akkor fog békében élni, ha életében szükségét érzi Királyunknak és Urunknak, Jézus Krisztusnak és Királynőnknek és Anyánknak. Akkor lesz az, amikor a gondolat a mi Királyunkra és Urunkra, Jézus Krisztusra és Királynőnkre és Anyánkra fog maradni. Így az emberi teremtmény tudni fogja, hogy a helyes úton jár, különben csak múló törekvéseken és hamis illúziókon él, amelyeknek a lelkek gonosz elnyomója egy pillanat alatt engedhet.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus szerettei, anélkül, hogy sikerülne szeretni az életet, továbbra is megvetitek azt, és továbbra sem értékelitek.

Szükséges, hogy mindenki biztos legyen abban, hogy rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel az Atya Isten felruházta, hogy szeresse Istent és szeresse felebarátját, és hogy szent és tiszta szeretet legyen, amely befogadja felebarátját, felismerve, hogy Isten a mindene az életében.

Az, hogy hisznek Isten létezésében, hogy "Istent mindenek felett szeretik" (Mt 22,37-40), nem teszi őket kevésbé emberré, hanem szabadabbá. Ezért aki szereti testvérét, az valóban emberi teremtmény, a Szentháromságos Szeretet tanúja.

Az emberiségnek meglesz a bizonyossága, hogy Isten nélkül semmi. Belső ürességgel fog élni, mert megveti azt, akit szeretnie kell: a mi Királyunkat és Urunkat, Jézus Krisztust, aki meghalt a kereszten és feltámadt, hogy az emberiségnek Megváltást adjon.

Ezért, anélkül, hogy elfelejtenétek, hogy az Ég szeretetből figyelmeztet benneteket, kötelességgel éltek:

IMÁDNI A SZENTSÉGES SZENTHÁROMSÁGOT, MIKÖZBEN TUDATÁBAN VAGYUNK ANNAK A NAGYSÁGNAK, AMELYET A SZENTHÁROMSÁGOS SZERETET RÁNK HAGY.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe:

EZEK AZ EMBEREK OLYANOK, MINT A TENGER HULLÁMAI, JÖNNEK-MENNEK ANÉLKÜL, HOGY ELÉRNÉK A LELKI STABILITÁST, A SZENZÁCIÓT KERESIK, NEM PEDIG AZ IGAZSÁGOT.

A háború egyik vagy másik helyen folytatódik, a tél a fegyverek tüzes tüzével érkezik.

Az emberek elégedetlensége lázadáshoz vezet.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe, a föld megnyílik bennetek, a földrengések erősödnek, és a földrengések ereje nagyobb.

Imádkozzatok Szentháromság népe, imádkozzatok Közép-Amerikáért, Mexikóért és az Egyesült Államokért, a föld reszket.

Imádkozzatok Szentháromság népe, imádkozzatok Panamáért, Chiléért, Ecuadorért, Kolumbiáért és Brazíliáért, akiknek földje megrendült.

Imádkozzatok Szentháromság népe, imádkozzatok, bizonytalanság jön, ahová az emberi teremtmények szemei ebben az időben fordulnak.

Imádkozzatok Szentháromság népe, imádkozzatok Franciaországért, Oroszországért, Németországért, Irakért, Ukrajnáért és Líbiáért, ahol a háború kísértete a leginkább látható.

Imádkozzatok Szentháromság népe, imádkozzatok Japánért, amely megrendült és üldözött.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe, őrizzétek meg a belső békét, hogy a gonoszság tüze ne égjen bennetek.

Imádkozzatok, gyakoroljátok az imát, legyetek kitartóak, gyónjátok meg bűneiteket, és fogadjátok be Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét.

MEGVÉDELEK, HÍVJATOK ENGEM.

A hívő emberek egységében megáldalak benneteket.

Szent Mihály arkangyal

 

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT MÁRIA

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, FOGANTATÁS NÉLKÜLI BŰN NÉLKÜL

 

 

LUZ DE MARIA MEGJEGYZÉSEI:

Testvérek és nővérek:

Szent Mihály arkangyal a Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe iránti szeretetében figyelmeztet bennünket a megpróbáltatások sorára, amelyeket szeretett Királyának népe el fog szenvedni. De az emberi teremtmény elfelejtett imádkozni és bűnbánatot tartani, mert ebben az időben minden jó, még a bűn is.

Hitben, állhatatossággal haladunk előre, nem feledkezve meg az Isteni Védelemről.

Folytatjuk a megtisztulás útját, a belső növekedés útját, hogy még inkább Krisztushoz és a Szűzanyához tartozzunk, és még testvéribbek legyünk, hogy szembenézhessünk azzal, ami a mi nemzedékünkre vár.

