2011. október 30., vasárnap

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Ima a fiatalokért

2011. 10. 29.
Jézus: Drága gyermekeim! Nagy szomorúsággal figyelem fiatal gyermekeim sorsát. Ellenségem sokakat rávesz közülük az öngyilkosságra, ezáltal a velük kapcsolatos terveimet is meg akarja hiúsítani. Ó kicsinyeim, kérlek, imádkozzatok a fiatalokért is! Nélkülük nincs jövő. Nézzétek, milyen károkat okoz bennük a bűn! Sok fiatal depresszióba esik. E betegség miatt már nincs remény a szívükben. Úgy érzik, hogy senki sem szereti őket. A sátán ezt kihasználja, és az életkedvüket is elveszi, így hajszolja őket öngyilkosságba. Imáitokban gondoljatok rájuk is! Nekik is szükségük van a ti imáitokra. A sátán őket is kijelölte magának, mert tudja, hogy ha megtérnek a Nagy Figyelmeztetéskor, akkor hatalma még jobban csökkeni fog. Gyermekeim, el sem tudjátok képzelni, mekkora fájdalom éri szent szívemet, mikor azt látom, hogy mennyi fiatal lelket elragad tőlem a gonosz, és mennyi lelket visz magával egyenesen a kárhozatba. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Szentlelkem hamarosan meglátogatja az egész emberiséget, ez sokak megtérésére fog válni. De lesznek, akik nem fogják tudni elkerülni a halált. Szentlelkem már készen áll, csak Atyám parancsára vár. Megáldalak titeket az állandó készenlét lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
                    Mária Magdolna

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/ima-a-fiatalokert 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária: Nyissátok meg szíveteket az igazságra2011. október 29. szombat,16:49
Gyermekem, neked mindig imádkoznod kell az Én védelmemért. Folyamatos vezetés alatt állsz, és minden bizalmadat az Én szeretett Fiamba kell helyezned.
Imádkozz a megtérésért az egész világon.  Oly sok elveszett léleknek van szüksége a te imáidra.  Sose felejtsd ezt el, bármennyire is nehéz ez az utazás számodra.
A gonosz szelleme az emberiség nagy részét most úgy beborítja, ahogyan eddig még sohasem. A csaló cselekedetei folyamatosan erősödnek és fojtogatják Gyermekeimet szerte a világon.
Még azok is, akik megvallják az Én szeretett Fiam iránti hűségüket, süketek az Ő kéréseire, melyek a lelkek megmentésére irányulnak. Olyan arrogánsakká váltak a büszkeség miatt, elfelejtik, hogy az Én Fiam Szent Szava az egyetlen élet, amelyre szükségük van. Az imádság életbevágó ezekben az időkben. Azok, akik felmagasztalják magukat mások szemében, – amint az Én drága Fiam szavát hirdetik, mégis tagadják az Ő hívását -, már megkeményítették a szívüket az igazságra.
Gyermekek, most meg kell hallanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Hallgassátok meg, amit Ő mond nektek. A Szentlélek, ha engeditek neki, meg fogja nyitni a szíveteket az igazságra, ahogy Fiam beszél hozzátok ezeken a Szent üzeneteken keresztül.
Sírok a bánattól, amikor látom, hogyan utasítják el Fiam Szent Szavát napjainkban. Azoknak, akik elítélik Fiamat, fel kell ismerniük, hogy Fiam most nemcsak azért jön, hogy megmentsen benneteket, hanem, hogy megvigasztaljon benneteket a sötétség ezen napjaiban. Ha valóban hiszitek, hogy Ő az élet kenyere, akkor engedjétek Neki, hogy felébressze szeretetetek lelkét.
Imádkozzatok a megtérésért az egész világon. Már nincs sok idő.
Szeretett Édesanyátok
A Mennynek és Földnek Királynéja, Mária

Interjú az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriával

Mária: Csodálatos út volt, szeretné, hogy elmondjam miként történt?
Riporternő: Igen, nagyon érdekelne. Hirtelen történt ez önnel, vagy fokozatosan?
M:- Először is lanyha katolikus voltam, nem igazán érdekelt a vallás, és őszintén elmondhatom, afelé tartottam, hogy hitetlenné váljak. Nem járultam szentségekhez évek óta, beleértve a szengyónást is, nem érdekelt az egész, mert az életem egészen másról szólt, mint templomba járni, vagy szentmisére járni... sikeres üzletasszony voltam.
Mindemellet, azt gondolom szentmisére készültem, akkor még nem jöttem rá, mi is történik...de, ami igazából 
történt  az  volt,  hogy  meglátogattam  valakit  a  kórházban  és  bementem  a  templomba,    és  imádkoztam  a Szűzanya szobra előtt... ez az előtte való év volt... nem imádkoztam nagyon hosszú ideje. Amint imádkoztam, a Szűzanya megjelent az oltáron. Akkor, nem is tudom, hogy mondjam el... egészen kiakadtam...
R: Egyedül volt akkor a templomban?
M: Igen...Jaj nem, volt velem még egy másik személy velem.
R: Ő is látta?
M:  Igen,  és  ez  nagy  segítség  volt,  mert  legalább  tudtam,  hogy  nemcsak  én  láttam.  Amikor  megláttam  a Szűzanyát mozdulni sem tudtam, annyira erőteljes volt és láttam, hogy sírt… le voltam döbbenve... kiszaladtam a templomból remegve,  nem tudtam mit kezdeni. Aztán néhány nap múlva visszamentem meglátogatni azt a bizonyos személyt a kórházban, többször visszamentem, és minden alkalommal bementem a templomba. És minden egyes alkalommal – ekkor már csak magam voltam, különböző emberi alakokat láttam a Szűzanya szobra  felől  felém  közeledni,  nem  tudtam  kik  voltak...  láttam  egy  sálat  viselő  kislányt,  egy  sötét  színű sapkaszerű valamit viselő, rövid szakállú férfit, nem tudtam kicsoda, még mindig nem tudom...
R: Vajon Pio atya lehetett?
M: Lehetett ő is...azóta már láttam őt... lehetett ő is fiatal korában... aztán láttam egy apácát, akinek szögletes
keményítékes  fátyol  volt  a  fején,  egy  olyan  különleges  habitusa  volt..  Kik  ezek,  akiket  látok,  mondtam magamban... Sokkoló volt, igazán sokkoló. Ez így folytatódott, és hogy rövidre fogjam a történetet, ezek a látomások már jó ideje folyatatódtak volt, és akkor végre novemberben elmentem egy grottóhoz, a lakásomtól nem messze, néhány barátommal voltam, akiktől hallottam volt, hogy létezik ott egy rózsafüzér csoport, és valami  arra  késztetett,  hogy  menjek  le  oda,  és  amikor  lementem  minden  megváltozott,  mert  amikor rátekintettem a szoborra, a Szűzanya újból élővé vált. És mindjárt láttam II János Pál pápát, aztán újból láttam a szögletes fejfedős apácát, akiről most tudom, hogy Fausztina nővér.
R. Jéé, Fausztina nővér...
M: Több személyt is láttam, de nem tudtam kicsodák...de azóta azt mondták nekem, hogy az egyik Szent Benedek volt...vagy Benedeki..?
R: Szent Benedek? Szent Benedek egy nagyon nagyon erőteljes szent..
M: a másik szent Ágoston volt...Én soha nem hallottam róluk, nem jelentettek semmit számomra. Tudtam, hogy  valami  történik  velem,  mert  ebben  az  időben  még  néhány  furcsa  dolog  kezdett  el  történni  velem.
Elkezdtem  a  keresztrefeszítésre  gondolni,  és  lassan,  fokozatosan  kezdett  nagyon  felkavarni,  amikor  a keresztrefeszítésre gondolkodtam. És vegül kezdtem felébredni hajnali 3 órakor, és csorogtak a könnyeim, amikor a keresztrefeszített Jézusra gondoltam. Nem tudtam mi baj van velem, de mégis tudtam, hogy a józan eszem  birtokában  vagyok,  mert  egy  nagyon  elfoglalt,  karierrjének  élő  nő  vagyok.  Szóval  nagyon  komoly munkahelyem van...és tudtam, hogy nem mehetek be másnap az irodámba, mintha semmi sem történt volna, mert dolgoznom kellett, és élnem kellett az életemet, amilyen normálisan csak lehetett, de belül remegetem, de  nem  féltem...aztán  november  8-án  indíttatást  éreztem  arra,  hogy  délután  3  órakor  imádkozzam  a rózsafüzért, nem tudom miért, valami arra idított, hogy előkészítsem a szobát, és elkezdtem imádkozni... és akkor kaptam meg az első üzenetet a Szűzanyától. 
R: Látta a Szűzanyát? Eljött önhöz, hallotta őt?
M: Igen..nem volt semmi hang, semmi lyen, a szája mozgott..Volt nálam toll és papír, nem tudom miért voltam
ennyire felkészülve, de éreztem, hogy valami történik. És ez volt az az alkalom, amikor elmondta nekem első üzenetét. Halvány fogalmam nem volt, mit jelent..felolvasok egy részletet abból az üzenetből: 
“Gyermekem,  ez  a  feladat,  amit  rád  bíztam  nagy  felelősséggel  bír,  nem  hagyhatod,  hogy  bárki  is megakadályozzon feladatod végrehajtásában. Hirdetni kell az igazságot. Kiválasztott vagy arra, hogy ezt tedd.
Gyermekem, légy erős. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam.
Az összes szentek melletted vannak, és segítenek neked a munkában.”
És akkor megálltam és figyeltem, és újból láttam mindannyiukat...
R: Ugyanazokat a szenteket, akiket korában látott?
M:  Igen.  Mindannyiukat!  És  ekkor  megálltam  és  megkérdeztem:  „tényleg  te  beszélsz  velem?”  Letettem  a tollat, és mondtam: „tényleg te beszélsz velem, vagy mi történik?”                                                         „Úgy van.
Vedd a tollat a kezedbe és hírdesd az igazságot mielőtt túl késő volna. Ezek az üzenetek isteni eredetüek és tisztelni kell őket. Bízom benne, hogy mindent megteszel azért, hogy hatékonyan továbbítsd őket egy hitetlen világnak. Fontos, hogy erős maradjál az én szeretett Fiamért. Tudom, hogy szenvedsz érte, vele és általa. Örülj, mert ez jó dolog, áldott vagy te gyermekem, hogy kiválasztattál, hogy elvégezd ezt a munkát. Légy erős...” és az üzenet folytatódott. Egyáltalán nem értettem mit jelent az üzenet. Ez délután fél négy óra volt november 8- án. Aztán aznap éjszaka mélyen aludtam, és hajnali 3 órakor hírtelen felébredtem, és azt éreztem, mintha kiemeltek volna a testemből, nem tudom ezt másként leírni...felkapcsoltam a villanyt és rápillantottam az órámra, és véletlenül ott volt egy Jézus képe mellettem, mert meg vagyok most győződve, hogy ekkorra lassan kezdtem már megtérni, és valaki adott nekem egy Jézus képet. Egy régi kép volt. Csak úgy fel volt oda állítva, és ahogy ránéztem, nagy csodálkozásomra az arca élővé vált és a szája kezdett mozogni, tudtam, hogy beszél, de nem hallottam semmit. Volt egy régi boríték az ágyam mellett, kezembe vettem és találtam egy tollat, tudtam,  hogy  mondani  akar  valamit.  Az  volt  az  első  üzenet,  azt  hiszem  hajnali  3  óra  volt,  mély  álomba merülve,  és  a  következő  pillanatban  ezt  az  üzenetet  kaptam,  rendkívüli  volt,  nem  tudtam  volna  kitalálni.
Felolvasom az első bekezdést...
R: Ó, persze, kérlek...
M: “Íme, közel van az idő, amikor elmondod a világnak, hogy igazságosságom eléri azokat, akik eltaszítanak engem. Határtalanul irgalmas vagyok azokhoz, akik a kereszten elszenvedett fájdalmaim igazságát követik. Örülhetnek azok a követőim, akik ellenállnak a mindennapi kísértéseknek. Mások, akik hátat fordítottak az én tanításaimnak, nem látják azokat az ígéreteket, amelyeket tettem nekik, amikor a bűneikért meghaltam a kereszten.
Annyira mély a fájdalmam és a szomorúságom, az elhagyatottság miatt, ami az én szeretett bűnöseim részéről ér, akikért odaadtam földi életemet.”
És folytatja..
R:  Hogy  érezte  magát  abban  a  pillanatban,  amikor  megkapta  ezt  az  üzenetet,  és  ilyen  szolgálatra  kapott meghívást? Megosztotta valakivel vagy akkor még hallgatott róla?
M:  Mindjárt  másnap  reggel  felhívtam  legjobb  barátomat,  és  mondtam  neki,  hogy  vagy  megőrültem,  vagy valami  történik.  Egyrészt  reméltem,  hogy  az  őrültség  jelei  ezek,  és  mondtam,  hogy  ha  ez  valamilyen összeomlás, inkább azt akarom, mint ezt. Nem tudtam mit kezdeni azzal, ami velem éppen történt. És nem is akartam semmit sem kezdeni vele. Mégis volt egy olyan sürgető érzésem, mintha valami vonzott vissza aztán felhívtam a papot is, aki 20 éve ismert, aki elkezdett nevetni, mert én voltam az utolsó személy, akiről ilyent el tudott volna képzelni.
R: Igen, hát pontosan ez teszi olyen meglepővé azt, hogy Isten önt kiválasztotta, gondolom, ön is így érezte, mert azt mondta ugye, hogy majdnem hitetlen volt, és mégis a Szűzanya megjelent önnek és megkapta ezeket az ajándékokat. Tehát igazából egy teljes szívbeli megtérésen ment át ezek által. És Isten mindannyiunat erre a
szívbeli megtérésre hív, nem? 
M: Igen, azóta 250 üzenetet kaptam, amelyekből jó néhányat nem tettem közzé.
R: Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak, vagy a legtöbb csak személyes üzenet? 
M: Nem, meghatározott okkal történik ez, a világnak szólnak, mert sok minden fog történni soha nem mondott nekem dátumot. de azt mondta nekem – most, hogy megerősödtem, mert majdnem egy éve minden fajta traumán  átmentem  már:  én  nem  tudok  ezzel  mit  kezdeni,  nem  akarom  ezt,  vedd  el  ezt  tőlem.  Minden hajnalban 3 órakor felébresztett, de aztán megkértem az ötödik nap után, hogy ne ébresszen fel többet 3 órakor.
R: Még mindig felkelti reggel 3 órakor?
M. Nem. Csak egyszer, kétszer, amikor egy nagyon fontos üzenetet akart közölni. Az egyik ilyen üzenetben azt mondta, hogy a világ meg fog változni. Na, de ne felejtsék el – szégyenlem is bevallani – hogy soha nem olvastam  a  Bibiliát,  nem  tudok  semmit  róla.  Gyermekkoromban  nem  volt  otthon  Bibliánk,  nem  tanítottak nekünk sokat a Bibliáról, és azt gondolom, a legtöbb katolikus ugyanezt elmondhatja. Valahogy ez nem volt fontos,  ne  kérdezze  miért.  Azt  mondta  nekem  (Jézus),  hogy  az  ő  irgalma  készteti  arra,  hogy  ezeket  az üzeneteket közölje a világgal. Nem azért jön vissza, hogy mindjárt elítéljen, mert ha ezt tenné, mondta, nagyon kevés ember lenne a Menyországban, az egy üres hely volna. Aztán azt mondta nekem, hogy „azért adom neked ezeket az üzeneteket, hogy megtérést hozzál a világon létező minden vallásnak, hogy (ezek az üzenetek) megszólítsanak minden  vallást a  világon,  hogy  figyeljenek,  és  hogy  hallják a Mennyei  Atya szavát  is.  Mert visszajön, hogy újból megmentsen, és ezzel az alkalommal egy figyelmeztetést fog adni." Na, most nekem halvány tudásom sem volt arról, hogy ez a figyelmeztetés mit jelent. Azt mondta nekem, hogy vissza fog jönni és mindenkinek esélyt fog adni arra, hogy megváltsák magukat az ő szemében. Nem gondoltad, hogy újra vissza fogok jönni, hogy újból megmentselek? Azért, ami a világban történik annyi század óta, az ő irgalma ő mindenkit szeret és visszajön, és ami történni fog – én nem tudtam semmit a Garabandáli jelenésekről úgy tűnik, hogy ott voltak látnokok, akik hasonló üzeneteket kaptak.
R: Igen, voltak régi idők óta még LaSalettől kezdve.
M: Mindenki a világon látni fogja őt, meg fogja érinteni őket a szeretetével. Kivétel nélkül, mindenki érezni fogja ezt az érintést. Fel fogsz ébredni reggel, egy keresztet fogsz látni az égen, azt mondta nekem (Jézus), hogy két üstököst vagy két csillagot fogsz látni, egy robbanásszerű valami lesz az égben, nem fog fizikailag ártani neked, de nagyon sokan meg fognak rémülni gondolván, hogy ez a világ vége, de nem az. Meg  fogod  látni  a  bűneidet  és  a  bántásokat,  ahogyan  ő  látja  őket.  Sajnos  egyeseknek,  a  megrögzött bűnösöknek nagyon nehéz lesz, szenvedni fognak ez alatt, a pokol kínjait fogját átélni, mások pedig, akiknek kevésbé súlyos bűneik vannak a tisztítótűz kínjait fogják elszenvedni, és azt mondta, hogy ez rövid ideig fog tartani, de enélkül a figyelmeztetés nélkül nem üdvözölnének.
R: Akkor ezt mindenki egyidőben fogja látni?
M: Nem tudom ezt meghatározni, mert nem mond nekem időpontokat. Az a benyomásom, hogy reggel fog történni, de nem tudom, nem mond nekem dátumot. Azt mondja, hogy hamarosan, azt vettem észre, hogy az üzenetek nagyon sűrgetőkké váltak.
