2009. szeptember 5., szombat

Ne ess bele az ördög csapdájába. A gondolataid és figyelmed forogjanak az Úr körül. Ahogy erre ügyelsz, a hit ereje árad ki belőled. Ez az áradat áll ellen a sötétség minden formájának. Minden viharban győzelemre visz. Tölts ma is időt Jézussal közösségben!

**********************Nunquam retrorsum!
**********************
PRÓFÉCIA 2009-re:

Új idők, friss kenet, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat, a mai naptól fogva építsétek az Úr házát, hogy gyönyörködjek benne, és dicsőitessem, azt mondja az Úr!

A sötétség még sötétebb lesz, a fény elnyeli a sötétséget, ezért ti világosodjatok, menjetek ki a népekhez, a nemzetekhez.
Áldottá teszlek titeket, ne féljetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert jutalmatok bőséges. Én adom a kegyelmet, a bátorságot, akkor is amikor kívül harc és belül félelem van.

Új idők, új lehetőség, hogy kibontakozz,és épülj a szentséges hitedben. Járj Velem, mondja az Úr, ne tekints hátra, haladj előre diadallal, tudd: több vagy mint győztes Én általam. Viaskodnak ellened, de bízz, Én elbátortalanítottam az ellenséget.

Bátorsággal ruháztalak fel, és az Én Igémet adtam a szádba, amely tűzé teszi az ellenséget. Menj bátran előre, és hirdesd, hogy jó és örökkévaló az Úr kegyelme, menj és mond el a népeknek, a nemzeteknek, jöjjenek a világosságomra, az örök életre Jézus által minden lehetséges.

Imádság órái ezek, a gonoszság megsokasodik, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat, Jézus az út, Vele járjatok, titeket rendeltelek el, hozzátok az embereket, a sötétben ülőket az Én dicsőségembe,szabadítsátok meg a népeket, és tegyétek tanítványokká, ahogy Jézus tanítványokká tette az embereket, ti is tanítsátok az Én Igémet, hitet ébresszetek a szívekben, mondjátok el; hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Menjetek, legyetek hajlandók és engedelmesek, hogy a föld javaival éljetek! Ne esküdözzetek égre se földre, menjetek a hit cselekedetében előre.

Felkészítettelek, felfegyvereztelek, bátorságot adtam a harcra, az utolsó idők harcára. Veled vagyok, ne félj, menj, menjetek, hirdessétek, hogy örökkévaló az Úr!

Ajtókat nyitok, lehetőségeket adok, használjátok ki ezt az időt, keressétek Isten országát, és az Ő Igazságát, és mindaz megadatik néktek, járjatok egységben, szeretetben, az akaratatom szerint, mert oda küldök áldást és életet örökre.

Világítsatok a sötétben ülőknek, mert az antikrisztus szelleme itt van, ne a pénz szereleme, és ne a kapzsiság vezessen titeket, hanem a Szent Szellem, ti vagytok a föld sója, a Szent Szellem temploma, tegyetek bizonyságot Rólam, ne szégyelljetek, Én sem foglak szégyellni titeket az Atya előtt.

Álljatok meg a sátán ravaszságával szemben, erővel, hatalommal, az Én Szellemem által, amit rátok ruháztam.

Hatalmas aratásra hívlak, arató mezőket adok nektek, nemzetekhez, és népekhez hívlak titeket, dicsőséget adjatok Istennek. Üdvözültek sokaságát hozzátok be a királyságba. Minden helyet, amit nektek adtam foglaljátok el és védelmezzétek. Gondom van rád, és gondom van a szeretteidre.

Én áldottam a sötétben te világítasz, ahol az emberek sírnak, te örömet adsz, betegekre veted a kezed és azok meggyógyulnak, meg nem homályosodik a szemed, és nem fogyatkozik el az erőd, mert Én vagyok a te forrásod, menj, taníts, ints, fedj, buzdíts, és bátorítsd az embereket.

Az Úr kapcsokat és kötéseket rendelt el, de a sátán megosztást hozott és gyűlöletet a népekben, a családokban, a nemzetekben, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a Szellem kész, de a test erőtlen.

A szeretet soha ne fogyjon el, járjatok Velem, keressetek míg nem késő!

Járjatok egységben, ez az Én akaratom!

Ámen