 

Ámen.
A LEGSZENTEBB SZŰZ MÁRIA ÜZENETE LUZ DE MARIANAK 2022. november 22-ÉN


Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei, fogadjátok el Anyai Áldásomat.

A GYERMEKEIMMEL JÁROK, SZERETEM ŐKET, A KEZEMBEN TARTOM ŐKET, HOGY NE VESSZENEK EL.

Ebben az időben a zűrzavar úgy terjed, mint a gyom a mezőn, amely sietve, észrevétlenül növekszik. A nagy hazugságokkal teli ideológiák (Kol 2,8) elválasztják gyermekeimet Isteni Fiam Misztikus Testétől. AZ EGYIK AZ ISTENI SZÓ, NE KÖVESSÉTEK AZOKAT, AKIK MEG AKARNAK TÉGED TÉVESZTENI.

Szeretett gyermekeim, a csillagnap görcsben van, izgatott, erejét a Föld felé sugározza, és ez, gyermekeim, olyan éghajlatot fog eredményezni, amely súlyos károkat fog okozni a Földnek és nektek.

Mivel gyermekeim ennyire hitetlenkednek az Égi bejelentésekkel szemben, a természeti jelenségek felerősödnek, és a Föld továbbra is nagy dühvel reng.

Gyermekeim ennyi hitetlenségével szemben, a közösségek emberi kéz általi szenvedése minden városban és minden nemzetnél hangsúlyosabbá válik.

Szívem gyermekei:

Legyetek lelki és fizikai éberségben. A gonoszság ott okoz kárt, ahol gyermekeim hajlamosak figyelmen kívül hagyni Isten törvényét és a szentségeket.

NEKEM KELL SZENTELNETEK MAGATOKAT, HOGY MEGŐRIZZÉTEK VÉDŐPAJZSOTOKAT, AMÍG ENGEDELMES ÉS MINDEN TEKINTETBEN JÓ TEREMTMÉNYEK MARADTOK.

Szeretett gyermekeim, elfelejtettétek, hogy a kommunizmus (1) fogja uralni a világot és elterjedni az egész földön. Gyermekeim nem látják, hogy a szakadék szélére sodródnak, és azok uralkodnak rajtuk, akik nem akarják a lelkük üdvösségét. A kommunizmus kis csoportoknak ad hatalmat. Ezek a társulások káoszt okoznak, és hajlandóak harcolni az élelemért és más szükséges dolgokért, amelyekben hiányt szenvednek.

A démonok az emberiségre szálltak. Ez nagyon veszélyes: a szellemi tudatlanság és a Szentírás ismeretének hiánya (Péld 4,5; Róm 15,4).

AZ IMÁDSÁG ELENGEDHETETLEN, AZ IMA HIÁNYA TÁVOL TARTJA ŐKET A SZENTHÁROMSÁGTÓL ÉS ETTŐL AZ ANYÁTÓL.

IMA, IMA, IMA, IMA!

Szeretteim, Fiam Egyháza gyászba öltözik, és gyermekeim még jobban összezavarodnak a szellemi tudatlanság miatt.

Egy nagy jelet fogtok látni a Mennyben, amely előtt néhány gyermekem meg fog rémülni, és a hívők tudni fogják, hogy háborúban lévén, közel lesz a Figyelmeztetés. (2)

Legyetek felelősek gyermekeim, legyetek Isteni Fiam igaz gyermekei. Az emberiség történései nehezek, az emberi teremtménynek most kell megtérnie! mintha a következő pillanat lesz a Figyelmeztetés. FIGYELEM, GYEREKEK!

Imádkozzatok Amerikáért, a természet ellene fordul. A nemzet barátai a háború közepén elhagyják.

Imádkozzatok Isteni Fiam gyermekei, imádkozzatok Franciaországért, a tűz e nemzet nagy műemlékeit égeti.

Imádkozzatok Isteni Fiam gyermekei, imádkozzatok, imádkozzatok Japánért, imádkozzatok Afganisztánért, imádkozzatok Ausztráliáért, szenvedés éri ezeket a nemzeteket.

Imádkozzatok gyerekek, imádkozzatok, imádkozzatok, a föld mágnesessége (3) kisebb.

Imádkozzatok gyerekek a közelgő betegségért, imádkozzatok az új akadályért, hogy mozogjon, imádkozzatok.

Legyetek hűségesek Isteni Fiamhoz.
Legyetek óvatosak tetteitekben és cselekedetekben, az emberiség szenvedése közel van.

