2012. május 29., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Tudnotok kell , hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt jelenti

2012, május 28, hétfő, 20:45
Drága szeretett leányom, amikor egy ember megkérdőjelezi a Szent Biblia tanításait, akkor ez egy normális emberi magatartásra utal.
Amikor az ember kiforgatja a Szent Biblia tanításait, csak azért, hogy az a saját igényeinek (napirendjének) megfeleljen, akkor az megbánt Engem.
De amikor Felszentelt Szolgáim a Szent Biblia egyes részeit kifogásolják, és félre dobják azokat, mintha ezeknek semmi jelentőségük nem lenne, akkor ők megtagadnak Engem, az Emberfiát.
Minden, amit a Szent Biblia magába foglal, Örök Atyámtól származik, aki minden egyes szót szentesített felkentjei által.
Higgyétek, hogy Atyám Könyve Isten Szent Igéjét tartalmazza, és egyetlen szó sem hazugság.
Akkor azok, akik azt vallják, hogy tudósai és szakértői a Szent Bibliában foglalt Igazságnak, miért kérdőjelezik meg Szent Szavamat, ahogyan azt Én ezeken az üzeneteken keresztül bemutatok nektek?
Az Én Igazságom most újra megadatik nektek, hogy felfrissítse az emlékezeteteket, hogy emlékeztessen benneteket az abban foglalt tanításokra.
A Földön élő Gyermekeimhez szólok: tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a Jelenések Könyvében foglalt minden próféciának még be kell következnie.
Tudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt jelenti.
Ha ez valami mást jelentett volna, akkor egy más idő lett volna megadva.
Az Én Egyházam, a Katolikus Egyház még nem hirdette ki eszméiket, mert ezt még ők sem (a teológusok) tették meg.
Maradék Egyházam, a Katolikus Egyházam maradék ágai a Földön meg fogják érteni valódi jelentését az Én Korszakomnak, a földi Béke Korszaknak.
Ti most az utolsó időket élitek, de a Föld meg fog újulni.
Én mindnyájatokat hívlak, Felszentelt Szolgáim. A hangom rekedt, miközben arra kérlek benneteket, hogy az égi Szent Hívásomra válaszoljatok.
Én, a ti Üdvözítőtök mostanáig sok látnokot küldtem hozzátok. Ők segítettek nektek, hogy megnyissátok elméteket azokra az eseményekre, amelyeknek még be kell következniük.
Mostanáig vártam azzal, hogy a végső kinyilatkoztatásokat kihirdessem a világ számára. Most az utolsó hírnökömet, a hetedik hírnököt, az Isten Irgalmasságáról nevezett Máriát küldöm, hogy előkészítse az utolsó fejezetet, ahogyan azt majd előtettek leleplezik.
Az Én Hangom olyan, mint a mennydörgés. Továbbra is hallható lesz az egész Földön. Ez nem fog elakadni addig a napig, ameddig ítélni jövök.
Lehet, hogy most nem hallgattok meg Engem. Sokan közületek arroganciával fogják Szent Szavamat visszautasítani, ami nagyon megsebez Engem.
Mások pedig a félelem miatt fognak figyelmen kívül hagyni Engem, mert ez a legegyszerűbb út. De a változások, amelyekről beszélek, hamarosan bekövetkeznek. Akkor az igazság ki fog majd derülni számotokra.
Most hívlak benneteket, és a következőket mondom: Várom a válaszotokat, legyen az bár most, vagy a jövőben.
Várakozásomat folytatni fogom továbbra is türelmesen addig a napig, amíg futva jösztök majd Hozzám, hogy a védelmemet keressétek.
Én soha nem adom fel kiválasztott Szolgáimat, azokat, akiket elsősorban hívok.
Emlékeztek még arra, amikor az első alkalommal hívtalak benneteket? Éreztétek, amint a hangom a lelketekhez beszél arra sürgetvén benneteket, hogy egyesüljetek Velem? Meg tudnátok most hallani Engem?
Kérjetek Engem, hogy tárjam fel most számotokra, hogy Én vagyok az, Jézus, aki arra kér benneteket, hogy álljatok fel és kövessetek Engem ezen az Örök Élethez vezető utolsó fáradságos utazáson. Bízzatok Bennem, és mondjátok el ezt az imádságot, amelyben arra kértek Engem, hogy meghallhassátok Hívásomat.
A Keresztes imahadjárat 57. imája: Ima a Klérus számáraJézus, engedd meg nekem, hogy meghalljam Hívásodat:
Ó, drága Jézusom,
Nyisd meg a fülemet hangod csengésére,
Nyisd meg a szívemet szerető hívásodra.
Töltsd el lelkemet Szentlelkeddel,
Hogy felismerhesselek Téged ebben az időben.
Felajánlom Neked alázatos hűségemet
Mindenben, amit csak kérsz tőlem.
Segíts nekem, hogy felismerjem az igazságot,
Hogy felálljak, válaszoljak és kövessem a hangodat
Oly módon, hogy segíteni tudjak Neked minden ember lelkének a megmentésében.
A Te akaratod, számomra parancs.
Add meg nekem a bátorságot, hogy megengedjem Neked, hogy vezess engem;
Hogy felvehessem a szükséges fegyverzetet, annak érdekében, hogy Egyházadat az Új Királyságod felé vezethessem.
Ámen.
Ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus sohasem fogom megengedni Felszentelt Szolgáimnak, hogy az Igazság Ösvényéről letérjenek. Ott fogok állni minden sarkon, minden úton, hogy a helyes irányt mutassam nektek.
Lehet, hogy időnként ez a csalódottság érzését kelti bennetek. Talán összezavarodtok. Talán nem akarjátok meghallani az Igazságot. Lehet, hogy féltek. De tudjátok meg a következőt:
Én, mindig szeretni foglak benneteket. Én mindig melletettek leszek. Én sohasem hagylak el titeket.
Szeretett Jézusotok