R: Amikor azt mondja, hogy hamarosan és ezeket az üzeneteket közli önnel, ugye gyakran halljuk, hogy ez a megtisztulás  ideje  és  utána  fog  következni  a  megpróbáltatások  ideje.  Ez  a  benyomása  önnek,  ezt  mondja Jézus?
M: Mivel nem értettem sok üzenetnek az értelmét, amikor leírtam őket, nem értettem meg pontosan, de úgy értettem,  hogy  hamarosan  be  fog  következni.  Január  közepén  mondta  nekem  (Jézus),  hogy  2011  a megtisztulás  éve.  Nem  tudtam  mit  jelent.  Azt  gondoltam,  hogy  szenvedni  fogunk  a  gazdasági  összeomlás miatt, nem igazán értettem, hogy ez mit jelent, de azt mondta, hogy ez hamarosan meg fog történni. Azt a hibát  követtem  el,  amikor  egyes  üzeneteket  leírtam,  hogy  –  bár  helyesen  leírtam  az  őket,  el  kezdtem értelmezni. például: Ha az Úr azt mondja, hogy hónapok, akkor az lehet akár egy év is. Ez az én problémám volt. Nemsokára be fog következni, azt tudom. 
R: Ha 2011 a megtisztulás éve, akkor ez azt jelenti, hogy közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a figyelmeztetés be fog következni.
M. Úgy van! 
R. Mondta Jézus önnek, hogy miben fog állni ez a nagy figyelmeztetés? Az egész világot érinteni fogja?
M: Minden egyes személyt érinteni fog, aki értelmileg ezt már fel tudja fogni. Gondolom, 6-7 éves kortól felfelé, minden egyes személyt.
R: Annyira erőteljes esemény lesz.
M: Igen, meg fogja rázni a világot. Mindenkit meg fog érinteni.
R: És mi fog történni az ateistákkal? Beszélt róluk Jézus? Őket is meg fogja érinteni?
M: Mindenkit. Nem számít kicsodák, beleértve az ateistákat is. Nem ítéli el őket ekkor, hanem időt fognak kapni, hogy megváltsák magukat az ő szemében. Egy ideig szenvedni fognak, de csak a legmegátalkodottabb bűnösök nem fognak visszatérni. Azt kérte tőlem, hogy mindennap imádkozzam értük.
R: Mondta önnek mi okozza neki a legnagyobb fájdalmat?
M: Igen!
R: És micsoda az?
M: Óóóó, ami a legjobban megbántja őt - és van egy üzenet az amerikai nép számára, mindjárt fel fogom olvasni – 
R: Jól van, remek, örülnék neki!
M:  Az  abortusz.  Nem  igazán  értek  ehhez,  azt  sem  tudom  melyik  a  hét  főbűn.  De  az  abortuszt  gyakran emlegette.
R:  Igazából,  Mária,  ebben  teljesen  egyetértünk,  mert  a  világ  egészen  a  visszájára  fordult,  Isten  bármelyik parancsát  illetően,  és  amikor  a  szexuális  szabadosságról  beszélünk  ebben  a  világban,  a  televízióban,  a médiában, ennek ki kell hatnia Jézusra ilyen módon. Nem csoda, hogy a Szűzanya könnyezik.
M: Én láttam rajta, Jézuson, hogy borzasztóan szenved, látomásokban láttam őt sírni, láttam, hogy annyira szomorú, hogy elszorul az embernek a szíve. 
R: Látta az édesanyjával együtt?
M: Soha együtt. Egyenként láttam őket. Most már minden oldalukat láttam, ennyi idő alatt nagyon jól megismertem őket. Még ha nem is telt el még egy év sem, kezdtem megszokni ezt. De még mindig elborít, mert a jelenlétében egy olyan fény, egy olyan energia árad belőle, ami kimerít. De érzem a fájdalmát, többféle módon. Azt kérte tőlem, hogy ajánljam fel magam áldozatul a lelkekért. Nem tudtam mit jelent ez. Igent mondtam, aztán nemet, kértem, hogy várjon. Felhívtam a lelkivezetőmet és megkérdeztem, mit jelent ez? És ő
megmagyarázta nekem. Aztán időt adtam magamnak mielőtt eldöntöttem volna. Aztán elmentem a templomba a lelkivezetőmmel és felajánlottam magam Neki, és így most vele egyesülve szenvedek. 
R: Ez azt jelenti, hogy nehéz keresztet hordoz?
M: Ó, nem, nincs semmi gond.
R: Meg tudná osztani az üzenetet, amit Jézus mondott Amerika számára?
M: Igen. De megérti ugye, hogy nem volt még időm számítógépre vinni...
R: Ó, ezt ma kapta?
M: Igen, délután 3,30 órakor.
Akkor felolvasom az üzenetet, jó?
R: Ühüm...
M: „Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következő. Ti,
drága gyermekeim ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek
megtisztulásához szükséges.
Az óriási bűnök Amerikában, amelyek kínoznak engem, az abortusz és a testi erkölcstelenség bűnei. Sokan gyermekeim közül fertőzöttek a csaló által, aki elrejtőzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek erről a tényről.  Most sürgősen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják pusztítani országotokat. Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a bűntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az abortusz bűne miatt. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám iránti hódolatban, mert csak összefogva az összes vallással, amelyek az Atyát, a teremtő Istent imádja segíthettek országotokon. 
Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni időzítésének megfelelően.”
A kézírásomat olvasom, ezért időnkét akadozok...
R: Ó, semmi gond...
M: „Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként imádkozzatok országotok bűneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi lelket megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a nagyfigyelmeztetés során bekövetkező megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által.
Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben,
az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra.
Ti, drága gyermekeim el vagytok veszve. Olyan sok összezavarodottsággal találkoztatok, és elferdített igazságokkal az Isten, az Atya létezését illetően. A vallást használjátok álcaként, hogy mérget fröcsköljetek azokra, akik szerencsétlenebbek, mint ti.  Itt az idő, hogy elfogadjátok az igazságot, mert csak a felebarátaitok iránti szeretet által térhettek vissza egy nemzetként Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba.