MENTSÉTEK MEG A LÉLEK GYERMEKEITEKET!

Legyetek óvatosak és vigyázzatok testvéreitekre, egyesüljetek és legyetek egy szívvel a szeretetben, az imádságban, az áldozatban és a jóvátételben.

A SZÍVEM AZ ÜDVÖSSÉG BÁRKÁJA.

FOLYAMATOSAN VÉDELMEZLEK, NE FÉLJ, VELED VAGYOK.

Szűzanya

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT.
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT MÁRIA

A kommunizmusról olvassa el...
Egy értesítés ... ?
A föld mágnesességéről olvasd...


LUZ DE MARIA MEGJEGYZÉSE

Testvérek és nővérek:

Boldogasszony Anyánk figyelmeztet bennünket arra, hogy a személyes életben mennyire fontos, hogy állandóak legyünk a hitben, és ne csak a Szentírás ismeretét tartsuk fenn, hanem Krisztus művének és cselekedeteinek gyakorlatába lépjünk.

Az igen, igen vagy nem, nem pillanatában vagyunk. Nem élhetünk félszívvel, nem lehetünk Krisztuséi és az emberi ego nem érvényesülhet az életünkben.

A Szűzanya azt mondta nekem, hogy nem tudja egyetlen üzenetben megemlíteni az összes országot, amely nagy veszélyben van, hanem apránként említi őket, de imádkoznunk kell egymásért.

Elmondta nekem, hogy a veszély nagyon nagy és nagyon komoly az emberiségre nézve, mivel külsőleg vannak olyan égitestek, amelyek a Föld körül ólálkodnak, és a Földet ezeknek az égitesteknek a mágnesessége befolyásolja, a Nap hatása mellett, amely nagy szeizmikus mozgást okoz a Földön.

A Szűzanya említette nekem ennek a nemzedéknek a lelki hanyatlását, a fájdalmat, amit az Ő Isteni Fiának a divat, főleg a nők öltözködése okoz, a szinte meztelen testükkel. Ugyanez vonatkozik a férfiakra is, akik nagyrészt nőhöz illő ruházatot viselnek.

Testvérek, szomorú ennek a nemzedéknek a dekadenciája, mert figyelmen kívül hagyva Istent, emlékezzünk arra, hogy két népet töröltek el a föld színéről. Ebben az időben ennek a nemzedéknek észhez kell térnie, jóvátételt kell tennie, és vissza kell térnie a Szentháromsághoz vezető útra anélkül, hogy elfelejtené Szűzanyánkat.

Mindezek ellenére a Szűzanya azt mondta nekem:

"Az emberiség felelőssége, hogy közbenjárjon egymásért".
Ámen.
ADVENT 2022. Szentek üzenete. Mihály arkangyal + rövid adventi ima. Luz de Maria de Bonilla Az üzenet dátuma: 2022. november 26.:

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei: LEGYEN TELJES A SZENTHÁROMSÁG ÉS KIRÁLYNÉNK ÉS ANYÁNK ÁLDÁSÁVAL. A Szentháromság küldötte vagyok: ADVENT ELEJÉN EMLÉKEZTETJÜK: Arról a kötelességről, hogy békét hozz mindegyikőtök szívébe. Arról a kötelességről, hogy Isten Fényét hordozzátok mindannyiotokban, és világosságként legyünk felebarátaitok számára. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus népének, a Király gyermekeinek fel kell készülniük arra, hogy megtapasztalják az Advent megtapasztalását, megbánják bűneiket, miközben megőrzik a hitet, a reményt és a szeretetet. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei minden templomban, minden otthonban, minden szívben meggyújtják ennek az adventnek az első gyertyáját, tudva, hogy a mi Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus a világ világossága, és ez a Fény égve marad örökkön-örökké . Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei ragaszkodnak az anyagihoz, nem tudva, hogy az anyagi javak milyen hamar csak emlékekké válnak az általuk új pénznek nevezett pénz bevezetése miatt. Az emberiség reakciója az lesz, hogy sír, amikor elveszti a fogást az anyagiak felett. Az ember alá lesz rendelve az új hatalomnak. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei, amikor a pogányságot nézem, azt látom az emberiség közepén, hogy az ember mennyire megveti önmagát, megengedi magának, hogy sötétben éljen. EZ AZ IDŐ, HOGY AZ EMBEREK FELADJÁK A SZOKÁS SZABADSÁGÁT, ÉS ELFOGADJUK, HOGY MINDEN PILLANATBAN TÖBBBE TARTOZNAK A SZENTHÁROMSÁGHOZ ÉS A VÉG IDŐK KIRÁLYNÉJÉNEK ÉS ANYÁNKHOZ. KONVERTÁLJ MOST. Nem késlekedhetsz. Sürgősen szükség van arra, hogy Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus gyermekei a megtérés útjára lépjenek, és megerősítsék hitüket. Ezt a nemzedéket a földi hatalom birtokolja. A gonosz teljesen elkötelezte magát, hogy elpusztítsa a családot, és rávegye az embert, hogy megvesse Királynőnket és Anyánkat. Ezt a nemzedéket nagy veszély fenyegeti a világban szétszórt nagy vulkánok, amelyek sorra ébrednek. Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok Japánért, ő szenved a természet erőitől és embertársaitól. Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok, szenvedés érkezik Brazíliába. Imádkozzatok Isten gyermekei, San Francisco szenved a természet erőitől. Imádkozzatok, Isten gyermekei, imádkozzatok Chiléért, Szumátráért, Ausztráliáért, megrázzák őket a természet erői. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus népe, továbbra is művelje szellemi földjét, szaporítsa a hitet, a reményt és a szeretetet. ÉLJ SZERETETET, ÉS "MINDEN MÁS FOGADNI AZ ÖNRE". Az emberiség megtisztult, szükséges, hogy a megtisztulás által Isten Szeretete uralkodjon minden szívben. Magasra emelt Kardommal megáldalak. Szent Mihály arkangyal

