2013. április 10., szerda

A barátság is betiltva

Az, hogy a nyugati világ önmagából, a benne eluralkodott liberális szemléletből adódóan halálra van ítélve, a nagy többség számára már rég nem újkeletű felismerés. Aki kicsit is követi a közéleti történéseket, aki kicsit is lépést tart a világban zajló eseményekkel és társadalmi változásokkal, az könnyen észreveheti, hogy a közösségek lezüllesztése, a morális értékek, a hagyományos családmodell, az emberi kapcsolatok lerombolása mára döbbenetes mértéket öltött.

Jól láthatóan erről, és ezekről a törekvésekről szól manapság Európa, erről szól ma a felvilágosult és demokratikus Európai Unió. Kiüresíteni mindent, ami értékkel bír, lebontani a tradíciókat, a gyökértelenséget propagálni. Mára eljutottunk oda, hogy lényegében a barátságon, mint emberi kapcsolaton kívül nem nagyon maradt semmi olyan hagyományos emberi érték, amit a liberális megmondóembrek az elmúlt években ne kezdtek volna ki.

Eddig.

Az elmúlt hónapokban ugyanis több brit iskolában is megtiltották a gyerekeknek, hogy egyetlen, legjobb barátot válasszanak maguknak. Ezzel állítólag arra akarják ösztönözni őket, hogy nyitottabbak legyenek, nagyobb csoportokban játsszanak, illetve így akarják megkímélni őket a csalódásoktól mondván „meg akarják óvni őket attól a fájdalomtól, amit a legjobb baráttal való szakítás okoz”.
[az eredeti hírért katt a IDE és IDE]


Egész egyszerűen döbbenetes.

Azt hiszem, nem kell társadalomkutatónak lennünk ahhoz, hogy észrevegyük: a folyamatok teljesen egy irányba, az agymosott, gyökértelen, emberi kapcsolatok nélküli társadalmak kialakítása felé mutatnak. Könnyen irányítható birkanyáj kell, akikkel nincs gond, akik nem akadékoskodnak, akik nem mondanak ellent, akik nem fognak össze egymással a globalista világ irányítóinak döntései ellen.

Jól láthatóan ez a cél mindenütt.


gabeebee 

Nyílt levél egy paptól MDM támogatására

Mark Miravalle professzor úr részére!

Ügyesen adja elő a MDM-től származó üzenetek hitelességével kapcsolatos ellenvetéseit, de Önnek valamennyi érve a racionális teológiára alapozódik. Látszólag arra a következtetésre jut, hogy ez a Mária egy félrevezetett és tiszteletlen ír háziasszony, aki kiagyalja ezeket az üzeneteket… saját képzeletéből. Mások az Ön érveit úgy használják fel, hogy azt állítják, ezek az üzenetek sátáni eredetűek, feltehetően valamilyen gonosz szellem által ihletve.

Ha Mária egyszerűen egy félrevezetett asszony, hiperaktív képzelőerővel, akkor lehetséges kellene, hogy legyen megismételni azt, amit ő tesz. Lenne szíves találni egy másik személyt, aki saját képzelőerejéből szerkesztene egy, az "Igazság könyvé"-hez hasonló művet!

Azt a véleményt, hogy ezek az üzenetek egy gonosz szellem termékei, én nem tudom elhinni, Ön igen? Miféle gonosz szellem kérné a legszentebb Rózsafüzér naponkénti elimádkozását? Vagy javasolná az Irgalmasság Rózsafüzérének naponkénti elimádkozását a megrögzött bűnösök megtéréséért? Vagy az Oltáriszentség imádását és a naponkénti szentmisén való részvételt, valamint a katolikus Egyház hagyományos tanításaihoz való hűséget?

Van egy másik kérdésem, ha szabad. Racionális teológiai érveivel, kérem, magyarázza meg, hogyan lett a farizeus Saulból Pál, a pogányok apostola? Jézus már megalapította Egyházát Péterrel, mint az Ő földi helytartójával, legalább két másik apostollal, Jakabbal és Jánossal, szintén ezen a területen. Hogyan mert Jézus az egyházi hierarchiától függetlenül cselekedni és megtéríteni Sault, váratlanul, Saját akaratából? És nem csak megtéríteni, de tanítani az Evangéliumra és apostolává felkenni őt, mindezt Pétertől függetlenül? Hogyan történhetett ez, ha Jézus kényszerítve van, hogy mindig és mindörökre csak a Saját Egyháza hierarchikus tekintélyének korlátain belül cselekedhet?

Ha elejétől elolvassa ezeket az üzeneteket, számomra teljesen világos, hogy maga Jézus az, aki nem csak a kezdeményezést, de a teljes felelősséget is vállalja e könyv tartalmáért. Jézus több alkalommal emlékezteti Máriát arra, hogy "te vagy az írnok, Én Vagyok a szerző."
Miravalle professzor úr, ha Ön ugyanezt az analitikus okfejtést használja a Szentírás vizsgálatára, egy halom eretnekséget fog találni! Jézus azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne védelmezzük az Ő Szavát.

