2015. augusztus 11., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk

2015. augusztus 10.
Egyiptom leánya, béke legyen veled. Amikor fiatal voltál, nem akartad meghallani Hangomat.  De Mennyei Udvaraimban azt mondtam: „Magamhoz fogom édesgetni, még mielőtt megőszül (a haja). Munkálkodni fogok benne, és hamarosan megáldom, felkenem majd azt, ami egykor egy jogosulatlan létező volt. 
Igen, ez az én Tervem benne. Azután terméketlen fából bő termést hozó gyümölcsfává alakítom, melynek gyógyító hatású levelei vannak. Úgy mondom neked, mint egyik tanítványomnak, hogy ne félj növekedni, Tanítód Nyomdokaiba lépni. Szükségem van arra, hogy tökéletes légy! Ne félj azoktól, akik saját érdekeik miatt megpróbálnak elbátortalanítani téged. Leányom, Üzeneteimben vannak olyan kijelentések, melyek még feltáratlanok, de eljön az a nap, amikor minden rejtett dolog napvilágra kerül, és ami még nincs feltárva, az feltárul. 
Ezt azért mondom nektek, mert ha valaki megpróbálja értelmezni kijelentéseimet, az rosszul teszi. Igen, mert azokat a kijelentéseket még homály fedi, ezért téves az értelmezésük.  Ez a mag, amit benned elvetettem, sok lelket fog megmenteni. Ezért tanítsd azt, amit megértettél Lelkem Világossága által. 
Vassula, hallottalak, amint azt mondtad: „Az Úr bensőséges kapcsolatot szeretne velünk.” Van még olyan, aki nem értette meg, hogy mennyire szívügyem a veletek való bensőséges kapcsolat? Mit mondtam Simonnak, aki meghívott a házába, és megbotránkozott azon, amikor Máriát bensőséges kapcsolatban látta velem? Azt mondtam neki: „Simon, te nem mostad meg lábamat köszöntésképpen, de ő a könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte azokat. Te nem csókoltál meg, amikor beléptem házadba, de ő a lábaimat csókolgatta. Te nem kented meg a fejemet olajjal, de ő balzsammal kente meg a lábamat.” 
Mondd, mi a vallás? Vallás az, amikor megígéred Istennek, hogy neki szenteled magad, elköteleződsz mellette bizalommal és hittel telve az idők végezetéig, de sohasem úgy, hogy nincs benned szeretet. Mert a szeretet megbocsátja bűneidet. A szeretet az ember szüntelen hívása. Ezért senki se lepődjön meg, ha együttműködöm azokkal, akik szeretnek engem, azokkal, akiket prófétámmá kentem fel, vagy más célból hívtam el.
Ó, van még valami. Hallottam, amint egyik barátod ezt a kérdést tette fel neked, amit most meg fogok válaszolni:”Ha Isten jó, miért van annyi szenvedés?”
Isteni hatalmamnál fogva megadtam nektek mindent, amire szükségetek van az életben, hogy boldogok legyetek. Ennek ellenére hányan adták át magukat nekem őszintén ezen a világon? Az önátadás az, ami hiányzik, és ha nincs önátadás, ez az, ami önmagában eltávolít valakit attól, hogy megismerjen és megértsen engem.[1] Saját dicsőségem és jóságom által mindenkit arra hívtam, hogy jó legyen. Mindig megajándékozlak benneteket. Olyan ajándékokat adok, melyek képessé tesznek benneteket arra, hogy az isteni természetem részeseivé váljatok, melynek révén elkerülhetitek az evilág romlottságát és erkölcstelenségét. Csak a szeretet hiányzik ezen a világon, amit mindenféle bűnnel helyettesítetek, melyek önpusztítóak, mert nem csak a lelketeket, hanem a testeteket is rombolják. Ti önhibátokból, és saját magatok miatt szenvedtek… nem az Enyémtől. 
Én a ti Menedéketek vagyok, a ti Megmentőtök és Erődötök! Ha bárki hozzám kiált, biztos lehet abban, hogy Én vele vagyok… IC   A Szeretet szeret téged…

[1] Más szóval a hitehagyásunk miatt szenvedünk, és halunk meg, amint azt az Úr korábban mondta. Saját magunkat pusztítjuk el.

http://ichtys.hu/index.php/107-2015-augusztus-10