LUZ DE MARIA MEGJEGYZÉSE
Szent Mihály arkangyal az adventi időszak kezdetén arra hív minket, hogy maradjunk szeretetben, hogy megoszthassuk azt testvéreinkkel. Szükségünk van a szeretetre, hogy a hit, a remény és a szeretet gyümölcseit hozza, amelyet az általunk meggyújtott gyertya képvisel, annak jeleként, hogy az isteni fény nem fog kialudni a világban, soha.

Hívásunk van arra, hogy száműzzük a kicsapongást, és megtérésben éljünk, mert a lelki létnek arra kell vezetnie, hogy közelebb éljünk az Úrhoz.

A változások, amelyeket továbbra is át fogunk élni, szembesíteni fognak minket azzal, hogy milyen keményen élnek az anyagiasságban, és egyik pillanatról a másikra semmink sincs. Mit fog tenni az ember?

Jelenleg nagyon komoly lelki hanyatlásban vagyunk, olyannyira, hogy a megosztottság a társadalom minden területén, de még inkább az egyházon belül a legnagyobb ellenség.

Testvérek, legyünk szeretet, és a többi majd jön (Mt 6,24-34).

JÉZUS KRISZTUS URUNK ÜZENETE LUZ DE MÁRIÁNAK 2022. november 30-án

Szent Szívem szeretett gyermekei:

SZERETETEMMEL, IRGALMAMMAL JÖVÖK HOZZÁD.

Meghívlak benneteket, hogy nézzétek meg saját hibáitokat, szükséges, hogy megnézzétek magatokat, hogy azok közé tartozzatok, akik tanúságot tesznek Szeretetemről.

EGYSÉG VAGYOK. Gyermekeim összezavarodtak és megosztottak, könnyű prédái a gonosznak. Azért vetik magukat, hogy egymást pusztítsák?

Ki rendelkezik nagyobb szavakkal, nagyobb hittel, reménnyel és szeretettel? És mégis befogadnak Engem Testemben és Véremben, és megbántanak Engem azzal, hogy nem az Én gyermekeim, akik a szó ajándékát a teremtésre, hanem a pusztításra használják.

Ezek azok a pillanatok, amikor népem szenved a természet miatt, az illetlen divat miatt, az erkölcs hiánya miatt népem körében, minden jó, mert Isten az Irgalom!  Én vagyok az Irgalom, és nézem a saját cselekedeteimet és tetteimet, amelyek ennyi távolságtartás és engedetlenség miatt bántanak Engem.

Gyermekeim: Mi ez?

EZ ABBÓL FAKAD, HOGY A GYERMEKEIM NEM SZERETIK A SZŰZ ANYÁMAT, OLYANOK, MINT AZOK, AKIK ÁRVÁKNAK NEVEZIK MAGUKAT. EZ OLYAN TEREMTMÉNYEKKÉ TESZI ŐKET, AKIKET NEM AZ ÉN ANYÁM, MINDANNYIÓTOK KÖZBENJÁRÓJA VEZET.

Látom, hogy egyes gyermekeim, azáltal, hogy nem esznek Velem (Fil 3,10; I Jn 2,3), a világi és bűnös dolgokat felkaroló társadalom állandó újdonságában élnek, ami eltéríti őket a helyes cselekvés és cselekvés útjától.

