2011. február 8., kedd

Misztikus utazások - a halál utáni világba (Kibeho)

Az utóbbi évszázad Mária-jelenéseiben nem szokatlan, hogy a Szent Szűz megmutatja a látnokoknak a túlvilágot. Ezt nevezzük mi "misztikus utazásnak". Megdugorje-ben, Kibeho-ban a látnokok valóságosan, testükkel együtt eltűntek, amíg az utazás tartott. Most az afrikai látnokok "útjáról" számolunk be, amit ők így mondanak: Kujya mu rugendo hamwe na Bikira Mariya - hosszú utat tettünk meg Szűz Máriával.
Az a világ más, mint a miénk. A látnokok azt mesélték, hogy Miasszonyunk vezetésével és tolmácsolásával három helyet néztek meg. Feltűnő, hogy sosem használják a szokásos hittanos kifejezéseket, mint menny, pokol, tisztítótűz - mégis viszonylag könnyen be lehet azonosítani ezeket. Ők ezeket a helyeket úgy írják le, amint látták és megtapasztalták, az előtanulmányaik - már amelyiknek volt - nem befolyásolta a leírásaikat.
Alphonsine elsőként részesült ebben az utazásban, melyről előre tudott, és szólt az iskolaigazgatójának: "Úgy fogok kinézni, mint egy halott, de ne ijedjenek meg, és ne temessenek el!" Mária ugyanis előre felkészítette őt az "útra", mely 6 órán át tartott. Ezalatt Alphonsine mozdulatlan önkívületi állapotban volt. Az egész iskolaigazgatóság több egészségügyi szakemberrel ott volt, míg a jelenség tartott. Ezalatt próbálták felébreszteni, csípkedték, vizsgálták a légzését, a pulzusát. Mivel semmilyen elvégzett tesztre sem reagált, megállapították, hogy kóma-szerű, hullamerev állapotban van. Képtelenek voltak megemelni a testét, mintha százkilós kőtömbbel lenne dolguk, és imádságra kulcsolt ujjait sem tudták szétfeszíteni. /Több szentnél előfordult már a "nehéz súly" csodája - a szerk/
Alphonsine háromszor, Anathalie és Vestine Salima egyszer-egyszer tették meg az utazást. A jelenségek náluk is megismétlődtek, bár Vestine már 40 óra hosszat volt távol a testétől.
Vestine azt mondta, hogy túlvilági utazása során három különböző állapotot látott:
.
"Szűz Mária egy tüzes örvényt mutatott, hogy megmagyarázza, mi az örök tűz. De azt mondta, hogy a pokol nem tűz. Ott attól szenvednek az örökkévalóságig, hogy nem láthatják Istent, hogy meg vannak fosztva Istentől.
.
Egy gyermekekből álló sokaságot is mutatott nekem, akik imádkoztak és énekeltek. Gyenge fényben látszottak. Szenvedéseik ellenére boldognak tűntek. A Szent Szűz azt mondta, hogy ez a tisztítóhely, az Úrral való kiengesztelődés helye, ahol tartozásainkat fizetjük le, mielőtt Istenhez érkezünk.
.
>> A képen: Vestine Salima
..
Végül megmutatta a Mennyországot: egy gyönyörűséges helyet. Láttam az angyalokat, akik áldották Istent. Szikrázó fényben álltak, tökéletes örömben. Az a tökéletes boldogság volt."
.
Jónéhány pontban megegyezik, ahogy Alphonsine és Anathalie leírták a misztikus utazás során meglátogatott helyeket. A két látnok nagyon kifejező, gyakran újszerű képeket, szavakat használt. A teljes megértés érdekében párhuzamba állítjuk - két egymás melletti oszlopban - a két látnok leírását.
A misztikus utazás során meglátogatott helyek:
Alphonsine
1982. március 20-21.
Anathalie
1982. október 30-31.
 IWABO W’ABUMWIRA IMANA
/azoknál, akik engedelmesek Istennek/
Itt az Istenhez hűségesek laknak.
 MU ISANGANO
/a találkozás, az egyesülés, a hét angyal helye/
MU ISENDEREZWA LY’IBYISHIMO
/ahol az öröm tetőfoka van/ - a boldogság teljessége
lakói: ABATONI B’UMUSUMBA BYOSE
/A Mindenható szerelmesei/ A Szentek.