Teljes Lényem égő együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos béke korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől. Imádkozzatok a kegyelemért, hogy a saját és kormányaitok által elkövetett bűneitek bocsánatot nyerjenek.
Békével és szeretettel válok el tőletek,
Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus”
R: Jéé, és ő ezt az üzenetet Amerikának szánta... Amikor Jézus azt mondja, hogy „égő együttérzéssel szeretlek benneteket,” milyen csodálatos kifejezésmód...!! Még soha nem hallottam ezt így kifejezve...
M:  Ezek  az  üzenetek,  bár  némelyik  kemény,  vagy  némelyik  meglepő,  mindegyik  tele  van  szeretettel.  Bár időnként remegek, amikor lejegyzem ezeket az üzeneteket, érzem azt a nagy szeretetet, amely belőlük árad, egyszerűen hihetetlen...
R: Mondta önnek (Jézus) miben fog állni a megpróbáltatás, amely a megtisztulást fogja követni?
M:  Igen!  De  nem  mondok  túl  sokat  erről,  mert  tudom,  hogy  pillanatnyilag  sok  minden  enyhült  már,  ami nagyon jó hír. Jézus nagyon örül a világszerte végzett sok imának, azt mondja, hogy máris milliók térnek meg.
És a sok embernek az imája, akik követik a weboldalt fantasztikus eredményt hoztak, amint Jézus mondta nekem néhány személyes üzenetben.
De igazából a figyelmeztetés fog először megtörténni, és utána valamennyit időt fogunk kapni..azt gondolom, hogy néhány  hónapról  van  szó,  de nem  több,  mint egy év.  És akkor,  abban a fázisban csak azok, akik a Mennyei Atyához fordultak haladhatnak tovább vele. Ekkor fog bekövetkezni a megpróbáltatás, de remélem,
hogy ima által enyhíthető. 
R: Szóval azt mondja, hogy a figyelmeztetés fog először megtörténni, és ez hamarosan be fog következni, nem
tud dátumot...
M:  Jézus  közölte  velem  a  hónapot,  amikor  ez  meg  fog  történni,  de  semmi  többet.  Nem  tudok  pontos dátumot, soha nem közölt velem pontos dátumot semmire vonatkozóan.  
R: Jézus közölte önnel a hónapot, amikor ez be fog következni?
M: Igen.
R: És megoszthatja ezt velünk?
M: Nem!
R: Ó, nem teheti meg rendben van. Tudom, hogy a Mennyei Atyát gyakran emlegette, de a legtöbb ember nem imádkozik a Mennyei Atyához, hanem inkább Jézushoz imádkozik, a Szűzanyához, a Szentlélekhez. Ön azt mondja,  hogy  az  emberek  inkább  a  Mennyei  Ayához  forduljanak,  és  tőle  kérjék  a  megkülönböztetés  és  a bölcsesség ajándékát?
M: Alig kezdtem megszokni azt, hogy üzeneteket kapok Jézustól, amikor a Szentlélek bejelentette a Mennyei
Atyát.  Remegtem,  annyira  megrémültem,  amikor  az  első  üzenetet  megkaptam  tőle.  Megpróbálom előkeresni... Nagyon szerető...
R: Látta a Mennyei Atyát?
M: Igen! Igen!
R: Ó, látta...le tudná írni milyennek látta a Mennyei Atyát, vagy milyennek látta a Szűzanyát? 
M:  Megpróbálom  leírni  úgy,  hogy  összehasonlítom  azzal,  ahogy  Jézust  látom.  Én  mindig  Istenre  úgy gondoltam,  mint  egy  személyre,  soha  három  személyre,  mint  Szentháromságra,  ez  nem  jutott  el  hozzám, tehát, amikor egy másik arcot is kezdtem látni, nem tudtam kicsoda. Jézus elég vékony, sötétebb bőrű, nagyon gyöngéd, hullámos vöröses barna haja van, de a Mennyei Atyáé sokkal sötétebb, neki nagyon göndör haja van, vastagabb ajkai, nagyon szerető de – nem is tudom jól leírni – fönségességet áraszt.
R: Festők általában hosszú, ősz hajjal ábrázolják.
M: Nem, nem olyan! Egyáltalán nem, ez lepett meg engem is. Most próbálom megtalálni az első üzenetet, amit tőle kaptam. Az első üzenetkor meg voltam rémülve, remegtem, mert éreztem a haragját. Az emberek azt mondják, hogy Isten nem haragszik, de én azt éreztem azon a napon, hogy nagyon haragszik. De mégis éreztem a szeretetét, bár kézzelfogható volt a haragja. Ez nagyon meglepett, mert soha nem gondoltam volna, hogy Isten haragudhat, hogy Jézus haragudhat, de bizony tudnak haragosak lenni.
R:  Igen,  gondolom,  hogy  ez  igazságos  harag,  mert  annyi  kegyelmet  árasztott  ki  mindegyikőnkre,  és  mégis kitartóan  nem  akarunk  tudomást  venni  róla,  és  kizárjuk  mindenből,  különösképpen  itt  Amerikában,  de  el tudom képzelni, hogy mindenhol a világon.
M: Olyan furcsa, amikor hallom magamat ilyeneket mondani, és gondolom magamban: „el tudod képzelni, ha három évvel ezelőtt hallottam volna valakit így beszélni, egyszerűen számba sem vettem volna és azt gondoltam  volna,  hogy  holdkórosok”  ezért,  ami  nehéz  volt  nekem  abban,  hogy  üzenetek  kapok  az  a semmibevétel, a hitetlenség, ez nem lehet igaz, de most persze megváltoztam, megerősödtem, már nem borítanak el ezek a dolgok. 
R: El tudom képzelni, de azt gondolom, hogy ezek a dolgok céllal történtek, azok között, akik most bennünket hallgatnak, talán sokan vannak olyanok, akik azt érezhetik most, hogy soha nem fogadták be Istent a szívükbe, és lehet, hogy olyan módon vétkeztek, vagy olyan istenellenes életet éltek, hogy azt érzik, semmi esély nincs arra, hogy Isten valaha átölelje őket.