Könnyen elfelejtik, hogy téves kritériumaiknak megfelelően könnyű prédájává válnak a gonosznak, amely ebben az időben úgy döntött, hogy megosztja Egyházamat (1) és a kárhozatba vezeti őket.

Szeretett Népem, oly sok ország szenved a természet pusztításától, oly sokan éheznek és szomjaznak az igazságosságra... És gyermekeim, hol találhatók?

ELHALLGATTATJÁK ŐKET, HOGY NE EMELJÉK FEL A HANGJUKAT!

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok a bebörtönzött gyermekeimért, hogy elhallgattassanak és elhagyjanak.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Ausztráliáért, amely erősen rázkódik és megtöri földjét, a tenger vizét Dél-Amerika partjai felé emelve.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, a görcsök, a lázadások, az élelmiszerhiány, amellyel a következő évet kezditek, annak a jele, hogy az éhínség idejére vezetnek benneteket (2), és a kapuk előtt álltok majd, hogy nem tudtok majd vásárolni vagy eladni.

Imádkozzatok gyermekeim, az emberiséget elmerül a múló érdekekben, mindent elfelejt, nem figyel és nem gondolkodik, boldogságát az eredményekben találja meg.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, a múló pillanat folytatódik, és gondolkodás nélkül a kommunizmus kezébe kerültök.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, az óceán vizei belépnek a gyermekeim által csodált városba: a nagy híd városa az Egyesült Államokban meg fogja tapasztalni a nagy tragédiát. Tudják ezt, és nem térnek vissza Hozzám, de a végzet napról napra nagyobb.

Imádkozzatok gyermekeim, Brazília káoszba süllyedt. Ezeknek az Én népemnek el kell száműznie a vidámság pillanatait, amikor bűnökkel, különösen a test bűneivel bántanak Engem.  Káosz jön, és gyermekeim szenvednek. Sürgős a szívből jövő ima, hogy az események és a zavargások alábbhagyjanak.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Spanyolországért, amely erősen remeg.

Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Mexikóért, a föld remeg, a betegség jelen van.
Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, a tigris (*) felemelkedett, és az oroszlán (*) csendben csatlakozott hozzá, megtámadják a sast, aki felegyenesedett.

Szeretett gyermekeim: figyelmeteket továbbra is Rám kell összpontosítanotok, különben a gonosz csapásai megfosztanak benneteket a békétől, a szeretetlenségtől, arra késztetnek benneteket, hogy megvető szavakat mondjatok testvéreitekkel szemben. Gonosz szavakkal fogja megtölteni a szájukat, fel fogja emelni az egójukat, hogy bántani fogják a testvéreiket.

Legyetek kötelességtudóak a szeretet és az alázat iránt. Az alázat nélküli emberi teremtmény könnyű préda az ördög számára. Légy maga az Én Szerelmem ebben az időben, amikor a béke egy emberi teremtmény gondolatán múlik.

Imádkozzatok szívvel, legyetek az ima és az egység teremtményei. Tartsátok meg magatokat Bennem, és legyetek az Én akaratom cselekvői.

Megáldalak benneteket, gyermekeim, "Ti vagytok a szemem fénye".

A te Jézusod

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA

(*) Tigris = Kína (* ) Oroszlán = Irán

(1) Az egyház szakadása, olvasd...
(2) Az éhínségről olvassa el...


LUZ DE MÁRIA TANÁCSAI

Testvérek:
Az isteni Igétől zavartalanul és zavartalanul megmaradni, erőt ad ahhoz, hogy szembenézzünk a mindennapi eseményekkel, sőt még inkább a katasztrófákkal, amelyeket az ég már korábban bejelentett nekünk.

A mi Urunk, Jézus Krisztus azt mondta nekem, hogy egy üstökös az emberiséget feszült helyzetbe fogja hozni, hogy több napig figyelni fogjuk.

Urunk azonban a belső változásra, az új teremtményekké válásra helyezte a hangsúlyt, hogy lelki éberségben legyünk, nehogy összezavarodjunk.

Említette nekem, hogy nagy a zűrzavar, ami az emberiségre vár, és hogy ragaszkodnunk kell a parancsolatokhoz, a szentségekhez; hogy ismernünk kell az Egyház katekizmusát, és hogy imában kell erősítenünk hitünket, időt szánva arra, hogy minden nap elmélkedjünk és javuljunk.

Azt is megemlítette nekem, hogy minden nap legyen egy pillanatunk egyedül Vele.

Ámen.