 MU BAZABABAKIRWA
/azoknál, akiknek meg lesz bocsájtva/
A reménykedők
 MU ISESENGURWA
/a tisztulás helyén/
lakói: INTARAMBIRWA
/akik sosem fáradnak el/
A türelmesek.
A kitartóak.
 MU BATAZABABALIRWA
/azoknál, akiknek nem bocsátanak meg/
A.reménytelenek.                               
 MU IHANIRO
/a büntetés helyén/
lakói: INTABWIRWA
/akiknek nem lehet semmit mondani/
A megátalkodottak.
A javíthatatlanok.
A hajlíthatatlanok.
Fent a képen: Alphonsine Mumureke
Alphonsine épp ellenkező sorrendben tette meg az utazást, mint a társai, vagyis ő a "reménytelenség helyével" kezdte. Azt mondta, a harmadik hely csodálatosan megnyerő, örömet sugárzó emberekkel van tele. És micsoda fényekről számolt be…!
Énekeket hallott, de nem látott senkit énekelni: "Nem láthatsz, míg idelent vagy."
És egy fiatal hang kiáltása: "Te vagy az, kibehói Alphonsine, aki láttad a Szent Szűzet? Bízzál benne mindig! Üldözni fognak majd, ahogy engem is üldöztek…"
Fent a képen: Anathalie Mukamazimpaka
Anathalie így írja le utazását: "Elindultunk, és egy olyan helyre érkeztünk, ahol nagy fényesség volt. Ahol azelőtt elhaladtunk, nem volt ennyi fény. Itt hét, ragyogó, hófehér ruhába öltözött embert láttam, de nem tudtam, kik ők. Elég világos bőrűek voltak. Akkor megkérdeztem Anyánkat, hogy hívják ezt a helyet, ahol vagyunk.
- Mama, mi a neve ennek a helynek?
- Ez az egyesülés helye.
- Kik ezek az emberek?
- Angyalok.
- Mit csinálnak?
- Dicsőítik Istent, és az emberek segítségére sietnek.
Azután folytattuk utunkat, de úgy tűnt, mintha nem felfelé vagy lefelé mennénk, hanem inkább mintha csúsznánk. Ez misztikus dolog. Ott a legkisebb fáradság nélkül lehet helyet változtatni. Kizárólag fény vesz körül. Nem látni sem fákat, sem virágokat, mert növények, és minden ilyesmi csak a földön található.
Megint láttam fehérbe öltözött férfiakat. A ruhájuk ragyogott. Sugárzott róluk az öröm, határtalanul boldogok voltak. Nem ismertem fel őket. Mindnyájan egy csoportban voltak. Újból megkérdeztem Anyánktól:
- Mi a neve ennek a helynek?
- Az öröm teljessége.
- És ők kicsodák?
- Ők a szeretett szolgák.
- Kinek a szolgái?
- A Magasságbeli szolgái.
Más embereket is mutatott nekem, akik gyengébb fényben látszottak, és sokféleképpen voltak öltözve: kék, fehér és piros ruhákba. Itt sem tudtam senkit felismerni.
Mivel nem tudtam, hol vagyok, megkérdeztem:
- Ezt a helyet hogy hívják?
- Ez a megpróbáltatás helye.
- És hogy hívják azokat, akik itt vannak?
- Úgy hívják őket: "a kitartóak" (vagy "türelmesek).
A harmadik helyen egy újabb embercsoportot mutatott nekem, nagyon boldogtalan embereket. Az elviselhetetlen hőség közepette fekete színű ruhákat viseltek.
- És ennek a helynek mi a neve?
- Büntetés helye.
- És ezeknek az embereknek?
- Ők a "javíthatatlanok".
Forrás: Gabriel Maindron: Afrika Csillaga, Jézus és Mária jelenései Ruandában, 1995

http://metropolita.hu/2009/08/13/misztikus-utazasok-a-halal-utani-vilagba-kibeho/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Hirdessétek Üzeneteimet az egész világon

2011. február 7. hétfő; 22:00
Leányom, egy kissé elkalandoztál (eltévedtél), és most erőt, bizalmat és bátorságot kérsz, hogy Utasításaimat teljesíteni tudd. Ez így helyes. Adjátok az időtöket Nekem, mint ahogyan azt szeretett Édesanyám kérte, hiszen lelketek tiszta kell, hogy maradjon, amikor Szavaimat közlitek.
