2012. május 18., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Ez a pecsét meg volt jövendölve János Könyvében

2012. május 17., csütörtök, 8:50
Gyermekem, Isten gyermekei képesek lesznek hitüket, bátorságukat és biztonságukat megvédeni bármilyen háború alatt, ha továbbra is imádkozzák a Keresztes Imahadjárat „Élő Isten Pecsétjének” imáját.
Ez az utolsó imák egyike az összes ima közül, és a legnagyobb Védelmi Pecsét, amit a Mennyország az emberiségnek valaha is küldött.
Ez azért van, hogy segítsen elviselni az összes jövőbeli üldöztetést, különösen az uralom és a háború idején.
Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében, és nagy Isteni erővel rendelkezik.
Szeressétek azt gyöngéd szeretettel, és használjátok védelemként nemcsak a magatok, hanem családjaitok számára is.
Erre az emlékeztetőre szükség van ebben az időben.
Menj békével.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Pünkösdi Kilenced 7 nyelven, az Internetes Imacsoport szervezésében

1. Nap:  péntek, május 18
 • Himnusz (a Magyar papi zsoltároskönyvből)
Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!
Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!
Te, hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.
Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!
Űzd messze tőlünk ellenünk,
szent békességed add nekünk;
te járj, vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!
Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite! Ámen.

 • Fohászok:

Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:
     Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat!
Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél,
add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, a Lélek által éljünk!
Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot,
engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
Te azért kaptál minden hatalmat égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról,
vezetőink szívét őrizd meg az igazság szellemében!
Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat
segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon!
Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét,
te légy meghalt testvéreink öröme és reménye!

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

2. Nap: május 19

 • Himnusz (mint első nap)

 • Fohászok:

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
     Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!
Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted,
vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk
engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol,
ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,
add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor mint bíránkat várunk,
add, hogy a megholtakkal együtt mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

3. Nap: május 20

 • Himnusz (mint első nap)

 • Fohászok:

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.
Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
     Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!
Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted;
vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk;
engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol;
ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,;
add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor, mint bíránkat várunk;
add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

4. Nap: május 21

 • Himnusz (mint első nap)

 • Fohászok:

A vigasztaló Szentlélek bennetek van, és bennetek marad, alleluja.
Adjunk hálát Krisztusnak, aki a Szentlélek vigasztalásával töltötte el az apostolokat és az egész Egyházat. Kérjük minden hívővel együtt:
     Vigasztald, Urunk, Egyházadat!
Te, aki közvetítőnk vagy Isten és az emberek között, és segítőtársaidul választottad a papokat,
segíts, hogy mindenkit elvezessenek az Atyához!
Add, hogy gazdag és szegény egymásra találjon, hiszen mindkettőnek te vagy az Istene,
és ne engedd, hogy a gazdag vagyonával dicsekedjék!
Ismertesd meg evangéliumodat minden néppel,
hogy mindenki eljusson a hitből fakadó engedelmességre!
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet,
hogy letörölje a szomorkodók könnyeit!
Tisztítsd meg az elhunytak lelkét,
és vedd fel őket szentjeiddel és választottaiddal együtt a mennybe!

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

5. Nap: május 22

 • Himnusz (mint első nap)

 • Fohászok:

A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig, alleluja.
Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:
     Krisztus, hallgass meg minket!
Küldd el az Atyától a Szentlelket Egyházadba,
hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt!
Vezesd, Urunk, Szentlelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják,
hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára!
Küldd el Szentlelkedet, a szegények Atyját,
hogy felemeljen minden nélkülözőt!
Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkaid szolgáivá tettél,
hogy mindig hűségesek maradjanak!
Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében testileg-lelkileg,
akikért feltámadtál, és a mennybe mentél.

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

6. Nap: május 23

 • Himnusz (mint első nap)

 • Fohászok:

 Krisztus Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, alleluja.
Dicsérjük és kérjük Istent az apostolokkal és mindazokkal együtt, akikre először szállt le a Szentlélek:
     Uram, hallgass meg minket!
Mindenható Istenünk, te megdicsőítetted Krisztust az égben,
add, hogy jelenlétét az Egyházban mindenki felismerje!
Te, aki azt mondtad Krisztusról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok,
add, hogy szavát mindenki meghallja, és üdvözüljön!
Küldd el Szentlelkedet híveid szívébe,
hogy tisztogassa, ami szennyes, öntözze, ami száraz!
Jöjjön el Szentlelked, hogy irányítsa az emberiség történelmét,
és újítsa meg a föld színét!
Neked ajánljuk meghalt testvéreinket,
és kérünk, erősítsd az eljövendő feltámadásba vetett reményünket!

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

7. Nap: május 24