Ezért azzal a kijelentéssel fejezem be, hogy részemről, majdnem egy év imádság és megkülönböztetés után, elfogadom ezeket az üzeneteket szó szerint, kinyilvánítva a katolikus Egyház hagyományos tanításához való teljes hűségemet, főképpen, ahogyan az közzé lett téve a mi időnkben Boldog II. János Pál pápa által.

Fr. F. Elsinger

Fr. Frank Elsinger is an American priest who has spent 37 years in Asia, lives a semi-hermit’s life on Lamma island and is also responsible for the Marian Movement of Priests in Hong Kong. He is quite well known to the Catholic hierarchy of Hong Kong to propagate the apparitions of Our Lady and the like.

Forrás: http://www.facebook.com/notes/dezs%C5%91-farkas/open-letter-from-a-priest-in-support-of-mdm/344476238987161

Boros Gábor: A lélek megvilágítása vagyis a nagy figyelmeztetés

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket

2013. április 9. kedd 23:00
Drága szeretett leányom, oly sok jó és szent pap van, akik összefogtak, hogy szétszedjék ezeket az Üzeneteket, de ahhoz nekik sem tudásuk sem pedig képesítésük nincsen, hogy ezt megtegyék. Az ő útjuk az, hogy szolgálják Istent. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen módon megfertőződjenek, mert ez által veszélyt jelentenek azon lelkek számára, akik felismerik a Hangomat ezekben az Üzenetekben.
Miközben a New Age szellemi gyakorlataival kérkednek, sok pap úgy véli, hogy a lelkiélettel kapcsolatos tudása azt jelenti, hogy meg van a tehetsége Isten igaz prófétáinak a felismeréséhez. Annyira eltávolodtak Tőlem, hogy képtelenek felismerni Szent Szavamat. Én azért nem adtam nekik ilyen kegyelmeket, mert a büszkeség az útjukban áll.
Nektek, felszentelt Szolgáim, akik közületek azt forraljátok – Isten szolgálatában álló szent hivatalotok jelvényét fondorlatos módon eszközként felhasználva -, hogy eltávolítsátok Szavamtól egyházközösségetek híveit, tudnotok kell, hogy meg lesztek büntetve. Ti nem ismertek igazán Engem. Nem vagytok hűségesek Hozzám. Ti tudatlanok vagytok a lelkiélet ismereteiben, és nektek nincs jogotok másokat nyilvánosan megalázni, másokból gúnyt űzni, vagy bárkit is lenézni az Én nevemben.
Kivétel nélkül mindnyájan választ kell adnotok majd nekem. Meg foglak büntetni benneteket, ugyan nem a hitetlenségetek miatt, hanem a büszkeség bűne miatt, mely elhiteti veletek, hogy többet tudtok már a lelki dolgokról, mint Én, Jézus Krisztus, a Ti Mesteretek. Mennyire megsebeztek Engem. Mennyi csalódást okoztok Nekem, mert a ti árulásotok megsértette a Küldetésemet, mely az utolsó a maga nemében. Mert felelősséget kell vállalnotok majd minden egyes bűnös lelkéért, akiket eltávolíttok Tőlem. És aztán, amikor az Igazságot tudatni fogják veletek, nehéz szívvel kell majd válaszolnotok ezekre a kérdésekre:
Miért utasítottátok el Kelyhemet, amikor szeretettel és bizalommal adatott meg az Igazság számotokra, és amikor tudtátok a szívetekben, hogy ez Tőlem volt? Miért próbálkoztok akkor azzal, hogy megsemmisítsétek ezeket az Üzeneteket? Van fogalmatok arról, hogy mennyire komoly és szent fogadalmat tettetek az Én Nevemben? Nektek most vissza kell vonulnotok és olvasnotok kell imáimat, a Keresztes Imahadjárat imáit. Ha ezt megteszitek, akkor Én áldásomat adom rátok és a tisztánlátás erejét adom nektek. De csak az alázatos szívűek jöhetnek Hozzám.
Vonuljatok vissza. Aztán gyertek Hozzám kiüresedve (meztelenül). Hagyjátok magatok mögött elfogult véleményeiteket, irigységből fakadó nézeteiteket és azon értékeléseteket ezekkel az Üzenetekkel kapcsolatban, miszerint ezek szóbeszéden, fecsegésen és homályos célozgatásokon alapulnának. Amikor eljön az a nap, Én, újra megkeresztellek benneteket, és ti ismét tiszták lesztek. A lelketek olyanná válik majd, mint a kis gyermekeké, és kínzó éhséggel fogtok Jelenlétem után vágyni.
Várom a válaszotokat. Én a teljes Szeretet vagyok. Én a teljes Könyörületesség vagyok. Jöjjetek Hozzám. Én vagyok minden, amire szükségetek van.
Jézusotok