Most meg kell, hogy kérjelek, hogy kezdd el megtervezni értékes Nagyfigyelmeztetésem terjesztését, amely egy ajándék, minden egyes személynek az egész világon. Nyilvánosságra kell hozni ennek részleteit február végéig, az interneten keresztül, az egész világon. Siess, gyermekem, hogy megtedd mindazt, amit meg kell tenned, úgy, hogy annyi ember, amennyi csak lehetséges, esélyt kaphasson ennek meghallására. Szánj most erre időt, szeretett leányom, mert ez most sürgős. Ez a kérés ne ijesszen meg téged. A sürgősségen van a hangsúly, hogy annyi ember, amennyi csak lehetséges felkészülhessen a világon. Akkor ők megbékélést kereshetnek majd, amikor bűneik szemeik előtt lelepleződnek.
A felkészülés nagy hasznukra lehet. Ezáltal a darab írás által, túl fogják élni a Nagyfigyelmeztetést. Aztán megtisztulnak, és azzal az áldással, amelyet kapni fognak, készek lesznek szembe nézni az elkövetkezendő megpróbáltatásokkal.
Öleld át ezt az ajándékot, leányom. Ne érezz ijedtséget vagy kiábrándultságot. Ez az emberiség számára egy ajándék. Ennek a hívásnak az elfogadása szenvedést hozott számodra, de nem olyan módon, ahogyan számítottál rá. Szenvedésed a kísértések miatt volt. Kétségeid visszatartottak téged attól, hogy lelkedben elfogadhasd a békét és az örömöt, amelyek a tieid lennének, ha megengednéd azt a szabadságot Nekem, hogy megfogjalak és vezesselek. Itt az ideje, leányom, hogy átadj mindent Nekem. Ajánld fel Nekem szabad akaratodat, mint ajándék, és Én az összes ajándék közül, a legnagyobbat és a legédesebbet adom neked: a békét, az örömöt és Irántam való nagy Szeretetet, lényed minden részének. Gyere most, leányom. Légy az Enyém. Végül alkoss Velem egységet. Add át Nekem teljes szeretetedet, szenvedéseidet, gondjaidat és aggodalmaidat. Csak engedd el őket. Akkor, és csakis akkor leszel igazán szabad, és szíved is megkönnyebbül.
Ez a munka erőt követel, leányom. Te nem csak az vagy, amit te „látnoknak” nevezel. A prófétálás ajándékát adom neked. Miért? Mert te, értékes prófétám, eszközöm leszel a jó hír, vagyis második eljövetelemről szóló hír terjesztésében az egész világon, amikor visszatérek a földre.
Tudom, hogy ezek a hírek sokkhatásként érhetnek, de te erre a szerepre már nagyon-nagyon rég fel lettél készítve, csak erről te nem tudtál. Azért, hogy ebben a munkában segítséged legyen, szentek sokaságát jelöltem ki melléd, hogy segítsenek. Ide tartozik Szent Benedek, Szent Ágoston, Szent II. János Pál pápa, Szent Fausztina, Szent Malachiás és Avilai Szent Teréz. A többieket is időben felfedem. Mindannyian munkád támogatásán fáradoznak most, mert ez az egyike a valaha is legfontosabbaknak, amelyet az emberiség kapott, ebben a kritikus történelmi időben.
Ne félj, leányom. Te, több mint alkalmas vagy erre a feladatra. Mit gondolsz, miért követelek ilyen fegyelmet tőled? Továbbra is lelki fejlődésed útját járod, de ez idővel el fog jönni. Miközben a könyv első része a nyilvánosságra kerül, folytatni fogom veled a személyes beszélgetést. Szeretlek, leányom. Tudom, hogy szeretsz Engem.  Tudom, hogy ez (a munka) nagyon nehéz lehet számodra, a rád nehezedő nyomás miatt. De te ki fogod bírni, egyre erősebb és erősebb leszel. Energiád és gyors elméd biztosítani fogják, hogy ezen fontos üzenetek sorozata eljusson minden Gyermekemhez, mindenhova, minden országba.
Ennyi volt mára. Köszönöm, hogy időt szántál az elmélkedésre, és hogy ezen az estén válaszoltál Nekem.
Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus