2007. július 25., szerda

Medjugorjei üzenetek 2007. július

2007. július 2.
„Drága gyermekek, Isten nagy szeretetével jövök ma hozzátok, hogy az alázat és a szelídség útján vezesselek benneteket. Az első állomás ezen az úton a szentgyónás. Vessétek el a gőgötöket, és térdeljetek le Fiam előtt. Értsétek meg, gyermekeim, hogy nincs semmitek, és semmire sem vagytok képesek. A bűn az egyetlen dolog, amitek van, amit birtokoltok. Tisztuljatok meg, és fogadjátok el a szelídséget és az alázatot. A Fiam győzhetett volna erővel is, de ő a szelídséget, alázatot és a szeretetet választotta. Kövessétek Fiamat, és adjátok ide kezeteket, hogy együtt menjünk fel a hegyre és győzelmet arassunk. Köszönöm.”
A Szent Szűz újra beszélt a papok és áldásuk fontosságáról. Mirjana elmondta azt is, hogy a hegy, amelyet a Szűzanya az üzenetben említ, a lelki élet magaslatát jelenti, s nem egy konkrét hegyet, pl. Jelenések hegyét.

2007. július 25.
„Drága gyermekek! Ma, plébániátok védőszentjének napján, arra hívlak benneteket, hogy kövessétek a szentek életét. Legyenek számotokra példakép, és buzdítás az életszentségre. Az imádság olyan legyen számotokra, mint a levegő, amelyet belélegeztek, s nem pedig teher. Gyermekeim, Isten megmutatja majd nektek szeretetét, és ti megtapasztaljátok annak örömét, hogy az én szeretteim vagytok. Isten meg fog áldani benneteket, és bőséges kegyelmet ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2007. július 7., szombat

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. július 5.

3. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén.
A Szentírásból: elmélkedjük át a néma lélektől megszállott megszabadítását! (Mk. 9, 14 - 29)
Havi mottó: “Aki hisz, annak minden lehetséges!” (Mk. 9, 23)
Közös imaszándék: mindenkit, különösen a fiatalokat és az idősöket minden nap, a felajánló imában Jézus Szent Vérébe fogjuk helyezni, hogy teljesen tisztuljanak meg a Szentlélek kiáradásáig!
Konkrét feladatunk: Jézust akarjuk látni és szolgálni mindenkiben, különösen a fiatalokban és az idősökben!!!
Az Úr Jézus rendkívüli üzenete Szent Szíve ünnepére (2007. 06. 15)
“Most megköszönöm nektek, hogy 100-szor összegyűltetek, az Én Nevemben, hogy Irgalmas Szent Szívemet tiszteljétek és engeszteljétek. Megígértem nektek azt, hogy Én is fogok szólni hozzátok, amikor rendkívüli ünnepnapokat tartotok. Ilyen a mai nap is, Szent Szívem ünnepe!
Megköszönöm nektek azt is, hogy felépítettétek a Két Megdicsőült Szent Szívünk Házát. Örömmel látjuk azt, hogy olyan engesztelők jönnek el a Szentháromság hegyére, akik minden áldozatot meghoznak Értünk! Jelenleg, a szolgálóleányom - teljesen átadva magát Nekem - vállalja a kereszthordozást a lelkek újjászületéséért. Azt is látom, hogy ti is mindnyájan viszitek a kisebb-nagyobb keresztjeiket és így követtek Engem. Jutalmatok nem fog elmaradni!!!
Öröm köztetek lenni, mert ti felkészülve vártok Engem vissza a Földre!
Ne szomorkodjatok, ha nem úgy alakulnak a dolgaitok, ahogy szeretnétek. Látom azt is, hogy az ellenség részéről sokszor akadályozva vagytok. Azért viselkedik így veletek, mert egyáltalán nem tetszik neki az, amit tesztek. Az akadályok ellenére menjetek bátran előre.
Én úgy szeretlek titeket, ahogy vagytok! Elért szintetekről, beleegyezésetekkel vezetlek tovább benneteket, hogy szentté váljatok.
A kis fakeresztet, amit Tőlem kaptatok - kérlek benneteket - ne díszként viseljétek a nyakatokban. A két kicsi Szív, amely a kis Kereszten van, a Szentlélekben Egyesült és Megdicsőült Szíveinket jelképezi, az Enyémet és az Édesanyámét. A ‘kis Kereszt’ által segíteni fogok nektek a gyógyulásban, ügyeitek rendezésében, ha valóban hisztek a Mi Két Szent Szívünk győzelmében.
Ha hittel imádkoztok az ‘Egység Keresztje’ mellett és kéritek a segítségemet, meg foglak védeni benneteket bajaitokban. Jelenleg, még sokan úgy viszonyulnak az ‘Egység Keresztjéhez’, hogy megvannak nélküle is. Az ‘Egység Keresztjének’ igazi értékét, igazán ezután fogjátok megtapasztalni. Én a Kereszten váltottalak meg benneteket bűneitektől és a Kereszt jele által fogok győzni a Gonosz felett az utolsó időben is.
Kérlek benneteket, ne szomorkodjatok a körülményeitek miatt, mert rövidesen meg fognak változni és az Új Világban Velünk fogtok örülni!!! Megáldalak titeket a türelem lelkületével!”
Szűz Mária rendkívüli üzenete, Szeplőtelen Szívének ünnepére (2007. 06. 16)
“Kedves, kicsi Gyermekeim! Megígértem nektek, hogy különleges alkalmakkor, szólni fogok hozzátok. Nagyon hálás vagyok nektek: a 100 elsőszombatért, az Értem hozott áldozataitokért, azért, hogy olyan sokszor összegyűltetek, minden körülmények között tisztelni Szeplőtelen Szívemet. Tudnotok kell, Én most sem hagytalak titeket magatokra!
Megörvendeztetésetekre mondom, Én mindig veletek maradok, csak másképpen, mint eddig. Ezelőtt, Szeplőtelen Szívem köré gyűjtöttelek benneteket. Ezután a Szentlélek fog vezetni titeket, akik hisztek Két Szent Szívünk győzelmében. A Szentlélek fog felkészíteni benneteket Szent Fiamnak, a Földre való visszajövetelére. Ő meg fog világosítani és bátorítani fog titeket a mindvégig való kitartásra. Mielőtt a Szentlélek teljesen kiáradna az egész emberiségre, megkérlek benneteket, minden csütörtökön, együtt imádjátok Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Én is veletek imádkozom az imatalálkozókon. Szerezzetek örömöt Jézusnak a szentségimádásaitokkal. Minden körülmények között maradjatok az engesztelő közösségben, mert egyedül nem ismeritek fel a Gonosz cseleit és a csapdájába eshettek.
Tudnotok kell, Én nagyon szeretlek titeket és ezután is minden Tőlem telhetőt meg fogok tenni értetek! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. júliusára
“Szeretteim! Most, a hit fontosságára hívom fel a figyelmeteket! Ha kéritek Tőlem az élő hit kegyelmét, megkapjátok. Ti, akik rendszeresen eljösztök a Szentháromság hegyére, többségben elhiszitek azt, hogy Én, a Szentlélek Isten szólok hozzátok, kicsi szolgálóleányom által!
Én azt mondom nektek, csak akkor van élő hitetek, ha elfogadjátok: Jézus, az Élő Isten Fia; Ő feltámadt a halálból és valóságosan van jelen az Oltáriszentségben. Hitetek növekedése érdekében kérem tőletek, tartsatok legalább csütörtökönként közös szentségimádást.
Jézus, amikor a Földön élt, egyszer azt a kérdést tette fel az apostolainak: ‘Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön?’ Én azt mondom, találni fog élő hitet, csak keveseknél. Azért is fog Jézus hamarosan visszatérni a Földre, hogy megmentse, ami menthető. Ezért is mondom nektek, hogy higgyetek Jézus Földre való visszajövetelében. Jézus nem azért jön vissza a Földre, hogy elítéljen benneteket, hanem azért, hogy a bűnbánatotok által megszabadítson titeket a bűn rabságából.
Kérlek benneteket, azokkal akik a hit területén mindent meg akarnak magyarázni vagy kimagyarázni, ti ne vitatkozzatok, értük imádkozzatok.
Bátorítalak benneteket: érdemes kitartani a hitben, mert Jézus már alig várja, hogy megdicsőült Testében is veletek legyen. Akkor majd ti is hasonlóvá fogtok válni Jézushoz és Boldog Országa lakói lesztek!
Érdemes hinni mindabban, amit tanítok nektek, mert aki hisz, annak minden lehetséges! Megáldalak benneteket az élő hit lelkületével!”
Házi feladat júliusra:
“LEGALÁBB CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT ÖRVENDEZTESSÜK MEG AZ ÚR JÉZUST, KÖZÖS SZENTSÉGIMÁDÁSAINKKAL!”
Előretekintés augusztusra
Ezután minden hónapban: elsőpénteken, elsőszombaton és elsővasárnap délután 3 órától; elsőcsütörtökön 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9) minden nap, azután hétfőn - szerdán - pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy a rosszak - jók; a jók - jobbak legyenek a közös engeszteléseink által!
Konkrét feladatunk lesz: minden nap, kis önmegtagadásaink illatos virágaival fogjuk megajándékozni Szeretett Nagyboldogasszonyunkat. Lemondhatunk a Szűzanya iránti szeretetből: egy pohár vízről, édességről, étkezésben a második fogásról, szeszes italról, egy gyümölcsről, TV-ről, saját akaratunkról, főleg a bűnről!!! A jutalom biztos nem fog elmaradni!