M: Jézus azt mondta nekem erről, hogy ő minden bűnöst szeret, utálja a bűnt, de szeret minden bűnöst, még a legmegátalkodottabb bűnöst is. Nem utasít el, ha kérsz tőle, mindenkit meghallgat, nem fog elítélni, hanem meg fog hallgatni. Nyisd meg a szívedet, ha azt akarod, hogy Jézus valóban meghallgasson, ha tényeg el vagy keresedve, imádkozz a Mennyei Atyához az Ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és kéred a Mennyei Atyát, hogy az ő Fiára való tekintettel hallgassa meg imádat, mert soha nem tud megtagadni valamit, amikor a Fiú nevében kéred.
R: Ez olyan, mint az Isten Irgalmasság imája: az Ő fájdalmas kínszenvedéséért, Mennyei Atya, felajánlom neked az testét és vérét.
M: Azt mondta nekem, hogy az üzenetek, amelyeket velem közöl az isteni irgalmasságának a megnyilvánulása,
az Isteni irgalmasság imája egy prófécia volt, nemcsak egy ima, azt jelentette, hogy ki fogja árasztani az irgalmasság sugarait az egész világra. Azt jelentette, hogy visszajön utoljára megmenteni bennünket.
R: Tehát lehetőségünk van, hogy megváltoztassuk életünket, a szívünket, családjainkat, hogy békét hozzunk ebbe a világba, és ezt mindenkinek magán kell elkezdeni, hogy egy lépést tegyen előre.
M: És ő megadja nekünk most a kegyelmet, hogy megtegyük ezt egy sokkal egyszerűbb módon.
R.: Amikor megkapja ezeket az üzeneteket, és tudom, hogy 25o-et kapott eddig a tavalytól kezdődően. Majdnem minden nap kapott üzenetet.
M:  Mindennap  kaptam,  és  van,  amikor  nem  mondhatom  el,  Jézus  oktatott  engem  az  első  naptól  kezdve.
Sokminden  van,  amit  meg  kell  tennem:  mindennap  el  kell  mennem  a  szentmisére  és  szentáldozáshoz járulnom, hetente háromszor, négyszer szentségimádáson kell részt vennem, megvan, hogy mennyi időt kell imában töltenem minden nap. Engedelmesnek kell lennem iránta, mert engedelmességem által lelkeket menthetek meg. 
R: Mondta, hogy az üzleti szférában dolgozik, még mindig dolgozik?
M: Igen.
R: Hogyan tud mindezeknek eleget tenni, mert gyakran az emberek azt mondják, hogy ”nincs időm imádkozni”.
M: Ez különös, nem?
R: Igen, de ha Istent első helyre tesszük az életünkben, mindenről gondoskodik, nem igaz?
M: Úgy van, bár bizonyos értelemben nagyon nehéz, mert két arcot visel az ember. De másrészt azt gondolom, hogy  jó,  ha  megvan  az  egyensúly,  nem  menekülhetünk  el  a  világból,  a  világban  kell  élnünk,  fontos  az emberekkel  kommunikálnunk,  fontosak  a  kapcsolatok.  Isten  nem  akarja,  hogy  mindenkit  ott  hagyjunk  és bezárkózzunk egy templomba, és egész napunkat ott töltsük. Jézus azt mondta nekem, hogy az is ima, amikor a saját szavainkkal szólunk hozzá a nap folyamán. Az is nagyon erőteljes.
R: Hát igen, mert amikor a barátainkkal találkozunk, beszélgetünk velük, és gondolom, Ő azt akarja, hogy a
barátai legyünk, ő a mi barátunk, ezért fontos, hogy beszélgessünk vele, és hogy időt szánjunk erre. 
M: Igen, Jézus a felebaráti szeretetről beszél, ami abban áll, hogy jóságosak legyünk mindenkihez, ne csaljunk
meg senkit, ne bánjunk rosszul senkivel, ne mondjunk rosszat másokról. Mélyen megsebzi Jézust, amikor látja, hogy  valaki  rosszul  bánik  az  embertársával.  Jézus  maga  annyira  gyengéd,  de  azért  mégis  van  benne  erő, határozottság.
R: Amikor ön a figyelmeztetésről beszél, ami be fog következni, és a szívében érzi, hogy nincs messze, tehát fel kell  készülnunk,  mert  ön  szerint  2011  a  megtisztulás  éve.  És  igazából,  Mária,  láttunk  földrengéseket, szökőárakat,  hurrikánokat,  és  sokmindent,  ami  elárasztott  bennünket,  nemcsak  itt  Amerikában,  hanem  az egész világon. Mit gondol, ezek a „szűlési fájdalmak”?
M: Igen, a szülési fájdalmak, már három és fél éve a megpróbáltatások időszakában vagyunk.
R: Igazán??? És mit gondol, mi fog történni, ez fokozódni fog?
M: Tudja, én nem hiszek az ijesztgetésben. Nem tudom, mi van a Jelenések könyvében, bár többen mondták
már nekem, igyekszem nem belemenni azokba a dolgokba, mert attól tartok, hogy befolyásolná az üzeneteket,
amelyeket  kapok.  De  amit  tényleg  mondani  szeretnék  az  az,  hogy  Isten  irgalmassága  határtalan,  ő megmenteni  akar  bennünket,  nem  akar  elpusztítani,  de  a  türelme  kezdett  elfogyni.  Ez  lehetőséget  ad  az embereknek, hogy megtérjenek, hogy imádkozzanak, mert az ima megkönnyítheti a megpróbáltatások erejét és hatását, ebben biztos vagyok. Nehéz időszak lesz az, de nem fog hosszasan tartani. 
R: Nem fog sokáig tartani, de mindenki tudni fogja, mi is történik.
M: Igen, mindenki..és ami azután fog történi az az, hogy két üstökös össze fog ütközni, amit tudományosan meg fognak nevezni, és tudományosan ki fognak vizsgálni. 
R: És az kereszt formájában fog megmutatkozni?
M: Nem, először meg fog jelenni a kereszt az égen.
R: Óóó, először a kereszt fog megjelenni, és az egy világító kereszt lesz, ragyogó kereszt?
M: Ezt igazából nem tudom, Jézus azt mondta, hogy ez az idő az elmélkedés, a reflektálás ideje kell hogy legyen,  amikor  önmagunkért,  barátainkért,  családjainkért  imádkozunk  és  kérjük  a  bűneink  megváltásának kegyelmét.  Ez  meg  fogja  könnyíteni  a  szenvedést,  amelyet  a  figyelmeztetés  alatt  el  fogunk  viselni.  A figyelmeztetés alatt az emberek nem fognak fizikailag szenvedni, de szenvedni fognak a bűneik miatt. Sajnos, sokan nem fogják tudni túlélni azt a sokkot, és szörnyet fognak halni az ijedségtől. Bár nincs amitől félni, ők nagyon fognak félni. Jézus azt akarja, hogy imádkozzunk ezekért a lelkekért, mert értük aggódik a legjobban.
R: Mondhatjuk azt, hogy ha Isten közelségében élünk, ha megteszünk minden tölünk telhetőt, hogy úgy éljünk,
ahogyan azt Jézus mondja nekünk, ha időt szánunk az imára, ha imádkozunk országunkért, a politikusokért, azokért, akik bármilyen gonoszság elősegítésén dolgoznak a világban, akkor nem kell félnünk, igaz?
M: Nemcsak, hogy nem kell félnünk, de az egy örömteles pillanat lesz. Jézus azt mondta, hogy hihetetlen lesz, szemtől szembe fogsz találkozni Jézussal, csak ti ketten, az egy hihetetlen találkozás lesz. Látni fogod őt, meg fog érinteni, csodálatos nap lesz az, egy örömteljes, csodálatos alkalom lesz a hívők számára. 
R: Izgalmas időben élünk, lehetőségünk van megváltoztatni az életünket, és Isten felé fordítani a szívünket.
M: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezekben az időkben élhetünk, mert – ahogy Jézus maga mondta – „az elmúlt  századok  során  élő  emberek  nem  kapták  meg  az  isteni  irgalmasságnak  ezt  az  ajándékát,  hanem meghaltak  bűneikben  anélkül,  hogy  megkapták  volna  ezt  a  csodálatos  ajándékot.  Nagyon  szerencsések vagytok, hogy ezekben az időkben élhettek.”
R: Tehát, még a legmegátalkodottabb szívnek is lehetősége van megváltozni?
M: Igen.
R: Mária, Neil atya vonalban van most és szeretne önnel beszélni, beszélne vele?
M: Természetesen..
R: Neil Atya, Isten hozta „Ahogy a Lélek Vezet” című műsorunkba.
Fr. Neil: Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam erre!
R: Az Isten Irgalmasságról nevezett Máriával beszélgetünk ebben a műsorban, lenne valami kérdése, amit fel
szeretne neki tenni?
Fr. Neil:  Igen.  Hello, Mária!  Öröm volt  önt  hallgatni.  Pap lévén,  arra gondoltam, vajon  meg tudná  osztani velünk, hogy nehéz volt-e találni egy olyan lelkivezetőt, aki kész volt önnel együttműködni, önt vezetni.
M: Az első dolog, amit tettem az volt, hogy papot kerestem. Első naptól kezdve lelkivezetőt kerestem. Találtam egyet, aki vonakodva egy másikhoz irányított, aki vonakodva egy harmadikhoz irányított, és így folytatódott az ötödikig. Az ötödik pap könnyekre fakadt és azt mondta, hogy nem tudja vállalni, mert nincs ereje hozzá. A következő pap az érsek tudomására hozta a dolgot, aki beleegyezett abba, hogy megvizsgálja az üzeneteket. Ez az idős érsek, eldöntötte, hogy egy olyan személy, mint én, nem kaphat üzeneteket Jézustól, nem vagyok egy tipikus vizionárius, és néhány hónapon belül elvetette az üzeneteket, mert talált egy ellentmondást az első üzenetben. Az első üzenetben Jézus használta a „kétségbeesés” szót, és ő azt mondta, hogy Jézus soha nem használná azt a szót, hogy kétségbeesés. Megkérdeztem ezt Jézustól, és ő azt válaszolta nekem, hogy az egy kifejezés, ami azt jelenti, hogy erős aggodalom. De a pap azt mondta, hogy nem tér vissza az üzenetekhez, amíg  a  nagy  figyelmeztetés  be  nem  következett,  akkor  majd  újra  indítjuk  a  kivizsgálást.  Most  van  egy lelkivezetőm, egy remek pap, akit bármikor kereshetek, mindig rendelkezésemre áll.
Fr. Neil: A 250 üzenet közül, amelyeket a kezdettől fogva kapott, ugye naponta kap üzeneteket, voltak olyanok, amelyek csak önnek szóltak, amelyeket nem osztott meg?
M: Igen, vannak olyen üzenetek, amelyeket nem hozok nyilvánosságra.
R: Vannak olyan üzenetek, amelyek a papokra vonatkoznak? Van olyan üzenet, amelyet esetleg megoszthat velünk ezek közül, olyan papok számára, akik most hallgatnak bennünket?
M:  Vannak  olyan  kifejezések,  amelyeket  Jézus  rájuk  vonatkozóan  használ,  amelyek  különlegesek:  szent szolgáknak nevezi őket. Jézus tudja, hogy nehéz idők állnak előttük, hogy a hitük olyan módon lesz próbára téve, amilyent soha el sem tudtak volna képzelni. 
R: Ez a sötétség birodalmának a papok ellen indított támadása előtt volt, a szexuális botrányok előtt.?
M: Ez már történik, nem lesz egy könnyű időszak, mert lesz egy olyan próbálkozás, hogy minden fajta vallást betiltsanak, nemcsak  a keresztény vallást, meg fogják kísérelni,  hogy megtiltság Isten  igéjének  a  nyilvános hirdetését.  De  erről  nem  mondhatok  többet,  mert  ezek  olyan  dolgok,  amelyeket  nem  hozhatok nyilvánosságra.  És  ez  az  a  kihívás,  amellyel  a  keresztények  szembesülni  fognak  mindenhol,  de  nemcsak keresztények, hanem a hinduk, a muzulmánok, a zsidók, mindegyik vallás, a vallást nem fogják megtűrni.
Fr. Neil: Ez akkor az egy világvallás felé halad, amelyről egyesek írnak?
M: Igen, úgy van!
M: Én Európában élek, és az európai elkotmány szerint nem lehet vallást tanítani az iskolában.
R: Európában nem lehet vallást tanítani az iskolában?
M: Nem.
R: Elképesztő ezt hallani.
M: Ó, nem, Írországban, ahol élek - nem félek bevallani, hogy itt élek – fizetni kell azért, hogy keresztény vallást tanítsanak a gyermeknek.
R: Az állami iskolákban.
M: Az állami iskolákban sok szülő tiltakozik az ellen, hogy vallást tanítsanak a gyermekének, bármilyen vallást.
R: Ha meggondoljuk, itt Amerikában is Istent mindenből elűzték. Az állami iskoláinkban a gyermekeknek többé nem szabad karácsonyi énekeket énekelniük.
M: Írországban eltávolították a szobrokat a templomból.
R. A szobrokat, a katolikus templomokból?
M: Igen, sok szobor eltűnt, sötét időszakban élünk.
R: Ki távolította el a szobrokat?
M: Nem tudom, de a papok, akik ott vannak, keményen dolgoznak, de lelki sötétség van Európában most. Politikailag nem korrekt Jézust, Isten emlegetni.
R: Írország egy vallásos ország volt.
M: Igen, Írország egy vallásos ország volt Európában, de attól tartok, hogy már nem az.
R: Amikor Jézus látja mindezt, nem csoda, hogy olyan szörnyű üzeneteket ad a megpróbáltatásra vontkozóan, és hogy az emberek minek néznek elébe.
M. Igen.
Fr. Neil: Ön gyakran van kitéve szellemi támadásoknak? Vannak sötét időszakai?
M: Vártam már ezt a kérdést. Hát persze, most, hogy több mindent megértek, persze, hogy érnek ilyen támadások.
R: Állandóan támadás alatt van? El tudom képzelni, hogy igen.
M. Igen, persze, csakhogy most képes vagyok ellenállni, most nagyon erős vagyok, sok oltalmat kapok. Ez nem jelenti azt, hogy most nem érnek ezek a támadások, hanem, most ellen tudok állni ezeknek, jobban, mint az elején, az elején elég borzasztó volt, de most erősebb vagyok.
R: Ön tudja, mikor van támadás alatt, a miatt a meghívás miatt, amelyet Istentől kapott, hogy megvalósítson? 
M: Most örülni tudok ezek miatt, régebben terrorizáltak, most a vicc kedvéért elmondom, hogy kb. két héttel ezelőtt  egy  kegyetlen  támadásban  volt  részem,  és  egyik  este  Jézusra  tekintettem,  ő  is  rám  nézett  és  én mondtam - félig nevetve- hogy miért történik mindez velem, miért vagyok mindig én a célpont, és akkor Jézus elkezdett nevetni, és én is nevettem.
R: Ez bizonyíték arra, hogy harcban vagyunk, igaz? Mária, Neil Bockline atya velünk van, és van még 3 percünk mielőtt  be  kell  fejeznünk  a  műsort.  Megadhatnánk  most  a  hallgatóknak  a  weboldal  címét,  ahol  az  összes üzenet rajta van?
M: Igen. thewarningsecondcoming.com
R: Buzdítok mindenkit önök közül, aki most hallgatják ezt a műsort, hogy menjenek rá erre a weboldalra és olvassák  el  azokat  az  üzeneteket,  mert  fontosak.  Atya,  két  percünk  van  még  hátra,  és  szeretném,  ha imádkoznánk most. Tudna egy különleges áldást mondani az Isteni Irgalomról elnevezett Mária felett. Amint szó volt már, viselnie kell a keresztjét, és nem könnyű mindaz, amivel szembetalálja magát. Sokan mondják, hogy én is szeretném látni a Szűzanyát, én is szeretnék a Mennyei Atyával beszélni, de ő most egy kifejezett küldetést kapott az életében, ami nem könnyű. És Mária nagyon örülök, hogy velünk volt ma.
M: Én is örültem neki, jóságosak voltak hozzám, köszönöm szépen! Tudom, hogy nehéz lehet, de köszönöm!
R: Szívesen! Neil atya, tudom, hogy ön egy különleges pap, ezért megkérem, hogy mondjon érte egy különleges áldást ma. Jó?
Fr. Neil: Persze. Uram Jézus, alázatosan kérlek, hogy továbbra is erősítsd és áraszd ki a szereteted, az irgalom, az ihlet, a bölcsesség, a kitartás kegyelmét Mária szolgálódra, akire egy nagyon nehéz küldetést bíztál. Továbbra is szeresd őt, vigasztald őt, hogy mindig tudatában legyen annak, hogy a te akaratodat cselekszi, és hogy te szeretetből szenvedtél értünk, és azáltal, hogy igent mond erre a küldetésre, legyen neki is ereje szenvedni veled együtt, és a kételkedés sötétsége ne ingassa meg a hitét, hogy a szentségekből áradó kegyelmek és a te szereteted által továbbra is megmaradjon ezen az ösvényen, és továbbra is nyitott legyen arra, hogy megossza ezeket az üzeneteket, hogy mindannyian megnyissuk a szívünket, a fülünket, és felmérjük, hogy az idő tényleg rövid, de nem kell félnünk, hanem újra vissza kell térnünk hozzád egész értelmünkkel, testünkkel, és lelkünkkel. És áldjon meg mindannyiunkat a Mindenható Isten, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. Ámen.
R: Köszönjük Mária, köszönjük atya, hogy velünk voltak, Isten áldja meg mindannyiukat.